Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 306 2019-04
Indeks Giełdowy 29920 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.44 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Inflacja 11.25 2019-03
Stopa Procentowa 13.5 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-04
Bilans Handlowy 789469 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 1105 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 21.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2017-12
Koniunktura w przemyśle 28.2 2019-03
Optymizm Konsumentów 9.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
PKB 376 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 19041438 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2494431 2017-12
Pkb Per Capita 2412 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 5338 2017-12
Rolnictwo w PKB 4978775 2018-12
Budownictwo w PKB 662432 2018-12
Przemysł w PKB 1686416 2018-12
Górnictwo w PKB 1344157 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 427538 2018-12
Usługi w PKB 6068483 2018-09
Transport w PKB 277339 2018-12
Media w PKB 104511 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Populacja 191 2017-12
Pracujący 69543 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 81.2 2017-09
Koszty Utrzymania Rodziny 137600 2018-12
Koszty Utrzymania 43200 2018-12
Płaca Minimalna 30000 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 20928 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.25 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 281 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 262 2019-03
Inflacja Bazowa 9.5 2019-03
Inflacja Żywności 13.45 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 278 2019-03
Cpi Transport 261 2019-03
Deflator Pkb 185 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.5 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-04
Podaż Pieniądza M0 2241313 2019-02
Podaż Pieniądza M1 11028859 2019-02
Podaż Pieniądza M2 34798026 2019-02
Rezerwy Walutowe 42330 2019-02
Stopa Depozytowa 9.69 2019-01
Stopa Pożyczkowa 16.01 2019-01
Podaż Pieniądza M3 35116968 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 789469 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 1105 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2017-12
Eksport 1733085 2018-12
Import 943616 2018-12
Terms of Trade 95.1 2018-12
Rachunek kapitałowy -2328 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 439 2018-09
Rezerwy Złota 21.4 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1685 2019-03
Dług Zagraniczny 21592 2018-12
Indeks Terroryzmu 8.66 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 680 2018-06
Rating Kredytowy 27.58
Wydatki Budżetu Państwa 1077 2018-06
Bilans Budżetu -397 2018-06
Wydatki Rządowe 795880 2017-12
Wydatki Wojskowe 1651 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 28.2 2019-03
Produkcja Przemysłowa -11 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.7 2018-09
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 54.6 2018-09
Zmiany Zapasów 159351 2017-12
Index Konkurencyjności 47.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 115 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.6 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 146 2018-12
Przemysłowy PMI 57.4 2019-03
Produkcja w Górnictwie -20.7 2018-09
PMI dla Usług 58.5 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.7 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 11018143 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 19838427 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 24163430 2019-02
Cena Benzyny 0.47 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.