Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 139 2019-02
Indeks Giełdowy 40487 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.07 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.79 2017-12
Stopa Bezrobocia 5.9 2017-12
Inflacja 7.19 2019-01
Stopa Procentowa 10.25 2019-01
Bilans Handlowy -341272 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -4082 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.7 2018-09
Dług Publiczny do PKB 67.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2017-12
Optymizm Konsumentów 51.82 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.79 2017-12
PKB 305 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 12416918 2017-12
Produkt Narodowy Brutto 13081028 2017-12
Środki Trwałe Brutto 1975936 2017-12
Pkb Per Capita 1223 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 5035 2017-12
Rolnictwo w PKB 2284561 2017-12
Budownictwo w PKB 320769 2017-12
Przemysł w PKB 1572948 2017-12
Górnictwo w PKB 339747 2017-12
Usługi w PKB 6970204 2017-12
Transport w PKB 1551714 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2017-12
Pracujący 62230 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3790 2017-12
Populacja 200 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 29700 2018-12
Koszty Utrzymania 13500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.19 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 236 2019-01
Inflacja Bazowa 8.7 2019-01
Deflator Pkb 263 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 247 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 755 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 1309 2018-09
Cpi Transport 210 2019-01
Inflacja Żywności 1.58 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.9 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10.25 2019-01
Stopa Międzybankowa 10.35 2018-12
Podaż Pieniądza M0 5618802 2018-12
Podaż Pieniądza M1 13470941 2018-12
Podaż Pieniądza M2 16352719 2018-12
Podaż Pieniądza M3 20075978 2018-12
Stopa Depozytowa 4.48 2017-12
Rezerwy Walutowe 13753 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 5101436 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -341272 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -4082 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.7 2018-09
Eksport 283372 2019-01
Import 624644 2019-01
Dług Zagraniczny 99108 2018-12
Terms of Trade 57.1 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5420 2018-09
Rezerwy Złota 64.6 2019-03
Rachunek kapitałowy -2919 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 85 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3435 2017-12
Indeks Terroryzmu 8.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 67.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2017-12
Bilans Budżetu -1864 2017-12
Wydatki Rządowe 1587677 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 4937 2017-12
Rating Kredytowy 19.09
Wydatki Budżetu Państwa 6800 2017-12
Dług Publiczny 26453 2018-11
Wydatki Wojskowe 10378 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -10.1 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.6 2018-11
Zmiany Zapasów 209611 2017-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 3226 2018-12
Index Konkurencyjności 51.08 2018-12
Ranking Konkurencyjności 107 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 136 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14647 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -8.25 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 51.82 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 10626857 2017-12
Kredyt Konsumencki 639946 2018-12
Cena Benzyny 0.65 2019-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6002962 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.