Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 5293.74 5065 5011 4957 4904 4800
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.37 0.19 0.2 0.22 0.25 0.3
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8
Stopa Bezrobocia 6.10 6.5 6.8 6.8 5.7 6
Inflacja 0.00 0.3 0.8 1.1 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -1801.50 -1400 -880 -880 -920 -1460
Saldo Obrotów Bieżących 1492.28 -110 -220 -220 450 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.10 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Dług Publiczny do PKB 122.20 119 117 117 117 117
Budżet Państwa do PKB -0.40 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Koniunktura w Przemyśle 2.10 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
Optymizm Konsumentów -7.20 -7 -8 -9 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.40 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8
PKB 237.98 245 251 251 251 251
Pkb W Cenach Stałych 46714.70 47086 47298 47509 47509 47934
Środki Trwałe Brutto 8687.80 8371 9063 8835 8835 8521
Pkb Per Capita 23737.70 24500 25100 25100 25100 25100
Pkb Per Capita Ppp 28687.50 29100 29600 29600 29600 29600
Rolnictwo w PKB 827.20 847 844 841 841 862
Budownictwo w PKB 1753.20 1703 1828 1783 1783 1734
Przemysł w PKB 5601.40 5766 5713 5697 5697 5869
Usługi w PKB 8784.10 8824 8942 8933 8933 8982
Transport w PKB 3421.20 3397 3382 3479 3479 3458
Media w PKB 1236.80 1278 1262 1258 1258 1301
Produkt Narodowy Brutto 52460.24 52400 50953 53352 53352 53343
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.10 6.5 6.8 6.8 5.7 6
Bezrobotni Zarejestrowani 343.80 295 291 291 291 275
Wskaźnik Zatrudnienia 55.80 55.4 55.2 55.6 55.9 55.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.50 59.2 59.1 59.4 59.6 59.4
Bezrobocie Długoterminowe 2.90 2.5 2.4 3.2 3.2 2.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.40 15.4 15 18.1 18.1 14.2
Koszty Pracy 103.90 115 115 99.21 107 117
Przeciętne Wynagrodzenia 1170.63 1179 1181 1201 1201 1205
Wzrost Wynagrodzeń 5.60 2.5 2.6 2.6 2.5 2.2
Wynagrodzenia w Przemyśle 107.37 150 107 111 126 154
Płaca Minimalna 700.00 700 725 725 725 725
Populacja 10.29 10.28 10.28 10.28 10.28 10.25
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430.00 1466 1467 1467 1467 1498
Zmiana Liczby Bezrobotnych -3048.00 -3400 -7800 -7800 -4800 -2600
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659.00 675 676 676 676 690
Koszty Utrzymania Rodziny 990.00 1015 1016 1016 1016 1037
Koszty Utrzymania 670.00 687 687 687 687 702
Zmiana Zatrudnienia -0.60 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.00 0.3 0.8 1.1 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.39 104 105 106 105 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.60 106 104 105 106 107
Inflacja Bazowa 0.20 0.4 0.4 0.6 0.8 1.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.60 106 105 105 105 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.80 0.5 0.7 1 0.9 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.39 109 109 110 109 110
Cpi Transport 101.83 101 102 103 103 102
Inflacja Żywności 0.51 0.9 0.9 0.9 1.1 1.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
Podaż Pieniądza M2 235009.00 244100 249100 251100 255400 263300
Bilans Banków 368193.00 384200 392200 398200 406300 411200
Kredyty dla Sektora prywatnego 69499.00 70912 70550 71450 70680 72189
Prywatna długu do PKB 248.20 248 244 244 244 244
Tempo Wzrostu Kredytów 0.30 1 1.5 1.5 1.6 1.7
Bilans Banku Centralnego 111986.00 122600 127400 127400 136400 144240
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1801.50 -1400 -880 -880 -920 -1460
Saldo Obrotów Bieżących 1492.28 -110 -220 -220 450 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.10 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Import 6761.97 5910 6420 6320 6480 6110
Eksport 4960.47 4510 5540 5400 5280 4650
Dług Zagraniczny 417357.00 418300 419100 421869 424452 423300
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 760.19 250 380 550 450 120
Dochody z Turystyki 4269.53 1250 1200 1510 2050 1400
Rezerwy Złota 382.54 383 383 383 383 383
Przyjazdy Turystów 6134309.00 1853000 3120000 3120000 4910000 2153000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 122.20 119 117 117 117 117
Budżet Państwa do PKB -0.40 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Wydatki Rządowe 8551.60 8692 8697 8697 8697 8849
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 44.2 44 44 44 44
Dług Publiczny 251348.00 264000 267000 268500 269100 271000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 2.10 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
Produkcja Przemysłowa -5.20 1.5 1.2 1.4 1.5 1.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.30 0.3 1.1 -1.8 -1.2 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.30 1 0.9 1.1 1.4 1.1
Rejestracje nowych samochodów 14558.00 19580 29400 29400 16600 22420
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.10 2.2 2.1 2.1 2 2.4
Produkcja Samochodów 27086.00 19500 24100 24100 26500 21200
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -7.20 -7 -8 -9 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.40 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.80 2.6 2.5 2.2 1.9 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 29843.90 30450 30483 30351 30351 30998
Kredyt Konsumencki 118050.00 117505 117189 117650 120057 119620
Wydatki Osobiste 2.40 2 2.1 1.7 2 1.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.57 2.76 3.01 2.58 2.58 3.01
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43192.90 42576 43970 43927 43927 43342
Cena Benzyny 1.65 1.47 1.42 1.38 1.34 1.26
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.20 61.1 57.8 57.8 57.8 57.8
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 95.1 91.9 91.9 91.9 91.9
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 2.80 2.2 2 2 2.2 1.8
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 141.49 144 145 138 145 149
Pozwolenia Na Budowę 1965.00 1450 1720 1720 1880 1620
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.50 74 73.8 73.8 73.8 73.8


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.