Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 10628.31 11094 10892 10694 10499 10120

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.80 3 1 0.5 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 2.9 4.1 3.3 3 4
Stopa Bezrobocia 6.60 6.3 6.1 6 6 6
Inflacja 0.80 1.6 2.3 2.3 2.2 2
Stopa Procentowa 1.00 1 1.25 1.25 1.25 1.5
Bilans Handlowy 110649.93 104660 86755 89125 109800 145000
Saldo Obrotów Bieżących 12017.00 1425 927 430 430 1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 3 2 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 32.50 34 34 34 34 34
Budżet Państwa do PKB -11.20 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Przemysłowy PMI 57.70 58 60 57 55 57
Optymizm Konsumentów 122.00 115 110 110 110 110
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.80 3 1 0.5 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 2.9 4.1 3.3 3 4
PKB 700.12 790 820 820 820 820
Pkb W Cenach Stałych 608791.00 727788 677197 660611 628881 704285
Środki Trwałe Brutto 181917.00 198089 172155 184601 187920 179041
Pkb Per Capita 18691.25 21162 21287 21287 21287 21287
Pkb Per Capita Ppp 44328.18 48950 50100 50100 50100 50100
Rolnictwo w PKB 15060.00 16304 14404 17331 15557 14980
Budownictwo w PKB 28079.00 30825 31545 31897 29006 32807
Przemysł w PKB 76679.00 85639 80285 85916 79209 83496
Górnictwo w PKB 218143.00 284971 239029 221767 225342 248591
Transport w PKB 37030.00 39975 42043 41686 38252 43725
Media w PKB 8846.00 16308 6079 4204 9138 6323

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 6.60 6.3 6.1 6 6 6
Bezrobotni Zarejestrowani 945387.00 1138100 1070431 1036596 1036596 1020530
Populacja 35.00 35.81 35.81 36.61 36.61 36.61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.80 61 61 61 61 61
Pracujący 13391.00 11500 12000 12000 12000 12000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 0.80 1.6 2.3 2.3 2.2 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.95 105 106 107 107 108
Inflacja Żywności 1.40 3.5 1.5 1.3 1.3 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.85 91.54 90.85 90.17 90.08 93.37
Cpi Transport 113.84 114 114 115 115 115
Deflator Pkb 103.72 105 106 106 106 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 142.60 142 144 146 148 147
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.90 11.7 9.3 4.5 3.9 3.3

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 1.00 1 1.25 1.25 1.25 1.5
Podaż Pieniądza M0 353711.00 382911 389325 396147 396147 408566
Podaż Pieniądza M1 1527001.00 1676535 1723444 1774925 1774925 1864169
Stopa Międzybankowa 0.82 0.82 1.07 1.07 1.07 1.32
Podaż Pieniądza M2 2002186.00 2125113 2166768 2197185 2197185 2291735
Podaż Pieniądza M3 2272957.00 2327345 2372901 2413781 2413781 2509568
Bilans Banków 3151241.79 3391294 3484831 3564972 3564972 3775332
Rezerwy Walutowe 1745594.00 1817138 1719797 1824712 1824712 1830106
Stopa Depozytowa 1.65 1.65 1.9 1.9 1.9 2.15
Tempo Wzrostu Kredytów 15.80 11 8.3 6.5 6 5
Kredyty dla Sektora prywatnego 1985710.70 1813613 1948303 1997783 2045282 1886158
Bilans Banku Centralnego 1890704.00 1951439 1981489 2016419 2016419 2081654
Stopa Reverse Repo 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 1

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 110649.93 104660 86755 89125 109800 145000
Saldo Obrotów Bieżących 12017.00 1425 927 430 430 1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 3 2 2 2 2
Import 126841.00 133000 129800 134630 135200 135000
Eksport 237491.00 237660 216555 223755 245000 280000
Dochody z Turystyki 19849.00 15606 16029 16029 16029 16029
Wydobycie Ropy Naftowej 9780.00 10000 9900 10000 10500 10500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13829.00 1730 1600 1400 1000 500
Przyjazdy Turystów 16214.00 19500 21000 21000 21000 21000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 32.50 34 34 34 34 34
Budżet Państwa do PKB -11.20 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Wydatki Rządowe 181365.00 208763 239540 170809 187350 249121
Dochody Budżetu Państwa 781834.00 654732 730132 730132 730132 730132
Wydatki Budżetu Państwa 1075734.00 1191292 1245349 1245349 1245349 1245349
Wydatki Wojskowe 55535.00 63750 71350 71350 71350 71350
Bilans Budżetu -293900.00 -284629 -334271 -334271 -334271 -334271

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 10 10 10 10

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Przemysłowy PMI 57.70 58 60 57 55 57
Produkcja Przemysłowa 6.50 4.8 16.5 23 12 12.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.50 10.5 5.5 3.5 3.5 10.5
Produkcja w Górnictwie 7.60 2.5 5.5 2.5 2.5 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 1.1 0.9 0.9 0.9 0.5
Produkcja Stali 440.00 650 610 610 610 650

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 122.00 115 110 110 110 110
Wydatki Konsumpcyjne 321916.00 301003 309209 327849 332539 321578
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 15.10 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Cena Benzyny 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.90 84 84 85 85 85


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.