Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 306 2019-12
Indeks Giełdowy 26856 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.32 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.23 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.28 2019-09
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Inflacja 11.61 2019-10
Stopa Procentowa 13.5 2019-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-12
Bilans Handlowy 408661 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2859 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 27.3 2019-10
Optymizm Konsumentów 3.8 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.23 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.28 2019-09
PKB 397 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 18697324 2019-09
Środki Trwałe Brutto 2798506 2019-03
Pkb Per Capita 2396 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 5316 2018-12
Rolnictwo w PKB 5408979 2019-09
Budownictwo w PKB 557148 2019-09
Przemysł w PKB 1616585 2019-09
Górnictwo w PKB 1806747 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 367755 2019-09
Usługi w PKB 6517284 2019-06
Transport w PKB 261810 2019-09
Media w PKB 117091 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Populacja 196 2018-12
Pracujący 69543 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 137600 2018-12
Koszty Utrzymania 43200 2018-12
Płaca Minimalna 30000 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 20928 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.61 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 302 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 276 2019-10
Inflacja Bazowa 8.9 2019-10
Inflacja Żywności 14.09 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 291 2020-10
Cpi Transport 275 2019-10
Deflator Pkb 207 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.07 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.5 2019-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-12
Podaż Pieniądza M0 2055947 2019-10
Podaż Pieniądza M1 10592512 2019-10
Podaż Pieniądza M2 27634515 2019-10
Rezerwy Walutowe 39830 2019-11
Stopa Depozytowa 9.48 2019-03
Stopa Pożyczkowa 15.07 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 408661 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2859 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 1451096 2019-06
Import 1042435 2019-06
Terms of Trade 104 2019-06
Rachunek kapitałowy -3297 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 910 2019-06
Rezerwy Złota 21.46 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1780 2019-10
Dług Zagraniczny 27163 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5917 2019-06
Indeks Terroryzmu 8.6 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1027 2019-09
Rating Kredytowy 31 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1407 2019-09
Bilans Budżetu -380 2019-09
Dług Publiczny 83883 2019-06
Wydatki Rządowe 929917 2019-03
Wydatki Wojskowe 1907 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 27.3 2019-10
Produkcja Przemysłowa -2.9 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2 2019-09
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 55 2018-12
Zmiany Zapasów 156043 2019-03
Index Konkurencyjności 48.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 116 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.7 2019-11
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Platformy wiertnicze 20 2019-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2019-12
Przemysłowy PMI 59.3 2019-11
Produkcja w Górnictwie 5.7 2019-09
PMI dla Usług 60.1 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 3.8 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 10042168 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17580757 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 25797653 2019-10
Cena Benzyny 0.47 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.