Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.64 2019-07
Indeks Giełdowy 10501 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.05 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-03
Stopa Bezrobocia 0.1 2018-12
Inflacja -0.4 2019-06
Stopa Procentowa 5 2019-06
Bilans Handlowy 13561 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 5783 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-03
PKB 192 2018-12
Środki Trwałe Brutto 78618 2018-12
Pkb Per Capita 63222 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 112532 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 202334 2019-03
Rolnictwo w PKB 312 2019-03
Budownictwo w PKB 22456 2019-03
Przemysł w PKB 20511 2019-03
Górnictwo w PKB 96374 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 10920 2019-03
Usługi w PKB 14264 2019-03
Transport w PKB 5026 2019-03
Media w PKB 685 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.1 2018-12
Populacja 2.67 2018-12
Pracujący 2115478 2018-12
Płaca Minimalna 750 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-06
Deflator Pkb 75.1 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-06
Cpi Transport 129 2019-06
Inflacja Żywności 1.8 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 63.6 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.1 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-06
Podaż Pieniądza M0 87015 2019-05
Podaż Pieniądza M1 129224 2019-05
Podaż Pieniądza M2 554911 2019-05
Bilans Banków 1426527 2019-05
Rezerwy Walutowe 191901 2019-05
Stopa Depozytowa 2.5 2019-06
Bilans Banku Centralnego 237819 2019-05
Tempo Wzrostu Kredytów 6.8 2019-05
Stopa Reverse Repo 2.5 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13561 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 5783 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.7 2018-12
Eksport 22758 2019-05
Import 9197 2019-05
Rachunek kapitałowy 5783 2019-03
Rezerwy Złota 37.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1510 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -6990 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.06 2017-12
Przyjazdy Turystów 2256 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2018-12
Bilans Budżetu 15080 2018-12
Wydatki Rządowe 110645 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 207915 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 192835 2018-12
Rating Kredytowy 87.42
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 271 2017-12
Szybkość Internetu 13710 2017-03
Adresy IP 327042 2017-03
Koniunktura w przemyśle 23.2 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 6245 2019-03
Index Konkurencyjności 71.02 2018-12
Ranking Konkurencyjności 30 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2018-12
Ranking Korupcji 33 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 83 2018-12
Produkcja Przemysłowa -0.1 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.5 2019-01
Przemysłowy PMI 47.2 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.9 2017-12
Produkcja w Górnictwie -0.4 2017-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 153620 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 584759 2019-05
Optymizm Konsumentów 184 2018-12
Cena Benzyny 0.54 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 743 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 252 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Katar - Wskaźniki ekonomiczne.