Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.64 2020-01
Indeks Giełdowy 10644 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.56 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-06
Inflacja -0.33 2019-12
Stopa Procentowa 4.25 2019-12
Bilans Handlowy 12502 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 1877 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2019-06
PKB 192 2018-12
Środki Trwałe Brutto 71809 2019-03
Pkb Per Capita 63222 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 112532 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 200205 2019-06
Rolnictwo w PKB 308 2019-06
Budownictwo w PKB 21450 2019-06
Przemysł w PKB 20446 2019-06
Górnictwo w PKB 95278 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 11128 2019-06
Usługi w PKB 14419 2019-06
Transport w PKB 4871 2019-06
Media w PKB 1122 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-06
Populacja 2.67 2018-12
Pracujący 2049387 2019-06
Płaca Minimalna 750 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.33 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-12
Deflator Pkb 75.1 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-12
Cpi Transport 126 2019-12
Inflacja Żywności 1 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.46 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 61.4 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -14 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-12
Podaż Pieniądza M0 70270 2019-11
Podaż Pieniądza M1 127566 2019-11
Podaż Pieniądza M2 563350 2019-11
Bilans Banków 1508455 2019-11
Rezerwy Walutowe 197595 2019-11
Stopa Depozytowa 2 2019-10
Bilans Banku Centralnego 228856 2019-11
Tempo Wzrostu Kredytów 10.4 2019-11
Stopa Reverse Repo 2.5 2020-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12502 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 1877 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.7 2018-12
Eksport 22175 2019-11
Import 9673 2019-11
Rachunek kapitałowy 12780 2019-06
Rezerwy Złota 42.21 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1520 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1137 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 1819 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2018-12
Bilans Budżetu 15080 2018-12
Wydatki Rządowe 110645 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 207915 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 192835 2018-12
Rating Kredytowy 85 2020-01
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 271 2017-12
Szybkość Internetu 13710 2017-03
Adresy IP 327042 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 23.2 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 5921 2019-09
Index Konkurencyjności 72.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 29 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2019-12
Produkcja Przemysłowa -3.8 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.5 2019-11
Przemysłowy PMI 49.4 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.9 2017-12
Produkcja w Górnictwie -0.4 2017-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 153620 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 647267 2019-11
Optymizm Konsumentów 184 2019-03
Cena Benzyny 0.48 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 954 2019-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 227 2019-09