Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.67 2019-06
Indeks Giełdowy 5045 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Inflacja -2.1 2019-04
Stopa Procentowa 2.75 2019-05
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Przemysłowy PMI 59.4 2019-05
Optymizm Konsumentów 113 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
PKB 383 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1422210 2017-12
Środki Trwałe Brutto 317161 2017-12
Pkb Per Capita 41197 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 67293 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Populacja 9.4 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.1 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-04
Inflacja Żywności -1.4 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-04
Cpi Transport 110 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.17 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-05
Stopa Międzybankowa 2.67 2019-06
Podaż Pieniądza M0 89300 2019-04
Podaż Pieniądza M1 507300 2019-04
Podaż Pieniądza M2 1335100 2019-04
Podaż Pieniądza M3 1635600 2019-04
Bilans Banków 2798 2019-04
Bilans Banku Centralnego 433 2019-03
Rezerwy Walutowe 377 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów 4.4 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 806053 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2018-12
Eksport 1163800 2018-12
Import 864400 2018-12
Rezerwy Złota 7.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3055 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38000 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.11 2017-12
Bronie Sprzedaży 113 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Wydatki Rządowe 152794 2017-12
Rating Kredytowy 90
Wydatki Wojskowe 24601 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 59.4 2019-05
Zmiany Zapasów 81229 2017-12
Szybkość Internetu 8571 2017-03
Adresy IP 1353580 2017-03
Index Konkurencyjności 73.37 2018-12
Ranking Konkurencyjności 27 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 2018-12
Ranking Korupcji 23 2018-12
Platformy wiertnicze 50 2019-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 113 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 426883 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1160309 2019-04
Kredyt Konsumencki 324349 2019-03
Cena Benzyny 0.64 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wskaźniki ekonomiczne.