Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-09
Indeks Giełdowy 838 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.09 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.6 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13 2020-06
Stopa Bezrobocia 9.2 2020-06
Inflacja -0.1 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 201 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 415 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 66.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -1 2020-08
Optymizm Konsumentów -25 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Przypadki koronawirusa 4195 2020-09
Śmierć koronawirusa 140 2020-09
Odzyskany koronawirus 2337 2020-09
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.6 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13 2020-06
PKB 53.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 9291 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 48007 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1720 2020-06
Pkb Per Capita 27152 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 38689 2019-12
Rolnictwo w PKB 199 2020-06
Budownictwo w PKB 439 2020-06
Przemysł w PKB 1849 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1524 2020-06
Usługi w PKB 1628 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.2 2020-06
Pracujący 882837 2020-07
Bezrobotni Zarejestrowani 89397 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 2 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.2 2020-06
Koszty Pracy 122 2020-06
Wolne Etaty 11083 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1811 2020-07
Płaca Minimalna 941 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 4.25 2020-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 1709 2020-07
Populacja 2.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 70 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 881 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.8 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 73.8 2020-06
Wydajność 109 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-08
Inflacja Bazowa 1 2020-08
Deflator Pkb 102 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2020-08
Cpi Transport 91.67 2020-08
Inflacja Żywności 3.1 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.48 2020-08
Podaż Pieniądza M0 5763 2020-07
Podaż Pieniądza M1 24728 2020-07
Podaż Pieniądza M2 30605 2020-07
Podaż Pieniądza M3 30635 2020-07
Bilans Banków 45301 2020-07
Rezerwy Walutowe 461 2020-08
Bilans Banku Centralnego 25599 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 9372 2020-07
Prywatna długu do PKB 120 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 201 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 415 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Eksport 2937 2020-07
Import 2737 2020-07
Dług Zagraniczny 48341 2020-07
Rachunek kapitałowy 102 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -36 2020-06
Przyjazdy Turystów 653008 2020-07
Rezerwy Złota 3.2 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2020-05
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -283 2020-07
Wydatki Rządowe 1965 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 43.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1658 2020-07
Dług Publiczny 33584 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 1881 2020-07
Wnioski o Azyl 470 2020-06
Rating Kredytowy 75 2020-09
Wydatki Wojskowe 493 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1 2020-08
Produkcja Przemysłowa -4.6 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -11.9 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 76.1 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 6360 2020-07
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.3 2020-06
Index Konkurencyjności 70.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 35 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1516 2019-12
Produkcja w Górnictwie -12.4 2020-06
Produkcja Stali 35 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -25 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.7 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 4627 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 24.97 2020-03
Kredyt Konsumencki 2792 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.26 2020-07
Cena Benzyny 1.2 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 45.13 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -15.3 2020-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 304 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4195 2020-09
Śmierć koronawirusa 140 2020-09
Odzyskany koronawirus 2337 2020-09
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12
Łóżka OIOM 423 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.