Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 306 2019-08
Indeks Giełdowy 27630 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.31 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.77 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.01 2019-03
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Inflacja 11.08 2019-07
Stopa Procentowa 13.5 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-08
Bilans Handlowy 450035 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -1088 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2017-12
Koniunktura w przemyśle 29.7 2019-05
Optymizm Konsumentów 1.2 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.77 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.01 2019-03
PKB 397 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 16555184 2019-03
Środki Trwałe Brutto 2742193 2018-06
Pkb Per Capita 2396 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 5316 2018-12
Rolnictwo w PKB 3597916 2019-03
Budownictwo w PKB 671448 2019-03
Przemysł w PKB 1608462 2019-03
Górnictwo w PKB 1500082 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 307550 2019-03
Usługi w PKB 6259209 2019-03
Transport w PKB 288637 2019-03
Media w PKB 64825 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Populacja 191 2017-12
Pracujący 69543 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 137600 2018-12
Koszty Utrzymania 43200 2018-12
Płaca Minimalna 30000 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 20928 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.08 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 293 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 270 2019-07
Inflacja Bazowa 8.8 2019-07
Inflacja Żywności 13.39 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 286 2019-07
Cpi Transport 268 2019-07
Deflator Pkb 194 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.5 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-08
Podaż Pieniądza M0 2111848 2019-05
Podaż Pieniądza M1 11385055 2019-05
Podaż Pieniądza M2 34897620 2019-05
Rezerwy Walutowe 44940 2019-07
Stopa Depozytowa 9.48 2019-03
Stopa Pożyczkowa 15.33 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 450035 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -1088 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2018-12
Eksport 1451997 2019-03
Import 1001962 2019-03
Terms of Trade 95.1 2018-12
Rachunek kapitałowy -4883 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1151 2019-03
Rezerwy Złota 21.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1948 2019-07
Dług Zagraniczny 25610 2019-03
Indeks Terroryzmu 8.66 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 799 2019-03
Rating Kredytowy 27.58
Wydatki Budżetu Państwa 1197 2019-03
Bilans Budżetu -398 2019-03
Wydatki Rządowe 842195 2018-06
Wydatki Wojskowe 1907 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 29.7 2019-05
Produkcja Przemysłowa -10.5 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2019-03
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 55 2018-12
Zmiany Zapasów 178909 2018-06
Index Konkurencyjności 47.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 115 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.6 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Platformy wiertnicze 15 2019-07
Łatwość Prowadzenia Biznesu 146 2018-12
Przemysłowy PMI 57.6 2019-07
Produkcja w Górnictwie -25.9 2019-03
PMI dla Usług 58.7 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.2 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 10134920 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16922083 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 24864713 2019-05
Cena Benzyny 0.47 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.