Ostatni Poprzedni
Waluta 1.06 1.06
Indeks Giełdowy 5929 5905 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 1.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.9 5.9 Procent
Stopa Bezrobocia 5.9 6.3 Procent
Inflacja 7.2 5.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.2 2.5 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -2415 -2154 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -412 -630 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 0.4 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 127 135 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.8 -5.8 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 2.3 2.1 Punkty
Optymizm Konsumentów -32.9 -34.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.5 3.1 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 21 21 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 48 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 1.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.9 5.9 Procent
PKB 231 240 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 52077 50749 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 9446 9130 W Mln Eur
PKB Per Capita 19897 21568 USD
PKB Per Capita PPP 32181 34880 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.9 -8.4 Procent
Rolnictwo w PKB 1030 1022 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 1992 1961 W Mln Eur
Przemysł w PKB 6206 6165 W Mln Eur
Usługi w PKB 8145 8073 W Mln Eur
Transport w PKB 4119 3935 W Mln Eur
Media w PKB 1613 1584 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 55646 54561 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.9 6.3 Procent
Pracujący 4863 4872 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 305 314 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 4512 4480 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 389 399 Tysiąc
Wskaźnik Zatrudnienia 56.4 56 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.9 59.8 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 3.1 2.9 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.6 19.9 Procent
Koszty Pracy 122 109 Punkty
Wolne Etaty 14683 11242
Przeciętne Wynagrodzenia 1188 1171 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 822 776 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 4.2 3.9 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 121 114 Punkty
Populacja 10.3 10.28 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 66.5 66.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.5 66.42
Zmiana Zatrudnienia 0 0.7 Procent
Wydajność 107 104 Punkty
Zmiana Liczby Bezrobotnych -18013 -11604
Ostatni Poprzedni
Inflacja 7.2 5.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.2 2.5 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 110 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 109 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 108 Punkty
Inflacja Bazowa 4.96 3.82 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 2.4 2.6 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 7.4 5.5 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0 6.2 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 115 Punkty
Cpi Transport 116 114 Punkty
Inflacja Żywności 10.3 7.2 Procent
Deflator Pkb 0.5 1 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129 129 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.6 26.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 235 235 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 23863735 23856700 dawki
Zakażenia Koronawirusem 3380263 3367469 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 21285 21267 Osoby
Łóżka szpitalne 3.51 3.44 na 1000 osób
Szpitale 23.14 22.37 na jeden milion osób
Pielęgniarki 7.08 6.88 na 1000 osób
Łóżka OIOM 3.33 3.29 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.45 -0.5 Procent
Podaż Pieniądza M0 34989 34706 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 200055 196375 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 301031 295613 W Mln Eur
Bilans Banków 478556 474960 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 29784 28338 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 76162 75828 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 225444 224068 W Mln Eur
Tempo Wzrostu Kredytów 3.3 3.5 Procent
Podaż Pieniądza M3 300196 294758 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 254 240 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -2415 -2154 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -412 -630 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 0.4 Procent Pkb
Eksport 6604 5968 W Mln Eur
Import 9019 8198 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 408401 414850 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy -235 -863 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -352 946 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 268 307 W Mln Eur
Dochody z Turystyki 1176 831 W Mln Eur
Rezerwy Złota 383 383 Ton
Import gazu ziemnego 20737 24074 Teradżul
Indeks Terroryzmu 0 0
Przyjazdy Turystów 2715343 1781862 Osoby
Sprzedaż Broni 46 3 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 127 135 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.8 -5.8 Procent Pkb
Bilans Budżetu -974 -373 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 8904 8964 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 48.4 42.5 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 12294 8778 W Mln Eur
Dług Publiczny 269232 271538 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 13268 9151 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 255 255 Osoby
Rating Kredytowy 72
Wydatki Wojskowe 4557 4278 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 21 21 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 48 Procent
Podatek od Towarów i Usług 23 23 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 11 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 2.3 2.1 Punkty
Produkcja Przemysłowa 0.5 -4.1 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.3 0.8 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.2 2.3 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 82.41 82.6 Procent
Zmiany Zapasów -82.68 31.09 W Mln Eur
Rejestracje nowych samochodów 13371 11571
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7 7.1 Procent
Szybkość Internetu 12895 12576 KBps
Adresy IP 3662187 3687295 IP
Produkcja Samochodów 2245 18529 Jednostki
Index Konkurencyjności 70.45 70.2 Punkty
Ranking Konkurencyjności 34 34
Indeks Percepcji Korupcji 62 61 Punkty
Ranking Korupcji 32 33
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 34
Produkcja Energii Elektrycznej 3308 4363 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 6.1 14.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -32.9 -34.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.5 3.1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.9 15.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 32131 31777 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.3 11.7 Procent
Kredyt Konsumencki 126626 125740 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.06 2.11 Procent
Rozporządzalny Dochód Osobisty 45011 44361 W Mln Eur
Cena Benzyny 2.09 2.25 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69 69 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94.32 92.93 Procent
Wydatki Osobiste 5.2 5.9 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 2 5.8 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 176 168 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 2432 2137
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.3 73.9 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.