Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2021-10
Indeks Giełdowy 5730 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.41 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.2 2021-06
Stopa Bezrobocia 6.7 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 159 2021-10
Inflacja 1.5 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 16163885 2021-10
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -1754 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 449 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 134 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 1.6 2021-09
Optymizm Konsumentów -9.9 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2021-12
Przypadki koronawirusa 1080929 2021-10
Śmierć koronawirusa 18106 2021-10
Odzyskany koronawirus 828990 2021-10
Łóżka szpitalne 3.39 2017-12
Szpitale 21.84 2017-12
Pielęgniarki 6.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.2 2021-06
PKB 231 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 48466 2021-06
Środki Trwałe Brutto 9158 2021-06
Pkb Per Capita 22770 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 32181 2020-12
Rolnictwo w PKB 1015 2021-06
Budownictwo w PKB 1982 2021-06
Przemysł w PKB 6242 2021-06
Usługi w PKB 7563 2021-06
Transport w PKB 3724 2021-06
Media w PKB 1543 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 52685 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2021-06
Pracujący 4814 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 320 2021-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 4446 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 364 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.3 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.3 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 22.6 2021-08
Koszty Pracy 116 2021-06
Wolne Etaty 11048 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1188 2019-04
Płaca Minimalna 776 2021-09
Wzrost Wynagrodzeń 4 2021-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 130 2021-08
Populacja 10.3 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.5 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.5 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -0.8 2021-03
Wydajność 98.8 2021-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -9168 2021-07

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 159 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 16163885 2021-10
Przypadki koronawirusa 1080929 2021-10
Śmierć koronawirusa 18106 2021-10
Odzyskany koronawirus 828990 2021-10
Łóżka szpitalne 3.39 2017-12
Szpitale 21.84 2017-12
Pielęgniarki 6.7 2017-12
Łóżka OIOM 325 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2021-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2021-09
Inflacja Bazowa 0.85 2021-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2021-09
Cpi Transport 106 2021-09
Inflacja Żywności 0.6 2021-08
Deflator Pkb -1 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2021-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.3 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-09
Podaż Pieniądza M0 33196 2021-09
Podaż Pieniądza M1 184573 2021-08
Podaż Pieniądza M2 284389 2021-08
Bilans Banków 469173 2021-07
Rezerwy Walutowe 28354 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 76158 2021-08
Bilans Banku Centralnego 217537 2021-09
Tempo Wzrostu Kredytów 5.2 2021-08
Podaż Pieniądza M3 253942 2021-07
Prywatna długu do PKB 254 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1754 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 449 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2020-12
Eksport 4364 2021-08
Import 6119 2021-08
Dług Zagraniczny 415928 2021-06
Rachunek kapitałowy 2227 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 916 2021-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 367 2021-07
Dochody z Turystyki 1152 2021-07
Rezerwy Złota 383 2021-06
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Przyjazdy Turystów 3288095 2021-08
Bronie Sprzedaży 46 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 134 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2020-12
Bilans Budżetu -7436 2021-08
Wydatki Rządowe 8880 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48.4 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 30048 2021-08
Dług Publiczny 277508 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 27920 2021-06
Wnioski o Azyl 85 2021-01
Rating Kredytowy 71 2021-10
Wydatki Wojskowe 4557 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1.6 2021-09
Produkcja Przemysłowa -9.1 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.1 2021-08
Stopa Utylizacji Surowców 79.52 2021-06
Zmiany Zapasów -62.32 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 10786 2021-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.7 2021-08
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 2245 2021-08
Index Konkurencyjności 70.45 2019-12
Ranking Konkurencyjności 34 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2020-12
Ranking Korupcji 33 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3953 2021-07
Produkcja w Górnictwie -1.7 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9.9 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 31358 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.2 2021-03
Kredyt Konsumencki 123484 2021-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.2 2021-08
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43534 2021-06
Cena Benzyny 1.96 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.4 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 92.93 2020-12
Wydatki Osobiste 7.1 2021-08

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.8 2021-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 163 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 1937 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.9 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.