Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 164.12 165 166 167 169 171
Indeks Giełdowy 28109.57 27221 26361 25529 24722 23109
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.66 9.77 9.88 10 10.12 10.35

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Stopa Bezrobocia 5.70 6 6 6 6 6.1
Inflacja 12.03 12.3 11 8 13 11
Stopa Procentowa 11.00 11 10 10 10 10
Bilans Handlowy -298169.00 -340000 -458000 -310000 -330000 -329000
Saldo Obrotów Bieżących -661.00 -4000 -3000 -4000 -1200 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1
Dług Publiczny do PKB 72.50 74 74 74 74 75
Budżet Państwa do PKB -5.80 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.5
Optymizm Konsumentów 44.03 29.8 30.5 33 35 42
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
PKB 320.00 318 318 318 318 327
Pkb W Cenach Stałych 13100711.00 13428229 13428229 13428229 13428229 13831076
Produkt Narodowy Brutto 13793368.00 14138202 14138202 14138202 14138202 14562348
Środki Trwałe Brutto 1975936.00 2025334 2025334 2025334 2025334 2086094
Pkb Per Capita 1196.60 1202 1202 1202 1202 1196
Pkb Per Capita Ppp 4927.90 4951 4951 4951 4951 4926
Rolnictwo w PKB 2336888.00 2395310 2395310 2395310 2395310 2467170
Budownictwo w PKB 343183.00 351763 351763 351763 351763 362315
Przemysł w PKB 1666187.00 1707842 1707842 1707842 1707842 1759077
Górnictwo w PKB 344832.00 353453 353453 353453 353453 364056
Usługi w PKB 7423177.00 7608756 7608756 7608756 7608756 7837019
Transport w PKB 1591112.00 1630890 1630890 1630890 1630890 1679816

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 5.70 6 6 6 6 6.1
Pracujący 61710.00 63000 63000 63000 63000 72000
Populacja 219.00 221 221 221 221 225
Koszty Utrzymania Rodziny 29700.00 31000 31000 31000 32000 32000
Koszty Utrzymania 13500.00 17000 17000 17000 18000 18000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 51400.00 52000 52000 52000 54000 54000

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 12.03 12.3 11 8 13 11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 266.20 271 274 278 297 330
Inflacja Bazowa 8.20 6.5 6 6.5 7.3 7.3
Deflator Pkb 284.14 319 315 307 321 356
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 281.45 284 295 303 312 349
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5
Inflacja Żywności 16.20 10 6.5 4 3.5 4
Cpi Transport 240.36 237 248 253 269 298
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.83 12 11.5 10 12 12

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 11.00 11 10 10 10 10
Stopa Międzybankowa 13.24 13.24 12.24 12.24 12.24 12.24
Podaż Pieniądza M2 18349494.00 18200000 18200000 18200000 19500000 19500000
Stopa Depozytowa 10.43 10.43 9.43 9.43 9.43 9.43
Kredyty dla Sektora prywatnego 6006671.00 5278087 5300923 5217375 6156838 6341543
Rezerwy Walutowe 16003.40 15500 14800 14500 16200 16800

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -298169.00 -340000 -458000 -310000 -330000 -329000
Saldo Obrotów Bieżących -661.00 -4000 -3000 -4000 -1200 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1
Import 628372.00 565000 646000 560000 634000 641000
Eksport 330203.00 265000 278000 250000 304000 312000
Dług Zagraniczny 111047.00 110334 112334 114000 118000 119957
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5918.00 6000 5900 5500 5600 5600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 487.00 110 210 180 250 300
Wydobycie Ropy Naftowej 92.00 93 93 93 98 98

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 72.50 74 74 74 74 75
Budżet Państwa do PKB -5.80 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.5
Bilans Budżetu -2260.40 -2100 -2100 -2100 -2100 -2600
Wydatki Rządowe 1587677.00 1627369 1627369 1627369 1627369 1676190
Dochody Budżetu Państwa 5228.00 6100 6100 6100 6100 6100
Dług Publiczny 32130.60 35000 36000 36500 40000 43000
Wydatki Budżetu Państwa 7488.40 8200 8200 8200 8200 8700
Wydatki Wojskowe 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Produkcja Przemysłowa -6.30 5 -3 3.5 6.2 6.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 160.02 3.2 2.5 2.2 7 7
Zmiany Zapasów 217127.00 221000 221000 221000 221000 221000
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.18 1.5 0.5 -1.5 0.8 0.8
Produkcja Cementu 3136.00 3600 2600 3250 3600 3600
Produkcja Energii Elektrycznej 13482.00 10500 15500 14400 9300 10300

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 44.03 29.8 30.5 33 35 42
Wydatki Konsumpcyjne 11101050.00 11378576 11378576 11378576 11378576 11719934
Cena Benzyny 0.57 -0.62 -0.59 -0.56 -0.52 -0.52
Kredyt Konsumencki 699864.00 672134 693211 697511 701793 722847
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6232764.00 5780000 5780000 5780000 6800000 6800000


Pakistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.