Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 381 2020-12
Indeks Giełdowy 35138 2020-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.96 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.62 2020-09
Stopa Bezrobocia 27.1 2020-06
Inflacja 14.23 2020-10
Stopa Procentowa 11.5 2020-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-12
Bilans Handlowy -807170 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -3232 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 29.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -1.5 2020-10
Optymizm Konsumentów -21.2 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Przypadki koronawirusa 68303 2020-12
Śmierć koronawirusa 1179 2020-12
Odzyskany koronawirus 64467 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.62 2020-09
PKB 448 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 18109596 2020-09
Środki Trwałe Brutto 2296104 2020-06
Pkb Per Capita 2387 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5136 2019-12
Rolnictwo w PKB 5484064 2020-09
Budownictwo w PKB 572977 2020-09
Przemysł w PKB 1592209 2020-09
Górnictwo w PKB 1555772 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 380905 2020-09
Usługi w PKB 6112207 2020-09
Transport w PKB 149282 2020-09
Media w PKB 94533 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 27.1 2020-06
Populacja 200 2019-12
Pracujący 58527 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 2018-09
Płaca Minimalna 30000 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 21765 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 14.23 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 345 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 307 2020-10
Inflacja Bazowa 11.1 2020-10
Inflacja Żywności 17.38 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 316 2020-10
Cpi Transport 308 2020-10
Deflator Pkb 214 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.48 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11.5 2020-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-12
Podaż Pieniądza M0 2498978 2020-10
Podaż Pieniądza M1 14166856 2020-10
Podaż Pieniądza M2 35690619 2020-10
Rezerwy Walutowe 35686 2020-10
Stopa Depozytowa 4.05 2020-08
Stopa Pożyczkowa 11.76 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -807170 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -3232 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 782851 2020-06
Import 1590022 2020-06
Terms of Trade 103 2020-03
Rachunek kapitałowy 4146 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 428 2020-03
Rezerwy Złota 21.46 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1310 2020-09
Dług Zagraniczny 31477 2020-06
Eksport poza ropą naftową 159580 2020-06
Eksport ropy naftowej 623271 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3373 2020-06
Indeks Terroryzmu 8.6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 865 2020-03
Rating Kredytowy 28 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 2328 2020-03
Bilans Budżetu -1463 2020-03
Dług Publiczny 85897 2020-06
Wydatki Rządowe 2339713 2020-06
Wydatki Wojskowe 1907 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.5 2020-02

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.5 2020-10
Produkcja Przemysłowa -10 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.2 2020-03
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 55 2018-12
Zmiany Zapasów 90065 2020-06
Index Konkurencyjności 48.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 116 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.9 2020-11
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 8 2020-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2019-12
Przemysłowy PMI 50.2 2020-11
Produkcja w Górnictwie -27.2 2020-03
PMI dla Usług 47.6 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -21.2 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 10240514 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17270558 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 29058814 2020-10
Cena Benzyny 0.46 2020-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 68303 2020-12
Śmierć koronawirusa 1179 2020-12
Odzyskany koronawirus 64467 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.