Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2019-04
Indeks Giełdowy 9195 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 6 2018-12
Inflacja -2.2 2019-02
Stopa Procentowa 3 2019-03
Bilans Handlowy 180059 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 18521 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 17.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 56.8 2019-03
Optymizm Konsumentów 109 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2018-12
PKB 684 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 682514 2018-12
Środki Trwałe Brutto 185766 2018-12
Pkb Per Capita 20796 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 49045 2017-12
Rolnictwo w PKB 13397 2018-12
Budownictwo w PKB 28856 2018-12
Przemysł w PKB 80778 2018-12
Górnictwo w PKB 268793 2018-12
Transport w PKB 41435 2018-12
Media w PKB 6092 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 847917 2018-06
Populacja 33.41 2018-12
Pracujący 11168 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.9 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.2 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-02
Inflacja Żywności 0.8 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-02
Cpi Transport 119 2019-02
Deflator Pkb 126 2016-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-03
Stopa Międzybankowa 2.94 2019-02
Podaż Pieniądza M0 317391 2019-02
Podaż Pieniądza M1 1214420 2019-02
Podaż Pieniądza M2 1645643 2019-02
Podaż Pieniądza M3 1815889 2019-02
Bilans Banków 2344974 2019-02
Rezerwy Walutowe 1817241 2019-02
Stopa Depozytowa 3.4 2019-04
Bilans Banku Centralnego 1844400 2019-02
Tempo Wzrostu Kredytów 3 2019-02
Kredyty Dla Banków 33388 2019-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1441793 2019-02
Stopa Reverse Repo 2.5 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 180059 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 18521 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.3 2018-12
Eksport 290508 2018-12
Import 110449 2018-12
Rachunek kapitałowy 27408 2018-09
Dochody z Turystyki 14848 2017-12
Rezerwy Złota 323 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 9787 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 829 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 29872 2018-09
Indeks Terroryzmu 5.48 2017-12
Przyjazdy Turystów 16119 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Wydatki Rządowe 195776 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 691505 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 929999 2017-12
Rating Kredytowy 86.25
Bilans Budżetu -238494 2017-12
Wydatki Wojskowe 69521 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2018-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 56.8 2019-03
Produkcja Przemysłowa 2.34 2018-09
Zmiany Zapasów -6297 2018-12
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 67.5 2018-12
Ranking Konkurencyjności 39 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2018-12
Ranking Korupcji 58 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 92 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.17 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.44 2018-06
Produkcja w Górnictwie 1.95 2018-06
Produkcja Stali 448 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 109 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 282278 2018-12
Cena Benzyny 0.54 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.1 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.