Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 9549.20 9607 9662 9717 9773 9883

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5 4.9 4.7 5.3 5.4
Stopa Bezrobocia 5.50 6 6 6 6 5.5
Inflacja 14.50 13 13 13 13 10
Stopa Procentowa 16.00 16 15 15 15 16
Bilans Handlowy -4291.70 1870 1870 1870 1800 1800
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.6
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 24
Budżet Państwa do PKB 0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5 4.9 4.7 5.3 5.4
PKB 55.00 59.14 59.14 59.14 59.14 64.78
Środki Trwałe Brutto 134029.40 31379 89978 140329 141133 148754
Pkb Per Capita 2026.50 2103 2103 2103 2103 2174
Pkb Per Capita Ppp 6240.30 6477 6477 6477 6477 6696
Pkb W Cenach Stałych 511838.10 95653 232901 378866 538966 568070
Rolnictwo w PKB 156667.10 12596 50931 164030 164970 173879
Budownictwo w PKB 29891.50 5153 15961 23621 31476 33175
Usługi w PKB 32191.50 7236 15064 24180 33898 35728

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 5.50 6 6 6 6 5.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1368.60 720 720 720 720 720
Populacja 33.26 34.5 34.5 34.5 34.5 35.1
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 1822.20 1600 1600 1600 1700 1700
Pracujący 13273.10 14190 14190 14190 14190 14190

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 14.50 13 13 13 13 10
Inflacja Żywności 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 16.00 16 15 15 15 16

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -4291.70 1870 1870 1870 1800 1800
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.6
Import 17968.80 12900 12900 12900 13300 13300
Eksport 13677.00 14770 14770 14770 15100 15100
Wydobycie Ropy Naftowej 40.00 39 39 39 38 38

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 24
Budżet Państwa do PKB 0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1
Bilans Budżetu -5848.20 600 600 600 650 650

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Produkcja Przemysłowa 6.90 10.7 10.7 10.7 8.5 8.5
Produkcja Stali 50.00 55 55 55 50 50

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 3.8 3.8 3.8 4.1 4.1


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.