Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-04
Indeks Giełdowy 485 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.13 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.9 2020-02
Inflacja 1.6 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy 4186 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 30568 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 0.2 2020-03
Optymizm Konsumentów -2 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2020-12
Przypadki koronawirusa 17851 2020-04
Śmierć koronawirusa 1766 2020-04
Odzyskany koronawirus 250 2020-04
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
PKB 951 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 190553 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 194891 2019-12
Środki Trwałe Brutto 40433 2019-12
Pkb Per Capita 55041 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 49804 2018-12
Rolnictwo w PKB 3086 2019-12
Budownictwo w PKB 8238 2019-12
Przemysł w PKB 22346 2019-12
Górnictwo w PKB 1590 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 12530 2019-12
Usługi w PKB 35771 2019-12
Transport w PKB 8362 2019-12
Media w PKB 1158 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2020-02
Pracujący 9057 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 274 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.3 2020-02
Koszty Pracy 108 2019-12
Wydajność 105 2019-12
Wolne Etaty 281 2019-12
Płaca Minimalna 1636 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.08 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 120 2020-03
Populacja 17.28 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 78.4 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4345 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.4 2020-02
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1120 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4382 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-02
Inflacja Bazowa 2.1 2020-02
Deflator Pkb 108 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2020-02
Cpi Transport 108 2020-02
Inflacja Żywności 1.9 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.04 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-03
Podaż Pieniądza M0 68035 2020-02
Podaż Pieniądza M1 448321 2020-02
Podaż Pieniądza M2 898932 2020-02
Podaż Pieniądza M3 927252 2020-02
Bilans Banków 2551829 2020-02
Rezerwy Walutowe 41095 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 302117 2020-02
Bilans Banku Centralnego 305797 2019-11
Prywatna długu do PKB 299 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4186 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 30568 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Eksport 43150 2020-01
Import 38964 2020-01
Dług Zagraniczny 3725548 2019-12
Terms of Trade 101 2020-01
Rachunek kapitałowy 26958 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 39.8 2019-09
Rezerwy Złota 612 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 17 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 56405 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.35 2018-12
Bronie Sprzedaży 369 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Wydatki Rządowe 45780 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42.2 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 52.7 2019-12
Dług Publiczny 402002 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 48.7 2019-12
Wnioski o Azyl 2075 2019-11
Rating Kredytowy 98 2020-04
Bilans Budżetu 4 2019-12
Wydatki Wojskowe 10535 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0.2 2020-03
Produkcja Przemysłowa -1.5 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 82.7 2020-03
Zmiany Zapasów -194 2019-12
Bankructwa 370 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 29868 2020-02
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 4 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2019-12
Ranking Korupcji 8 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 10224 2019-12
Przemysłowy PMI 50.5 2020-03
Produkcja w Górnictwie -25.1 2020-01
Produkcja Stali 566 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -2 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 83907 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 359700 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.63 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1051612 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.59 2020-02
Kredyt Konsumencki 15145 2019-09
Cena Benzyny 1.84 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 199 2018-12
Wydatki Osobiste 1 2020-01

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.2 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137 2020-02
Pozwolenia Na Budowę 3560 2020-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 17851 2020-04
Śmierć koronawirusa 1766 2020-04
Odzyskany koronawirus 250 2020-04
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12
ICU Beds 332 2012-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.