Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 156.15 158 159 161 162 166
Indeks Giełdowy 31751.21 31401 30900 30406 29917 28969
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.06 13.37 13.54 13.71 13.88 14.24
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
Stopa Bezrobocia 5.70 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Inflacja 11.63 8.7 6.5 6.5 5 6
Stopa Procentowa 13.25 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5
Bilans Handlowy -337463.00 -337000 -330000 -300000 -368000 -330000
Saldo Obrotów Bieżących -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Dług Publiczny do PKB 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Optymizm Konsumentów 44.27 46.1 46.3 48 45 45.8
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
PKB 312.57 320 320 340 340 340
Pkb W Cenach Stałych 13100711.00 12773906 13467531 13533034 13533034 13911959
Produkt Narodowy Brutto 13793368.00 14179582 14179582 14248549 14248549 14647509
Środki Trwałe Brutto 1975936.00 1921737 2031262 2041142 2041142 2098294
Pkb Per Capita 1196.60 1410 1410 1520 1520 1520
Pkb Per Capita Ppp 4927.90 5269 5269 5328 5328 5328
Rolnictwo w PKB 2336888.00 2348529 2402321 2414005 2414005 2481597
Budownictwo w PKB 343183.00 329751 352792 354508 354508 364434
Przemysł w PKB 1666187.00 1616991 1712840 1721171 1721171 1769364
Górnictwo w PKB 344832.00 349260 354487 356211 356211 366185
Usługi w PKB 7423177.00 7214015 7631026 7668142 7668142 7882850
Transport w PKB 1591112.00 1595162 1635663 1643619 1643619 1689640
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.70 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Populacja 212.22 218 219 220 221 225
Koszty Utrzymania Rodziny 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Koszty Utrzymania 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 11.63 8.7 6.5 6.5 5 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 255.94 249 249 257 259 264
Inflacja Bazowa 8.20 7.2 7.1 6.5 6 7.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 274.74 272 280 285 295 314
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.38 -0.9 -0.1 0.2 0.3 0.5
Inflacja Żywności 10.68 7.5 6.5 6 3.5 3.5
Cpi Transport 235.99 223 226 225 235 240
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.56 14.2 13 12.5 11.5 12
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 13.25 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5
Stopa Międzybankowa 13.85 13.85 14.85 14.85 13.85 13.85
Podaż Pieniądza M2 17351910.00 17500000 18200000 18200000 18200000 19500000
Stopa Depozytowa 9.23 9.23 10.23 10.23 9.23 9.23
Kredyty dla Sektora prywatnego 5069760.00 4825110 5244276 5319282 5297081 5417337
Rezerwy Walutowe 15144.00 15450 16500 15500 14800 16200
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -337463.00 -337000 -330000 -300000 -368000 -330000
Saldo Obrotów Bieżących -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Eksport 300875.00 221000 295000 265000 278000 304000
Import 638338.00 558000 625000 565000 646000 634000
Dług Zagraniczny 106312.00 107000 109000 110334 112334 118000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5747.00 5620 5950 6000 5900 5600
Wydobycie Ropy Naftowej 87.00 96 97 93 93 98
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 179.00 100 280 110 210 250
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Bilans Budżetu -2260.40 -1950 -1950 -2100 -2100 -2100
Wydatki Rządowe 1587677.00 1429780 1632132 1640070 1640070 1685992
Dochody Budżetu Państwa 5228.00 5900 5900 6100 6100 6100
Dług Publiczny 31784.60 32700 33000 35000 36000 40000
Wydatki Budżetu Państwa 7488.40 7850 7850 8200 8200 8200
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -4.94 5.4 5.6 5 -3 6.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.04 -3.6 6.5 3.2 2.5 7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.49 0.6 0.7 1.5 0.5 0.8
Produkcja Cementu 2910.00 3180 3100 3600 2600 3600
Produkcja Energii Elektrycznej 7699.00 14180 9000 10500 15500 9300
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 44.27 46.1 46.3 48 45 45.8
Wydatki Konsumpcyjne 11101050.00 10924409 11411879 11467385 11467385 11788471
Kredyt Konsumencki 688377.00 640189 657864 677379 686724 679574
Cena Benzyny 0.74 0.71 0.69 0.67 0.65 0.65
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5991800.00 5740000 5780000 5780000 5780000 6800000


Pakistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.