Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 152 2021-04
Indeks Giełdowy 45186 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.12 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.38 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-12
Inflacja 9.05 2021-03
Stopa Procentowa 7 2021-03
Bilans Handlowy -511290 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 266 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2020-06
Dług Publiczny do PKB 87 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.1 2020-12
Optymizm Konsumentów 41.1 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 710829 2021-04
Śmierć koronawirusa 15229 2021-04
Odzyskany koronawirus 625789 2021-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.38 2020-12
PKB 278 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 13332570 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 14435379 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1829962 2019-12
Pkb Per Capita 1186 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4690 2019-12
Rolnictwo w PKB 2362209 2019-12
Budownictwo w PKB 318064 2019-12
Przemysł w PKB 1663118 2019-12
Górnictwo w PKB 349684 2019-12
Usługi w PKB 7803812 2019-12
Transport w PKB 1643625 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-12
Pracujący 61710 2018-12
Populacja 219 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.05 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 144 2021-03
Inflacja Bazowa 6.3 2021-03
Deflator Pkb 313 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 163 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 915 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 1406 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 140 2021-03
Cpi Transport 143 2021-03
Inflacja Żywności 6.7 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.68 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.59 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2021-03
Stopa Międzybankowa 7.49 2021-02
Podaż Pieniądza M0 7824250 2021-02
Podaż Pieniądza M1 17930134 2021-01
Podaż Pieniądza M2 21429481 2021-01
Podaż Pieniądza M3 25711174 2021-01
Stopa Depozytowa 5.56 2021-01
Rezerwy Walutowe 19908 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 5145334 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -511290 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 266 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2020-06
Eksport 369149 2021-03
Import 880439 2021-03
Dług Zagraniczny 115756 2020-12
Terms of Trade 65.1 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7060 2020-12
Rezerwy Złota 64.64 2020-12
Rachunek kapitałowy -848 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 85 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 112 2020-08
Indeks Terroryzmu 7.54 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 87 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.1 2020-12
Bilans Budżetu -3376 2020-12
Wydatki Rządowe 1661397 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 6272 2020-12
Rating Kredytowy 25 2021-04
Wydatki Budżetu Państwa 9648 2020-12
Dług Publiczny 35555 2020-07
Wydatki Wojskowe 11740 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 10.04 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.6 2020-11
Zmiany Zapasów 213321 2019-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 4281 2021-01
Index Konkurencyjności 51.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 110 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2020-12
Ranking Korupcji 124 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 108 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14518 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.6 2021-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 41.1 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2019-12
Kredyt Konsumencki 783114 2020-12
Cena Benzyny 0.73 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6098897 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 710829 2021-04
Śmierć koronawirusa 15229 2021-04
Odzyskany koronawirus 625789 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.