Ostatni Poprzedni
Waluta 1.07 1.07
Indeks Giełdowy 1132 1131 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 5.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.4 5 Procent
Stopa Bezrobocia 6.2 6.6 Procent
Inflacja 6.9 5.4 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -639 -618 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -95.8 -213 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 5.6 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 74.7 79.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.2 -7.8 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 2 4 Punkty
Optymizm Konsumentów -31 -27 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.8 11.4 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 50 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 5.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.4 5 Procent
PKB 53.59 54.18 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 11828 11747 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 52020 46297 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 2373 2197 W Mln Eur
PKB Per Capita 22915 24062 USD
PKB Per Capita PPP 36548 38906 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 8.25 -4.2 Procent
Rolnictwo w PKB 189 203 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 520 534 W Mln Eur
Przemysł w PKB 2187 2457 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 1656 1649 W Mln Eur
Usługi w PKB 2280 2364 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 6.2 6.6 Procent
Pracujący 915372 912606
Bezrobotni Zarejestrowani 58081 60534
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 1.9 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8 8 Procent
Koszty Pracy 126 125 Punkty
Wolne Etaty 13133 17142
Przeciętne Wynagrodzenia 1927 1924 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 1074 1024 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń -0.98 -2.69 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 1961 1864 Eur / Miesiąc
Populacja 2.1 2.08 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 60
Zmiana Zatrudnienia 0.9 0.7 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 72.4 73.4 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 871 885 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59 60 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 92.6 94.3 Tysiąc
Wydajność 116 117 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 6.9 5.4 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 110 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114 111 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 110 Punkty
Inflacja Bazowa 6.1 4.9 Procent
Deflator Pkb 103 101 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132 128 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 2.1 -0.4 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 7.4 6 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 113 Punkty
Cpi Transport 110 109 Punkty
Inflacja Żywności 9.2 6.9 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.6 -1.1 Procent
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 20.4 17.9 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 144 144 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2993227 2993227 dawki
Zakażenia Koronawirusem 1023588 1023195 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 7764 7763 Osoby
Łóżka szpitalne 4.43 4.43 na 1000 osób
Szpitale 13.84 13.89 na jeden milion osób
Lekarze 3.32 3.24 na 1000 osób
Pielęgniarki 10.44 10.3 na 1000 osób
Łóżka OIOM 4.13 4.13 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.45 -0.5 Procent
Podaż Pieniądza M0 6607 6530 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 30815 30622 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 34886 34795 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 34950 34861 W Mln Eur
Bilans Banków 49334 49130 EUR
Rezerwy Walutowe 725 709 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 34491 35675 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 10072 9957 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 118 116 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -639 -618 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -95.8 -213 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 5.6 Procent Pkb
Eksport 4354 3569 W Mln Eur
Import 4993 4187 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 51956 51683 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy -28.9 1.7 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 321 313 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 377612 263972
Rezerwy Złota 3.17 3.17 Ton
Import gazu ziemnego 3999 5024 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 0 0 BBL/D/1K
Indeks Terroryzmu 0 0
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 74.7 79.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.2 -7.8 Procent Pkb
Bilans Budżetu -355 -12 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 2145 2176 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 52 43.3 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 1795 1783 W Mln Eur
Dług Publiczny 37127 34319 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 2230 1794 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 380 515 Osoby
Rating Kredytowy 75
Wydatki Wojskowe 562 573 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 50 Procent
Podatek od Towarów i Usług 22 22 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 38.2 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 16.1 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 22.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 2 4 Punkty
Produkcja Przemysłowa 2.8 -1.2 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.9 -8.3 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.2 2.2 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 85.5 85.8 Procent
Rejestracje nowych samochodów 4484 3736
Szybkość Internetu 13656 13976 KBps
Adresy IP 869230 745992 IP
Zmiany Zapasów 0.2 0.3 W Mln Eur
Index Konkurencyjności 70.2 69.62 Punkty
Ranking Konkurencyjności 35 35
Indeks Percepcji Korupcji 57 60 Punkty
Ranking Korupcji 41 35
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 40
Produkcja Energii Elektrycznej 1050 1228 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 27.8 23.8 Procent
Produkcja Stali 50 50 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -31 -27 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.8 11.4 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 29.5 26.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 6476 6380 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.83 6.61 Procent
Kredyt Konsumencki 2587 2580 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.86 2.05 Procent
Cena Benzyny 1.58 1.66 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 42.87 44.43 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 12.3 32.5 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160 153 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 267 482
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.6 74.8 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.