Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 165 2020-09
Indeks Giełdowy 41701 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.38 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.91 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-12
Inflacja 8.21 2020-08
Stopa Procentowa 7 2020-09
Bilans Handlowy -284315 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -282 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Dług Publiczny do PKB 84.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Optymizm Konsumentów 43.04 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 310275 2020-09
Śmierć koronawirusa 6457 2020-09
Odzyskany koronawirus 294740 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.91 2019-12
PKB 278 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 13570459 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 14435379 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1829962 2019-12
Pkb Per Capita 1186 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4690 2019-12
Rolnictwo w PKB 2362209 2019-12
Budownictwo w PKB 318064 2019-12
Przemysł w PKB 1663118 2019-12
Górnictwo w PKB 349684 2019-12
Usługi w PKB 7803812 2019-12
Transport w PKB 1643625 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-12
Pracujący 61710 2018-12
Populacja 219 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.21 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136 2020-08
Inflacja Bazowa 5.6 2020-08
Deflator Pkb 313 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 145 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 831 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 1352 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132 2020-08
Cpi Transport 139 2020-08
Inflacja Żywności 17.8 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.3 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2020-09
Stopa Międzybankowa 7.01 2020-07
Podaż Pieniądza M0 7704254 2020-07
Podaż Pieniądza M1 17158748 2020-07
Podaż Pieniądza M2 20529755 2020-07
Podaż Pieniądza M3 24854203 2020-07
Stopa Depozytowa 5.95 2020-07
Rezerwy Walutowe 16943 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 5343636 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -284315 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -282 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Eksport 265537 2020-08
Import 549852 2020-08
Dług Zagraniczny 112858 2020-06
Terms of Trade 61.4 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6122 2020-06
Rezerwy Złota 64.6 2020-06
Rachunek kapitałowy -1697 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 85 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 120 2020-05
Indeks Terroryzmu 7.89 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Bilans Budżetu -3445 2019-12
Wydatki Rządowe 1661397 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4901 2019-12
Rating Kredytowy 25 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 8346 2019-12
Dług Publiczny 34489 2020-05
Wydatki Wojskowe 12686 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4.33 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.7 2020-06
Zmiany Zapasów 213321 2019-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 4100 2020-07
Index Konkurencyjności 51.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 110 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2019-12
Ranking Korupcji 120 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 108 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8677 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.22 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.04 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2019-12
Kredyt Konsumencki 678223 2020-05
Cena Benzyny 0.63 2020-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6258898 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 310275 2020-09
Śmierć koronawirusa 6457 2020-09
Odzyskany koronawirus 294740 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.