Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 939 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 16 2019-08
Inflacja 11.9 2019-12
Stopa Procentowa 5 2020-01
Bilans Handlowy -226 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.9 2019-09
PKB 9.51 2018-12
Środki Trwałe Brutto 742 2019-09
Pkb Per Capita 826 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2003 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2076 2019-09
Rolnictwo w PKB 516 2019-09
Budownictwo w PKB 177 2019-09
Przemysł w PKB 127 2019-09
Górnictwo w PKB 52 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 104 2019-09
Usługi w PKB 1029 2019-09
Transport w PKB 103 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16 2019-08
Populacja 12.3 2018-12
Pracujący 3153 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 43.9 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.3 2019-08
Koszty Utrzymania Rodziny 219000 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 601 2019-08
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 538400 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.6 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.9 2019-12
Inflacja Bazowa 2.3 2019-12
Inflacja Żywności 23.8 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2019-12
Cpi Transport 119 2019-12
Deflator Pkb 114 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.44 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2020-01
Stopa Międzybankowa 5.49 2019-03
Stopa Depozytowa 5.39 2018-12
Stopa Pożyczkowa 16.8 2019-04
Podaż Pieniądza M1 992 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1755 2019-10
Podaż Pieniądza M3 2251 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -226 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.8 2018-12
Eksport 82.34 2019-10
Import 308 2019-10
Rachunek kapitałowy -461 2018-12
Dług Zagraniczny 3010 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 306 2018-12
Indeks Terroryzmu 2.95 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2018-12
Rating Kredytowy 31 2020-01
Wydatki Rządowe 289 2019-09
Wydatki Wojskowe 120 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.5 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 31.1 2019-11
Szybkość Internetu 7689 2017-03
Adresy IP 10599 2017-03
Zmiany Zapasów 14 2019-09
Index Konkurencyjności 52.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 100 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38 2019-12
Produkcja w Górnictwie -27.1 2019-11
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1614 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1808 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rwanda - Wskaźniki ekonomiczne.