Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.7 2018-10
Inflacja 2 2018-11
Stopa Procentowa 0 2018-11
Bilans Handlowy 4949 2018-09
Dług Publiczny do PKB 56.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-12
Indeks Giełdowy 495 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.41 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 % 2018-09
PKB 826 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 186378 W Mln Eur 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 180625 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 39123 W Mln Eur 2018-09
Pkb Per Capita 53598 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 48473 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 3214 W Mln Eur 2018-09
Budownictwo w PKB 7367 W Mln Eur 2018-09
Przemysł w PKB 19796 W Mln Eur 2018-09
Górnictwo w PKB 1973 W Mln Eur 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 12100 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 34595 W Mln Eur 2018-09
Transport w PKB 8149 W Mln Eur 2018-06
Media w PKB 1025 W Mln Eur 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 % 2018-10
Pracujący 8836 Tysiąc 2018-10
Bezrobotni Zarejestrowani 337 Tysiąc 2018-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.2 % 2018-10
Koszty Pracy 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 33.88 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 258 Tysiąc 2018-09
Płaca Minimalna 1594 Eur / Miesiąc 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.27 % 2018-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 115 Punkty Indeksowe 2018-11
Populacja 17.12 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 77 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4226 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.2 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 Eur / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 1120 Eur / Miesiąc 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4292 Tysiąc 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920 Eur / Miesiąc 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 Eur / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Bazowa 1.5 % 2018-10
Deflator Pkb 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 Punkty Indeksowe 2018-11
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Żywności 0.9 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 % 2018-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.89 % 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-11
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 61671 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M1 397365 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M2 849585 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M3 883349 W Mln Eur 2018-10
Bilans Banków 2400186 W Mln Eur 2018-10
Rezerwy Walutowe 32342 W Mln Eur 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 315719 W Mln Eur 2018-10
Bilans Banku Centralnego 365049 W Mln Eur 2018-09
Prywatna długu do PKB 308 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4949 W Mln Eur 2018-09
Eksport 41316 W Mln Eur 2018-09
Import 36367 W Mln Eur 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 16770 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 % 2017-12
Dług Zagraniczny 4050746 W Mln Eur 2018-06
Terms of Trade 100 Punkty Indeksowe 2018-09
Rachunek kapitałowy 16860 W Mln Eur 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 38.1 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Złota 612 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 16 BBL/D/1K 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -24697 W Mln Eur 2018-06
Indeks Terroryzmu 2.41 2016-12
Bronie Sprzedaży 1167 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 56.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 % of GDP 2017-12
Wydatki Rządowe 44573 W Mln Eur 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 42.6 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 53.9 W Mld Usd 2018-09
Dług Publiczny 413628 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 62.8 Mld Eur 2018-09
Wnioski o Azyl 2030 Osoby 2018-08
Rating Kredytowy 99.65
Bilans Budżetu -8.9 Mld Eur 2018-09
Wydatki Wojskowe 9780 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 7.2 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa 0.8 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 % 2018-10
Stopa Utylizacji Surowców 84.1 % 2018-12
Zmiany Zapasów 278 W Mln Eur 2018-09
Bankructwa 393 Firmy 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 30079 2018-10
Szybkość Internetu 17388 KBps 2017-03
Adresy IP 9382252 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 82.38 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 6 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 8 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8137 Gigawatogodzina 2018-09
Przemysłowy PMI 56.1 2018-11
Produkcja w Górnictwie -17.7 % 2018-10
Produkcja Stali 585 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 13 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.7 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 82352 W Mln Eur 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 331011 W Mln Eur 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 24.6 % 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1041162 W Mln Eur 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.96 % 2018-10
Kredyt Konsumencki 15948 W Mln Eur 2018-09
Cena Benzyny 1.9 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 104 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 209 % 2017-12
Wydatki Osobiste 2.2 % 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 7.4 % 2018-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 Punkty Indeksowe 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 6482 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.4 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 46.34 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.69 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 18.32 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.