Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.67 2019-04
Indeks Giełdowy 5392 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 1.72 2017-12
Inflacja -2.5 2019-03
Stopa Procentowa 2.75 2019-03
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2017-12
Dług Publiczny do PKB 20.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Przemysłowy PMI 55.7 2019-03
Optymizm Konsumentów 110 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
PKB 383 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1422210 2017-12
Środki Trwałe Brutto 317161 2017-12
Pkb Per Capita 41197 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 67293 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.72 2017-12
Populacja 9.4 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.5 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-03
Inflacja Żywności -0.74 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-03
Cpi Transport 106 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.59 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-03
Stopa Międzybankowa 2.87 2019-04
Podaż Pieniądza M0 88300 2019-03
Podaż Pieniądza M1 512000 2019-03
Podaż Pieniądza M2 1328600 2019-03
Podaż Pieniądza M3 1631700 2019-03
Bilans Banków 2787 2019-02
Bilans Banku Centralnego 433 2019-03
Rezerwy Walutowe 377 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów 0.2 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 794216 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2017-12
Eksport 1163800 2018-12
Import 864400 2018-12
Rezerwy Złota 7.5 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3045 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38000 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.11 2017-12
Bronie Sprzedaży 72 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 20.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Wydatki Rządowe 152794 2017-12
Rating Kredytowy 90
Wydatki Wojskowe 24400 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2018-01
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 55.7 2019-03
Zmiany Zapasów 81229 2017-12
Szybkość Internetu 8571 2017-03
Adresy IP 1353580 2017-03
Index Konkurencyjności 73.37 2018-12
Ranking Konkurencyjności 27 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 2018-12
Ranking Korupcji 23 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 110 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 426883 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1152736 2019-02
Kredyt Konsumencki 325831 2018-12
Cena Benzyny 0.52 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wskaźniki ekonomiczne.