Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 3760.00 3789 3800 3811 3822 3845
Indeks Giełdowy 1329.65 1301 1274 1247 1220 1167

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -3 -4.5 -3.8 2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 1.7 3 5.1 4.7 6
Stopa Bezrobocia 1.80 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
Inflacja 3.00 3.4 3.6 3.8 3.1 4
Stopa Procentowa 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8.75
Bilans Handlowy -307.00 -630 -470 -360 -680 -415
Saldo Obrotów Bieżących -776.20 -750 -1100 -1200 -1200 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5 -5
Dług Publiczny do PKB 40.00 50 50 50 48 48
Budżet Państwa do PKB -4.70 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
Koniunktura w Przemyśle 54.20 51.2 53 54.3 56 57.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -3 -4.5 -3.8 2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 1.7 3 5.1 4.7 6
PKB 28.50 32.43 30 30 32 32
Środki Trwałe Brutto 31617.40 31886 32092 33230 33103 35224
Pkb Per Capita 709.70 750 750 750 765 765
Pkb Per Capita Ppp 1807.37 1859 1859 1859 1859 1895
Pkb W Cenach Stałych 33583.00 30648 34087 35296 35161 37413
Rolnictwo w PKB 6880.74 3443 6984 7232 7204 7666
Budownictwo w PKB 2738.96 1052 2780 2879 2868 3051
Przemysł w PKB 392.67 1209 399 413 411 437
Górnictwo w PKB 4743.47 252 4815 4985 4966 5285
Administracja Publiczna w PKB 729.65 574 741 767 764 813
Usługi w PKB 13282.78 8896 13482 13960 13907 14798

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 1.80 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
Populacja 43.80 44.6 44.6 45.84 45.8 47.4
Koszty Utrzymania Rodziny 1368500.00 1368500 1368500 1508900 1508900 1608900
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1216600.00 1817300 1817300 1859522 1859522 1957168

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 3.00 3.4 3.6 3.8 3.1 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 180.80 183 185 187 186 195
Inflacja Żywności 4.00 3.4 2.7 3 2.7 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 1 0.8 0.4 0.3 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 181.00 180 180 183 183 187
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.90 1.4 1.3 1.3 1.3 2.1
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 176.63 179 180 181 182 189
Inflacja Bazowa 2.50 3.2 3.4 3.4 3.4 4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8.75
Rezerwy Walutowe 3233.17 3240 3300 3300 3300 3251
Stopa Depozytowa 10.43 10.26 10.26 9.76 9.76 10.01

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -307.00 -630 -470 -360 -680 -415
Saldo Obrotów Bieżących -776.20 -750 -1100 -1200 -1200 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5 -5
Import 660.16 900 750 700 1050 1200
Eksport 352.91 270 280 290 370 370
Przyjazdy Turystów 1800.00 2150 2150 2150 2150 2300

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 40.00 50 50 50 48 48
Budżet Państwa do PKB -4.70 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
Wydatki Wojskowe 406.00 475 475 475 475 500
Wydatki Rządowe 9660.10 9742 9805 10153 10114 10762

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 54.20 51.2 53 54.3 56 57.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.51 1.3 1.6 1.6 1.6 1.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.30 50.6 53 55 54 55

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Konsumpcyjne 81538.20 82231 82761 85697 85370 90838
Kredyt Konsumencki 2730122.95 2539442 2615997 2824020 2858439 2993462


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.