Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 8543.38 8586 8616 8645 8675 8734
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4
Stopa Bezrobocia 6.90 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5
Inflacja 14.30 16.3 16.3 11.8 11.8 11.8
Stopa Procentowa 16.00 16 16 16 15 14
Bilans Handlowy -1144.60 1870 1870 1870 1870 1800
Saldo Obrotów Bieżących -3231.00 -235 -235 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.1 22.1 22.4 22.4 22.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 -2.1 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4
PKB 50.50 55 55 60 60 60
Środki Trwałe Brutto 107333.00 74479 112592 112163 112163 118447
Pkb Per Capita 2026.50 2232 2232 2232 2232 2232
Pkb Per Capita Ppp 6240.30 6662 6662 6900 6900 6900
Pkb W Cenach Stałych 407514.50 256072 427483 425853 425853 449712
Rolnictwo w PKB 11996.00 62175 209315 208517 208517 220199
Budownictwo w PKB 4907.80 35268 49576 49387 49387 52154
Usługi w PKB 21695.60 110297 154031 153444 153444 162041
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.90 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5
Bezrobotni Zarejestrowani 837.00 735 735 720 720 720
Populacja 33.30 33.9 33.28 33.86 33.86 33.86
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 1453.20 1600 1600 1600 1600 1700
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 14.30 16.3 16.3 11.8 11.8 11.8
Inflacja Żywności 14.90 17.5 17.5 15.5 15.5 15.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 16.00 16 16 16 15 14
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1144.60 1870 1870 1870 1870 1800
Saldo Obrotów Bieżących -3231.00 -235 -235 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3
Eksport 4132.30 14770 14770 14770 14770 15100
Import 5276.90 12900 12900 12900 12900 13300
Wydobycie Ropy Naftowej 41.00 39 39 39 39 38
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.1 22.1 22.4 22.4 22.4
Budżet Państwa do PKB 0.50 -2.1 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7
Wydatki Rządowe 16979500.00 17794516 17811496 17743578 17743578 18737693
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 6.80 11.2 10.7 10.7 10.7 8.5
Produkcja Stali 55.00 55 55 55 55 50
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 3.7 3.8 3.8 3.8 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 54399700.00 57010886 57065285 56847686 56847686 60032680


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.