Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 306.40 306 306 306 306 306
Indeks Giełdowy 29710.56 26588 26312 26038 25766 25233
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.37 11.71 11.86 12 12.16 12.47
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 9.23 -13.8 3.1 9.4 7 6.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.28 2.3 1.8 2.4 2.5 2.6
Stopa Bezrobocia 23.10 27.8 28.2 31.4 30 32
Inflacja 11.98 11.1 10 10 9 9
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13.5 14 14 14
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.50 22 22 22 22 22
Bilans Handlowy 1079173.44 225000 -20000 1410000 700000 840000
Saldo Obrotów Bieżących -2795.83 -2150 -2000 1400 2200 3150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.5
Dług Publiczny do PKB 17.50 25 25 25 25 26
Budżet Państwa do PKB -2.80 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
Koniunktura w Przemyśle 30.30 28 27 27 28 31
Optymizm Konsumentów 3.30 3 5 2.7 3.2 4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 9.23 -13.8 3.1 9.4 7 6.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.28 2.3 1.8 2.4 2.5 2.6
PKB 397.30 560 560 560 560 645
Pkb W Cenach Stałych 18697323.82 16760287 17200845 18921692 19183454 19720591
Środki Trwałe Brutto 2798505.79 2830689 2823692 2832088 2871267 2951662
Pkb Per Capita 2396.30 2590 2590 2590 2590 2630
Pkb Per Capita Ppp 5315.82 5600 5600 5600 5600 5600
Rolnictwo w PKB 5408978.92 3639292 3892425 5473887 5549612 5705002
Budownictwo w PKB 557147.53 679170 759609 563833 571633 587639
Przemysł w PKB 1616584.66 1626959 1551360 1635984 1658616 1705057
Górnictwo w PKB 1806746.96 1532060 1504549 1828428 1853722 1905627
Administracja Publiczna w PKB 367755.38 311087 370416 372168 377317 387882
Usługi w PKB 6517283.97 6331190 6575940 6595491 6686733 6873962
Transport w PKB 261809.92 291956 235809 264952 268617 276138
Media w PKB 117091.44 65571 118145 118497 120136 123500
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 23.10 27.8 28.2 31.4 30 32
Populacja 195.87 205 205 205 206 211
Koszty Utrzymania Rodziny 137600.00 139900 139900 139900 139900 143000
Pracujący 69542.90 69800 70000 71000 70500 72000
Wskaźnik Zatrudnienia 76.90 81 75 70.5 76 78
Bezrobotni Zarejestrowani 20927.60 26500 25100 25100 27000 27300
Płaca Minimalna 30000.00 30000 30000 30000 30000 35000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 57200.00 57600 57600 57600 58700 59200
Płace Nisko Wykwalifikowanych 25500.00 27500 27500 27500 28500 29200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 36.50 40 43 42.6 43 42.5
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 11.98 11.1 10 10 9 9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 307.50 312 319 328 332 362
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 280.63 285 290 297 302 324
Inflacja Bazowa 9.30 8.7 8.3 8.3 8.4 7.5
Inflacja Żywności 14.67 13.4 12.7 12.5 12.5 11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.85 0.7 1 1.2 1 1.1
Cpi Transport 279.10 290 293 300 302 329
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13.5 14 14 14
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 22.50 22 22 22 22 22
Podaż Pieniądza M0 2203274.21 1791699 1980000 1980000 1811767 1811767
Podaż Pieniądza M1 10930572.57 11051578 12150000 12150000 12150000 11049385
Podaż Pieniądza M2 28415371.99 26799201 28500000 28500000 28500000 29329153
Rezerwy Walutowe 38684.00 45000 46400 44000 47500 48000
Stopa Depozytowa 8.70 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Stopa Pożyczkowa 15.11 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 1079173.44 225000 -20000 1410000 700000 840000
Saldo Obrotów Bieżących -2795.83 -2150 -2000 1400 2200 3150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.5
Import 1139813.10 1200000 1340000 1250000 1410000 1650000
Eksport 2218986.50 1445000 1320000 2660000 1420000 1470000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 909.54 1300 600 450 500 900
Rachunek kapitałowy 11354.43 400 -1000 4250 -800 -450
Wydobycie Ropy Naftowej 1780.00 1600 1700 1700 1800 1900
Dług Zagraniczny 27162.63 28400 27200 33100 33000 36400
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5783.00 5900 6050 6300 6200 6400
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 17.50 25 25 25 25 26
Budżet Państwa do PKB -2.80 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
Dochody Budżetu Państwa 1026.95 720 1250 1250 1350 1300
Wydatki Rządowe 929917.32 940611 938287 941076 954095 980810
Bilans Budżetu -379.69 -130 -50 -50 -350 -440
Dług Publiczny 83882.66 93000 84300 87000 92500 93000
Wydatki Budżetu Państwa 1406.63 850 1300 1300 1700 1740
Wydatki Wojskowe 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 5.00 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 30.30 28 27 27 28 31
Produkcja Przemysłowa -2.90 -2.1 2.5 -3 -3.5 -4.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.00 3 2.6 -0.8 0.3 2
Przemysłowy PMI 60.80 57.8 57.3 58.1 60.6 60.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56.80 55.8 54.7 55 55 54.6
Stopa Utylizacji Surowców 55.00 55 56.2 56.2 58.7 58
PMI dla Usług 62.10 58.7 58.8 58.1 61.9 61.7
Produkcja w Górnictwie 5.70 18 -2 -2 -7.5 -3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 3.30 3 5 2.7 3.2 4
Wydatki Konsumpcyjne 10042167.83 10157653 10132547 10162674 10303264 10591756
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17580757.16 17782936 17738984 17791726 18037857 18542917
Kredyt dla Sectora Prywatnego 26412742.87 25000000 23200000 24500000 26000000 26000000
Cena Benzyny 0.47 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55


Nigeria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.