Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 306 2020-01
Indeks Giełdowy 29553 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.11 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.23 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.28 2019-09
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Inflacja 11.98 2019-12
Stopa Procentowa 13.5 2020-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-01
Bilans Handlowy 1079173 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2796 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 30.3 2019-12
Optymizm Konsumentów 3.3 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.23 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.28 2019-09
PKB 397 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 18697324 2019-09
Środki Trwałe Brutto 2798506 2019-03
Pkb Per Capita 2396 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 5316 2018-12
Rolnictwo w PKB 5408979 2019-09
Budownictwo w PKB 557148 2019-09
Przemysł w PKB 1616585 2019-09
Górnictwo w PKB 1806747 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 367755 2019-09
Usługi w PKB 6517284 2019-06
Transport w PKB 261810 2019-09
Media w PKB 117091 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Populacja 196 2018-12
Pracujący 69543 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 137600 2018-12
Koszty Utrzymania 43200 2018-12
Płaca Minimalna 30000 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 20928 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.98 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 308 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 281 2019-12
Inflacja Bazowa 9.3 2019-12
Inflacja Żywności 14.67 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 294 2019-12
Cpi Transport 279 2019-12
Deflator Pkb 204 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.85 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.5 2020-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-01
Podaż Pieniądza M0 2203274 2019-11
Podaż Pieniądza M1 10930573 2019-11
Podaż Pieniądza M2 28415372 2019-11
Rezerwy Walutowe 38684 2019-12
Stopa Depozytowa 8.59 2019-11
Stopa Pożyczkowa 15.11 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1079173 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2796 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 2218986 2019-09
Import 1139813 2019-09
Terms of Trade 101 2019-09
Rachunek kapitałowy 11354 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 910 2019-06
Rezerwy Złota 21.46 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1780 2019-10
Dług Zagraniczny 26942 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5783 2019-09
Indeks Terroryzmu 8.6 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1027 2019-09
Rating Kredytowy 31 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 1407 2019-09
Bilans Budżetu -380 2019-09
Dług Publiczny 85391 2019-09
Wydatki Rządowe 929917 2019-03
Wydatki Wojskowe 1907 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 30.3 2019-12
Produkcja Przemysłowa -2.9 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2 2019-09
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 55 2018-12
Zmiany Zapasów 156043 2019-03
Index Konkurencyjności 48.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 116 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56.8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 17 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2019-12
Przemysłowy PMI 60.8 2019-12
Produkcja w Górnictwie 5.7 2019-09
PMI dla Usług 62.1 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 3.3 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 10042168 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17580757 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 26412743 2019-11
Cena Benzyny 0.47 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.