Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2020-01
Indeks Giełdowy 8166 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.46 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-09
Inflacja 0.2 2019-12
Stopa Procentowa 2.25 2019-12
Bilans Handlowy 109229 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 9845 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 56.9 2019-12
Optymizm Konsumentów 119 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.46 2019-09
PKB 782 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 651392 2019-09
Środki Trwałe Brutto 156173 2019-09
Pkb Per Capita 20775 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 48996 2018-12
Rolnictwo w PKB 15493 2019-09
Budownictwo w PKB 30093 2019-09
Przemysł w PKB 77996 2019-09
Górnictwo w PKB 248926 2019-09
Transport w PKB 39607 2019-09
Media w PKB 14382 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855 2019-06
Populacja 34.22 2019-12
Pracujący 10086 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.4 2019-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-12
Inflacja Żywności 2.2 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-12
Cpi Transport 121 2019-12
Deflator Pkb 112 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.7 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-12
Stopa Międzybankowa 2.24 2019-12
Podaż Pieniądza M0 324674 2019-12
Podaż Pieniądza M1 1288370 2019-12
Podaż Pieniądza M2 1790037 2019-12
Podaż Pieniądza M3 1985198 2019-12
Bilans Banków 2631128 2019-12
Rezerwy Walutowe 1875557 2019-11
Stopa Depozytowa 2.58 2020-01
Bilans Banku Centralnego 1912807 2019-12
Tempo Wzrostu Kredytów 7 2019-12
Kredyty Dla Banków 35841 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1527594 2019-11
Stopa Reverse Repo 1.75 2020-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 109229 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 9845 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.2 2018-12
Eksport 236094 2019-09
Import 126797 2019-09
Rachunek kapitałowy 7365 2019-09
Dochody z Turystyki 14848 2017-12
Rezerwy Złota 323 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 9594 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1141 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 27616 2019-06
Indeks Terroryzmu 5.24 2018-12
Przyjazdy Turystów 16109 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Wydatki Rządowe 173466 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 894711 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1030415 2018-12
Rating Kredytowy 76 2020-01
Bilans Budżetu -135704 2018-12
Wydatki Wojskowe 65843 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 3 2016-06
Przemysłowy PMI 56.9 2019-12
Produkcja Przemysłowa 1.4 2018-12
Zmiany Zapasów 59784 2019-09
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Platformy wiertnicze 55 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.28 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.9 2018-12
Produkcja w Górnictwie 7.3 2018-12
Produkcja Stali 399 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 119 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 290242 2019-09
Cena Benzyny 0.55 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.4 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.1 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.