Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.09 2020-04
Indeks Giełdowy 727 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.45 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-12
Stopa Bezrobocia 8.2 2020-01
Inflacja 0.5 2020-03
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy 207 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 266 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -8 2020-03
Optymizm Konsumentów -18 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Przypadki koronawirusa 802 2020-03
Śmierć koronawirusa 15 2020-03
Odzyskany koronawirus 10 2020-03
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-12
PKB 59 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10960 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 48007 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2054 2019-12
Pkb Per Capita 26759 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 32743 2018-12
Rolnictwo w PKB 197 2019-12
Budownictwo w PKB 506 2019-12
Przemysł w PKB 2110 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 1568 2019-12
Usługi w PKB 2123 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.2 2020-01
Pracujący 895365 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 77484 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.3 2019-12
Koszty Pracy 116 2019-12
Wolne Etaty 11324 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 1807 2020-01
Płaca Minimalna 887 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.47 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 1780 2020-01
Populacja 2.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 72.1 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 892 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.1 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 78.5 2019-09
Wydajność 115 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-02
Inflacja Bazowa 2.09 2020-02
Deflator Pkb 102 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-03
Cpi Transport 96.51 2020-03
Inflacja Żywności 4.6 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.41 2020-02
Podaż Pieniądza M0 5408 2020-02
Podaż Pieniądza M1 22239 2020-02
Podaż Pieniądza M2 28527 2020-02
Podaż Pieniądza M3 28579 2020-02
Bilans Banków 43166 2020-01
Rezerwy Walutowe 430 2020-02
Bilans Banku Centralnego 19489 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 9495 2020-01
Prywatna długu do PKB 120 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 207 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 266 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 2984 2020-01
Import 2776 2020-01
Dług Zagraniczny 44987 2020-01
Rachunek kapitałowy 151 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52.4 2019-12
Przyjazdy Turystów 301853 2020-02
Rezerwy Złota 3.17 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2019-11
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu 11 2020-01
Wydatki Rządowe 1948 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1678 2020-01
Dług Publiczny 28560 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1724 2020-01
Wnioski o Azyl 265 2019-11
Rating Kredytowy 75 2020-03
Wydatki Wojskowe 493 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8 2020-03
Produkcja Przemysłowa 0.3 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.7 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 83 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 6196 2020-01
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.3 2019-12
Index Konkurencyjności 70.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 35 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1516 2019-12
Produkcja w Górnictwie -25.5 2020-01
Produkcja Stali 55 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -18 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.2 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 5839 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.85 2019-09
Kredyt Konsumencki 2911 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.28 2020-01
Cena Benzyny 1.17 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 45.13 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.9 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 133 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 236 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 802 2020-03
Śmierć koronawirusa 15 2020-03
Odzyskany koronawirus 10 2020-03
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.