Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 166 2020-07
Indeks Giełdowy 36745 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.65 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.91 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-12
Inflacja 8.59 2020-06
Stopa Procentowa 7 2020-06
Bilans Handlowy -351809 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -736 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Dług Publiczny do PKB 84.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Optymizm Konsumentów 39.45 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 253604 2020-07
Śmierć koronawirusa 5320 2020-07
Odzyskany koronawirus 170656 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.91 2019-12
PKB 278 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 13570459 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 14435379 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1829962 2019-12
Pkb Per Capita 1186 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4690 2019-12
Rolnictwo w PKB 2362209 2019-12
Budownictwo w PKB 318064 2019-12
Przemysł w PKB 1663118 2019-12
Górnictwo w PKB 349684 2019-12
Usługi w PKB 7803812 2019-12
Transport w PKB 1643625 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-12
Pracujący 61710 2018-12
Populacja 219 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.59 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 2020-06
Inflacja Bazowa 6.5 2020-06
Deflator Pkb 313 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 136 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 850 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 1368 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 128 2020-06
Cpi Transport 123 2020-06
Inflacja Żywności 14.6 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2020-06
Stopa Międzybankowa 7.75 2020-05
Podaż Pieniądza M0 7569059 2020-05
Podaż Pieniądza M1 16654118 2020-05
Podaż Pieniądza M2 19874049 2020-05
Podaż Pieniądza M3 24196159 2020-05
Stopa Depozytowa 9.12 2020-04
Rezerwy Walutowe 18881 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 5296474 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -351809 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -736 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Eksport 263846 2020-06
Import 615655 2020-06
Dług Zagraniczny 109949 2020-03
Terms of Trade 62.1 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5627 2020-03
Rezerwy Złota 64.6 2020-03
Rachunek kapitałowy -360 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 85 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 289 2020-02
Indeks Terroryzmu 7.89 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Bilans Budżetu -3445 2019-12
Wydatki Rządowe 1661397 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4901 2019-12
Rating Kredytowy 25 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 8346 2019-12
Dług Publiczny 33421 2020-02
Wydatki Wojskowe 12686 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -42.11 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -41.89 2020-04
Zmiany Zapasów 213321 2019-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 3276 2020-04
Index Konkurencyjności 51.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 110 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2019-12
Ranking Korupcji 120 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 108 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8677 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -22.13 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 39.45 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2019-12
Kredyt Konsumencki 706132 2020-02
Cena Benzyny 0.6 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6247227 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 253604 2020-07
Śmierć koronawirusa 5320 2020-07
Odzyskany koronawirus 170656 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.