Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.20 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 4651.82 4516 4426 4338 4251 4078
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 13.30 -2.8 1.7 2.2 1.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.70 -5.6 -2.1 10.2 8.5 5.9
Stopa Bezrobocia 7.80 10 10.8 8.8 8.4 8
Inflacja -0.10 0.1 0.5 0.9 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 1.1 0.1 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1088.00 -1460 -1550 -600 -1940 -1440
Saldo Obrotów Bieżących -111.02 -350 -200 -40 250 -220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Dług Publiczny do PKB 117.20 132 124 124 124 124
Budżet Państwa do PKB 0.10 -7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle -0.10 -1.8 -1.2 -0.5 -0.3 0.1
Optymizm Konsumentów -26.90 -16 -17 -12 -10 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 -1.2 1.3 0.8 -1 -0.7
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 13.30 -2.8 1.7 2.2 1.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.70 -5.6 -2.1 10.2 8.5 5.9
PKB 237.69 175 210 210 210 210
Pkb W Cenach Stałych 47929.30 48150 48058 46597 45878 50991
Środki Trwałe Brutto 8306.60 8481 8925 9154 9013 8982
Pkb Per Capita 24590.40 22700 23600 23600 23600 23600
Pkb Per Capita Ppp 34798.00 32600 33400 33400 33400 33400
Rolnictwo w PKB 1026.80 966 1004 1132 1114 1023
Budownictwo w PKB 1998.80 1802 1918 2203 2169 1908
Przemysł w PKB 4738.00 5830 5881 5221 5141 6174
Usługi w PKB 6405.80 8459 8145 7059 6950 8958
Transport w PKB 3090.20 3547 3583 3405 3353 3756
Media w PKB 1464.00 1550 1491 1613 1588 1642
Produkt Narodowy Brutto 46294.19 51580 49496 51016 50229 54623

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 7.80 10 10.8 8.8 8.4 8
Wskaźnik Zatrudnienia 53.90 52.2 52.6 53 53.4 53.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.40 59.4 59.4 59.4 59.4 59.5
Bezrobocie Długoterminowe 1.70 4.6 5.4 3.4 3 2.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.00 29.2 30 28 27.6 27.2
Koszty Pracy 118.10 117 109 98.11 99.6 120
Przeciętne Wynagrodzenia 1188.06 1205 1161 1176 1194 1237
Wynagrodzenia w Przemyśle 107.50 154 146 109 106 158
Wzrost Wynagrodzeń -7.50 -2.3 -1 0.5 1.2 1.5
Płaca Minimalna 740.83 741 780 780 780 780
Populacja 10.28 10.25 10.23 10.23 10.23 10.23
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5
Wydajność 113.00 101 102 102 104 105
Zmiana Liczby Bezrobotnych -6620.00 2600 -1600 -2220 -2220 -1800
Zmiana Zatrudnienia -3.40 -0.6 0.2 0.4 0.3 0.3

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.10 0.1 0.5 0.9 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 1.1 0.1 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.31 104 105 106 105 105
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.80 104 104 106 105 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.53 107 105 105 106 109
Inflacja Bazowa -0.09 0.5 0.8 0.9 1 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.20 108 102 98.98 99.08 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.60 -1.2 0.5 1.1 1 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.38 109 110 109 110 110
Cpi Transport 98.84 103 100 101 100 104
Inflacja Żywności 2.50 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Deflator Pkb 4.50 1.2 1.1 1.4 1.5 1.6

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44
Podaż Pieniądza M2 253322.20 259100 264300 263800 265100 271200
Bilans Banków 443590.60 451200 455100 454800 456800 457100
Kredyty dla Sektora prywatnego 72165.00 73231 73234 73990 73524 74476
Tempo Wzrostu Kredytów 7.80 9.1 8.5 4.4 2.5 1.7
Prywatna długu do PKB 248.20 257 255 255 255 255
Bilans Banku Centralnego 138665.00 141200 145100 144900 145900 147800

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -1088.00 -1460 -1550 -600 -1940 -1440
Saldo Obrotów Bieżących -111.02 -350 -200 -40 250 -220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Import 6059.57 5810 5950 5250 6790 6010
Eksport 4971.66 4250 4400 4650 4850 4600
Dług Zagraniczny 414452.00 434300 437800 436700 434200 432300
Rachunek kapitałowy 543.70 -220 250 180 460 210
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1014.49 -640 140 250 190 220
Dochody z Turystyki 1455.94 250 810 1050 1320 650
Rezerwy Złota 382.57 383 383 383 383 383
Przyjazdy Turystów 1519308.00 1119000 1753000 3203000 4101000 1952000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 117.20 132 124 124 124 124
Budżet Państwa do PKB 0.10 -7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu -6556.00 -3310 -18310 -10200 -15600 -3810
Wydatki Rządowe 8067.20 9200 9400 9100 8900 9000
Wydatków Rządowych W Pkb 42.70 48 46 46 46 46
Dochody Budżetu Państwa 34114.00 47250 9700 23600 39200 52120
Dług Publiczny 259887.00 271100 275200 274400 273900 273400
Wydatki Budżetu Państwa 36025.00 65560 19900 39200 47900 62060

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -0.10 -1.8 -1.2 -0.5 -0.3 0.1
Produkcja Przemysłowa 2.90 -3.2 6.1 11.5 4.2 5.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.80 -0.6 0.7 0.3 -1.1 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.60 -3.8 6.7 12 4.5 5.5
Stopa Utylizacji Surowców 79.14 65 66 69 72 75
Rejestracje nowych samochodów 13679.00 14900 9800 16200 16400 17100
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.70 -3 5.1 9.5 7.2 5.1
Produkcja Samochodów 12077.00 15100 13200 20200 26800 18900

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -26.90 -16 -17 -12 -10 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 -1.2 1.3 0.8 -1 -0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.70 -2.4 3.4 5.1 1.8 4.8
Wydatki Konsumpcyjne 26790.60 30280 30501 29523 29068 32066
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.60 8 7.5 7 6.8 7.1
Kredyt Konsumencki 119831.00 112175 116375 131114 129678 118793
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 64.00 73 71 71 71 71
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 92.94 102 100 100 100 100
Wydatki Osobiste -4.90 -4 4.8 9.1 7.6 4.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.08 3.01 2.07 2.07 2.07 3.51
Rozporządzalny Dochód Osobisty 37087.60 41421 40801 40871 40240 43865
Cena Benzyny 1.61 1.51 1.46 1.39 1.32 1.43

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -1.40 -2 1.5 4.1 3.6 4.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152.50 142 136 138 141 147
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.50 73.8 73.4 73.4 73.4 73.4
Pozwolenia Na Budowę 2142.00 1320 1650 1740 1950 1450


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.