Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2021-08
Indeks Giełdowy 11162 2021-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2021-03
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 81.17 2021-08
Inflacja 6.2 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 28259181 2021-08
Stopa Procentowa 1 2021-07
Bilans Handlowy 87372 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 8707 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 32.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11.2 2020-12
Przemysłowy PMI 55.8 2021-07
Optymizm Konsumentów 125 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Przypadki koronawirusa 528952 2021-08
Śmierć koronawirusa 8270 2021-08
Odzyskany koronawirus 467633 2021-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2021-03
PKB 700 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 634593 2021-03
Środki Trwałe Brutto 177330 2021-03
Pkb Per Capita 19390 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 44328 2020-12
Rolnictwo w PKB 16648 2021-03
Budownictwo w PKB 30641 2021-03
Przemysł w PKB 82532 2021-03
Górnictwo w PKB 213033 2021-03
Transport w PKB 40044 2021-03
Media w PKB 4038 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 945387 2019-12
Populacja 35 2020-12
Pracujący 13391 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.1 2021-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 81.17 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 28259181 2021-08
Przypadki koronawirusa 528952 2021-08
Śmierć koronawirusa 8270 2021-08
Odzyskany koronawirus 467633 2021-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.2 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-06
Inflacja Żywności 8.1 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.14 2021-06
Cpi Transport 115 2021-06
Deflator Pkb 104 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 140 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 19.7 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2021-07
Stopa Międzybankowa 0.79 2021-06
Podaż Pieniądza M0 361586 2021-06
Podaż Pieniądza M1 1541989 2021-06
Podaż Pieniądza M2 1987184 2021-06
Podaż Pieniądza M3 2238787 2021-06
Bilans Banków 3069097 2021-05
Rezerwy Walutowe 1639349 2021-05
Stopa Depozytowa 1.65 2021-07
Bilans Banku Centralnego 1826338 2021-05
Tempo Wzrostu Kredytów 15.7 2021-06
Kredyty Dla Banków 23526 2021-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 1904406 2021-05
Stopa Reverse Repo 0.5 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 87372 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 8707 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2020-12
Eksport 211428 2021-03
Import 124056 2021-03
Rachunek kapitałowy 10092 2021-03
Dochody z Turystyki 19849 2019-12
Rezerwy Złota 323 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 8928 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1795 2021-03
Eksport poza ropą naftową 58922 2021-03
Eksport ropy naftowej 152506 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 34801 2021-03
Indeks Terroryzmu 5 2019-12
Przyjazdy Turystów 16214 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11.2 2020-12
Wydatki Rządowe 164082 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 781834 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 1075734 2020-12
Rating Kredytowy 75 2021-08
Bilans Budżetu -293900 2020-12
Wydatki Wojskowe 55535 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2021-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 55.8 2021-07
Produkcja Przemysłowa 0.5 2021-05
Zmiany Zapasów 14649 2021-03
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Platformy wiertnicze 32 2021-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.5 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.9 2021-05
Produkcja w Górnictwie 0.8 2021-05
Produkcja Stali 440 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 125 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 314937 2021-03
Cena Benzyny 0.62 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 14.6 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 81.3 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.