Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2020-10
Indeks Giełdowy 3872 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.13 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.3 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-06
Inflacja -0.1 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2020-09
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy -1048 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 660 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 117 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 0 2020-10
Optymizm Konsumentów -25.5 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Przypadki koronawirusa 128392 2020-10
Śmierć koronawirusa 2395 2020-10
Odzyskany koronawirus 74001 2020-10
Łóżka szpitalne 3.39 2017-12
Szpitale 21.84 2017-12
Pielęgniarki 6.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.3 2020-06
PKB 238 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 42284 2020-06
Środki Trwałe Brutto 8307 2020-06
Pkb Per Capita 24590 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 34798 2019-12
Rolnictwo w PKB 1027 2020-06
Budownictwo w PKB 1999 2020-06
Przemysł w PKB 4738 2020-06
Usługi w PKB 6406 2020-06
Transport w PKB 3090 2020-06
Media w PKB 1464 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 46294 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-06
Pracujący 4762 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 396 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4275 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 456 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 53.2 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.3 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.3 2020-08
Koszty Pracy 118 2020-06
Wolne Etaty 11806 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1188 2019-04
Płaca Minimalna 741 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń -7.5 2020-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 123 2020-08
Populacja 10.28 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -3.4 2020-06
Wydajność 113 2020-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych 2029 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-09
Inflacja Bazowa -0.18 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2020-09
Cpi Transport 99.15 2020-09
Inflacja Żywności 2 2020-09
Deflator Pkb 4.5 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.1 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.6 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-09
Podaż Pieniądza M0 30618 2020-09
Podaż Pieniądza M1 161498 2020-08
Podaż Pieniądza M2 253322 2020-08
Bilans Banków 443591 2020-08
Rezerwy Walutowe 26549 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 71731 2020-08
Bilans Banku Centralnego 137670 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 7.8 2020-08
Podaż Pieniądza M3 253861 2020-08
Prywatna długu do PKB 248 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1048 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 660 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Eksport 3770 2020-08
Import 4818 2020-08
Dług Zagraniczny 414698 2020-06
Rachunek kapitałowy 1184 2020-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 588 2020-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 291 2020-08
Dochody z Turystyki 1456 2020-08
Rezerwy Złota 382 2020-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 1732788 2020-08
Bronie Sprzedaży 3 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 117 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2019-12
Bilans Budżetu -6499 2020-08
Wydatki Rządowe 8067 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 29526 2020-08
Dług Publiczny 259887 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 36025 2020-08
Wnioski o Azyl 5 2020-04
Rating Kredytowy 71 2020-10
Wydatki Wojskowe 3969 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0 2020-10
Produkcja Przemysłowa 3 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 10 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.2 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 79.14 2020-09
Zmiany Zapasów 73.81 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 13186 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -10.7 2020-09
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 12077 2020-08
Index Konkurencyjności 70.45 2019-12
Ranking Konkurencyjności 34 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5709 2019-12
Produkcja w Górnictwie -12.9 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -25.5 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.5 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 26791 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.6 2020-06
Kredyt Konsumencki 119519 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.21 2020-08
Rozporządzalny Dochód Osobisty 37088 2020-06
Cena Benzyny 1.62 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 64 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 92.94 2019-12
Wydatki Osobiste -9.1 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.2 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 2142 2020-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 128392 2020-10
Śmierć koronawirusa 2395 2020-10
Odzyskany koronawirus 74001 2020-10
Łóżka szpitalne 3.39 2017-12
Szpitale 21.84 2017-12
Pielęgniarki 6.7 2017-12
Łóżka OIOM 325 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.