Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3680 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.1 2017-12
Inflacja 2.6 2019-07
Stopa Procentowa 10 2019-08
Bilans Handlowy -396 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -746 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2017-12
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 58.1 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-03
PKB 27.48 2018-12
Środki Trwałe Brutto 23903 2017-12
Pkb Per Capita 710 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1807 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 15319 2019-03
Rolnictwo w PKB 2589 2019-03
Budownictwo w PKB 1026 2019-03
Przemysł w PKB 1174 2019-03
Górnictwo w PKB 255 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 579 2019-03
Usługi w PKB 8537 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2017-12
Populacja 42.86 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1368500 2018-12
Koszty Utrzymania 652200 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1216600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 412400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 177 2019-07
Inflacja Żywności 1.4 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 173 2019-07
Inflacja Bazowa 3.5 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 197 2019-06
Cpi Transport 166 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 161 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 132 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 177 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.3 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10 2019-08
Podaż Pieniądza M2 17244 2019-06
Podaż Pieniądza M3 24373 2019-06
Rezerwy Walutowe 3338 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 15655 2019-05
Stopa Depozytowa 10.26 2019-03
Podaż Pieniądza M1 10016 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -396 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -746 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2017-12
Eksport 302 2019-06
Import 697 2019-06
Terms of Trade 123 2019-06
Przyjazdy Turystów 1449 2017-12
Rachunek kapitałowy -768 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.93 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Rating Kredytowy 32.5
Wydatki Rządowe 4061 2017-12
Wydatki Wojskowe 406 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 58.1 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 233 2019-06
Szybkość Internetu 2353 2017-03
Adresy IP 20690 2017-03
Zmiany Zapasów 197 2017-12
Index Konkurencyjności 46.8 2018-12
Ranking Konkurencyjności 117 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 58.2 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 26 2018-12
Ranking Korupcji 149 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 127 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 14915279 2019-05
Kredyt Konsumencki 2518038 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 78397 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uganda - Wskaźniki ekonomiczne.