Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 381 2020-09
Indeks Giełdowy 25987 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 9 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 27.1 2020-06
Inflacja 13.22 2020-08
Stopa Procentowa 11.5 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-09
Bilans Handlowy -807170 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -4882 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 4.3 2020-08
Optymizm Konsumentów -29.2 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Przypadki koronawirusa 57613 2020-09
Śmierć koronawirusa 1100 2020-09
Odzyskany koronawirus 48596 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.1 2020-06
PKB 448 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 16044514 2020-06
Środki Trwałe Brutto 2976480 2019-12
Pkb Per Capita 2387 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5136 2019-12
Rolnictwo w PKB 3918668 2020-06
Budownictwo w PKB 513692 2020-06
Przemysł w PKB 1402571 2020-06
Górnictwo w PKB 1419038 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 374512 2020-06
Usługi w PKB 6350209 2020-06
Transport w PKB 118655 2020-06
Media w PKB 117017 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 27.1 2020-06
Populacja 200 2019-12
Pracujący 69543 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 2018-09
Płaca Minimalna 30000 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 20928 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.5 2018-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 13.22 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 335 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 300 2020-08
Inflacja Bazowa 10.5 2020-08
Inflacja Żywności 16 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 311 2020-08
Cpi Transport 301 2020-08
Deflator Pkb 213 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.34 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11.5 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.5 2020-09
Podaż Pieniądza M0 2395917 2020-08
Podaż Pieniądza M1 12582151 2020-08
Podaż Pieniądza M2 33346630 2020-08
Rezerwy Walutowe 35660 2020-08
Stopa Depozytowa 4.31 2020-07
Stopa Pożyczkowa 14.99 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -807170 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -4882 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 782851 2020-06
Import 1590022 2020-06
Terms of Trade 103 2020-03
Rachunek kapitałowy -6300 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 428 2020-03
Rezerwy Złota 21.5 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1361 2020-08
Dług Zagraniczny 31477 2020-06
Eksport poza ropą naftową 159580 2020-06
Eksport ropy naftowej 623271 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5629 2020-03
Indeks Terroryzmu 8.6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 939 2019-12
Rating Kredytowy 30 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 2074 2019-12
Bilans Budżetu -1136 2019-12
Dług Publiczny 85897 2020-06
Wydatki Rządowe 1082949 2019-12
Wydatki Wojskowe 1907 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7.5 2020-02

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 4.3 2020-08
Produkcja Przemysłowa 25.1 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.9 2019-12
Szybkość Internetu 3854 2017-03
Adresy IP 209207 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 55 2018-12
Zmiany Zapasów 146696 2019-12
Index Konkurencyjności 48.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 116 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.6 2020-08
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 8 2020-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2019-12
Przemysłowy PMI 48.5 2020-08
Produkcja w Górnictwie 0.1 2019-12
PMI dla Usług 44.7 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -29.2 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 12193024 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 19718834 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 30189265 2020-08
Cena Benzyny 0.38 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 57613 2020-09
Śmierć koronawirusa 1100 2020-09
Odzyskany koronawirus 48596 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nigeria - Wskaźniki ekonomiczne.