Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.64 2021-02
Indeks Giełdowy 10121 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.17 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 0.1 2020-03
Inflacja -1.29 2021-01
Stopa Procentowa 2.5 2020-11
Bilans Handlowy 13540 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -8475 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 65.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 162737 2021-02
Śmierć koronawirusa 257 2021-02
Odzyskany koronawirus 152807 2021-02

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2020-09
PKB 183 2019-12
Środki Trwałe Brutto 76687 2019-12
Pkb Per Capita 62021 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 92651 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 164017 2020-09
Rolnictwo w PKB 376 2020-09
Budownictwo w PKB 19178 2020-09
Przemysł w PKB 12738 2020-09
Górnictwo w PKB 63012 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 13351 2020-09
Usługi w PKB 13716 2020-09
Transport w PKB 4217 2020-09
Media w PKB 2119 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.1 2020-03
Populacja 2.71 2019-12
Pracujący 2129281 2019-12
Płaca Minimalna 750 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.29 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 97.11 2021-01
Deflator Pkb 75.1 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 89.5 2021-01
Cpi Transport 103 2021-01
Inflacja Żywności 0.52 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.23 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 40.9 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -33.1 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-11
Podaż Pieniądza M0 101216 2020-12
Podaż Pieniądza M1 146459 2020-12
Podaż Pieniądza M2 599887 2020-12
Bilans Banków 1682172 2020-12
Rezerwy Walutowe 204755 2020-12
Stopa Depozytowa 1 2020-09
Bilans Banku Centralnego 263200 2020-12
Tempo Wzrostu Kredytów 8.7 2021-01
Stopa Reverse Repo 1 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13540 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -8475 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Eksport 21299 2021-01
Import 7759 2021-01
Rachunek kapitałowy 13079 2020-06
Rezerwy Złota 56.71 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1530 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -724 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.01 2019-12
Przyjazdy Turystów 2137 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2019-12
Bilans Budżetu 6331 2019-12
Wydatki Rządowe 110645 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 214749 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 208418 2019-12
Rating Kredytowy 85 2021-02

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 13710 2017-03
Adresy IP 327042 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 5921 2020-09
Index Konkurencyjności 72.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 29 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2020-12
Ranking Korupcji 30 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2019-12
Produkcja Przemysłowa -4.9 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.7 2020-08
Przemysłowy PMI 53.9 2021-01

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 157900 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 700413 2020-12
Optymizm Konsumentów 184 2019-03
Cena Benzyny 0.4 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 757 2020-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 217 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 162737 2021-02
Śmierć koronawirusa 257 2021-02
Odzyskany koronawirus 152807 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Katar - Wskaźniki ekonomiczne.