Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.76 2020-04
Indeks Giełdowy 6818 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.3 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-09
Inflacja 1.2 2020-02
Stopa Procentowa 1 2020-03
Bilans Handlowy 121276 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 12417 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Przemysłowy PMI 42.4 2020-03
Optymizm Konsumentów 119 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Przypadki koronawirusa 2463 2020-04
Śmierć koronawirusa 34 2020-04
Odzyskany koronawirus 488 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.3 2019-12
PKB 785 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 684959 2019-12
Środki Trwałe Brutto 168780 2019-12
Pkb Per Capita 20912 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 48996 2018-12
Rolnictwo w PKB 13514 2019-12
Budownictwo w PKB 30542 2019-12
Przemysł w PKB 78503 2019-12
Górnictwo w PKB 256721 2019-12
Transport w PKB 43371 2019-12
Media w PKB 5903 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855 2019-06
Populacja 34.22 2019-12
Pracujący 10086 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.4 2019-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.7 2020-02
Inflacja Żywności 3.4 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 91.5 2020-02
Cpi Transport 100 2020-02
Deflator Pkb 112 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.5 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-03
Stopa Międzybankowa 2.14 2020-02
Podaż Pieniądza M0 330486 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1325714 2020-02
Podaż Pieniądza M2 1791108 2020-02
Podaż Pieniądza M3 1968399 2020-02
Bilans Banków 2675540 2020-02
Rezerwy Walutowe 1864860 2020-02
Stopa Depozytowa 1.3 2020-04
Bilans Banku Centralnego 1893926 2020-02
Tempo Wzrostu Kredytów 9.6 2020-02
Kredyty Dla Banków 35841 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1592592 2020-02
Stopa Reverse Repo 0.5 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 121276 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 12417 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.3 2019-12
Eksport 238528 2019-12
Import 117252 2019-12
Rachunek kapitałowy 11229 2019-12
Dochody z Turystyki 16975 2018-12
Rezerwy Złota 323 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 9784 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1041 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 28857 2019-09
Indeks Terroryzmu 5.24 2018-12
Przyjazdy Turystów 17570 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2018-12
Wydatki Rządowe 211055 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 894711 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 1030415 2018-12
Rating Kredytowy 76 2020-04
Bilans Budżetu -135704 2018-12
Wydatki Wojskowe 65843 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-01

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 42.4 2020-03
Produkcja Przemysłowa -6.7 2020-01
Zmiany Zapasów 23644 2019-12
Szybkość Internetu 6706 2017-03
Adresy IP 3510242 2017-03
Index Konkurencyjności 70.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 36 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Platformy wiertnicze 60 2020-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.13 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.8 2020-01
Produkcja w Górnictwie -4.7 2020-01
Produkcja Stali 423 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 119 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 293383 2019-12
Cena Benzyny 0.55 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.5 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.4 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2463 2020-04
Śmierć koronawirusa 34 2020-04
Odzyskany koronawirus 488 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Arabia Saudyjska - Wskaźniki ekonomiczne.