Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-06
Indeks Giełdowy 5062 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.5 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-03
Inflacja 0.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -1802 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 8.56 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 2.3 2019-05
Optymizm Konsumentów -9 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
PKB 218 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 46449 2019-03
Środki Trwałe Brutto 8897 2019-03
Pkb Per Capita 23117 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27937 2017-12
Rolnictwo w PKB 833 2019-03
Budownictwo w PKB 1780 2019-03
Przemysł w PKB 5605 2019-03
Usługi w PKB 8782 2019-03
Transport w PKB 3314 2019-03
Media w PKB 1235 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 51423 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-03
Pracujący 4822 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 347 2019-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 4357 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 524 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.1 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.7 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.2 2019-04
Koszty Pracy 96.7 2019-03
Wolne Etaty 12089 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1167 2018-04
Płaca Minimalna 700 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 4.9 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 2019-03
Populacja 10.29 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 990 2018-12
Koszty Utrzymania 670 2018-12
Wydajność 99.6 2019-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -8926 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Inflacja Bazowa 0.47 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-05
Cpi Transport 102 2019-05
Inflacja Żywności -0.17 2019-04
Deflator Pkb 1.1 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-04
Podaż Pieniądza M0 27317 2019-04
Podaż Pieniądza M1 132729 2019-03
Podaż Pieniądza M2 227226 2019-03
Bilans Banków 364708 2019-03
Rezerwy Walutowe 23919 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 69303 2019-03
Bilans Banku Centralnego 111420 2019-04
Tempo Wzrostu Kredytów -0.1 2019-03
Prywatna długu do PKB 248 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1802 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 8.56 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Eksport 4999 2019-04
Import 6801 2019-04
Dług Zagraniczny 412766 2018-12
Rachunek kapitałowy 63.68 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1200 2019-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 357 2019-04
Dochody z Turystyki 1425 2019-04
Rezerwy Złota 382 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 3186713 2019-03
Bronie Sprzedaży 3 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 122 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Bilans Budżetu -972 2019-03
Wydatki Rządowe 8535 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 44 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 11321 2019-03
Dług Publiczny 244906 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 12293 2019-03
Wnioski o Azyl 130 2019-02
Rating Kredytowy 44.33
Wydatki Wojskowe 3969 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.3 2019-05
Produkcja Przemysłowa -1.6 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.9 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 78.71 2019-03
Zmiany Zapasów 488 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 22724 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.3 2019-03
Szybkość Internetu 12895 2017-03
Adresy IP 3662187 2017-03
Produkcja Samochodów 26000 2019-02
Index Konkurencyjności 70.2 2018-12
Ranking Konkurencyjności 34 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 64 2018-12
Ranking Korupcji 30 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4001 2019-04
Produkcja w Górnictwie -12.9 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.5 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 29980 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4 2018-09
Kredyt Konsumencki 115117 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.7 2019-04
Rozporządzalny Dochód Osobisty 41779 2018-12
Cena Benzyny 1.76 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 2018-12
Wydatki Osobiste 1.5 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.5 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 1861 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Portugalia - Wskaźniki ekonomiczne.