Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.67 2020-01
Indeks Giełdowy 5167 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Inflacja -1.4 2019-11
Stopa Procentowa 2 2019-12
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Przemysłowy PMI 50.2 2019-12
Optymizm Konsumentów 110 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
PKB 414 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1442463 2018-12
Środki Trwałe Brutto 288262 2018-12
Pkb Per Capita 40782 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 66616 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Populacja 9.6 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.4 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-11
Inflacja Żywności -1.1 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-11
Cpi Transport 108 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-12
Stopa Międzybankowa 2.02 2020-01
Podaż Pieniądza M0 93700 2019-12
Podaż Pieniądza M1 514800 2019-12
Podaż Pieniądza M2 1411500 2019-12
Podaż Pieniądza M3 1717400 2019-12
Bilans Banków 2907 2019-11
Bilans Banku Centralnego 446 2019-12
Rezerwy Walutowe 395 2019-12
Tempo Wzrostu Kredytów 4.1 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 802650 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Eksport 1163800 2018-12
Import 864400 2018-12
Rezerwy Złota 12.41 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3065 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38100 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.05 2018-12
Bronie Sprzedaży 113 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Wydatki Rządowe 176195 2018-12
Rating Kredytowy 90 2020-01
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50.2 2019-12
Zmiany Zapasów 60171 2018-12
Szybkość Internetu 8571 2017-03
Adresy IP 1353580 2017-03
Index Konkurencyjności 75.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 25 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2019-12
Ranking Korupcji 21 2019-12
Platformy wiertnicze 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 16 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 110 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 434016 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1158190 2019-11
Kredyt Konsumencki 411200 2019-06
Cena Benzyny 0.58 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wskaźniki ekonomiczne.