Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 8675.62 8485 8280 8080 7886 7496

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 1.5 1 0.9 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.20 2.5 2.2 4.5 3.5 3
Stopa Bezrobocia 9.00 6 5.9 5.5 5.5 5.6
Inflacja 5.80 6 7 9.1 4.3 5.2
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 10258.00 63347 64741 71487 85000 104666
Saldo Obrotów Bieżących -17980.00 -7000 -5500 -1500 -850 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 -3.5 -4 -4 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 22.80 24 27 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -4.50 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Przemysłowy PMI 54.70 50 53 55 55 56
Optymizm Konsumentów 104.00 109 110 113 111 106
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 1.5 1 0.9 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.20 2.5 2.2 4.5 3.5 3
PKB 792.97 745 790 790 790 790
Pkb W Cenach Stałych 597838.00 702083 668419 624741 618762 723145
Środki Trwałe Brutto 137393.00 173000 154971 143576 142202 178189
Pkb Per Capita 20542.20 20490 21162 21162 21162 21162
Pkb Per Capita Ppp 46962.10 45500 48950 48950 48950 48950
Rolnictwo w PKB 14637.00 13852 16486 15296 15149 14267
Budownictwo w PKB 27204.00 31306 30494 28428 28156 32245
Przemysł w PKB 67370.00 80466 75430 70402 69728 82880
Górnictwo w PKB 237620.00 263139 252811 248313 245937 271033
Transport w PKB 33329.00 44455 43422 34829 34496 45789
Media w PKB 8562.00 6051 3915 8947 8862 6232

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 9.00 6 5.9 5.5 5.5 5.6
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855.00 1095146 1063306 1031467 1025772 1050530
Populacja 34.22 35.01 35.81 35.81 35.81 35.81
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.40 58 58 58 58 60
Pracujący 10085.90 9500 10500 10500 10500 10500
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 5.80 6 7 9.1 4.3 5.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.10 104 106 107 108 110
Inflacja Żywności 13.00 5.5 3.5 1 2.3 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 90.80 96.99 97.69 98.44 94.81 102
Cpi Transport 107.00 106 108 102 113 112
Deflator Pkb 112.10 119 120 122 117 125
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 127.40 127 128 130 131 133
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.60 4.5 5.8 11 3.1 4.9

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Podaż Pieniądza M0 351149.00 379056 387989 396921 405853 414786
Podaż Pieniądza M1 1439151.00 1558974 1609204 1659435 1709665 1759896
Stopa Międzybankowa 0.86 2.94 0.91 0.91 0.91 3.19
Podaż Pieniądza M2 1906730.00 1972642 2022949 2073256 2123562 2173869
Podaż Pieniądza M3 2107115.00 2164668 2215805 2266941 2318077 2369214
Bilans Banków 2879696.52 3007255 3103265 3199274 3295284 3391294
Rezerwy Walutowe 1678503.00 1613691 1566845 1519797 1456803 1519797
Stopa Depozytowa 1.65 6 1.65 1.65 1.65 1.65
Tempo Wzrostu Kredytów 15.20 9.5 6.5 6 5 3.5
Kredyty dla Sektora prywatnego 1723792.01 1585182 1669473 1747173 1784125 1632737
Bilans Banku Centralnego 1822348.00 1717818 1669504 1721189 1772875 1826246
Stopa Reverse Repo 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 10258.00 63347 64741 71487 85000 104666
Saldo Obrotów Bieżących -17980.00 -7000 -5500 -1500 -850 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 -3.5 -4 -4 -4 -4
Import 106861.00 132000 134904 132550 129500 133000
Eksport 117120.00 195347 199645 204037 214500 237666
Dochody z Turystyki 19849.00 9900 15606 15606 15606 15606
Wydobycie Ropy Naftowej 8974.00 9000 11000 11000 11000 11000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 945.00 1187 1228 1269 1315 1351
Przyjazdy Turystów 16214.00 4500 19500 19500 19500 19500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 22.80 24 27 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -4.50 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Wydatki Rządowe 169209.00 216331 171015 176823 175131 222821
Dochody Budżetu Państwa 926846.00 497850 654732 654732 654732 654732
Wydatki Budżetu Państwa 1059445.00 1137236 1191292 1191292 1191292 1191292
Wydatki Wojskowe 65843.00 55500 63750 63750 63750 63750
Bilans Budżetu -132599.00 -234987 -284629 -284629 -284629 -284629

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Przemysłowy PMI 54.70 50 53 55 55 56
Produkcja Przemysłowa -13.40 -15 -11 25 15 10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -20.50 -5 5.5 9.5 6.5 10.5
Produkcja w Górnictwie -11.20 -2.5 3.5 6.5 1 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 10.20 2.3 1.8 1.8 1.5 1.2
Produkcja Stali 748.00 500 590 600 610 650

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 104.00 109 110 113 111 106
Wydatki Konsumpcyjne 243536.00 300718 295329 254495 252060 309739
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.10 13.7 14.5 14.5 13.2 13.5
Cena Benzyny 0.42 0.48 0.34 0.33 0.31 0.46

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.50 80 81 82 82 85


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.