Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 934 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 16 2019-08
Inflacja 7.2 2019-10
Stopa Procentowa 5 2019-11
Bilans Handlowy -185 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.2 2019-06
PKB 9.51 2018-12
Środki Trwałe Brutto 805 2019-06
Pkb Per Capita 826 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2003 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1966 2019-06
Rolnictwo w PKB 507 2019-06
Budownictwo w PKB 163 2019-06
Przemysł w PKB 128 2019-06
Górnictwo w PKB 45 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 90 2019-06
Usługi w PKB 956 2019-06
Transport w PKB 87 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16 2019-08
Populacja 12.3 2018-12
Pracujący 3153 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 43.9 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.3 2019-08
Koszty Utrzymania Rodziny 219000 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 601 2019-08
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 538400 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.6 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.2 2019-10
Inflacja Bazowa 2 2019-10
Inflacja Żywności 14.2 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 129 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2019-10
Cpi Transport 119 2019-10
Deflator Pkb 115 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.64 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-11
Stopa Międzybankowa 5.49 2019-03
Stopa Depozytowa 5.39 2018-12
Stopa Pożyczkowa 16.8 2019-04
Podaż Pieniądza M1 1008 2019-07
Podaż Pieniądza M2 1720 2019-07
Podaż Pieniądza M3 2206 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -185 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.8 2018-12
Eksport 72.7 2019-09
Import 258 2019-09
Rachunek kapitałowy -461 2018-12
Dług Zagraniczny 3010 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 306 2018-12
Indeks Terroryzmu 2.95 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2018-12
Rating Kredytowy 31 2019-12
Wydatki Rządowe 400 2019-06
Wydatki Wojskowe 120 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -24.2 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.6 2019-09
Szybkość Internetu 7689 2017-03
Adresy IP 10599 2017-03
Zmiany Zapasów 16 2019-06
Index Konkurencyjności 52.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 100 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2018-12
Ranking Korupcji 48 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38 2019-12
Produkcja w Górnictwie -62.3 2019-09
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1270 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1766 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rwanda - Wskaźniki ekonomiczne.