Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 861 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.1 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.3 2020-03
Stopa Bezrobocia 9.1 2020-04
Inflacja -0.3 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy 172 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 230 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 66.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -21 2020-06
Optymizm Konsumentów -34 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.8 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Przypadki koronawirusa 1776 2020-07
Śmierć koronawirusa 111 2020-07
Odzyskany koronawirus 305 2020-07
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.3 2020-03
PKB 53.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10309 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 48007 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1976 2020-03
Pkb Per Capita 27152 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 38689 2019-12
Rolnictwo w PKB 182 2020-03
Budownictwo w PKB 426 2020-03
Przemysł w PKB 1960 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 1548 2020-03
Usługi w PKB 1835 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.1 2020-04
Pracujący 885535 2020-04
Bezrobotni Zarejestrowani 90415 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 2 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.3 2020-03
Koszty Pracy 119 2020-03
Wolne Etaty 7282 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 1937 2020-04
Płaca Minimalna 887 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 11.93 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 1771 2020-04
Populacja 2.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 71.5 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 888 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.8 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 81.7 2020-03
Wydajność 106 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-06
Inflacja Bazowa 1 2020-06
Deflator Pkb 102 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2020-06
Cpi Transport 92.5 2020-06
Inflacja Żywności 3.1 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.7 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.38 2020-06
Podaż Pieniądza M0 5675 2020-05
Podaż Pieniądza M1 23971 2020-05
Podaż Pieniądza M2 29872 2020-05
Podaż Pieniądza M3 29930 2020-05
Bilans Banków 44397 2020-05
Rezerwy Walutowe 448 2020-05
Bilans Banku Centralnego 24212 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 9517 2020-05
Prywatna długu do PKB 120 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 172 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 230 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Eksport 2378 2020-05
Import 2206 2020-05
Dług Zagraniczny 47816 2020-04
Rachunek kapitałowy -316 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -110 2020-03
Przyjazdy Turystów 17317 2020-05
Rezerwy Złota 3.2 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2020-02
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -576 2020-05
Wydatki Rządowe 2083 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 43.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1315 2020-04
Dług Publiczny 30737 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 1731 2020-04
Wnioski o Azyl 445 2020-05
Rating Kredytowy 75 2020-07
Wydatki Wojskowe 493 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -21 2020-06
Produkcja Przemysłowa -16.9 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -17.2 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 71.9 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 1830 2020-04
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.3 2020-03
Index Konkurencyjności 70.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 35 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1516 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.4 2020-05
Produkcja Stali 31.59 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -34 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.8 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.6 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 5140 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 24.97 2020-03
Kredyt Konsumencki 2823 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.4 2020-05
Cena Benzyny 1.13 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 45.13 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -6.5 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 133 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 250 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1776 2020-07
Śmierć koronawirusa 111 2020-07
Odzyskany koronawirus 305 2020-07
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12
Łóżka OIOM 423 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.