Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.16 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 845.24 836 826 815 805 784
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.06 0 0.01 0.01 0.01 0.02

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.60 10 1.8 1.5 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.00 -6.2 -4.5 1.2 16.8 4.5
Stopa Bezrobocia 9.20 10.8 11.5 11.7 11.2 9.5
Inflacja -0.10 -0.1 0.2 0.5 0.9 1.8
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 200.51 60 -150 -150 -150 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 5.6 5.6 5.1 5.1 5.1
Dług Publiczny do PKB 66.10 78 78 81 81 81
Budżet Państwa do PKB 0.50 -4.9 -4.9 -5.8 -5.8 -5.8
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -3 -7 -5 -3 -1
Optymizm Konsumentów -26.00 -28 -27 -23 -23 -19
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.60 10 1.8 1.5 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.00 -6.2 -4.5 1.2 16.8 4.5
PKB 53.74 62 49.5 51 51 51
Pkb W Cenach Stałych 9291.20 10421 10312 10433 12041 10776
Produkt Narodowy Brutto 48007.00 44337 45847 48583 56072 47910
Środki Trwałe Brutto 1720.30 1969 1864 1999 2308 1948
Pkb Per Capita 27152.10 25000 25000 26000 26000 26000
Pkb Per Capita Ppp 38688.80 35000 35000 37500 37500 37500
Rolnictwo w PKB 199.00 196 188 184 212 197
Budownictwo w PKB 438.70 473 484 432 498 505
Przemysł w PKB 1849.20 2001 2015 1984 2289 2105
Administracja Publiczna w PKB 1523.60 1495 1497 1567 1808 1565
Usługi w PKB 1628.40 2088 2027 1857 2144 2118

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 9.20 10.8 11.5 11.7 11.2 9.5
Koszty Pracy 121.70 115 119 122 122 122
Przeciętne Wynagrodzenia 1811.00 1754 1900 1801 1984 1947
Wynagrodzenia w Przemyśle 1709.00 1685 1874 1737 1814 1919
Płaca Minimalna 940.58 905 905 905 905 905
Populacja 2.08 2.06 2.07 2.05 2.05 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.10 -0.1 0.2 0.5 0.9 1.8
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.05 106 107 107 107 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.02 105 106 105 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.58 107 107 107 108 109
Inflacja Bazowa 1.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.33 104 105 105 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 0.5 1 1.5 1.6 1.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.73 111 111 104 111 113
Cpi Transport 91.67 97.71 98.35 96.99 93.33 100
Inflacja Żywności 3.10 3 3.7 3.7 3.7 3.7

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.48 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 200.51 60 -150 -150 -150 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 5.6 5.6 5.1 5.1 5.1
Import 2736.52 2890 2590 2590 2590 2710
Eksport 2937.04 2950 2440 2440 2440 2440

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 66.10 78 78 81 81 81
Budżet Państwa do PKB 0.50 -4.9 -4.9 -5.8 -5.8 -5.8
Bilans Budżetu -283.00 118 117 117 117 117
Wydatki Rządowe 1965.10 1929 1826 2108 2433 1908
Wydatków Rządowych W Pkb 43.70 52.2 52.2 46.8 46.8 46.8

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -3 -7 -5 -3 -1
Produkcja Przemysłowa -4.60 -12.5 -1 5.5 8 9.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -26.00 -28 -27 -23 -23 -19
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.70 -3.9 -1 2.9 4.5 5.5
Wydatki Konsumpcyjne 4626.60 5385 5311 5202 6004 5550
Kredyt Konsumencki 2792.00 2821 2791 2921 3316 2916
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.26 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Cena Benzyny 1.20 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.