Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 868.50 875 869 863 857 845
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.14 0.19 0.2 0.21 0.22 0.24
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 2.3 2.1 2.3 2.7 2.9
Stopa Bezrobocia 7.40 6.8 7.1 6.8 6.8 6.5
Inflacja 1.79 0.8 1.1 1.5 1.8 2.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy 128.49 60 -70 140 60 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5
Dług Publiczny do PKB 70.10 66 66 62 62 62
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.5 1 1 1
Koniunktura w przemyśle -4.00 -3 1 3 5 7
Optymizm Konsumentów -5.00 -10 -12 -12 -16 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.80 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 2.3 2.1 2.3 2.7 2.9
PKB 54.24 59 59 62 62 62
Pkb W Cenach Stałych 10705.90 10687 10852 10905 10873 11167
Produkt Narodowy Brutto 45948.00 43862 46913 47143 47005 48273
Środki Trwałe Brutto 2144.40 2086 2114 2125 2119 2176
Pkb Per Capita 26758.90 27100 27100 28000 28000 28000
Pkb Per Capita Ppp 32742.51 33000 33000 33500 33500 33500
Rolnictwo w PKB 180.00 225 245 246 246 252
Budownictwo w PKB 476.80 544 533 536 534 549
Przemysł w PKB 1992.20 1995 2074 2085 2079 2135
Administracja Publiczna w PKB 1503.00 1515 1596 1603 1599 1642
Usługi w PKB 1790.60 2171 1935 1944 1939 1991
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 7.40 6.8 7.1 6.8 6.8 6.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1728.00 1673 1825 1771 1771 1870
Wynagrodzenia w Przemyśle 1681.00 1612 1815 1736 1736 1860
Płaca Minimalna 886.63 887 887 905 905 905
Populacja 2.07 2.08 2.07 2.07 2.07 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.79 0.8 1.1 1.5 1.8 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.93 104 105 105 105 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.79 105 105 104 105 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.50 104 104 106 106 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 1.1 1.3 2.1 1.9 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.35 108 109 111 111 112
Cpi Transport 99.18 101 99.15 99.49 99.49 101
Inflacja Żywności 2.20 2.8 3 3 3 3.7
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.31 -0.31 -0.06 -0.31 -0.06
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 128.49 60 -70 140 60 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5
Import 2817.64 2690 2450 2750 2890 2590
Eksport 2946.13 2750 2380 2890 2950 2440
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 70.10 66 66 62 62 62
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.5 1 1 1
Wydatki Rządowe 1902.40 1891 1906 1915 1910 1961
Wydatków Rządowych W Pkb 42.40 42.5 42.5 42.1 42.1 42.1
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -4.00 -3 1 3 5 7
Produkcja Przemysłowa 3.10 3.9 3.6 3.6 3.6 2.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -5.00 -10 -12 -12 -16 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.80 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.60 3.8 1.8 2.5 2.5 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 5399.80 5345 5457 5484 5468 5615
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.29 2.28 2.28 2.53 2.36 2.53
Cena Benzyny 1.46 1.36 1.32 1.29 1.31 1.29


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.