Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 154.21 156 157 158 160 162
Indeks Giełdowy 40916.59 38675 38070 37476 36891 35747
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.99 11.5 11.64 11.78 11.92 12.22
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 3.1 2.5 2.5 2.5 2.5
Stopa Bezrobocia 5.70 5.9 6 6 6 6
Inflacja 12.30 14 12 11 8 13
Stopa Procentowa 13.25 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5
Bilans Handlowy -299795.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
Saldo Obrotów Bieżących -1548.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Dług Publiczny do PKB 72.50 73.5 74 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Optymizm Konsumentów 41.92 45.9 48 45 48 45.8
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 3.1 2.5 2.5 2.5 2.5
PKB 312.57 320 340 340 340 340
Pkb W Cenach Stałych 13100711.00 13506833 13428229 13428229 13428229 13844504
Produkt Narodowy Brutto 13793368.00 14220962 14138202 14138202 14138202 14576486
Środki Trwałe Brutto 1975936.00 2037190 2025334 2025334 2025334 2088120
Pkb Per Capita 1196.60 1410 1520 1520 1520 1520
Pkb Per Capita Ppp 4927.90 5269 5328 5328 5328 5328
Rolnictwo w PKB 2336888.00 2409332 2395310 2395310 2395310 2469565
Budownictwo w PKB 343183.00 353822 351763 351763 351763 362667
Przemysł w PKB 1666187.00 1717839 1707842 1707842 1707842 1760785
Górnictwo w PKB 344832.00 355522 353453 353453 353453 364410
Usługi w PKB 7423177.00 7653295 7608756 7608756 7608756 7844628
Transport w PKB 1591112.00 1640436 1630890 1630890 1630890 1681447
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.70 5.9 6 6 6 6
Populacja 212.22 214 215 215 215 215
Koszty Utrzymania Rodziny 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Koszty Utrzymania 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 12.30 14 12 11 8 13
Indeks Cen Konsumenta Cpi 263.59 267 270 274 278 301
Inflacja Bazowa 8.10 7.1 6.5 6 6.5 7.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 279.44 280 285 295 303 314
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.20 -0.1 0.2 0.3 0.5 0.5
Inflacja Żywności 16.50 15 10 6.5 4 3.5
Cpi Transport 236.86 242 237 248 253 274
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.81 13 12.5 11.5 10 12
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 13.25 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5
Stopa Międzybankowa 13.25 13.83 13.83 13.83 13.08 13.08
Podaż Pieniądza M2 17585793.00 18200000 18200000 18200000 18200000 19500000
Stopa Depozytowa 10.20 9.57 9.57 9.57 8.82 8.82
Kredyty dla Sektora prywatnego 5090122.00 5259581 5278087 5300923 5184423 5391070
Rezerwy Walutowe 15423.80 16500 15500 14800 14500 16200
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -299795.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
Saldo Obrotów Bieżących -1548.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Eksport 312420.00 295000 265000 278000 250000 304000
Import 612215.00 625000 565000 646000 560000 634000
Dług Zagraniczny 106891.00 109000 110334 112334 114000 118000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5478.00 5950 6000 5900 5500 5600
Wydobycie Ropy Naftowej 92.00 97 93 93 93 98
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 108.00 280 110 210 180 250
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 72.50 73.5 74 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Bilans Budżetu -2260.40 -1450 -1400 -2100 -2100 -1400
Wydatki Rządowe 1587677.00 1636895 1627369 1627369 1627369 1677817
Dochody Budżetu Państwa 5228.00 5900 6100 6100 6100 6100
Dług Publiczny 33247.90 33000 35000 36000 36500 40000
Wydatki Budżetu Państwa 7488.40 7850 8200 8200 8200 8200
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -5.42 5.6 5 -3 3.5 6.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.51 6.5 3.2 2.5 2.2 7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.96 0.7 1.5 0.5 -1.5 0.8
Produkcja Cementu 3410.00 3100 3600 2600 3250 3600
Produkcja Energii Elektrycznej 13482.00 9000 10500 15500 14400 9300
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 41.92 45.9 48 45 48 45.8
Wydatki Konsumpcyjne 11101050.00 11445183 11378576 11378576 11378576 11731312
Kredyt Konsumencki 684676.00 659784 672134 693211 701948 676279
Cena Benzyny 0.74 0.68 0.66 0.64 0.62 0.59
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6003140.00 5780000 5780000 5780000 5780000 6800000


Pakistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.