Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3715 2020-07
Indeks Giełdowy 1357 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2020-03
Stopa Bezrobocia 1.8 2019-12
Inflacja 4.1 2020-06
Stopa Procentowa 7 2020-06
Bilans Handlowy -202 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -381 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 34 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Przypadki koronawirusa 889 2020-07
Śmierć koronawirusa 0 2020-06
Odzyskany koronawirus 819 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2020-03
PKB 28.5 2019-12
Środki Trwałe Brutto 31617 2018-12
Pkb Per Capita 710 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1807 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 29959 2020-03
Rolnictwo w PKB 6572 2019-12
Budownictwo w PKB 2169 2019-12
Przemysł w PKB 5296 2019-12
Górnictwo w PKB 472 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 814 2019-12
Usługi w PKB 14058 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.8 2019-12
Populacja 43.8 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.1 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 182 2020-05
Inflacja Żywności 2.6 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 178 2020-05
Inflacja Bazowa 3.2 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 211 2020-04
Cpi Transport 166 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 159 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2020-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 189 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.3 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2020-06
Podaż Pieniądza M2 19839 2020-04
Podaż Pieniądza M3 28176 2020-04
Rezerwy Walutowe 3164 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 17032 2020-04
Stopa Depozytowa 9.84 2020-04
Podaż Pieniądza M1 11553 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -202 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -381 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Eksport 207 2020-04
Import 409 2020-04
Terms of Trade 141 2020-04
Przyjazdy Turystów 1800 2018-12
Rachunek kapitałowy -140 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.96 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Rating Kredytowy 31 2020-06
Wydatki Rządowe 9660 2018-12
Wydatki Wojskowe 406 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 34 2020-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.51 2019-11
Szybkość Internetu 2353 2017-03
Adresy IP 20690 2017-03
Zmiany Zapasów 724 2018-12
Index Konkurencyjności 48.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 115 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 41.9 2020-05
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 116 2019-12

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 16230710 2020-04
Kredyt Konsumencki 2718636 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 81538 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 217 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 889 2020-07
Śmierć koronawirusa 0 2020-06
Odzyskany koronawirus 819 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uganda - Wskaźniki ekonomiczne.