Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3685.00 3708 3721 3734 3747 3773
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5.4 6.3 5.4 5.8 6.2
Inflacja 2.60 3.3 5 5.3 5.4 5.5
Stopa Procentowa 10.00 9.5 9.5 9.5 9.25 9
Bilans Handlowy -395.60 -245 -400 -210 -335 -320
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -4.9 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3
Dług Publiczny do PKB 40.00 42 42 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -4.70 -5.4 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9
Koniunktura w przemyśle 58.10 57.8 56.8 56.8 56.8 57.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5.4 6.3 5.4 5.8 6.2
PKB 27.48 28.5 28.5 30 30 30
Środki Trwałe Brutto 23903.00 25194 25409 25194 25289 26984
Pkb Per Capita 709.70 725 725 750 750 750
Pkb Per Capita Ppp 1807.37 1789 1727 1727 1745 1745
Pkb W Cenach Stałych 15319.26 18181 17163 16147 16208 18227
Rolnictwo w PKB 2588.97 4437 3446 2729 2739 3659
Budownictwo w PKB 1025.90 1094 1142 1081 1085 1213
Przemysł w PKB 1174.21 1230 1241 1238 1242 1318
Górnictwo w PKB 254.52 290 258 268 269 274
Administracja Publiczna w PKB 578.53 629 640 610 612 679
Usługi w PKB 8537.38 9310 9225 8998 9033 9797
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1216600.00 1628290 1817300 1817300 1817300 1859522
Płace Nisko Wykwalifikowanych 412400.00 479510 440000 440000 440000 445000
Koszty Utrzymania Rodziny 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.60 3.3 5 5.3 5.4 5.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176.60 181 183 185 187 193
Inflacja Żywności 1.40 1.4 2 2 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 177.45 176 180 180 179 183
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.30 -3 1.2 0.8 1.8 1.6
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 173.40 177 178 181 183 190
Inflacja Bazowa 3.50 4.3 4.6 5 5.3 6.4
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 10.00 9.5 9.5 9.5 9.25 9
Stopa Depozytowa 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.01
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -395.60 -245 -400 -210 -335 -320
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -4.9 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 40.00 42 42 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -4.70 -5.4 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9
Wydatki Rządowe 4061.31 4281 4317 4281 4297 4585
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 58.10 57.8 56.8 56.8 56.8 57.7
Zbiorczy Wskaźnik PMI 58.20 56.2 57 53.2 53.4 54
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 78397.00 74659 83336 82630 82944 88503


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.