21/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:30 AM
SI
Inflacja Producentów r/r MAR 1%
12:00 PM
SI
Stopa Bezrobocia FEB 9.4%
22/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:30 AM
SI
Optymizm Konsumentów APR -23
23/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:30 AM
SI
Koniunktura w Przemyśle APR 10
08:30 AM
SI
Przyjazdy turystyczne r/r MAR -93.8%
29/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:30 AM
SI
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAR 16.4%
08:30 AM
SI
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAR 2.7%
30/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:30 AM
SI
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r APR 0.1%
08:30 AM
SI
Stopa Inflacji (Roczne) APR 0.1%
10/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:30 AM
SI
Bilans Handlowy MAR €263.7M
08:30 AM
SI
Produkcja Przemysłowa r/r MAR -1.5%


SŁOWENIA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Słowenia - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.