Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.64 2020-04
Indeks Giełdowy 8195 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.12 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-09
Inflacja -0.47 2020-02
Stopa Procentowa 2.5 2020-03
Bilans Handlowy 13584 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 1216 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 781 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 62 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2019-06
PKB 201 2019-12
Środki Trwałe Brutto 71809 2019-03
Pkb Per Capita 63222 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 112532 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 200205 2019-06
Rolnictwo w PKB 308 2019-06
Budownictwo w PKB 21450 2019-06
Przemysł w PKB 20446 2019-06
Górnictwo w PKB 95278 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 11128 2019-06
Usługi w PKB 14419 2019-06
Transport w PKB 4871 2019-06
Media w PKB 1122 2019-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-09
Populacja 2.71 2019-12
Pracujący 2055014 2019-09
Płaca Minimalna 750 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.47 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.42 2020-02
Deflator Pkb 75.1 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 94.55 2020-02
Cpi Transport 99.72 2020-02
Inflacja Żywności 1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.04 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 59.9 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.6 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-03
Podaż Pieniądza M0 75830 2020-02
Podaż Pieniądza M1 137310 2020-02
Podaż Pieniądza M2 593569 2020-02
Bilans Banków 1566174 2020-02
Rezerwy Walutowe 200616 2020-02
Stopa Depozytowa 1 2020-03
Bilans Banku Centralnego 234191 2020-02
Tempo Wzrostu Kredytów 13.15 2020-02
Stopa Reverse Repo 1 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13584 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 1216 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.7 2018-12
Eksport 21316 2020-02
Import 7732 2020-02
Rachunek kapitałowy 459 2019-09
Rezerwy Złota 42.21 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1520 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -666 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 1819 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2018-12
Bilans Budżetu 15080 2018-12
Wydatki Rządowe 110645 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 207915 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 192835 2018-12
Rating Kredytowy 85 2020-03

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 271 2017-12
Szybkość Internetu 13710 2017-03
Adresy IP 327042 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 23.2 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 5690 2019-11
Index Konkurencyjności 72.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 29 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2019-12
Produkcja Przemysłowa 1.9 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.3 2019-12
Przemysłowy PMI 49.3 2020-02

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 153620 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 662308 2020-02
Optymizm Konsumentów 184 2019-03
Cena Benzyny 0.44 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 673 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 226 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 781 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 62 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Katar - Wskaźniki ekonomiczne.