Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 963.58 919 914 908 903 892
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.09 0.24 0.26 0.29 0.32 0.39
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.5 2.7 2.8 2.9 2.7
Stopa Bezrobocia 7.40 7.5 7.2 6.9 7.1 6.5
Inflacja 1.90 1.8 1.9 2 2.1 2.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 88.06 140 60 60 -150 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.6 5.6 5.6 5.6 5.1
Dług Publiczny do PKB 70.40 62 62 62 62 59
Budżet Państwa do PKB 0.80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -1 2 3 3 5
Optymizm Konsumentów -12.00 -12 -16 -16 -15 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.5 2.7 2.8 2.9 2.7
PKB 54.24 62 62 62 62 66
Pkb W Cenach Stałych 10755.50 10807 10817 10906 11067 11366
Produkt Narodowy Brutto 45948.00 46522 46568 46591 47280 48557
Środki Trwałe Brutto 2042.50 2133 2109 2071 2102 2158
Pkb Per Capita 26758.90 27800 27800 27800 27800 28600
Pkb Per Capita Ppp 32742.51 33500 33500 33500 33500 33500
Rolnictwo w PKB 207.40 198 224 210 213 219
Budownictwo w PKB 487.50 426 493 494 502 515
Przemysł w PKB 2059.80 1966 2248 2089 2120 2177
Administracja Publiczna w PKB 1541.90 1549 1561 1563 1587 1629
Usługi w PKB 2152.30 1948 2077 2182 2215 2275
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 7.40 7.5 7.2 6.9 7.1 6.5
Koszty Pracy 111.80 117 115 115 115 117
Przeciętne Wynagrodzenia 1898.00 1795 1760 1754 1784 1828
Wynagrodzenia w Przemyśle 1948.00 1726 1677 1685 1741 1784
Płaca Minimalna 886.63 905 905 905 905 905
Populacja 2.07 2.06 2.06 2.06 2.07 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.90 1.8 1.9 2 2.1 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.38 106 108 107 108 110
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.73 106 106 106 107 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.17 105 107 107 107 109
Inflacja Bazowa 1.95 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.70 106 105 106 106 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.60 2.1 1.9 2 2.2 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.02 111 112 113 113 116
Cpi Transport 98.11 99.78 101 99.77 100 102
Inflacja Żywności 3.30 3 3 3 3.7 3.7
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 88.06 140 60 60 -150 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.6 5.6 5.6 5.6 5.1
Import 2848.21 2750 2890 2890 2590 2710
Eksport 2936.27 2890 2950 2950 2440 2440
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 70.40 62 62 62 62 59
Budżet Państwa do PKB 0.80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Bilans Budżetu 17.00 118 118 118 117 117
Wydatki Rządowe 1961.70 1988 1969 1989 2019 2073
Wydatków Rządowych W Pkb 42.40 42.1 42.1 42.1 42.1 42
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -1 2 3 3 5
Produkcja Przemysłowa 1.20 5.8 4.4 4.4 2.7 2.7
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -12.00 -12 -16 -16 -15 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.00 2.5 3.3 3.9 4.5 2
Wydatki Konsumpcyjne 5660.70 5625 5688 5740 5825 5982
Kredyt Konsumencki 2948.00 2797 2883 2952 3050 3132
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.27 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26
Cena Benzyny 1.45 1.59 1.63 1.67 1.71 1.71


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.