Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.64 2020-09
Indeks Giełdowy 9788 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.97 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-12
Inflacja -4.05 2020-08
Stopa Procentowa 2.5 2020-08
Bilans Handlowy 6253 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 4893 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 65.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 124425 2020-09
Śmierć koronawirusa 212 2020-09
Odzyskany koronawirus 121263 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2020-03
PKB 183 2019-12
Środki Trwałe Brutto 76687 2019-12
Pkb Per Capita 62021 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 92651 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 167332 2020-03
Rolnictwo w PKB 394 2020-03
Budownictwo w PKB 21079 2020-03
Przemysł w PKB 12664 2020-03
Górnictwo w PKB 64178 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 13572 2020-03
Usługi w PKB 13020 2020-03
Transport w PKB 7089 2020-03
Media w PKB 1437 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.1 2019-12
Populacja 2.71 2019-12
Pracujący 2129281 2019-12
Płaca Minimalna 750 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -4.05 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 96.19 2020-08
Deflator Pkb 75.1 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 91.75 2020-08
Cpi Transport 98.67 2020-08
Inflacja Żywności 0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.48 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 34.2 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -46.2 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-08
Podaż Pieniądza M0 106394 2020-07
Podaż Pieniądza M1 153128 2020-07
Podaż Pieniądza M2 588143 2020-07
Bilans Banków 1602933 2020-07
Rezerwy Walutowe 203527 2020-07
Stopa Depozytowa 1 2020-08
Bilans Banku Centralnego 264850 2020-07
Tempo Wzrostu Kredytów 12.22 2020-08
Stopa Reverse Repo 1 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6253 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 4893 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Eksport 13604 2020-07
Import 7351 2020-07
Rachunek kapitałowy 2704 2019-12
Rezerwy Złota 42.2 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1530 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -3719 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 1819 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2019-12
Bilans Budżetu 6331 2019-12
Wydatki Rządowe 110645 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 214749 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 208418 2019-12
Rating Kredytowy 85 2020-09

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 271 2017-12
Szybkość Internetu 13710 2017-03
Adresy IP 327042 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 23.2 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 1878 2020-05
Index Konkurencyjności 72.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 29 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2019-12
Produkcja Przemysłowa -2 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6 2020-05
Przemysłowy PMI 57.3 2020-08

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 157900 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 688605 2020-07
Optymizm Konsumentów 184 2019-03
Cena Benzyny 0.33 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 483 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 215 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 124425 2020-09
Śmierć koronawirusa 212 2020-09
Odzyskany koronawirus 121263 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Katar - Wskaźniki ekonomiczne.