Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 360.00 360 360 360 360 360
Indeks Giełdowy 24512.11 24066 23550 23043 22546 21553
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.97 11.12 11.27 11.42 11.58 11.89

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.30 2 3.4 -15.5 2.6 5.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.87 -3.5 -4 0.6 1 1.7
Stopa Bezrobocia 23.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Inflacja 12.40 13.5 13 12.7 12.5 12.5
Stopa Procentowa 12.50 12 12 12 11.5 11.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Bilans Handlowy -162246.25 700000 200000 100000 450000 300000
Saldo Obrotów Bieżących -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -1.2 -1.2 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 17.50 55 55 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -2.80 -5 -5 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle -24.30 -10 -7 5 15 20
Optymizm Konsumentów -0.30 -4 -3.7 2 3.5 4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.30 2 3.4 -15.5 2.6 5.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.87 -3.5 -4 0.6 1 1.7
PKB 410.00 420 420 450 450 450
Pkb W Cenach Stałych 16893269.79 18370121 18960897 16994629 17062202 19283233
Środki Trwałe Brutto 2976480.11 2520592 2857421 2994339 3006245 2905997
Pkb Per Capita 2396.30 2590 2590 2630 2630 2630
Pkb Per Capita Ppp 5315.82 5555 5600 5600 5555 5804
Rolnictwo w PKB 3677153.49 5314322 4890224 3699216 3713925 4973358
Budownictwo w PKB 682791.74 547397 644266 686888 689620 655219
Przemysł w PKB 1615390.58 1588294 1638973 1625083 1631544 1666835
Górnictwo w PKB 1591248.22 1775129 1372481 1600796 1607161 1395813
Administracja Publiczna w PKB 280721.30 361320 410690 282406 283529 417672
Usługi w PKB 6477202.90 6155366 7173309 6516066 6541975 7295255
Transport w PKB 296779.23 257228 264114 298560 299747 268604
Media w PKB 63971.30 93333 115614 64355 64611 117580

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 23.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Populacja 200.00 205 206 210 210 211
Płaca Minimalna 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Bezrobotni Zarejestrowani 20927.60 28100 28000 28000 27500 27600
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.50 42.6 43 43 43.7 44
Pracujący 69542.90 72400 70500 71500 72000 72000
Wskaźnik Zatrudnienia 76.90 70.5 71 70.7 71 72

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 12.40 13.5 13 12.7 12.5 12.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 322.20 339 347 355 362 391
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 292.50 304 304 311 316 327
Inflacja Bazowa 10.12 11 8.4 8.4 8 7.5
Inflacja Żywności 15.04 17 16.4 16.2 16 15.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.17 1.3 1.5 1.3 1.2 1.3
Cpi Transport 291.30 309 315 322 328 355

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 12.50 12 12 12 11.5 11.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podaż Pieniądza M0 2353337.06 1980000 1811767 1811767 1811767 1811767
Podaż Pieniądza M1 12386831.12 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
Podaż Pieniądza M2 32490532.24 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
Rezerwy Walutowe 36220.00 45000 50000 47500 51200 52000
Stopa Depozytowa 5.99 5.99 5.99 5.99 5.49 5.49
Stopa Pożyczkowa 14.92 14.92 14.92 14.92 14.42 14.42

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -162246.25 700000 200000 100000 450000 300000
Saldo Obrotów Bieżących -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -1.2 -1.2 1.5 1.5 1.5
Import 1127880.09 1100000 1200000 1250000 1100000 1300000
Eksport 965633.84 1800000 1400000 1350000 1550000 1600000
Terms of Trade 103.54 102 103 103 103 104
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 495.42 350 400 700 1200 1000
Rachunek kapitałowy -6300.42 -4300 -6050 1200 -3600 -1600
Wydobycie Ropy Naftowej 1552.00 1750 1800 1780 1780 1900
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5629.04 5450 5600 5600 6100 6200
Dług Zagraniczny 27676.14 30000 32000 33500 34000 35500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 17.50 55 55 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -2.80 -5 -5 -3 -3 -3
Dochody Budżetu Państwa 938.72 850 1050 1200 1000 1230
Wydatki Wojskowe 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Wydatki Rządowe 1082949.34 1059009 1039631 1089447 1093779 1057305
Bilans Budżetu -1135.74 -2000 -1950 -1300 -1600 -1420
Dług Publiczny 84053.32 90000 95000 85000 95500 96400
Wydatki Budżetu Państwa 2074.46 2850 3000 2500 2600 2650

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -24.30 -10 -7 5 15 20
Produkcja Przemysłowa 25.10 -4.2 -5 -2 1.6 1.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.90 -3 -2.8 0.5 1.3 2
Przemysłowy PMI 41.10 43 46 51 53 54
Produkcja w Górnictwie 0.10 -10 -12 5 10 10
PMI dla Usług 35.70 45 52 53 54 56
Zbiorczy Wskaźnik PMI 40.70 51 53 52.6 53.5 54.2
Stopa Utylizacji Surowców 55.00 53.5 54 54.7 55.3 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -0.30 -4 -3.7 2 3.5 4
Wydatki Konsumpcyjne 12193023.60 10603699 11705303 12266182 12314954 11904293
Rozporządzalny Dochód Osobisty 19718833.62 18547695 18930080 19837147 19916022 19251892
Kredyt dla Sectora Prywatnego 29228544.98 24500000 26000000 26000000 26000000 26000000
Cena Benzyny 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26


Nigeria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.