Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 4792 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.16 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-06
Inflacja -0.3 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.3 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy -1833 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -99.12 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 2.3 2019-07
Optymizm Konsumentów -8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
PKB 238 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 46686 2019-06
Środki Trwałe Brutto 8897 2019-03
Pkb Per Capita 23738 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28688 2018-12
Rolnictwo w PKB 833 2019-03
Budownictwo w PKB 1780 2019-03
Przemysł w PKB 5605 2019-03
Usługi w PKB 8782 2019-03
Transport w PKB 3314 2019-03
Media w PKB 1235 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 50052 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-06
Pracujący 4858 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 325 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4398 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 519 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.5 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.2 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.9 2019-06
Koszty Pracy 96.7 2019-03
Wolne Etaty 11332 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1171 2018-10
Płaca Minimalna 700 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 123 2019-06
Populacja 10.29 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 990 2018-12
Koszty Utrzymania 670 2018-12
Wydajność 99.6 2019-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -901 2019-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-07
Inflacja Bazowa -0.12 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-07
Cpi Transport 103 2019-07
Inflacja Żywności -0.1 2019-07
Deflator Pkb 2 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-06
Podaż Pieniądza M0 27784 2019-07
Podaż Pieniądza M1 140205 2019-06
Podaż Pieniądza M2 234034 2019-06
Bilans Banków 367139 2019-06
Rezerwy Walutowe 24395 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 70256 2019-06
Bilans Banku Centralnego 111915 2019-07
Tempo Wzrostu Kredytów 0.6 2019-06
Prywatna długu do PKB 248 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1833 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -99.12 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Eksport 4754 2019-06
Import 6587 2019-06
Dług Zagraniczny 417357 2019-06
Rachunek kapitałowy -80.71 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 488 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 309 2019-06
Dochody z Turystyki 1559 2019-06
Rezerwy Złota 382 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 4985372 2019-06
Bronie Sprzedaży 3 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Bilans Budżetu -4483 2019-06
Wydatki Rządowe 8535 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 44 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 22436 2019-06
Dług Publiczny 250358 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 26918 2019-06
Wnioski o Azyl 130 2019-04
Rating Kredytowy 44.33
Wydatki Wojskowe 3969 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.3 2019-07
Produkcja Przemysłowa -5.8 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.5 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.7 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 81.38 2019-06
Zmiany Zapasów 488 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 25305 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.4 2019-06
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 23610 2019-06
Index Konkurencyjności 70.2 2018-12
Ranking Konkurencyjności 34 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 64 2018-12
Ranking Korupcji 30 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3872 2019-06
Produkcja w Górnictwie 6.2 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 29980 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.5 2019-03
Kredyt Konsumencki 115683 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.58 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43193 2019-03
Cena Benzyny 1.69 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 2018-12
Wydatki Osobiste 2.2 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.4 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1665 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.