Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-08
Indeks Giełdowy 4367 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.32 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.5 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-06
Inflacja 0.2 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.3 2020-07
Stopa Procentowa 0 2020-07
Bilans Handlowy -828 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -1806 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 118 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -2.9 2020-07
Optymizm Konsumentów -28.3 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.4 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Przypadki koronawirusa 51848 2020-08
Śmierć koronawirusa 1740 2020-08
Odzyskany koronawirus 38087 2020-08
Łóżka szpitalne 3.39 2017-12
Szpitale 21.84 2017-12
Pielęgniarki 6.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.5 2020-06
PKB 238 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 42171 2020-06
Środki Trwałe Brutto 9136 2020-03
Pkb Per Capita 24590 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 34798 2019-12
Rolnictwo w PKB 1026 2020-03
Budownictwo w PKB 1960 2020-03
Przemysł w PKB 6021 2020-03
Usługi w PKB 8438 2020-03
Transport w PKB 3668 2020-03
Media w PKB 1547 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 50558 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-06
Pracujący 4694 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 331 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4381 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 485 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 53.2 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.3 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.5 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.6 2020-06
Koszty Pracy 99.1 2020-03
Wolne Etaty 10328 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1188 2019-04
Płaca Minimalna 741 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń -13.2 2020-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 106 2020-05
Populacja 10.28 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2020-03
Wydajność 104 2020-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych 16611 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.3 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-06
Inflacja Bazowa 0.2 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2020-06
Cpi Transport 100 2020-06
Inflacja Żywności 3.2 2020-06
Deflator Pkb 1.6 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.9 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.7 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-07
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-04
Podaż Pieniądza M0 30143 2020-06
Podaż Pieniądza M1 155267 2020-04
Podaż Pieniądza M2 246088 2020-04
Bilans Banków 431296 2020-05
Rezerwy Walutowe 24671 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 69675 2020-05
Bilans Banku Centralnego 132467 2020-06
Tempo Wzrostu Kredytów 4.6 2020-05
Prywatna długu do PKB 248 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -828 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -1806 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Eksport 4267 2020-06
Import 5095 2020-06
Dług Zagraniczny 410719 2020-03
Rachunek kapitałowy -1252 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 331 2020-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 271 2020-05
Dochody z Turystyki 260 2020-05
Rezerwy Złota 382 2020-03
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 201000 2020-06
Bronie Sprzedaży 3 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 118 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.2 2019-12
Bilans Budżetu -4752 2020-05
Wydatki Rządowe 8370 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 42.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 17405 2020-05
Dług Publiczny 254769 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 22157 2020-05
Wnioski o Azyl 5 2020-04
Rating Kredytowy 71 2020-08
Wydatki Wojskowe 3969 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -2.9 2020-07
Produkcja Przemysłowa -14.6 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 11.2 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -15.7 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 73.19 2020-06
Zmiany Zapasów -69.05 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 11076 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5 2020-06
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 18317 2020-06
Index Konkurencyjności 70.45 2019-12
Ranking Konkurencyjności 34 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5709 2019-12
Produkcja w Górnictwie -9.5 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -28.3 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.4 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.6 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 31115 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.2 2019-09
Kredyt Konsumencki 118818 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.84 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 41676 2020-03
Cena Benzyny 1.65 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 63.9 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 92.97 2019-12
Wydatki Osobiste -10.4 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -13.2 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 1734 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 51848 2020-08
Śmierć koronawirusa 1740 2020-08
Odzyskany koronawirus 38087 2020-08
Łóżka szpitalne 3.39 2017-12
Szpitale 21.84 2017-12
Pielęgniarki 6.7 2017-12
Łóżka OIOM 325 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.