Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 380.50 381 381 381 381 381
Indeks Giełdowy 26507.84 25428 24883 24347 23822 22773
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.00 9.12 9.24 9.37 9.5 9.75

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.30 1.2 2.2 -15.5 2.6 5.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.10 -5 -5.7 0.6 1 1.7
Stopa Bezrobocia 27.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Inflacja 13.22 13.45 14.2 14 13.5 13.5
Stopa Procentowa 11.50 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Bilans Handlowy -807170.40 700000 700000 100000 450000 840000
Saldo Obrotów Bieżących -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 17.50 55 55 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -3.40 -7.8 -7.8 -7 -7 -7
Koniunktura w Przemyśle -17.00 7 -7 5 15 20
Optymizm Konsumentów -29.20 -25 -20 2 6 9
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.30 1.2 2.2 -15.5 2.6 5.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.10 -5 -5.7 0.6 1 1.7
PKB 448.10 250 250 360 360 360
Pkb W Cenach Stałych 16044513.73 18229891 18625131 16994629 16204959 18941759
Środki Trwałe Brutto 2976480.11 2501351 2806821 2994339 3006245 2854537
Pkb Per Capita 2386.90 2250 2250 2300 2300 2300
Pkb Per Capita Ppp 5135.50 4900 4900 5100 5100 5100
Rolnictwo w PKB 3918668.40 5273754 4803626 3699216 3957855 4885288
Budownictwo w PKB 513692.43 543219 632857 686888 518829 643616
Przemysł w PKB 1402571.39 1576170 1609949 1625083 1416597 1637318
Górnictwo w PKB 1419038.39 1761578 1348177 1600796 1433229 1371096
Administracja Publiczna w PKB 374511.56 358561 403418 282406 378257 410276
Usługi w PKB 6350208.68 6108378 7046281 6516066 6413711 7166068
Transport w PKB 118654.96 255265 259437 298560 119842 263847
Media w PKB 117016.62 92620 113567 64355 118187 115498

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 27.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Populacja 200.00 205 206 210 210 211
Płaca Minimalna 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Bezrobotni Zarejestrowani 20927.60 28100 28000 28000 27500 27600
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.50 42.6 43 43 43.7 44
Pracujący 69542.90 72400 70500 71500 72000 72000
Wskaźnik Zatrudnienia 76.90 70.5 71 70.7 71 72

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 13.22 13.45 14.2 14 13.5 13.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 334.60 339 351 359 370 399
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 300.34 304 304 311 316 327
Inflacja Bazowa 10.50 11 8.4 8.4 8 7.5
Inflacja Żywności 16.00 16.5 16.7 16.4 16.2 16
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.34 1.4 1.7 1.3 1.2 1.3
Cpi Transport 300.80 309 319 325 334 362

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 11.50 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podaż Pieniądza M0 2395917.03 1980000 1811767 1811767 1811767 1811767
Podaż Pieniądza M1 12582151.19 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
Podaż Pieniądza M2 33346630.22 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
Rezerwy Walutowe 35660.00 35450 50000 47500 51200 52000
Stopa Depozytowa 4.31 4.31 4.31 4.31 3.31 3.31
Stopa Pożyczkowa 14.99 14.99 14.99 14.99 13.99 13.99

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -807170.40 700000 700000 100000 450000 840000
Saldo Obrotów Bieżących -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1590021.69 1100000 1200000 1250000 1100000 1300000
Eksport 782851.28 1800000 1400000 1350000 1550000 1600000
Terms of Trade 103.19 102 103 103 103 104
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 427.76 350 400 700 1200 1000
Rachunek kapitałowy -6300.42 -4300 -6050 1200 -3600 -1600
Wydobycie Ropy Naftowej 1361.00 1750 1800 1780 1780 1900
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5629.04 5450 5600 5600 6100 6200
Dług Zagraniczny 31477.14 30000 32000 33500 34000 35500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 17.50 55 55 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -3.40 -7.8 -7.8 -7 -7 -7
Dochody Budżetu Państwa 938.72 850 1050 1200 1000 1230
Wydatki Wojskowe 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Wydatki Rządowe 1082949.34 1050925 1021221 1089447 1093779 1038582
Bilans Budżetu -1135.74 -2000 -1950 -1300 -1600 -1420
Dług Publiczny 85896.52 90000 95000 85000 95500 96400
Wydatki Budżetu Państwa 2074.46 2850 3000 2500 2600 2650

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -17.00 7 -7 5 15 20
Produkcja Przemysłowa 25.10 -4.2 -5 -2 1.6 1.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.90 -3 -2.8 0.5 1.3 2
Przemysłowy PMI 46.90 49.6 51 52 54 56
Produkcja w Górnictwie 0.10 -10 -12 5 10 10
PMI dla Usług 41.90 47 52 51.7 53.4 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.60 55 53 52.6 53 54
Stopa Utylizacji Surowców 55.00 53.5 54 54.7 55.3 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -29.20 -25 -20 2 6 9
Wydatki Konsumpcyjne 12193023.60 10522754 11498021 12266182 12314954 11693488
Rozporządzalny Dochód Osobisty 19718833.62 18406110 18594860 19837147 19916022 18910973
Kredyt dla Sectora Prywatnego 30189264.87 24500000 26000000 26000000 26000000 26000000
Cena Benzyny 0.38 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26


Nigeria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.