Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2020-12
Indeks Giełdowy 8671 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.2 2020-09
Stopa Bezrobocia 9 2020-06
Inflacja 5.8 2020-10
Stopa Procentowa 1 2020-11
Bilans Handlowy 10258 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -17980 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 22.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Przemysłowy PMI 54.7 2020-11
Optymizm Konsumentów 104 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Przypadki koronawirusa 357623 2020-12
Śmierć koronawirusa 5907 2020-12
Odzyskany koronawirus 347513 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.2 2020-09
PKB 793 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 597838 2020-06
Środki Trwałe Brutto 137393 2020-06
Pkb Per Capita 20542 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46962 2019-12
Rolnictwo w PKB 14637 2020-06
Budownictwo w PKB 27204 2020-06
Przemysł w PKB 67370 2020-06
Górnictwo w PKB 237620 2020-06
Transport w PKB 33329 2020-06
Media w PKB 8562 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855 2019-06
Populacja 34.22 2019-12
Pracujący 10086 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.4 2020-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.8 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-10
Inflacja Żywności 13 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 90.8 2020-10
Cpi Transport 107 2020-10
Deflator Pkb 112 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 127 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.6 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-11
Stopa Międzybankowa 0.86 2020-10
Podaż Pieniądza M0 351149 2020-10
Podaż Pieniądza M1 1439151 2020-10
Podaż Pieniądza M2 1906730 2020-10
Podaż Pieniądza M3 2107115 2020-10
Bilans Banków 2879697 2020-09
Rezerwy Walutowe 1678503 2020-09
Stopa Depozytowa 1.65 2020-11
Bilans Banku Centralnego 1822348 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 15.2 2020-10
Kredyty Dla Banków 27086 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1723792 2020-09
Stopa Reverse Repo 0.5 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 10258 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -17980 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Eksport 117120 2020-06
Import 106861 2020-06
Rachunek kapitałowy -17912 2020-06
Dochody z Turystyki 19849 2019-12
Rezerwy Złota 323 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 8974 2020-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 945 2020-06
Eksport poza ropą naftową 41982 2020-06
Eksport ropy naftowej 74775 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 28998 2020-06
Indeks Terroryzmu 5.24 2018-12
Przyjazdy Turystów 16214 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 22.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Wydatki Rządowe 169209 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 926846 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1059445 2019-12
Rating Kredytowy 75 2020-12
Bilans Budżetu -132599 2019-12
Wydatki Wojskowe 65843 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-07

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 54.7 2020-11
Produkcja Przemysłowa -13.4 2020-07
Zmiany Zapasów 51708 2020-06
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Platformy wiertnicze 37 2020-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 10.2 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -20.5 2020-07
Produkcja w Górnictwie -11.2 2020-07
Produkcja Stali 748 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 243536 2020-06
Cena Benzyny 0.42 2020-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.1 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.5 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 357623 2020-12
Śmierć koronawirusa 5907 2020-12
Odzyskany koronawirus 347513 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.