Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 10322.68 10074 9831 9594 9363 8900

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 1 1.5 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.30 4.5 3.5 2.5 3.1 2.5
Stopa Bezrobocia 7.40 8.5 8 8 7.5 7.5
Inflacja 4.90 6.7 1.2 2 2.1 2
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 57956.00 64741 71487 129000 129000 104666
Saldo Obrotów Bieżących 3349.00 3500 5500 6500 9500 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 -1.5 -1.5 -1.5 1 1
Dług Publiczny do PKB 22.80 34 34 34 34 34
Budżet Państwa do PKB -4.50 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5
Przemysłowy PMI 55.20 56 55 58 60 57
Optymizm Konsumentów 114.00 113 120 115 110 110
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 1 1.5 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.30 4.5 3.5 2.5 3.1 2.5
PKB 792.97 790 790 790 820 820
Pkb W Cenach Stałych 658112.00 624741 643175 674565 678513 691429
Środki Trwałe Brutto 167303.00 143576 145508 171486 172489 175773
Pkb Per Capita 20542.20 21162 21162 21162 21287 21287
Pkb Per Capita Ppp 46962.10 48950 48950 48950 48950 50100
Rolnictwo w PKB 13998.00 15296 16141 14348 14432 14707
Budownictwo w PKB 30656.00 28428 31219 31422 31606 32208
Przemysł w PKB 78022.00 70402 72579 79973 80441 81972
Górnictwo w PKB 232293.00 248313 239162 238100 239494 244053
Transport w PKB 40858.00 34829 38400 41879 42125 42926
Media w PKB 5908.00 8947 14893 6056 6091 6207

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 7.40 8.5 8 8 7.5 7.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855.00 1031467 1025772 1050530 1050530 954030
Populacja 34.22 35.81 35.81 35.81 35.81 36.61
Pracujący 13391.00 11500 11500 11500 12000 12000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.00 60 60 60 61 61
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 4.90 6.7 1.2 2 2.1 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.72 104 105 111 106 108
Inflacja Żywności 10.20 8 5.5 3.5 1.5 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.81 96.32 96.28 111 91.9 93.74
Cpi Transport 111.09 106 99.68 124 109 111
Deflator Pkb 112.65 119 120 114 115 117
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.52 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 131.60 130 132 121 137 145
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.70 13 6 7.5 6.2 6

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Podaż Pieniądza M0 355108.00 370084 376497 382911 389325 408566
Podaż Pieniądza M1 1519653.00 1582719 1629627 1676535 1723444 1864169
Stopa Międzybankowa 0.80 0.81 0.81 3.19 0.81 0.81
Podaż Pieniądza M2 1972361.00 2041801 2083457 2125113 2166768 2291735
Podaż Pieniądza M3 2187305.00 2236234 2281790 2327345 2372901 2509568
Bilans Banków 3035138.55 3199274 3295284 3391294 3484831 3775332
Rezerwy Walutowe 1683549.00 1519797 1456803 1519797 1519797 1330106
Stopa Depozytowa 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Bilans Banku Centralnego 1853418.00 1891339 1921389 1951439 1981489 2081654
Tempo Wzrostu Kredytów 14.60 11.6 10.1 11 8.3 5
Kredyty dla Sektora prywatnego 1871568.69 1747173 1784125 1806563 1929587 1851727
Stopa Reverse Repo 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 57956.00 64741 71487 129000 129000 104666
Saldo Obrotów Bieżących 3349.00 3500 5500 6500 9500 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 -1.5 -1.5 -1.5 1 1
Import 120980.00 132550 129500 133000 129800 133000
Eksport 178936.00 204037 214500 237666 216555 237666
Dochody z Turystyki 19849.00 15606 15606 15606 16029 16029
Wydobycie Ropy Naftowej 8134.00 11000 11000 11000 11600 12000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1871.00 1269 1315 1351 1500 1900
Przyjazdy Turystów 16214.00 19500 19500 19500 19500 21000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 22.80 34 34 34 34 34
Budżet Państwa do PKB -4.50 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5
Wydatki Rządowe 232789.00 176823 186072 238609 240005 244574
Dochody Budżetu Państwa 926846.00 654732 654732 654732 730132 730132
Wydatki Budżetu Państwa 1059445.00 1191292 1191292 1191292 1245349 1245349
Wydatki Wojskowe 62525.00 63750 63750 63750 71350 71350
Bilans Budżetu -132599.00 -284629 -284629 -284629 -334271 -334271

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Przemysłowy PMI 55.20 56 55 58 60 57
Produkcja Przemysłowa -10.00 13.5 15.4 10 8.5 5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -15.60 9.5 6.5 10.5 5.5 10.5
Produkcja w Górnictwie -9.00 6.5 1 2.5 5.5 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.40 1.5 2.1 1.1 0.9 0.5
Produkcja Stali 440.00 600 610 650 610 650

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 114.00 113 120 115 110 110
Wydatki Konsumpcyjne 300495.00 254495 306059 308007 309810 315708
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 13.80 14.5 13.2 13.5 13.5 13.5
Cena Benzyny 0.57 0.45 0.42 0.46 0.38 0.36

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.80 82 82 85 85 85


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.