Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.64 2020-07
Indeks Giełdowy 9316 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.99 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.6 2019-12
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-12
Inflacja -3.12 2020-05
Stopa Procentowa 2.5 2020-06
Bilans Handlowy 5323 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 1216 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 65.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 102110 2020-07
Śmierć koronawirusa 142 2020-07
Odzyskany koronawirus 98233 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.6 2019-12
PKB 183 2019-12
Środki Trwałe Brutto 76687 2019-12
Pkb Per Capita 62021 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 92651 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 206582 2019-12
Rolnictwo w PKB 293 2019-12
Budownictwo w PKB 23114 2019-12
Przemysł w PKB 21527 2019-12
Górnictwo w PKB 93808 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 11854 2019-12
Usługi w PKB 16279 2019-12
Transport w PKB 5107 2019-12
Media w PKB 1106 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-12
Populacja 2.71 2019-12
Pracujący 2129281 2019-12
Płaca Minimalna 750 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -3.12 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 95.66 2020-05
Deflator Pkb 75.1 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 93.39 2020-05
Cpi Transport 94.94 2020-05
Inflacja Żywności 0.15 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.58 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 49.2 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -25.1 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-06
Podaż Pieniądza M0 109582 2020-05
Podaż Pieniądza M1 150442 2020-05
Podaż Pieniądza M2 583393 2020-05
Bilans Banków 1557315 2020-05
Rezerwy Walutowe 202981 2020-05
Stopa Depozytowa 1 2020-05
Bilans Banku Centralnego 265207 2020-05
Tempo Wzrostu Kredytów 13 2020-05
Stopa Reverse Repo 1 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5323 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 1216 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Eksport 13256 2020-05
Import 7933 2020-05
Rachunek kapitałowy 2704 2019-12
Rezerwy Złota 42.2 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1530 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -3719 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 1819 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2019-12
Bilans Budżetu 6331 2019-12
Wydatki Rządowe 110645 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 214749 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 208418 2019-12
Rating Kredytowy 85 2020-07

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 271 2017-12
Szybkość Internetu 13710 2017-03
Adresy IP 327042 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 23.2 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 4294 2020-03
Index Konkurencyjności 72.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 29 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2019-12
Produkcja Przemysłowa -3.3 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.3 2020-02
Przemysłowy PMI 42.1 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 157900 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 678231 2020-05
Optymizm Konsumentów 184 2019-03
Cena Benzyny 0.27 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 483 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 219 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 102110 2020-07
Śmierć koronawirusa 142 2020-07
Odzyskany koronawirus 98233 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Katar - Wskaźniki ekonomiczne.