Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 976.48 989 1002 1015 1028 1055

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -10.20 0.8 1 1.5 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.40 1 2.5 4 5 5
Stopa Bezrobocia 15.40 17.6 18 17.4 17 17
Inflacja 10.80 10.5 10 9.5 9 8.5
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 3.5 3.5
Bilans Handlowy -128.60 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.70 -16.5 -10 -10 -10 -10
Dług Publiczny do PKB 41.10 65 57 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -4.30 -8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -10.20 0.8 1 1.5 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.40 1 2.5 4 5 5
PKB 10.12 8.6 9.4 9.4 9.4 9.4
Środki Trwałe Brutto 475.00 708 666 608 617 761
Pkb Per Capita 904.70 750 845 845 845 845
Pkb Per Capita Ppp 2226.20 2050 2150 2150 2150 2150
Pkb W Cenach Stałych 2019.00 2216 2369 2304 2338 2383
Rolnictwo w PKB 561.00 569 567 579 588 612
Budownictwo w PKB 122.00 168 180 153 155 181
Przemysł w PKB 172.00 132 191 188 190 142
Górnictwo w PKB 22.00 65.02 43.43 30.75 31.2 69.89
Administracja Publiczna w PKB 119.00 107 128 133 135 115
Usługi w PKB 914.00 1097 1141 1109 1125 1179
Transport w PKB 66.00 97.52 127 111 112 105

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 15.40 17.6 18 17.4 17 17
Populacja 12.37 12.94 13.4 13.4 13.4 13.26
Wskaźnik Zatrudnienia 48.30 45.4 45.4 45.4 45.4 46

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 10.80 10.5 10 9.5 9 8.5
Inflacja Bazowa 5.40 5.1 3.8 3.5 3.2 3.3
Inflacja Żywności 15.10 16 15.8 16.4 17 17
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 143.99 130 130 147 146 134
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.60 4 2.8 2.8 2.8 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141.00 147 151 149 154 159
Cpi Transport 145.50 132 132 160 159 143

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 3.5 3.5
Stopa Depozytowa 7.64 5.45 7.14 7.14 7.14 5.45

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -128.60 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.70 -16.5 -10 -10 -10 -10

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 41.10 65 57 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -4.30 -8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Wydatki Wojskowe 119.50 132 132 132 132 140
Wydatki Rządowe 356.00 344 344 387 393 369

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -6.00 -8 2 5 3 4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 1524.00 1637 1658 1724 1749 1760


Rwanda - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.