Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 10482.54 10539 10598 10659 10720 10842

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 5.4 6.5 6.5 6 5.5
Stopa Bezrobocia 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Inflacja 11.60 10 9 9 10 10
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 15
Bilans Handlowy -4291.70 1800 1800 1800 1800 1800
Saldo Obrotów Bieżących -3846.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 20.40 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 5.4 6.5 6.5 6 5.5
PKB 57.92 56.5 56.5 56.5 56.5 62
Środki Trwałe Brutto 138106.60 190874 35190 90319 124606 202326
Pkb Per Capita 2459.00 2450 2450 2450 2450 2500
Pkb Per Capita Ppp 6998.70 6900 6900 6900 6477 6696
Pkb W Cenach Stałych 408296.60 514397 116486 271844 473097 545261
Rolnictwo w PKB 180069.80 225410 26591 103512 231649 238935
Budownictwo w PKB 65154.60 30041 16297 45813 54866 31843
Usługi w PKB 157085.30 32352 53085 107189 170467 34294

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1558.40 720 720 720 720 720
Populacja 34.55 35.1 35.1 35.1 35.1 35.7
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 2324.60 1700 1700 1700 1700 1700
Pracujący 13541.10 14190 14190 14190 14190 14190

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 11.60 10 9 9 10 10
Inflacja Żywności 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 15

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -4291.70 1800 1800 1800 1800 1800
Saldo Obrotów Bieżących -3846.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Import 17968.80 13300 13300 13300 13300 13300
Eksport 13677.00 15100 15100 15100 15100 15100
Wydobycie Ropy Naftowej 40.00 38 38 38 38 38

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 20.40 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
Bilans Budżetu -5848.20 650 650 650 650 650

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -2.70 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Produkcja Stali 80.00 50 50 50 50 50

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.20 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.