Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3712.00 3723 3734 3744 3755 3778
Indeks Giełdowy 1361.95 1353 1325 1296 1269 1213

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 -4.5 -3.8 2 1.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.8 3.2 4 4.5 5.4
Stopa Bezrobocia 1.80 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5
Inflacja 4.50 4.5 4 3.7 3.5 3
Stopa Procentowa 7.00 6 6 5 5 6
Bilans Handlowy -299.30 -470 -360 -350 -370 -415
Saldo Obrotów Bieżących -706.10 -1100 -1200 -1200 -1200 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.3 -5.3 -5 -5 -5
Dług Publiczny do PKB 40.00 50 50 48 48 48
Budżet Państwa do PKB -5.00 -8.3 -8.3 -7 -7 -7
Koniunktura w Przemyśle 48.00 50 48.7 52 54 54
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 -4.5 -3.8 2 1.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.8 3.2 4 4.5 5.4
PKB 34.39 30 30 32.5 32.5 32.5
Środki Trwałe Brutto 31617.40 31902 32629 32882 33040 34391
Pkb Per Capita 956.90 860 860 935 935 935
Pkb Per Capita Ppp 2181.20 1860 1860 2050 2050 2050
Pkb W Cenach Stałych 29343.38 35053 33246 31157 30664 35041
Rolnictwo w PKB 6619.97 6943 6783 6256 6918 7149
Budownictwo w PKB 1992.30 2764 2239 2102 2082 2360
Przemysł w PKB 4478.49 396 5466 4872 4680 5761
Górnictwo w PKB 516.08 4786 487 559 539 513
Administracja Publiczna w PKB 852.64 736 840 885 891 885
Usługi w PKB 12646.74 13402 14508 14048 13216 15291

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 1.80 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5
Populacja 43.80 44.6 45.84 45.8 45.8 47.4

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 4.50 4.5 4 3.7 3.5 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 185.40 187 187 187 191 193
Inflacja Żywności 1.70 1.6 1.8 1.5 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.8 0.4 0.3 0.6 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 188.60 186 190 197 196 197
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.40 4.7 5 4.5 4 3.5
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 183.87 184 185 185 190 193
Inflacja Bazowa 5.90 5.7 5.5 5 4.7 4

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 7.00 6 6 5 5 6
Rezerwy Walutowe 4148.17 3300 3300 3300 3300 3251
Stopa Depozytowa 10.09 8.84 8.84 8.84 7.84 8.84

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -299.30 -470 -360 -350 -370 -415
Saldo Obrotów Bieżących -706.10 -1100 -1200 -1200 -1200 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.3 -5.3 -5 -5 -5
Import 718.90 520 600 650 700 700
Eksport 419.60 265 290 300 330 330
Przyjazdy Turystów 1800.00 1000 1000 1250 1250 1250

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 40.00 50 50 48 48 48
Budżet Państwa do PKB -5.00 -8.3 -8.3 -7 -7 -7
Wydatki Wojskowe 406.00 475 475 475 475 500
Wydatki Rządowe 9660.10 9747 9969 10047 10095 10508

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 48.00 50 48.7 52 54 54
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.65 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.60 54 53 54.6 56 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 81538.20 82272 84147 84800 85207 88691
Kredyt Konsumencki 2710943.86 2600533 2772968 2880704 2781400 2922708


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.