21/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni
07:45 AM
FR
Koniunktura w przemyśle FEB 103 103
07:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m JAN -0.6% 0.1%
07:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r JAN 1.4% 1.9%
07:45 AM
FR
Inflacja r/r JAN 1.2% 1.6%
07:45 AM
FR
Stopa inflacji (miesięczna) JAN -0.4% 0%
08:15 AM
FR
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) FEB 49.9 48.2
08:15 AM
FR
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) FEB 51.4 51.2
08:15 AM
FR
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) FEB 49.8 47.8
10:00 AM
FR
3-Letnia Btan Aukcji -0.34% -0.35%
10:00 AM
FR
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych -0.09% -0.06%
FR
Finance Summit 2019
25/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 PM
FR
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych -0.505%
02:00 PM
FR
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych -0.501%
02:00 PM
FR
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.501%
26/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni
07:45 AM
FR
Optymizm Konsumentów FEB 91
27/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
FR
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki JAN 8.4K
11:00 AM
FR
Bezrobotni Zarejestrowani JAN 3419.2K
28/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni
07:45 AM
FR
Wzrost PKB k/k (2 szacunek) Q4 0.3%
07:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) FEB 1.4%
07:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) FEB -0.6%
07:45 AM
FR
Inflacja r/r (wstępna) FEB 1.2%
07:45 AM
FR
Inflacja m/m (wstępna) FEB -0.4%
07:45 AM
FR
Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) JAN -1.5%
07:45 AM
FR
Inflacja Producentów m/m JAN -1.1%
01/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:50 AM
FR
PMI dla Przemysłu wg Markit FEB 51.2
04/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 PM
FR
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
02:00 PM
FR
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych
02:00 PM
FR
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
05/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:50 AM
FR
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit FEB 48.2
08:50 AM
FR
PMI dla Usług wg Markit FEB 47.8
10:00 AM
FR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JAN -0.1%
10:00 AM
FR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JAN 3.8%
07/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
FR
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0.57%
08/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
07:45 AM
FR
Bilans Handlowy JAN €-4.7B
07:45 AM
FR
Saldo Obrotów Bieżących JAN €-1.1B
07:45 AM
FR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) JAN 0.8%
11/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 PM
FR
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
02:00 PM
FR
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych
02:00 PM
FR
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
12/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
06:30 AM
FR
W Sektorze Pozarolniczym Płace Qoq Q4 0.1%
06:30 AM
FR
Private Non Farm Payrolls QoQ Final Q4 0.1%
14/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
07:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m FEB -0.6%
07:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r FEB 1.4%
07:45 AM
FR
Inflacja r/r FEB 1.2%
07:45 AM
FR
Stopa inflacji (miesięczna) FEB -0.4%
15/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
FR
Raport o rynku ropy naftowej w IEA
18/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 PM
FR
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
02:00 PM
FR
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych
02:00 PM
FR
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych


FRANCJA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Francja - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.