Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.68 2020-11
Indeks Giełdowy 10290 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.75 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.4 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 0.1 2020-03
Inflacja -2.39 2020-10
Stopa Procentowa 2.5 2020-09
Bilans Handlowy 7100 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -8762 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 65.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 138066 2020-11
Śmierć koronawirusa 237 2020-11
Odzyskany koronawirus 135370 2020-11

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.4 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.1 2020-06
PKB 183 2019-12
Środki Trwałe Brutto 76687 2019-12
Pkb Per Capita 62021 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 92651 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 155196 2020-06
Rolnictwo w PKB 390 2020-06
Budownictwo w PKB 18784 2020-06
Przemysł w PKB 11685 2020-06
Górnictwo w PKB 62600 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 13876 2020-06
Usługi w PKB 12749 2020-06
Transport w PKB 4241 2020-06
Media w PKB 1747 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.1 2020-03
Populacja 2.71 2019-12
Pracujący 2129281 2019-12
Płaca Minimalna 750 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.39 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 96.27 2020-10
Deflator Pkb 75.1 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 91.01 2020-10
Cpi Transport 99.91 2020-10
Inflacja Żywności 1.58 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 40.9 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -33.1 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-09
Podaż Pieniądza M0 99916 2020-09
Podaż Pieniądza M1 146573 2020-09
Podaż Pieniądza M2 592342 2020-09
Bilans Banków 1624877 2020-09
Rezerwy Walutowe 203951 2020-09
Stopa Depozytowa 1 2020-09
Bilans Banku Centralnego 259079 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 13.19 2020-10
Stopa Reverse Repo 1 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7100 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -8762 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Eksport 13429 2020-09
Import 6992 2020-09
Rachunek kapitałowy 13079 2020-06
Rezerwy Złota 51.56 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1530 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -724 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 2137 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2019-12
Bilans Budżetu 6331 2019-12
Wydatki Rządowe 110645 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 214749 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 208418 2019-12
Rating Kredytowy 85 2020-11

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 271 2017-12
Szybkość Internetu 13710 2017-03
Adresy IP 327042 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 23.2 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 1878 2020-05
Index Konkurencyjności 72.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 29 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2019-12
Produkcja Przemysłowa -4.9 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.7 2020-08
Przemysłowy PMI 51.5 2020-10

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 157900 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 697416 2020-09
Optymizm Konsumentów 184 2019-03
Cena Benzyny 0.34 2020-10

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 757 2020-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 215 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 138066 2020-11
Śmierć koronawirusa 237 2020-11
Odzyskany koronawirus 135370 2020-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Katar - Wskaźniki ekonomiczne.