Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.67 2019-08
Indeks Giełdowy 5039 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Inflacja -1.5 2019-06
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Przemysłowy PMI 55.1 2019-07
Optymizm Konsumentów 113 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
PKB 414 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1442463 2018-12
Środki Trwałe Brutto 288262 2018-12
Pkb Per Capita 40782 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 66616 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Populacja 9.4 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.5 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2019-06
Inflacja Żywności -1.7 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-06
Cpi Transport 116 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 2.44 2019-08
Podaż Pieniądza M0 91300 2019-06
Podaż Pieniądza M1 507900 2019-06
Podaż Pieniądza M2 1351000 2019-06
Podaż Pieniądza M3 1645400 2019-06
Bilans Banków 2786 2019-05
Bilans Banku Centralnego 433 2019-03
Rezerwy Walutowe 377 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów 4.3 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 804724 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2018-12
Eksport 1163800 2018-12
Import 864400 2018-12
Rezerwy Złota 7.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3068 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38000 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.11 2017-12
Bronie Sprzedaży 113 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Wydatki Rządowe 176195 2018-12
Rating Kredytowy 90
Wydatki Wojskowe 24601 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 55.1 2019-07
Zmiany Zapasów 60171 2018-12
Szybkość Internetu 8571 2017-03
Adresy IP 1353580 2017-03
Index Konkurencyjności 73.37 2018-12
Ranking Konkurencyjności 27 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 2018-12
Ranking Korupcji 23 2018-12
Platformy wiertnicze 58 2019-07
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 113 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 434016 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1158805 2019-05
Kredyt Konsumencki 324349 2019-03
Cena Benzyny 0.59 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wskaźniki ekonomiczne.