Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.67 2020-06
Indeks Giełdowy 4303 2020-06

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.64 2019-12
Inflacja -1.9 2020-04
Stopa Procentowa 1.5 2020-03
Bilans Handlowy 274600 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 108900 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.8 2019-12
Przemysłowy PMI 46.7 2020-05
Optymizm Konsumentów 115 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 37018 2020-06
Śmierć koronawirusa 273 2020-06
Odzyskany koronawirus 19572 2020-06

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
PKB 425 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1486261 2019-12
Środki Trwałe Brutto 270277 2019-12
Pkb Per Capita 40782 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 66616 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.64 2019-12
Populacja 9.8 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 2 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.9 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-04
Inflacja Żywności 5.2 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2020-04
Cpi Transport 101 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.89 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2020-03
Stopa Międzybankowa 0.95 2020-06
Podaż Pieniądza M0 107700 2020-04
Podaż Pieniądza M1 560300 2020-04
Podaż Pieniądza M2 1464800 2020-04
Podaż Pieniądza M3 1751500 2020-04
Bilans Banków 3012 2020-04
Bilans Banku Centralnego 450 2020-03
Rezerwy Walutowe 391 2020-03
Tempo Wzrostu Kredytów 5.9 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 814581 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 274600 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 108900 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.4 2019-12
Eksport 1160200 2019-12
Import 864400 2018-12
Rezerwy Złota 29.5 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 4033 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38100 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.05 2018-12
Bronie Sprzedaży 113 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.8 2019-12
Wydatki Rządowe 179324 2019-12
Rating Kredytowy 90 2020-06

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-01

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 46.7 2020-05
Zmiany Zapasów 139802 2019-12
Szybkość Internetu 8571 2017-03
Adresy IP 1353580 2017-03
Index Konkurencyjności 75.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 25 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2019-12
Ranking Korupcji 21 2019-12
Platformy wiertnicze 52 2020-05
Łatwość Prowadzenia Biznesu 16 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 115 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 569166 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1158338 2020-04
Kredyt Konsumencki 330141 2019-12
Cena Benzyny 0.49 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 37018 2020-06
Śmierć koronawirusa 273 2020-06
Odzyskany koronawirus 19572 2020-06