Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 10630.00 10670 10703 10736 10770 10837

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 6.5 6 6 6 5.5
Stopa Bezrobocia 10.50 8.5 8.5 5 5 5
Inflacja 10.90 9 10 9 9 9
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 15
Bilans Handlowy 254.40 -940 -1250 -150 100 -700
Saldo Obrotów Bieżących -2092.56 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -6.5 -6.5 -6 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 40.40 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB -4.40 -5.5 -5.5 -4 -4 -4
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 6.5 6 6 6 5.5
PKB 57.71 56.5 56.5 56.5 56.5 62
Środki Trwałe Brutto 35592.40 147084 214120 37728 37728 225897
Pkb Per Capita 2457.40 2450 2450 2450 2450 2500
Pkb Per Capita Ppp 6994.17 6900 6900 6900 6477 6696
Pkb W Cenach Stałych 128556.80 514397 473097 473097 473097 545261
Rolnictwo w PKB 29891.60 225410 231649 231649 231649 238935
Budownictwo w PKB 19547.40 30041 54866 54866 54866 31843
Usługi w PKB 60954.80 32352 170467 170467 170467 34294

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 10.50 8.5 8.5 5 5 5
Bezrobotni Zarejestrowani 1558.40 720 720 720 720 720
Populacja 34.55 35.1 35.1 35.1 35.1 35.7
Przeciętne Wynagrodzenia 2673.30 1700 1700 1700 1700 1700
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Pracujący 13239.60 14190 14190 14190 14190 14190

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 10.90 9 10 9 9 9
Inflacja Żywności 17.20 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 15

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 254.40 -940 -1250 -150 100 -700
Saldo Obrotów Bieżących -2092.56 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -6.5 -6.5 -6 -6 -6
Import 1997.80 1890 2100 1200 1500 1950
Eksport 2252.20 950 850 1050 1600 1250
Wydobycie Ropy Naftowej 6.00 38 38 38 38 38

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 40.40 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB -4.40 -5.5 -5.5 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 22693.50 66718 93241 24055 24055 98369
Bilans Budżetu -5848.20 650 650 650 650 650

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 15.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa 3.80 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.80 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 73296.80 226548 323244 77695 77695 341022


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.