Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2021-09
Indeks Giełdowy 1171 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.17 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.3 2021-06
Stopa Bezrobocia 7.3 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 101 2021-09
Inflacja 2.1 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2090618 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -37.4 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 209 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 80.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 7 2021-09
Optymizm Konsumentów -21 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.6 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Przypadki koronawirusa 287278 2021-09
Śmierć koronawirusa 4833 2021-09
Odzyskany koronawirus 16338 2021-09
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.3 2021-06
PKB 52.88 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 11004 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 46297 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2089 2021-06
Pkb Per Capita 25759 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 36548 2020-12
Rolnictwo w PKB 230 2021-06
Budownictwo w PKB 491 2021-06
Przemysł w PKB 2424 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 1627 2021-06
Usługi w PKB 2056 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.3 2021-07
Pracujący 901926 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 69292 2021-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.8 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.3 2021-06
Koszty Pracy 126 2021-06
Wolne Etaty 15389 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1941 2021-07
Płaca Minimalna 1024 2021-09
Wzrost Wynagrodzeń 7.14 2021-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 1837 2021-07
Populacja 2.1 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.1 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 879 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.3 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 82 2021-06
Wydajność 116 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 101 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2090618 2021-09
Przypadki koronawirusa 287278 2021-09
Śmierć koronawirusa 4833 2021-09
Odzyskany koronawirus 16338 2021-09
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12
Łóżka OIOM 423 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2021-08
Inflacja Bazowa 0.9 2021-07
Deflator Pkb 101 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2021-08
Cpi Transport 100 2021-08
Inflacja Żywności -1.1 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.7 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-08
Podaż Pieniądza M0 6313 2021-07
Podaż Pieniądza M1 28943 2021-07
Podaż Pieniądza M2 33767 2021-07
Podaż Pieniądza M3 33790 2021-07
Bilans Banków 49126 2021-07
Rezerwy Walutowe 601 2021-08
Bilans Banku Centralnego 33279 2021-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 9320 2021-07
Prywatna długu do PKB 116 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -37.4 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 209 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2020-12
Eksport 3453 2021-07
Import 3490 2021-07
Dług Zagraniczny 50821 2021-07
Rachunek kapitałowy -272 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 170 2021-06
Przyjazdy Turystów 1020024 2021-08
Rezerwy Złota 3.17 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0 2021-05
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.4 2020-12
Bilans Budżetu -289 2021-07
Wydatki Rządowe 2052 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 52 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 1648 2021-07
Dług Publiczny 37127 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 1902 2021-07
Wnioski o Azyl 265 2021-05
Rating Kredytowy 75 2021-09
Wydatki Wojskowe 562 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 7 2021-09
Produkcja Przemysłowa 8.9 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.6 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 86.6 2021-09
Rejestracje nowych samochodów 4372 2021-07
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.4 2021-06
Index Konkurencyjności 70.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 35 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2020-12
Ranking Korupcji 35 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1263 2021-06
Produkcja w Górnictwie -10.5 2021-07
Produkcja Stali 50 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -21 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.6 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.4 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 5663 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 27.25 2021-03
Kredyt Konsumencki 2635 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.01 2021-07
Cena Benzyny 1.49 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 44.43 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -8 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 345 2021-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.