Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 381 2021-03
Indeks Giełdowy 39800 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.77 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.11 2020-12
Stopa Bezrobocia 27.1 2020-06
Inflacja 16.47 2021-01
Stopa Procentowa 11.5 2021-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2021-02
Bilans Handlowy -830085 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -3338 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 34.98 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.6 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -15.2 2020-12
Optymizm Konsumentów -14.8 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Przypadki koronawirusa 155417 2021-02
Śmierć koronawirusa 1905 2021-02
Odzyskany koronawirus 132544 2021-02

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.11 2020-12
PKB 448 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 19753164 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2296104 2020-06
Pkb Per Capita 2387 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5136 2019-12
Rolnictwo w PKB 5268290 2020-12
Budownictwo w PKB 679255 2020-12
Przemysł w PKB 1681421 2020-12
Górnictwo w PKB 1147138 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 435518 2020-12
Usługi w PKB 7707177 2020-12
Transport w PKB 258748 2020-12
Media w PKB 118495 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 27.1 2020-06
Populacja 206 2020-12
Pracujący 58527 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 2018-09
Płaca Minimalna 30000 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 21765 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 16.47 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 361 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 316 2021-01
Inflacja Bazowa 11.85 2021-01
Inflacja Żywności 20.57 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 324 2021-01
Cpi Transport 319 2021-01
Deflator Pkb 219 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.49 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11.5 2021-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2021-02
Podaż Pieniądza M0 2831167 2021-01
Podaż Pieniądza M1 15978957 2021-01
Podaż Pieniądza M2 37745679 2021-01
Rezerwy Walutowe 35230 2021-02
Stopa Depozytowa 2.74 2020-12
Stopa Pożyczkowa 11.35 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -830085 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -3338 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 896198 2020-09
Import 1726283 2020-09
Terms of Trade 101 2020-09
Rachunek kapitałowy 2664 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 428 2020-03
Rezerwy Złota 21.46 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1382 2021-01
Dług Zagraniczny 31985 2020-09
Eksport poza ropą naftową 154579 2020-09
Eksport ropy naftowej 741619 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3871 2020-09
Indeks Terroryzmu 8.31 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.98 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.6 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 842 2020-09
Rating Kredytowy 28 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 2131 2020-09
Bilans Budżetu -1289 2020-09
Dług Publiczny 84574 2020-09
Wydatki Rządowe 2339713 2020-06
Wydatki Wojskowe 1907 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -15.2 2020-12
Produkcja Przemysłowa -10.3 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.3 2020-09
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 43.8 2020-09
Zmiany Zapasów 90065 2020-06
Index Konkurencyjności 48.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 116 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.7 2021-01
Indeks Percepcji Korupcji 25 2020-12
Ranking Korupcji 149 2020-12
Platformy wiertnicze 6 2021-01
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2019-12
Przemysłowy PMI 49.6 2020-12
Produkcja w Górnictwie -27.2 2020-03
PMI dla Usług 45.7 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.8 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 10240514 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17270558 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 30558793 2021-01
Cena Benzyny 0.46 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 155417 2021-02
Śmierć koronawirusa 1905 2021-02
Odzyskany koronawirus 132544 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.