Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.67 2019-12
Indeks Giełdowy 5034 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Inflacja -2.2 2019-09
Stopa Procentowa 2 2019-11
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Przemysłowy PMI 50.3 2019-11
Optymizm Konsumentów 113 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-03
PKB 414 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1442463 2018-12
Środki Trwałe Brutto 288262 2018-12
Pkb Per Capita 40782 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 66616 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.57 2018-12
Populacja 9.6 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.2 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-09
Inflacja Żywności -1.4 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-09
Cpi Transport 110 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.74 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-11
Stopa Międzybankowa 2.21 2019-12
Podaż Pieniądza M0 91600 2019-10
Podaż Pieniądza M1 505700 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1372700 2019-10
Podaż Pieniądza M3 1680900 2019-10
Bilans Banków 2905 2019-10
Bilans Banku Centralnego 427 2019-09
Rezerwy Walutowe 374 2019-09
Tempo Wzrostu Kredytów 3.8 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 804217 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 299400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 139000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Eksport 1163800 2018-12
Import 864400 2018-12
Rezerwy Złota 12.41 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3070 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38100 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.05 2018-12
Bronie Sprzedaży 113 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Wydatki Rządowe 176195 2018-12
Rating Kredytowy 90 2019-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50.3 2019-11
Zmiany Zapasów 60171 2018-12
Szybkość Internetu 8571 2017-03
Adresy IP 1353580 2017-03
Index Konkurencyjności 75.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 25 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 2018-12
Ranking Korupcji 23 2018-12
Platformy wiertnicze 58 2019-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 16 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 113 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 434016 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1158426 2019-10
Kredyt Konsumencki 411200 2019-06
Cena Benzyny 0.57 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wskaźniki ekonomiczne.