Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2020-09
Indeks Giełdowy 8338 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.7 2020-03
Inflacja 6.2 2020-08
Stopa Procentowa 1 2020-08
Bilans Handlowy 85162 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 2858 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 22.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Przemysłowy PMI 48.8 2020-08
Optymizm Konsumentów 104 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Przypadki koronawirusa 328144 2020-09
Śmierć koronawirusa 4430 2020-09
Odzyskany koronawirus 308352 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2020-03
PKB 793 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 654030 2020-03
Środki Trwałe Brutto 151635 2020-03
Pkb Per Capita 20542 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46962 2019-12
Rolnictwo w PKB 16131 2020-03
Budownictwo w PKB 29838 2020-03
Przemysł w PKB 73806 2020-03
Górnictwo w PKB 247369 2020-03
Transport w PKB 42487 2020-03
Media w PKB 3831 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855 2019-06
Populacja 34.22 2019-12
Pracujący 10086 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2020-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.2 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-08
Inflacja Żywności 13.5 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 91.03 2020-08
Cpi Transport 107 2020-08
Deflator Pkb 112 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 127 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.1 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-08
Stopa Międzybankowa 0.96 2020-07
Podaż Pieniądza M0 362632 2020-07
Podaż Pieniądza M1 1420897 2020-07
Podaż Pieniądza M2 1864120 2020-07
Podaż Pieniądza M3 2049699 2020-07
Bilans Banków 2829483 2020-07
Rezerwy Walutowe 1679963 2020-07
Stopa Depozytowa 1.65 2020-09
Bilans Banku Centralnego 1811439 2020-07
Tempo Wzrostu Kredytów 13.5 2020-07
Kredyty Dla Banków 23476 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1684585 2020-07
Stopa Reverse Repo 0.5 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 85162 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 2858 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Eksport 197000 2020-03
Import 111838 2020-03
Rachunek kapitałowy 1071 2020-03
Dochody z Turystyki 16975 2018-12
Rezerwy Złota 323 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 8984 2020-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1613 2020-03
Eksport poza ropą naftową 47050 2020-03
Eksport ropy naftowej 149950 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 30165 2020-03
Indeks Terroryzmu 5.24 2018-12
Przyjazdy Turystów 17570 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 22.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Wydatki Rządowe 167334 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 926846 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1059445 2019-12
Rating Kredytowy 75 2020-09
Bilans Budżetu -132599 2019-12
Wydatki Wojskowe 65843 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-07

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 48.8 2020-08
Produkcja Przemysłowa -22.4 2020-06
Zmiany Zapasów 41286 2020-03
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Platformy wiertnicze 46 2020-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.1 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -22.3 2020-06
Produkcja w Górnictwie -23.2 2020-06
Produkcja Stali 560 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 288972 2020-03
Cena Benzyny 0.43 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.1 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 81 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 328144 2020-09
Śmierć koronawirusa 4430 2020-09
Odzyskany koronawirus 308352 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.