Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 878.81 848 843 837 832 821
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.17 0.09 0.09 0.1 0.11 0.14
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.1 2.5 2.7 2.8 2.9
Stopa Bezrobocia 7.40 7.4 7.5 7.2 6.9 7.1
Inflacja 1.40 1.7 2.1 1.9 2 2.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 29.00 -70 140 60 60 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 6.7 6.3 6.3 6.3 6.3
Dług Publiczny do PKB 70.40 66 62 62 62 62
Budżet Państwa do PKB 0.80 0.5 1 1 1 1
Koniunktura w Przemyśle -1.00 1 3 5 6 7
Optymizm Konsumentów -13.00 -12 -12 -16 -16 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.1 2.5 2.7 2.8 2.9
PKB 54.24 59 62 62 62 62
Pkb W Cenach Stałych 10701.30 10852 10905 10949 10990 11167
Produkt Narodowy Brutto 45948.00 46913 47143 47097 47189 48273
Środki Trwałe Brutto 2090.80 2114 2125 2167 2147 2176
Pkb Per Capita 26758.90 27100 28000 28000 28000 28000
Pkb Per Capita Ppp 32742.51 33000 33500 33500 33500 33500
Rolnictwo w PKB 219.90 245 246 200 226 252
Budownictwo w PKB 486.70 533 536 431 500 549
Przemysł w PKB 2220.10 2074 2085 1995 2280 2135
Administracja Publiczna w PKB 1538.50 1596 1603 1567 1580 1642
Usługi w PKB 2052.40 1935 1944 1972 2108 1991
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 7.40 7.4 7.5 7.2 6.9 7.1
Przeciętne Wynagrodzenia 1726.00 1825 1771 1771 1771 1870
Wynagrodzenia w Przemyśle 1688.00 1815 1736 1736 1736 1860
Płaca Minimalna 886.63 887 905 905 905 905
Populacja 2.07 2.08 2.06 2.06 2.06 2.06
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.40 1.7 2.1 1.9 2 2.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.44 105 106 108 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.24 105 104 104 105 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.60 104 106 105 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.40 1 2.1 1.9 2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.12 110 112 112 113 112
Cpi Transport 98.38 99.74 100 101 99.77 102
Inflacja Żywności 1.50 3 3 3 3 3.7
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.41 -0.31 -0.06 -0.33 -0.33 -0.06
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 29.00 -70 140 60 60 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 6.7 6.3 6.3 6.3 6.3
Import 2934.09 2450 2750 2890 2890 2590
Eksport 2963.09 2380 2890 2950 2950 2440
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 70.40 66 62 62 62 62
Budżet Państwa do PKB 0.80 0.5 1 1 1 1
Wydatki Rządowe 1939.50 1906 1915 2013 1992 1961
Wydatków Rządowych W Pkb 42.40 42.5 42.1 42.1 42.1 42.1
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -1.00 1 3 5 6 7
Produkcja Przemysłowa 4.60 3.6 3.6 3.6 3.6 2.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -13.00 -12 -12 -16 -16 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.40 1.8 2.5 3.3 3.9 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 5585.40 5457 5484 5668 5736 5615
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.16 2.28 2.53 2.29 2.29 2.53
Cena Benzyny 1.43 1.27 1.23 1.2 1.16 1.09


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.