Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 3690.00 3689 3701 3712 3724 3747
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 5.8 5.4 5.3 6 6.1
Inflacja 1.90 3 3.4 3.7 3.8 4
Stopa Procentowa 9.00 9.5 9.5 9.25 9.25 9.25
Bilans Handlowy -279.00 -360 -360 -360 -335 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Dług Publiczny do PKB 40.00 42 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -4.70 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Koniunktura w Przemyśle 58.60 56.9 56.9 56.8 57.3 57.4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 5.8 5.4 5.3 6 6.1
PKB 27.48 28.5 30 30 30 30
Środki Trwałe Brutto 23903.00 25289 25194 25170 25337 26832
Pkb Per Capita 709.70 725 750 750 750 750
Pkb Per Capita Ppp 1807.37 1789 1727 1727 1745 1745
Pkb W Cenach Stałych 16586.93 17084 16136 17466 17582 18126
Rolnictwo w PKB 3413.85 3430 2729 2726 2744 3639
Budownictwo w PKB 1042.92 1137 1081 1080 1087 1206
Przemysł w PKB 1199.01 1236 1238 1236 1245 1311
Górnictwo w PKB 249.63 257 268 268 270 273
Administracja Publiczna w PKB 568.97 637 610 609 613 675
Usługi w PKB 8820.90 9181 8998 8990 9050 9741
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1216600.00 1817300 1817300 1817300 1817300 1859522
Płace Nisko Wykwalifikowanych 412400.00 440000 440000 440000 440000 445000
Koszty Utrzymania Rodziny 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.90 3 3.4 3.7 3.8 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 178.50 184 184 181 184 195
Inflacja Żywności -0.90 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 176.55 180 180 176 182 183
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.80 -2 -1.6 1.4 1.3 1.3
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 174.30 174 177 179 180 180
Inflacja Bazowa 2.50 2.3 2.6 3.2 3.4 3.4
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 9.00 9.5 9.5 9.25 9.25 9.25
Stopa Depozytowa 10.26 9.76 9.76 9.76 9.51 9.51
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -279.00 -360 -360 -360 -335 -360
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 40.00 42 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -4.70 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Wydatki Rządowe 4061.31 4297 4281 4277 4305 4559
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 58.60 56.9 56.9 56.8 57.3 57.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.70 57 56.2 54.8 55 56
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 78397.00 82944 82630 82552 83101 88004


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.