Jan/01 Nowy Rok
Jan/04 Drugi Nowy Rok
Feb/01 Dzień Bohaterów Narodowych
Apr/02 Wielki Piątek
Apr/07 Tutsi Genocide Memorial Day
May/01 Swięto Pracy
May/13 Święto Przerwania Postu
Jul/01 Dzień Niepodległości
Jul/05 Dzień Wyzwolenia
Jul/20 Eid - Do - Adha
Aug/06 Harvest Thanksgiving
Aug/16 Wniebowzięcie Maryi
Dec/26 Boks-Dzień
Dec/27 Boże Narodzenie