Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 306.40 306 306 306 306 306
Indeks Giełdowy 26817.37 26702 26405 26114 25822 25251
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.32 12.67 12.79 12.91 13.04 13.29
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 9.23 3.7 -13.8 2.4 7 5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.28 2.1 1.9 1.8 2.5 2.5
Stopa Bezrobocia 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
Inflacja 11.61 12.5 11.5 10 10 9
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13.5 13 13 13
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.50 22 22 22 22 22
Bilans Handlowy 408661.17 950000 700000 440000 385000 700000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Dług Publiczny do PKB 17.50 23 25 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Koniunktura w Przemyśle 27.30 30 28 27 27 28
Optymizm Konsumentów 3.80 -2 3 5 2.7 3.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 9.23 3.7 -13.8 2.4 7 5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.28 2.1 1.9 1.8 2.5 2.5
PKB 397.30 500 690 690 690 690
Pkb W Cenach Stałych 18697323.82 19682472 16884560 17354280 17473612 20174534
Środki Trwałe Brutto 2798505.79 2799779 2794294 2791552 2810747 2869773
Pkb Per Capita 2396.30 2450 2590 2590 2590 2590
Pkb Per Capita Ppp 5315.82 5510 5600 5600 5600 5600
Rolnictwo w PKB 5408978.92 5083330 3666276 3927144 3954148 5210413
Budownictwo w PKB 557147.53 676343 684206 766385 771655 693251
Przemysł w PKB 1616584.66 1721831 1639023 1565198 1575960 1764877
Górnictwo w PKB 1806746.96 1372384 1543419 1517969 1528407 1406694
Administracja Publiczna w PKB 367755.38 436517 313394 373720 376290 447429
Usługi w PKB 6517283.97 7347126 6378134 6634595 6680216 7530804
Transport w PKB 261809.92 283163 294121 237913 239548 290242
Media w PKB 117091.44 130411 66057 119199 120019 133671
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
Populacja 195.87 197 199 199 199 199
Koszty Utrzymania Rodziny 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500.00 27500 27500 27500 27500 28500
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 11.61 12.5 11.5 10 10 9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 301.80 309 313 319 328 337
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 276.19 278 283 285 290 299
Inflacja Żywności 14.09 15.1 13.4 12.7 12.5 12.5
Cpi Transport 274.70 287 291 293 300 313
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13.5 13 13 13
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.50 22 22 22 22 22
Rezerwy Walutowe 39830.00 42400 45000 46400 44000 47500
Stopa Depozytowa 9.48 9.69 10.19 9.48 8.98 10.19
Stopa Pożyczkowa 15.07 16.01 16.51 15.33 14.83 16.51
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 408661.17 950000 700000 440000 385000 700000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Wydobycie Ropy Naftowej 1780.00 1650 1600 1790 1810 1900
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 17.50 23 25 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Wydatki Rządowe 929917.32 859882 858197 857355 863250 881379
Bilans Budżetu -379.69 -381 -381 -381 -130 -487
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 7.2 7.2 7.2 7.2
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 27.30 30 28 27 27 28
Produkcja Przemysłowa -2.90 -4.8 -2.1 2.5 -3 -3.5
Przemysłowy PMI 59.30 57.8 58.6 58.8 61 58.9
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.70 57.4 55.8 54.7 55 55
PMI dla Usług 60.10 58.8 58.6 58.7 58.4 60
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 3.80 -2 3 5 2.7 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 10042167.83 10347753 10327483 10317348 10388293 10606447
Cena Benzyny 0.47 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37


Nigeria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.