Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-04
Indeks Giełdowy 5360 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.19 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-12
Inflacja 0.8 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy -1504 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -667 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 2.3 2019-03
Optymizm Konsumentów -9.5 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
PKB 218 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 46185 2018-12
Środki Trwałe Brutto 8148 2018-12
Pkb Per Capita 23117 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27937 2017-12
Rolnictwo w PKB 833 2018-12
Budownictwo w PKB 1668 2018-12
Przemysł w PKB 5666 2018-12
Usługi w PKB 8674 2018-12
Transport w PKB 3322 2018-12
Media w PKB 1254 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 51423 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-12
Pracujący 4809 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 344 2019-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 4367 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 516 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.1 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.9 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.4 2019-02
Koszty Pracy 112 2018-12
Wolne Etaty 10805 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 1167 2018-04
Płaca Minimalna 700 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.9 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 105 2019-02
Populacja 10.29 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 990 2018-12
Koszty Utrzymania 670 2018-12
Wydajność 100 2018-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych 4138 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-03
Inflacja Bazowa 0.7 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-03
Cpi Transport 102 2019-03
Inflacja Żywności 1.16 2019-03
Deflator Pkb 1.1 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-03
Podaż Pieniądza M0 26913 2019-02
Podaż Pieniądza M1 129951 2019-01
Podaż Pieniądza M2 223691 2019-01
Bilans Banków 364739 2019-01
Rezerwy Walutowe 24504 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 69362 2019-01
Bilans Banku Centralnego 111131 2019-02
Tempo Wzrostu Kredytów 0.1 2018-12
Prywatna długu do PKB 258 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1504 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -667 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Eksport 4821 2019-02
Import 6325 2019-02
Dług Zagraniczny 412766 2018-12
Rachunek kapitałowy -506 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 90.43 2019-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 300 2019-02
Dochody z Turystyki 830 2019-02
Rezerwy Złota 382 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 1779897 2018-12
Bronie Sprzedaży 56 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Bilans Budżetu 142 2019-01
Wydatki Rządowe 8540 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 45.9 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 3896 2019-01
Dług Publiczny 244906 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 51469 2018-12
Wnioski o Azyl 115 2019-01
Rating Kredytowy 44.33
Wydatki Wojskowe 3662 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.3 2019-03
Produkcja Przemysłowa -2.5 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.2 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 77.32 2018-12
Zmiany Zapasów 343 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 24900 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.7 2018-12
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 26000 2019-02
Index Konkurencyjności 70.2 2018-12
Ranking Konkurencyjności 34 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 64 2018-12
Ranking Korupcji 30 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3651 2019-02
Produkcja w Górnictwie 1.4 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9.5 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 29849 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4 2018-09
Kredyt Konsumencki 115107 2019-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.71 2019-02
Rozporządzalny Dochód Osobisty 41779 2018-12
Cena Benzyny 1.68 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.2 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 101 2017-12
Wydatki Osobiste 1.2 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 2038 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.