Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 9470.00 9507 9557 9608 9659 9762
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 5.1 5.2 5.3 5.5 5.4
Stopa Bezrobocia 6.90 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5
Inflacja 14.30 16.3 11.8 11.8 11.8 11.8
Stopa Procentowa 16.00 16 16 15 14 14
Bilans Handlowy -4291.70 1870 1870 1870 1870 1800
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 -235 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.1 22.4 22.4 22.4 22.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 5.1 5.2 5.3 5.5 5.4
PKB 50.50 55 60 60 60 60
Środki Trwałe Brutto 91901.50 112592 112163 33685 33717 118447
Pkb Per Capita 2026.50 2232 2232 2232 2232 2232
Pkb Per Capita Ppp 6240.30 6662 6900 6900 6900 6900
Pkb W Cenach Stałych 361858.40 427483 425853 95835 233789 449712
Rolnictwo w PKB 48552.40 209315 208517 12620 51126 220199
Budownictwo w PKB 15215.90 49576 49387 5163 16022 52154
Usługi w PKB 14360.70 154031 153444 22824 15122 162041
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.90 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1368.60 735 720 720 720 720
Populacja 33.30 33.54 33.77 33.77 33.77 33.77
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 1453.20 1600 1600 1600 1600 1700
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 14.30 16.3 11.8 11.8 11.8 11.8
Inflacja Żywności 14.90 17.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 16.00 16 16 15 14 14
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -4291.70 1870 1870 1870 1870 1800
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 -235 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Eksport 13677.00 14770 14770 14770 14770 15100
Import 17968.80 12900 12900 12900 12900 13300
Wydobycie Ropy Naftowej 41.00 39 39 39 39 38
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.1 22.4 22.4 22.4 22.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Wydatki Rządowe 16979500.00 17811496 17743578 17862434 17879414 18737693
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa 6.90 10.7 10.7 10.7 10.7 8.5
Produkcja Stali 60.00 55 55 55 55 50
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 54399700.00 57065285 56847686 57228484 57282884 60032680


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.