Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 7922.41 7656 7568 7482 7397 7229
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -1.30 -0.2 0.9 0.8 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 -0.7 1.5 2.3 2.5 2.2
Stopa Bezrobocia 5.60 6 6 5.8 5.9 5.9
Inflacja -0.70 0.3 2.5 2.7 2.9 3.1
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2 2 2
Bilans Handlowy 127500.00 116000 132000 132000 135500 129000
Saldo Obrotów Bieżących 12407.00 6500 4500 4800 5000 5290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.20 6 5 5 5 5
Dług Publiczny do PKB 19.10 22 24 24 24 24
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Koniunktura w Przemyśle 3.00 5 5 5 5 5
Przemysłowy PMI 57.80 57.6 56.5 57.5 56.9 56.9
Optymizm Konsumentów 114.00 105 107 108 111 109
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -1.30 -0.2 0.9 0.8 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 -0.7 1.5 2.3 2.5 2.2
PKB 782.48 785 800 800 800 800
Pkb W Cenach Stałych 642779.00 677736 670595 657563 658848 692647
Środki Trwałe Brutto 179683.00 184466 154680 183816 184175 188524
Pkb Per Capita 20775.20 21700 22000 22000 22000 22000
Pkb Per Capita Ppp 48995.60 49196 49304 49304 49304 49304
Rolnictwo w PKB 16228.00 13303 16418 16601 16634 13596
Budownictwo w PKB 28547.00 28654 29637 29204 29261 29284
Przemysł w PKB 76170.00 80213 82097 77922 78074 81977
Górnictwo w PKB 248707.00 266911 258251 254427 254925 272784
Transport w PKB 39813.00 41145 41440 40729 40808 42050
Media w PKB 9290.00 6049 3881 9504 9522 6182
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.60 6 6 5.8 5.9 5.9
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855.00 820000 815000 815000 812000 812000
Populacja 33.41 33.72 34.02 34.02 34.02 34.02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.90 58 58 58.2 58.2 58.4
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.70 0.3 2.5 2.7 2.9 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.30 104 108 108 109 108
Inflacja Żywności 1.20 1.1 1.5 1.9 2.3 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.50 104 107 107 106 108
Cpi Transport 120.70 117 122 121 124 121
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.20 116 119 121 122 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.10 3.2 3.5 2.3 2.3 2.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2 2 2
Stopa Międzybankowa 2.38 2.38 2.38 2.13 2.13 2.13
Podaż Pieniądza M2 1711529.00 1698446 1720402 1728000 1734000 1722215
Rezerwy Walutowe 1877205.00 1890000 1850000 1870000 1890000 1900000
Bilans Banków 2506351.00 2410000 2425000 2510000 2545000 2640000
Stopa Depozytowa 3.40 3.4 3.4 3.15 3.15 3.15
Tempo Wzrostu Kredytów 3.20 3 3.3 3.4 3.5 3.5
Kredyty dla Sektora prywatnego 1499016.62 1424847 1471371 1498725 1524191 1456194
Bilans Banku Centralnego 1921429.00 1995000 1997500 1999500 2000000 2000000
Stopa Reverse Repo 1.75 2.25 2 2 2.25 2.25
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 127500.00 116000 132000 132000 135500 129000
Saldo Obrotów Bieżących 12407.00 6500 4500 4800 5000 5290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.20 6 5 5 5 5
Import 127699.00 119000 128000 130500 131000 132000
Eksport 255199.00 240000 252000 266000 259000 264000
Dochody z Turystyki 14848.00 14600 14500 14800 14600 14900
Wydobycie Ropy Naftowej 9129.00 9000 9000 9500 9800 9800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1072.00 1800 2100 2200 2300 2430
Przyjazdy Turystów 16109.00 19230 21230 21230 21230 21230
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 19.10 22 24 24 24 24
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Wydatki Rządowe 173041.00 194406 153885 177021 177367 198682
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 3.00 5 5 5 5 5
Przemysłowy PMI 57.80 57.6 56.5 57.5 56.9 56.9
Produkcja Przemysłowa 1.40 1.5 3.8 3.9 4 4.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.90 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.90 11 11 6.5 9 9.4
Produkcja w Górnictwie 7.30 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3
Produkcja Stali 425.00 440 470 490 480 500
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 114.00 105 107 108 111 109
Wydatki Konsumpcyjne 289362.00 280302 289105 296017 296596 286469
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.40 13.3 13.1 13.1 13.1 13.1
Cena Benzyny 0.55 0.49 0.47 0.46 0.45 0.42
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.40 82 82 83 83 85


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.