Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
Indeks Giełdowy 5234.02 5046 4992 4938 4886 4781
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
Stopa Bezrobocia 2.57 3.2 3.2 3.2 3.2 1.9
Inflacja -1.40 1.8 1.5 1.3 1.5 1.5
Stopa Procentowa 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.25
Bilans Handlowy 299400.00 530000 530000 530000 530000 530000
Saldo Obrotów Bieżących 139000.00 105000 105000 105000 105000 980000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 7 7 7 7 5
Dług Publiczny do PKB 18.60 19.2 19.2 19.2 19.2 18.9
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3
Przemysłowy PMI 50.20 56.5 55 55.9 56 56
Optymizm Konsumentów 110.00 105 107 108 109 109
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
PKB 414.18 431 431 431 431 442
Pkb W Cenach Stałych 1442462.67 1477082 1477082 1477082 1477082 1514009
Środki Trwałe Brutto 288261.59 295180 295180 295180 295180 302559
Pkb Per Capita 40782.40 41500 41500 41500 41500 42900
Pkb Per Capita Ppp 66615.90 71100 71100 71100 71100 71100
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 2.57 3.2 3.2 3.2 3.2 1.9
Populacja 9.60 10 10 10 10 10.2
Zmiana Zatrudnienia 1.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.83
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -1.40 1.8 1.5 1.3 1.5 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.48 111 111 110 110 112
Inflacja Żywności -1.10 0.5 1.5 1.6 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.4 0.7 0.7 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.08 107 106 105 105 106
Cpi Transport 108.49 108 117 111 110 112
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.25
Stopa Międzybankowa 1.98 2.21 1.96 1.96 1.96 1.96
Podaż Pieniądza M3 1717400.00 1721759 1747180 1772602 1798023 1899709
Tempo Wzrostu Kredytów 4.10 2 2.5 2.9 3.2 3.2
Kredyty dla Sektora prywatnego 802650.00 824396 830526 831941 821914 842461
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 299400.00 530000 530000 530000 530000 530000
Saldo Obrotów Bieżących 139000.00 105000 105000 105000 105000 980000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 7 7 7 7 5
Import 864400.00 890000 890000 890000 890000 890000
Eksport 1163800.00 1420000 1420000 1420000 1420000 1420000
Rezerwy Złota 12.41 13 13 13 13 14
Wydobycie Ropy Naftowej 3065.00 2950 3050 3065 3065 2850
Bronie Sprzedaży 113.00 80 80 80 80 80
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 38100.00 43800 43800 43800 43800 43800
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 18.60 19.2 19.2 19.2 19.2 18.9
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3
Wydatki Rządowe 176194.89 180424 180424 180424 180424 184934
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Przemysłowy PMI 50.20 56.5 55 55.9 56 56
Zmiany Zapasów 60170.53 91000 91000 91000 91000 91000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 110.00 105 107 108 109 109
Wydatki Konsumpcyjne 434015.66 444432 444432 444432 444432 455543
Kredyt Konsumencki 411200.00 396800 421069 421069 421069 431596
Cena Benzyny 0.58 0.64 0.65 0.67 0.68 0.68


Zjednoczone Emiraty Arabskie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.