Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-03
Indeks Giełdowy 991 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.06 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2020-12
Stopa Bezrobocia 8.9 2020-12
Inflacja -1 2021-02
Stopa Procentowa 0 2021-02
Bilans Handlowy -265 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 227 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 66.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 5 2021-02
Optymizm Konsumentów -21 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.4 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Przypadki koronawirusa 193281 2021-03
Śmierć koronawirusa 4147 2021-03
Odzyskany koronawirus 12318 2021-03
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2020-12
PKB 53.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10400 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 46297 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2082 2020-12
Pkb Per Capita 27152 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 38689 2019-12
Rolnictwo w PKB 209 2020-12
Budownictwo w PKB 536 2020-12
Przemysł w PKB 2221 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 1571 2020-12
Usługi w PKB 1855 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.9 2020-12
Pracujący 891227 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 91499 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.6 2020-12
Koszty Pracy 114 2020-09
Wolne Etaty 10280 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 2021 2020-12
Płaca Minimalna 1024 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 8.95 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1904 2020-12
Populacja 2.08 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 70.8 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 879 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.8 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 85.9 2020-09
Wydajność 121 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2021-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2021-02
Inflacja Bazowa 0.1 2020-12
Deflator Pkb 101 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2021-02
Cpi Transport 94.36 2021-02
Inflacja Żywności -0.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-02
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-02
Podaż Pieniądza M0 6041 2021-01
Podaż Pieniądza M1 26742 2021-01
Podaż Pieniądza M2 32320 2021-01
Podaż Pieniądza M3 32344 2021-01
Bilans Banków 46596 2021-01
Rezerwy Walutowe 520 2021-02
Bilans Banku Centralnego 29327 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 9235 2021-01
Prywatna długu do PKB 120 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -265 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 227 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2019-12
Eksport 2518 2020-12
Import 2783 2020-12
Dług Zagraniczny 49133 2020-12
Rachunek kapitałowy -69.2 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -182 2020-12
Przyjazdy Turystów 12075 2021-01
Rezerwy Złota 3.17 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.01 2020-10
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -432 2021-01
Wydatki Rządowe 1996 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 43.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1672 2021-01
Dług Publiczny 34319 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 2067 2021-01
Wnioski o Azyl 325 2020-09
Rating Kredytowy 75 2021-03
Wydatki Wojskowe 493 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.2 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.1 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.1 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5 2021-02
Produkcja Przemysłowa -0.9 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.7 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 80.9 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 2342 2020-12
Szybkość Internetu 13656 2017-03
Adresy IP 869230 2017-03
Zmiany Zapasów 0.3 2020-12
Index Konkurencyjności 70.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 35 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2020-12
Ranking Korupcji 35 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1465 2020-12
Produkcja w Górnictwie 11 2020-12
Produkcja Stali 50 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -21 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.4 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -13 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 4850 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.18 2020-09
Kredyt Konsumencki 2679 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.28 2021-01
Cena Benzyny 1.38 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 44.43 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.3 2020-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 136 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 332 2021-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 193281 2021-03
Śmierć koronawirusa 4147 2021-03
Odzyskany koronawirus 12318 2021-03
Łóżka szpitalne 4.5 2017-12
Szpitale 14.03 2018-12
Lekarze 3.16 2017-12
Pielęgniarki 10.08 2017-12
Łóżka OIOM 423 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Słowenia - Wskaźniki ekonomiczne.