Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 10269.40 10306 10364 10424 10483 10602

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 1 3.5 5.4 6.5 6
Stopa Bezrobocia 5.50 6 6 5.5 5.5 5.5
Inflacja 11.70 15 15 10 10 10
Stopa Procentowa 14.00 12.5 10 10 10 10
Bilans Handlowy -4291.70 1870 1800 1800 1800 1800
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.60 -9.5 -9.5 -6.5 -6.5 -6.5
Dług Publiczny do PKB 23.60 25.5 25.5 25 25 25
Budżet Państwa do PKB 0.50 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 1 3.5 5.4 6.5 6
PKB 57.92 53 53 56.5 56.5 56.5
Środki Trwałe Brutto 84806.70 135370 196572 35190 35557 208366
Pkb Per Capita 2459.00 2300 2300 2450 2450 2450
Pkb Per Capita Ppp 6998.70 6900 6900 6900 6477 6696
Pkb W Cenach Stałych 255252.60 365477 529752 116486 117701 561538
Rolnictwo w PKB 97194.00 158234 232139 26591 26868 246067
Budownictwo w PKB 43017.10 22787 30938 16297 16467 32794
Usługi w PKB 100647.00 23325 33318 53085 53639 35317

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.50 6 6 5.5 5.5 5.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1368.60 720 720 720 720 720
Populacja 33.26 34.5 34.5 35.1 35.1 35.1
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Przeciętne Wynagrodzenia 1822.20 1600 1700 1700 1700 1700
Pracujący 13273.10 14190 14190 14190 14190 14190

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 11.70 15 15 10 10 10
Inflacja Żywności 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 14.00 12.5 10 10 10 10

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -4291.70 1870 1800 1800 1800 1800
Saldo Obrotów Bieżących -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.60 -9.5 -9.5 -6.5 -6.5 -6.5
Import 17968.80 12900 13300 13300 13300 13300
Eksport 13677.00 14770 15100 15100 15100 15100
Wydobycie Ropy Naftowej 40.00 39 38 38 38 38

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 23.60 25.5 25.5 25 25 25
Budżet Państwa do PKB 0.50 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
Bilans Budżetu -5848.20 600 650 650 650 650

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 32.00 32 32 32 32 32
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa 6.90 10.7 8.5 8.5 8.5 8.5
Produkcja Stali 70.00 55 50 50 50 50

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 3.8 4.1 4.1 4.1 4.1


Uzbekistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.