Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
Indeks Giełdowy 5343.86 4927 4875 4823 4772 4672
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2 1.6 2.6 2.6 2.6
Stopa Bezrobocia 2.57 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2
Inflacja -1.10 -1.7 -0.2 2.3 2.1 2
Stopa Procentowa 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy 299400.00 422000 422000 500000 500000 500000
Saldo Obrotów Bieżących 139000.00 112000 112000 135000 135000 135000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 7.7 7.7 5.5 5.5 5.5
Dług Publiczny do PKB 18.60 21.4 21.4 22.3 22.3 22.3
Budżet Państwa do PKB -1.80 -0.3 -0.3 -1.1 -1.1 -1.1
Przemysłowy PMI 57.70 59.5 57 56.5 55 56
Optymizm Konsumentów 113.00 107 108 105 107 109
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2 1.6 2.6 2.6 2.6
PKB 414.18 425 425 434 434 434
Pkb W Cenach Stałych 1442462.67 1450655 1444966 1459188 1459188 1482535
Środki Trwałe Brutto 288261.59 323505 322236 325408 325408 330614
Pkb Per Capita 40782.40 42300 42300 43100 43100 43100
Pkb Per Capita Ppp 66615.90 69500 69500 71100 71100 71100
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.57 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2
Populacja 9.40 9.53 9.53 9.66 9.66 9.66
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -1.10 -1.7 -0.2 2.3 2.1 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.08 109 110 112 112 112
Inflacja Żywności -1.10 -1 -0.1 2.6 2.3 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.2 0.3 0.5 0.4 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.11 106 107 109 109 109
Cpi Transport 114.28 114 111 109 109 113
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 2.62 2.62 2.62 2.37 2.37 2.62
Tempo Wzrostu Kredytów 4.30 1.5 1.4 2 2.5 3.2
Kredyty dla Sektora prywatnego 804724.00 795977 803372 826006 825647 824259
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 299400.00 422000 422000 500000 500000 500000
Saldo Obrotów Bieżących 139000.00 112000 112000 135000 135000 135000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 7.7 7.7 5.5 5.5 5.5
Import 864400.00 858000 858000 920000 920000 920000
Eksport 1163800.00 1280000 1280000 1420000 1420000 1420000
Rezerwy Złota 7.50 8.1 8.3 8.3 8.3 8.5
Wydobycie Ropy Naftowej 3046.00 2960 2920 2950 3050 3065
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38000.00 41550 41550 43800 43800 43800
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 18.60 21.4 21.4 22.3 22.3 22.3
Budżet Państwa do PKB -1.80 -0.3 -0.3 -1.1 -1.1 -1.1
Wydatki Rządowe 176194.89 155850 155239 156767 156767 159275
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Przemysłowy PMI 57.70 59.5 57 56.5 55 56
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 113.00 107 108 105 107 109
Wydatki Konsumpcyjne 434015.66 435420 433713 437982 437982 444989
Kredyt Konsumencki 324349.00 336598 331032 332782 332782 339639
Cena Benzyny 0.66 0.49 0.48 0.47 0.59 0.47


Zjednoczone Emiraty Arabskie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.