Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1010.99 1018 1026 1034 1041 1057

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 4.40 2 0.8 1.6 1.5 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.30 4.7 5.3 6 6.5 6.7
Stopa Bezrobocia 23.80 22 18 23 21 18
Inflacja 10.50 15 10 9.5 8.7 8
Stopa Procentowa 5.00 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bilans Handlowy -218.30 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.00 -10 -10 -8 -8 -8
Dług Publiczny do PKB 61.00 66 66 66 66 65
Budżet Państwa do PKB -8.30 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 4.40 2 0.8 1.6 1.5 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.30 4.7 5.3 6 6.5 6.7
PKB 10.33 11 11 11 11 11.5
Środki Trwałe Brutto 716.00 666 710 759 763 810
PKB Per Capita 834.39 870 870 870 870 890
PKB Per Capita PPP 2098.71 2150 2150 2230 2230 2230
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 10.90 7 7 7 9 9
Pkb W Cenach Stałych 2572.00 2549 2595 2726 2739 2909
Rolnictwo w PKB 609.00 630 641 646 649 689
Budownictwo w PKB 180.00 170 191 191 192 204
Przemysł w PKB 220.00 221 225 233 234 249
Górnictwo w PKB 37.00 42.93 41.07 39.22 39.41 41.85
Administracja Publiczna w PKB 132.00 135 146 140 141 149
Usługi w PKB 1251.00 1186 1226 1326 1332 1415
Transport w PKB 121.00 103 112 128 129 137

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 23.80 22 18 23 21 18
Populacja 12.66 13.26 13.26 13.58 13.58 13.58
Wskaźnik Zatrudnienia 46.50 43 44 44 43 46

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 10.50 15 10 9.5 8.7 8
Inflacja Bazowa 2.30 3 1.8 3 2.5 2.8
Inflacja Żywności 13.20 15 10 8 6 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.70 2.8 2.3 1.7 0.8 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 167.93 166 164 169 177 177
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.10 9 7.8 7.4 5.6 5
Cpi Transport 129.49 133 136 138 140 141
Indeks Cen Konsumenta Cpi 152.80 156 150 148 160 160

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 5.00 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Międzybankowa 5.46 6 6.1 6.2 6.2 6.4
Stopa Depozytowa 8.11 8.11 8.61 8.61 8.61 8.61
Stopa Pożyczkowa 16.74 17 17.3 17.5 17.2 17

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -218.30 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.00 -10 -10 -8 -8 -8
Dług Zagraniczny 5389.00 5520 5520 5520 5520 5600

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 61.00 66 66 66 66 65
Budżet Państwa do PKB -8.30 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
Wydatki Rządowe 408.00 447 463 432 435 461
Wydatki Wojskowe 142.40 140 140 140 140 140

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa 30.30 12 8.5 10 7 4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 36.80 15 15 9.3 8.5 7.22

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 1819.00 1767 1783 1928 1937 2057


Rwanda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.