Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 160 2021-01
Indeks Giełdowy 45922 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 10 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.91 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-12
Inflacja 8 2020-12
Stopa Procentowa 7 2021-01
Bilans Handlowy -422370 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 778 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2020-06
Dług Publiczny do PKB 84.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Optymizm Konsumentów 39.8 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 524783 2021-01
Śmierć koronawirusa 11103 2021-01
Odzyskany koronawirus 482771 2021-01

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.91 2019-12
PKB 278 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 13570459 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 14435379 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1829962 2019-12
Pkb Per Capita 1186 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4690 2019-12
Rolnictwo w PKB 2362209 2019-12
Budownictwo w PKB 318064 2019-12
Przemysł w PKB 1663118 2019-12
Górnictwo w PKB 349684 2019-12
Usługi w PKB 7803812 2019-12
Transport w PKB 1643625 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-12
Pracujący 61710 2018-12
Populacja 219 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 8 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141 2020-12
Inflacja Bazowa 5.6 2020-12
Deflator Pkb 313 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 150 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 887 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 1378 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 134 2020-12
Cpi Transport 139 2020-12
Inflacja Żywności 13.3 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.68 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.7 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2021-01
Stopa Międzybankowa 7.2 2020-11
Podaż Pieniądza M0 7572196 2020-11
Podaż Pieniądza M1 17540777 2020-11
Podaż Pieniądza M2 21063278 2020-11
Podaż Pieniądza M3 25419095 2020-11
Stopa Depozytowa 5.77 2020-10
Rezerwy Walutowe 19908 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 5145334 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -422370 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 778 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2020-06
Eksport 378792 2020-12
Import 801162 2020-12
Dług Zagraniczny 113803 2020-09
Terms of Trade 64.3 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7147 2020-09
Rezerwy Złota 64.64 2020-09
Rachunek kapitałowy 818 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 85 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 112 2020-08
Indeks Terroryzmu 7.54 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Bilans Budżetu -3445 2019-12
Wydatki Rządowe 1661397 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4901 2019-12
Rating Kredytowy 25 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 8346 2019-12
Dług Publiczny 35555 2020-07
Wydatki Wojskowe 12686 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 14.37 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.6 2020-11
Zmiany Zapasów 213321 2019-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 4009 2020-11
Index Konkurencyjności 51.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 110 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2019-12
Ranking Korupcji 120 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 108 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14735 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.36 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 39.8 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2019-12
Kredyt Konsumencki 709287 2020-08
Cena Benzyny 0.65 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6098897 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 524783 2021-01
Śmierć koronawirusa 11103 2021-01
Odzyskany koronawirus 482771 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.