Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 5016.35 4986 4931 4878 4824 4720
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.25 0.32 0.35 0.38 0.42 0.51
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
Stopa Bezrobocia 6.30 5.9 6.5 6.8 6.8 6
Inflacja -0.10 -0.3 0.5 0.8 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.9 0.2 1.1 0.1 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1750.78 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Saldo Obrotów Bieżących 649.31 551 -110 -220 -100 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 121.50 119 119 117 117 117
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Koniunktura w przemyśle 2.30 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Optymizm Konsumentów -7.60 -10 -7 -8 -9 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 -1.6 0.8 1 -0.7 -1.2
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
PKB 237.98 245 245 251 251 251
Pkb W Cenach Stałych 46714.70 46856 47040 47298 47509 47887
Środki Trwałe Brutto 8687.80 8342 8362 9063 8835 8513
Pkb Per Capita 23737.70 24500 24500 25100 25100 25100
Pkb Per Capita Ppp 28687.50 29100 29100 29600 29600 29600
Rolnictwo w PKB 827.20 851 846 844 841 861
Budownictwo w PKB 1753.20 1652 1702 1828 1783 1732
Przemysł w PKB 5601.40 5740 5760 5713 5697 5864
Usługi w PKB 8784.10 8716 8815 8942 8933 8974
Transport w PKB 3421.20 3398 3394 3382 3479 3455
Media w PKB 1236.80 1273 1277 1262 1258 1300
Produkt Narodowy Brutto 50051.60 52247 52349 50953 50902 53291
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.30 5.9 6.5 6.8 6.8 6
Bezrobotni Zarejestrowani 319.30 306 295 291 291 275
Wskaźnik Zatrudnienia 55.50 55.8 55.4 55.2 55.6 55.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.20 59.5 59.2 59.1 59.4 59.4
Bezrobocie Długoterminowe 2.70 2.3 2.9 3.2 3.2 3.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.30 18.9 19.5 19.8 19.8 20.1
Koszty Pracy 103.90 99.5 115 99.21 107 117
Przeciętne Wynagrodzenia 1170.63 1201 1200 1201 1201 1226
Wzrost Wynagrodzeń 3.40 2.9 2.5 2.6 2.6 2.2
Wynagrodzenia w Przemyśle 135.71 107 151 111 126 154
Płaca Minimalna 700.00 700 700 725 725 725
Populacja 10.29 10.28 10.27 10.25 10.25 10.25
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430.00 1379 1466 1467 1467 1498
Zmiana Liczby Bezrobotnych -901.00 -6600 -3400 -7800 -7800 -2600
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659.00 644 675 676 676 690
Koszty Utrzymania Rodziny 990.00 988 1015 1016 1016 1037
Koszty Utrzymania 670.00 669 687 687 687 702
Zmiana Zatrudnienia -0.60 0.5 0.6 0.4 0.3 0.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -0.10 -0.3 0.5 0.8 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.9 0.2 1.1 0.1 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.21 104 104 105 106 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.21 105 104 105 106 105
Inflacja Bazowa 0.22 0.2 0.4 0.4 0.6 1.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.04 107 106 105 105 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.10 -0.6 0.5 0.7 1 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.13 108 109 109 110 111
Cpi Transport 103.05 102 101 102 103 103
Inflacja Żywności -0.04 0.4 0.9 0.9 1.2 1.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
Podaż Pieniądza M2 234817.00 238800 244100 249100 251100 263300
Bilans Banków 367696.00 376200 384200 392200 398200 411200
Kredyty dla Sektora prywatnego 69825.00 72901 70843 70550 71450 72118
Prywatna długu do PKB 248.20 248 248 244 244 244
Tempo Wzrostu Kredytów 0.60 0.7 1 1.5 1.5 1.7
Bilans Banku Centralnego 113693.00 115500 122600 127400 132600 144240
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1750.78 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Saldo Obrotów Bieżących 649.31 551 -110 -220 -100 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Import 7128.47 6250 5910 6420 6320 6110
Eksport 5377.69 5070 4510 5540 5400 4650
Dług Zagraniczny 417357.00 414645 420196 421869 424452 427759
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 445.52 360 250 380 550 120
Dochody z Turystyki 2021.05 1950 1250 1200 1510 1400
Rezerwy Złota 382.54 383 383 383 383 383
Przyjazdy Turystów 5658153.00 4750000 1853000 3120000 3120000 2153000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 121.50 119 119 117 117 117
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Wydatki Rządowe 8551.60 8667 8684 8697 8697 8840
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 44.2 44.2 44 44 44
Dług Publiczny 250358.00 261900 264000 267000 268500 271000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 2.30 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Produkcja Przemysłowa -3.50 0.5 1.5 1.2 1.4 1.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.50 -2.6 0.3 1.1 -1.8 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.50 -0.2 1 0.9 1.1 1.1
Rejestracje nowych samochodów 12435.00 16200 19580 29400 29400 22420
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.00 1.9 2.2 2.1 2.1 2.4
Produkcja Samochodów 20969.00 25900 19500 24100 24100 21200
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -7.60 -10 -7 -8 -9 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 -1.6 0.8 1 -0.7 -1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.70 3.7 2.6 2.5 2.2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 29843.90 30024 30420 30483 30351 30967
Kredyt Konsumencki 117428.00 117362 117390 117189 117650 119503
Wydatki Osobiste 2.10 1.8 2 2.1 1.7 1.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.51 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43192.90 41457 42531 43970 43927 43296
Cena Benzyny 1.65 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.90 61.1 61.1 57.8 57.8 57.8
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 95.1 95.1 91.9 91.9 91.9
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 4.20 2.6 2.2 2 2 1.8
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 141.49 142 144 145 138 149
Pozwolenia Na Budowę 1665.00 1970 1450 1720 1720 1620
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.50 74 74 73.8 73.8 73.8


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.