Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.20 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 885.46 871 860 849 838 817
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.13 0.01 0.03 0.05 0.07 0.11

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.60 -2 1.5 1.7 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.00 -4.5 1.2 16.8 5.1 4.5
Stopa Bezrobocia 8.60 9.6 11.7 11.2 11.2 9.5
Inflacja -0.10 0.2 0.5 0.9 0.9 1.8
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 316.43 -150 -150 -150 -150 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 5.6 5.1 5.1 5.1 5.1
Dług Publiczny do PKB 66.10 78 81 81 81 81
Budżet Państwa do PKB 0.50 -4.9 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -7 -5 -3 -2 -1
Optymizm Konsumentów -37.00 -27 -23 -23 -21 -19
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.60 -2 1.5 1.7 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.00 -4.5 1.2 16.8 5.1 4.5
PKB 53.74 49.5 51 51 51 51
Pkb W Cenach Stałych 9291.20 11167 10312 10406 10852 11446
Produkt Narodowy Brutto 48007.00 48273 45847 48583 56072 49480
Środki Trwałe Brutto 1720.30 2176 1866 2016 2009 2230
Pkb Per Capita 27152.10 25000 26000 26000 26000 26000
Pkb Per Capita Ppp 38688.80 35000 37500 37500 37500 37500
Rolnictwo w PKB 199.00 252 188 184 232 259
Budownictwo w PKB 438.70 549 484 432 512 562
Przemysł w PKB 1849.20 2135 2015 1968 2160 2188
Administracja Publiczna w PKB 1523.60 1642 1497 1562 1780 1683
Usługi w PKB 1628.40 1991 2027 1862 1902 2041

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 8.60 9.6 11.7 11.2 11.2 9.5
Koszty Pracy 121.70 119 119 122 122 122
Przeciętne Wynagrodzenia 1799.00 1870 1900 1801 1984 1916
Wynagrodzenia w Przemyśle 1720.00 1860 1874 1737 1814 1905
Płaca Minimalna 940.58 905 905 905 905 905
Populacja 2.08 2.07 2.05 2.05 2.05 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.10 0.2 0.5 0.9 0.9 1.8
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.20 107 107 107 107 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.34 106 105 107 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.61 106 107 107 108 108
Inflacja Bazowa 1.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.89 104 105 106 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.00 0.1 1.5 1.6 1.7 1.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.84 111 104 111 112 113
Cpi Transport 91.70 98.35 96.99 93.33 92.53 100
Inflacja Żywności 4.10 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.51 -0.06 -0.38 -0.38 -0.38 0.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 316.43 -150 -150 -150 -150 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 5.6 5.1 5.1 5.1 5.1
Import 2641.53 2590 2590 2590 2590 2710
Eksport 2957.96 2440 2440 2440 2440 2440

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 66.10 78 81 81 81 81
Budżet Państwa do PKB 0.50 -4.9 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Bilans Budżetu -126.00 117 117 117 117 117
Wydatki Rządowe 1965.10 1961 1826 2093 2295 2010
Wydatków Rządowych W Pkb 43.70 52.2 46.8 46.8 46.8 46.8

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -7 -5 -3 -2 -1
Produkcja Przemysłowa -3.60 -1 5.5 8 8 9.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -37.00 -27 -23 -23 -21 -19
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11.10 -1 2.9 4.5 4.5 5.5
Wydatki Konsumpcyjne 4626.60 5615 5311 5237 5404 5756
Kredyt Konsumencki 2777.00 2819 2791 2921 3277 2889
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.21 2.53 2.4 2.4 2.4 3.03
Cena Benzyny 1.15 1.29 1.02 0.97 0.92 1.23


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.