Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 9406.20 9398 9445 9494 9543 9640
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4
Stopa Bezrobocia 6.90 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5
Inflacja 14.30 16.3 16.3 11.8 11.8 11.8
Stopa Procentowa 16.00 16 16 16 15 14
Bilans Handlowy -2808.00 1870 1870 1870 1870 1800
Saldo Obrotów Bieżących -3231.00 -235 -235 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.1 22.1 22.4 22.4 22.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 -2.1 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4
PKB 50.50 55 55 60 60 60
Środki Trwałe Brutto 32019.60 74479 112807 33685 33717 118899
Pkb Per Capita 2026.50 2232 2232 2232 2232 2232
Pkb Per Capita Ppp 6240.30 6662 6662 6900 6900 6900
Pkb W Cenach Stałych 222022.00 256072 428298 95835 233789 451426
Rolnictwo w PKB 48552.40 62175 209714 12620 51126 221038
Budownictwo w PKB 15215.90 35268 49671 5163 16022 52353
Usługi w PKB 14360.70 110297 154325 22824 15122 162658
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.90 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1368.60 735 735 720 720 720
Populacja 33.30 33.9 33.28 33.86 33.86 33.86
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 1453.20 1600 1600 1600 1600 1700
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 14.30 16.3 16.3 11.8 11.8 11.8
Inflacja Żywności 14.90 17.5 17.5 15.5 15.5 15.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 16.00 16 16 16 15 14
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -2808.00 1870 1870 1870 1870 1800
Saldo Obrotów Bieżących -3231.00 -235 -235 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3
Eksport 8437.60 14770 14770 14770 14770 15100
Import 11245.60 12900 12900 12900 12900 13300
Wydobycie Ropy Naftowej 41.00 39 39 39 39 38
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.1 22.1 22.4 22.4 22.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 -2.1 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7
Wydatki Rządowe 16979500.00 17794516 17845455 17862434 17879414 18809109
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 6.90 11.2 10.7 10.7 10.7 8.5
Produkcja Stali 65.00 55 55 55 55 50
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 3.7 3.8 3.8 3.8 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 54399700.00 57010886 57174085 57228484 57282884 60261485


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.