Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2021-05
Indeks Giełdowy 10252 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.9 2020-12
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-12
Inflacja 4.9 2021-03
Stopa Procentowa 1 2021-04
Bilans Handlowy 57956 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 3349 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 22.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Przemysłowy PMI 55.2 2021-04
Optymizm Konsumentów 114 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Przypadki koronawirusa 421300 2021-05
Śmierć koronawirusa 7006 2021-05
Odzyskany koronawirus 404707 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.9 2020-12
PKB 793 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 658112 2020-12
Środki Trwałe Brutto 167303 2020-12
Pkb Per Capita 20542 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46962 2019-12
Rolnictwo w PKB 13998 2020-12
Budownictwo w PKB 30656 2020-12
Przemysł w PKB 78022 2020-12
Górnictwo w PKB 232293 2020-12
Transport w PKB 40858 2020-12
Media w PKB 5908 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855 2019-06
Populacja 34.22 2019-12
Pracujący 13391 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.9 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-03
Inflacja Żywności 10.2 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.81 2021-03
Cpi Transport 111 2021-03
Deflator Pkb 113 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.7 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 28.2 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 9816391 2021-05
Przypadki koronawirusa 421300 2021-05
Śmierć koronawirusa 7006 2021-05
Odzyskany koronawirus 404707 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.8 2021-03
Podaż Pieniądza M0 355108 2021-03
Podaż Pieniądza M1 1519653 2021-03
Podaż Pieniądza M2 1972361 2021-03
Podaż Pieniądza M3 2187305 2021-03
Bilans Banków 3035139 2021-03
Rezerwy Walutowe 1683549 2021-03
Stopa Depozytowa 1.65 2021-04
Bilans Banku Centralnego 1853418 2021-03
Tempo Wzrostu Kredytów 14.6 2021-03
Kredyty Dla Banków 21646 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1871569 2021-03
Stopa Reverse Repo 0.5 2021-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 57956 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 3349 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Eksport 178936 2020-12
Import 120980 2020-12
Rachunek kapitałowy 3556 2020-12
Dochody z Turystyki 19849 2019-12
Rezerwy Złota 323 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 8138 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1871 2020-12
Eksport poza ropą naftową 50010 2020-09
Eksport ropy naftowej 108439 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 34027 2020-09
Indeks Terroryzmu 5 2019-12
Przyjazdy Turystów 16214 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 22.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Wydatki Rządowe 232789 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 926846 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1059445 2019-12
Rating Kredytowy 75 2021-05
Bilans Budżetu -132599 2019-12
Wydatki Wojskowe 62525 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2021-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 55.2 2021-04
Produkcja Przemysłowa -10 2020-11
Zmiany Zapasów -20419 2020-12
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Platformy wiertnicze 31 2021-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -15.6 2020-11
Produkcja w Górnictwie -9 2020-11
Produkcja Stali 440 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 114 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 300495 2020-12
Cena Benzyny 0.57 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 13.8 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.8 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.