Jan/03 New Year’s Day (substitute day)
Feb/01 Dzień Bohaterów Narodowych
Apr/07 Tutsi Genocide Memorial Day
Apr/15 Wielki Piątek
Apr/18 Poniedziałek Wielkanocny
May/02 Święto Pracy (dzień zastępczy)
May/03 Święto Przerwania Postu
Jul/01 Dzień Niepodległości
Jul/04 Dzień Wyzwolenia
Jul/11 Id al-Adha (dzień zastępczy)
Aug/05 Harvest Thanksgiving
Aug/15 Wniebowzięcie Maryi
Dec/26 Boks-Dzień
Dec/27 Boże Narodzenie (dzień zastępczy)