Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-09
Indeks Giełdowy 856 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.07 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.3 2019-06
Inflacja 2.3 2019-08
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy 937 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 278 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 0 2019-08
Optymizm Konsumentów -7 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-06
PKB 54.24 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 10701 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 45948 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2091 2019-06
Pkb Per Capita 26759 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 32743 2018-12
Rolnictwo w PKB 220 2019-06
Budownictwo w PKB 487 2019-06
Przemysł w PKB 2220 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1538 2019-06
Usługi w PKB 2052 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.3 2019-06
Pracujący 897213 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 71850 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.9 2019-06
Koszty Pracy 112 2019-06
Wolne Etaty 13990 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1718 2019-06
Płaca Minimalna 887 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.86 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1637 2019-06
Populacja 2.07 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 71.3 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 879 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 83.9 2019-03
Wydajność 112 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-08
Inflacja Bazowa 2.14 2019-07
Deflator Pkb 102 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-08
Cpi Transport 99.07 2019-08
Inflacja Żywności 2.9 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.2 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.41 2019-08
Podaż Pieniądza M0 5273 2019-07
Podaż Pieniądza M1 21545 2019-07
Podaż Pieniądza M2 28048 2019-07
Podaż Pieniądza M3 28095 2019-07
Bilans Banków 42252 2019-07
Rezerwy Walutowe 394 2019-08
Bilans Banku Centralnego 17081 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 9405 2019-07
Prywatna długu do PKB 124 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 937 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 278 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 3962 2019-07
Import 3025 2019-07
Dług Zagraniczny 44274 2019-07
Rachunek kapitałowy 464 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -133 2019-06
Przyjazdy Turystów 891560 2019-07
Rezerwy Złota 3.17 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2019-05
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Bilans Budżetu -248 2019-07
Wydatki Rządowe 1940 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1461 2019-07
Dług Publiczny 28587 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 1701 2019-07
Wnioski o Azyl 265 2019-06
Rating Kredytowy 61.14
Wydatki Wojskowe 493 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 0 2019-08
Produkcja Przemysłowa 5.1 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.7 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.6 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 83.6 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 6927 2019-06
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.3 2019-06
Index Konkurencyjności 69.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 35 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1408 2019-07
Produkcja w Górnictwie -7.7 2019-07
Produkcja Stali 49.47 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.3 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 5585 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.49 2019-03
Kredyt Konsumencki 2871 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.25 2019-07
Cena Benzyny 1.41 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 45.04 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5.5 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 259 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.