Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 3.64 3.65 3.66 3.67 3.67 3.69
Indeks Giełdowy 10680.64 10400 10290 10181 10073 9861
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.58 2.59 2.65 2.71 2.77 2.9
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 1.1 1.3 1.5 1.5 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 2.8 2.9 3.1 3 3.1
Stopa Bezrobocia 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
Inflacja -0.33 1.5 1.7 1.9 2 2.1
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4 4 4 4.5
Bilans Handlowy 12502.00 14200 15050 17100 16800 16450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.70 4.3 4.3 4.3 4.3 2.5
Dług Publiczny do PKB 48.40 47 47 47 47 41
Budżet Państwa do PKB 2.20 7 7 7 7 5.5
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 1.1 1.3 1.5 1.5 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 2.8 2.9 3.1 3 3.1
PKB 192.01 201 201 201 201 207
Środki Trwałe Brutto 71809.00 72814 72850 72922 73963 76256
Pkb Per Capita 63222.10 61652 61652 61652 61652 60942
Pkb Per Capita Ppp 112531.50 120000 120000 120000 120000 120000
Pkb W Cenach Stałych 200205.00 204953 203108 203308 206211 212604
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
Populacja 2.67 2.73 2.73 2.73 2.73 2.76
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -0.33 1.5 1.7 1.9 2 2.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.26 109 110 110 110 113
Inflacja Żywności 1.00 0.8 1.2 1.4 1.5 1.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.57 108 107 107 106 108
Cpi Transport 125.82 124 132 129 128 131
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 61.40 67.22 64.03 63.73 63.73 64.69
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -14.00 2 3.1 3.8 3.8 1.5
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4 4 4 4.5
Stopa Depozytowa 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
Tempo Wzrostu Kredytów 10.40 7.5 7.5 7.9 7.9 7.9
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 12502.00 14200 15050 17100 16800 16450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.70 4.3 4.3 4.3 4.3 2.5
Import 9673.00 9650 8800 8750 9050 9750
Eksport 22175.00 23850 23850 25850 25850 26200
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 48.40 47 47 47 47 41
Budżet Państwa do PKB 2.20 7 7 7 7 5.5
Bilans Budżetu 15080.00 82047 82047 82047 82047 90115
Wydatki Rządowe 110645.00 112194 112249 112360 113964 117497
Dochody Budżetu Państwa 207915.00 267000 267000 267000 267000 267000
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Przemysłowy PMI 49.40 50.5 51 52 52 51.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 153620.00 155771 155847 156001 158229 163134
Cena Benzyny 0.48 0.53 0.54 0.55 0.57 0.57


Katar - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.