Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-06
Indeks Giełdowy 564 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.12 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-05
Inflacja 2.4 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy 4154 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 27505 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 4.7 2019-05
Optymizm Konsumentów 0 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
PKB 826 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 188294 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 189907 2018-12
Środki Trwałe Brutto 40779 2019-03
Pkb Per Capita 53598 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 48473 2017-12
Rolnictwo w PKB 3123 2019-03
Budownictwo w PKB 8921 2019-03
Przemysł w PKB 20172 2019-03
Górnictwo w PKB 2208 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 12358 2018-12
Usługi w PKB 33713 2019-03
Transport w PKB 8286 2018-12
Media w PKB 993 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-05
Pracujący 8937 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 302 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.2 2019-04
Koszty Pracy 108 2018-12
Wydajność 106 2019-03
Wolne Etaty 279 2019-03
Płaca Minimalna 1636 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.16 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 116 2019-05
Populacja 17.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 77.9 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 4299 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71 2019-04
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1120 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4324 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Inflacja Bazowa 1.6 2019-05
Deflator Pkb 106 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-05
Cpi Transport 109 2019-05
Inflacja Żywności 3.5 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.17 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-04
Podaż Pieniądza M0 65041 2019-04
Podaż Pieniądza M1 419126 2019-04
Podaż Pieniądza M2 859156 2019-04
Podaż Pieniądza M3 887844 2019-04
Bilans Banków 2417726 2019-04
Rezerwy Walutowe 35323 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 308579 2019-04
Bilans Banku Centralnego 348362 2019-03
Prywatna długu do PKB 308 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4154 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 27505 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.8 2018-12
Eksport 42740 2019-04
Import 38586 2019-04
Dług Zagraniczny 3921875 2018-12
Terms of Trade 99.7 2019-04
Rachunek kapitałowy 25105 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 37.1 2018-12
Rezerwy Złota 612 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -113677 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.96 2017-12
Bronie Sprzedaży 369 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Wydatki Rządowe 45186 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 42.2 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 51.2 2018-12
Dług Publiczny 401858 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 49.6 2018-12
Wnioski o Azyl 1875 2019-03
Rating Kredytowy 99.65
Bilans Budżetu 1.5 2018-12
Wydatki Wojskowe 10535 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 4.7 2019-05
Produkcja Przemysłowa -2.3 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.6 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.2 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 84.3 2019-06
Zmiany Zapasów 849 2019-03
Bankructwa 315 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 33149 2019-04
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.38 2018-12
Ranking Konkurencyjności 6 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2018-12
Ranking Korupcji 8 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 11317 2019-03
Przemysłowy PMI 52.2 2019-05
Produkcja w Górnictwie -15.8 2019-04
Produkcja Stali 511 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 0 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 82459 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346950 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.73 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1047880 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.84 2019-04
Kredyt Konsumencki 16017 2018-12
Cena Benzyny 2.02 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 209 2017-12
Wydatki Osobiste 1.8 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.4 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2019-04
Pozwolenia Na Budowę 5476 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.