Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.67 2019-02
Indeks Giełdowy 5036 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2017-12
Stopa Bezrobocia 1.72 2017-12
Inflacja 0.3 2018-12
Stopa Procentowa 2.75 2019-01
Bilans Handlowy 315100 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących 971000 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2017-12
Dług Publiczny do PKB 20.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2017-12
Przemysłowy PMI 56.3 2019-01
Optymizm Konsumentów 111 2018-09
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2017-12
PKB 383 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1422210 2017-12
Środki Trwałe Brutto 317161 2017-12
Pkb Per Capita 41197 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 67293 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.72 2017-12
Populacja 9.4 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2018-12
Inflacja Żywności 1.25 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2018-12
Cpi Transport 111 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-01
Stopa Międzybankowa 2.84 2019-02
Podaż Pieniądza M0 85800 2018-12
Podaż Pieniądza M1 485600 2018-12
Podaż Pieniądza M2 1308400 2018-12
Podaż Pieniądza M3 1602300 2018-12
Bilans Banków 2755 2018-12
Bilans Banku Centralnego 405 2018-11
Rezerwy Walutowe 346 2018-11
Tempo Wzrostu Kredytów 4.8 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 790720 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 315100 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących 971000 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2017-12
Eksport 1169500 2017-12
Import 854400 2017-12
Rezerwy Złota 7.5 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3070 2019-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38000 2017-12
Indeks Terroryzmu 0.11 2017-12
Bronie Sprzedaży 72 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 20.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2017-12
Wydatki Rządowe 152794 2017-12
Rating Kredytowy 90
Wydatki Wojskowe 24400 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2018-01
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 56.3 2019-01
Zmiany Zapasów 81229 2017-12
Szybkość Internetu 8571 2017-03
Adresy IP 1353580 2017-03
Index Konkurencyjności 73.37 2018-12
Ranking Konkurencyjności 27 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 2018-12
Ranking Korupcji 23 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 111 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 426883 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1150199 2018-12
Kredyt Konsumencki 328915 2018-06
Cena Benzyny 0.59 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wskaźniki ekonomiczne.