Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 167.46 168 169 169 170 171
Indeks Giełdowy 46575.18 45439 44330 43250 42192 40159
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.80 9.87 9.95 10.02 10.09 10.25

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.94 1.5 1.5 3 3 3
Stopa Bezrobocia 4.40 5 5 4.7 4.7 4.7
Inflacja 8.40 9.5 8 9 8 3.5
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7 7
Bilans Handlowy -696238.00 -315383 -306421 -301176 -298064 -295730
Saldo Obrotów Bieżących -2482.00 -980 -1420 -1919 -1846 -1460
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 87.00 88 88 83 83 83
Budżet Państwa do PKB -8.10 -7 -7 -5 -5 -5
Optymizm Konsumentów 44.12 50 46 44 48 50
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.94 1.5 1.5 3 3 3
PKB 263.69 280 280 292 292 292
Pkb W Cenach Stałych 13777357.00 13356478 13984017 14190678 14190678 14403538
Produkt Narodowy Brutto 15262040.00 14651910 15490971 15719901 15719901 15955700
Środki Trwałe Brutto 1910389.00 1857411 1939045 1967701 1967701 1997216
Pkb Per Capita 1168.34 1190 1190 1250 1250 1250
Pkb Per Capita Ppp 4622.77 4590 4590 4680 4680 4680
Rolnictwo w PKB 2502181.00 2397642 2539714 2577246 2577246 2615905
Budownictwo w PKB 340146.00 322835 345248 350350 350350 355606
Przemysł w PKB 1667362.00 1688065 1692372 1717383 1717383 1743144
Górnictwo w PKB 309823.00 354929 314470 319118 319118 323904
Usługi w PKB 8041169.00 7920869 8161787 8282404 8282404 8406640
Transport w PKB 1588101.00 1668279 1611923 1635744 1635744 1660280

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 4.40 5 5 4.7 4.7 4.7
Pracujący 61710.00 59500 59500 60500 60500 60500
Populacja 221.00 225 225 230 230 230

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 8.40 9.5 8 9 8 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 147.61 151 152 157 156 157
Inflacja Bazowa 6.30 6 6.5 5.5 4.1 6.5
Deflator Pkb 346.29 343 374 377 374 387
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 169.82 173 178 184 172 187
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
Inflacja Żywności 9.96 12 12 10 4 4
Cpi Transport 149.96 155 150 156 155 155
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.10 18 19 13 5 5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7 7
Stopa Międzybankowa 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Podaż Pieniądza M2 23576191.00 22453442 22646546 22839649 23032752 23418958
Stopa Depozytowa 5.60 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Kredyty dla Sektora prywatnego 5608109.00 5247195 5572860 5717582 5883803 5740045
Rezerwy Walutowe 24776.90 22863 22967 23071 23175 23383

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -696238.00 -315383 -306421 -301176 -298064 -295730
Saldo Obrotów Bieżących -2482.00 -980 -1420 -1919 -1846 -1460
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Import 1063928.00 634189 645713 657237 668761 691808
Eksport 367690.00 318806 339292 356061 370697 396078
Dług Zagraniczny 122199.00 117500 118500 118000 118000 118500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7957.00 6100 6500 6300 6100 6100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 89.90 161 162 163 164 167
Wydobycie Ropy Naftowej 83.00 140 150 150 150 150

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 87.00 88 88 83 83 83
Budżet Państwa do PKB -8.10 -7 -7 -5 -5 -5
Bilans Budżetu -3376.30 -4657 -1400 -4657 -4964 -4964
Wydatki Rządowe 1692596.00 1686318 1717985 1743374 1743374 1769524
Dochody Budżetu Państwa 6272.20 5000 5000 5500 5500 5500
Dług Publiczny 38697.50 38118 38767 39415 40064 41361
Wydatki Budżetu Państwa 9648.50 9657 9657 10464 10464 10464
Wydatki Wojskowe 10097.00 10000 10000 12000 12000 12000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa 1.77 8.5 6.5 3.5 5.5 10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.56 6.5 5.5 3.5 4.1 8
Zmiany Zapasów 220438.00 211815 211815 241815 241815 241815
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.62 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5
Produkcja Cementu 4100.00 5100 4800 4300 4100 4000
Produkcja Energii Elektrycznej 14518.00 14830 9492 8579 15539 9804

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 44.12 50 46 44 48 50
Wydatki Konsumpcyjne 11242554.00 11267566 11411192 11579831 11579831 11753528
Cena Benzyny 0.72 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56
Kredyt Konsumencki 902382.00 744011 794861 861382 912457 818707
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6738824.00 6732446 6807146 6881846 6956547 7105947


Pakistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.