Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Indeks Giełdowy 8635.54 8392 8293 8195 8099 7908
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 0.6 0.5 0.6 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2 2.1 2.3 2.4 2.3
Stopa Bezrobocia 6.00 6 6.1 6.1 6.1 5.9
Inflacja -2.20 -1.6 -1.8 -1.7 -1.7 3.1
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy 184673.00 150000 135500 126500 95000 97000
Saldo Obrotów Bieżących 29583.00 16800 6200 6000 6500 5290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 9.1 8.6 8.6 8.6 6.3
Dług Publiczny do PKB 17.20 20 20 20 20 22
Budżet Państwa do PKB -8.90 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.2
Koniunktura w przemyśle 3.00 5 5 5 5 5
Przemysłowy PMI 56.60 56 56.9 57.5 57.9 57
Optymizm Konsumentów 109.00 110 106 106 105 109
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 0.6 0.5 0.6 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2 2.1 2.3 2.4 2.3
PKB 683.83 758 758 758 758 780
Pkb W Cenach Stałych 653714.00 654237 645960 661232 669403 684799
Środki Trwałe Brutto 133157.00 603729 154668 134688 136353 139489
Pkb Per Capita 20796.32 21700 21700 21700 21700 22000
Pkb Per Capita Ppp 49045.41 50405 50405 49196 49196 49304
Rolnictwo w PKB 15214.00 16224 16116 15389 15579 15937
Budownictwo w PKB 28764.00 29410 27680 29426 29454 30132
Przemysł w PKB 79914.00 82308 79728 80833 81832 83714
Górnictwo w PKB 265919.00 257166 261813 272035 272301 278564
Transport w PKB 37302.00 38724 37488 37731 38197 39076
Media w PKB 15218.00 3757 10024 15393 15583 15942
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 6 6.1 6.1 6.1 5.9
Bezrobotni Zarejestrowani 847917.00 790000 810000 815000 820000 810000
Populacja 33.41 34 34 34 34.21 35.01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.40 57.5 57.7 57.8 58 58.5
Pracujący 11168.50 11350 11350 11350 11350 11200
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -2.20 -1.6 -1.8 -1.7 -1.7 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.70 110 110 109 109 112
Inflacja Żywności 0.80 4.8 4.7 4.2 4.3 3.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Deflator Pkb 126.49 141 141 141 141 146
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.40 115 113 111 109 112
Cpi Transport 118.70 122 122 122 122 125
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.40 120 120 119 119 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.60 -1.1 -1.5 -1.1 -1.1 2.5
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Podaż Pieniądza M0 313525.00 318835 329760 315899 315237 319966
Podaż Pieniądza M1 1215225.00 1225199 1243635 1238651 1247324 1272271
Stopa Międzybankowa 2.97 2.81 3.06 3.06 3.31 3.31
Podaż Pieniądza M2 1644892.00 1647028 1656908 1668531 1688446 1722215
Podaż Pieniądza M3 1815037.00 1841144 1861364 1859350 1881476 1919106
Rezerwy Walutowe 1837341.00 1880000 1870000 1880000 1890000 1900000
Bilans Banków 2338092.83 2320000 2340000 2345000 2410000 2640000
Stopa Depozytowa 3.40 2.9 3.63 3.88 3.25 6
Tempo Wzrostu Kredytów 2.40 2.7 2.5 2.8 3 3.5
Kredyty Dla Banków 33086.00 57000 63000 76000 82000 87000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1431118.01 1450000 1456000 1460000 1480000 1496000
Bilans Banku Centralnego 1866385.00 1980000 1985000 1990000 19950000 2000000
Stopa Reverse Repo 2.50 2.25 2.5 2.5 2.5 3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 184673.00 150000 135500 126500 95000 97000
Saldo Obrotów Bieżących 29583.00 16800 6200 6000 6500 5290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 9.1 8.6 8.6 8.6 6.3
Import 101438.00 125000 129500 127500 129000 131000
Eksport 286111.00 275000 260000 252000 245000 260000
Rachunek kapitałowy 27408.00 -3600 -4000 -2000 1000 1500
Dochody z Turystyki 14848.00 11890 11900 12200 12600 13500
Wydobycie Ropy Naftowej 10136.00 10400 10200 10150 10000 10100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 779.00 800 1000 1300 1800 2430
Przyjazdy Turystów 16119.00 17500 18200 18600 19230 21230
Transfery Pieniężne od Emigrantów 29872.00 32300 32400 32280 33500 36800
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 17.20 20 20 20 20 22
Budżet Państwa do PKB -8.90 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.2
Wydatki Rządowe 156928.00 643598 187278 160537 160694 164390
Dochody Budżetu Państwa 691505.00 640000 640000 640000 640000 650000
Wydatki Budżetu Państwa 929999.00 1000000 1000000 1000000 1000000 970000
Bilans Budżetu -238494.00 -360000 -360000 -360000 -360000 -320000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 3.00 5 5 5 5 5
Przemysłowy PMI 56.60 56 56.9 57.5 57.9 57
Produkcja Przemysłowa 5.84 4 4.5 4.1 3.8 4.3
Zmiany Zapasów 43955.00 41000 41500 42000 42500 42900
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.17 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.44 6.5 6.8 7 7.2 9.4
Produkcja w Górnictwie 1.95 1.5 1.2 0.9 0.5 0.1
Produkcja Stali 470.00 436 435 435 440 500
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 109.00 110 106 106 105 109
Wydatki Konsumpcyjne 279296.00 279698 282675 282508 285999 292577
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.10 13.4 13.3 13.2 13.3 13.1
Cena Benzyny 0.54 0.53 0.51 0.5 0.49 0.49
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 80.40 81 81 82 82 85


Arabia Saudyjska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.