Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 154 2020-01
Indeks Giełdowy 42490 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.08 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Inflacja 12.42 2019-12
Stopa Procentowa 13.25 2019-12
Bilans Handlowy -316766 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1548 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Optymizm Konsumentów 41.92 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 2019-12
PKB 313 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 13100711 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 13793368 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1975936 2018-12
Pkb Per Capita 1197 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4928 2018-12
Rolnictwo w PKB 2336888 2018-12
Budownictwo w PKB 343183 2018-12
Przemysł w PKB 1666187 2018-12
Górnictwo w PKB 344832 2018-12
Usługi w PKB 7423177 2018-12
Transport w PKB 1591112 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2017-12
Pracujący 61710 2018-12
Populacja 212 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 29700 2018-12
Koszty Utrzymania 13500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 12.42 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 263 2019-12
Inflacja Bazowa 8.2 2019-12
Deflator Pkb 284 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 278 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 830 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 1371 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 241 2019-12
Cpi Transport 238 2019-12
Inflacja Żywności 16.88 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.29 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.3 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.25 2019-12
Stopa Międzybankowa 13.28 2019-11
Podaż Pieniądza M0 6698702 2019-12
Podaż Pieniądza M1 14702006 2019-11
Podaż Pieniądza M2 17778928 2019-11
Podaż Pieniądza M3 21839880 2019-11
Stopa Depozytowa 10.32 2019-10
Rezerwy Walutowe 16003 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 6006671 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -316766 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1548 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2019-06
Eksport 312420 2019-12
Import 612215 2019-12
Dług Zagraniczny 106891 2019-09
Terms of Trade 60.6 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5478 2019-09
Rezerwy Złota 64.63 2019-12
Rachunek kapitałowy -1996 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 92 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 487 2019-12
Indeks Terroryzmu 7.89 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2019-12
Bilans Budżetu -2260 2018-12
Wydatki Rządowe 1587677 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5228 2018-12
Rating Kredytowy 25 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 7488 2018-12
Dług Publiczny 32131 2019-11
Wydatki Wojskowe 12686 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -4.61 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 128 2019-11
Zmiany Zapasów 217127 2018-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 3546 2019-11
Index Konkurencyjności 51.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 110 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2019-12
Ranking Korupcji 120 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 108 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13482 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.09 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 41.92 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2018-12
Kredyt Konsumencki 699864 2019-12
Cena Benzyny 0.74 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6232764 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.