Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 166.45 168 169 170 171 173
Indeks Giełdowy 35373.35 34215 33134 32088 31074 29046
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.66 8.72 8.83 8.93 9.03 9.24

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.91 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Bezrobocia 4.10 6 6 5.5 5.5 5.5
Inflacja 8.59 8 11 7.5 8.5 8.5
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7.5 8.5
Bilans Handlowy -234361.00 -260000 -310000 -300000 -319200 -329000
Saldo Obrotów Bieżących -736.00 -4000 -1200 -1500 -1200 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1 -2.1
Dług Publiczny do PKB 84.80 74 74 75 75 75
Budżet Państwa do PKB -5.80 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
Optymizm Konsumentów 39.45 40 45 45 50 50
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.91 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
PKB 278.22 270 270 282 282 282
Pkb W Cenach Stałych 13570459.00 13066576 13502607 13774016 13774016 13705146
Produkt Narodowy Brutto 14435379.00 13737082 14363202 14651910 14651910 14578650
Środki Trwałe Brutto 1829962.00 1998145 1820812 1857411 1857411 1848124
Pkb Per Capita 1185.50 1130 1130 1190 1190 1190
Pkb Per Capita Ppp 4690.50 4510 4510 4590 4590 4590
Rolnictwo w PKB 2362209.00 2330661 2350398 2397642 2397642 2385654
Budownictwo w PKB 318064.00 342383 316474 322835 322835 321221
Przemysł w PKB 1663118.00 1659202 1654802 1688065 1688065 1679624
Górnictwo w PKB 349684.00 354884 347936 354929 354929 353155
Usługi w PKB 7803812.00 7415368 7764793 7920869 7920869 7881265
Transport w PKB 1643625.00 1582522 1635407 1668279 1668279 1659938

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.10 6 6 5.5 5.5 5.5
Pracujący 61710.00 60000 60000 60000 63000 63000
Populacja 219.00 221 221 225 225 225

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 8.59 8 11 7.5 8.5 8.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132.08 137 145 142 142 157
Inflacja Bazowa 6.50 6.5 7.3 7 7.5 7.3
Deflator Pkb 312.97 307 347 336 340 377
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135.80 140 142 155 157 158
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.2 0.3 0.3 0.8 0.5
Inflacja Żywności 14.60 8.5 8.5 6.5 4.5 4
Cpi Transport 122.95 153 160 150 135 173
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 -0.5 0.5 9 15 11

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 7.00 7 7 7 7.5 8.5
Stopa Międzybankowa 7.75 11.19 11.19 11.19 11.69 11.69
Podaż Pieniądza M2 19064231.00 20121482 20685076 21248671 21812266 22939456
Stopa Depozytowa 9.12 9.12 9.12 9.12 9.62 9.62
Kredyty dla Sektora prywatnego 5296474.00 5064671 5976638 5375921 5375921 6066287
Rezerwy Walutowe 18881.00 19497 20229 20930 21646 23079

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -234361.00 -260000 -310000 -300000 -319200 -329000
Saldo Obrotów Bieżących -736.00 -4000 -1200 -1500 -1200 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.80 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1 -2.1
Import 457847.00 510000 614000 614000 656000 641000
Eksport 223486.00 250000 304000 314000 336800 312000
Dług Zagraniczny 109949.00 114000 118000 108000 106000 119957
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5627.00 5500 5600 5700 5700 5800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 289.00 180 250 300 300 300
Wydobycie Ropy Naftowej 85.00 85 85 92 92 95

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 84.80 74 74 75 75 75
Budżet Państwa do PKB -5.80 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
Bilans Budżetu -3444.90 -5000 -5000 -3800 -3800 -3700
Wydatki Rządowe 1661397.00 1503306 1653090 1686318 1686318 1677886
Dochody Budżetu Państwa 4900.70 4500 4500 4900 4900 5000
Dług Publiczny 33421.10 36500 40000 45000 45000 43000
Wydatki Budżetu Państwa 8345.60 9500 9500 8700 8700 8700
Wydatki Wojskowe 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 29.00 29 29 29 29 29
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -42.11 -15 -15 5.5 20 10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -41.89 -10 5 5 20 10
Zmiany Zapasów 213321.00 221602 221602 241815 241815 241815
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -22.13 0.5 0.5 2.5 2.5 2.5
Produkcja Cementu 3276.00 3250 3600 3600 3600 3600
Produkcja Energii Elektrycznej 8677.00 14400 9300 9500 10000 10300

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 39.45 40 45 45 50 50
Wydatki Konsumpcyjne 11101050.00 10606637 11045545 11267566 11267566 11211228
Cena Benzyny 0.60 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46
Kredyt Konsumencki 706132.00 677097 696365 716724 716724 706810
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6247227.00 6279947 6321232 6362517 6403801 6486370


Pakistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.