Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 8251.74 8092 7897 7706 7520 7149

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.5 1.5 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 -5 2.5 2.2 4.5 3
Stopa Bezrobocia 5.70 5.8 5.8 5.7 5.5 5.6
Inflacja 6.20 6.2 6.6 6.9 8.2 2.5
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 85162.00 48000 129000 64741 71487 129000
Saldo Obrotów Bieżących 2858.00 -3500 -2500 -5500 -1500 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 -3.5 -3.5 -4 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 22.80 24 24 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -9.20 -12.5 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5
Przemysłowy PMI 48.80 49 50 53 55 56
Optymizm Konsumentów 104.00 107 109 110 113 106
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.5 1.5 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 -5 2.5 2.2 4.5 3
PKB 792.97 745 745 790 790 790
Pkb W Cenach Stałych 654030.00 635107 702083 668419 683461 723145
Środki Trwałe Brutto 151635.00 152269 173000 154971 158459 178189
Pkb Per Capita 20542.20 20490 20490 21162 21162 21162
Pkb Per Capita Ppp 46962.10 45500 45500 48950 48950 48950
Rolnictwo w PKB 16131.00 15106 13852 16486 16857 14267
Budownictwo w PKB 29838.00 29341 31306 30494 31181 32245
Przemysł w PKB 73806.00 76046 80466 75430 77127 82880
Górnictwo w PKB 247369.00 242703 263139 252811 258501 271033
Transport w PKB 42487.00 38617 44455 43422 44399 45789
Media w PKB 3831.00 14022 6051 3915 4003 6232

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.70 5.8 5.8 5.7 5.5 5.6
Bezrobotni Zarejestrowani 1002855.00 1158826 1095146 1063306 1031467 1050530
Populacja 34.22 35.01 35.01 35.81 35.81 35.81
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.20 57 57 58 58 60
Pracujący 10085.90 9500 9500 10500 10500 10500
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 6.20 6.2 6.6 6.9 8.2 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.20 104 105 106 106 108
Inflacja Żywności 13.50 9.5 5.5 3.5 1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 91.03 96.54 97.54 97.6 97.63 99.98
Cpi Transport 107.16 106 107 107 101 109
Deflator Pkb 112.10 119 120 120 121 122
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 126.70 126 126 126 126 129
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.10 4.9 4.2 4.4 8.3 2.1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Podaż Pieniądza M0 362632.00 370124 379056 387989 396921 414786
Podaż Pieniądza M1 1420897.00 1508744 1558974 1609204 1659435 1759896
Stopa Międzybankowa 0.96 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
Podaż Pieniądza M2 1864120.00 1922335 1972642 2022949 2073256 2173869
Podaż Pieniądza M3 2049699.00 2113532 2164668 2215805 2266941 2369214
Bilans Banków 2829482.52 2911246 3007255 3103265 3199274 3391294
Rezerwy Walutowe 1679963.00 1660297 1613691 1566845 1519797 1519797
Stopa Depozytowa 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Tempo Wzrostu Kredytów 13.50 9.9 5 2.5 3.3 3.5
Kredyty dla Sektora prywatnego 1684584.73 1461541 1585182 1669473 1747173 1632737
Bilans Banku Centralnego 1811439.00 1766133 1717818 1669504 1721189 1826246
Stopa Reverse Repo 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 85162.00 48000 129000 64741 71487 129000
Saldo Obrotów Bieżących 2858.00 -3500 -2500 -5500 -1500 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.30 -3.5 -3.5 -4 -4 -4
Import 111838.00 131500 132000 134904 132550 133000
Eksport 197000.00 179500 195347 199645 204037 237666
Dochody z Turystyki 16975.00 9900 9900 15606 15606 15606
Wydobycie Ropy Naftowej 8984.00 8500 9000 11000 11000 11000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1613.00 1146 1187 1228 1269 1351
Przyjazdy Turystów 17570.00 4500 4500 19500 19500 19500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 22.80 24 24 27 27 27
Budżet Państwa do PKB -9.20 -12.5 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5
Wydatki Rządowe 167334.00 169129 216331 171015 174864 222821
Dochody Budżetu Państwa 926846.00 497850 497850 654732 654732 654732
Wydatki Budżetu Państwa 1059445.00 1137236 1137236 1191292 1191292 1191292
Wydatki Wojskowe 65843.00 55500 55500 63750 63750 63750
Bilans Budżetu -132599.00 -234987 -234987 -284629 -284629 -284629

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Przemysłowy PMI 48.80 49 50 53 55 56
Produkcja Przemysłowa -22.40 -8.5 -5.1 5.5 10 2.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -22.30 -15 -5 5.5 9.5 10.5
Produkcja w Górnictwie -23.20 -6.5 -2.5 3.5 6.5 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.10 1.6 2.3 1.8 1.8 1.2
Produkcja Stali 560.00 480 500 590 600 650

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 104.00 107 109 110 113 106
Wydatki Konsumpcyjne 288972.00 282986 300718 295329 301976 309739
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.10 13.5 13.7 14.5 13.5 13.5
Cena Benzyny 0.43 0.36 0.34 0.33 0.31 0.29

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 81.00 81 80 81 82 85


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.