Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 3685.00 3657 3668 3680 3692 3716
Indeks Giełdowy 1214.30 1156 1096 1039 986 886

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 1.5 2.1 1.6 1.6 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4.5 5 5.5 6 6
Stopa Bezrobocia 2.44 2.3 2.3 2.3 2.3 2
Inflacja 4.90 4.5 5 5.2 4.8 4
Stopa Procentowa 6.50 7 7 7 7 7
Bilans Handlowy -405.40 -370 -370 -390 -390 -390
Saldo Obrotów Bieżących -845.30 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.80 -7 -7 -7 -7 -5.8
Dług Publiczny do PKB 49.80 51.3 51.3 51.3 51.3 52
Budżet Państwa do PKB -6.60 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
Koniunktura w Przemyśle 56.44 52.7 53 54 52.8 55
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 1.5 2.1 1.6 1.6 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4.5 5 5.5 6 6
PKB 37.37 32.5 32.5 34 34 34
Środki Trwałe Brutto 33491.00 34998 35166 35333 35500 37453
PKB Per Capita 894.35 910 910 910 910 930
PKB Per Capita PPP 2177.60 2050 2050 2160 2160 2160
Pkb W Cenach Stałych 34124.15 34083 37779 36001 36172 38161
Rolnictwo w PKB 7357.49 7356 11054 7762 7799 8228
Budownictwo w PKB 2190.60 2345 2370 2311 2322 2450
Przemysł w PKB 4713.12 5009 4739 4972 4996 5271
Górnictwo w PKB 1130.25 412 348 1192 1198 1264
Administracja Publiczna w PKB 1113.40 961 1168 1175 1180 1245
Usługi w PKB 15293.15 15173 15926 16134 16211 17102

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 2.44 2.3 2.3 2.3 2.3 2
Populacja 45.74 47.4 47.4 48.96 48.96 48.96

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 4.90 4.5 5 5.2 4.8 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118.00 118 119 121 122 125
Inflacja Żywności 4.40 4.7 4.5 3.7 3.5 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 230.20 231 234 236 250 253
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.80 16 13 10 8.5 7
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116.52 119 120 122 122 126
Inflacja Bazowa 3.60 4 4.4 4.7 4.5 4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 6.50 7 7 7 7 7
Rezerwy Walutowe 4463.61 4300 4300 4250 4400 4400
Stopa Depozytowa 8.56 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -405.40 -370 -370 -390 -390 -390
Saldo Obrotów Bieżących -845.30 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.80 -7 -7 -7 -7 -5.8
Import 774.80 700 700 750 750 750
Eksport 369.39 330 330 360 360 360
Przyjazdy Turystów 473.00 1250 1250 1400 1400 1400

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 49.80 51.3 51.3 51.3 51.3 52
Budżet Państwa do PKB -6.60 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
Wydatki Wojskowe 948.00 500 500 500 500 500
Wydatki Rządowe 14745.00 15409 15482 15556 15630 16489

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 56.44 52.7 53 54 52.8 55
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.10 -1 0.3 -0.2 0.7 1.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.90 55.2 56 54 55 56

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 120447.00 125867 126469 127072 127674 134696
Kredyt Konsumencki 3677071.16 3287080 3354321 3689049 3897695 3910392


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.