Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 3648.69 3661 3671 3682 3693 3715
Indeks Giełdowy 1357.59 1328 1300 1272 1245 1191

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.30 4 2.8 2.3 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.20 3 4.5 5 5.4 6
Stopa Bezrobocia 1.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflacja 3.80 3.4 3.5 3 3 4
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 6.5
Bilans Handlowy -298.70 -360 -350 -370 -415 -415
Saldo Obrotów Bieżących -910.50 -1200 -1200 -1200 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Dług Publiczny do PKB 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
Budżet Państwa do PKB -5.00 -7 -7 -7 -7 -5
Koniunktura w Przemyśle 53.00 53 54 56 54 58
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 30 30 40 40

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.30 4 2.8 2.3 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.20 3 4.5 5 5.4 6
PKB 34.39 32.5 32.5 32.5 32.5 34
Środki Trwałe Brutto 31617.40 32566 33040 33198 33325 35324
Pkb Per Capita 956.90 935 935 935 935 970
Pkb Per Capita Ppp 2181.20 2050 2050 2050 2050 2160
Pkb W Cenach Stałych 34531.71 30589 30051 36258 36396 38580
Rolnictwo w PKB 9715.32 5903 7174 10201 10240 10854
Budownictwo w PKB 1683.94 2045 2047 2057 2064 2188
Przemysł w PKB 5190.55 4948 4358 5450 5471 5799
Górnictwo w PKB 992.58 632 414 1042 1046 1109
Administracja Publiczna w PKB 892.03 895 945 937 940 997
Usługi w PKB 13732.93 13963 13177 14420 14475 15343

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 1.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Populacja 45.74 45.8 45.8 45.8 47.4 48.96

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 3.80 3.4 3.5 3 3 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 187.50 187 191 192 192 200
Inflacja Żywności -1.20 1.5 1.3 1.4 1.4 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.6 0.6 0.5 0.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 182.30 183 190 197 187 187
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.70 4.5 4 3.5 3.5 3.5
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 185.36 191 185 185 201 201
Inflacja Bazowa 5.50 5 4.7 4.5 4 3.6

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 6.5
Rezerwy Walutowe 3567.27 3300 3300 3300 3300 3251
Stopa Depozytowa 9.89 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -298.70 -360 -350 -370 -415 -415
Saldo Obrotów Bieżących -910.50 -1200 -1200 -1200 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Import 709.09 650 700 680 700 750
Eksport 410.40 300 330 328 330 360
Przyjazdy Turystów 1800.00 1250 1250 1250 1250 1400

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
Budżet Państwa do PKB -5.00 -7 -7 -7 -7 -5
Wydatki Wojskowe 406.00 475 475 475 500 500
Wydatki Rządowe 9660.10 9950 10095 10143 10182 10793

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 30 30 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 53.00 53 54 56 54 58
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.02 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.20 54.6 56 57 55 57

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 81538.20 83984 85207 85615 85941 91098
Kredyt Konsumencki 2934742.86 2853176 2781400 2924100 2969111 3147258


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.