Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3702 2019-03
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 2018-09
Stopa Bezrobocia 2.1 2017-12
Inflacja 3 2019-02
Stopa Procentowa 10 2019-02
Bilans Handlowy -312 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -765 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2017-12
Dług Publiczny do PKB 38.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.3 2017-12
Koniunktura w przemyśle 60.34 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 2018-09
PKB 25.89 2017-12
Środki Trwałe Brutto 23903 2017-12
Pkb Per Capita 667 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 1698 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 16180 2018-09
Rolnictwo w PKB 4208 2018-09
Budownictwo w PKB 1035 2018-09
Przemysł w PKB 1185 2018-09
Górnictwo w PKB 276 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 562 2018-09
Usługi w PKB 8825 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2017-12
Populacja 42.86 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.8 2012-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1368500 2018-12
Koszty Utrzymania 652200 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1216600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 412400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 175 2019-02
Inflacja Żywności -1.4 2019-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 170 2019-01
Inflacja Bazowa 3.7 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 198 2019-02
Cpi Transport 161 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 164 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 178 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.8 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10 2019-02
Podaż Pieniądza M2 16343 2019-01
Podaż Pieniądza M3 23060 2019-01
Rezerwy Walutowe 3408 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 14113 2018-12
Stopa Depozytowa 10.91 2019-01
Podaż Pieniądza M1 9717 2019-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -312 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -765 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2017-12
Eksport 300 2019-01
Import 612 2019-01
Terms of Trade 128 2019-01
Przyjazdy Turystów 1449 2017-12
Rachunek kapitałowy -592 2018-09
Indeks Terroryzmu 3.93 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.3 2017-12
Rating Kredytowy 32.5
Wydatki Rządowe 4061 2017-12
Wydatki Wojskowe 444 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 60.34 2019-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 230 2019-01
Szybkość Internetu 2353 2017-03
Adresy IP 20690 2017-03
Zmiany Zapasów 197 2017-12
Index Konkurencyjności 46.8 2018-12
Ranking Konkurencyjności 117 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.4 2019-02
Indeks Percepcji Korupcji 26 2018-12
Ranking Korupcji 149 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 127 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 14169507 2018-12
Kredyt Konsumencki 2448510 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 42035 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uganda - Wskaźniki ekonomiczne.