Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 12427.96 12562 12295 12033 11776 11281

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.60 6.2 4 5.8 2.7 3
Stopa Bezrobocia 6.90 6.5 6.3 6.1 6.2 6
Inflacja 2.30 1.6 1.9 1.7 1.5 2
Stopa Procentowa 1.75 2.25 3 3.5 3.5 4
Bilans Handlowy 60140.00 40000 44200 41300 40100 42900
Saldo Obrotów Bieżących 26596.00 12100 8500 7700 11320 4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 3.8 3.8 3.8 2.3 2.3
Dług Publiczny do PKB 32.50 34 34 34 34 33
Budżet Państwa do PKB -11.20 6.5 6.5 6.5 3.5 3.5
Przemysłowy PMI 55.70 57 55 57 57 57
Optymizm Konsumentów 126.00 120 120 120 113 113
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.60 6.2 4 5.8 2.7 3
PKB 700.12 820 820 820 860 860
Pkb W Cenach Stałych 705517.00 646808 691837 746437 724566 768830
Środki Trwałe Brutto 198029.00 193196 187598 209515 203376 215800
PKB Per Capita 18691.25 21287 21287 21287 21402 21402
PKB Per Capita PPP 44328.18 50100 50100 50100 50100 50300
Rolnictwo w PKB 14287.00 15933 16519 15116 14673 15569
Budownictwo w PKB 29459.00 27855 30164 31168 30254 32103
Przemysł w PKB 81911.00 76279 74916 86662 84123 89262
Górnictwo w PKB 255364.00 230488 259554 270175 262259 278280
Transport w PKB 42400.00 36823 38575 44859 43545 46205
Media w PKB 5388.00 8326 13836 5701 5533 5872

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.90 6.5 6.3 6.1 6.2 6
Bezrobotni Zarejestrowani 945387.00 1036596 1036596 1020530 1020530 1005580
Populacja 35.00 35.8 35.8 35.8 36 36
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.50 62 62.3 62.5 62.6 62.8
Pracujący 9786.90 12000 12000 12000 12000 13000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 2.30 1.6 1.9 1.7 1.5 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.29 106 107 107 107 109
Inflacja Żywności 4.30 1.3 1.3 3 3 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.82 89.55 89.81 90.2 90.14 92
Cpi Transport 117.07 117 118 118 118 118
Deflator Pkb 103.72 105 106 105 105 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 131.60 146 148 149 136 154
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.70 4.5 3.9 3.3 3.1 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.75 2.25 3 3.5 3.5 4
Podaż Pieniądza M0 356545.00 364021 363755 364518 367500 372565
Podaż Pieniądza M1 1584187.00 1593027 1610712 1633026 1655000 1716754
Stopa Międzybankowa 1.96 2.46 3.21 3.71 3.71 3.96
Podaż Pieniądza M2 2088583.00 2089048 2111749 2147515 2187515 2250396
Podaż Pieniądza M3 2371991.00 2385751 2423252 2463942 2525000 2621900
Bilans Banków 3370359.48 3564972 3564972 3775332 3775332 3775332
Rezerwy Walutowe 1692599.00 1824712 1824712 1830106 1830106 1830106
Stopa Depozytowa 1.57 2.07 2.82 3.32 3.32 3.57
Tempo Wzrostu Kredytów 14.00 13.8 13 12.5 7 6
Kredyty dla Sektora prywatnego 2134096.20 2053868 2065139 2152062 2191717 2216624
Bilans Banku Centralnego 1884999.00 2016419 2016419 2081654 2081654 2201853
Stopa Reverse Repo 1.25 0.75 0.75 1 1 1.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 60140.00 40000 44200 41300 40100 42900
Saldo Obrotów Bieżących 26596.00 12100 8500 7700 11320 4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 3.8 3.8 3.8 2.3 2.3
Import 48289.00 48500 48800 46700 48900 49100
Eksport 108429.00 88500 93000 88000 89000 92000
Dochody z Turystyki 5960.00 16029 16029 16029 16452 16452
Wydobycie Ropy Naftowej 10441.00 10400 10500 10500 10600 11000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1933.00 1400 1000 500 400 500
Przyjazdy Turystów 16214.00 21000 21000 21000 21000 22000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 32.50 34 34 34 34 33
Budżet Państwa do PKB -11.20 6.5 6.5 6.5 3.5 3.5
Wydatki Rządowe 233828.00 192610 185979 247390 240141 254812
Dochody Budżetu Państwa 781834.00 730132 730132 730132 730132 730132
Wydatki Budżetu Państwa 1075734.00 1245349 1245349 1245349 1245349 1267347
Wydatki Wojskowe 55535.00 71350 71350 71350 71350 71350
Bilans Budżetu -293900.00 -334271 -334271 -334271 -334271 -334271

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 15.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Przemysłowy PMI 55.70 57 55 57 57 57
Produkcja Przemysłowa 24.80 10.5 3.8 4.5 4.1 4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 22.00 3.5 3.5 3 3 3
Produkcja w Górnictwie 26.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.00 0.9 0.9 0.5 0.5 0.5
Produkcja Stali 440.00 610 610 650 650 650

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 126.00 120 120 120 113 113
Wydatki Konsumpcyjne 333555.00 301003 327849 332539 331573 321578
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.10 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Cena Benzyny 0.62 0.64 0.66 0.69 0.71 0.71

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 81.70 81.8 81.9 82 82.5 84


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.