Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9444 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.9 2018-12
Inflacja 14.3 2018-12
Stopa Procentowa 16 2019-10
Bilans Handlowy -2808 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2769 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 23.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 7.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
PKB 50.5 2018-12
Środki Trwałe Brutto 32020 2019-03
Pkb Per Capita 2026 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6240 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 222022 2019-06
Rolnictwo w PKB 48552 2019-06
Budownictwo w PKB 15216 2019-06
Usługi w PKB 14361 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1369 2018-12
Populacja 33.3 2018-12
Pracujący 13520 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1453 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 14.3 2018-12
Inflacja Żywności 14.9 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 16 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2808 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2769 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 8438 2019-06
Import 11246 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 41 2019-06
Dług Zagraniczny 17629836 2018-12
Rezerwy Złota 328 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.04 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Wydatki Rządowe 16979500 2016-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 55266 2019-06
Bilans Budżetu -4570 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 50697 2019-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 7.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 32 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 6.9 2019-06
Szybkość Internetu 5925 2017-03
Adresy IP 89705 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 23 2018-12
Ranking Korupcji 158 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 76 2018-12
Produkcja Stali 60 2019-08
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.5 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 54399700 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uzbekistan - Wskaźniki ekonomiczne.