Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 411 2021-05
Indeks Giełdowy 39307 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.24 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.68 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.11 2020-12
Stopa Bezrobocia 33.3 2020-12
Inflacja 18.12 2021-04
Stopa Procentowa 11.5 2021-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2021-05
Bilans Handlowy -588677 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -5265 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 34.98 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -15.2 2020-12
Optymizm Konsumentów -14.8 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Przypadki koronawirusa 165709 2021-05
Śmierć koronawirusa 2066 2021-05
Odzyskany koronawirus 156415 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.68 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.11 2020-12
PKB 448 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 19550148 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2944319 2020-12
Pkb Per Capita 2387 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5136 2019-12
Rolnictwo w PKB 5268290 2020-12
Budownictwo w PKB 679255 2020-12
Przemysł w PKB 1681421 2020-12
Górnictwo w PKB 1147138 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 435518 2020-12
Usługi w PKB 7707177 2020-12
Transport w PKB 258748 2020-12
Media w PKB 118495 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 33.3 2020-12
Populacja 206 2020-12
Pracujący 58527 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66.7 2020-12
Płaca Minimalna 30000 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 23187 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 53.4 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 18.12 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 376 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 327 2021-04
Inflacja Bazowa 12.7 2021-04
Inflacja Żywności 22.72 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 332 2021-04
Cpi Transport 331 2021-04
Deflator Pkb 224 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.97 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 0.88 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1811795 2021-05
Przypadki koronawirusa 165709 2021-05
Śmierć koronawirusa 2066 2021-05
Odzyskany koronawirus 156415 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11.5 2021-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2021-05
Podaż Pieniądza M0 2808734 2021-03
Podaż Pieniądza M1 16186616 2021-03
Podaż Pieniądza M2 38026971 2021-03
Rezerwy Walutowe 34940 2021-04
Stopa Depozytowa 3.05 2021-03
Stopa Pożyczkowa 11.13 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -588677 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -5265 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 1171043 2020-12
Import 1759720 2020-12
Terms of Trade 100 2020-12
Rachunek kapitałowy -3372 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 439 2020-12
Rezerwy Złota 21.46 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1372 2021-04
Dług Zagraniczny 33348 2020-12
Eksport poza ropą naftową 291221 2020-12
Eksport ropy naftowej 879822 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 4072 2020-12
Indeks Terroryzmu 8.31 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.98 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 904 2020-12
Rating Kredytowy 28 2021-05
Wydatki Budżetu Państwa 2387 2020-12
Bilans Budżetu -1484 2020-12
Dług Publiczny 86393 2020-12
Wydatki Rządowe 1409721 2020-12
Wydatki Wojskowe 1876 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -15.2 2020-12
Produkcja Przemysłowa 1.6 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2020-12
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 45.4 2020-12
Zmiany Zapasów 133483 2020-12
Index Konkurencyjności 48.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 116 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.9 2021-04
Indeks Percepcji Korupcji 25 2020-12
Ranking Korupcji 149 2020-12
Platformy wiertnicze 5 2021-04
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2019-12
Przemysłowy PMI 49.6 2020-12
Produkcja w Górnictwie 9.2 2020-12
PMI dla Usług 45.7 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.8 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 14347659 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 20329673 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 31245161 2021-03
Cena Benzyny 0.46 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.