Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 305.95 308 311 314 316 322
Indeks Giełdowy 30046.70 30684 30305 29929 29556 28829
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.59 14.35 14.46 14.57 14.69 14.91
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -13.77 2 3 4.5 -12.4 5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.01 1.8 2.1 2.3 2 2.4
Stopa Bezrobocia 23.10 28 30 32 34 32.7
Inflacja 11.37 11.7 11.9 12 12 11.7
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13 13 13 13
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.50 22.5 22.5 22 22 20
Bilans Handlowy 450034.62 1015000 910000 950000 700000 700000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 1.5 1.5 1.5 0.9 0.9
Dług Publiczny do PKB 21.30 23 23 23 25 25
Budżet Państwa do PKB -5.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3
Koniunktura w przemyśle 28.20 23 24 26 26 26
Optymizm Konsumentów 4.80 -8 -6 -2 3 3.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -13.77 2 3 4.5 -12.4 5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.01 1.8 2.1 2.3 2 2.4
PKB 375.77 500 500 500 690 690
Pkb W Cenach Stałych 16555183.90 16729733 18271196 19479391 16748393 19946896
Środki Trwałe Brutto 2742192.51 2766872 2770986 2805263 2797036 2872589
Pkb Per Capita 2412.41 2550 2550 2550 2690 2690
Pkb Per Capita Ppp 5338.45 5510 5510 5510 5600 5600
Rolnictwo w PKB 3597916.08 3823828 5343867 5093287 3669874 5215526
Budownictwo w PKB 671448.37 754591 549943 677667 684877 693931
Przemysł w PKB 1608461.83 1553423 1615833 1725204 1640631 1766609
Górnictwo w PKB 1500081.65 1430836 1714421 1375072 1530083 1408074
Administracja Publiczna w PKB 307550.32 383427 369379 437372 313701 447869
Usługi w PKB 7196009.75 6388525 6132202 7361518 7339930 7538194
Transport w PKB 288637.00 218299 223741 283717 294410 290527
Media w PKB 64825.41 112812 105608 130666 66122 133802
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 23.10 28 30 32 34 32.7
Populacja 190.89 198 198 196 201 201
Koszty Utrzymania Rodziny 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500.00 25500 27500 27500 27500 28500
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 11.37 11.7 11.9 12 12 11.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 283.50 291 300 308 314 344
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 263.65 271 277 278 283 299
Inflacja Żywności 13.70 13.6 12 9.4 9.1 8.1
Cpi Transport 262.60 273 280 286 292 320
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13 13 13 13
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.50 22.5 22.5 22 22 20
Rezerwy Walutowe 45090.00 46000 43600 43300 44000 48000
Stopa Depozytowa 9.48 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69
Stopa Pożyczkowa 18.23 16.08 16.08 16.08 16.08 16.08
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 450034.62 1015000 910000 950000 700000 700000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 1.5 1.5 1.5 0.9 0.9
Wydobycie Ropy Naftowej 1754.00 1550 1550 1500 1450 1400
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 21.30 23 23 23 25 25
Budżet Państwa do PKB -5.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 842195.49 849775 851039 861566 859039 882244
Bilans Budżetu -397.17 -770 -708 -381 -381 -487
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 28.20 23 24 26 26 26
Produkcja Przemysłowa 11.50 1 1.5 2 2.8 3.5
Przemysłowy PMI 57.80 57.5 57.6 62 59.6 58
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.90 53.5 55.7 56 54 54.5
PMI dla Usług 58.90 59.3 58.6 51.69 59.5 60.4
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 4.80 -8 -6 -2 3 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 10134919.77 10226134 10241336 10368023 10337618 10616855
Cena Benzyny 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42


Nigeria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.