Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 10530 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-12
Inflacja 10.9 2021-03
Stopa Procentowa 14 2021-04
Bilans Handlowy -617 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -3846 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 20.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 7.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2021-12
Przypadki koronawirusa 87551 2021-04
Śmierć koronawirusa 640 2021-04
Odzyskany koronawirus 85007 2021-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2020-12
PKB 57.92 2019-12
Środki Trwałe Brutto 202000 2020-12
Pkb Per Capita 2459 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6999 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 580203 2020-12
Rolnictwo w PKB 260307 2020-12
Budownictwo w PKB 87824 2020-12
Przemysł w PKB 139813 2019-12
Usługi w PKB 218854 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1558 2020-12
Populacja 34.55 2020-12
Pracujący 13541 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2325 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 10.9 2021-03
Inflacja Żywności 16.9 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 1 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 335610 2021-04
Przypadki koronawirusa 87551 2021-04
Śmierć koronawirusa 640 2021-04
Odzyskany koronawirus 85007 2021-04
Łóżka OIOM 334 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 14 2021-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -617 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -3846 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.6 2019-12
Eksport 800 2021-02
Import 1417 2021-02
Wydobycie Ropy Naftowej 37 2020-12
Dług Zagraniczny 21745148 2019-12
Rezerwy Złota 332 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.01 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 20.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Rating Kredytowy 38 2021-04
Wydatki Budżetu Państwa 118009 2019-12
Bilans Budżetu -5848 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 112165 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 7.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.7 2020-09
Szybkość Internetu 5925 2017-03
Adresy IP 89705 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 26 2020-12
Ranking Korupcji 146 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 69 2019-12
Produkcja Stali 80 2020-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.2 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 8.6 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uzbekistan - Wskaźniki ekonomiczne.