Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3726 2020-10
Indeks Giełdowy 1329 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6 2020-06
Stopa Bezrobocia 1.8 2019-12
Inflacja 4.5 2020-09
Stopa Procentowa 7 2020-10
Bilans Handlowy -415 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -673 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 50.76 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 11163 2020-10
Śmierć koronawirusa 99 2020-10
Odzyskany koronawirus 7166 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6 2020-06
PKB 34.39 2019-12
Środki Trwałe Brutto 31617 2018-12
Pkb Per Capita 957 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 2181 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 28722 2020-06
Rolnictwo w PKB 6812 2020-06
Budownictwo w PKB 1959 2020-06
Przemysł w PKB 4173 2020-06
Górnictwo w PKB 377 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 901 2020-06
Usługi w PKB 12610 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.8 2019-12
Populacja 43.8 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.5 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 187 2020-09
Inflacja Żywności 0.2 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 185 2020-09
Inflacja Bazowa 6.2 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 208 2020-09
Cpi Transport 211 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 156 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 130 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 189 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.4 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2020-10
Podaż Pieniądza M2 21865 2020-08
Podaż Pieniądza M3 30215 2020-08
Rezerwy Walutowe 3957 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 17216 2020-08
Stopa Depozytowa 10.11 2020-08
Podaż Pieniądza M1 12939 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -415 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -673 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Eksport 416 2020-08
Import 831 2020-08
Terms of Trade 119 2020-08
Przyjazdy Turystów 1800 2018-12
Rachunek kapitałowy -1051 2020-06
Indeks Terroryzmu 3.96 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5 2019-12
Rating Kredytowy 31 2020-10
Wydatki Rządowe 9660 2018-12
Wydatki Wojskowe 406 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 50.76 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.65 2020-06
Szybkość Internetu 2353 2017-03
Adresy IP 20690 2017-03
Zmiany Zapasów 724 2018-12
Index Konkurencyjności 48.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 115 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.5 2020-09
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 116 2019-12

Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 16973469 2020-08
Kredyt Konsumencki 2725140 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 81538 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 217 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 11163 2020-10
Śmierć koronawirusa 99 2020-10
Odzyskany koronawirus 7166 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uganda - Wskaźniki ekonomiczne.