NIGERIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.9 2018-06
Stopa Bezrobocia 18.8 2017-09
Inflacja 11.28 2018-09
Stopa Procentowa 14 2018-09
Bilans Handlowy 887641 2018-06
Dług Publiczny do PKB 21.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 306 2018-10
Indeks Giełdowy 32842 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 15.11 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.9 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 % 2018-06
PKB 376 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 16580508 Ngn - Milion 2018-06
Środki Trwałe Brutto 2494431 Ngn - Milion 2017-12
Pkb Per Capita 2412 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 5338 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 3789720 Ngn - Milion 2018-06
Budownictwo w PKB 747860 Ngn - Milion 2018-06
Przemysł w PKB 1539567 Ngn - Milion 2018-06
Górnictwo w PKB 1418073 Ngn - Milion 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 380007 Ngn - Miliony 2018-06
Usługi w PKB 6067615 Ngn - Miliony 2018-03
Transport w PKB 216352 Ngn - Miliony 2018-06
Media w PKB 111806 Ngn - Milion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.8 % 2017-09
Populacja 191 Milion 2017-12
Pracujący 69090 Tysiąc 2017-09
Zmiana Zatrudnienia 187226 Oferty Pracy 2016-09
Wskaźnik Zatrudnienia 81.2 % 2017-09
Koszty Utrzymania Rodziny 131700 NGN / miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 40100 NGN / miesiąc 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 15998 Tysiąc 2017-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200 NGN / miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500 NGN / miesiąc 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33.1 % 2017-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.28 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 268 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 252 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 9.8 % 2018-09
Inflacja Żywności 13.31 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 269 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 250 Punkty Indeksowe 2018-09
Deflator Pkb 185 Punkty Indeksowe 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 14 % 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 1926382 Ngn - Milion 2018-09
Podaż Pieniądza M1 10681494 Ngn - Milion 2018-09
Podaż Pieniądza M2 25277071 Ngn - Milion 2018-09
Rezerwy Walutowe 45909 W Mln Usd 2018-08
Stopa Depozytowa 8.77 % 2018-08
Stopa Pożyczkowa 16.65 % 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 887641 Ngn - Miliony 2018-06
Eksport 1482223 Ngn - Miliony 2018-06
Import 594582 Ngn - Miliony 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 5736 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 % 2017-12
Terms of Trade 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 1793 W Mln Usd 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 436 W Mln Usd 2018-06
Rezerwy Złota 21.4 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1717 BBL/D/1K 2018-09
Dług Zagraniczny 22083 W Mln Usd 2018-06
Indeks Terroryzmu 9.01 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 % of GDP 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 680 Ngn - Miliard 2018-06
Rating Kredytowy 27.58
Wydatki Budżetu Państwa 1077 Ngn - Miliard 2018-06
Bilans Budżetu -397 Ngn - Miliard 2018-06
Wydatki Rządowe 795880 Ngn - Milion 2017-12
Wydatki Wojskowe 1651 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 24.8 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa -3.3 % 2017-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 % 2018-03
Szybkość Internetu 3854 KBps 2017-03
Adresy IP 209207 IP 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 54.5 % 2017-12
Zmiany Zapasów 159351 Ngn - Milion 2017-12
Index Konkurencyjności 47.53 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 115 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56.3 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 27 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 148 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 145 2017-12
Przemysłowy PMI 56.2 2018-09
Mni Nastrojów W Biznesie 54.7 2017-01
PMI dla Usług 56.5 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.3 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 11018143 Ngn - Milion 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 19838427 Ngn - Milion 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 22560471 Ngn - Milion 2018-09
Cena Benzyny 0.47 Usd / Litr 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 25.14 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.