Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 157 2019-06
Indeks Giełdowy 34191 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.14 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.9 2017-12
Inflacja 9.11 2019-05
Stopa Procentowa 12.25 2019-05
Bilans Handlowy -428275 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1973 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-06
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Optymizm Konsumentów 43.1 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2018-12
PKB 305 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 13100711 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 13793368 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1975936 2018-12
Pkb Per Capita 1223 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 5035 2017-12
Rolnictwo w PKB 2336888 2018-12
Budownictwo w PKB 343183 2018-12
Przemysł w PKB 1666187 2018-12
Górnictwo w PKB 344832 2018-12
Usługi w PKB 7423177 2018-12
Transport w PKB 1591112 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2017-12
Pracujący 62230 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3790 2017-12
Populacja 200 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 29700 2018-12
Koszty Utrzymania 13500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.11 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 246 2019-05
Inflacja Bazowa 7.2 2019-05
Deflator Pkb 284 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 263 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 796 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 1334 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 228 2019-05
Cpi Transport 221 2019-05
Inflacja Żywności 8.58 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.78 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.99 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.25 2019-05
Stopa Międzybankowa 11.09 2019-04
Podaż Pieniądza M0 6285995 2019-05
Podaż Pieniądza M1 13656456 2019-03
Podaż Pieniądza M2 16523643 2019-03
Podaż Pieniądza M3 20496378 2019-03
Stopa Depozytowa 7.93 2019-04
Rezerwy Walutowe 17398 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 5127862 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -428275 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1973 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.8 2018-06
Eksport 306303 2019-05
Import 734578 2019-05
Dług Zagraniczny 105841 2019-03
Terms of Trade 59.6 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5065 2019-03
Rezerwy Złota 64.6 2019-06
Rachunek kapitałowy -5444 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 92 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3795 2018-12
Indeks Terroryzmu 8.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 72.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.6 2018-12
Bilans Budżetu -2260 2018-12
Wydatki Rządowe 1587677 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5228 2018-12
Rating Kredytowy 19.09
Wydatki Budżetu Państwa 4788 2018-12
Dług Publiczny 27795 2019-03
Wydatki Wojskowe 12686 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6.68 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.63 2019-03
Zmiany Zapasów 217127 2018-12
Szybkość Internetu 2327 2017-03
Adresy IP 2921934 2017-03
Produkcja Cementu 3566 2019-03
Index Konkurencyjności 51.08 2018-12
Ranking Konkurencyjności 107 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 136 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8556 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.89 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.1 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 11101050 2018-12
Kredyt Konsumencki 664786 2019-04
Cena Benzyny 0.72 2019-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6049651 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Pakistan - Wskaźniki ekonomiczne.