Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 10677.24 10794 10828 10863 10898 10968

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 5 4.5 4.5 4.8 5.5
Stopa Bezrobocia 9.80 9.8 9.8 9.6 9.6 9.5
Inflacja 10.30 10 9 9 9 9
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 15
Bilans Handlowy -798.00 1800 -150 100 100 -700
Saldo Obrotów Bieżących -1178.50 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -6.5 -6 -6 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 40.40 42 44 44 44 44
Budżet Państwa do PKB -4.40 -5.5 -4 -4 -4 -4
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 5 4.5 4.5 4.8 5.5
PKB 57.71 56.5 56.5 56.5 56.5 62
Środki Trwałe Brutto 163933.80 124606 37194 107693 171803 223766
Pkb Per Capita 3004.89 2450 2450 2450 2450 2500
Pkb Per Capita Ppp 6994.17 6900 6900 6900 6477 6696
Pkb W Cenach Stałych 519825.10 473097 134342 332803 544777 642720
Rolnictwo w PKB 222198.20 231649 31237 121866 232864 288355
Budownictwo w PKB 76890.70 54866 20427 50797 80581 97287
Usługi w PKB 201239.80 170467 63698 133441 210899 242435

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 9.80 9.8 9.8 9.6 9.6 9.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1558.40 720 720 720 720 720
Populacja 34.55 35.1 35.1 35.1 35.1 35.7
Przeciętne Wynagrodzenia 2673.30 1700 1700 1700 1700 1700
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Pracujący 13239.60 14190 14190 14190 14190 14190

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 10.30 10 9 9 9 9
Inflacja Żywności 17.20 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 15

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -798.00 1800 -150 100 100 -700
Saldo Obrotów Bieżących -1178.50 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -6.5 -6 -6 -6 -6
Import 2119.20 2100 1200 1500 1500 1950
Eksport 1321.20 850 1050 1600 1600 1250

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 40.40 42 44 44 44 44
Budżet Państwa do PKB -4.40 -5.5 -4 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 48034.30 19712053 23715 50196 50340 97441
Bilans Budżetu -5848.20 650 650 650 650 650

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 15.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.00 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 173710.40 63154380 76595 181527 182048 337805


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.