Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 360.00 360 360 360 360 360
Indeks Giełdowy 20684.87 20225 19791 19365 18948 18113
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.46 12.63 12.8 12.97 13.15 13.5

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 5.59 1.3 5.6 4.8 -15 5.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.55 1.4 2 2 2.1 2.2
Stopa Bezrobocia 23.10 28.6 29.1 29.9 30.7 31.4
Inflacja 12.20 13.6 14 15 13.7 14
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13 13 12 11.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Bilans Handlowy 362684.95 -20000 550000 -90000 0 -180000
Saldo Obrotów Bieżących -6953.30 -3400 -3200 1000 -2100 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 17.50 55 55 55 40 40
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3 -3 -3 -2.7 -2.7
Koniunktura w Przemyśle 6.60 -8 -10 5 10 12
Optymizm Konsumentów -0.30 -8 -4 2 3.5 4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 5.59 1.3 5.6 4.8 -15 5.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.55 1.4 2 2 2.1 2.2
PKB 410.00 420 420 420 450 450
Pkb W Cenach Stałych 19750934.72 17195633 18884297 20145953 20165704 20589164
Środki Trwałe Brutto 2798505.79 2818095 2826491 2854476 2857274 2917274
Pkb Per Capita 2396.30 2590 2590 2590 2630 2630
Pkb Per Capita Ppp 5315.82 5555 5555 5600 5555 5804
Rolnictwo w PKB 5093983.13 3884710 5463069 5195863 5200957 5310172
Budownictwo w PKB 671110.60 758103 562719 684533 685204 699593
Przemysł w PKB 1707263.24 1548285 1632750 1741409 1743116 1779719
Górnictwo w PKB 1429667.98 1530442 1824814 1458261 1459691 1490343
Administracja Publiczna w PKB 427802.26 369682 371433 436358 436786 445958
Usługi w PKB 7472196.49 6562905 6327653 7621640 7629113 7789317
Transport w PKB 275118.66 235342 264428 280621 280896 286795
Media w PKB 120431.63 117911 95945 122840 122961 125543

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 23.10 28.6 29.1 29.9 30.7 31.4
Populacja 200.00 205 205 206 210 211
Koszty Utrzymania Rodziny 137600.00 139900 139900 139900 139900 143000
Płaca Minimalna 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Bezrobotni Zarejestrowani 20927.60 25100 25100 27000 27000 27300
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200.00 57600 57600 58700 58700 59200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.50 43 42.6 43 43 42.5
Pracujący 69542.90 70000 71000 70500 70500 72000
Wskaźnik Zatrudnienia 76.90 75 70.5 76 76 78

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 12.20 13.6 14 15 13.7 14
Indeks Cen Konsumenta Cpi 312.60 329 341 354 355 403
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 285.01 290 297 304 309 327
Inflacja Bazowa 9.40 8.3 8.3 8.4 8.4 7.5
Inflacja Żywności 14.90 16.5 18 18.4 16.7 16.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.79 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3
Cpi Transport 283.40 303 311 321 322 366

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13 13 12 11.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podaż Pieniądza M0 2186983.40 1980000 1980000 1811767 1811767 1811767
Podaż Pieniądza M1 10427024.37 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
Podaż Pieniądza M2 29730798.19 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
Rezerwy Walutowe 35520.00 24000 30000 35000 35600 36200
Stopa Depozytowa 6.17 4.85 4.85 10.19 4.85 10.19
Stopa Pożyczkowa 15.04 15.04 15.04 15.04 14.04 14.04

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 362684.95 -20000 550000 -90000 0 -180000
Saldo Obrotów Bieżących -6953.30 -3400 -3200 1000 -2100 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 1.5 1.5
Import 1396347.95 1300000 1250000 1450000 1400000 1650000
Eksport 1759032.90 1280000 1800000 1360000 1400000 1470000
Terms of Trade 101.00 102 102 103 103 104
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 909.54 600 450 500 500 900
Rachunek kapitałowy 13235.94 -5800 4300 -1800 -5000 -1600
Wydobycie Ropy Naftowej 1742.00 1700 1750 1800 1780 1900
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5925.68 6050 6300 6200 6200 6400
Dług Zagraniczny 27676.14 27200 33100 33000 33000 36400

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 17.50 55 55 55 40 40
Budżet Państwa do PKB -2.80 -3 -3 -3 -2.7 -2.7
Dochody Budżetu Państwa 938.72 1250 1250 1350 1350 1300
Wydatki Wojskowe 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Wydatki Rządowe 929917.32 936427 939216 948516 949446 969383
Bilans Budżetu -1135.74 -50 -50 -350 -350 -440
Dług Publiczny 84053.32 84300 87000 92500 92500 93000
Wydatki Budżetu Państwa 2074.46 1300 1300 1700 1700 1740

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 6.60 -8 -10 5 10 12
Produkcja Przemysłowa -2.90 2.2 -4.7 -6 -1.4 -3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.00 1.2 0.2 -3 0.5 2
Przemysłowy PMI 51.10 47.8 50 52 54 56
Produkcja w Górnictwie 5.70 -3.5 -8 -12 5 10
PMI dla Usług 49.20 45.6 49 52 53 56
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.80 48.7 51 53 52.6 54.2
Stopa Utylizacji Surowców 55.00 56.2 56.2 58.7 58.7 58

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -0.30 -8 -4 2 3.5 4
Wydatki Konsumpcyjne 10042167.83 10112463 10142590 10243011 10253053 10468357
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17580757.16 17703822 17756565 17932372 17949953 18326884
Kredyt dla Sectora Prywatnego 26695426.73 23200000 24500000 26000000 26000000 26000000
Cena Benzyny 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32


Nigeria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.