Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.09 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 3992.69 3989 3909 3831 3755 3602
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.86 0.91 1 1.1 1.21 1.43

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 -4.4 -2.2 0.7 1 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -8.9 -4.7 -3.6 1 1.2
Stopa Bezrobocia 6.70 9.5 10.3 11 11.5 9.9
Inflacja 0.10 1.1 1 1.2 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 0.1 0.5 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1539.00 -1720 -1700 -1660 -1600 -1700
Saldo Obrotów Bieżących -458.27 -40 190 -90 -90 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 117.70 120 120 120 124 124
Budżet Państwa do PKB 0.20 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6
Koniunktura w Przemyśle 1.80 -3 -2.1 -1.6 -1.2 0.1
Optymizm Konsumentów -9.90 -34 -32 -26 -19 -16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 -0.7 -1.4 -1.2 -1.2 -0.7
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 -4.4 -2.2 0.7 1 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -8.9 -4.7 -3.6 1 1.2
PKB 245.00 251 251 251 259 259
Pkb W Cenach Stałych 51018.40 48992 49854 49182 51529 49772
Środki Trwałe Brutto 8868.20 8871 8942 8549 8957 8652
Pkb Per Capita 23737.70 23037 25100 25100 25700 25700
Pkb Per Capita Ppp 28687.50 27840 29600 29600 27840 28336
Rolnictwo w PKB 1022.20 981 1002 985 1032 997
Budownictwo w PKB 1905.40 1856 1888 1837 1924 1859
Przemysł w PKB 6179.00 6036 6061 5957 6241 6028
Usługi w PKB 8958.10 8568 8729 8636 9048 8739
Transport w PKB 3783.00 3663 3741 3647 3821 3691
Media w PKB 1642.30 1550 1580 1583 1659 1602
Produkt Narodowy Brutto 54639.88 51287 52971 52673 55186 53305

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 6.70 9.5 10.3 11 11.5 9.9
Pracujący 4818.60 4960 4960 4990 4990 5110
Bezrobotni Zarejestrowani 374.10 291 291 275 275 275
Zatrudnienie na Pół Etatu 500.10 585 585 600 600 615
Zatrudnienie na Pełny Etat 4407.60 4470 4470 4510 4510 4590
Wskaźnik Zatrudnienia 55.30 55.6 55.9 55.7 55.7 55.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.30 59.4 59.6 59.4 59.4 59.5
Bezrobocie Długoterminowe 2.80 5.1 5.9 6.6 7.1 7.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.50 21.8 22.6 23.3 23.8 23.8
Koszty Pracy 110.60 107 100 113 113 116
Wolne Etaty 9876.00 16250 16250 10412 10412 10450
Przeciętne Wynagrodzenia 1188.06 1219 1218 1214 1214 1241
Wzrost Wynagrodzeń 3.30 2.6 2.5 2.2 2.2 2.2
Wynagrodzenia w Przemyśle 108.52 127 110 153 111 156
Płaca Minimalna 740.83 741 741 741 741 780
Populacja 10.28 10.25 10.25 10.25 10.23 10.23
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5
Koszty Utrzymania Rodziny 990.00 1016 1015 1012 1012 1034
Koszty Utrzymania 670.00 687 687 685 685 700
Wydajność 104.40 100 100 104 104 104
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659.00 676 675 674 674 688
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430.00 1467 1466 1461 1461 1494
Zmiana Liczby Bezrobotnych 5942.00 -7800 -4800 -2600 -2600 -1800
Zmiana Zatrudnienia 0.00 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.10 1.1 1 1.2 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 0.1 0.5 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.60 106 105 105 104 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.10 106 106 105 103 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.15 106 105 105 103 107
Inflacja Bazowa 0.00 0.6 0.8 1.1 1.1 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.90 105 104 102 101 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.00 1 0.9 1.4 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.12 110 109 110 110 112
Cpi Transport 101.80 103 103 104 103 105
Inflacja Żywności 0.83 0.6 1.1 1.5 1.4 1.8
Deflator Pkb 1.60 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Podaż Pieniądza M2 239239.30 251100 255400 263300 263300 275200
Bilans Banków 368193.00 398200 406300 411200 411200 419100
Kredyty dla Sektora prywatnego 66757.00 68172 68035 64707 67425 65483
Tempo Wzrostu Kredytów 0.30 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
Prywatna długu do PKB 248.20 244 244 244 244 240
Bilans Banku Centralnego 110616.00 127400 136400 144240 144240 144240

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -1539.00 -1720 -1700 -1660 -1600 -1700
Saldo Obrotów Bieżących -458.27 -40 190 -90 -90 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -1 -1
Import 6719.00 6820 6980 6310 7290 6590
Eksport 5180.00 5100 5280 4650 5690 4890
Dług Zagraniczny 409805.00 419100 419100 423300 423300 426300
Rachunek kapitałowy -226.15 510 510 287 287 320
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 224.09 550 450 120 120 180
Transfery Pieniężne od Emigrantów 279.02 295 295 402 402 415
Dochody z Turystyki 991.45 1510 2050 1400 1400 1600
Rezerwy Złota 382.54 383 383 383 383 383
Bronie Sprzedaży 3.00 50 50 50 50 50
Przyjazdy Turystów 2172085.00 3120000 4910000 2153000 2153000 2452000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 117.70 120 120 120 124 124
Budżet Państwa do PKB 0.20 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -137.00 -3500 -2000 -6310 -1200 -6940
Wydatki Rządowe 8374.20 8096 8228 8073 8458 8170
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 44 44 44 44 43.8
Dochody Budżetu Państwa 4012.00 24700 39200 51250 13700 52120
Dług Publiczny 249980.00 268500 269100 271000 271000 276000
Wydatki Budżetu Państwa 49424.00 28200 41200 57560 14900 59060
Wydatki Wojskowe 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334
Wnioski o Azyl 190.00 70 70 85 85 70

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 1.80 -3 -2.1 -1.6 -1.2 0.1
Produkcja Przemysłowa 1.00 1.4 1.5 1.2 1.2 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.80 -1.8 -1.2 0.5 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.30 1.1 1.4 1.1 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 80.36 81 81 81.4 81.4 81.5
Zmiany Zapasów 139.74 55 55 88 88 95
Rejestracje nowych samochodów 20263.00 29400 16600 22420 22420 25180
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.30 2.1 2 2.4 2.4 2.5
Produkcja w Górnictwie 14.20 2 1.7 2 2 1.4
Produkcja Samochodów 23415.00 24100 26500 21200 21200 20600

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -9.90 -34 -32 -26 -19 -16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 -0.7 -1.4 -1.2 -1.2 -0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.10 2.2 1.9 2.2 2.2 2.3
Wydatki Konsumpcyjne 32090.00 30581 31550 30935 32411 31306
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.20 6.2 6.5 6.7 6.7 7.1
Kredyt Konsumencki 118865.00 112251 116353 114551 120054 115926
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 64.90 57.8 57.8 57.8 57.8 54
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 91.9 91.9 91.9 91.9 86
Wydatki Osobiste 2.70 1.7 2 1.9 1.9 2.3
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43878.40 42719 43198 42299 44317 42806
Cena Benzyny 1.42 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 0.90 2 2.2 1.8 1.8 1.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144.10 138 145 149 149 154
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4
Pozwolenia Na Budowę 1762.00 1720 1880 1620 1620 1790


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.