Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2021-02
Indeks Giełdowy 9195 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.8 2020-12
Stopa Bezrobocia 8.5 2020-09
Inflacja 5.7 2021-01
Stopa Procentowa 1 2021-01
Bilans Handlowy 55070 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2321 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 22.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Przemysłowy PMI 57.1 2021-01
Optymizm Konsumentów 114 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Przypadki koronawirusa 376377 2021-02
Śmierć koronawirusa 6480 2021-02
Odzyskany koronawirus 367691 2021-02

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.8 2020-12
PKB 793 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 621425 2020-09
Środki Trwałe Brutto 140587 2020-09
Pkb Per Capita 20542 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46962 2019-12
Rolnictwo w PKB 15595 2020-09
Budownictwo w PKB 30163 2020-09
Przemysł w PKB 70125 2020-09
Górnictwo w PKB 231074 2020-09
Transport w PKB 37101 2020-09
Media w PKB 14389 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.5 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855 2019-06
Populacja 34.22 2019-12
Pracujący 13391 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.5 2020-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.7 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-01
Inflacja Żywności 12.3 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 90 2021-01
Cpi Transport 109 2021-01
Deflator Pkb 112 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.2 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2021-01
Stopa Międzybankowa 0.82 2020-12
Podaż Pieniądza M0 352651 2020-12
Podaż Pieniądza M1 1488926 2020-12
Podaż Pieniądza M2 1962842 2020-12
Podaż Pieniądza M3 2149267 2020-12
Bilans Banków 2979461 2020-12
Rezerwy Walutowe 1701209 2020-12
Stopa Depozytowa 1.65 2021-02
Bilans Banku Centralnego 1846795 2020-12
Tempo Wzrostu Kredytów 14 2020-12
Kredyty Dla Banków 21646 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1762501 2020-12
Stopa Reverse Repo 0.5 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 55070 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2321 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Eksport 158449 2020-09
Import 103379 2020-09
Rachunek kapitałowy 1269 2020-09
Dochody z Turystyki 19849 2019-12
Rezerwy Złota 323 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 9103 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1034 2020-09
Eksport poza ropą naftową 50010 2020-09
Eksport ropy naftowej 108439 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 34027 2020-09
Indeks Terroryzmu 5 2019-12
Przyjazdy Turystów 16214 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 22.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Wydatki Rządowe 179780 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 926846 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1059445 2019-12
Rating Kredytowy 75 2021-02
Bilans Budżetu -132599 2019-12
Wydatki Wojskowe 65843 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2021-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 57.1 2021-01
Produkcja Przemysłowa -10 2020-11
Zmiany Zapasów 25984 2020-09
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Platformy wiertnicze 33 2021-01
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -15.6 2020-11
Produkcja w Górnictwie -9 2020-11
Produkcja Stali 440 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 114 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 295709 2020-09
Cena Benzyny 0.52 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.8 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.8 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 376377 2021-02
Śmierć koronawirusa 6480 2021-02
Odzyskany koronawirus 367691 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.