Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2020-12
Indeks Giełdowy 888 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.13 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2020-09
Stopa Bezrobocia 8.6 2020-09
Inflacja -0.9 2020-11
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy 316 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 417 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 66.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -1 2020-11
Optymizm Konsumentów -37 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Przypadki koronawirusa 75381 2020-11
Śmierć koronawirusa 927 2020-11
Odzyskany koronawirus 5246 2020-11
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2020-09
PKB 53.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10548 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 48007 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2063 2020-09
Pkb Per Capita 27152 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 38689 2019-12
Rolnictwo w PKB 202 2020-09
Budownictwo w PKB 505 2020-09
Przemysł w PKB 2066 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 1575 2020-09
Usługi w PKB 2029 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.6 2020-09
Pracujący 887205 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 83654 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 2 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.7 2020-09
Koszty Pracy 122 2020-06
Wolne Etaty 9962 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 1799 2020-09
Płaca Minimalna 941 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 5.08 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1720 2020-09
Populacja 2.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.4 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 70 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 881 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.8 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 73.8 2020-06
Wydajność 109 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.9 2020-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2020-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-10
Inflacja Bazowa 1.3 2020-10
Deflator Pkb 102 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2020-11
Cpi Transport 90.8 2020-11
Inflacja Żywności 1.7 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Stopa Międzybankowa -0.51 2020-10
Podaż Pieniądza M0 5849 2020-10
Podaż Pieniądza M1 25147 2020-10
Podaż Pieniądza M2 30958 2020-10
Podaż Pieniądza M3 30971 2020-10
Bilans Banków 44999 2020-09
Rezerwy Walutowe 485 2020-10
Bilans Banku Centralnego 25793 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 9294 2020-09
Prywatna długu do PKB 120 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 316 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 417 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Eksport 2958 2020-09
Import 2642 2020-09
Dług Zagraniczny 47805 2020-09
Rachunek kapitałowy 273 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 194 2020-09
Przyjazdy Turystów 173458 2020-10
Rezerwy Złota 3.17 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2020-07
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -126 2020-09
Wydatki Rządowe 1988 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 43.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1630 2020-09
Dług Publiczny 33487 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 1727 2020-09
Wnioski o Azyl 325 2020-09
Rating Kredytowy 75 2020-11
Wydatki Wojskowe 493 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1 2020-11
Produkcja Przemysłowa -3.6 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.6 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 81.6 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 4418 2020-09
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.4 2020-09
Index Konkurencyjności 70.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 35 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1516 2019-12
Produkcja w Górnictwie 14.1 2020-09
Produkcja Stali 50 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -37 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11.1 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 5661 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 28.97 2020-06
Kredyt Konsumencki 2777 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.21 2020-09
Cena Benzyny 1.17 2020-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 44.43 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 7.9 2020-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 136 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 414 2020-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 75381 2020-11
Śmierć koronawirusa 927 2020-11
Odzyskany koronawirus 5246 2020-11
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12
Łóżka OIOM 423 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.