Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 409.64 412 415 417 420 425
Indeks Giełdowy 43248.05 42529 41762 41013 40272 38835
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.24 12.6 12.92 13.24 13.58 14.27

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 11.10 5.1 -13.5 3 9.1 4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 3.1 2.7 3 2.8 2.7
Stopa Bezrobocia 33.30 32.5 31.8 31.5 31.8 32
Inflacja 15.99 14.7 10 9 7.5 7
Stopa Procentowa 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Bilans Handlowy -679470.20 840000 -305000 -315000 -100000 -200000
Saldo Obrotów Bieżących -424.37 -4800 -2500 -3600 -4000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.20 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Dług Publiczny do PKB 34.98 35.5 36 36 36 36
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Koniunktura w Przemyśle -15.20 4 6 10 15 15
Optymizm Konsumentów -14.80 -7 3 6 9 9
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 11.10 5.1 -13.5 3 9.1 4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 3.1 2.7 3 2.8 2.7
PKB 432.30 440 445 445 445 445
Pkb W Cenach Stałych 18543054.58 20156202 17281216 17195506 19062260 20700420
Środki Trwałe Brutto 2509820.58 3035593 3107978 2585115 2580096 3117554
Pkb Per Capita 2396.04 2360 2400 2400 2400 2400
Pkb Per Capita Ppp 4916.72 5100 5100 5100 5100 5250
Rolnictwo w PKB 5550940.85 5431607 3862424 4088788 5706367 5578261
Budownictwo w PKB 596445.97 700312 711219 548674 613146 719220
Przemysł w PKB 1660563.82 1733545 1715494 1495057 1707060 1780351
Górnictwo w PKB 1388798.49 1182699 1598088 1276645 1427685 1214632
Administracja Publiczna w PKB 380337.42 449019 285754 379256 390987 461143
Usługi w PKB 6545197.45 7946099 6690055 6895538 6728463 8160644
Transport w PKB 180043.45 266770 238064 216082 185085 273972
Media w PKB 107693.36 122168 73267 189099 110709 125467

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 33.30 32.5 31.8 31.5 31.8 32
Populacja 206.14 211 211 211 211 216
Płaca Minimalna 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Bezrobotni Zarejestrowani 23187.00 27800 28300 27400 26800 27300
Stopa Bezrobocia Młodzieży 53.40 53.5 52.8 53.1 53 53
Pracujący 46488.00 60000 62000 64400 66000 65500
Wskaźnik Zatrudnienia 66.70 73.6 74 74.6 75 75

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 15.99 14.7 10 9 7.5 7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 399.90 408 410 419 426 437
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 347.60 346 358 367 379 377
Inflacja Bazowa 13.24 10.6 10.6 10 10 9
Inflacja Żywności 18.34 17 13 10 8 6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.98 1 0.8 0.7 0.6 1
Cpi Transport 354.20 358 361 363 365 369

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Stopa Międzybankowa 9.62 9.62 10.62 10.62 10.62 10.62
Podaż Pieniądza M0 2965985.43 2680000 2640000 2500000 2440000 2400000
Podaż Pieniądza M1 16553042.48 16050000 15880000 15650000 15300000 15000000
Podaż Pieniądza M2 41369902.01 38800000 38500000 36500000 3400000 34000000
Rezerwy Walutowe 41280.00 40500 38300 36800 35100 36000
Stopa Depozytowa 5.02 5.02 6.02 6.02 6.02 6.02
Stopa Pożyczkowa 11.61 11.61 12.61 12.61 12.61 12.61
Podaż Pieniądza M3 39789168.03 39500000 38800000 37000000 36500000 35800000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -679470.20 840000 -305000 -315000 -100000 -200000
Saldo Obrotów Bieżących -424.37 -4800 -2500 -3600 -4000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.20 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Import 2482178.50 1850000 1780000 1700000 1650000 1700000
Eksport 1802708.30 1510000 1475000 1385000 1550000 1500000
Terms of Trade 101.05 102 102 102 103 103
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1563.64 400 1300 700 920 900
Rachunek kapitałowy 2105.55 -2800 -1600 3000 5000 -1000
Wydobycie Ropy Naftowej 1228.00 1300 1360 1320 1400 1420
Eksport poza ropą naftową 375013.81 325000 297000 288500 260000 270000
Eksport ropy naftowej 1427694.48 1300000 895000 870000 1100000 890000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 4278.12 5000 5200 5400 5600 5600
Dług Zagraniczny 32859.99 45000 44500 45300 45500 46000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 34.98 35.5 36 36 36 36
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Dochody Budżetu Państwa 903.52 1050 870 930 980 1000
Wydatki Wojskowe 2403.00 2000 2000 2000 2000 2000
Wydatki Rządowe 1070298.80 1453422 1031943 1102408 1100267 1492665
Bilans Budżetu -1483.93 -487 -1450 -1510 -1520 -1600
Dług Publiczny 87239.12 90000 89300 90100 91000 91000
Wydatki Budżetu Państwa 2387.46 2500 2380 2450 2600 2600

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle -15.20 4 6 10 15 15
Produkcja Przemysłowa 1.60 2 1.8 2.5 3.2 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.30 1 0.7 1.3 2 1.6
Przemysłowy PMI 46.90 50.3 49.7 50.1 51 51
Produkcja w Górnictwie 9.20 8 -2.1 3 12 6
PMI dla Usług 46.90 47.4 49 51 49.7 51
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.10 53.6 52.3 52 53 53
Stopa Utylizacji Surowców 45.40 54 53.6 54 54.5 55

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów -14.80 -7 3 6 9 9
Wydatki Konsumpcyjne 12319481.04 14552197 13384081 12689065 12664427 14945107
Rozporządzalny Dochód Osobisty 20329672.71 20959893 20878574 20939563 20898904 21525810
Kredyt dla Sectora Prywatnego 34509396.58 32300000 30500000 30200000 29800000 27500000
Cena Benzyny 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31


Nigeria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.