Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 9073.01 8710 8599 8490 8382 8171
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.07 0.6 0.8 0.9 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2 2 2.1 2.3 2.5
Stopa Bezrobocia 5.70 5.9 6 6 5.8 5.9
Inflacja -1.50 -1.5 -1.7 2.5 2.7 3.1
Stopa Procentowa 3.00 2.75 2.75 2.5 2.5 2.75
Bilans Handlowy 131636.00 124500 116000 132000 122000 129000
Saldo Obrotów Bieżących 11518.00 12000 6500 4500 4800 5290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.20 3.4 3.4 2.7 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 19.10 20 20 22 22 22
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
Koniunktura w przemyśle 3.00 5 5 5 5 5
Przemysłowy PMI 57.40 57.5 57.9 56.5 57.5 56.9
Optymizm Konsumentów 112.00 106 105 107 108 109
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.07 0.6 0.8 0.9 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2 2 2.1 2.3 2.5
PKB 782.48 780 780 800 800 800
Pkb W Cenach Stałych 660685.00 666788 696164 674559 675881 713568
Środki Trwałe Brutto 152394.00 135820 189481 155594 155899 194218
Pkb Per Capita 20775.20 21700 21700 22000 22000 22000
Pkb Per Capita Ppp 48995.60 49196 49196 49304 49304 49304
Rolnictwo w PKB 16175.00 15518 13665 16515 16547 14007
Budownictwo w PKB 29199.00 29339 29433 29812 29871 30169
Przemysł w PKB 80884.00 81512 82394 82583 82744 84453
Górnictwo w PKB 254434.00 271237 274169 259777 260286 281023
Transport w PKB 40828.00 38048 42264 41685 41767 43320
Media w PKB 3824.00 15522 6214 3904 3912 6369
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.70 5.9 6 6 5.8 5.9
Bezrobotni Zarejestrowani 970229.00 815000 820000 815000 815000 812000
Populacja 33.41 34.21 34.21 35.01 35.01 35.01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.40 57.8 58 58 58.2 58.4
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -1.50 -1.5 -1.7 2.5 2.7 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.70 105 104 108 109 108
Inflacja Żywności 1.80 0.7 0.5 1.5 1.9 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -0.1 -0.2 0.2 0.1 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.20 107 104 107 106 108
Cpi Transport 119.70 118 117 121 123 121
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.10 115 116 119 119 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.20 1 1 1.5 1.3 2.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.00 2.75 2.75 2.5 2.5 2.75
Stopa Międzybankowa 2.85 2.6 2.6 2.35 2.35 2.6
Podaż Pieniądza M2 1693336.00 1668531 1688446 1720402 1728000 1722215
Rezerwy Walutowe 1939078.00 1880000 1890000 1850000 1870000 1900000
Bilans Banków 2406598.00 2345000 2410000 2425000 2510000 2640000
Stopa Depozytowa 3.40 3.15 3.15 2.9 2.9 3.15
Tempo Wzrostu Kredytów 3.20 2.8 3 3.3 3.4 3.5
Kredyty dla Sektora prywatnego 1474018.34 1470562 1463589 1480069 1490640 1500179
Bilans Banku Centralnego 1964981.00 1990000 19950000 19975000 19995000 2000000
Stopa Reverse Repo 2.50 2.25 2.25 2 2 2.25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 131636.00 124500 116000 132000 122000 129000
Saldo Obrotów Bieżących 11518.00 12000 6500 4500 4800 5290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.20 3.4 3.4 2.7 2.7 2.7
Import 117194.00 117500 119000 128000 130500 132000
Eksport 248830.00 252000 245000 250000 266000 264000
Dochody z Turystyki 14848.00 12200 12600 13500 13500 13500
Wydobycie Ropy Naftowej 9782.00 9900 10000 9900 10000 10100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1249.00 1300 1800 2100 2200 2430
Przyjazdy Turystów 16119.00 18600 19230 21230 21230 21230
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 19.10 20 20 22 22 22
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
Wydatki Rządowe 151611.00 160067 199692 154795 155098 204684
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 3.00 5 5 5 5 5
Przemysłowy PMI 57.40 57.5 57.9 56.5 57.5 56.9
Produkcja Przemysłowa 2.34 4.1 3.8 4.1 3.9 4.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.35 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.71 7 7.2 7.2 7.2 9.4
Produkcja w Górnictwie 3.39 0.9 0.5 0.4 0.2 0.3
Produkcja Stali 420.00 455 440 470 490 500
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 112.00 106 105 107 108 109
Wydatki Konsumpcyjne 284833.00 284882 287924 290814 291384 295122
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.60 13.2 13.3 13.1 13.1 13.1
Cena Benzyny 0.54 0.51 0.5 0.48 0.48 0.48
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.40 82 82 82 83 85


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.