Jan/01 Nowy Rok
Mar/08 International Women’s Day
Mar/21 Norooz
May/03 Święto Przerwania Postu
May/09 Day of Remembrance and Honors
Sep/01 Dzień Niepodległości
Dec/08 Swięto Konstytucji