Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2021-09
Indeks Giełdowy 786 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.37 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.7 2021-06
Stopa Bezrobocia 3.2 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 129 2021-09
Inflacja 2.4 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 22196529 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy 5836 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 22608 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 54.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 9.6 2021-08
Optymizm Konsumentów -6 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.7 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.5 2021-12
Przypadki koronawirusa 1986241 2021-09
Śmierć koronawirusa 18123 2021-09
Odzyskany koronawirus 250 2021-09
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.7 2021-06
PKB 912 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 188885 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 183560 2021-03
Środki Trwałe Brutto 40137 2021-06
Pkb Per Capita 53081 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 54210 2020-12
Rolnictwo w PKB 2653 2021-06
Budownictwo w PKB 9247 2021-06
Przemysł w PKB 22135 2021-06
Górnictwo w PKB 1211 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 11327 2021-03
Usługi w PKB 35272 2021-06
Transport w PKB 6890 2021-03
Media w PKB 1155 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2021-08
Pracujący 9110 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 301 2021-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.4 2021-08
Koszty Pracy 112 2021-03
Wydajność 103 2021-06
Wolne Etaty 334 2021-06
Płaca Minimalna 1701 2021-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.03 2021-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 124 2021-08
Populacja 17.41 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.33 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.33 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 79.2 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 5105 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.8 2021-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 3836 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 129 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 22196529 2021-09
Przypadki koronawirusa 1986241 2021-09
Śmierć koronawirusa 18123 2021-09
Odzyskany koronawirus 250 2021-09
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12
Łóżka OIOM 332 2012-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2021-08
Inflacja Bazowa 1.6 2021-08
Deflator Pkb 112 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2021-07
Wskaźnik Cen Importowych 108 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2021-08
Cpi Transport 115 2021-08
Inflacja Żywności 0.1 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.4 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-08
Podaż Pieniądza M0 80355 2021-07
Podaż Pieniądza M1 542529 2021-07
Podaż Pieniądza M2 1018053 2021-07
Podaż Pieniądza M3 1030099 2021-07
Bilans Banków 2668819 2021-07
Rezerwy Walutowe 54089 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 295646 2021-07
Bilans Banku Centralnego 484037 2021-07
Prywatna długu do PKB 283 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5836 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 22608 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 2020-12
Eksport 47536 2021-07
Import 41700 2021-07
Dług Zagraniczny 3580144 2021-03
Terms of Trade 102 2021-07
Rachunek kapitałowy 21213 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 33 2021-03
Rezerwy Złota 612 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19249 2021-03
Indeks Terroryzmu 2.69 2019-12
Bronie Sprzedaży 488 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 54.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2020-12
Wydatki Rządowe 47926 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48.1 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 53.6 2021-06
Dług Publiczny 469886 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 72.7 2021-06
Wnioski o Azyl 2125 2021-07
Rating Kredytowy 98 2021-09
Bilans Budżetu -19.2 2021-06
Wydatki Wojskowe 12211 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.5 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 51.24 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 9.6 2021-08
Produkcja Przemysłowa 11.9 2021-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.2 2021-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.1 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 84.1 2021-09
Zmiany Zapasów -620 2021-06
Bankructwa 150 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 21877 2021-08
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 4 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2020-12
Ranking Korupcji 8 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8572 2021-06
Przemysłowy PMI 65.8 2021-08
Produkcja w Górnictwie -4.1 2021-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.7 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.4 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 78825 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 377777 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 23.9 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1073186 2021-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.3 2021-07
Kredyt Konsumencki 10637 2021-03
Cena Benzyny 2.27 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 105 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 191 2019-12
Wydatki Osobiste 6.4 2021-06

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.8 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 165 2021-07
Pozwolenia Na Budowę 6367 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.1 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.