Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 3607.00 3617 3626 3636 3646 3666
Indeks Giełdowy 1483.10 1444 1407 1370 1334 1265

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 2 1.3 1.5 2.1 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.70 5 3 4.3 4 3.8
Stopa Bezrobocia 2.44 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Inflacja 2.20 2.3 2.1 1.8 2.2 2.2
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6 6 5.5 5.5
Bilans Handlowy -367.30 -370 -370 -370 -370 -390
Saldo Obrotów Bieżących -1279.90 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Dług Publiczny do PKB 49.80 50.9 51.3 51.3 51.3 51.3
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7 -6 -6 -6 -6
Koniunktura w Przemyśle 49.36 52.5 52 52.7 53 53
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 2 1.3 1.5 2.1 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.70 5 3 4.3 4 3.8
PKB 37.37 32.5 32.5 32.5 32.5 34
Środki Trwałe Brutto 33491.00 35166 34496 34931 34831 36502
Pkb Per Capita 958.19 935 935 935 935 970
Pkb Per Capita Ppp 2177.60 2050 2050 2050 2050 2160
Pkb W Cenach Stałych 32669.73 33989 31823 34075 33977 35281
Rolnictwo w PKB 6974.10 7809 6019 7274 7253 8106
Budownictwo w PKB 2247.04 2168 2184 2344 2337 2250
Przemysł w PKB 4800.67 5272 5035 5007 4993 5473
Górnictwo w PKB 394.09 477 402 411 410 495
Administracja Publiczna w PKB 1030.42 1028 1085 1075 1072 1067
Usługi w PKB 14688.57 14686 14808 15320 15276 15244

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 2.44 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Populacja 45.74 47.4 47.4 47.4 47.4 48.96

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 2.20 2.3 2.1 1.8 2.2 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.70 114 115 115 116 116
Inflacja Żywności 2.90 1.8 2 2 1.4 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.6 -0.1 0.3 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 203.90 208 225 216 220 226
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.60 12 10 8.5 8 8.5
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114.85 117 117 118 119 122
Inflacja Bazowa 2.20 4 3.6 3.4 3.8 3.8

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6 6 5.5 5.5
Rezerwy Walutowe 4018.09 3300 3300 3300 3300 3251
Stopa Depozytowa 8.65 8.65 8.15 8.15 7.65 7.65

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -367.30 -370 -370 -370 -370 -390
Saldo Obrotów Bieżących -1279.90 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Import 660.00 700 700 700 700 750
Eksport 292.67 330 330 330 330 360
Przyjazdy Turystów 473.00 1250 1250 1250 1250 1400

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 49.80 50.9 51.3 51.3 51.3 51.3
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7 -6 -6 -6 -6
Wydatki Wojskowe 948.00 500 500 500 500 500
Wydatki Rządowe 14745.00 15482 15187 15379 15335 16071

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 49.36 52.5 52 52.7 53 53
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.70 1.4 1.2 0.7 0.7 2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.50 53 53.8 54 55 55

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 120447.00 126469 124060 125626 125265 131275
Kredyt Konsumencki 3169086.31 3058283 3107188 3280790 3295850 3174498


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.