Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3687.00 3706 3717 3727 3738 3760
Indeks Giełdowy 1310.37 1282 1255 1228 1202 1150

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 -4.5 -3.8 2 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 0.3 0.7 1.6 2.2 2.7
Stopa Bezrobocia 1.80 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7
Inflacja 4.10 4.6 3.8 3.3 3.5 4
Stopa Procentowa 7.00 6 6 5 5 6
Bilans Handlowy -188.80 -470 -360 -350 -370 -415
Saldo Obrotów Bieżących -380.90 -1100 -1200 -1200 -1200 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.3 -5.3 -5 -5 -5
Dług Publiczny do PKB 40.00 50 50 48 48 48
Budżet Państwa do PKB -5.00 -7.5 -7.5 -6 -6 -6
Koniunktura w Przemyśle 43.06 52 54.3 55.6 57 57.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 -4.5 -3.8 2 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 0.3 0.7 1.6 2.2 2.7
PKB 34.39 30 30 32.5 32.5 32.5
Środki Trwałe Brutto 31617.40 31665 31839 32123 32313 32698
Pkb Per Capita 956.90 860 860 935 935 935
Pkb Per Capita Ppp 2181.20 1860 1860 2050 2050 2050
Pkb W Cenach Stałych 29343.38 34792 32441 30438 29989 33316
Rolnictwo w PKB 6619.97 6891 6618 6111 6766 6797
Budownictwo w PKB 1992.30 2743 2185 2054 2036 2244
Przemysł w PKB 4478.49 393 5333 4760 4577 5477
Górnictwo w PKB 516.08 4751 475 546 527 488
Administracja Publiczna w PKB 852.64 731 819 865 871 842
Usługi w PKB 12646.74 13303 14156 13724 12925 14539

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 1.80 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7
Populacja 43.80 44.6 45.84 45.8 45.8 47.4

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 4.10 4.6 3.8 3.3 3.5 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 184.60 187 187 187 191 195
Inflacja Żywności 2.60 2.7 3 2.7 2.6 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.8 0.4 0.3 0.6 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 188.60 180 183 191 191 187
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.30 1.3 1.3 1.3 1.3 2.1
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 178.09 180 181 182 184 187
Inflacja Bazowa 3.20 3 3 2.8 3.1 3.2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 7.00 6 6 5 5 6
Rezerwy Walutowe 3163.56 3300 3300 3300 3300 3251
Stopa Depozytowa 9.84 8.84 8.84 8.84 7.84 8.84

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -188.80 -470 -360 -350 -370 -415
Saldo Obrotów Bieżących -380.90 -1100 -1200 -1200 -1200 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.3 -5.3 -5 -5 -5
Import 479.70 520 600 650 700 700
Eksport 290.93 265 290 300 330 330
Przyjazdy Turystów 1800.00 1000 1000 1250 1250 1250

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 40.00 50 50 48 48 48
Budżet Państwa do PKB -5.00 -7.5 -7.5 -6 -6 -6
Wydatki Wojskowe 406.00 475 475 475 475 500
Wydatki Rządowe 9660.10 9675 9728 9815 9873 9990

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 43.06 52 54.3 55.6 57 57.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.51 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.50 53 55 54 56 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 81538.20 81661 82109 82843 83332 84326
Kredyt Konsumencki 2718636.08 2581203 2705793 2814226 2778446 2778850


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.