Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Indeks Giełdowy 1131.07 1116 1083 1052 1021 963
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.95 2.25 2.47 2.72 2.99 3.62

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -1.6 -1.1 0.6 1.5 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.40 5.2 2.6 -2.3 -0.8 6.3
Stopa Bezrobocia 6.20 6.7 6.3 6.8 6.8 6.6
Inflacja 6.90 7.2 6.5 4.8 4 3
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -639.00 -270 -270 -270 -270 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.1
Dług Publiczny do PKB 74.70 81 81 82.5 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -5.20 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 2.00 11 11 12 13 13
Optymizm Konsumentów -31.00 -31 -31 -14 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -1.6 -1.1 0.6 1.5 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.40 5.2 2.6 -2.3 -0.8 6.3
PKB 53.59 51 51 52.8 52.8 52.8
Pkb W Cenach Stałych 11827.50 11572 11438 11476 11733 12199
Produkt Narodowy Brutto 52020.00 48704 47501 50824 51604 54025
Środki Trwałe Brutto 2373.10 2227 2237 2147 2354 2282
PKB Per Capita 22915.15 26000 26000 27000 27000 27000
PKB Per Capita PPP 36547.74 37500 37500 38800 38800 38800
Rolnictwo w PKB 189.30 219 207 198 188 211
Budownictwo w PKB 519.70 517 528 522 516 555
Przemysł w PKB 2186.60 2557 2302 2401 2169 2552
Administracja Publiczna w PKB 1656.00 1709 1663 1611 1643 1713
Usługi w PKB 2280.10 2164 2357 2310 2262 2456

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.20 6.7 6.3 6.8 6.8 6.6
Koszty Pracy 126.30 135 129 128 129 133
Przeciętne Wynagrodzenia 1927.00 1999 1919 2114 1974 2166
Wynagrodzenia w Przemyśle 1961.00 1875 1878 2135 2009 2187
Płaca Minimalna 1074.43 1100 1100 1100 1100 1150
Populacja 2.10 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 6.90 7.2 6.5 4.8 4 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.83 115 115 115 114 118
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113.63 110 110 110 110 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.31 110 109 110 111 110
Inflacja Bazowa 6.10 2.7 1.3 1.1 1.1 0.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132.17 118 120 120 133 122
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.60 1.5 0.13 0.12 0.12 0.12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 20.40 7.5 5.1 3.5 3.5 1.8
Inflacja Żywności 9.20 7.5 7.3 6.8 6.5 6.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119.49 121 124 126 117 129
Cpi Transport 110.43 112 112 112 112 113

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -639.00 -270 -270 -270 -270 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.1
Import 4992.86 2710 2710 2710 2710 2710
Eksport 4353.83 2440 2440 2440 2440 2440
Przyjazdy Turystów 377612.00 385000 382000 381000 381000 380000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 74.70 81 81 82.5 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -5.20 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -355.00 117 117 117 117 117
Wydatki Rządowe 2145.20 2215 2180 2126 2128 2259
Wydatków Rządowych W Pkb 52.00 46.8 46.8 44 44 44

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 2.00 11 11 12 13 13
Produkcja Przemysłowa 2.80 1.6 1.6 2.5 2.5 2.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -31.00 -31 -31 -14 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 25.50 2.8 2.8 3 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 6475.80 5922 6408 6234 6424 6626
Kredyt Konsumencki 2587.00 2783 2685 2531 2566 2691
Cena Benzyny 1.58 1.63 1.69 1.75 1.81 1.81
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.86 1.86 2.11 2.36 2.36 2.61


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.