Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Indeks Giełdowy 6040.85 5768 5619 5473 5331 5059
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.14 2.38 2.62 2.88 3.17 3.84

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 -1.7 1.1 0.7 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.90 5.4 3.7 2.5 0.9 3
Stopa Bezrobocia 5.90 6.7 6.6 6.5 6.6 6.2
Inflacja 7.20 3.7 3.5 3.2 3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.20 0.6 0.7 0.3 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -2415.00 -740 -1340 -1490 -1490 -1490
Saldo Obrotów Bieżących -411.59 360 450 -230 -250 -320
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Dług Publiczny do PKB 127.40 122 122 122 119 119
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 2.30 1.4 1.7 1.9 2 2.3
Optymizm Konsumentów -32.90 -8 -6 -7 -7.2 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.50 0.9 -0.8 0.6 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 -1.7 1.1 0.7 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.90 5.4 3.7 2.5 0.9 3
PKB 231.23 260 260 260 260 280
Pkb W Cenach Stałych 52077.20 51195 51740 52018 52546 53578
Środki Trwałe Brutto 9445.60 9706 9468 9682 9531 9972
PKB Per Capita 19897.31 24400 24400 24400 24400 25200
PKB Per Capita PPP 32181.15 34400 34400 34400 34400 35200
Produkt Narodowy Brutto 55645.50 54972 56580 57037 56146 58748
Rolnictwo w PKB 1029.50 1068 1059 1055 1039 1087
Budownictwo w PKB 1992.30 2089 2034 2042 2010 2103
Przemysł w PKB 6206.20 6466 6393 6361 6262 6552
Usługi w PKB 8145.30 7969 8372 8349 8219 8599
Transport w PKB 4118.70 3922 4081 4222 4156 4348
Media w PKB 1613.00 1651 1643 1653 1628 1703

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.90 6.7 6.6 6.5 6.6 6.2
Wskaźnik Zatrudnienia 56.40 55.3 55.4 55.5 55.5 56
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.90 59.4 59.6 59.7 59.7 60
Bezrobocie Długoterminowe 3.10 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.60 22 21.9 21.8 21.9 21.9
Koszty Pracy 122.19 114 120 113 125 128
Przeciętne Wynagrodzenia 1188.06 1237 1239 1231 1224 1269
Wynagrodzenia w Przemyśle 120.91 134 115 161 124 165
Płaca Minimalna 822.50 785 785 785 785 800
Wzrost Wynagrodzeń 4.20 3.6 3 2.5 2.5 2.2
Populacja 10.30 10.27 10.27 10.27 10.27 10.25
Wiek Emerytalny Kobiet 66.50 66.58 66.58 66.58 66.58 66.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.50 66.58 66.58 66.58 66.58 66.67
Wydajność 107.10 104 106 107 107 107

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 7.20 3.7 3.5 3.2 3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.20 0.6 0.7 0.3 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.51 109 109 110 113 111
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.07 109 109 109 113 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.00 107 107 107 110 108
Inflacja Bazowa 4.96 1.7 1.3 1.3 1.3 0.5
Inflacja Żywności 10.30 1.6 1.7 1.8 1.8 2
Deflator Pkb 0.50 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120.25 114 115 116 118 117
Cpi Transport 116.29 117 118 118 119 119
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 128.70 112 115 120 131 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.60 5.2 3.1 2 2 2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3
Podaż Pieniądza M2 301031.20 292900 293600 295200 295200 302200
Bilans Banków 478556.50 472400 474500 476100 476100 485100
Kredyty dla Sektora prywatnego 76162.20 79215 79106 78078 78599 80030
Bilans Banku Centralnego 225444.00 224600 223700 221200 221200 244200
Prywatny dług do PKB 253.90 251 251 251 251 247
Tempo Wzrostu Kredytów 3.30 4.2 3.7 3.2 3.2 2.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -2415.00 -740 -1340 -1490 -1490 -1490
Saldo Obrotów Bieżących -411.59 360 450 -230 -250 -320
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Import 9019.07 5690 6740 6380 6450 6580
Eksport 6604.12 4950 5400 4890 4960 5090
Dług Zagraniczny 407247.00 434200 435100 436600 436600 445600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -352.22 320 290 380 380 450
Dochody z Turystyki 1176.00 1200 1360 850 850 980
Rezerwy Złota 382.57 383 383 383 383 383
Przyjazdy Turystów 2715343.00 3622000 2602000 1954000 1954000 2232000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 127.40 122 122 122 119 119
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -2 -2
Bilans Budżetu -973.70 -10300 -6000 -5660 -5660 -2160
Wydatki Rządowe 8904.00 9328 9296 9127 8984 9400
Wydatków Rządowych W Pkb 48.40 46 46 46 46 46
Dochody Budżetu Państwa 12294.20 29900 42500 55440 55440 59940
Dług Publiczny 269232.00 278900 280800 283000 283000 289000
Wydatki Budżetu Państwa 13267.90 40200 48500 61100 61100 62100

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 2.30 1.4 1.7 1.9 2 2.3
Produkcja Przemysłowa 0.50 4.8 4.4 3.8 3.8 3.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.30 0.5 -0.8 0.5 0.5 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.20 4.8 4.3 3.7 3.7 3.7
Stopa Utylizacji Surowców 82.41 79 79.4 80 80 81
Rejestracje nowych samochodów 12420.00 18900 18900 21100 21100 25100
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.00 4.9 4.3 3.6 3.4 2.8
Produkcja Samochodów 2245.00 25600 36800 21500 21500 28500

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -32.90 -8 -6 -7 -7.2 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.50 0.9 -0.8 0.6 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.90 4.6 3.8 3.2 3.2 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 32131.30 32944 32953 32935 32420 33923
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.30 7.7 8.1 8 8 7.5
Kredyt Konsumencki 126625.80 129185 128675 128192 127765 132038
Cena Benzyny 2.09 2.16 2.24 2.32 2.4 2.4
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.06 2.06 2.31 2.56 2.56 2.81
Rozporządzalny Dochód Osobisty 45010.70 45885 46002 46136 45416 47520
Wydatki Osobiste 5.20 4.5 4 3.6 3.6 2.4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.00 67 67 67 67 65
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94.32 97 97 97 97 95

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana 2.00 4.2 3.8 3.6 3.6 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 175.96 169 174 182 181 184
Pozwolenia Na Budowę 2432.00 2250 2420 2100 2100 2250
Odsetek Mieszkań Własnościowych 77.30 73 73 73 73 73.2


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.