Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2019-10
Indeks Giełdowy 4982 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.21 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-06
Inflacja -0.1 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -1638 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 649 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 2.2 2019-09
Optymizm Konsumentów -7.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
PKB 238 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 46715 2019-06
Środki Trwałe Brutto 8688 2019-06
Pkb Per Capita 23738 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28688 2018-12
Rolnictwo w PKB 827 2019-06
Budownictwo w PKB 1753 2019-06
Przemysł w PKB 5601 2019-06
Usługi w PKB 8784 2019-06
Transport w PKB 3421 2019-06
Media w PKB 1237 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 52460 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-06
Pracujący 4888 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 311 2019-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 4398 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 519 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.5 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.2 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.6 2019-08
Koszty Pracy 104 2019-06
Wolne Etaty 9375 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1171 2018-10
Płaca Minimalna 700 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 125 2019-08
Populacja 10.29 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.6 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 990 2018-12
Koszty Utrzymania 670 2018-12
Wydajność 103 2019-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -901 2019-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-09
Inflacja Bazowa 0.2 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-09
Cpi Transport 102 2019-09
Inflacja Żywności -0.11 2019-09
Deflator Pkb 1.2 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.1 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M0 27806 2019-08
Podaż Pieniądza M1 142101 2019-07
Podaż Pieniądza M2 234817 2019-07
Bilans Banków 367696 2019-07
Rezerwy Walutowe 23827 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 69825 2019-07
Bilans Banku Centralnego 113693 2019-08
Tempo Wzrostu Kredytów 0.6 2019-06
Prywatna długu do PKB 248 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1638 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 649 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Eksport 3872 2019-08
Import 5511 2019-08
Dług Zagraniczny 417357 2019-06
Rachunek kapitałowy 744 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 446 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 370 2019-07
Dochody z Turystyki 2021 2019-07
Rezerwy Złota 383 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 5658153 2019-07
Bronie Sprzedaży 3 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Bilans Budżetu -3857 2019-07
Wydatki Rządowe 8552 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 44 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 27590 2019-07
Dług Publiczny 251348 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 31447 2019-07
Wnioski o Azyl 100 2019-06
Rating Kredytowy 44.33
Wydatki Wojskowe 3969 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2.2 2019-09
Produkcja Przemysłowa -4.8 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.7 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 81.38 2019-06
Zmiany Zapasów 58.34 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 12435 2019-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2 2019-07
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 20969 2019-07
Index Konkurencyjności 70.45 2019-12
Ranking Konkurencyjności 34 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 64 2018-12
Ranking Korupcji 30 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4396 2019-07
Produkcja w Górnictwie 15.9 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 29844 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.9 2019-06
Kredyt Konsumencki 117428 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.62 2019-08
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43193 2019-03
Cena Benzyny 1.64 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.2 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 2018-12
Wydatki Osobiste 2.1 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.2 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 141 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1665 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.