Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3673 2020-01
Indeks Giełdowy 1813 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.1 2017-12
Inflacja 3.6 2019-12
Stopa Procentowa 9 2019-12
Bilans Handlowy -295 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -776 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 56.3 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-09
PKB 27.48 2018-12
Środki Trwałe Brutto 31617 2018-12
Pkb Per Capita 710 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1807 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 33583 2019-09
Rolnictwo w PKB 3414 2019-06
Budownictwo w PKB 1043 2019-06
Przemysł w PKB 1199 2019-06
Górnictwo w PKB 250 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 569 2019-06
Usługi w PKB 8821 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2017-12
Populacja 42.72 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1368500 2018-12
Koszty Utrzymania 652200 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1216600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 412400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.6 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 180 2019-12
Inflacja Żywności 2.5 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 176 2019-12
Inflacja Bazowa 3 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 210 2019-12
Cpi Transport 168 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 167 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 131 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 179 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2019-12
Podaż Pieniądza M2 18998 2019-11
Podaż Pieniądza M3 26417 2019-11
Rezerwy Walutowe 3153 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 16454 2019-11
Stopa Depozytowa 10.26 2019-03
Podaż Pieniądza M1 11060 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -295 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -776 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Eksport 327 2019-11
Import 623 2019-11
Terms of Trade 128 2019-11
Przyjazdy Turystów 1800 2018-12
Rachunek kapitałowy -443 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.96 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Rating Kredytowy 33 2020-01
Wydatki Rządowe 9660 2018-12
Wydatki Wojskowe 406 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 56.3 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.53 2019-10
Szybkość Internetu 2353 2017-03
Adresy IP 20690 2017-03
Zmiany Zapasów 724 2018-12
Index Konkurencyjności 48.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 115 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2018-12
Ranking Korupcji 149 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 116 2019-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15639444 2019-11
Kredyt Konsumencki 2678889 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 81538 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 217 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uganda - Wskaźniki ekonomiczne.