Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 166 2020-04
Indeks Giełdowy 32033 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.85 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.29 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Inflacja 10.74 2020-03
Stopa Procentowa 11 2020-03
Bilans Handlowy -237365 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -661 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Optymizm Konsumentów 44.03 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 4601 2020-04
Śmierć koronawirusa 66 2020-04
Odzyskany koronawirus 727 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.29 2019-12
PKB 320 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 13100711 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 13793368 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1975936 2018-12
Pkb Per Capita 1197 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4928 2018-12
Rolnictwo w PKB 2336888 2018-12
Budownictwo w PKB 343183 2018-12
Przemysł w PKB 1666187 2018-12
Górnictwo w PKB 344832 2018-12
Usługi w PKB 7423177 2018-12
Transport w PKB 1591112 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Pracujący 61710 2018-12
Populacja 219 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 29700 2018-12
Koszty Utrzymania 13500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 10.74 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 2020-03
Inflacja Bazowa 7.4 2020-03
Deflator Pkb 284 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 142 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 830 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 1371 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 129 2020-03
Cpi Transport 139 2020-03
Inflacja Żywności 16.2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.69 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11 2020-03
Stopa Międzybankowa 13.34 2020-02
Podaż Pieniądza M0 6520247 2020-01
Podaż Pieniądza M1 15152486 2019-12
Podaż Pieniądza M2 18349494 2019-12
Podaż Pieniądza M3 22417592 2019-12
Stopa Depozytowa 10.47 2020-01
Rezerwy Walutowe 16003 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 6006671 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -237365 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -661 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Eksport 287655 2020-03
Import 525020 2020-03
Dług Zagraniczny 111047 2019-12
Terms of Trade 60.6 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5918 2019-12
Rezerwy Złota 64.63 2019-12
Rachunek kapitałowy -3516 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 92 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 487 2019-12
Indeks Terroryzmu 7.89 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Bilans Budżetu -2260 2018-12
Wydatki Rządowe 1587677 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5228 2018-12
Rating Kredytowy 25 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 7488 2018-12
Dług Publiczny 32131 2019-11
Wydatki Wojskowe 12686 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6.3 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 160 2020-01
Zmiany Zapasów 217127 2018-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 3136 2020-01
Index Konkurencyjności 51.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 110 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2019-12
Ranking Korupcji 120 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 108 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13482 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.18 2020-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 44.03 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2018-12
Kredyt Konsumencki 699864 2019-12
Cena Benzyny 0.57 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6232764 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4601 2020-04
Śmierć koronawirusa 66 2020-04
Odzyskany koronawirus 727 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.