Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 926 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 16 2019-08
Inflacja 4.6 2019-09
Stopa Procentowa 5 2019-10
Bilans Handlowy -130 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.2 2019-06
PKB 9.51 2018-12
Środki Trwałe Brutto 805 2019-06
Pkb Per Capita 826 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2003 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1966 2019-06
Rolnictwo w PKB 507 2019-06
Budownictwo w PKB 163 2019-06
Przemysł w PKB 128 2019-06
Górnictwo w PKB 45 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 90 2019-06
Usługi w PKB 956 2019-06
Transport w PKB 87 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16 2019-08
Populacja 12.3 2018-12
Pracujący 3153 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 43.9 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.3 2019-08
Koszty Utrzymania Rodziny 219000 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 601 2019-08
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 538400 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.6 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.6 2019-09
Inflacja Bazowa 1.8 2019-09
Inflacja Żywności 8.2 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 127 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2019-09
Cpi Transport 119 2019-09
Deflator Pkb 115 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.82 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-10
Stopa Międzybankowa 5.49 2019-03
Stopa Depozytowa 5.39 2018-12
Stopa Pożyczkowa 16.8 2019-04
Podaż Pieniądza M1 1008 2019-07
Podaż Pieniądza M2 1720 2019-07
Podaż Pieniądza M3 2206 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -130 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -736 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.8 2018-12
Eksport 116 2019-05
Import 246 2019-05
Rachunek kapitałowy -461 2018-12
Dług Zagraniczny 3010 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 293 2017-12
Indeks Terroryzmu 2.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2017-12
Rating Kredytowy 30
Wydatki Rządowe 400 2019-06
Wydatki Wojskowe 120 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -17 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.7 2019-08
Szybkość Internetu 7689 2017-03
Adresy IP 10599 2017-03
Zmiany Zapasów 16 2019-06
Index Konkurencyjności 52.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 100 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2018-12
Ranking Korupcji 48 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2018-12
Produkcja w Górnictwie -51 2019-08
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1270 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1766 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rwanda - Wskaźniki ekonomiczne.