Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 918 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 15.1 2018-12
Inflacja 1.6 2019-07
Stopa Procentowa 5 2019-08
Bilans Handlowy -130 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 40.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.4 2019-03
PKB 9.51 2018-12
Środki Trwałe Brutto 598 2019-03
Pkb Per Capita 826 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2003 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1900 2019-03
Rolnictwo w PKB 505 2019-03
Budownictwo w PKB 156 2019-03
Przemysł w PKB 111 2019-03
Górnictwo w PKB 39 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 82 2019-03
Usługi w PKB 934 2019-03
Transport w PKB 86 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.1 2018-12
Populacja 12.2 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 219000 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 538400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2019-07
Inflacja Bazowa 1.6 2019-07
Inflacja Żywności 0.6 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2019-07
Cpi Transport 118 2019-07
Deflator Pkb 113 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.75 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-08
Stopa Międzybankowa 5.49 2019-03
Stopa Depozytowa 5.39 2018-12
Stopa Pożyczkowa 16.8 2019-04
Podaż Pieniądza M1 1033 2019-06
Podaż Pieniądza M2 1732 2019-06
Podaż Pieniądza M3 2223 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -130 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.1 2017-12
Eksport 116 2019-05
Import 246 2019-05
Rachunek kapitałowy -461 2018-12
Dług Zagraniczny 3010 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 293 2017-12
Indeks Terroryzmu 2.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2017-12
Rating Kredytowy 30
Wydatki Rządowe 298 2019-03
Wydatki Wojskowe 120 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 12 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13 2018-12
Szybkość Internetu 7689 2017-03
Adresy IP 10599 2017-03
Zmiany Zapasów 16 2019-03
Index Konkurencyjności 50.94 2018-12
Ranking Konkurencyjności 108 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2018-12
Ranking Korupcji 48 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1444 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1754 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rwanda - Wskaźniki ekonomiczne.