Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.21 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Indeks Giełdowy 964.29 957 945 933 921 898
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.22 0.24 0.26 0.29 0.32 0.37

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 -0.3 1.5 4.4 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.50 1.2 12.8 5.1 4.5 4.5
Stopa Bezrobocia 8.90 11.7 11.2 11.2 9.5 8.7
Inflacja -1.00 0.5 0.9 0.9 1.8 2.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -265.20 -150 -150 -150 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 5.1 5.1 5.1 5.1 4.6
Dług Publiczny do PKB 66.10 81 81 81 81 82.5
Budżet Państwa do PKB 0.50 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.2
Koniunktura w Przemyśle 5.00 -5 -3 -2 -1 1
Optymizm Konsumentów -21.00 -23 -23 -21 -19 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 -0.3 1.5 4.4 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.50 1.2 12.8 5.1 4.5 4.5
PKB 53.74 51 51 51 51 52.8
Pkb W Cenach Stałych 10400.00 10527 10585 11086 11023 11519
Produkt Narodowy Brutto 46297.00 48583 54152 50455 50167 52425
Środki Trwałe Brutto 2081.70 2096 2051 2168 2156 2253
Pkb Per Capita 27152.10 26000 26000 26000 26000 27000
Pkb Per Capita Ppp 38688.80 37500 37500 37500 37500 38800
Rolnictwo w PKB 209.30 197 235 212 211 221
Budownictwo w PKB 536.10 442 510 531 528 551
Przemysł w PKB 2221.30 2015 2130 2171 2159 2256
Administracja Publiczna w PKB 1570.90 1553 1673 1655 1646 1720
Usługi w PKB 1854.80 1904 1873 2132 2120 2216

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 8.90 11.7 11.2 11.2 9.5 8.7
Koszty Pracy 114.50 119 119 122 122 122
Przeciętne Wynagrodzenia 2021.00 1870 1900 1801 1916 1916
Wynagrodzenia w Przemyśle 1904.00 1860 1874 1737 1905 1905
Płaca Minimalna 1024.24 1024 1024 1024 1024 1100
Populacja 2.08 2.05 2.05 2.05 2.07 2.07
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -1.00 0.5 0.9 0.9 1.8 2.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.41 -0.8 107 107 110 110
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.06 105 107 106 106 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.52 106 108 108 107 109
Inflacja Bazowa 0.10 0.6 1.2 1.5 1.7 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.57 105 106 106 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.49 104 111 112 112 115
Cpi Transport 94.36 96.99 93.33 92.53 94.01 96.27
Inflacja Żywności -0.20 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -265.20 -150 -150 -150 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 5.1 5.1 5.1 5.1 4.6
Import 2783.28 2590 2590 2590 2710 2710
Eksport 2518.29 2440 2440 2440 2440 2440

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 66.10 81 81 81 81 82.5
Budżet Państwa do PKB 0.50 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.2
Bilans Budżetu -432.00 117 117 117 117 117
Wydatki Rządowe 1996.50 2052 2184 2089 2077 2171
Wydatków Rządowych W Pkb 43.70 46.8 46.8 46.8 46.8 44

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 5.00 -5 -3 -2 -1 1
Produkcja Przemysłowa -0.90 5.5 8 8 9.5 9.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -21.00 -23 -23 -21 -19 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -13.00 2.9 4.5 4.5 5.5 3
Wydatki Konsumpcyjne 4849.50 5338 5321 5950 5916 6182
Kredyt Konsumencki 2707.00 2921 3165 2915 2829 2956
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
Cena Benzyny 1.38 1.24 1.18 1.12 1.07 1.01


Słowenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.