Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 156 2019-10
Indeks Giełdowy 34204 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.3 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Inflacja 12.55 2019-09
Stopa Procentowa 13.25 2019-09
Bilans Handlowy -314835 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -3242 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Optymizm Konsumentów 44.27 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
PKB 313 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 13100711 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 13793368 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1975936 2018-12
Pkb Per Capita 1197 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4928 2018-12
Rolnictwo w PKB 2336888 2018-12
Budownictwo w PKB 343183 2018-12
Przemysł w PKB 1666187 2018-12
Górnictwo w PKB 344832 2018-12
Usługi w PKB 7423177 2018-12
Transport w PKB 1591112 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Pracujący 61710 2018-12
Populacja 212 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 29700 2018-12
Koszty Utrzymania 13500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 12.55 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 258 2019-09
Inflacja Bazowa 8.2 2019-09
Deflator Pkb 284 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 275 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 820 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 1397 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 238 2019-09
Cpi Transport 234 2019-09
Inflacja Żywności 13.35 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.75 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.63 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.25 2019-09
Stopa Międzybankowa 13.94 2019-08
Podaż Pieniądza M0 6469687 2019-08
Podaż Pieniądza M1 14407057 2019-07
Podaż Pieniądza M2 17351910 2019-07
Podaż Pieniądza M3 21235085 2019-07
Stopa Depozytowa 9.57 2019-07
Rezerwy Walutowe 15144 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 5069760 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -314835 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -3242 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Eksport 276276 2019-09
Import 591111 2019-09
Dług Zagraniczny 106312 2019-06
Terms of Trade 58.7 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5747 2019-06
Rezerwy Złota 64.63 2019-09
Rachunek kapitałowy -406 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 92 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 198 2019-08
Indeks Terroryzmu 8.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Bilans Budżetu -2260 2018-12
Wydatki Rządowe 1587677 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5228 2018-12
Rating Kredytowy 19.09
Wydatki Budżetu Państwa 7488 2018-12
Dług Publiczny 33024 2019-07
Wydatki Wojskowe 12686 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -3.25 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.28 2019-07
Zmiany Zapasów 217127 2018-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 3110 2019-07
Index Konkurencyjności 51.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 110 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 136 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13482 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.92 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 44.27 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2018-12
Kredyt Konsumencki 688377 2019-07
Cena Benzyny 0.73 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5991800 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.