Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 306 2019-02
Indeks Giełdowy 32715 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.67 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Inflacja 11.37 2019-01
Stopa Procentowa 14 2019-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-02
Bilans Handlowy 805238 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -3105 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 21.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2017-12
Koniunktura w przemyśle 30.5 2018-12
Optymizm Konsumentów 9.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
PKB 376 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 19041438 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2494431 2017-12
Pkb Per Capita 2412 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 5338 2017-12
Rolnictwo w PKB 4978775 2018-12
Budownictwo w PKB 662432 2018-12
Przemysł w PKB 1686416 2018-12
Górnictwo w PKB 1344157 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 427538 2018-12
Usługi w PKB 6068483 2018-09
Transport w PKB 277339 2018-12
Media w PKB 104511 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Populacja 191 2017-12
Pracujący 69543 2018-09
Zmiana Zatrudnienia 187226 2016-09
Wskaźnik Zatrudnienia 81.2 2017-09
Koszty Utrzymania Rodziny 137600 2018-12
Koszty Utrzymania 43200 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 20928 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.37 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 277 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 259 2019-01
Inflacja Bazowa 9.8 2018-12
Inflacja Żywności 13.51 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 275 2019-01
Cpi Transport 257 2019-01
Deflator Pkb 185 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 14 2019-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-02
Podaż Pieniądza M0 2329707 2018-12
Podaż Pieniądza M1 11751139 2018-12
Podaż Pieniądza M2 27078829 2018-12
Rezerwy Walutowe 43165 2019-01
Stopa Depozytowa 9.41 2018-11
Stopa Pożyczkowa 16.17 2018-12
Podaż Pieniądza M3 35116968 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 805238 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -3105 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2017-12
Eksport 1754577 2018-09
Import 949338 2018-09
Terms of Trade 109 2018-06
Rachunek kapitałowy 10724 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 439 2018-09
Rezerwy Złota 21.4 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1797 2018-12
Dług Zagraniczny 22083 2018-06
Indeks Terroryzmu 8.66 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 680 2018-06
Rating Kredytowy 27.58
Wydatki Budżetu Państwa 1077 2018-06
Bilans Budżetu -397 2018-06
Wydatki Rządowe 795880 2017-12
Wydatki Wojskowe 1651 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 30.5 2018-12
Produkcja Przemysłowa -11 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.7 2018-09
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 54.6 2018-09
Zmiany Zapasów 159351 2017-12
Index Konkurencyjności 47.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 115 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54 2019-01
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 146 2018-12
Przemysłowy PMI 58.5 2019-01
Produkcja w Górnictwie -20.7 2018-09
PMI dla Usług 60.1 2019-01
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.7 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 11018143 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 19838427 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 22726583 2018-12
Cena Benzyny 0.47 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.