Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-04
Indeks Giełdowy 4948 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.41 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.1 2020-12
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-12
Inflacja 0.5 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-03
Bilans Handlowy -708 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -283 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 134 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -1.1 2021-03
Optymizm Konsumentów -23 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Przypadki koronawirusa 831221 2021-04
Śmierć koronawirusa 16946 2021-04
Odzyskany koronawirus 790088 2021-04
Łóżka szpitalne 3.39 2017-12
Szpitale 21.84 2017-12
Pielęgniarki 6.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.1 2020-12
PKB 238 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 48145 2020-12
Środki Trwałe Brutto 8988 2020-12
Pkb Per Capita 24590 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 34798 2019-12
Rolnictwo w PKB 889 2020-12
Budownictwo w PKB 1957 2020-12
Przemysł w PKB 6186 2020-12
Usługi w PKB 8023 2020-12
Transport w PKB 3859 2020-12
Media w PKB 1499 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 52892 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-12
Pracujący 4645 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 362 2021-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 4392 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 468 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.5 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.7 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.6 2021-02
Koszty Pracy 124 2020-12
Wolne Etaty 7677 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 1188 2019-04
Płaca Minimalna 776 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń -4.1 2020-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 2021-02
Populacja 10.3 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.5 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.5 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 1.9 2020-12
Wydajność 100 2020-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych 3967 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-03
Inflacja Bazowa 0.14 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2021-03
Cpi Transport 102 2021-03
Inflacja Żywności 0.8 2021-03
Deflator Pkb 1.9 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 26.3 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 2681985 2021-04
Przypadki koronawirusa 831221 2021-04
Śmierć koronawirusa 16946 2021-04
Odzyskany koronawirus 790088 2021-04
Łóżka szpitalne 3.39 2017-12
Szpitale 21.84 2017-12
Pielęgniarki 6.7 2017-12
Łóżka OIOM 325 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-03
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M0 31950 2021-03
Podaż Pieniądza M1 168714 2020-12
Podaż Pieniądza M2 263660 2020-12
Bilans Banków 448962 2020-12
Rezerwy Walutowe 22738 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 74201 2021-02
Bilans Banku Centralnego 202205 2021-03
Tempo Wzrostu Kredytów 9.6 2020-12
Podaż Pieniądza M3 264312 2020-12
Prywatna długu do PKB 236 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -708 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -283 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2020-12
Eksport 5012 2021-02
Import 5718 2021-02
Dług Zagraniczny 410349 2020-12
Rachunek kapitałowy 39.46 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 537 2021-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 269 2021-01
Dochody z Turystyki 520 2020-12
Rezerwy Złota 383 2020-12
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Przyjazdy Turystów 142953 2021-02
Bronie Sprzedaży 46 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 134 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2020-12
Bilans Budżetu -2336 2021-02
Wydatki Rządowe 8665 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 7054 2021-02
Dług Publiczny 270492 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 4154 2021-01
Wnioski o Azyl 45 2020-08
Rating Kredytowy 71 2021-04
Wydatki Wojskowe 4716 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.1 2021-03
Produkcja Przemysłowa -2.4 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.4 2021-01
Stopa Utylizacji Surowców 79.15 2020-12
Zmiany Zapasów 119 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 12699 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.8 2021-02
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 20588 2021-01
Index Konkurencyjności 70.45 2019-12
Ranking Konkurencyjności 34 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2020-12
Ranking Korupcji 33 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5244 2021-01
Produkcja w Górnictwie -15.2 2021-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -23 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.5 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 30464 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.8 2020-12
Kredyt Konsumencki 120958 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2 2021-02
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42612 2020-12
Cena Benzyny 1.83 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.1 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 92.94 2019-12
Wydatki Osobiste -0.6 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -4.8 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 157 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 1606 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.9 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.