Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2019-02
Indeks Giełdowy 8626 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.05 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2018-09
Stopa Bezrobocia 6 2018-09
Inflacja 2.2 2018-12
Stopa Procentowa 3 2019-01
Bilans Handlowy 184673 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 29583 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 17.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2017-12
Koniunktura w przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 56.2 2019-01
Optymizm Konsumentów 106 2018-09
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.05 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2018-09
PKB 684 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 653714 2018-09
Środki Trwałe Brutto 133157 2018-09
Pkb Per Capita 20796 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 49045 2017-12
Rolnictwo w PKB 15214 2018-09
Budownictwo w PKB 28764 2018-09
Przemysł w PKB 79914 2018-09
Górnictwo w PKB 265919 2018-09
Transport w PKB 37302 2018-09
Media w PKB 15218 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 847917 2018-06
Populacja 33.41 2018-12
Pracujący 11168 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.4 2018-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2018-12
Inflacja Żywności 7.1 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2018-12
Cpi Transport 119 2018-12
Deflator Pkb 126 2016-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.7 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-01
Stopa Międzybankowa 2.9 2018-12
Podaż Pieniądza M0 311615 2018-12
Podaż Pieniądza M1 1217988 2018-12
Podaż Pieniądza M2 1657011 2018-12
Podaż Pieniądza M3 1841282 2018-12
Bilans Banków 2363357 2018-12
Rezerwy Walutowe 1862209 2018-12
Stopa Depozytowa 3.4 2019-02
Bilans Banku Centralnego 1899864 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 3 2018-12
Kredyty Dla Banków 48055 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1434888 2018-12
Stopa Reverse Repo 2.5 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 184673 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 29583 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2017-12
Eksport 286111 2018-09
Import 101438 2018-09
Rachunek kapitałowy 27408 2018-09
Dochody z Turystyki 14848 2017-12
Rezerwy Złota 323 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 10243 2019-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 779 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 29872 2018-09
Indeks Terroryzmu 5.48 2017-12
Przyjazdy Turystów 16119 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2017-12
Wydatki Rządowe 156928 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 691505 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 929999 2017-12
Rating Kredytowy 86.25
Bilans Budżetu -238494 2017-12
Wydatki Wojskowe 69521 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2018-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 56.2 2019-01
Produkcja Przemysłowa 5.84 2018-06
Zmiany Zapasów 43955 2018-09
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 67.5 2018-12
Ranking Konkurencyjności 39 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2018-12
Ranking Korupcji 58 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 92 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.17 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.44 2018-06
Produkcja w Górnictwie 1.95 2018-06
Produkcja Stali 468 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 106 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 279296 2018-09
Cena Benzyny 0.54 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.1 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.