Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 5253.05 5085 5033 4982 4931 4831
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.50 0.49 0.51 0.53 0.54 0.58
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
Stopa Bezrobocia 6.80 5.6 6.5 6.8 6.8 6
Inflacja 0.40 0.8 1 1.2 1.4 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -1631.25 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Saldo Obrotów Bieżących -1563.85 551 -110 -100 -100 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 121.50 119 119 117 117 117
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Koniunktura w przemyśle 2.40 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Optymizm Konsumentów -8.30 -10 -7 -8 -9 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 -1.6 0.8 1 1 -1.2
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
PKB 237.98 245 245 251 251 251
Pkb W Cenach Stałych 46448.80 46309 46970 46924 47016 47815
Środki Trwałe Brutto 8896.70 8250 8286 8278 8294 8435
Pkb Per Capita 23737.70 24500 24500 25100 25100 25100
Pkb Per Capita Ppp 28687.50 29100 29100 29600 29600 29600
Rolnictwo w PKB 832.70 841 847 846 848 862
Budownictwo w PKB 1779.80 1635 1696 1694 1698 1726
Przemysł w PKB 5604.70 5669 5762 5757 5768 5866
Usługi w PKB 8781.60 8636 8821 8812 8830 8980
Transport w PKB 3314.00 3353 3378 3375 3382 3439
Media w PKB 1235.10 1239 1275 1274 1277 1298
Produkt Narodowy Brutto 50051.60 51648 52297 52246 52349 53239
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.80 5.6 6.5 6.8 6.8 6
Bezrobotni Zarejestrowani 328.20 306 295 291 291 275
Wskaźnik Zatrudnienia 55.10 55.8 55.4 55.2 55.2 55.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.10 59.5 59.2 59.1 59.1 59.4
Bezrobocie Długoterminowe 2.70 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.70 16 15.4 15 15 14.2
Koszty Pracy 96.70 98.92 115 115 115 117
Przeciętne Wynagrodzenia 1166.86 1177 1179 1181 1181 1205
Wzrost Wynagrodzeń 4.90 2.3 2.5 2.6 2.6 2.2
Wynagrodzenia w Przemyśle 110.96 106 150 107 107 154
Płaca Minimalna 700.00 700 700 725 725 725
Populacja 10.29 10.28 10.27 10.25 10.25 10.25
Wiek Emerytalny Kobiet 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 1430.00 1371 1466 1467 1467 1498
Zmiana Liczby Bezrobotnych -8926.00 -6600 -3400 -7800 -7800 -2600
Płace Nisko Wykwalifikowanych 659.00 640 675 676 676 690
Koszty Utrzymania Rodziny 990.00 982 1015 1016 1016 1037
Koszty Utrzymania 670.00 665 687 687 687 702
Zmiana Zatrudnienia 0.40 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.40 0.8 1 1.2 1.4 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.70 105 105 105 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.95 106 106 104 104 107
Inflacja Bazowa 0.61 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.50 107 106 105 105 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.20 2.1 1.8 2 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.52 109 110 110 110 112
Cpi Transport 102.35 103 102 103 104 103
Inflacja Żywności 0.40 0.8 1 1.2 1.2 1.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.36 -0.31 -0.31 -0.06 -0.33 -0.06
Podaż Pieniądza M2 229294.00 268800 274100 274100 274100 293300
Bilans Banków 366162.00 411200 415200 415200 415200 429200
Kredyty dla Sektora prywatnego 69019.00 89950 91111 70843 70550 98200
Prywatna długu do PKB 248.20 248 248 244 244 244
Tempo Wzrostu Kredytów -0.10 0.7 1 1.5 1.5 1.7
Bilans Banku Centralnego 111731.00 128500 132600 132600 132600 151250
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1631.25 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Saldo Obrotów Bieżących -1563.85 551 -110 -100 -100 -90
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Import 7257.77 6250 5910 6420 6320 6110
Eksport 5626.52 5070 4510 5540 5400 4650
Dług Zagraniczny 414409.79 416800 418300 419100 420196 423300
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 430.87 360 250 380 550 120
Dochody z Turystyki 1632.65 1950 1250 1200 1510 1400
Rezerwy Złota 382.50 383 383 383 383 383
Przyjazdy Turystów 4850055.00 4750000 1853000 3120000 3120000 2153000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 121.50 119 119 117 117 117
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Wydatki Rządowe 8534.60 8567 8686 8677 8694 8842
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 44.2 44.2 44 44 44
Dług Publiczny 250358.00 261900 264000 267000 267000 271000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 2.40 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Produkcja Przemysłowa -0.60 0.5 1.5 2 1.9 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 -2.6 0.3 2.7 2.7 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.30 0.9 1.7 2.2 1.9 2
Zmiany Zapasów 488.30 45 75 55 55 88
Rejestracje nowych samochodów 22724.00 16200 19580 29400 29400 22420
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.30 1.9 2.2 2.1 2.1 2.4
Produkcja w Górnictwie 1.30 2.2 1.8 1.5 2 2
Produkcja Samochodów 26000.00 25900 19500 24100 24100 21200
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -8.30 -10 -7 -8 -9 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 -1.6 0.8 1 1 -1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.40 2.8 2.6 2.5 2.5 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 29980.10 29667 30356 30326 30386 30903
Kredyt Konsumencki 115132.00 116017 117274 116949 117219 119385
Wydatki Osobiste 1.50 1.8 2 2.1 2.1 2
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.61 2.76 2.76 3.01 2.7 3.01
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43192.90 40982 42489 42447 42531 43254
Cena Benzyny 1.69 1.58 1.55 1.51 1.51 1.51
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.90 61.1 61.1 57.8 57.8 57.8
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.26 95.1 95.1 91.9 91.9 91.9
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 3.70 2.6 2.2 2 2 2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137.14 142 144 145 145 149
Pozwolenia Na Budowę 1861.00 1970 1450 1720 1720 1620
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.50 74 74 73.8 73.8 73.8


Portugalia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.