Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 380 2020-07
Indeks Giełdowy 24306 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.05 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.87 2020-03
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Inflacja 12.4 2020-05
Stopa Procentowa 12.5 2020-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-07
Bilans Handlowy -162246 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -4882 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -24.3 2020-06
Optymizm Konsumentów -0.3 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Przypadki koronawirusa 31987 2020-07
Śmierć koronawirusa 724 2020-07
Odzyskany koronawirus 12795 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.87 2020-03
PKB 448 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 16893270 2020-03
Środki Trwałe Brutto 2976480 2019-12
Pkb Per Capita 2387 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5136 2019-12
Rolnictwo w PKB 3677153 2020-03
Budownictwo w PKB 682792 2020-03
Przemysł w PKB 1615391 2020-03
Górnictwo w PKB 1591248 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 280721 2020-03
Usługi w PKB 6477203 2020-03
Transport w PKB 296779 2020-03
Media w PKB 63971 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Populacja 200 2019-12
Pracujący 69543 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 2018-09
Płaca Minimalna 30000 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 20928 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 12.4 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 322 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 292 2020-05
Inflacja Bazowa 10.12 2020-05
Inflacja Żywności 15.04 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 304 2020-05
Cpi Transport 291 2020-05
Deflator Pkb 213 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.17 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.5 2020-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-07
Podaż Pieniądza M0 2353337 2020-05
Podaż Pieniądza M1 12386831 2020-05
Podaż Pieniądza M2 32490532 2020-05
Rezerwy Walutowe 36220 2020-06
Stopa Depozytowa 5.99 2020-04
Stopa Pożyczkowa 14.92 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -162246 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -4882 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 965634 2020-03
Import 1127880 2020-03
Terms of Trade 104 2019-12
Rachunek kapitałowy -6300 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 495 2019-12
Rezerwy Złota 21.5 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1552 2020-05
Dług Zagraniczny 27666 2020-03
Eksport poza ropą naftową 302856 2020-03
Eksport ropy naftowej 662778 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5629 2020-03
Indeks Terroryzmu 8.6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 939 2019-12
Rating Kredytowy 30 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 2074 2019-12
Bilans Budżetu -1136 2019-12
Dług Publiczny 79303 2020-03
Wydatki Rządowe 1082949 2019-12
Wydatki Wojskowe 1907 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.5 2020-02

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -24.3 2020-06
Produkcja Przemysłowa 25.1 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.9 2019-12
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 55 2018-12
Zmiany Zapasów 146696 2019-12
Index Konkurencyjności 48.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 116 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.4 2020-06
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 9 2020-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2019-12
Przemysłowy PMI 41.1 2020-06
Produkcja w Górnictwie 0.1 2019-12
PMI dla Usług 35.7 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.3 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 12193024 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 19718834 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 29228545 2020-05
Cena Benzyny 0.34 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 31987 2020-07
Śmierć koronawirusa 724 2020-07
Odzyskany koronawirus 12795 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.