Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3685 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.1 2017-12
Inflacja 1.9 2019-09
Stopa Procentowa 9 2019-10
Bilans Handlowy -279 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -939 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 58.6 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.4 2019-06
PKB 27.48 2018-12
Środki Trwałe Brutto 23903 2017-12
Pkb Per Capita 710 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1807 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 16587 2019-06
Rolnictwo w PKB 3414 2019-06
Budownictwo w PKB 1043 2019-06
Przemysł w PKB 1199 2019-06
Górnictwo w PKB 250 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 569 2019-06
Usługi w PKB 8821 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2017-12
Populacja 42.72 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1368500 2018-12
Koszty Utrzymania 652200 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1216600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 412400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 178 2019-09
Inflacja Żywności -0.9 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 174 2019-09
Inflacja Bazowa 2.5 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 203 2019-09
Cpi Transport 165 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 153 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 177 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.8 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2019-10
Podaż Pieniądza M2 17868 2019-08
Podaż Pieniądza M3 25333 2019-08
Rezerwy Walutowe 3332 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 16120 2019-08
Stopa Depozytowa 10.26 2019-03
Podaż Pieniądza M1 10419 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -279 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -939 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-12
Eksport 322 2019-08
Import 601 2019-08
Terms of Trade 121 2019-08
Przyjazdy Turystów 1402 2017-12
Rachunek kapitałowy -703 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.93 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Rating Kredytowy 32.5
Wydatki Rządowe 4061 2017-12
Wydatki Wojskowe 406 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 58.6 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 234 2019-08
Szybkość Internetu 2353 2017-03
Adresy IP 20690 2017-03
Zmiany Zapasów 197 2017-12
Index Konkurencyjności 48.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 115 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.7 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 26 2018-12
Ranking Korupcji 149 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 127 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15357377 2019-08
Kredyt Konsumencki 2577718 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 78397 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Uganda - Wskaźniki ekonomiczne.