Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 10506.84 10532 10592 10653 10713 10835

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 6.5 6.5 6 6 5.5
Stopa Bezrobocia 5.50 5.5 5.5 5.5 5 5
Inflacja 10.90 9 9 10 9 9
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 15
Bilans Handlowy -617.20 -100 -940 -1250 -150 -700
Saldo Obrotów Bieżących -3908.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 20.40 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 6.5 6.5 6 6 5.5
PKB 57.92 56.5 56.5 56.5 56.5 62
Środki Trwałe Brutto 202000.10 190874 35190 124606 124606 202326
Pkb Per Capita 2459.00 2450 2450 2450 2450 2500
Pkb Per Capita Ppp 6998.70 6900 6900 6900 6477 6696
Pkb W Cenach Stałych 580203.20 514397 116486 473097 473097 545261
Rolnictwo w PKB 260306.80 225410 26591 231649 231649 238935
Budownictwo w PKB 87823.80 30041 16297 54866 54866 31843
Usługi w PKB 218853.50 32352 53085 170467 170467 34294

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.50 5.5 5.5 5.5 5 5
Bezrobotni Zarejestrowani 1558.40 720 720 720 720 720
Populacja 34.55 35.1 35.1 35.1 35.1 35.7
Pracujący 13541.10 14190 14190 14190 14190 14190
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 2324.60 1700 1700 1700 1700 1700

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 10.90 9 9 10 9 9
Inflacja Żywności 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 15

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -617.20 -100 -940 -1250 -150 -700
Saldo Obrotów Bieżących -3908.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Import 1417.00 1600 1890 2100 1200 1950
Eksport 799.80 1500 950 850 1050 1250
Wydobycie Ropy Naftowej 37.00 38 38 38 38 38

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 20.40 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
Bilans Budżetu -5848.20 650 650 650 650 650

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -2.70 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Produkcja Stali 80.00 50 50 50 50 50

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.20 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.