Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 3670.00 3685 3696 3706 3716 3737
Indeks Giełdowy 1811.49 1798 1778 1758 1738 1699
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 1.7 2 0.8 1.6 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 4.7 5 5.3 5.6 6
Stopa Bezrobocia 2.10 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3
Inflacja 3.60 3.4 3.7 3.8 4 5
Stopa Procentowa 9.00 9 9 8.5 8.5 8.75
Bilans Handlowy -295.20 -360 -520 -325 -360 -415
Saldo Obrotów Bieżących -776.20 -900 -750 -1100 -1200 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5
Dług Publiczny do PKB 40.00 43 43 43 43 45
Budżet Państwa do PKB -4.70 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
Koniunktura w Przemyśle 56.30 56.7 56.6 57.1 57.4 57.4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 1.7 2 0.8 1.6 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 4.7 5 5.3 5.6 6
PKB 27.48 30 30 30 30 32
Środki Trwałe Brutto 31617.40 32360 32408 32455 33388 35391
Pkb Per Capita 709.70 750 750 750 750 765
Pkb Per Capita Ppp 1807.37 1789 1727 1727 1745 1745
Pkb W Cenach Stałych 33583.00 29836 31150 34473 35464 37591
Rolnictwo w PKB 3413.85 3448 3499 3504 3605 3821
Budownictwo w PKB 1042.92 1081 1069 1071 1101 1167
Przemysł w PKB 1199.01 1185 1229 1231 1266 1342
Górnictwo w PKB 249.63 267 256 256 264 279
Administracja Publiczna w PKB 568.97 562 583 584 601 637
Usługi w PKB 8820.90 8960 9041 9055 9315 9874
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 2.10 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3
Populacja 42.72 44.6 44.6 44.6 45.84 47.4
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1216600.00 1817300 1817300 1817300 1859522 1957168
Płace Nisko Wykwalifikowanych 412400.00 440000 440000 440000 445000 452000
Koszty Utrzymania Rodziny 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1508900 1608900
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.60 3.4 3.7 3.8 4 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 180.20 181 184 185 187 196
Inflacja Żywności 2.50 1.3 1.4 1.6 1.6 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 179.00 176 180 180 181 185
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 -1.6 1.4 1.3 1.3 2.1
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 175.50 177 179 180 180 187
Inflacja Bazowa 3.00 2.6 3.2 3.4 3.4 4
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 9 8.5 8.5 8.75
Rezerwy Walutowe 3153.37 3240 3260 3300 3300 3251
Stopa Depozytowa 10.26 10.26 10.26 9.76 9.76 10.01
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -295.20 -360 -520 -325 -360 -415
Saldo Obrotów Bieżących -776.20 -900 -750 -1100 -1200 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5
Import 622.51 960 870 640 890 950
Eksport 327.30 750 350 315 335 400
Przyjazdy Turystów 1800.00 2150 2150 2150 2150 2300
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 40.00 43 43 43 43 45
Budżet Państwa do PKB -4.70 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
Wydatki Rządowe 9660.10 9887 9902 9916 10201 10813
Wydatki Wojskowe 406.00 475 475 475 475 500
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 56.30 56.7 56.6 57.1 57.4 57.4
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.53 1.2 1.3 1.6 1.6 1.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.70 56.2 54.8 55 56 56
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 81538.20 83454 83577 83699 86104 91271
Kredyt Konsumencki 2678889.42 2520612 2580989 2645636 2828907 2998642


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.