Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.6 1.6 2.6 2.6 2.6
Stopa Bezrobocia 2.57 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2
Inflacja -2.20 -1.7 -0.2 4 3.8 2
Stopa Procentowa 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy 299400.00 422000 422000 500000 500000 500000
Saldo Obrotów Bieżących 139000.00 112000 112000 135000 135000 135000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 7.7 7.7 5.5 5.5 5.5
Dług Publiczny do PKB 18.60 21.4 21.4 22.3 22.3 22.3
Budżet Państwa do PKB -1.80 -0.3 -0.3 -1.1 -1.1 -1.1
Przemysłowy PMI 51.60 59.5 57 56.5 55 56
Optymizm Konsumentów 113.00 107 108 105 107 109
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.6 1.6 2.6 2.6 2.6
PKB 414.18 425 425 434 434 434
Pkb W Cenach Stałych 1442462.67 1444966 1465542 1479967 1479967 1503646
Środki Trwałe Brutto 288261.59 322236 292874 295756 295756 300488
Pkb Per Capita 40782.40 42300 42300 43100 43100 43100
Pkb Per Capita Ppp 66615.90 69500 69500 71100 71100 71100
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.57 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2
Populacja 9.60 9.53 9.53 9.66 9.66 9.66
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -2.20 -1.7 -0.2 4 3.8 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.97 109 110 113 114 112
Inflacja Żywności -2.00 -1 -0.1 2.6 2.3 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.79 0.2 0.3 0.5 0.4 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.14 106 107 110 108 109
Cpi Transport 111.20 114 111 111 120 113
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 2.40 2.36 2.36 2.36 2.36 2.61
Tempo Wzrostu Kredytów 5.10 1.5 1.4 2 2.5 3.2
Kredyty dla Sektora prywatnego 809899.00 792856 803372 826006 832149 824259
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 299400.00 422000 422000 500000 500000 500000
Saldo Obrotów Bieżących 139000.00 112000 112000 135000 135000 135000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 7.7 7.7 5.5 5.5 5.5
Import 864400.00 858000 858000 920000 920000 920000
Eksport 1163800.00 1280000 1280000 1420000 1420000 1420000
Rezerwy Złota 8.51 8.1 8.3 8.3 8.3 8.5
Wydobycie Ropy Naftowej 3065.00 2960 2920 2950 3050 3065
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38000.00 41550 41550 43800 43800 43800
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 18.60 21.4 21.4 22.3 22.3 22.3
Budżet Państwa do PKB -1.80 -0.3 -0.3 -1.1 -1.1 -1.1
Wydatki Rządowe 176194.89 155239 179014 180776 180776 183668
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Przemysłowy PMI 51.60 59.5 57 56.5 55 56
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 113.00 107 108 105 107 109
Wydatki Konsumpcyjne 434015.66 433713 440960 445300 445300 452425
Kredyt Konsumencki 324349.00 335278 331032 332782 332782 339639
Cena Benzyny 0.62 0.59 0.58 0.56 0.54 0.55


Zjednoczone Emiraty Arabskie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.