Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 7423.37 7244 7070 6899 6733 6400

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.5 1.5 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 -5 2.5 2.2 4.5 3
Stopa Bezrobocia 5.70 5.8 5.8 5.7 5.5 5.6
Inflacja 1.10 0.2 1.8 1.9 2.7 2.3
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 85162.00 48000 63347 64741 71487 104666
Saldo Obrotów Bieżących 2858.00 -3500 -2500 -5500 -1500 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 -3.5 -3.5 -4 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 19.10 24 24 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -9.20 -12.5 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5
Przemysłowy PMI 47.70 51 52 53 55 54
Optymizm Konsumentów 121.00 107 109 110 113 106
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.5 1.5 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 -5 2.5 2.2 4.5 3
PKB 792.97 745 745 790 790 790
Pkb W Cenach Stałych 654030.00 635107 702083 668419 683461 723145
Środki Trwałe Brutto 151635.00 152269 173000 154971 158459 178189
Pkb Per Capita 20542.20 20490 20490 21162 21162 21162
Pkb Per Capita Ppp 46962.10 45500 45500 48950 48950 48950
Rolnictwo w PKB 16131.00 15106 13852 16486 16857 14267
Budownictwo w PKB 29838.00 29341 31306 30494 31181 32245
Przemysł w PKB 73806.00 76046 80466 75430 77127 82880
Górnictwo w PKB 247369.00 242703 263139 252811 258501 271033
Transport w PKB 42487.00 38617 44455 43422 44399 45789
Media w PKB 3831.00 14022 6051 3915 4003 6232

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.70 5.8 5.8 5.7 5.5 5.6
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855.00 1158826 1095146 1063306 1031467 1050530
Populacja 34.22 35.01 35.01 35.81 35.81 35.81
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.20 57 57 58 58 60
Pracujący 10085.90 9500 9500 10500 10500 10500
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.10 0.2 1.8 1.9 2.7 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.50 98.6 100 101 101 103
Inflacja Żywności 7.00 3.5 3 2.5 1 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 90.83 91.08 93.15 93.03 93.28 95.29
Cpi Transport 94.26 100 102 102 96.81 104
Deflator Pkb 112.10 112 114 114 115 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.60 118 122 123 124 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.10 -1.7 0.5 1.5 6.5 2.8

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Podaż Pieniądza M0 357970.00 360031 364326 368633 372951 381618
Podaż Pieniądza M1 1441770.00 1490350 1531407 1571206 1610143 1686257
Stopa Międzybankowa 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Podaż Pieniądza M2 1883123.00 1936787 1977462 2018140 2058822 2140202
Podaż Pieniądza M3 2075318.00 2123028 2165180 2207361 2249569 2334066
Bilans Banków 2807886.70 2911246 3007255 3103265 3199274 3391294
Rezerwy Walutowe 1684898.00 1660297 1613691 1566845 1519797 1519797
Stopa Depozytowa 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Tempo Wzrostu Kredytów 11.00 6.8 5 2.5 3.3 3.5
Kredyty dla Sektora prywatnego 1648761.38 1461541 1585182 1669473 1722956 1632737
Bilans Banku Centralnego 1758918.00 1766133 1717818 1669504 1621189 1476246
Stopa Reverse Repo 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 85162.00 48000 63347 64741 71487 104666
Saldo Obrotów Bieżących 2858.00 -3500 -2500 -5500 -1500 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 -3.5 -3.5 -4 -4 -4
Import 111838.00 131500 132000 134904 132550 133000
Eksport 197000.00 179500 195347 199645 204037 237666
Dochody z Turystyki 16975.00 14759 14759 15606 15606 15606
Wydobycie Ropy Naftowej 8486.00 8500 9000 11000 11000 11000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1613.00 1146 1187 1228 1269 1351
Przyjazdy Turystów 17570.00 10000 10000 20550 20550 20550

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 19.10 24 24 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -9.20 -12.5 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5
Wydatki Rządowe 167334.00 169129 216331 171015 174864 222821
Dochody Budżetu Państwa 894711.00 497850 497850 654732 654732 654732
Wydatki Budżetu Państwa 1030415.00 1137236 1137236 1191292 1191292 1191292
Wydatki Wojskowe 65843.00 55500 55500 63750 63750 63750
Bilans Budżetu -135704.00 -234987 -234987 -284629 -284629 -284629

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Przemysłowy PMI 47.70 51 52 53 55 54
Produkcja Przemysłowa 7.00 -3.4 -5.1 10 5.5 2.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -32.10 -15 -5 5.5 9.5 10.5
Produkcja w Górnictwie 22.50 -1.5 2.5 3.5 6.5 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 11.35 1.6 2.3 1.8 1.8 1.2
Produkcja Stali 565.00 480 500 590 600 650

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 121.00 107 109 110 113 106
Wydatki Konsumpcyjne 288972.00 282986 300718 295329 301976 309739
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.90 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Cena Benzyny 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 81.10 84 85 87 87 90


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.