ARABIA SAUDYJSKA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.05 2018-03
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-03
Inflacja 2.2 2018-08
Stopa Procentowa 2.75 2018-09
Bilans Handlowy 162782 2018-06
Dług Publiczny do PKB 17.2 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2018-10
Indeks Giełdowy 7649 Punkty 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.05 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.61 % 2018-06
PKB 684 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 639248 Sar Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 153061 Sar Million 2018-06
Pkb Per Capita 20796 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 49045 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 15949 Sar Million 2018-06
Budownictwo w PKB 27111 Sar Million 2018-06
Przemysł w PKB 78900 Sar Million 2018-06
Górnictwo w PKB 256428 Sar Million 2018-06
Transport w PKB 37098 Sar Million 2018-06
Media w PKB 9920 Sar Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 % 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 826428 2017-12
Populacja 32.61 Milion 2017-12
Pracujący 11168 Tysiąc 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.5 % 2018-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 6.6 % 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 Punkty Indeksowe 2018-08
Cpi Transport 119 Punkty Indeksowe 2018-08
Deflator Pkb 126 Punkty Indeksowe 2016-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 % 2018-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.9 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 2.61 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 317007 Sar Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 1201424 Sar Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 1626935 Sar Million 2018-08
Podaż Pieniądza M3 1794667 Sar Million 2018-08
Bilans Banków 2286147 Million Sar 2018-08
Rezerwy Walutowe 1911429 Sar Million 2018-08
Stopa Depozytowa 2.65 % 2018-10
Bilans Banku Centralnego 1955059 Million Sar 2018-08
Tempo Wzrostu Kredytów 1.3 % 2018-08
Kredyty Dla Banków 42469 Sar Million 2018-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1441041 Sar Million 2018-08
Stopa Reverse Repo 2.25 % 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 162782 Million Sar 2018-06
Eksport 282206 Million Sar 2018-06
Import 119423 Million Sar 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 19181 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 % 2017-12
Rachunek kapitałowy 14674 W Mln Usd 2018-06
Dochody z Turystyki 12139 W Mln Usd 2016-12
Rezerwy Złota 323 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 10502 BBL/D/1K 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 882 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 32128 Sar Million 2018-06
Indeks Terroryzmu 5.81 2016-12
Przyjazdy Turystów 16119 Tysiąc 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.2 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 % of GDP 2017-12
Wydatki Rządowe 183426 Sar Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 691505 Sar Million 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 929999 Sar Million 2017-12
Rating Kredytowy 86.25
Bilans Budżetu -238494 Sar Million 2017-12
Wydatki Wojskowe 69521 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 3 Punkty Indeksowe 2016-06
Przemysłowy PMI 53.4 2018-09
Produkcja Przemysłowa 3.44 % 2018-03
Zmiany Zapasów 17508 Sar Million 2018-06
Szybkość Internetu 6706 KBps 2017-03
Adresy IP 3510242 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 67.5 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 39 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 57 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 92 2017-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.59 % 2018-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.09 % 2018-03
Produkcja w Górnictwie 2.01 % 2018-03
Produkcja Stali 483 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 279738 Sar Million 2018-06
Cena Benzyny 0.54 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.6 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 83.6 Punkty Indeksowe 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2018-01
Klimat Ostatni okres
Temperatura 34.68 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.