Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2019-12
Indeks Giełdowy 8066 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-06
Inflacja -0.3 2019-10
Stopa Procentowa 2.25 2019-11
Bilans Handlowy 127500 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 12407 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 58.3 2019-11
Optymizm Konsumentów 114 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-06
PKB 782 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 642779 2019-06
Środki Trwałe Brutto 179683 2019-06
Pkb Per Capita 20775 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 48996 2018-12
Rolnictwo w PKB 16228 2019-06
Budownictwo w PKB 28547 2019-06
Przemysł w PKB 76170 2019-06
Górnictwo w PKB 248707 2019-06
Transport w PKB 39813 2019-06
Media w PKB 9290 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855 2019-06
Populacja 33.41 2018-12
Pracujący 10086 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.9 2019-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-10
Inflacja Żywności 1.2 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-10
Cpi Transport 120 2019-10
Deflator Pkb 112 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.3 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-11
Stopa Międzybankowa 2.31 2019-10
Podaż Pieniądza M0 323203 2019-10
Podaż Pieniądza M1 1288731 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1732680 2019-10
Podaż Pieniądza M3 1902508 2019-10
Bilans Banków 2516279 2019-10
Rezerwy Walutowe 1834746 2019-10
Stopa Depozytowa 2.58 2019-12
Bilans Banku Centralnego 1877831 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 3.5 2019-10
Kredyty Dla Banków 32861 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1507481 2019-10
Stopa Reverse Repo 1.75 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 127500 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 12407 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.2 2018-12
Eksport 255199 2019-06
Import 127699 2019-06
Rachunek kapitałowy 12301 2019-06
Dochody z Turystyki 14848 2017-12
Rezerwy Złota 323 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 10303 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1072 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 27616 2019-06
Indeks Terroryzmu 5.24 2018-12
Przyjazdy Turystów 16109 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Wydatki Rządowe 173041 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 894711 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1030415 2018-12
Rating Kredytowy 76 2019-12
Bilans Budżetu -135704 2018-12
Wydatki Wojskowe 65843 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 58.3 2019-11
Produkcja Przemysłowa 1.4 2018-12
Zmiany Zapasów 22332 2019-06
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2018-12
Ranking Korupcji 58 2018-12
Platformy wiertnicze 56 2019-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.9 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.9 2018-12
Produkcja w Górnictwie 7.3 2018-12
Produkcja Stali 331 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 114 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 289362 2019-06
Cena Benzyny 0.55 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.4 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.1 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.