Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 157.00 158 159 160 161 163
Indeks Giełdowy 45711.52 43932 42543 41201 39899 37295
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.18 10.3 10.42 10.54 10.66 10.91

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.38 1.5 1.5 1.5 1.5 4
Stopa Bezrobocia 4.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Inflacja 8.70 7.6 7.5 6.5 7.5 7.5
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7 7
Bilans Handlowy -417562.00 -290000 -300000 -319200 -329000 -329000
Saldo Obrotów Bieżących 266.00 -1500 -1700 -2000 -2500 -3000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 87.00 85 85 85 85 80
Budżet Państwa do PKB -8.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5
Optymizm Konsumentów 43.05 48 50 50 50 50
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 31 29 29 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 20 35 35 20 20

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.38 1.5 1.5 1.5 1.5 4
PKB 278.22 282 282 282 282 310
Pkb W Cenach Stałych 13332570.00 13532554 13532554 13532554 13532559 14073861
Produkt Narodowy Brutto 14435379.00 14651910 14651910 14651910 14651910 15237986
Środki Trwałe Brutto 1829962.00 1857411 1857411 1857411 1857411 1931708
Pkb Per Capita 1185.50 1190 1190 1190 1190 1250
Pkb Per Capita Ppp 4690.50 4590 4590 4590 4590 4680
Rolnictwo w PKB 2362209.00 2397642 2397642 2397642 2397642 2493548
Budownictwo w PKB 318064.00 322835 322835 322835 322835 335748
Przemysł w PKB 1663118.00 1688065 1688065 1688065 1688065 1755587
Górnictwo w PKB 349684.00 354929 354929 354929 354929 369126
Usługi w PKB 7803812.00 7920869 7920869 7920869 7920869 8237704
Transport w PKB 1643625.00 1668279 1668279 1668279 1668279 1735011

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Pracujący 61710.00 59500 59500 59500 59500 59500
Populacja 219.00 225 225 225 225 230

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 8.70 7.6 7.5 6.5 7.5 7.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140.56 142 142 135 151 163
Inflacja Bazowa 5.40 7 8.5 6 6.5 6.5
Deflator Pkb 312.97 337 336 333 336 362
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 153.53 150 152 152 342 163
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.68 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
Inflacja Żywności 6.70 7.5 5.5 5.5 4 4
Cpi Transport 141.48 150 132 151 149 161
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.50 5.5 12 3.5 4.4 4

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7 7
Stopa Międzybankowa 7.19 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Podaż Pieniądza M2 21604282.00 21248671 21812266 22333182 22939456 25193835
Stopa Depozytowa 5.67 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77
Kredyty dla Sektora prywatnego 5145334.00 5441208 5349810 5222514 5222514 5431415
Rezerwy Walutowe 19907.50 20930 21646 22133 23079 25960

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -417562.00 -290000 -300000 -319200 -329000 -329000
Saldo Obrotów Bieżących 266.00 -1500 -1700 -2000 -2500 -3000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3.5
Import 759772.00 614000 656000 635000 641000 641000
Eksport 342210.00 314000 336800 315500 312000 312000
Dług Zagraniczny 115756.00 120000 117500 117500 118500 118500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7060.00 5700 5700 5900 5800 5900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 112.30 290 300 280 300 300
Wydobycie Ropy Naftowej 85.00 92 92 92 95 95

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 87.00 85 85 85 85 80
Budżet Państwa do PKB -8.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5
Bilans Budżetu -3376.30 -3700 -3700 -3700 -3700 -3200
Wydatki Rządowe 1661397.00 1686318 1686318 1686318 1686318 1753771
Dochody Budżetu Państwa 6272.20 5000 5000 5000 5000 5500
Dług Publiczny 35555.40 45000 45000 39000 41000 41000
Wydatki Budżetu Państwa 9648.50 8700 8700 8700 8700 8700
Wydatki Wojskowe 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 31 29 29 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 20 35 35 20 20
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa 11.20 5.5 20 8.5 10 10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.60 15 9.5 6.5 10 10
Zmiany Zapasów 213321.00 241815 241815 241815 241815 251723
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.98 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5
Produkcja Cementu 4133.00 4000 4500 5100 4800 4000
Produkcja Energii Elektrycznej 14735.00 9500 10000 9700 10300 10300

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 43.05 48 50 50 50 50
Wydatki Konsumpcyjne 11101050.00 11267566 11267566 11267566 11267566 11718268
Cena Benzyny 0.71 0.65 0.61 0.58 0.55 0.53
Kredyt Konsumencki 783114.00 718705 685815 744011 794861 826655
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6098897.00 6362517 6403801 6398500 6486370 6651953


Pakistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.