Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.67 2020-08
Indeks Giełdowy 4324 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.64 2019-12
Inflacja -2.71 2020-05
Stopa Procentowa 1.5 2020-06
Bilans Handlowy 274600 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 108900 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.8 2019-12
Przemysłowy PMI 50.4 2020-06
Optymizm Konsumentów 92 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 60999 2020-08
Śmierć koronawirusa 351 2020-08
Odzyskany koronawirus 53909 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
PKB 421 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1486261 2019-12
Środki Trwałe Brutto 270277 2019-12
Pkb Per Capita 41420 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 67119 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.64 2019-12
Populacja 9.8 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 2 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.71 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-05
Inflacja Żywności 6.2 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2020-05
Cpi Transport 102 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.09 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.52 2020-08
Podaż Pieniądza M0 107800 2020-05
Podaż Pieniądza M1 564300 2020-05
Podaż Pieniądza M2 1451900 2020-05
Podaż Pieniądza M3 1747800 2020-05
Bilans Banków 3021 2020-05
Bilans Banku Centralnego 443 2020-05
Rezerwy Walutowe 353 2020-05
Tempo Wzrostu Kredytów 5.8 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 814581 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 274600 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 108900 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.4 2019-12
Eksport 1160200 2019-12
Import 885600 2019-12
Rezerwy Złota 29.5 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2303 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 50600 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.05 2018-12
Bronie Sprzedaży 104 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.8 2019-12
Wydatki Rządowe 179324 2019-12
Rating Kredytowy 90 2020-08

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-01

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50.4 2020-06
Zmiany Zapasów 139802 2019-12
Szybkość Internetu 8571 2017-03
Adresy IP 1353580 2017-03
Index Konkurencyjności 75.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 25 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2019-12
Ranking Korupcji 21 2019-12
Platformy wiertnicze 51 2020-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 16 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 92 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 569166 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1158338 2020-04
Kredyt Konsumencki 330141 2019-12
Cena Benzyny 0.49 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 60999 2020-08
Śmierć koronawirusa 351 2020-08
Odzyskany koronawirus 53909 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wskaźniki ekonomiczne.