Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-01
Indeks Giełdowy 956 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.23 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-10
Inflacja 1.9 2019-12
Stopa Procentowa 0 2019-12
Bilans Handlowy 88.06 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 388 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -3 2019-12
Optymizm Konsumentów -14 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
PKB 54.24 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 10756 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 45948 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2042 2019-09
Pkb Per Capita 26759 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 32743 2018-12
Rolnictwo w PKB 207 2019-09
Budownictwo w PKB 488 2019-09
Przemysł w PKB 2060 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1542 2019-09
Usługi w PKB 2152 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-10
Pracujący 901728 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 72395 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.1 2019-09
Koszty Pracy 112 2019-09
Wolne Etaty 10664 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 1898 2019-11
Płaca Minimalna 887 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.7 2019-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 1948 2019-11
Populacja 2.07 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 72.1 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 893 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.5 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 84.7 2019-06
Wydajność 123 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-12
Inflacja Bazowa 1.95 2019-12
Deflator Pkb 102 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2019-12
Cpi Transport 98.11 2019-12
Inflacja Żywności 3.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-12
Stopa Międzybankowa -0.39 2019-12
Podaż Pieniądza M0 5360 2019-11
Podaż Pieniądza M1 21922 2019-11
Podaż Pieniądza M2 28262 2019-11
Podaż Pieniądza M3 28306 2019-11
Bilans Banków 42420 2019-11
Rezerwy Walutowe 384 2019-12
Bilans Banku Centralnego 18869 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 9586 2019-11
Prywatna długu do PKB 120 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 88.06 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 388 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 2936 2019-11
Import 2848 2019-11
Dług Zagraniczny 44693 2019-12
Rachunek kapitałowy 230 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 36.4 2019-10
Przyjazdy Turystów 291987 2019-11
Rezerwy Złota 3.17 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2019-08
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2018-12
Bilans Budżetu 17 2019-11
Wydatki Rządowe 1962 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 42.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1612 2019-11
Dług Publiczny 28988 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 1628 2019-11
Wnioski o Azyl 265 2019-11
Rating Kredytowy 75 2020-01
Wydatki Wojskowe 493 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -3 2019-12
Produkcja Przemysłowa 1.2 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.9 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 83.8 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 5202 2019-11
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.4 2019-09
Index Konkurencyjności 70.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 35 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 852 2019-10
Produkcja w Górnictwie 8.2 2019-11
Produkcja Stali 50.58 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 5661 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.85 2019-09
Kredyt Konsumencki 2948 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.27 2019-11
Cena Benzyny 1.45 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 45.13 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -4 2019-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 133 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 316 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.