Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-02
Indeks Giełdowy 540 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.34 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-01
Inflacja 2.2 2019-01
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy 3572 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 20485 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 56.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2017-12
Koniunktura w przemyśle 5.8 2019-01
Optymizm Konsumentów -2 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2018-12
PKB 826 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 187078 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 178311 2018-09
Środki Trwałe Brutto 39591 2018-12
Pkb Per Capita 53598 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 48473 2017-12
Rolnictwo w PKB 3043 2018-12
Budownictwo w PKB 8072 2018-12
Przemysł w PKB 21485 2018-12
Górnictwo w PKB 1982 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 10616 2018-09
Usługi w PKB 34829 2018-12
Transport w PKB 8103 2018-09
Media w PKB 1115 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-01
Pracujący 8891 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 329 2019-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.6 2018-12
Koszty Pracy 102 2018-09
Wydajność 33.97 2018-12
Wolne Etaty 255 2018-12
Płaca Minimalna 1616 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 1.98 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 115 2019-01
Populacja 17.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 77.7 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4309 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1120 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4290 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-01
Inflacja Bazowa 1.5 2019-01
Deflator Pkb 105 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 101 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-01
Cpi Transport 100 2019-01
Inflacja Żywności 3 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.58 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-01
Podaż Pieniądza M0 63229 2018-12
Podaż Pieniądza M1 409563 2018-12
Podaż Pieniądza M2 846277 2018-12
Podaż Pieniądza M3 875476 2018-12
Bilans Banków 2314197 2018-12
Rezerwy Walutowe 34583 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 305217 2018-12
Bilans Banku Centralnego 362876 2018-12
Prywatna długu do PKB 308 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3572 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 20485 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2017-12
Eksport 38719 2018-12
Import 35147 2018-12
Dług Zagraniczny 4085645 2018-09
Terms of Trade 99.4 2018-12
Rachunek kapitałowy 24486 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 38.1 2018-06
Rezerwy Złota 612 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 16 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -24697 2018-06
Indeks Terroryzmu 1.96 2017-12
Bronie Sprzedaży 1167 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 56.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2017-12
Wydatki Rządowe 44795 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42.6 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 51.2 2018-12
Dług Publiczny 413628 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 49.6 2018-12
Wnioski o Azyl 2030 2018-08
Rating Kredytowy 99.65
Bilans Budżetu 1.5 2018-12
Wydatki Wojskowe 9780 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 46.34 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.69 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 5.8 2019-01
Produkcja Przemysłowa 0.4 2018-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.2 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 83.9 2019-03
Zmiany Zapasów -621 2018-12
Bankructwa 385 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 47701 2019-01
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.38 2018-12
Ranking Konkurencyjności 6 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2018-12
Ranking Korupcji 8 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 10785 2018-12
Przemysłowy PMI 55.1 2019-01
Produkcja w Górnictwie -14.6 2018-11
Produkcja Stali 567 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -2 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.7 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 82362 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 331011 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.52 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1027109 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.83 2018-12
Kredyt Konsumencki 15948 2018-09
Cena Benzyny 1.89 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 104 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 209 2017-12
Wydatki Osobiste 2.3 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.3 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 127 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 5564 2018-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.