Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 141 2019-04
Indeks Giełdowy 36902 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.21 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.9 2017-12
Inflacja 9.41 2019-03
Stopa Procentowa 10.75 2019-03
Bilans Handlowy -302889 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -1973 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-06
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Optymizm Konsumentów 53.16 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
PKB 305 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 13100711 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 13793368 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1975936 2018-12
Pkb Per Capita 1223 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 5035 2017-12
Rolnictwo w PKB 2336888 2018-12
Budownictwo w PKB 343183 2018-12
Przemysł w PKB 1666187 2018-12
Górnictwo w PKB 344832 2018-12
Usługi w PKB 7423177 2018-12
Transport w PKB 1591112 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2017-12
Pracujący 62230 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3790 2017-12
Populacja 200 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 29700 2018-12
Koszty Utrzymania 13500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.41 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 241 2019-03
Inflacja Bazowa 8.5 2019-03
Deflator Pkb 263 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 254 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 796 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 1334 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 226 2019-03
Cpi Transport 221 2019-03
Inflacja Żywności 8.22 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.63 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10.75 2019-03
Stopa Międzybankowa 10.6 2019-02
Podaż Pieniądza M0 6208509 2019-02
Podaż Pieniądza M1 13504192 2019-02
Podaż Pieniądza M2 16321338 2019-02
Podaż Pieniądza M3 20229589 2019-02
Stopa Depozytowa 7.48 2019-01
Rezerwy Walutowe 17398 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 5142126 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -302889 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -1973 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-06
Eksport 275384 2019-03
Import 578273 2019-03
Dług Zagraniczny 99108 2018-12
Terms of Trade 59.6 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5473 2018-12
Rezerwy Złota 64.6 2019-03
Rachunek kapitałowy -5444 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 90 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3795 2018-12
Indeks Terroryzmu 8.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Bilans Budżetu -2260 2018-12
Wydatki Rządowe 1587677 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5228 2018-12
Rating Kredytowy 19.09
Wydatki Budżetu Państwa 4788 2018-12
Dług Publiczny 27458 2019-02
Wydatki Wojskowe 10378 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -1.52 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.64 2019-01
Zmiany Zapasów 209611 2017-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 2881 2019-02
Index Konkurencyjności 51.08 2018-12
Ranking Konkurencyjności 107 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 136 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8556 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.21 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 53.16 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 10626857 2017-12
Kredyt Konsumencki 651631 2019-02
Cena Benzyny 0.7 2019-04
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6062291 2019-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.