UGANDA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2018-03
Stopa Bezrobocia 2.1 2017-12
Inflacja 3.1 2018-07
Stopa Procentowa 9 2018-08
Bilans Handlowy -293 2018-06
Dług Publiczny do PKB 38.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3748 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 % 2018-03
PKB 25.89 W Mld Usd 2017-12
Środki Trwałe Brutto 14514 Ugx - Miliard 2016-12
Pkb Per Capita 667 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 1698 USD 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 14438 Ugx - Miliard 2018-03
Rolnictwo w PKB 3221 Ugx - Miliard 2018-03
Budownictwo w PKB 1024 Ugx - Miliard 2018-03
Przemysł w PKB 1184 Ugx - Miliard 2018-03
Górnictwo w PKB 253 Ugx - Miliard 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 474 Ugx - Miliard 2018-03
Usługi w PKB 8202 Ugx - Miliard 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 % 2017-12
Populacja 42.86 Milion 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.8 % 2012-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1408900 UGX / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 784800 UGX / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1777300 UGX / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 430900 UGX / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 172 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności -2.6 % 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 165 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 0.9 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 200 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 154 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 179 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 143 Punkty Indeksowe 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 186 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 % 2018-08
Podaż Pieniądza M2 15695 Ugx - Miliard 2018-06
Podaż Pieniądza M3 22475 Ugx - Miliard 2018-06
Rezerwy Walutowe 3221 W Mln Usd 2018-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 12923 Shs - Miliard 2018-05
Stopa Depozytowa 9.7 % 2017-12
Podaż Pieniądza M1 9460 Ugx - Miliard 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -293 W Mln Usd 2018-06
Eksport 296 W Mln Usd 2018-06
Import 590 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -330 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 % 2017-12
Terms of Trade 125 Punkty Indeksowe 2018-06
Przyjazdy Turystów 1449 Tysiąc 2017-12
Indeks Terroryzmu 4.32 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.3 % of GDP 2017-12
Rating Kredytowy 32.5
Wydatki Rządowe 5188 Ugx - Miliard 2016-12
Wydatki Wojskowe 444 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 55.66 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 217 Punkty Indeksowe 2018-06
Szybkość Internetu 2353 KBps 2017-03
Adresy IP 20690 IP 2017-03
Zmiany Zapasów 197 Ugx - Miliard 2016-12
Index Konkurencyjności 3.7 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 114 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.2 2018-07
Indeks Percepcji Korupcji 26 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 151 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 122 2017-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 12979568 Ugx - Milion 2018-05
Kredyt Konsumencki 2339168 SHS - milion 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 41062 Ugx - Miliard 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 80.96 mm 2015-12
Temperatura 23.42 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uganda - Wskaźniki ekonomiczne.