Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 157 2019-08
Indeks Giełdowy 31350 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.77 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Inflacja 10.3 2019-07
Stopa Procentowa 13.25 2019-07
Bilans Handlowy -410970 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -3242 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-06
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Optymizm Konsumentów 43.39 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
PKB 313 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 13100711 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 13793368 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1975936 2018-12
Pkb Per Capita 1197 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4928 2018-12
Rolnictwo w PKB 2336888 2018-12
Budownictwo w PKB 343183 2018-12
Przemysł w PKB 1666187 2018-12
Górnictwo w PKB 344832 2018-12
Usługi w PKB 7423177 2018-12
Transport w PKB 1591112 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Pracujący 62230 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3790 2017-12
Populacja 200 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 29700 2018-12
Koszty Utrzymania 13500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 10.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 252 2019-07
Inflacja Bazowa 7.8 2019-07
Deflator Pkb 284 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 272 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 808 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 1328 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 238 2019-07
Cpi Transport 232 2019-07
Inflacja Żywności 7.88 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.3 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.46 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.25 2019-07
Stopa Międzybankowa 12.7 2019-05
Podaż Pieniądza M0 6533294 2019-06
Podaż Pieniądza M1 13931360 2019-05
Podaż Pieniądza M2 16801403 2019-05
Podaż Pieniądza M3 20806801 2019-05
Stopa Depozytowa 9.23 2019-06
Rezerwy Walutowe 17398 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 5127862 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -410970 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -3242 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-06
Eksport 266540 2019-06
Import 677510 2019-06
Dług Zagraniczny 105841 2019-03
Terms of Trade 60.8 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5065 2019-03
Rezerwy Złota 64.6 2019-06
Rachunek kapitałowy -406 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 92 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3795 2018-12
Indeks Terroryzmu 8.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Bilans Budżetu -2260 2018-12
Wydatki Rządowe 1587677 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5228 2018-12
Rating Kredytowy 19.09
Wydatki Budżetu Państwa 4788 2018-12
Dług Publiczny 27795 2019-03
Wydatki Wojskowe 12686 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -4.94 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.63 2019-03
Zmiany Zapasów 217127 2018-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 2910 2019-06
Index Konkurencyjności 51.08 2018-12
Ranking Konkurencyjności 107 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 136 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7699 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.49 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.39 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2018-12
Kredyt Konsumencki 664786 2019-04
Cena Benzyny 0.7 2019-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6049651 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.