Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 917.97 927 939 951 964 988
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.40 7.6 7.8 7.5 7.7 8
Stopa Bezrobocia 15.10 15 15 16 16 16
Inflacja 1.60 1.2 2 1.8 2.2 3
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 6
Bilans Handlowy -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.10 -11 -11 -10.5 -10.5 -10.5
Dług Publiczny do PKB 40.20 38 38 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.40 7.6 7.8 7.5 7.7 8
PKB 9.51 9.8 9.8 10 10 10
Środki Trwałe Brutto 598.00 658 658 656 656 708
Pkb Per Capita 826.30 850 850 910 910 910
Pkb Per Capita Ppp 2003.13 1892 1914 1914 1954 1954
Pkb W Cenach Stałych 1900.00 1925 2058 2054 2052 2216
Rolnictwo w PKB 505.00 497 528 527 527 569
Budownictwo w PKB 156.00 142 156 156 156 168
Przemysł w PKB 111.00 116 123 123 123 132
Górnictwo w PKB 39.00 64.36 60.37 60.26 60.2 65.02
Administracja Publiczna w PKB 82.00 93.42 99.18 98.99 98.9 107
Usługi w PKB 934.00 948 1019 1017 1016 1097
Transport w PKB 86.00 90.31 90.55 90.38 90.3 97.52
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 15.10 15 15 16 16 16
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.60 1.2 2 1.8 2.2 3
Inflacja Żywności 0.60 2.9 3 3 3 2.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138.63 124 126 123 130 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.75 1.6 2 -0.3 5 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.98 123 121 123 126 125
Cpi Transport 118.49 118 121 119 121 124
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 6
Stopa Depozytowa 5.39 5.45 5.45 5.45 5.95 5.45
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.10 -11 -11 -10.5 -10.5 -10.5
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 40.20 38 38 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Wydatki Rządowe 298.00 296 319 318 318 344
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 1444.00 1386 1520 1517 1516 1637


Rwanda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.