Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2019-11
Indeks Giełdowy 871 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.21 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-08
Inflacja 1.4 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-10
Bilans Handlowy 29 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 273 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -1 2019-10
Optymizm Konsumentów -13 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-06
PKB 54.24 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 10701 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 45948 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2091 2019-06
Pkb Per Capita 26759 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 32743 2018-12
Rolnictwo w PKB 220 2019-06
Budownictwo w PKB 487 2019-06
Przemysł w PKB 2220 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1538 2019-06
Usługi w PKB 2052 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-08
Pracujący 893180 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 69834 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.8 2019-09
Koszty Pracy 112 2019-06
Wolne Etaty 13726 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1726 2019-08
Płaca Minimalna 887 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.38 2019-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 1688 2019-08
Populacja 2.07 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 72.5 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 893 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.5 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 84.7 2019-06
Wydajność 112 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-10
Inflacja Bazowa 1.78 2019-10
Deflator Pkb 102 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2019-10
Cpi Transport 98.38 2019-10
Inflacja Żywności 1.5 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.4 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-10
Stopa Międzybankowa -0.41 2019-10
Podaż Pieniądza M0 5271 2019-09
Podaż Pieniądza M1 21678 2019-09
Podaż Pieniądza M2 28031 2019-09
Podaż Pieniądza M3 28077 2019-09
Bilans Banków 42056 2019-09
Rezerwy Walutowe 394 2019-10
Bilans Banku Centralnego 17461 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 9540 2019-09
Prywatna długu do PKB 120 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 29 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 273 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 2963 2019-09
Import 2934 2019-09
Dług Zagraniczny 44962 2019-09
Rachunek kapitałowy -313 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -22.9 2019-08
Przyjazdy Turystów 629450 2019-09
Rezerwy Złota 3.17 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2019-07
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2018-12
Bilans Budżetu 116 2019-09
Wydatki Rządowe 1940 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1654 2019-09
Dług Publiczny 28587 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 1518 2019-09
Wnioski o Azyl 370 2019-07
Rating Kredytowy 61.14
Wydatki Wojskowe 493 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1 2019-10
Produkcja Przemysłowa 4.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.4 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 83.8 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 5011 2019-08
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.3 2019-06
Index Konkurencyjności 70.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 35 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1187 2019-08
Produkcja w Górnictwie -9.2 2019-09
Produkcja Stali 50.83 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.4 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 5585 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.99 2019-06
Kredyt Konsumencki 2911 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.16 2019-09
Cena Benzyny 1.43 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 45.13 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -7.5 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 299 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.