PORTUGALIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-06
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-06
Inflacja 1.6 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy -1682 2018-06
Dług Publiczny do PKB 126 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 5521 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.84 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 % 2018-06
PKB 218 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 45415 W Mln Eur 2018-03
Środki Trwałe Brutto 7927 W Mln Eur 2018-03
Pkb Per Capita 23117 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27937 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 824 W Mln Eur 2018-03
Budownictwo w PKB 1637 W Mln Eur 2018-03
Przemysł w PKB 5568 W Mln Eur 2018-03
Usługi w PKB 8650 W Mln Eur 2018-03
Transport w PKB 3048 W Mln Eur 2018-03
Media w PKB 1214 W Mln Eur 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 47369 W Mln Eur 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 % 2018-06
Pracujący 4845 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 330 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4367 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 507 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59 % 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.7 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.6 % 2018-06
Koszty Pracy 95.5 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 12393 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1145 Eur / Miesiąc 2016-10
Płaca Minimalna 677 Eur / Miesiąc 2018-06
Wzrost Wynagrodzeń 7.1 % 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 119 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 10.29 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.33 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 870 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 595 Eur / Miesiąc 2017-12
Wydajność 98.8 Punkty Indeksowe 2018-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -17779 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1360 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 615 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 0.98 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 1.19 % 2018-07
Deflator Pkb 1.3 % 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-07
Podaż Pieniądza M0 27627 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M1 124439 W Mln Eur 2018-05
Podaż Pieniądza M2 212500 W Mln Eur 2018-05
Bilans Banków 371081 W Mln Eur 2018-05
Rezerwy Walutowe 19106 W Mln Eur 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 72710 W Mln Eur 2018-05
Bilans Banku Centralnego 109074 W Mln Eur 2018-06
Tempo Wzrostu Kredytów -0.4 % 2018-05
Prywatna długu do PKB 258 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1682 W Mln Eur 2018-06
Eksport 5160 W Mln Eur 2018-06
Import 6842 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -1160 W Mln Eur 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 410196 W Mln Eur 2018-03
Rachunek kapitałowy -614 W Mln Eur 2018-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 488 W Mln Eur 2018-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 290 W Mln Eur 2018-05
Dochody z Turystyki 1597 W Mln Eur 2018-05
Rezerwy Złota 382 Ton 2018-06
Indeks Terroryzmu 0 2016-12
Przyjazdy Turystów 4195909 2018-05
Bronie Sprzedaży 56 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 126 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -4255 W Mln Eur 2018-05
Wydatki Rządowe 8416 W Mln Eur 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 45.9 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 15719 W Mln Eur 2018-05
Dług Publiczny 245829 W Mln Eur 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 19974 W Mln Eur 2018-05
Wnioski o Azyl 85 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 44.33
Wydatki Wojskowe 3662 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.5 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa -0.9 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.5 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 82.56 % 2018-06
Zmiany Zapasów 22.2 W Mln Eur 2018-03
Rejestracje nowych samochodów 26162 2018-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.8 % 2018-06
Szybkość Internetu 12895 KBps 2017-03
Adresy IP 3662187 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.57 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 42 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 29 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4199 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie 18.1 % 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.3 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 29074 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.1 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 114891 W Mln Eur 2018-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.64 % 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 41690 W Mln Eur 2018-03
Cena Benzyny 1.88 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.4 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 101 % 2017-12
Wydatki Osobiste 1.8 % 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.7 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 Punkty Indeksowe 2018-03
Pozwolenia Na Budowę 1956 2018-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.2 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 56.68 mm 2015-12
Temperatura 10.55 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.