Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 206.50 207 209 211 213 218
Indeks Giełdowy 41102.57 40502 39403 38337 37297 35301
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.15 13.07 13.23 13.39 13.55 13.87

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.94 4 4 4.6 4.6 4.6
Stopa Bezrobocia 4.40 12 12 10 10 10
Inflacja 21.30 13.5 13 9.8 9 8.5
Stopa Procentowa 13.75 14.75 15 15 14.5 14
Bilans Handlowy -991391.00 -368256 -395730 -395730 -311030 -229780
Saldo Obrotów Bieżących -4078.00 -3045 -3519 -3519 -3092 -2588
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -7.8 -7.8 -5.7 -5.7 -5.7
Dług Publiczny do PKB 84.00 80 84 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -7.10 -6 -7.5 -6 -6 -6
Optymizm Konsumentów 41.46 38 37 39 43 44
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.94 4 4 4.6 4.6 4.6
PKB 263.69 292 292 292 292 292
Pkb W Cenach Stałych 41510838.00 40458115 40458115 43171272 43420337 45157150
Produkt Narodowy Brutto 44442285.00 15872522 15872522 46219976 46486630 48346095
Środki Trwałe Brutto 4915681.00 1986805 1986805 5112308 5141802 5347474
PKB Per Capita 1465.89 1250 1250 1250 1250 1250
PKB Per Capita PPP 4622.77 4680 4680 4680 4680 4680
Rolnictwo w PKB 8791447.00 2602268 2602268 9143105 9195854 9563688
Budownictwo w PKB 992747.00 353752 353752 1032457 1038413 1079950
Przemysł w PKB 4817690.00 1734056 1734056 5010398 5039304 5240876
Górnictwo w PKB 663084.00 322216 322216 689607 693586 721329
Usługi w PKB 22555934.00 8362816 8362816 23458171 23593507 24537247
Transport w PKB 1588101.00 1651625 1651625 1651625 1661154 1727600

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 4.40 12 12 10 10 10
Pracujący 64030.00 60500 60500 60500 60500 61500
Populacja 221.00 230 230 230 230 233

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 21.30 13.5 13 9.8 9 8.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 175.71 171 179 178 192 194
Inflacja Bazowa 11.50 4.1 6.5 6.5 6.5 6.5
Deflator Pkb 161.28 398 393 182 177 198
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 228.03 184 199 212 239 208
Stopa Inflacji (Miesięczny) 6.30 0.5 1.3 0.7 0.7 0.7
Inflacja Żywności 25.92 4 4 4 4 4
Cpi Transport 232.12 233 236 238 240 241
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 38.90 5 5 5 5 5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 13.75 14.75 15 15 14.5 14
Stopa Międzybankowa 13.53 13.53 14.53 14.78 14.78 14.28
Podaż Pieniądza M2 25155233.00 23032752 23418958 23418958 23418958 24193447
Stopa Depozytowa 7.25 7.25 8.25 8.5 8.5 8
Kredyty dla Sektora prywatnego 6486286.00 5940927 6125474 6835539 6784655 7149974
Rezerwy Walutowe 16406.00 23175 23383 23383 23383 23799

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -991391.00 -368256 -395730 -395730 -311030 -229780
Saldo Obrotów Bieżących -4078.00 -3045 -3519 -3519 -3092 -2588
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -7.8 -7.8 -5.7 -5.7 -5.7
Eksport 591802.00 461820 488510 510242 533009 550800
Import 1583193.00 1422507 1491808 1491808 1400230 1437904
Dług Zagraniczny 128920.00 118000 118500 118500 118500 118500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7144.00 6100 6100 6100 6100 6100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 90.80 164 167 167 167 172
Rachunek kapitałowy 1659.00 -6880 -7430 -7430 -7430 -5800
Wydobycie Ropy Naftowej 83.00 85 87 87 87 100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 84.00 80 84 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -7.10 -6 -7.5 -6 -6 -6
Bilans Budżetu -3403.30 -1950 -3820 -1950 -1950 -1950
Wydatki Rządowe 4019571.00 1760300 1760300 4180354 4204471 4372650
Dochody Budżetu Państwa 6903.40 5500 5500 5500 5500 5500
Dług Publiczny 43704.10 45364 45961 46331 46915 51800
Wydatki Budżetu Państwa 10306.70 10464 10464 10464 10464 11057
Wydatki Wojskowe 10097.00 12000 12000 12000 12000 12000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Przemysłowa 15.88 5.5 10 10 10 10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.20 4.1 8 8 8 8
Zmiany Zapasów 664173.00 241815 241815 241815 241815 241815
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.11 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Produkcja Cementu 3361.00 4100 4000 4000 4000 4000
Produkcja Energii Elektrycznej 9966.00 15539 9804 9804 9804 10104

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów 41.46 38 37 39 43 44
Wydatki Konsumpcyjne 36948148.00 11692256 11692256 38426074 38647763 40193673
Cena Benzyny 1.14 1.18 1.22 1.27 1.31 1.31
Kredyt Konsumencki 1031172.00 1062198 1086202 1049544 1078606 1147663
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7730344.00 6956547 7105947 7105947 7105947 7404748


Pakistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.