Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 360 2020-04
Indeks Giełdowy 21073 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.27 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.59 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.55 2019-12
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Inflacja 12.2 2020-02
Stopa Procentowa 13.5 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-04
Bilans Handlowy 362685 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -6953 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 6.6 2020-03
Optymizm Konsumentów -0.3 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
Przypadki koronawirusa 276 2020-04
Śmierć koronawirusa 6 2020-04
Odzyskany koronawirus 44 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.59 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.55 2019-12
PKB 410 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 19750935 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2798506 2019-03
Pkb Per Capita 2396 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 5316 2018-12
Rolnictwo w PKB 5093983 2019-12
Budownictwo w PKB 671111 2019-12
Przemysł w PKB 1707263 2019-12
Górnictwo w PKB 1429668 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 427802 2019-12
Usługi w PKB 7472196 2019-12
Transport w PKB 275119 2019-12
Media w PKB 120432 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Populacja 200 2019-12
Pracujący 69543 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 137600 2018-12
Koszty Utrzymania 43200 2018-12
Płaca Minimalna 30000 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 20928 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 12.2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 313 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 285 2020-02
Inflacja Bazowa 9.4 2020-02
Inflacja Żywności 14.9 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 298 2020-02
Cpi Transport 283 2020-02
Deflator Pkb 203 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.79 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.5 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-04
Podaż Pieniądza M0 2186983 2020-02
Podaż Pieniądza M1 10427024 2020-02
Podaż Pieniądza M2 29730798 2020-02
Rezerwy Walutowe 35520 2020-03
Stopa Depozytowa 6.17 2020-02
Stopa Pożyczkowa 15.04 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 362685 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -6953 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 1759033 2019-12
Import 1396348 2019-12
Terms of Trade 101 2019-09
Rachunek kapitałowy 13236 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 910 2019-06
Rezerwy Złota 21.46 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1742 2020-02
Dług Zagraniczny 27676 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5926 2019-12
Indeks Terroryzmu 8.6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 939 2019-12
Rating Kredytowy 30 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 2074 2019-12
Bilans Budżetu -1136 2019-12
Dług Publiczny 84053 2019-12
Wydatki Rządowe 929917 2019-03
Wydatki Wojskowe 1907 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7.5 2020-02

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 6.6 2020-03
Produkcja Przemysłowa -2.9 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2 2019-09
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 55 2018-12
Zmiany Zapasów 156043 2019-03
Index Konkurencyjności 48.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 116 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.8 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 21 2020-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2019-12
Przemysłowy PMI 51.1 2020-03
Produkcja w Górnictwie 5.7 2019-09
PMI dla Usług 49.2 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.3 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 10042168 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17580757 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 26695427 2020-02
Cena Benzyny 0.41 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 276 2020-04
Śmierć koronawirusa 6 2020-04
Odzyskany koronawirus 44 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.