Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 5142 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.56 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-12
Inflacja 0.5 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.2 2019-01
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy -1615 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -629 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 126 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 2017-12
Koniunktura w przemyśle 2.1 2019-01
Optymizm Konsumentów -7.2 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
PKB 218 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 46195 2018-12
Środki Trwałe Brutto 8154 2018-09
Pkb Per Capita 23117 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27937 2017-12
Rolnictwo w PKB 824 2018-09
Budownictwo w PKB 1610 2018-09
Przemysł w PKB 5644 2018-09
Usługi w PKB 8585 2018-09
Transport w PKB 3332 2018-09
Media w PKB 1232 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 51323 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-12
Pracujący 4808 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 354 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 4367 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 516 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.1 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.9 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.6 2018-12
Koszty Pracy 96.7 2018-09
Wolne Etaty 6171 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1148 2017-04
Płaca Minimalna 700 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 6.5 2018-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 147 2018-12
Populacja 10.29 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.33 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 990 2018-12
Koszty Utrzymania 670 2018-12
Wydajność 109 2018-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych 4138 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.2 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Inflacja Bazowa 0.77 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-01
Cpi Transport 100 2019-01
Inflacja Żywności 0.24 2019-01
Deflator Pkb 1.1 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.7 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-01
Podaż Pieniądza M0 28772 2018-12
Podaż Pieniądza M1 130573 2018-11
Podaż Pieniądza M2 221094 2018-11
Bilans Banków 368291 2018-11
Rezerwy Walutowe 23191 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 70846 2018-11
Bilans Banku Centralnego 111063 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 0.1 2018-12
Prywatna długu do PKB 258 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1615 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -629 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2017-12
Eksport 4356 2018-12
Import 5972 2018-12
Dług Zagraniczny 407313 2018-09
Rachunek kapitałowy 110 2018-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 472 2018-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 323 2018-11
Dochody z Turystyki 1048 2018-11
Rezerwy Złota 382 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 1779897 2018-12
Bronie Sprzedaży 56 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 126 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 2017-12
Bilans Budżetu -3289 2018-11
Wydatki Rządowe 8505 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 45.9 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 43078 2018-11
Dług Publiczny 248934 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 46367 2018-11
Wnioski o Azyl 60 2018-06
Rating Kredytowy 44.33
Wydatki Wojskowe 3662 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.1 2019-01
Produkcja Przemysłowa -0.3 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.6 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 77.32 2018-12
Zmiany Zapasów 366 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 15684 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.7 2018-12
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Index Konkurencyjności 70.2 2018-12
Ranking Konkurencyjności 34 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 64 2018-12
Ranking Korupcji 30 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4859 2018-11
Produkcja w Górnictwie 20.6 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.2 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 29468 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4 2018-09
Kredyt Konsumencki 115897 2018-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.65 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 40724 2018-09
Cena Benzyny 1.61 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.7 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 101 2017-12
Wydatki Osobiste 1.2 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 1897 2018-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.