Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 414.72 415 415 415 415 415
Indeks Giełdowy 53151.32 52132 51300 50479 49669 48094
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.26 11.63 11.85 12.07 12.29 12.75

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -14.66 -3 9.1 4 -10 5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.11 2.9 3 3.2 3 3.4
Stopa Bezrobocia 33.30 35 36 38 37 40
Inflacja 16.82 18 16 15 12 10
Stopa Procentowa 13.00 13.5 13.5 12.5 12 13
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 25 25 25
Bilans Handlowy 83975.80 -15000 200000 210000 -100000 50000
Saldo Obrotów Bieżących 3680.28 -3600 -4000 -4000 -4000 -4800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.20 4 4 4 5 5
Dług Publiczny do PKB 34.98 35 35 35 33 33
Budżet Państwa do PKB -4.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -14.66 -3 9.1 4 -10 5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.11 2.9 3 3.2 3 3.4
PKB 432.30 445 445 445 445 445
Pkb W Cenach Stałych 17349381.10 17178811 19099346 20979592 17869863 21692899
Środki Trwałe Brutto 2853507.61 2582605 2500748 2944820 2939113 3044944
PKB Per Capita 2396.04 2400 2400 2400 2400 2500
PKB Per Capita PPP 4916.72 5100 5100 5250 5250 5250
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 3.40 3.25 3.25 3.25 3.4 3.4
Rolnictwo w PKB 3879731.92 4084818 5717469 5631516 3996124 5822988
Budownictwo w PKB 725998.76 548142 614339 725213 747779 749870
Przemysł w PKB 1768820.22 1493605 1710381 1774822 1821885 1835166
Górnictwo w PKB 1150851.86 1275405 1430462 1088472 1185377 1125480
Administracja Publiczna w PKB 283590.67 378888 391748 454531 292098 469985
Usługi w PKB 8147459.17 6888844 6741553 8408178 8391883 8694056
Transport w PKB 191448.27 215872 185445 346401 197192 358179
Media w PKB 71775.44 188916 110924 132417 73929 136919

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 33.30 35 36 38 37 40
Populacja 206.14 211 211 216 216 216
Pracujący 46488.00 64400 66000 65500 65500 67000
Wskaźnik Zatrudnienia 66.70 74 75 74.6 75 76
Płaca Minimalna 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Bezrobotni Zarejestrowani 23187.00 27400 26800 27300 28000 29000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 53.40 53.1 53 53 53 51

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 16.82 18 16 15 12 10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 439.40 453 459 473 484 521
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 373.30 387 393 399 406 438
Inflacja Bazowa 14.18 16 14 12 10 10
Inflacja Żywności 18.37 20 17 13 10 8.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.76 1.5 1.3 1.6 1.3 1.3
Cpi Transport 383.70 389 395 401 406 411

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 13.00 13.5 13.5 12.5 12 13
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 25 25 25
Stopa Międzybankowa 11.25 11.75 11.75 10.75 10.25 11.25
Podaż Pieniądza M0 3245597.55 3600000 3800000 3950000 4050000 3900000
Podaż Pieniądza M1 19608338.79 23000000 21800000 2250000 20500000 21000000
Podaż Pieniądza M2 45653529.14 46500000 45500000 46000000 45800000 46500000
Rezerwy Walutowe 39650.00 41000 39800 40500 38800 39000
Stopa Depozytowa 4.41 4.91 4.91 3.91 3.41 4.41
Stopa Pożyczkowa 11.84 12.34 12.34 11.34 10.84 11.84
Podaż Pieniądza M3 45654456.11 43800000 45000000 45500000 46000000 46000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 83975.80 -15000 200000 210000 -100000 50000
Saldo Obrotów Bieżących 3680.28 -3600 -4000 -4000 -4000 -4800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.20 4 4 4 5 5
Import 1640350.71 1700000 1650000 1800000 2050000 1850000
Eksport 1724326.50 1685000 1850000 2010000 1950000 1900000
Terms of Trade 101.22 102 103 103 103 104
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1563.64 700 920 900 900 860
Rachunek kapitałowy 2573.54 3000 5000 -1000 -1000 -1000
Wydobycie Ropy Naftowej 1219.00 1320 1400 1420 1420 1420
Dług Zagraniczny 38391.32 45300 45500 46000 46000 45050
Eksport poza ropą naftową 453526.56 288500 260000 270000 270000 250000
Eksport ropy naftowej 1270799.94 870000 1100000 890000 890000 875000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 4971.70 5400 5600 5600 5600 5600

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 34.98 35 35 35 33 33
Budżet Państwa do PKB -4.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Dochody Budżetu Państwa 1114.21 930 980 1000 1000 1200
Wydatki Rządowe 1173404.20 1101337 1177205 1210953 1208606 1252126
Bilans Budżetu -2039.36 -1520 -1620 -1600 -1600 -1500
Dług Publiczny 95779.64 97000 99000 98500 99600 105000
Wydatki Budżetu Państwa 3153.57 2450 2600 2600 2600 2700
Wydatki Wojskowe 2403.00 2000 2000 2000 2000 2000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -2.60 -5 -2.7 -2 1.6 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.30 -2 -1.7 0.7 1.6 2
Stopa Utylizacji Surowców 55.80 54 54.5 55 55 56
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.80 52.7 53 54 52 53
Przemysłowy PMI 52.00 51 51.5 52 51.4 52
Produkcja w Górnictwie -10.60 -4 3 5 6 7
PMI dla Usług 48.00 51 49.7 51 48.7 52

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 14926584.44 12676746 14034815 15404235 15374382 15927979
Rozporządzalny Dochód Osobisty 20014610.80 17065318 19214870 20655078 20615049 21357351
Kredyt dla Sectora Prywatnego 36371924.02 30200000 29800000 27500000 27500000 26000000
Cena Benzyny 0.45 0.47 0.48 0.5 0.52 0.52


Nigeria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.