Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.09 2020-02
Indeks Giełdowy 5078 2020-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.19 2020-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 6.7 2019-12
Inflacja 0.8 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2020-01
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy -1425 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -278 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 2.2 2020-01
Optymizm Konsumentów -7.8 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
PKB 238 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 50860 2019-12
Środki Trwałe Brutto 9072 2019-09
Pkb Per Capita 23738 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28688 2018-12
Rolnictwo w PKB 1022 2019-09
Budownictwo w PKB 1902 2019-09
Przemysł w PKB 6156 2019-09
Usługi w PKB 8832 2019-09
Transport w PKB 3735 2019-09
Media w PKB 1540 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 53815 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2019-12
Pracujący 4810 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 370 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 4408 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 500 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 55.3 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.3 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.3 2019-12
Koszty Pracy 97.8 2019-09
Wolne Etaty 12128 2020-01
Przeciętne Wynagrodzenia 1188 2019-04
Płaca Minimalna 741 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.3 2019-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 149 2019-12
Populacja 10.29 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 990 2018-12
Koszty Utrzymania 670 2018-12
Wydajność 112 2019-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych 5942 2019-11
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2020-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-01
Inflacja Bazowa 0.43 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2020-01
Cpi Transport 103 2020-01
Inflacja Żywności 0.79 2020-01
Deflator Pkb 1.5 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.9 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.39 2020-01
Podaż Pieniądza M0 28318 2020-01
Podaż Pieniądza M1 143170 2019-11
Podaż Pieniądza M2 234668 2019-09
Bilans Banków 368193 2019-08
Rezerwy Walutowe 22914 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 67123 2019-12
Bilans Banku Centralnego 110895 2020-01
Tempo Wzrostu Kredytów 0.3 2019-09
Prywatna długu do PKB 248 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1425 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -278 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.1 2018-12
Eksport 4585 2019-12
Import 6010 2019-12
Dług Zagraniczny 409805 2019-12
Rachunek kapitałowy 780 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 580 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 351 2019-12
Dochody z Turystyki 984 2019-11
Rezerwy Złota 383 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 2249049 2019-12
Bronie Sprzedaży 3 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Bilans Budżetu -3969 2019-12
Wydatki Rządowe 8332 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 44 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 49914 2019-12
Dług Publiczny 252278 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 49424 2019-11
Wnioski o Azyl 190 2019-11
Rating Kredytowy 71 2020-02
Wydatki Wojskowe 3969 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2.2 2020-01
Produkcja Przemysłowa 3.3 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.8 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.5 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 80.36 2019-12
Zmiany Zapasów 491 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 14423 2020-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2 2020-01
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 23415 2020-01
Index Konkurencyjności 70.45 2019-12
Ranking Konkurencyjności 34 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 2019-12
Ranking Korupcji 30 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5709 2019-12
Produkcja w Górnictwie 1.2 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.8 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 32029 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.2 2019-09
Kredyt Konsumencki 118829 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.51 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43886 2019-09
Cena Benzyny 1.67 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 65.4 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 2018-12
Wydatki Osobiste 2.4 2020-01

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.9 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 1762 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.