Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2020-07
Indeks Giełdowy 7423 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.7 2020-03
Inflacja 1.1 2020-05
Stopa Procentowa 1 2020-06
Bilans Handlowy 85162 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 2858 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Przemysłowy PMI 47.7 2020-06
Optymizm Konsumentów 121 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Przypadki koronawirusa 223327 2020-07
Śmierć koronawirusa 2100 2020-07
Odzyskany koronawirus 161096 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2020-03
PKB 793 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 654030 2020-03
Środki Trwałe Brutto 151635 2020-03
Pkb Per Capita 20542 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46962 2019-12
Rolnictwo w PKB 16131 2020-03
Budownictwo w PKB 29838 2020-03
Przemysł w PKB 73806 2020-03
Górnictwo w PKB 247369 2020-03
Transport w PKB 42487 2020-03
Media w PKB 3831 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855 2019-06
Populacja 34.22 2019-12
Pracujący 10086 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2020-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.5 2020-05
Inflacja Żywności 7 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 90.83 2020-05
Cpi Transport 94.26 2020-05
Deflator Pkb 112 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-06
Stopa Międzybankowa 1.13 2020-05
Podaż Pieniądza M0 357970 2020-05
Podaż Pieniądza M1 1441770 2020-05
Podaż Pieniądza M2 1883123 2020-05
Podaż Pieniądza M3 2075318 2020-05
Bilans Banków 2807887 2020-05
Rezerwy Walutowe 1684898 2020-05
Stopa Depozytowa 1.65 2020-07
Bilans Banku Centralnego 1758918 2020-05
Tempo Wzrostu Kredytów 11 2020-05
Kredyty Dla Banków 43708 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 1648761 2020-05
Stopa Reverse Repo 0.5 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 85162 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 2858 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Eksport 197000 2020-03
Import 111838 2020-03
Rachunek kapitałowy 1071 2020-03
Dochody z Turystyki 16975 2018-12
Rezerwy Złota 323 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 8486 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1613 2020-03
Eksport poza ropą naftową 47050 2020-03
Eksport ropy naftowej 149950 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 29168 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.24 2018-12
Przyjazdy Turystów 17570 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Wydatki Rządowe 167334 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 894711 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1030415 2018-12
Rating Kredytowy 75 2020-07
Bilans Budżetu -135704 2018-12
Wydatki Wojskowe 65843 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-07

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 47.7 2020-06
Produkcja Przemysłowa 7 2020-04
Zmiany Zapasów 41286 2020-03
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Platformy wiertnicze 53 2020-05
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 11.35 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -32.1 2020-04
Produkcja w Górnictwie 22.5 2020-04
Produkcja Stali 565 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 121 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 288972 2020-03
Cena Benzyny 0.29 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.9 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 81.1 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 223327 2020-07
Śmierć koronawirusa 2100 2020-07
Odzyskany koronawirus 161096 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.