Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 968 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2020-03
Stopa Bezrobocia 15.4 2019-11
Inflacja 10.9 2020-08
Stopa Procentowa 4.5 2020-08
Bilans Handlowy -129 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 4624 2020-09
Śmierć koronawirusa 22 2020-09
Odzyskany koronawirus 2789 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2020-03
PKB 10.12 2019-12
Środki Trwałe Brutto 593 2020-03
Pkb Per Capita 905 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 2226 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2248 2020-03
Rolnictwo w PKB 565 2020-03
Budownictwo w PKB 149 2020-03
Przemysł w PKB 183 2020-03
Górnictwo w PKB 30 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 130 2020-03
Usługi w PKB 1082 2020-03
Transport w PKB 108 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.4 2019-11
Populacja 12.37 2019-12
Pracujący 3569 2020-02
Wskaźnik Zatrudnienia 48.3 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.6 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 537 2020-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.3 2020-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 10.9 2020-08
Inflacja Bazowa 4.6 2020-07
Inflacja Żywności 15.5 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 125 2020-08
Cpi Transport 145 2020-08
Deflator Pkb 109 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.2 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 142 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-08
Stopa Międzybankowa 5.28 2020-08
Stopa Depozytowa 7.64 2019-12
Stopa Pożyczkowa 16.1 2020-08
Podaż Pieniądza M1 1184 2020-06
Podaż Pieniądza M2 2061 2020-06
Podaż Pieniądza M3 2630 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -129 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.8 2018-12
Eksport 73 2020-04
Import 202 2020-04
Rachunek kapitałowy -461 2018-12
Dług Zagraniczny 3010 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 306 2018-12
Indeks Terroryzmu 2.95 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2018-12
Rating Kredytowy 33 2020-09
Wydatki Rządowe 378 2020-03
Wydatki Wojskowe 120 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.1 2020-07
Szybkość Internetu 7689 2017-03
Adresy IP 10599 2017-03
Zmiany Zapasów -16 2020-03
Index Konkurencyjności 52.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 100 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38 2019-12
Produkcja w Górnictwie -18.3 2020-07

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1682 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2003 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4624 2020-09
Śmierć koronawirusa 22 2020-09
Odzyskany koronawirus 2789 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rwanda - Wskaźniki ekonomiczne.