Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 984 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 16 2020-08
Inflacja 9.3 2020-10
Stopa Procentowa 4.5 2020-11
Bilans Handlowy -143 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -1254 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 5948 2020-12
Śmierć koronawirusa 50 2020-12
Odzyskany koronawirus 5575 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.4 2020-06
PKB 10.12 2019-12
Środki Trwałe Brutto 475 2020-06
Pkb Per Capita 905 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 2226 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2019 2020-06
Rolnictwo w PKB 561 2020-06
Budownictwo w PKB 122 2020-06
Przemysł w PKB 172 2020-06
Górnictwo w PKB 22 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 119 2020-06
Usługi w PKB 914 2020-06
Transport w PKB 66 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16 2020-08
Populacja 12.37 2019-12
Pracujący 3668 2020-08
Wskaźnik Zatrudnienia 48.9 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 697 2020-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.6 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.3 2020-10
Inflacja Bazowa 5.4 2020-09
Inflacja Żywności 13.8 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 127 2020-10
Cpi Transport 132 2020-10
Deflator Pkb 108 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 143 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.6 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-11
Stopa Międzybankowa 5.28 2020-08
Stopa Depozytowa 7.64 2019-12
Stopa Pożyczkowa 16.1 2020-08
Podaż Pieniądza M1 1184 2020-06
Podaż Pieniądza M2 2061 2020-06
Podaż Pieniądza M3 2630 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -143 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -1254 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2019-12
Eksport 150 2020-09
Import 293 2020-09
Rachunek kapitałowy -461 2018-12
Dług Zagraniczny 3010 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 384 2019-12
Indeks Terroryzmu 2.95 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2018-12
Rating Kredytowy 33 2020-12
Wydatki Rządowe 356 2020-06
Wydatki Wojskowe 120 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 6.1 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 21.5 2020-09
Szybkość Internetu 7689 2017-03
Adresy IP 10599 2017-03
Zmiany Zapasów -64 2020-06
Index Konkurencyjności 52.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 100 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 38 2019-12
Produkcja w Górnictwie -49.3 2020-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1524 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2003 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 5948 2020-12
Śmierć koronawirusa 50 2020-12
Odzyskany koronawirus 5575 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rwanda - Wskaźniki ekonomiczne.