Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76
Indeks Giełdowy 6569.39 6349 6196 6046 5900 5609

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 -1.5 0.8 0.9 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.30 -1.2 -0.5 2.1 2.2 2.2
Stopa Bezrobocia 5.50 6 5.8 5.5 5.5 5.5
Inflacja 1.20 1.4 2.3 2.5 2.3 2.3
Stopa Procentowa 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Bilans Handlowy 121276.00 86000 128000 132000 132000 138000
Saldo Obrotów Bieżących 12417.00 5800 6800 7500 9500 11500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 1.5 1.5 1.5 -0.5 -0.5
Dług Publiczny do PKB 19.10 24 24 24 24 27
Budżet Państwa do PKB -9.20 -6.5 -6.5 -6.5 -8.5 -8.5
Przemysłowy PMI 52.50 46 51 52 53 54
Optymizm Konsumentów 119.00 108 107 109 110 106
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 -1.5 0.8 0.9 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.30 -1.2 -0.5 2.1 2.2 2.2
PKB 785.00 790 790 790 820 820
Pkb W Cenach Stałych 684959.00 638922 649764 699343 700028 714729
Środki Trwałe Brutto 168780.00 178605 155783 172324 172493 176116
Pkb Per Capita 20912.00 21037 21037 21037 21162 21162
Pkb Per Capita Ppp 48995.60 49304 49304 49304 46756 47651
Rolnictwo w PKB 13514.00 16131 15454 13798 13811 14101
Budownictwo w PKB 30542.00 28376 30018 31183 31214 31869
Przemysł w PKB 78503.00 75713 77801 80152 80230 81915
Górnictwo w PKB 256721.00 247215 248304 262112 262369 267879
Transport w PKB 43371.00 39574 39508 44282 44325 45256
Media w PKB 5903.00 9234 14346 6027 6033 6160

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.50 6 5.8 5.5 5.5 5.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855.00 940000 930000 930000 930000 900000
Populacja 34.22 35.01 35.01 35.01 35.81 35.81
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.40 57 57 59 58 60
Pracujący 10085.90 11200 11200 11200 11200 11200
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.20 1.4 2.3 2.5 2.3 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.70 99.07 101 101 101 103
Inflacja Żywności 3.40 1.9 2.3 2.6 2.6 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 91.50 92.07 92.99 93.79 93.6 95.95
Cpi Transport 100.40 99.88 102 102 103 105
Deflator Pkb 112.10 114 115 115 115 118
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121.70 124 123 124 125 128
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.50 4 2.3 2.5 2.5 2.8

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Podaż Pieniądza M0 330486.00 333628 336685 339742 342799 351969
Podaż Pieniądza M1 1325714.00 1352432 1376666 1400899 1425133 1497833
Stopa Międzybankowa 2.14 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
Podaż Pieniądza M2 1791108.00 1789090 1814497 1839904 1865311 1941533
Podaż Pieniądza M3 1968399.00 2003423 2040464 2077505 2114547 2225671
Bilans Banków 2622174.11 2570000 2595000 2640000 2640000 2760000
Rezerwy Walutowe 1881889.00 1870000 1890000 1900000 1900000 1920000
Stopa Depozytowa 1.30 1.3 1.05 6 1.05 1.3
Tempo Wzrostu Kredytów 9.60 6.9 6.8 5 2.5 3.5
Kredyty dla Sektora prywatnego 1564575.72 1456239 1495269 1578996 1598996 1613734
Bilans Banku Centralnego 1913822.00 1999500 2000000 2000000 2000000 2130000
Stopa Reverse Repo 1.25 1 1 1 1 1.75

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 121276.00 86000 128000 132000 132000 138000
Saldo Obrotów Bieżących 12417.00 5800 6800 7500 9500 11500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 1.5 1.5 1.5 -0.5 -0.5
Import 117252.00 130500 131000 132000 132000 133000
Eksport 238528.00 216500 259000 264000 264000 271000
Dochody z Turystyki 16975.00 14759 14759 14759 15606 15606
Wydobycie Ropy Naftowej 9784.00 13000 11100 11000 10600 10500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1041.00 2000 2100 2100 2100 2500
Przyjazdy Turystów 17570.00 24101 24101 24101 24977 24977

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 19.10 24 24 24 24 27
Budżet Państwa do PKB -9.20 -6.5 -6.5 -6.5 -8.5 -8.5
Wydatki Rządowe 211055.00 172003 173032 215487 215698 220228
Dochody Budżetu Państwa 894711.00 650000 650000 650000 650000 650000
Wydatki Budżetu Państwa 1030415.00 970000 970000 970000 970000 970000
Wydatki Wojskowe 65843.00 99732 99732 99732 99732 99732
Bilans Budżetu -135704.00 -320000 -320000 -320000 -320000 -320000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Przemysłowy PMI 52.50 46 51 52 53 54
Produkcja Przemysłowa -6.70 -5.8 -3.4 -5.1 10 2.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.80 6.5 9 9.4 9.4 10.5
Produkcja w Górnictwie -4.70 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.13 0.4 1.6 2.3 1.8 1.2
Produkcja Stali 423.00 490 480 500 500 500

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 119.00 108 107 109 110 106
Wydatki Konsumpcyjne 293383.00 287626 289516 299544 299837 306134
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.50 13.1 13.5 13.5 13.5 13.5
Cena Benzyny 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.40 83 84 85 87 90


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.