Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2021-10
Indeks Giełdowy 11904 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2021-06
Stopa Bezrobocia 6.6 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 127 2021-10
Inflacja 0.6 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 44862697 2021-10
Stopa Procentowa 1 2021-09
Bilans Handlowy 110650 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących 12017 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 32.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11.2 2020-12
Przemysłowy PMI 58.6 2021-09
Optymizm Konsumentów 130 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Przypadki koronawirusa 547931 2021-10
Śmierć koronawirusa 8763 2021-10
Odzyskany koronawirus 467633 2021-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2021-06
PKB 700 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 608791 2021-06
Środki Trwałe Brutto 181917 2021-06
Pkb Per Capita 19390 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 44328 2020-12
Rolnictwo w PKB 15060 2021-06
Budownictwo w PKB 28079 2021-06
Przemysł w PKB 76679 2021-06
Górnictwo w PKB 218143 2021-06
Transport w PKB 37030 2021-06
Media w PKB 8846 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.6 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 945387 2019-12
Populacja 35 2020-12
Pracujący 13391 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.8 2021-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 127 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 44862697 2021-10
Przypadki koronawirusa 547931 2021-10
Śmierć koronawirusa 8763 2021-10
Odzyskany koronawirus 467633 2021-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-09
Inflacja Żywności 2.4 2021-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.14 2021-09
Cpi Transport 114 2021-09
Deflator Pkb 104 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 142 2021-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2021-09
Stopa Międzybankowa 0.8 2021-08
Podaż Pieniądza M0 359837 2021-08
Podaż Pieniądza M1 1518345 2021-08
Podaż Pieniądza M2 1979722 2021-08
Podaż Pieniądza M3 2239325 2021-08
Bilans Banków 3116642 2021-08
Rezerwy Walutowe 1705436 2021-08
Stopa Depozytowa 1.65 2021-10
Bilans Banku Centralnego 1872460 2021-08
Tempo Wzrostu Kredytów 15.1 2021-08
Kredyty Dla Banków 23526 2021-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 1956289 2021-08
Stopa Reverse Repo 0.5 2021-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 110650 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących 12017 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2020-12
Eksport 237491 2021-06
Import 126841 2021-06
Rachunek kapitałowy 10797 2021-06
Dochody z Turystyki 19849 2019-12
Rezerwy Złota 323 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 9662 2021-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13829 2021-06
Eksport poza ropą naftową 58922 2021-03
Eksport ropy naftowej 152506 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 34801 2021-03
Indeks Terroryzmu 5 2019-12
Przyjazdy Turystów 16214 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11.2 2020-12
Wydatki Rządowe 181365 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 781834 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 1075734 2020-12
Rating Kredytowy 75 2021-10
Bilans Budżetu -293900 2020-12
Wydatki Wojskowe 55535 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2021-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 58.6 2021-09
Produkcja Przemysłowa 5.9 2021-07
Zmiany Zapasów -10443 2021-06
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Platformy wiertnicze 27 2021-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.6 2021-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.2 2021-06
Produkcja w Górnictwie 19.3 2021-06
Produkcja Stali 440 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 130 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 321916 2021-06
Cena Benzyny 0.62 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 15.1 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 81.3 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.