Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 4121.94 4075 3994 3915 3837 3680
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.24 0.28 0.31 0.34 0.37 0.44

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.90 4.6 2 2.3 1.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.30 -7.7 -5.6 -2.1 10.2 5.9
Stopa Bezrobocia 5.60 9.6 10 9.5 8.8 8
Inflacja 0.00 -0.6 0.1 0.5 1.6 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.5 0.3 1.1 0.1 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -716.31 -1700 -1460 -1350 -1500 -1440
Saldo Obrotów Bieżących 140.01 190 -350 -200 -40 -220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -0.8 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2
Dług Publiczny do PKB 117.70 132 132 124 124 124
Budżet Państwa do PKB 0.20 -7 -7 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle -1.30 -1.6 -1.6 -1.2 -0.5 0.1
Optymizm Konsumentów -26.00 -24 -16 -12 -10 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.90 -1.4 -1.2 1.3 -1.1 -0.7
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.90 4.6 2 2.3 1.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.30 -7.7 -5.6 -2.1 10.2 5.9
PKB 237.69 200 200 230 230 230
Pkb W Cenach Stałych 42283.90 49348 48161 48002 46473 51003
Środki Trwałe Brutto 8306.60 8851 8372 8944 10068 8866
Pkb Per Capita 24590.40 25100 25100 25700 25700 25700
Pkb Per Capita Ppp 34798.00 32600 32600 33400 33400 33400
Rolnictwo w PKB 1026.80 992 965 1004 1130 1022
Budownictwo w PKB 1998.80 1869 1799 1919 2160 1905
Przemysł w PKB 4738.00 6000 5833 5894 6635 6177
Usługi w PKB 6405.80 8640 8456 8260 9298 8955
Transport w PKB 3090.20 3703 3571 3591 4042 3782
Media w PKB 1464.00 1564 1550 1515 1705 1642
Produkt Narodowy Brutto 50557.78 52433 51580 49496 55715 54623

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.60 9.6 10 9.5 8.8 8
Pracujący 4706.00 4960 4990 4990 4990 5110
Bezrobotni Zarejestrowani 388.80 291 275 275 275 275
Zatrudnienie na Pół Etatu 456.10 585 600 600 600 615
Zatrudnienie na Pełny Etat 4275.10 4470 4510 4510 4510 4590
Wskaźnik Zatrudnienia 53.20 55.9 55.7 55.7 55.7 55.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.30 59.6 59.4 59.4 59.4 59.5
Bezrobocie Długoterminowe 1.70 4.5 4.9 4.4 3.7 3.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.30 27.6 28 27.5 26.8 26.8
Koszty Pracy 118.10 91.55 109 98.11 99.6 110
Wolne Etaty 9345.00 16250 10412 10412 10412 10450
Przeciętne Wynagrodzenia 1188.06 1114 1161 1176 1194 1178
Wynagrodzenia w Przemyśle 135.47 101 146 109 106 148
Wzrost Wynagrodzeń -13.20 -6.2 -2.3 -1 0.5 1.5
Płaca Minimalna 740.83 741 741 741 741 780
Populacja 10.28 10.25 10.25 10.23 10.23 10.23
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5
Wydajność 113.00 100 104 104 104 104
Zmiana Liczby Bezrobotnych 16611.00 4800 2600 -1600 -2220 -1800
Zmiana Zatrudnienia -3.40 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.00 -0.6 0.1 0.5 1.6 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.5 0.3 1.1 0.1 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.20 104 104 105 106 105
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.12 104 104 104 107 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.13 105 105 105 105 107
Inflacja Bazowa -0.08 0.8 1.1 1.1 1.1 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.10 98.58 101 102 98.98 102
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.00 -4.2 -1.2 0.5 1.1 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.21 108 109 110 109 110
Cpi Transport 99.81 102 103 100 102 104
Inflacja Żywności 2.30 1.1 1.5 1.4 1.4 1.8
Deflator Pkb 1.60 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Podaż Pieniądza M2 246088.30 255400 263300 263300 263300 275200
Bilans Banków 431296.20 406300 411200 411200 411200 419100
Kredyty dla Sektora prywatnego 70872.00 72574 71822 71884 72741 73043
Tempo Wzrostu Kredytów 4.60 5 7 6.5 4.4 1.7
Prywatna długu do PKB 248.20 244 244 244 244 240
Bilans Banku Centralnego 135340.00 136400 144240 144240 144240 144240

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -716.31 -1700 -1460 -1350 -1500 -1440
Saldo Obrotów Bieżących 140.01 190 -350 -200 -40 -220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -0.8 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2
Import 5723.06 6530 6110 6550 6350 6410
Eksport 5006.75 4300 4150 5200 4850 4600
Dług Zagraniczny 414698.00 419100 423300 423300 423300 426300
Rachunek kapitałowy 886.67 510 287 287 287 320
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 138.85 450 120 120 120 180
Transfery Pieniężne od Emigrantów 286.46 295 402 402 402 415
Dochody z Turystyki 339.86 780 250 810 1050 650
Rezerwy Złota 382.50 383 383 383 383 383
Bronie Sprzedaży 3.00 50 50 50 50 50
Przyjazdy Turystów 889198.00 2161000 1119000 1753000 3203000 1952000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 117.70 132 132 124 124 124
Budżet Państwa do PKB 0.20 -7 -7 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu -8488.00 -6000 -3310 -10200 -15600 -3810
Wydatki Rządowe 8067.20 8145 7905 8195 9224 8372
Wydatków Rządowych W Pkb 42.70 48 48 46 46 46
Dochody Budżetu Państwa 23732.00 36200 47250 9700 23600 52120
Dług Publiczny 254769.00 269100 271000 271000 271000 276000
Wydatki Budżetu Państwa 32221.00 48200 65560 19900 39200 62060
Wydatki Wojskowe 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -1.30 -1.6 -1.6 -1.2 -0.5 0.1
Produkcja Przemysłowa -9.60 1.5 1.2 1.2 1.2 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 11.90 -1.2 0.5 0.5 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -15.70 1.4 1.1 1.1 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 73.19 81 81.4 81.4 81.4 81.5
Zmiany Zapasów 73.81 55 88 88 88 95
Rejestracje nowych samochodów 12417.00 16600 22420 22420 22420 25180
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -11.50 2 2.4 2.4 2.4 2.5
Produkcja w Górnictwie -9.50 1.7 2 2 2 1.4
Produkcja Samochodów 18317.00 26500 21200 21200 21200 20600

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -26.00 -24 -16 -12 -10 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.90 -1.4 -1.2 1.3 -1.1 -0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.00 1.9 2.2 2.2 2.2 2.3
Wydatki Konsumpcyjne 26790.60 31229 30293 30461 34289 32080
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.20 6.5 6.7 6.7 6.7 7.1
Kredyt Konsumencki 118978.00 115171 112175 116375 130937 118793
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 64.00 57.8 57.8 57.8 57.8 54
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 92.97 91.9 91.9 91.9 91.9 86
Wydatki Osobiste -11.50 2 1.9 1.9 1.9 2.3
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.07 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63
Rozporządzalny Dochód Osobisty 41676.00 42759 41421 40801 45927 43865
Cena Benzyny 1.66 1.45 1.38 1.31 1.25 1.18

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -4.40 2.2 1.8 1.8 1.8 1.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151.23 145 149 149 149 154
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4
Pozwolenia Na Budowę 1734.00 1880 1620 1620 1620 1790


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.