Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 11090.09 11196 11248 11300 11351 11456

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 3.8 4.3 4.5 4.7 5.5
Stopa Bezrobocia 9.40 9.6 9.6 9.5 9.5 6.9
Inflacja 10.38 16 13 14 10 8
Stopa Procentowa 17.00 19 19 19 19 18
Bilans Handlowy -1826.60 -150 100 100 -700 -500
Saldo Obrotów Bieżących -1801.20 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -6 -6 -6 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 40.40 44 44 44 44 44
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4 -4 -4 -4 -2
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 3.8 4.3 4.5 4.7 5.5
PKB 57.71 56.5 56.5 62 62 62
Środki Trwałe Brutto 50060.70 106972 170983 255986 52414 270065
PKB Per Capita 3004.89 2450 2450 2500 2500 2500
PKB Per Capita PPP 6994.17 6900 6900 6900 6477 6696
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 7.40 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5
Pkb W Cenach Stałych 162784.60 330574 542178 767644 170435 809865
Rolnictwo w PKB 33474.30 121050 231753 332082 35048 350346
Budownictwo w PKB 24071.60 50457 80197 112283 25203 118458
Usługi w PKB 73774.20 132547 209893 296050 77242 312333

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 9.40 9.6 9.6 9.5 9.5 6.9
Bezrobotni Zarejestrowani 1558.40 720 720 720 720 720
Populacja 34.55 35.1 35.1 35.7 35.7 35.7
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 3214.80 1700 1700 1700 1700 1700
Pracujący 14980.70 14190 14190 14190 14190 14190

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 10.38 16 13 14 10 8
Inflacja Żywności 14.30 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 17.00 19 19 19 19 18

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -1826.60 -150 100 100 -700 -500
Saldo Obrotów Bieżących -1801.20 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -6 -6 -6 -6 -6
Import 2978.80 1500 1500 1950 1950 2000
Eksport 1152.30 1600 1600 1250 1250 1500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 40.40 44 44 44 44 44
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4 -4 -4 -4 -2
Wydatki Rządowe 73852.90 49860 77029 77176 77324 81421
Bilans Budżetu -5848.20 650 650 650 650 650

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 15.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa 9.00 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.80 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 267771.50 180311 279286 279821 280357 295211


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.