NIGERIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.4 2018-03
Stopa Bezrobocia 18.8 2017-09
Inflacja 11.14 2018-07
Stopa Procentowa 14 2018-07
Bilans Handlowy 837066 2018-03
Dług Publiczny do PKB 21.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 305 2018-08
Indeks Giełdowy 35266 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.76 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.4 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.94 % 2018-03
PKB 376 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 16244997 Ngn - Milion 2018-03
Środki Trwałe Brutto 2494431 Ngn - Milion 2017-12
Pkb Per Capita 2412 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 5338 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 3487313 Ngn - Milion 2018-03
Budownictwo w PKB 650767 Ngn - Milion 2018-03
Przemysł w PKB 1595564 Ngn - Milion 2018-03
Górnictwo w PKB 1547119 Ngn - Milion 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 358496 Ngn - Miliony 2018-03
Usługi w PKB 6067615 Ngn - Miliony 2018-03
Transport w PKB 241535 Ngn - Miliony 2018-03
Media w PKB 61027 Ngn - Milion 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.8 % 2017-09
Populacja 191 Milion 2017-12
Pracujący 69090 Tysiąc 2017-09
Zmiana Zatrudnienia 187226 Oferty Pracy 2016-09
Wskaźnik Zatrudnienia 81.2 % 2017-09
Koszty Utrzymania Rodziny 131700 NGN / miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 40100 NGN / miesiąc 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 15998 Tysiąc 2017-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200 NGN / miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500 NGN / miesiąc 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.1 % 2017-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.14 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 263 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 248 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 10.2 % 2018-07
Inflacja Żywności 12.85 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 267 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 247 Punkty Indeksowe 2018-07
Deflator Pkb 166 Punkty Indeksowe 2018-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 14 % 2018-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 1930696 Ngn - Milion 2018-05
Podaż Pieniądza M1 11226313 Ngn - Milion 2018-05
Podaż Pieniądza M2 25169014 Ngn - Milion 2018-05
Rezerwy Walutowe 47250 W Mln Usd 2018-07
Stopa Depozytowa 9.6 % 2017-12
Stopa Pożyczkowa 17.08 % 2018-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 837066 Ngn - Miliony 2018-03
Eksport 1441774 Ngn - Miliony 2018-03
Import 604708 Ngn - Miliony 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących 4469 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 % 2017-12
Terms of Trade 110 Punkty Indeksowe 2017-09
Rachunek kapitałowy -10293 W Mln Usd 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 809 W Mln Usd 2018-03
Rezerwy Złota 21.4 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1573 BBL/D/1K 2018-07
Dług Zagraniczny 22072 W Mln Usd 2018-03
Indeks Terroryzmu 9.01 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 % of GDP 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 1097 Ngn - Miliard 2017-12
Rating Kredytowy 27.58
Wydatki Budżetu Państwa 3105 Ngn - Miliard 2017-12
Bilans Budżetu -2008 Ngn - Miliard 2017-12
Wydatki Rządowe 795880 Ngn - Milion 2017-12
Wydatki Wojskowe 1651 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 17.7 Punkty Indeksowe 2017-12
Produkcja Przemysłowa -3.3 % 2017-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.7 % 2017-12
Szybkość Internetu 3854 KBps 2017-03
Adresy IP 209207 IP 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 54.5 % 2017-12
Zmiany Zapasów 159351 Ngn - Milion 2017-12
Index Konkurencyjności 3.3 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 125 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56 2018-07
Indeks Percepcji Korupcji 27 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 148 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 145 2017-12
Przemysłowy PMI 56.8 2018-07
Mni Nastrojów W Biznesie 54.7 2017-01
PMI dla Usług 57.7 2018-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.3 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 10657885 Ngn - Milion 2016-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 19990334 Ngn - Milion 2016-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 22206744 Ngn - Milion 2018-05
Cena Benzyny 0.47 Usd / Litr 2018-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 25.14 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.