Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9558 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.9 2018-12
Inflacja 17.5 2018-12
Stopa Procentowa 16 2020-01
Bilans Handlowy -4292 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2769 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 23.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 7.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
PKB 50.5 2018-12
Środki Trwałe Brutto 134029 2019-09
Pkb Per Capita 2026 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6240 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 361858 2019-09
Rolnictwo w PKB 156667 2019-09
Budownictwo w PKB 50922 2019-09
Usługi w PKB 135572 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1369 2018-12
Populacja 33.3 2018-12
Pracujący 13273 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1822 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 17.5 2018-12
Inflacja Żywności 20.1 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 16 2020-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4292 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2769 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 13677 2019-09
Import 17969 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 40 2019-08
Dług Zagraniczny 17629836 2018-12
Rezerwy Złota 332 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.02 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2018-12
Rating Kredytowy 40 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 86482 2019-09
Bilans Budżetu -7323 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 79159 2019-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 7.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 32 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 6.9 2019-06
Szybkość Internetu 5925 2017-03
Adresy IP 89705 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 25 2019-12
Ranking Korupcji 153 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 69 2019-12
Produkcja Stali 45 2019-11
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uzbekistan - Wskaźniki ekonomiczne.