Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 547 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.51 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-07
Inflacja 2.5 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy 5158 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 18079 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 3.9 2019-07
Optymizm Konsumentów 0 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-06
PKB 913 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 189298 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 178073 2019-03
Środki Trwałe Brutto 40294 2019-06
Pkb Per Capita 55041 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 49804 2018-12
Rolnictwo w PKB 2544 2019-06
Budownictwo w PKB 9489 2019-06
Przemysł w PKB 21513 2019-06
Górnictwo w PKB 1809 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 10652 2019-03
Usługi w PKB 36125 2019-06
Transport w PKB 7862 2019-03
Media w PKB 1121 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-07
Pracujący 8954 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 313 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.7 2019-07
Koszty Pracy 105 2019-03
Wydajność 105 2019-06
Wolne Etaty 294 2019-06
Płaca Minimalna 1636 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.59 2019-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 117 2019-07
Populacja 17.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 77.7 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4283 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.2 2019-07
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1120 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4334 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-07
Inflacja Bazowa 1.9 2019-07
Deflator Pkb 107 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-07
Cpi Transport 110 2019-07
Inflacja Żywności 4.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.57 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-06
Podaż Pieniądza M0 65764 2019-06
Podaż Pieniądza M1 419955 2019-06
Podaż Pieniądza M2 871121 2019-06
Podaż Pieniądza M3 899717 2019-06
Bilans Banków 2429043 2019-06
Rezerwy Walutowe 37337 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 304624 2019-06
Bilans Banku Centralnego 301639 2019-06
Prywatna długu do PKB 308 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5158 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 18079 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.8 2018-12
Eksport 41863 2019-06
Import 36705 2019-06
Dług Zagraniczny 3795904 2019-03
Terms of Trade 101 2019-06
Rachunek kapitałowy 19940 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 37.9 2019-03
Rezerwy Złota 612 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -19677 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.96 2017-12
Bronie Sprzedaży 369 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Wydatki Rządowe 45100 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.2 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 61.5 2019-03
Dług Publiczny 406577 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 44.5 2019-03
Wnioski o Azyl 1965 2019-07
Rating Kredytowy 99.65
Bilans Budżetu 17 2019-03
Wydatki Wojskowe 10535 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 3.9 2019-07
Produkcja Przemysłowa -1.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.2 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 84.3 2019-09
Zmiany Zapasów -345 2019-06
Bankructwa 400 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 41671 2019-06
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.38 2018-12
Ranking Konkurencyjności 6 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2018-12
Ranking Korupcji 8 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7899 2019-06
Przemysłowy PMI 50.7 2019-07
Produkcja w Górnictwie -13.1 2019-06
Produkcja Stali 515 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 0 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.8 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 83270 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346950 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.66 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1046479 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.85 2019-06
Kredyt Konsumencki 15084 2019-06
Cena Benzyny 1.94 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 199 2018-12
Wydatki Osobiste 1.7 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.6 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 3714 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.