Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 154 2019-12
Indeks Giełdowy 40531 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.25 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Inflacja 12.3 2019-11
Stopa Procentowa 13.25 2019-11
Bilans Handlowy -319584 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -1548 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Optymizm Konsumentów 41.92 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
PKB 313 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 13100711 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 13793368 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1975936 2018-12
Pkb Per Capita 1197 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4928 2018-12
Rolnictwo w PKB 2336888 2018-12
Budownictwo w PKB 343183 2018-12
Przemysł w PKB 1666187 2018-12
Górnictwo w PKB 344832 2018-12
Usługi w PKB 7423177 2018-12
Transport w PKB 1591112 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Pracujący 61710 2018-12
Populacja 212 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 29700 2018-12
Koszty Utrzymania 13500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 12.3 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 264 2019-11
Inflacja Bazowa 8.1 2019-11
Deflator Pkb 284 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 279 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 820 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 1397 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 240 2019-11
Cpi Transport 237 2019-11
Inflacja Żywności 16.5 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.2 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.81 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.25 2019-11
Stopa Międzybankowa 13.25 2019-10
Podaż Pieniądza M0 6345759 2019-10
Podaż Pieniądza M1 14550861 2019-09
Podaż Pieniądza M2 17585793 2019-09
Podaż Pieniądza M3 21527247 2019-09
Stopa Depozytowa 10.2 2019-09
Rezerwy Walutowe 15424 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 5090122 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -319584 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -1548 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Eksport 315698 2019-10
Import 635282 2019-10
Dług Zagraniczny 106891 2019-09
Terms of Trade 58.7 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5478 2019-09
Rezerwy Złota 64.63 2019-12
Rachunek kapitałowy -1996 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 92 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 108 2019-10
Indeks Terroryzmu 7.89 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Bilans Budżetu -2260 2018-12
Wydatki Rządowe 1587677 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5228 2018-12
Rating Kredytowy 25 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 7488 2018-12
Dług Publiczny 33248 2019-09
Wydatki Wojskowe 12686 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -5.42 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.51 2019-09
Zmiany Zapasów 217127 2018-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 3410 2019-09
Index Konkurencyjności 51.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 110 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 108 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13482 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.96 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 41.92 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2018-12
Kredyt Konsumencki 684676 2019-10
Cena Benzyny 0.74 2019-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6003140 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.