Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 4670.95 4680 4586 4495 4405 4226
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.27 0.27 0.3 0.33 0.36 0.43

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -2.2 1.5 4 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.10 1.1 13.2 6.5 5.9 2
Stopa Bezrobocia 7.10 9.5 8.8 8.4 8 7
Inflacja 0.50 0.5 0.9 1.2 1.1 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 1.1 0.1 0.3 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1370.00 -1460 -1550 -600 -1440 -1440
Saldo Obrotów Bieżących -462.44 -200 -40 250 -220 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
Dług Publiczny do PKB 117.20 130 130 130 130 128
Budżet Państwa do PKB 0.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.8
Koniunktura w Przemyśle -1.80 -1.2 -0.5 -0.3 0.1 0.8
Optymizm Konsumentów -25.80 -17 -12 -10 -12 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.80 1.3 0.8 -1 -0.7 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -2.2 1.5 4 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.10 1.1 13.2 6.5 5.9 2
PKB 237.69 210 210 210 210 230
Pkb W Cenach Stałych 48144.70 49629 47865 51045 50757 51772
Środki Trwałe Brutto 8988.00 9217 9403 9585 9531 9722
Pkb Per Capita 24590.40 23600 23600 23600 23600 24400
Pkb Per Capita Ppp 34798.00 33400 33400 33400 33400 34400
Rolnictwo w PKB 889.10 1037 1162 1003 997 1017
Budownictwo w PKB 1957.20 1981 2263 2087 2076 2117
Przemysł w PKB 6186.20 6073 5363 6585 6548 6679
Usługi w PKB 8023.40 8411 7251 8529 8481 8651
Transport w PKB 3859.20 3701 3498 4054 4031 4111
Media w PKB 1498.70 1539 1657 1583 1574 1606
Produkt Narodowy Brutto 52065.35 51114 52405 55450 55137 56240

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 7.10 9.5 8.8 8.4 8 7
Wskaźnik Zatrudnienia 54.50 52.6 53 53.4 53.8 54.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.70 59.4 59.4 59.4 59.5 59.5
Bezrobocie Długoterminowe 2.40 4.8 4.1 3.7 3.3 3.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 22.50 24.9 24.2 23.8 23.4 23.4
Koszty Pracy 105.60 117 109 98.11 120 120
Przeciętne Wynagrodzenia 1188.06 1205 1161 1176 1237 1237
Wynagrodzenia w Przemyśle 146.86 154 146 109 158 158
Wzrost Wynagrodzeń -4.10 -1 0.5 1.2 1.5 2
Płaca Minimalna 775.83 776 776 776 776 785
Populacja 10.28 10.23 10.23 10.23 10.23 10.21
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wydajność 102.10 102 102 104 105 107
Zmiana Liczby Bezrobotnych 3967.00 -1600 -2220 -2220 -1800 -2800
Zmiana Zatrudnienia 1.20 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.50 0.5 0.9 1.2 1.1 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 1.1 0.1 0.3 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.54 105 106 105 105 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.76 104 106 105 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.40 107 105 105 109 109
Inflacja Bazowa 0.55 0.8 0.9 1 1.2 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.90 102 98.98 99.08 110 101
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.00 0.5 1.1 1 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.93 110 109 110 110 111
Cpi Transport 101.50 100 101 100 101 102
Inflacja Żywności 1.00 1.6 1.6 1.7 1.9 1.8
Deflator Pkb 2.00 1.1 1.4 1.5 1.6 1.6

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Podaż Pieniądza M2 263660.00 264300 263800 265100 271200 282200
Bilans Banków 448962.40 455100 454800 456800 457100 469100
Kredyty dla Sektora prywatnego 73966.00 73234 73990 73969 76234 77530
Tempo Wzrostu Kredytów 9.60 8.5 4.4 2.5 2.5 1.7
Prywatna długu do PKB 248.20 255 255 255 255 251
Bilans Banku Centralnego 140699.00 145100 144900 145900 147800 154200

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -1370.00 -1460 -1550 -600 -1440 -1440
Saldo Obrotów Bieżących -462.44 -200 -40 250 -220 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
Import 5599.74 5950 5250 6790 6010 6380
Eksport 4229.43 4400 4650 4850 4600 4890
Dług Zagraniczny 410349.00 437800 436700 434200 432300 436600
Rachunek kapitałowy -25.53 250 180 460 210 440
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1745.71 140 250 190 220 380
Dochody z Turystyki 519.55 810 1050 1320 650 980
Rezerwy Złota 382.57 383 383 383 383 383
Przyjazdy Turystów 383989.00 1753000 3203000 4101000 1952000 1952000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 117.20 130 130 130 130 128
Budżet Państwa do PKB 0.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.8
Bilans Budżetu -667.00 -3310 -18310 -10200 -3810 -3810
Wydatki Rządowe 8664.80 9400 9100 8900 9000 9100
Wydatków Rządowych W Pkb 42.70 46 46 46 46 44
Dochody Budżetu Państwa 3488.00 9700 23600 39200 52120 55440
Dług Publiczny 267011.00 275200 274400 273900 273400 277000
Wydatki Budżetu Państwa 4154.00 19900 39200 47900 62060 61100

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -1.80 -1.2 -0.5 -0.3 0.1 0.8
Produkcja Przemysłowa -6.50 6.1 11.5 4.2 5.1 2.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.30 0.7 0.3 -1.1 0.7 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.40 6.7 12 4.5 5.5 2.8
Stopa Utylizacji Surowców 79.15 66 69 72 75 79
Rejestracje nowych samochodów 10029.00 9800 16200 16400 17100 21100
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.20 5.1 9.5 7.2 5.1 2.7
Produkcja Samochodów 20588.00 13200 20200 26800 18900 21500

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -25.80 -17 -12 -10 -12 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.80 1.3 0.8 -1 -0.7 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.90 3.4 5.1 1.8 4.8 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 30463.90 31498 30327 32505 32322 32969
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.60 7.5 7 6.8 7.1 6.5
Kredyt Konsumencki 120751.00 120179 134683 127620 127519 130070
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 65.90 71 71 71 71 67
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 92.94 100 100 100 100 97
Wydatki Osobiste -1.40 4.8 9.1 7.6 4.9 2.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42588.60 42134 41983 45357 45101 46003
Cena Benzyny 1.82 1.71 1.62 1.54 1.47 1.39

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Budowlana -3.40 1.5 4.1 3.6 4.5 2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 153.27 136 138 141 147 147
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.50 73.4 73.4 73.4 73.4 73
Pozwolenia Na Budowę 1606.00 1650 1740 1950 1450 1680


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.