Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 1139.01 1113 1084 1056 1028 973
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.14 0.14 0.15 0.17 0.18 0.22

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.5 3.4 1 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 12.8 3.5 5.5 7.5 3.5
Stopa Bezrobocia 9.00 10.8 10.8 9.5 9.1 8.7
Inflacja 2.10 1.7 1.5 1.8 1.7 2.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -100.00 -150 -150 -90 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 7.2 7.2 7.2 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 80.80 81 81 81 81 82.5
Budżet Państwa do PKB -8.40 -5.8 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2
Koniunktura w Przemyśle 12.00 14 -2 -1 -1 1
Optymizm Konsumentów -17.00 -20 -21 -19 -19 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -10.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.5 3.4 1 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 12.8 3.5 5.5 7.5 3.5
PKB 53.74 51 51 51 51 52.8
Pkb W Cenach Stałych 10617.20 10567 10878 10972 11180 11356
Produkt Narodowy Brutto 46297.00 54152 49687 48843 49769 50553
Środki Trwałe Brutto 2206.60 2051 2135 2196 2238 2273
Pkb Per Capita 27152.10 26000 26000 26000 26000 27000
Pkb Per Capita Ppp 38688.80 37500 37500 37500 37500 38800
Rolnictwo w PKB 194.00 244 217 221 225 229
Budownictwo w PKB 445.00 510 523 566 576 585
Przemysł w PKB 2062.00 2131 2134 2343 2388 2425
Administracja Publiczna w PKB 1541.40 1673 1630 1657 1689 1715
Usługi w PKB 1842.00 1866 2107 1957 1994 2025

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 9.00 10.8 10.8 9.5 9.1 8.7
Koszty Pracy 132.20 119 119 122 122 122
Przeciętne Wynagrodzenia 1995.00 1870 1900 1916 1916 1916
Wynagrodzenia w Przemyśle 1829.00 1860 1874 1905 1905 1905
Płaca Minimalna 1024.24 1024 1024 1024 1100 1100
Populacja 2.10 2.05 2.05 2.07 2.07 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.10 1.7 1.5 1.8 1.7 2.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.62 -0.8 107 110 110 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.48 107 107 106 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.78 106 108 108 107 109
Inflacja Bazowa 0.10 1.2 1.2 1.7 2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.45 107 108 108 109 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.50 2.6 3 3.2 2.5 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.98 112 113 112 113 115
Cpi Transport 96.99 94.07 93.08 94.01 97.36 95.99
Inflacja Żywności -2.50 0.7 1.7 2 2 3.7

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -100.00 -150 -150 -90 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 7.2 7.2 7.2 6.8 6.8
Import 3300.00 2590 2590 2710 2710 2710
Eksport 3200.00 2440 2440 2440 2440 2440

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 80.80 81 81 81 81 82.5
Budżet Państwa do PKB -8.40 -5.8 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2
Bilans Budżetu 41.00 117 117 117 117 117
Wydatki Rządowe 1996.40 2184 2057 2106 2146 2180
Wydatków Rządowych W Pkb 52.00 46.8 46.8 46.8 46.8 44

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 12.00 14 -2 -1 -1 1
Produkcja Przemysłowa 35.90 8 3.1 2.7 2.4 2.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -17.00 -20 -21 -19 -19 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -10.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 25.10 7.5 12 16.5 1.1 3
Wydatki Konsumpcyjne 5395.40 5321 5859 5116 5213 5295
Kredyt Konsumencki 2657.00 3165 2871 2856 2869 2956
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.38 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
Cena Benzyny 1.45 1.24 1.18 1.23 1.07 1.01


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.