Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.64 2019-11
Indeks Giełdowy 10277 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.72 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-06
Inflacja 0.1 2019-09
Stopa Procentowa 4.25 2019-10
Bilans Handlowy 12864 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 6200 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2019-06
PKB 192 2018-12
Środki Trwałe Brutto 78618 2018-12
Pkb Per Capita 63222 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 112532 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 200205 2019-06
Rolnictwo w PKB 308 2019-06
Budownictwo w PKB 21450 2019-06
Przemysł w PKB 20446 2019-06
Górnictwo w PKB 95278 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 11128 2019-06
Usługi w PKB 14419 2019-06
Transport w PKB 4871 2019-06
Media w PKB 1122 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-06
Populacja 2.67 2018-12
Pracujący 2049387 2019-06
Płaca Minimalna 750 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-09
Deflator Pkb 75.1 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-09
Cpi Transport 126 2019-09
Inflacja Żywności 1 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.75 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 61.4 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -17.7 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-10
Podaż Pieniądza M0 74608 2019-08
Podaż Pieniądza M1 125033 2019-08
Podaż Pieniądza M2 551532 2019-08
Bilans Banków 1490505 2019-09
Rezerwy Walutowe 197007 2019-08
Stopa Depozytowa 2.25 2019-09
Bilans Banku Centralnego 229086 2019-08
Tempo Wzrostu Kredytów 8.3 2019-08
Stopa Reverse Repo 2.5 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12864 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 6200 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.7 2018-12
Eksport 20337 2019-09
Import 7473 2019-09
Rachunek kapitałowy 12780 2019-06
Rezerwy Złota 42.21 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1520 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1137 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.06 2017-12
Przyjazdy Turystów 2256 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2018-12
Bilans Budżetu 15080 2018-12
Wydatki Rządowe 110645 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 207915 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 192835 2018-12
Rating Kredytowy 87.42
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 271 2017-12
Szybkość Internetu 13710 2017-03
Adresy IP 327042 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 23.2 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 3970 2019-08
Index Konkurencyjności 72.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 29 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2018-12
Ranking Korupcji 33 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2019-12
Produkcja Przemysłowa 1.1 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2019-08
Przemysłowy PMI 47.3 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.9 2017-12
Produkcja w Górnictwie -0.4 2017-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 153620 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 625196 2019-08
Optymizm Konsumentów 184 2019-03
Cena Benzyny 0.47 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 415 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 227 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Katar - Wskaźniki ekonomiczne.