Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-06
Indeks Giełdowy 1148 2021-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.19 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2021-03
Stopa Bezrobocia 9 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 64.25 2021-06
Inflacja 2.1 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1335810 2021-06
Stopa Procentowa 0 2021-06
Bilans Handlowy -100 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących 377 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 80.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 12 2021-05
Optymizm Konsumentów -18 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -10.4 2021-04
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Przypadki koronawirusa 256581 2021-06
Śmierć koronawirusa 4721 2021-06
Odzyskany koronawirus 16248 2021-06
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2021-03
PKB 53.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10617 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 46297 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2207 2021-03
Pkb Per Capita 27152 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 38689 2019-12
Rolnictwo w PKB 194 2021-03
Budownictwo w PKB 445 2021-03
Przemysł w PKB 2062 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 1541 2021-03
Usługi w PKB 1842 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2021-03
Pracujący 891055 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 79285 2021-04
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.7 2021-03
Koszty Pracy 132 2021-03
Wolne Etaty 9933 2021-04
Przeciętne Wynagrodzenia 2010 2021-03
Płaca Minimalna 1024 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 14.29 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1867 2021-03
Populacja 2.1 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 71.1 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 891 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.1 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 79.8 2020-12
Wydajność 112 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 64.25 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1335810 2021-06
Przypadki koronawirusa 256581 2021-06
Śmierć koronawirusa 4721 2021-06
Odzyskany koronawirus 16248 2021-06
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12
Łóżka OIOM 423 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2021-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2021-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2021-05
Inflacja Bazowa 0.2 2021-04
Deflator Pkb 101 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2021-05
Cpi Transport 96.99 2021-05
Inflacja Żywności -2.5 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-06
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-05
Podaż Pieniądza M0 6134 2021-04
Podaż Pieniądza M1 27738 2021-04
Podaż Pieniądza M2 33067 2021-04
Podaż Pieniądza M3 33079 2021-04
Bilans Banków 47396 2021-04
Rezerwy Walutowe 532 2021-05
Bilans Banku Centralnego 31039 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 9236 2021-04
Prywatna długu do PKB 116 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -100 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących 377 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Eksport 3200 2021-04
Import 3300 2021-04
Dług Zagraniczny 50197 2021-03
Rachunek kapitałowy 168 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 231 2021-02
Przyjazdy Turystów 29285 2021-04
Rezerwy Złota 3.17 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2021-01
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.4 2020-12
Bilans Budżetu 41 2021-04
Wydatki Rządowe 1996 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 52 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 1895 2021-04
Dług Publiczny 37127 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 1773 2021-04
Wnioski o Azyl 225 2021-03
Rating Kredytowy 75 2021-06
Wydatki Wojskowe 562 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 12 2021-05
Produkcja Przemysłowa 35.9 2021-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2021-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 39.8 2021-04
Stopa Utylizacji Surowców 85.8 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 7029 2021-03
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.3 2021-03
Index Konkurencyjności 70.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 35 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2020-12
Ranking Korupcji 35 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1309 2021-03
Produkcja w Górnictwie -16.7 2021-04
Produkcja Stali 50 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -18 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -10.4 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 25.1 2021-04
Wydatki Konsumpcyjne 5395 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 30.2 2020-12
Kredyt Konsumencki 2657 2021-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.38 2021-04
Cena Benzyny 1.45 2021-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 44.43 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.1 2021-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 339 2021-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.