Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4
Stopa Bezrobocia 2.57 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2
Inflacja -2.20 -0.2 4 3.8 2 2
Stopa Procentowa 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
Bilans Handlowy 299400.00 422000 500000 500000 500000 500000
Saldo Obrotów Bieżących 139000.00 112000 105000 105000 105000 105000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 5.8 5.2 5.2 5.2 5.2
Dług Publiczny do PKB 18.60 19.4 19.2 19.2 19.2 19.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Przemysłowy PMI 51.10 55.3 56.5 55 55.9 56
Optymizm Konsumentów 113.00 108 105 107 108 109
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4
PKB 414.18 425 434 434 434 434
Pkb W Cenach Stałych 1442462.67 1465542 1477082 1477082 1477082 1500715
Środki Trwałe Brutto 288261.59 292874 295180 295180 295180 299903
Pkb Per Capita 40782.40 42300 43100 43100 43100 43100
Pkb Per Capita Ppp 66615.90 69500 71100 71100 71100 71100
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.57 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2
Populacja 9.60 9.78 9.96 9.96 9.96 9.96
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -2.20 -0.2 4 3.8 2 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.53 110 112 113 114 112
Inflacja Żywności -1.40 -0.1 2.6 2.3 2.1 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.74 0.1 0.5 0.4 0.7 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.36 107 109 110 108 109
Cpi Transport 109.61 111 109 111 120 113
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
Stopa Międzybankowa 2.14 2.17 2.17 1.92 1.92 1.92
Tempo Wzrostu Kredytów 5.00 3.2 2 2.5 2.9 3.2
Kredyty dla Sektora prywatnego 812442.00 803372 824396 830526 830529 822652
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 299400.00 422000 500000 500000 500000 500000
Saldo Obrotów Bieżących 139000.00 112000 105000 105000 105000 105000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 5.8 5.2 5.2 5.2 5.2
Import 864400.00 858000 920000 920000 920000 920000
Eksport 1163800.00 1280000 1420000 1420000 1420000 1420000
Rezerwy Złota 12.41 8.5 8.5 8.4 8.6 8.5
Wydobycie Ropy Naftowej 3070.00 2920 2950 3050 3065 3065
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38100.00 41550 43800 43800 43800 43800
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 18.60 19.4 19.2 19.2 19.2 19.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 176194.89 179014 180424 180424 180424 183310
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Przemysłowy PMI 51.10 55.3 56.5 55 55.9 56
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 113.00 108 105 107 108 109
Wydatki Konsumpcyjne 434015.66 440960 444432 444432 444432 451543
Kredyt Konsumencki 411200.00 331032 332133 332133 332133 338977
Cena Benzyny 0.58 0.52 0.5 0.49 0.47 0.44


Zjednoczone Emiraty Arabskie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.