Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 726.82 718 709 700 691 673
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.49 0.54 0.6 0.66 0.72 0.85

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -1.4 -4.8 -0.6 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 -0.8 -10.5 -8 -2 2.3
Stopa Bezrobocia 8.20 8.3 9.6 10.8 11.5 9.5
Inflacja 2.00 1.8 1.9 2 2.1 2.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 207.38 140 60 60 -150 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.6 5.6 5.6 5.6 5.1
Dług Publiczny do PKB 70.40 78 78 78 78 81
Budżet Państwa do PKB 0.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.8
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -7 -37 -33 -24 -12
Optymizm Konsumentów -15.00 -21 -36 -32 -27 -19
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.60 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -1.4 -4.8 -0.6 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 -0.8 -10.5 -8 -2 2.3
PKB 59.00 53.65 53.65 53.65 53.65 51.42
Pkb W Cenach Stałych 10960.10 10165 10192 10447 10741 10988
Produkt Narodowy Brutto 48007.00 45764 43536 44110 47047 48129
Środki Trwałe Brutto 2053.90 2099 1972 1961 2013 2059
Pkb Per Capita 26758.90 24564 24564 24564 24564 24749
Pkb Per Capita Ppp 32742.51 30056 30056 30056 30056 30283
Rolnictwo w PKB 197.30 195 209 199 193 198
Budownictwo w PKB 506.40 419 461 468 496 508
Przemysł w PKB 2109.50 1934 2102 1977 2067 2115
Administracja Publiczna w PKB 1567.80 1524 1459 1480 1536 1572
Usługi w PKB 2122.70 1916 1942 2066 2080 2128

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 8.20 8.3 9.6 10.8 11.5 9.5
Koszty Pracy 116.10 117 115 115 115 117
Przeciętne Wynagrodzenia 1807.00 1795 1760 1754 1784 1828
Wynagrodzenia w Przemyśle 1780.00 1726 1677 1685 1741 1784
Płaca Minimalna 886.63 905 905 905 905 905
Populacja 2.08 2.06 2.06 2.06 2.07 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 2.00 1.8 1.9 2 2.1 2.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.56 106 106 106 107 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.14 106 108 107 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.06 105 107 107 107 109
Inflacja Bazowa 2.09 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.60 104 104 105 105 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.30 0.3 0.7 1 1.5 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.76 111 112 113 113 116
Cpi Transport 96.89 99.78 101 99.77 100 102
Inflacja Żywności 4.00 3 3 3 3.7 3.7

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.41 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 207.38 140 60 60 -150 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.6 5.6 5.6 5.6 5.1
Import 2776.20 2750 2890 2890 2590 2710
Eksport 2983.58 2890 2950 2950 2440 2440

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 70.40 78 78 78 78 81
Budżet Państwa do PKB 0.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.8
Bilans Budżetu 11.00 118 118 118 117 117
Wydatki Rządowe 1948.50 1955 1841 1883 1910 1953
Wydatków Rządowych W Pkb 42.40 42.1 42.1 42.1 42.1 42

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -7 -37 -33 -24 -12
Produkcja Przemysłowa 0.30 2.2 1 1.5 2 3.1

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów -15.00 -21 -36 -32 -27 -19
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.60 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.50 -0.2 3.2 3.9 4.2 5.5
Wydatki Konsumpcyjne 5838.90 5533 5318 5434 5722 5854
Kredyt Konsumencki 2911.00 2751 2696 2795 2864 2929
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.28 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
Cena Benzyny 1.17 -1.13 -1.07 -1.02 -0.94 -0.94


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.