Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.22 1.21 1.21 1.21 1.2 1.19
Indeks Giełdowy 5316.01 5138 5035 4935 4837 4640
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.61 0.69 0.76 0.84 0.92 1.09

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -3.30 3.4 4 1.2 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.40 13.2 4.5 5.1 9 2.3
Stopa Bezrobocia 7.10 6.7 6.9 7 6.8 6.5
Inflacja 0.60 0.9 1.2 1.1 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1002.00 -1460 -1550 -1440 -1440 -1440
Saldo Obrotów Bieżących -52.49 -40 250 -220 -220 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.8 -0.8 -0.8 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 133.60 127 127 127 122 122
Budżet Państwa do PKB -5.70 -4.8 -4.8 -4.8 -3.2 -3.2
Koniunktura w Przemyśle -0.50 -0.5 -0.3 0.1 0.1 0.8
Optymizm Konsumentów -21.00 -12 -10 -12 -12 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.20 0.8 -1 -0.7 -0.7 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -3.30 3.4 4 1.2 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.40 13.2 4.5 5.1 9 2.3
PKB 237.69 210 210 210 210 230
Pkb W Cenach Stałych 46644.70 47865 50086 50600 50843 51764
Środki Trwałe Brutto 8988.00 9403 9405 9446 9797 9664
Pkb Per Capita 24590.40 23600 23600 23600 23600 24400
Pkb Per Capita Ppp 34798.00 33400 33400 33400 33400 34400
Rolnictwo w PKB 889.10 1162 984 934 969 956
Budownictwo w PKB 1957.20 2263 2048 2057 2133 2104
Przemysł w PKB 6186.20 5363 6461 6502 6743 6651
Usługi w PKB 8023.40 7251 8369 8433 8746 8627
Transport w PKB 3859.20 3498 3978 4056 4207 4149
Media w PKB 1498.70 1657 1553 1575 1634 1611
Produkt Narodowy Brutto 52892.41 52405 54408 55590 57653 56868

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 7.10 6.7 6.9 7 6.8 6.5
Wskaźnik Zatrudnienia 53.90 53 53.4 53.8 53.8 54.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.00 59.4 59.4 59.5 59.5 59.5
Bezrobocie Długoterminowe 2.40 2 2.2 2.3 2.1 1.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.00 22.6 22.8 22.9 22.7 22.5
Koszty Pracy 123.90 117 109 120 120 120
Przeciętne Wynagrodzenia 1188.06 1205 1161 1237 1237 1237
Wynagrodzenia w Przemyśle 113.10 154 146 158 158 158
Wzrost Wynagrodzeń -5.90 0.5 1.2 1.5 1.5 2
Płaca Minimalna 775.83 776 776 776 785 785
Populacja 10.30 10.29 10.29 10.29 10.27 10.27
Wiek Emerytalny Kobiet 66.50 66.5 66.5 66.5 66.58 66.58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.50 66.5 66.5 66.5 66.58 66.58
Zmiana Zatrudnienia 1.90 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Wydajność 100.20 102 104 105 105 107
Zmiana Liczby Bezrobotnych 1008.00 -2220 -2220 -1800 -1800 -2800

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.60 0.9 1.2 1.1 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.95 106 105 105 106 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.36 106 105 104 105 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.80 107 105 109 109 109
Inflacja Bazowa 0.08 0.9 1 1.2 1.2 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.13 109 110 110 110 111
Cpi Transport 102.83 101 100 101 103 102
Inflacja Żywności -0.80 1.2 1.7 1.9 1 1.8
Deflator Pkb 1.90 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.07 98.98 99.09 110 103 101
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.90 1.1 1 1.4 1.4 1.7

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Podaż Pieniądza M2 271128.00 263800 265100 271200 271200 282200
Bilans Banków 457393.50 454800 456800 457100 457100 469100
Kredyty dla Sektora prywatnego 74910.40 73990 73969 78256 76783 79586
Bilans Banku Centralnego 202094.00 144900 145900 147800 147800 154200
Tempo Wzrostu Kredytów 10.00 4.4 2.5 2.5 2.5 1.7
Prywatna długu do PKB 253.90 255 255 255 255 251

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -1002.00 -1460 -1550 -1440 -1440 -1440
Saldo Obrotów Bieżących -52.49 -40 250 -220 -220 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.8 -0.8 -0.8 -0.4 -0.4
Import 6807.62 5250 6790 6010 6010 6380
Eksport 5805.97 4650 4850 4600 4600 4890
Dług Zagraniczny 410349.00 436700 434200 432300 432300 436600
Rachunek kapitałowy 815.25 180 460 210 210 440
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 600.38 250 190 220 220 380
Dochody z Turystyki 221.61 1050 1320 650 650 980
Rezerwy Złota 382.57 383 383 383 383 383
Przyjazdy Turystów 184036.00 3203000 4101000 1952000 1952000 1952000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 133.60 127 127 127 122 122
Budżet Państwa do PKB -5.70 -4.8 -4.8 -4.8 -3.2 -3.2
Bilans Budżetu -3000.40 -3310 -18310 -3810 -3810 -3810
Wydatki Rządowe 8664.80 9100 8900 9000 9000 9100
Wydatków Rządowych W Pkb 48.40 48 48 48 46 46
Dochody Budżetu Państwa 10345.30 23600 39200 52120 52120 55440
Dług Publiczny 270492.00 274400 273900 273400 273400 277000
Wydatki Budżetu Państwa 4154.00 39200 47900 62060 62060 61100

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -0.50 -0.5 -0.3 0.1 0.1 0.8
Produkcja Przemysłowa 5.00 11.5 4.2 5.1 5.1 2.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.90 0.3 -1.1 0.7 0.7 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.70 12 4.5 5.5 5.5 2.8
Stopa Utylizacji Surowców 78.75 69 72 75 75 79
Rejestracje nowych samochodów 12699.00 16200 16400 17100 17100 21100
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.80 9.5 7.2 5.1 5.1 2.7
Produkcja Samochodów 20588.00 20200 26800 18900 18900 21500

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -21.00 -12 -10 -12 -12 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.20 0.8 -1 -0.7 -0.7 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.10 5.1 1.8 4.8 4.8 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 30463.90 30327 31895 32018 33206 32754
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.80 10 8.5 7.1 7.6 8
Kredyt Konsumencki 121356.50 134683 125223 126909 132279 129828
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42612.40 41983 44505 44786 46448 45816
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.21 2 2 2 2 2
Cena Benzyny 1.91 1.71 1.62 1.43 1.47 1.39
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.10 71 71 71 71 67
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 92.94 100 100 100 100 97
Wydatki Osobiste -0.30 9.1 7.6 4.9 4.9 2.5

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana 2.80 4.1 3.6 4.5 4.5 2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 156.53 138 141 147 147 147
Pozwolenia Na Budowę 2473.00 1740 1950 1450 1450 1680
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.90 73.4 73.4 73.4 73.4 73


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.