Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 5149 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.36 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 6.1 2019-09
Inflacja 0.3 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-11
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy -1647 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -41.54 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 2.1 2019-11
Optymizm Konsumentów -6.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
PKB 238 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 50486 2019-09
Środki Trwałe Brutto 9072 2019-09
Pkb Per Capita 23738 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28688 2018-12
Rolnictwo w PKB 1022 2019-09
Budownictwo w PKB 1902 2019-09
Przemysł w PKB 6156 2019-09
Usługi w PKB 8832 2019-09
Transport w PKB 3735 2019-09
Media w PKB 1540 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 52460 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2019-09
Pracujący 4869 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 344 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 4458 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 490 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 55.8 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.5 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.9 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.3 2019-10
Koszty Pracy 97.8 2019-09
Wolne Etaty 11013 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 1171 2018-10
Płaca Minimalna 700 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.7 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 107 2019-09
Populacja 10.29 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 990 2018-12
Koszty Utrzymania 670 2018-12
Wydajność 112 2019-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych -1263 2019-10
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-11
Inflacja Bazowa 0.31 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-10
Cpi Transport 102 2019-10
Inflacja Żywności 0.3 2019-11
Deflator Pkb 1.5 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-10
Podaż Pieniądza M0 27983 2019-10
Podaż Pieniądza M1 142226 2019-09
Podaż Pieniądza M2 234668 2019-09
Bilans Banków 368193 2019-08
Rezerwy Walutowe 22226 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 69118 2019-09
Bilans Banku Centralnego 110798 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 0.3 2019-09
Prywatna długu do PKB 248 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1647 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -41.54 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.1 2018-12
Eksport 5591 2019-10
Import 7238 2019-10
Dług Zagraniczny 415500 2019-09
Rachunek kapitałowy 431 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1087 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 309 2019-09
Dochody z Turystyki 2001 2019-09
Rezerwy Złota 383 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 6134309 2019-08
Bronie Sprzedaży 3 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Bilans Budżetu -1827 2019-09
Wydatki Rządowe 8332 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 44 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 37200 2019-09
Dług Publiczny 251348 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 39027 2019-09
Wnioski o Azyl 150 2019-08
Rating Kredytowy 71 2019-12
Wydatki Wojskowe 3969 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa -2.4 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.4 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 77.63 2019-09
Zmiany Zapasów 491 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 15649 2019-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.1 2019-09
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 27086 2019-09
Index Konkurencyjności 70.45 2019-12
Ranking Konkurencyjności 34 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 64 2018-12
Ranking Korupcji 30 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3687 2019-08
Produkcja w Górnictwie 3.8 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 32029 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.9 2019-06
Kredyt Konsumencki 118205 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.62 2019-10
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43957 2019-06
Cena Benzyny 1.63 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.2 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 2018-12
Wydatki Osobiste 2.4 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.6 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 141 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1965 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.