Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 306 2019-10
Indeks Giełdowy 26557 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.34 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.85 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.94 2019-06
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Inflacja 11.02 2019-08
Stopa Procentowa 13.5 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-10
Bilans Handlowy 408661 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2859 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 18.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 28.6 2019-08
Optymizm Konsumentów 1.2 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.85 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.94 2019-06
PKB 397 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 17047427 2019-06
Środki Trwałe Brutto 2742193 2018-06
Pkb Per Capita 2396 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 5316 2018-12
Rolnictwo w PKB 3857706 2019-06
Budownictwo w PKB 752834 2019-06
Przemysł w PKB 1537522 2019-06
Górnictwo w PKB 1491129 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 367112 2019-06
Usługi w PKB 6517284 2019-06
Transport w PKB 233706 2019-06
Media w PKB 117091 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.1 2018-09
Populacja 196 2018-12
Pracujący 69543 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 137600 2018-12
Koszty Utrzymania 43200 2018-12
Płaca Minimalna 30000 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 20928 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.02 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 296 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 272 2019-08
Inflacja Bazowa 8.7 2019-08
Inflacja Żywności 13.17 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 287 2019-08
Cpi Transport 270 2019-08
Deflator Pkb 207 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.99 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.5 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.5 2019-10
Podaż Pieniądza M0 2018840 2019-08
Podaż Pieniądza M1 11245423 2019-08
Podaż Pieniądza M2 27586424 2019-08
Rezerwy Walutowe 42120 2019-09
Stopa Depozytowa 9.48 2019-03
Stopa Pożyczkowa 15.4 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 408661 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2859 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 1451096 2019-06
Import 1042435 2019-06
Terms of Trade 101 2019-03
Rachunek kapitałowy -3297 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 910 2019-06
Rezerwy Złota 21.46 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1870 2019-09
Dług Zagraniczny 25610 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5917 2019-06
Indeks Terroryzmu 8.66 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 799 2019-03
Rating Kredytowy 27.58
Wydatki Budżetu Państwa 1197 2019-03
Bilans Budżetu -398 2019-03
Dług Publiczny 81274 2019-03
Wydatki Rządowe 842195 2018-06
Wydatki Wojskowe 1907 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 28.6 2019-08
Produkcja Przemysłowa -10.5 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2019-03
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 55 2018-12
Zmiany Zapasów 178909 2018-06
Index Konkurencyjności 48.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 116 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.1 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Platformy wiertnicze 17 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 146 2018-12
Przemysłowy PMI 57.7 2019-09
Produkcja w Górnictwie -25.9 2019-03
PMI dla Usług 58 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.2 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 10134920 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16922083 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 24834770 2019-08
Cena Benzyny 0.47 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.