Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 3530.00 3540 3550 3561 3571 3592
Indeks Giełdowy 1411.82 1384 1355 1326 1298 1241

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.30 2.8 2.3 2 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 4.5 4 5 5.3 5.3
Stopa Bezrobocia 1.80 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
Inflacja 2.10 2.6 3 2.7 2.5 3
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 6.5
Bilans Handlowy -345.60 -360 -350 -415 -415 -415
Saldo Obrotów Bieżących -1033.00 -1200 -1200 -1300 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Dług Publiczny do PKB 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
Budżet Państwa do PKB -5.20 -7 -7 -7 -7 -5
Koniunktura w Przemyśle 55.40 51 53 54 51.6 56
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 30 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.30 2.8 2.3 2 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 4.5 4 5 5.3 5.3
PKB 34.39 32.5 32.5 32.5 32.5 34
Środki Trwałe Brutto 31031.10 32566 33040 28630 33198 34958
Pkb Per Capita 956.90 935 935 935 935 970
Pkb Per Capita Ppp 2181.20 2050 2050 2050 2050 2160
Pkb W Cenach Stałych 33204.55 30589 30051 19380 36258 38180
Rolnictwo w PKB 7218.88 5903 7174 5041 10201 10742
Budownictwo w PKB 2172.74 2045 2047 1240 1768 1862
Przemysł w PKB 5430.60 4948 4358 1419 5450 5739
Górnictwo w PKB 786.92 632 414 331 1042 1097
Administracja Publiczna w PKB 1123.83 895 945 673 937 986
Usługi w PKB 14051.16 13963 13177 10570 14420 15184

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 1.80 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
Populacja 45.74 45.8 45.8 47.4 47.4 48.96

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.10 2.6 3 2.7 2.5 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.50 114 115 114 115 118
Inflacja Żywności 1.10 0.8 1.4 1.8 2 2.4
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 185.91 191 185 201 201 201
Inflacja Bazowa 5.30 4.7 4.5 4 4 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 203.50 192 192 194 205 201
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.70 6 4.7 4.3 3.5 3.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 7.00 5 5 5 5 6.5
Rezerwy Walutowe 3610.72 3300 3300 3300 3300 3251
Stopa Depozytowa 6.67 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -345.60 -360 -350 -415 -415 -415
Saldo Obrotów Bieżących -1033.00 -1200 -1200 -1300 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Import 789.70 700 680 700 700 750
Eksport 444.08 330 328 330 330 360
Przyjazdy Turystów 1800.00 1250 1250 1250 1250 1400

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
Budżet Państwa do PKB -5.20 -7 -7 -7 -7 -5
Wydatki Wojskowe 622.00 475 475 500 500 500
Wydatki Rządowe 12113.80 9950 10095 4865 10143 10681

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 30 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 55.40 51 53 54 51.6 56
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.02 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.80 51.3 52 54 52.8 55

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 86524.70 83984 85207 50348 85615 90153
Kredyt Konsumencki 3016687.04 2853176 2781400 2932750 3058283 3220372


Uganda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.