Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-07
Indeks Giełdowy 873 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.16 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-05
Inflacja 1.79 2019-06
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy 128 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 421 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -4 2019-06
Optymizm Konsumentów -4 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-03
PKB 54.24 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 10706 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 45948 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2144 2019-03
Pkb Per Capita 26759 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 32743 2018-12
Rolnictwo w PKB 180 2019-03
Budownictwo w PKB 477 2019-03
Przemysł w PKB 1992 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1503 2019-03
Usługi w PKB 1791 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-05
Pracujący 896129 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 70747 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.8 2019-03
Koszty Pracy 114 2019-03
Wolne Etaty 12085 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1728 2019-05
Płaca Minimalna 887 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.9 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 1681 2019-05
Populacja 2.07 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 71.3 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 879 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.6 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 83.9 2019-03
Wydajność 106 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.79 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-06
Inflacja Bazowa 1.12 2019-05
Deflator Pkb 102 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-06
Cpi Transport 99.18 2019-06
Inflacja Żywności 2.2 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-06
Podaż Pieniądza M0 5194 2019-05
Podaż Pieniądza M1 20935 2019-05
Podaż Pieniądza M2 27468 2019-05
Podaż Pieniądza M3 27519 2019-05
Bilans Banków 41713 2019-05
Rezerwy Walutowe 318 2019-06
Bilans Banku Centralnego 16641 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 9246 2019-05
Prywatna długu do PKB 124 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 128 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 421 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 2946 2019-05
Import 2818 2019-05
Dług Zagraniczny 42994 2019-06
Rachunek kapitałowy 331 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 81.7 2018-12
Przyjazdy Turystów 501603 2019-05
Rezerwy Złota 3.2 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Bilans Budżetu 153 2019-05
Wydatki Rządowe 1902 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 42.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1611 2019-05
Dług Publiczny 28587 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 1454 2019-05
Wnioski o Azyl 340 2019-03
Rating Kredytowy 61.14
Wydatki Wojskowe 493 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -4 2019-06
Produkcja Przemysłowa 3.1 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.9 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.3 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 84.8 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 7422 2019-05
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.5 2019-03
Index Konkurencyjności 69.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 35 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1440 2019-05
Produkcja w Górnictwie -7.4 2019-05
Produkcja Stali 55.88 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.6 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 5400 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.49 2019-03
Kredyt Konsumencki 2827 2019-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.29 2019-05
Cena Benzyny 1.46 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 45.04 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 11.1 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 179 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.