Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.67 2019-10
Indeks Giełdowy 5088 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Inflacja -2 2019-08
Stopa Procentowa 2.25 2019-09
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Przemysłowy PMI 51.1 2019-09
Optymizm Konsumentów 113 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
PKB 414 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1442463 2018-12
Środki Trwałe Brutto 288262 2018-12
Pkb Per Capita 40782 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 66616 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Populacja 9.6 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja -2 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-08
Inflacja Żywności -1.6 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-08
Cpi Transport 114 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.33 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-09
Stopa Międzybankowa 2.31 2019-10
Podaż Pieniądza M0 90200 2019-08
Podaż Pieniądza M1 509042 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1362400 2019-08
Podaż Pieniądza M3 1632241 2019-08
Bilans Banków 2850 2019-08
Bilans Banku Centralnego 421 2019-07
Rezerwy Walutowe 369 2019-07
Tempo Wzrostu Kredytów 4.6 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 811063 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Eksport 1163800 2018-12
Import 864400 2018-12
Rezerwy Złota 8.51 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 3070 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38100 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.11 2017-12
Bronie Sprzedaży 113 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Wydatki Rządowe 176195 2018-12
Rating Kredytowy 90
Wydatki Wojskowe 24601 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 51.1 2019-09
Zmiany Zapasów 60171 2018-12
Szybkość Internetu 8571 2017-03
Adresy IP 1353580 2017-03
Index Konkurencyjności 75.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 25 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 2018-12
Ranking Korupcji 23 2018-12
Platformy wiertnicze 61 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 113 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 434016 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1165642 2019-08
Kredyt Konsumencki 324349 2019-03
Cena Benzyny 0.59 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wskaźniki ekonomiczne.