Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 8531.16 9203 9098 8995 8893 8691
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.07 0.5 0.6 0.8 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 2.3 2.4 2 2.1 2.5
Stopa Bezrobocia 6.00 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9
Inflacja -1.90 -1.8 -1.8 -1.7 2.5 3.1
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy 180059.00 130500 124500 116000 122000 129000
Saldo Obrotów Bieżących 18521.00 6200 6000 6500 4500 5290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.20 3.4 3.4 3.4 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 19.10 20 20 20 22 22
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.8 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6
Koniunktura w przemyśle 3.00 5 5 5 5 5
Przemysłowy PMI 56.80 56.9 57.5 57.9 56.5 56.9
Optymizm Konsumentów 109.00 106 106 105 107 109
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.07 0.5 0.6 0.8 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 2.3 2.4 2 2.1 2.5
PKB 683.83 758 758 758 780 780
Pkb W Cenach Stałych 682514.00 646599 661559 696164 696847 713568
Środki Trwałe Brutto 185766.00 154821 134755 189481 189667 194218
Pkb Per Capita 20796.32 21700 21700 21700 22000 22000
Pkb Per Capita Ppp 49045.41 49196 49196 49196 49304 49304
Rolnictwo w PKB 13397.00 16132 15397 13665 13678 14007
Budownictwo w PKB 28856.00 27423 29109 29433 29462 30169
Przemysł w PKB 80778.00 79807 80873 82394 82474 84453
Górnictwo w PKB 268793.00 259377 269110 274169 274438 281023
Transport w PKB 41435.00 37525 37750 42264 42305 43320
Media w PKB 6092.00 10034 15401 6214 6220 6369
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9
Bezrobotni Zarejestrowani 970229.00 810000 815000 820000 820000 812000
Populacja 33.41 34.21 34.21 34.21 35.01 35.01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.90 57.7 57.8 58 58 58.4
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja -1.90 -1.8 -1.8 -1.7 2.5 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.60 105 105 104 108 108
Inflacja Żywności 1.00 1 0.7 0.5 1.5 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.1 -0.1 -0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.60 109 107 104 107 108
Cpi Transport 119.60 117 117 117 122 121
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.20 116 116 116 118 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 -0.2 -0.3 -0.4 1.5 2.5
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 2.89 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94
Podaż Pieniądza M2 1643646.00 1656908 1668531 1688446 1720402 1722215
Rezerwy Walutowe 1873280.00 1870000 1880000 1890000 1890000 1900000
Bilans Banków 2364239.00 2340000 2345000 2410000 2410000 2640000
Stopa Depozytowa 3.40 3.63 3.88 3.25 3.25 6
Tempo Wzrostu Kredytów 3.00 2.5 2.8 3 3.3 3.5
Kredyty Dla Banków 39076.00 63000 76000 82000 82000 87000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1449627.00 1456000 1460000 1480000 1480000 1496000
Bilans Banku Centralnego 1892829.00 1985000 1990000 19950000 19950000 2000000
Stopa Reverse Repo 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 180059.00 130500 124500 116000 122000 129000
Saldo Obrotów Bieżących 18521.00 6200 6000 6500 4500 5290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.20 3.4 3.4 3.4 2.7 2.7
Import 110449.00 129500 127500 129000 128000 131000
Eksport 290508.00 260000 252000 245000 250000 260000
Dochody z Turystyki 14848.00 11900 12200 12600 13500 13500
Wydobycie Ropy Naftowej 9807.00 9890 10150 10000 9900 10100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 829.00 1000 1300 1800 2100 2430
Przyjazdy Turystów 16119.00 18200 18600 19230 21230 21230
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 19.10 20 20 20 22 22
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.8 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6
Wydatki Rządowe 195776.00 185535 158811 199692 199887 204684
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 3.00 5 5 5 5 5
Przemysłowy PMI 56.80 56.9 57.5 57.9 56.5 56.9
Produkcja Przemysłowa 2.34 4.5 4.1 3.8 4.1 4.3
Zmiany Zapasów -6297.00 41500 42000 42500 42500 42900
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.35 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.71 6.8 7 7.2 7.2 9.4
Produkcja w Górnictwie 3.39 1.2 0.9 0.5 0.5 0.3
Produkcja Stali 495.00 435 435 440 440 500
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 109.00 106 106 105 107 109
Wydatki Konsumpcyjne 282278.00 282955 282648 287924 288206 295122
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.10 13.3 13.2 13.3 13.3 13.1
Cena Benzyny 0.54 0.52 0.51 0.5 0.48 0.48
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.40 81 82 82 82 85


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.