PORTUGALIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-06
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-06
Inflacja 1.4 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy -1709 2018-08
Dług Publiczny do PKB 126 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 5026 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.08 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 % 2018-06
PKB 218 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 45639 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 8051 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 23117 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27937 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 817 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 1630 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 5526 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 8763 W Mln Eur 2018-06
Transport w PKB 3172 W Mln Eur 2018-06
Media w PKB 1179 W Mln Eur 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 50587 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 % 2018-06
Pracujący 4826 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 345 Tysiąc 2018-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 4367 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 507 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59 % 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.7 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.5 % 2018-08
Koszty Pracy 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 10411 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1148 Eur / Miesiąc 2017-04
Płaca Minimalna 677 Eur / Miesiąc 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 5.9 % 2018-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 120 Punkty Indeksowe 2018-08
Populacja 10.29 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.33 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.3 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 870 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 595 Eur / Miesiąc 2017-12
Wydajność 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych 7560 2018-08
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1360 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 615 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.87 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 0.84 % 2018-09
Deflator Pkb 1 % 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.7 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 27891 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M1 125947 W Mln Eur 2018-07
Podaż Pieniądza M2 215722 W Mln Eur 2018-07
Bilans Banków 370676 W Mln Eur 2018-07
Rezerwy Walutowe 19940 W Mln Eur 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 72032 W Mln Eur 2018-07
Bilans Banku Centralnego 108327 W Mln Eur 2018-08
Tempo Wzrostu Kredytów -0.1 % 2018-07
Prywatna długu do PKB 258 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1709 W Mln Eur 2018-08
Eksport 4058 W Mln Eur 2018-08
Import 5767 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 525 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 411680 W Mln Eur 2018-06
Rachunek kapitałowy 1248 W Mln Eur 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1357 W Mln Eur 2018-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 300 W Mln Eur 2018-08
Dochody z Turystyki 2011 W Mln Eur 2018-07
Rezerwy Złota 382 Ton 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2016-12
Przyjazdy Turystów 5002274 2018-08
Bronie Sprzedaży 56 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 126 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -3962 W Mln Eur 2018-07
Wydatki Rządowe 8429 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 45.9 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 25768 W Mln Eur 2018-07
Dług Publiczny 246767 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 29730 W Mln Eur 2018-07
Wnioski o Azyl 60 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 44.33
Wydatki Wojskowe 3662 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.4 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa -2.9 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.7 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.1 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 82.56 % 2018-06
Zmiany Zapasów 308 W Mln Eur 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 12771 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.6 % 2018-08
Szybkość Internetu 12895 KBps 2017-03
Adresy IP 3662187 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 70.2 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 34 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 29 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4724 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie -0.5 % 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.4 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.8 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 29076 W Mln Eur 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.4 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 115076 W Mln Eur 2018-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.75 % 2018-08
Rozporządzalny Dochód Osobisty 40922 W Mln Eur 2018-06
Cena Benzyny 1.9 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.7 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 101 % 2017-12
Wydatki Osobiste 1.6 % 2018-08
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.2 % 2018-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 1805 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.7 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 56.68 mm 2015-12
Temperatura 10.55 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.