Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 8459.80 8298 8200 8103 8007 7819
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 0.9 0.8 0.8 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.46 1.5 2.3 2.5 2.2 2.2
Stopa Bezrobocia 5.50 5.8 5.5 5.6 5.5 5.5
Inflacja -0.20 2.5 2.4 2.3 2.2 2
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.5 2.5 2.5 3
Bilans Handlowy 109229.00 132000 135500 128000 129000 129000
Saldo Obrotów Bieżących 9845.00 6500 4800 5000 5290 3850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.20 1.5 1.5 1.5 1.5 -0.5
Dług Publiczny do PKB 19.10 24 24 24 24 27
Budżet Państwa do PKB -9.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -8.5
Koniunktura w Przemyśle 3.00 10 10 20 30 40
Przemysłowy PMI 56.90 56.5 57.5 56.9 56.9 56.5
Optymizm Konsumentów 119.00 107 108 107 109 106
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 0.9 0.8 0.8 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.46 1.5 2.3 2.5 2.2 2.2
PKB 782.48 785 785 785 785 801
Pkb W Cenach Stałych 651392.00 665640 650171 659534 665723 680369
Środki Trwałe Brutto 156173.00 153537 181749 158125 159609 163120
Pkb Per Capita 20775.20 20912 20912 20912 20912 21162
Pkb Per Capita Ppp 48995.60 49304 49304 49304 49304 49304
Rolnictwo w PKB 15493.00 16296 16415 15687 15834 16182
Budownictwo w PKB 30093.00 29418 28875 30469 30755 31432
Przemysł w PKB 77996.00 81491 77046 78971 79712 81466
Górnictwo w PKB 248926.00 256342 251567 252038 254402 259999
Transport w PKB 39607.00 41134 40271 40102 40478 41369
Media w PKB 14382.00 3853 9397 14562 14698 15022
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.50 5.8 5.5 5.6 5.5 5.5
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855.00 1000000 940000 930000 930000 900000
Populacja 33.41 35.01 35.01 35.01 35.01 35.81
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.40 59 59.2 59.2 59.5 60
Pracujący 10085.90 11200 11200 11200 11200 11200
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -0.20 2.5 2.4 2.3 2.2 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.40 108 108 109 109 111
Inflacja Żywności 1.10 1.5 1.9 2.3 2.6 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Deflator Pkb 112.10 115 115 115 115 117
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.70 107 105 105 105 107
Cpi Transport 120.20 121 123 123 123 125
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.70 121 122 123 124 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.30 3.5 2.3 2.3 2.5 2.8
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.5 2.5 2.5 3
Podaż Pieniądza M0 321575.00 330571 333628 336685 339742 351969
Podaż Pieniądza M1 1295770.00 1328199 1352432 1376666 1400899 1497833
Stopa Międzybankowa 2.23 2.23 2.48 2.48 2.48 2.48
Podaż Pieniądza M2 1722597.00 1763683 1789090 1814497 1839904 1941533
Podaż Pieniądza M3 1916056.00 1966381 2003423 2040464 2077505 2225671
Rezerwy Walutowe 1875557.00 1850000 1870000 1890000 1900000 1920000
Bilans Banków 2575234.97 2525000 2570000 2595000 2640000 2760000
Stopa Depozytowa 2.58 2.58 2.58 2.83 6 2.83
Tempo Wzrostu Kredytów 4.80 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5
Kredyty dla Sektora prywatnego 1527593.84 1460499 1481877 1517754 1561201 1595547
Bilans Banku Centralnego 1919508.00 1997500 1999500 2000000 2000000 2130000
Stopa Reverse Repo 1.75 1.75 2 2 2 2.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 109229.00 132000 135500 128000 129000 129000
Saldo Obrotów Bieżących 9845.00 6500 4800 5000 5290 3850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.20 1.5 1.5 1.5 1.5 -0.5
Import 126797.00 128000 130500 131000 132000 133000
Eksport 236094.00 252000 266000 259000 264000 271000
Dochody z Turystyki 14848.00 16500 16500 16500 16500 17500
Wydobycie Ropy Naftowej 9890.00 9000 9500 9800 9800 10300
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1141.00 1800 2000 2100 2100 2500
Przyjazdy Turystów 16109.00 21230 21230 21230 21230 21230
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 19.10 24 24 24 24 27
Budżet Państwa do PKB -9.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -8.5
Wydatki Rządowe 173466.00 152748 175031 175634 177282 181182
Dochody Budżetu Państwa 894711.00 650000 650000 650000 650000 650000
Wydatki Budżetu Państwa 1030415.00 970000 970000 970000 970000 970000
Wydatki Wojskowe 65843.00 99732 99732 99732 99732 99732
Bilans Budżetu -135704.00 -320000 -320000 -320000 -320000 -320000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 3.00 10 10 20 30 40
Przemysłowy PMI 56.90 56.5 57.5 56.9 56.9 56.5
Produkcja Przemysłowa 1.40 3.8 3.9 4 4.3 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.54 0.7 0.8 0.7 0.8 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.90 11 6.5 9 9.4 10.5
Produkcja w Górnictwie 7.30 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3
Produkcja Stali 399.00 470 490 480 500 500
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 119.00 107 108 107 109 106
Wydatki Konsumpcyjne 290242.00 286969 292690 293870 296627 303153
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.40 13.1 13.1 13.5 13.5 13.5
Cena Benzyny 0.55 0.6 0.62 0.63 0.65 0.65
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.10 82 83 84 85 90


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.