Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 159.25 164 166 167 169 172
Indeks Giełdowy 32981.99 33386 32878 32379 31888 30925
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.17 14.3 14.49 14.68 14.87 15.26
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4 4 5 5 5
Stopa Bezrobocia 5.90 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Inflacja 8.89 6.7 6.5 6.5 5 6
Stopa Procentowa 13.25 13.25 15 15 14.5 12
Bilans Handlowy -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
Saldo Obrotów Bieżących -1973.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Dług Publiczny do PKB 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Optymizm Konsumentów 43.10 46.1 46.3 48 45 45.8
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4 4 5 5 5
PKB 312.57 320 320 340 340 340
Pkb W Cenach Stałych 13100711.00 13096982 13808149 13690243 13690243 14429516
Produkt Narodowy Brutto 13793368.00 13787404 14538210 14414070 14414070 15192429
Środki Trwałe Brutto 1975936.00 1970341 2082637 2064853 2064853 2176355
Pkb Per Capita 1196.60 1410 1410 1520 1520 1520
Pkb Per Capita Ppp 4927.90 5269 5269 5328 5328 5328
Rolnictwo w PKB 2336888.00 2407927 2463080 2442048 2442048 2573919
Budownictwo w PKB 343183.00 338091 361715 358626 358626 377992
Przemysł w PKB 1666187.00 1657887 1756161 1741165 1741165 1835188
Górnictwo w PKB 344832.00 358093 363453 360349 360349 379808
Usługi w PKB 7423177.00 7396470 7824029 7757220 7757220 8176110
Transport w PKB 1591112.00 1635507 1677032 1662712 1662712 1752498
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.90 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Populacja 200.16 221 193 185 185 185
Koszty Utrzymania Rodziny 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Koszty Utrzymania 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 8.89 6.7 6.5 6.5 5 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 246.82 244 234 251 251 248
Inflacja Bazowa 7.20 7.2 7.1 6.5 6 7.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 264.15 262 272 278 283 305
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.36 0.3 -0.1 0.8 0.5 0.2
Inflacja Żywności 7.52 7.5 6.5 6 3.5 3.5
Cpi Transport 223.75 219 191 221 221 202
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.69 9.8 10 11.5 10 12
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 13.25 13.25 15 15 14.5 12
Stopa Międzybankowa 12.70 12.7 14.45 14.45 13.95 13.45
Podaż Pieniądza M2 16482612.00 17500000 18200000 18200000 18200000 19500000
Stopa Depozytowa 7.93 7.93 9.68 9.68 9.18 8.68
Kredyty dla Sektora prywatnego 5127862.00 4780000 4795000 5305493 5406821 5000000
Rezerwy Walutowe 17397.60 17450 17500 17500 17300 17200
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
Saldo Obrotów Bieżących -1973.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Eksport 266540.00 221000 295000 265000 238000 304000
Import 677510.00 558000 625000 605000 696000 634000
Dług Zagraniczny 105841.00 107000 115000 103049 111133 123000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5065.00 5120 5150 5150 5200 5200
Wydobycie Ropy Naftowej 91.00 96 97 93 93 98
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3794.70 3900 3900 4100 4100 4100
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Bilans Budżetu -2260.40 -1450 -1450 -1400 -1400 -1400
Wydatki Rządowe 1587677.00 1465942 1673412 1659122 1659122 1748715
Dochody Budżetu Państwa 5228.00 5900 5900 6100 6100 6100
Dług Publiczny 27794.90 25700 26000 26000 26000 27000
Wydatki Budżetu Państwa 4788.40 7350 7350 7500 7500 7500
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -7.94 5.4 5.6 5 -3 6.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.63 6.6 6.5 3.2 2.5 7
Zmiany Zapasów 217127.00 214000 214000 221000 221000 221000
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.38 0.6 0.7 1.5 0.5 0.8
Produkcja Cementu 3945.00 3180 3100 3600 2600 3600
Produkcja Energii Elektrycznej 7699.00 14180 9000 9000 14500 9300
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 43.10 46.1 46.3 48 45 45.8
Wydatki Konsumpcyjne 11101050.00 11200707 11200707 11105066 11105066 11704739
Kredyt Konsumencki 664786.00 656381 674503 668744 668744 704856
Cena Benzyny 0.69 0.62 0.61 0.59 0.62 0.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6049651.00 5740000 5780000 5780000 5780000 6800000


Pakistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.