Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 1168.47 1149 1129 1110 1091 1054
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.10 0 0 0.01 0.01 0.01

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 3.4 1 0.9 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.30 3.5 5.5 7.5 6.3 3.5
Stopa Bezrobocia 7.30 6.8 7 6.9 6.7 6.8
Inflacja 2.10 1.5 1.8 1.7 1.5 2.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -37.40 -150 -270 -270 -270 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 7.2 7.2 6.8 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 80.80 81 81 81 81 82.5
Budżet Państwa do PKB -8.40 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2
Koniunktura w Przemyśle 11.00 9 -1 -1 -1 1
Optymizm Konsumentów -20.00 -21 -19 -19 -19 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.60 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 3.4 1 0.9 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.30 3.5 5.5 7.5 6.3 3.5
PKB 52.88 51 51 51 51 52.8
Pkb W Cenach Stałych 11003.50 10878 11225 11611 11697 11618
Produkt Narodowy Brutto 46297.00 54152 49480 48843 49769 50553
Środki Trwałe Brutto 2088.80 2135 2230 2288 2220 2161
Pkb Per Capita 25759.22 26000 26000 26000 26000 27000
Pkb Per Capita Ppp 36547.74 37500 37500 37500 37500 38800
Rolnictwo w PKB 229.60 217 259 204 244 233
Budownictwo w PKB 491.20 523 562 479 522 581
Przemysł w PKB 2423.80 2134 2188 2263 2576 2568
Administracja Publiczna w PKB 1627.30 1630 1683 1730 1730 1753
Usługi w PKB 2056.10 2107 2041 2019 2186 2146

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 7.30 6.8 7 6.9 6.7 6.8
Koszty Pracy 125.90 117 123 135 129 126
Przeciętne Wynagrodzenia 1952.00 1843 1916 2059 2000 2121
Wynagrodzenia w Przemyśle 1831.00 1762 1905 1913 1876 1998
Płaca Minimalna 1024.24 1024 1024 1100 1100 1100
Populacja 2.10 2.05 2.07 2.07 2.07 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.10 1.5 1.8 1.7 1.5 2.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.19 -0.8 110 110 110 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.64 107 110 106 109 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.65 107 107 107 110 109
Inflacja Bazowa 0.90 1.2 1.7 2 2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.60 110 108 109 112 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.20 4.7 3.2 2.5 2 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.88 113 115 113 115 115
Cpi Transport 100.48 93.08 94.01 97.36 99.07 95.99
Inflacja Żywności -1.10 1.7 2 2 2 3.7

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -37.40 -150 -270 -270 -270 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 7.2 7.2 6.8 6.8 6.8
Import 3490.10 2590 2710 2710 2710 2710
Eksport 3452.70 2440 2440 2440 2440 2440

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 80.80 81 81 81 81 82.5
Budżet Państwa do PKB -8.40 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2
Bilans Budżetu -289.00 117 117 117 117 117
Wydatki Rządowe 2052.40 2057 2010 2212 2182 2224
Wydatków Rządowych W Pkb 52.00 46.8 46.8 46.8 46.8 44

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 11.00 9 -1 -1 -1 1
Produkcja Przemysłowa 8.90 3.1 2.7 2.4 1.6 2.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -20.00 -21 -19 -19 -19 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.60 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.40 12 16.5 1.1 2.8 3
Wydatki Konsumpcyjne 5663.30 5859 5756 5833 6020 5677
Kredyt Konsumencki 2635.00 2871 2889 2869 2812 2956
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
Cena Benzyny 1.49 1.42 1.35 1.28 1.21 1.15


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.