Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2019-08
Indeks Giełdowy 8242 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.07 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.7 2019-03
Inflacja -1.4 2019-06
Stopa Procentowa 2.75 2019-08
Bilans Handlowy 131636 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 11518 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 56.6 2019-07
Optymizm Konsumentów 114 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.07 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
PKB 782 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 660685 2019-03
Środki Trwałe Brutto 152394 2019-03
Pkb Per Capita 20775 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 48996 2018-12
Rolnictwo w PKB 16175 2019-03
Budownictwo w PKB 29199 2019-03
Przemysł w PKB 80884 2019-03
Górnictwo w PKB 254434 2019-03
Transport w PKB 40828 2019-03
Media w PKB 3824 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 970229 2018-12
Populacja 33.41 2018-12
Pracujący 10086 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.4 2019-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.4 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-06
Inflacja Żywności 1.3 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-06
Cpi Transport 120 2019-06
Deflator Pkb 126 2016-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.1 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-08
Stopa Międzybankowa 2.76 2019-06
Podaż Pieniądza M0 325958 2019-06
Podaż Pieniądza M1 1260199 2019-06
Podaż Pieniądza M2 1693532 2019-06
Podaż Pieniądza M3 1868410 2019-06
Bilans Banków 2433392 2019-06
Rezerwy Walutowe 1923259 2019-06
Stopa Depozytowa 3.4 2019-08
Bilans Banku Centralnego 1961807 2019-06
Tempo Wzrostu Kredytów 2.6 2019-06
Kredyty Dla Banków 41278 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 1465029 2019-06
Stopa Reverse Repo 2.25 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 131636 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 11518 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.2 2018-12
Eksport 248830 2019-03
Import 117194 2019-03
Rachunek kapitałowy 10681 2019-03
Dochody z Turystyki 14848 2017-12
Rezerwy Złota 323 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 9580 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1249 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 28441 2019-03
Indeks Terroryzmu 5.48 2017-12
Przyjazdy Turystów 16119 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Wydatki Rządowe 151611 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 894711 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1030415 2018-12
Rating Kredytowy 86.25
Bilans Budżetu -135704 2018-12
Wydatki Wojskowe 65843 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 56.6 2019-07
Produkcja Przemysłowa 1.4 2018-12
Zmiany Zapasów 55807 2019-03
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 67.5 2018-12
Ranking Konkurencyjności 39 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2018-12
Ranking Korupcji 58 2018-12
Platformy wiertnicze 66 2019-07
Łatwość Prowadzenia Biznesu 92 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.35 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.71 2018-09
Produkcja w Górnictwie 3.39 2018-09
Produkcja Stali 425 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 114 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 284833 2019-03
Cena Benzyny 0.58 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.6 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.4 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.