Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3770 2020-04
Indeks Giełdowy 1319 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-12
Stopa Bezrobocia 1.8 2019-12
Inflacja 3 2020-03
Stopa Procentowa 8 2020-04
Bilans Handlowy -307 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -381 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 54.2 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Przypadki koronawirusa 52 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 0 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-12
PKB 28.5 2019-12
Środki Trwałe Brutto 31617 2018-12
Pkb Per Capita 710 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1807 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 31923 2019-12
Rolnictwo w PKB 6572 2019-12
Budownictwo w PKB 2169 2019-12
Przemysł w PKB 5296 2019-12
Górnictwo w PKB 472 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 814 2019-12
Usługi w PKB 14058 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.8 2019-12
Populacja 43.8 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1368500 2018-12
Koszty Utrzymania 652200 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1216600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 412400 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 181 2020-03
Inflacja Żywności 4 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 177 2020-03
Inflacja Bazowa 2.5 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 210 2020-03
Cpi Transport 166 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 165 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 134 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 181 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8 2020-04
Podaż Pieniądza M2 19362 2020-01
Podaż Pieniądza M3 26880 2020-01
Rezerwy Walutowe 3233 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 16626 2020-01
Stopa Depozytowa 10.43 2020-01
Podaż Pieniądza M1 11468 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -307 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -381 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Eksport 353 2020-02
Import 660 2020-02
Terms of Trade 122 2020-01
Przyjazdy Turystów 1800 2018-12
Rachunek kapitałowy -140 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.96 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Rating Kredytowy 33 2020-04
Wydatki Rządowe 9660 2018-12
Wydatki Wojskowe 406 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 54.2 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.51 2019-11
Szybkość Internetu 2353 2017-03
Adresy IP 20690 2017-03
Zmiany Zapasów 724 2018-12
Index Konkurencyjności 48.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 115 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.3 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 116 2019-12

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15794676 2020-01
Kredyt Konsumencki 2730123 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 81538 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 216 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 52 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 0 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uganda - Wskaźniki ekonomiczne.