Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 859.42 851 845 839 833 821
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.14
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.3 2.1 2.5 2.7 2.9
Stopa Bezrobocia 7.30 7 7.3 7.5 7.2 7.1
Inflacja 2.30 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 937.05 60 -70 140 60 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 6.7 6.7 6.3 6.3 6.3
Dług Publiczny do PKB 70.10 66 66 62 62 62
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.5 1 1 1
Koniunktura w przemyśle 0.00 -3 1 3 5 7
Optymizm Konsumentów -7.00 -10 -12 -12 -16 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.3 2.1 2.5 2.7 2.9
PKB 54.24 59 59 62 62 62
Pkb W Cenach Stałych 10701.30 10792 10838 10949 10990 11153
Produkt Narodowy Brutto 45948.00 43989 46913 47097 47189 48273
Środki Trwałe Brutto 2090.80 2047 2073 2167 2147 2133
Pkb Per Capita 26758.90 27100 27100 28000 28000 28000
Pkb Per Capita Ppp 32742.51 33000 33000 33500 33500 33500
Rolnictwo w PKB 219.90 222 215 200 226 221
Budownictwo w PKB 486.70 510 521 431 500 536
Przemysł w PKB 2220.10 2016 2098 1995 2280 2159
Administracja Publiczna w PKB 1538.50 1550 1574 1567 1580 1620
Usługi w PKB 2052.40 2133 2135 1972 2108 2197
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 7.30 7 7.3 7.5 7.2 7.1
Przeciętne Wynagrodzenia 1718.00 1673 1825 1771 1771 1870
Wynagrodzenia w Przemyśle 1637.00 1612 1815 1736 1736 1860
Płaca Minimalna 886.63 887 887 905 905 905
Populacja 2.07 2.08 2.07 2.07 2.07 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.30 2.2 2.3 2.1 1.9 2.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.57 106 106 106 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.49 105 105 104 105 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.45 103 104 106 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.20 0.1 0.7 2.1 1.9 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.34 109 111 112 112 113
Cpi Transport 99.07 102 100 100 101 102
Inflacja Żywności 2.90 2.8 3 3 3 3.7
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.41 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 937.05 60 -70 140 60 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 6.7 6.7 6.3 6.3 6.3
Import 3024.85 2690 2450 2750 2890 2590
Eksport 3961.89 2750 2380 2890 2950 2440
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 70.10 66 66 62 62 62
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.5 1 1 1
Wydatki Rządowe 1939.50 1971 1989 2013 1992 2047
Wydatków Rządowych W Pkb 42.40 42.5 42.5 42.1 42.1 42.1
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 0.00 -3 1 3 5 7
Produkcja Przemysłowa 5.10 3.9 3.6 3.6 3.6 2.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -7.00 -10 -12 -12 -16 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.30 3.8 1.8 2.5 2.5 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 5585.40 5548 5653 5668 5736 5817
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.25 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
Cena Benzyny 1.41 1.35 1.31 1.27 1.24 1.24


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.