Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 306.45 306 306 306 306 306
Indeks Giełdowy 27800.17 27078 26746 26420 26099 25465
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.27 13.84 13.96 14.07 14.18 14.41
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -13.77 3 4.5 -12.4 2.4 5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.01 2 2.3 1.9 2.1 2.3
Stopa Bezrobocia 23.10 25.7 26.5 27.3 27.6 30
Inflacja 11.08 11.2 11.4 11.2 11 11
Stopa Procentowa 13.50 13 13 13 13 13
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.50 22.5 22 22 22 20
Bilans Handlowy 450034.62 910000 950000 700000 1020000 700000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
Dług Publiczny do PKB 21.30 23 23 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -5.10 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w przemyśle 29.70 26 32 32 36 35
Optymizm Konsumentów 1.20 -6 -2 3 5 3.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -13.77 3 4.5 -12.4 2.4 5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.01 2 2.3 1.9 2.1 2.3
PKB 397.30 500 500 690 690 690
Pkb W Cenach Stałych 16555183.90 18671229 19721028 16869732 16902843 20174611
Środki Trwałe Brutto 2742192.51 2797036 2805263 2794294 2799779 2869784
Pkb Per Capita 2396.30 2450 2450 2590 2590 2590
Pkb Per Capita Ppp 5315.82 5510 5510 5600 5600 5600
Rolnictwo w PKB 3597916.08 5394106 5093287 3666276 3673472 5210433
Budownictwo w PKB 671448.37 555113 677667 684206 685549 693254
Przemysł w PKB 1608461.83 1631024 1725204 1639023 1642240 1764884
Górnictwo w PKB 1500081.65 1730539 1375072 1528583 1531583 1406699
Administracja Publiczna w PKB 307550.32 372851 437372 313394 314009 447431
Usługi w PKB 6259209.21 6189852 7361518 7332734 7347126 7530833
Transport w PKB 288637.00 225845 283717 294121 294698 290243
Media w PKB 64825.41 106601 130666 66057 66187 133672
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 23.10 25.7 26.5 27.3 27.6 30
Populacja 190.89 198 196 201 201 201
Koszty Utrzymania Rodziny 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500.00 27500 27500 27500 27500 28500
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 11.08 11.2 11.4 11.2 11 11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 292.60 298 306 312 322 340
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 269.95 275 279 285 290 302
Inflacja Żywności 13.39 13.5 12.4 12 11.7 11.4
Cpi Transport 268.50 278 285 290 296 316
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 13.50 13 13 13 13 13
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.50 22.5 22 22 22 20
Rezerwy Walutowe 44940.00 43600 43300 45000 46400 47500
Stopa Depozytowa 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48
Stopa Pożyczkowa 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 450034.62 910000 950000 700000 1020000 700000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
Wydobycie Ropy Naftowej 1948.00 1550 1500 1450 1450 1400
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 21.30 23 23 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -5.10 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 842195.49 859039 861566 858197 859882 881382
Bilans Budżetu -398.22 -708 -381 -381 -130 -487
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 29.70 26 32 32 36 35
Produkcja Przemysłowa -10.50 2 -4.8 2.4 3 -3.5
Przemysłowy PMI 57.60 57.6 62 59.6 58.8 58
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.60 53.7 54 54.4 54.7 54.5
PMI dla Usług 58.70 58.6 51.69 59.5 60.2 60.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 1.20 -6 -2 3 5 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 10134919.77 10337618 10368023 10327483 10347753 10606487
Cena Benzyny 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42


Nigeria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.