Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Indeks Giełdowy 11313.50 11060 10882 10707 10534 10197
Waluta 3.64 3.68 3.71 3.73 3.75 3.8
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.02 2.05 2.09 2.12 2.16 2.24

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.10 2.5 2 1.5 1.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.50 2.5 2 2 4 2.5
Stopa Bezrobocia 0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Inflacja 2.95 2.5 3.4 2.4 1.5 2
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Bilans Handlowy 19594.00 11700 16450 11800 11800 12800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1
Dług Publiczny do PKB 71.80 75 75 75 75 70
Budżet Państwa do PKB -2.10 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.10 2.5 2 1.5 1.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.50 2.5 2 2 4 2.5
PKB 146.37 190 190 190 190 195
Środki Trwałe Brutto 56262.00 58517 60304 57387 58512 61812
Pkb Per Capita 59923.96 61940 61940 61940 61940 62100
Pkb Per Capita Ppp 85266.21 95500 95500 95500 95500 100000
Pkb W Cenach Stałych 161660.00 167912 166263 164893 168126 170420

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Populacja 2.88 2.76 2.76 2.76 2.76 2.79

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.95 2.5 3.4 2.4 1.5 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.03 98.86 99.19 99.51 99.32 101
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Inflacja Żywności 1.33 2 2 2 2 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 87.38 94.04 93.32 90.87 88.63 95.19
Cpi Transport 111.76 103 103 111 111 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 76.00 50.52 58.31 69.92 82 61.22
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 94.90 20 15 15 15 5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Podaż Pieniądza M2 610206.00 624691 633391 642281 642281 676890
Stopa Depozytowa 1.00 1 1 1 1 1
Tempo Wzrostu Kredytów 12.10 4 4 3.5 3.5 5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 19594.00 11700 16450 11800 11800 12800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1
Import 7873.00 8300 9200 9200 9200 9200
Eksport 27467.00 20000 21000 21000 21000 22000
Wydobycie Ropy Naftowej 1362.00 1600 1600 1600 1600 1750
Przyjazdy Turystów 2137.00 900 900 900 900 1100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 71.80 75 75 75 75 70
Budżet Państwa do PKB -2.10 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 0.2
Bilans Budżetu -11268.00 -35500 -35500 -35500 -35500 2500
Wydatki Rządowe 118535.00 121498 65191 120906 123276 123928
Dochody Budżetu Państwa 214749.00 195000 195000 195000 195000 200000


Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Przemysłowy PMI 58.20 52 52 51 51 51

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wydatki Konsumpcyjne 157900.00 161848 163783 161058 164216 165084
Cena Benzyny 0.56 0.53 0.51 0.48 0.46 0.43


Katar - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.