Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 9478.00 9612 9665 9720 9774 9883

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5.6 5.5 5.2 5.3 5.4
Stopa Bezrobocia 5.50 6 6 6 6 5.5
Inflacja 17.50 13 13 13 13 10
Stopa Procentowa 16.00 15 15 15 15 16
Bilans Handlowy -4291.70 1870 1870 1870 1800 1800
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.6
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 24
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5.6 5.5 5.2 5.3 5.4
PKB 50.50 56.5 56.5 56.5 56.5 59.9
Środki Trwałe Brutto 143602.30 33813 96956 140999 141133 148754
Pkb Per Capita 2026.50 2154 2154 2154 2154 2218
Pkb Per Capita Ppp 6240.30 6900 6900 6900 6900 6900
Pkb W Cenach Stałych 511838.10 96199 234233 380675 381037 401613
Rolnictwo w PKB 156667.10 12668 51223 164814 164970 173879
Budownictwo w PKB 29891.50 5183 16053 53570 53621 56517
Usługi w PKB 32191.50 22911 15151 142622 142757 150466

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 5.50 6 6 6 6 5.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1368.60 720 720 720 720 720
Populacja 33.30 34.5 34.5 34.5 34.5 35.1
Pracujący 13273.10 14190 14190 14190 14190 14190
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 1822.20 1600 1600 1600 1700 1700

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 17.50 13 13 13 13 10
Inflacja Żywności 20.10 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 16.00 15 15 15 15 16

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -4291.70 1870 1870 1870 1800 1800
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.6
Eksport 13677.00 14770 14770 14770 15100 15100
Import 17968.80 12900 12900 12900 13300 13300
Wydobycie Ropy Naftowej 40.00 39 39 39 38 38

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 24
Budżet Państwa do PKB 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
Bilans Budżetu -7323.10 600 600 600 650 650

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Produkcja Przemysłowa 6.90 10.7 10.7 10.7 8.5 8.5
Produkcja Stali 50.00 55 55 55 50 50

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 3.8 3.8 3.8 4.1 4.1


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.