Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2019-06
Indeks Giełdowy 8650 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.07 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 6 2018-12
Inflacja -1.5 2019-05
Stopa Procentowa 3 2019-05
Bilans Handlowy 180059 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 18521 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 57.3 2019-05
Optymizm Konsumentów 112 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.07 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2018-12
PKB 684 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 682514 2018-12
Środki Trwałe Brutto 185766 2018-12
Pkb Per Capita 20796 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 49045 2017-12
Rolnictwo w PKB 13397 2018-12
Budownictwo w PKB 28856 2018-12
Przemysł w PKB 80778 2018-12
Górnictwo w PKB 268793 2018-12
Transport w PKB 41435 2018-12
Media w PKB 6092 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 970229 2018-12
Populacja 33.41 2018-12
Pracujący 11168 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.9 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.5 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-05
Inflacja Żywności 1.8 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-05
Cpi Transport 120 2019-05
Deflator Pkb 126 2016-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-05
Stopa Międzybankowa 2.86 2019-04
Podaż Pieniądza M0 317108 2019-04
Podaż Pieniądza M1 1237997 2019-04
Podaż Pieniądza M2 1661233 2019-04
Podaż Pieniądza M3 1835339 2019-04
Bilans Banków 2376667 2019-04
Rezerwy Walutowe 1894071 2019-04
Stopa Depozytowa 3.4 2019-06
Bilans Banku Centralnego 1919486 2019-04
Tempo Wzrostu Kredytów 2 2019-04
Kredyty Dla Banków 28540 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 1457126 2019-04
Stopa Reverse Repo 2.5 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 180059 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 18521 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.2 2018-12
Eksport 290508 2018-12
Import 110449 2018-12
Rachunek kapitałowy 15857 2018-12
Dochody z Turystyki 14848 2017-12
Rezerwy Złota 323 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 9670 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 829 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 28498 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.48 2017-12
Przyjazdy Turystów 16119 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Wydatki Rządowe 195776 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 894711 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1030415 2018-12
Rating Kredytowy 86.25
Bilans Budżetu -135704 2018-12
Wydatki Wojskowe 65843 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2018-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 57.3 2019-05
Produkcja Przemysłowa 2.34 2018-09
Zmiany Zapasów -6297 2018-12
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 67.5 2018-12
Ranking Konkurencyjności 39 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2018-12
Ranking Korupcji 58 2018-12
Platformy wiertnicze 62 2019-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 92 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.35 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.71 2018-09
Produkcja w Górnictwie 3.39 2018-09
Produkcja Stali 480 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 112 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 282278 2018-12
Cena Benzyny 0.54 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.6 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.