Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 5307.98 5169 5117 5066 5014 4914
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.38 0.39 0.43 0.47 0.52 0.63
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7
Stopa Bezrobocia 6.10 6.8 6.8 5.7 6 5.8
Inflacja 0.40 0.8 1.1 1 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 1.1 0.1 0.5 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1734.52 -1580 -1720 -1700 -1460 -1440
Saldo Obrotów Bieżących 242.68 -180 -40 190 -90 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
Dług Publiczny do PKB 122.20 117 117 117 117 115
Budżet Państwa do PKB -0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Koniunktura w Przemyśle 2.10 1.9 2.3 2.1 1.8 1.8
Optymizm Konsumentów -7.20 -8 -9 -8 -6 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 1 -0.7 -1.4 -1.2 -0.7
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7
PKB 237.98 251 251 251 251 259
Pkb W Cenach Stałych 50486.50 50339 50618 50773 51395 52269
Środki Trwałe Brutto 9072.00 9264 9249 9123 9235 9392
Pkb Per Capita 23737.70 25100 25100 25100 25100 25700
Pkb Per Capita Ppp 28687.50 29600 29600 29600 29600 29600
Rolnictwo w PKB 1021.80 1007 1019 1028 1040 1058
Budownictwo w PKB 1902.30 1924 1906 1913 1937 1969
Przemysł w PKB 6156.30 6265 6256 6191 6267 6374
Usługi w PKB 8831.70 8819 8854 8882 8991 9144
Transport w PKB 3735.00 3685 3742 3756 3802 3867
Media w PKB 1540.00 1575 1569 1549 1568 1594
Produkt Narodowy Brutto 53814.68 50352 52758 54120 54783 55715
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.10 6.8 6.8 5.7 6 5.8
Pracujący 4840.60 4960 4960 4960 4990 5110
Bezrobotni Zarejestrowani 351.60 291 291 291 275 275
Zatrudnienie na Pół Etatu 490.30 585 585 585 600 615
Zatrudnienie na Pełny Etat 4457.50 4470 4470 4470 4510 4590
Wskaźnik Zatrudnienia 55.80 55.2 55.6 55.9 55.7 55.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.50 59.1 59.4 59.6 59.4 59.5
Bezrobocie Długoterminowe 2.90 3.2 3.2 2.1 2.4 2.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.00 18.6 18.6 17.5 17.8 17.8
Koszty Pracy 97.80 99.21 107 100 99.95 102
Wolne Etaty 9020.00 16250 16250 16250 10412 10450
Przeciętne Wynagrodzenia 1170.63 1201 1201 1200 1196 1223
Wzrost Wynagrodzeń 4.70 2.6 2.6 2.5 2.2 2.2
Wynagrodzenia w Przemyśle 139.97 111 127 110 110 112
Płaca Minimalna 700.00 741 741 741 741 780
Populacja 10.29 10.25 10.25 10.25 10.25 10.23
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430.00 1467 1467 1466 1461 1494
Zmiana Liczby Bezrobotnych -1263.00 -7800 -7800 -4800 -2600 -1800
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659.00 676 676 675 674 688
Wydajność 111.70 100 100 100 104 104
Koszty Utrzymania Rodziny 990.00 1016 1016 1015 1012 1034
Koszty Utrzymania 670.00 687 687 687 685 700
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.40 0.8 1.1 1 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 1.1 0.1 0.5 0.3 0.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.40 104 106 106 105 106
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.09 105 106 105 105 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.21 105 106 105 106 107
Inflacja Bazowa 0.36 0.4 0.6 0.8 1.1 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.60 104 105 104 104 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.60 0.7 1 0.9 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.76 109 110 109 110 112
Cpi Transport 102.63 102 103 103 104 105
Inflacja Żywności 0.16 0.6 0.9 1.1 1.5 1.8
Deflator Pkb 1.50 1.7 1.7 1.21 1.8 1.7
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Podaż Pieniądza M2 234668.00 249100 251100 255400 263300 275200
Bilans Banków 368193.00 392200 398200 406300 411200 419100
Kredyty dla Sektora prywatnego 68953.00 69719 70654 69510 70194 71387
Prywatna długu do PKB 248.20 244 244 244 244 240
Tempo Wzrostu Kredytów 0.30 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7
Bilans Banku Centralnego 110128.00 127400 127400 136400 144240 144240
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1734.52 -1580 -1720 -1700 -1460 -1440
Saldo Obrotów Bieżących 242.68 -180 -40 190 -90 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
Import 6979.67 7120 6820 6980 6310 6590
Eksport 5245.16 5540 5100 5280 4650 4890
Dług Zagraniczny 415500.00 419100 419100 421869 423300 426300
Rachunek kapitałowy 589.29 510 510 510 287 320
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 133.60 380 550 450 120 180
Transfery Pieniężne od Emigrantów 322.73 295 295 295 402 415
Dochody z Turystyki 1536.59 1200 1510 2050 1400 1600
Rezerwy Złota 382.54 383 383 383 383 383
Przyjazdy Turystów 6134309.00 3120000 3120000 4910000 2153000 2452000
Bronie Sprzedaży 3.00 50 50 50 50 50
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 122.20 117 117 117 117 115
Budżet Państwa do PKB -0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Bilans Budżetu -3831.00 -700 -700 -700 -3310 -3810
Wydatki Rządowe 8331.70 8366 8372 8379 8482 8626
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 44 44 44 44 43.8
Dochody Budżetu Państwa 40563.00 11500 11500 11500 49250 50250
Dług Publiczny 252278.00 267000 268500 269100 271000 276000
Wydatki Budżetu Państwa 39027.00 12200 12200 12200 52560 54060
Wydatki Wojskowe 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334
Wnioski o Azyl 175.00 70 70 70 85 70
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 2.10 1.9 2.3 2.1 1.8 1.8
Produkcja Przemysłowa 0.20 1.2 1.4 1.5 1.2 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 1.1 -1.8 -1.2 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.70 0.9 1.1 1.4 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 77.63 81 81 81 81.4 81.5
Zmiany Zapasów 490.87 55 55 55 88 95
Rejestracje nowych samochodów 17726.00 29400 29400 16600 22420 25180
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.90 2.1 2.1 2 2.4 2.5
Produkcja w Górnictwie 3.50 1.5 2 1.7 2 1.4
Produkcja Samochodów 25857.00 24100 24100 26500 21200 20600
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -7.20 -8 -9 -8 -6 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 1 -0.7 -1.4 -1.2 -0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70 2.5 2.2 1.9 2.2 2.3
Wydatki Konsumpcyjne 32028.70 31664 31846 32210 32605 33160
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.20 5.7 6.2 6.5 6.7 7.1
Kredyt Konsumencki 118662.00 115808 116339 118875 120798 122851
Wydatki Osobiste 2.70 2.1 1.7 2 1.9 2.3
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.56 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43886.00 43542 44275 44135 44676 45435
Cena Benzyny 1.67 1.83 1.88 1.92 1.97 1.97
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 65.40 57.8 57.8 57.8 57.8 54
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 91.9 91.9 91.9 91.9 86
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 2.00 2 2 2.2 1.8 1.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143.12 145 138 145 149 154
Pozwolenia Na Budowę 1965.00 1720 1720 1880 1620 1790
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.