Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 596 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.17 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-10
Inflacja 2.6 2019-11
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy 5310 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 13616 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 2.8 2019-11
Optymizm Konsumentów -2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
PKB 913 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 189775 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 181014 2019-06
Środki Trwałe Brutto 39989 2019-09
Pkb Per Capita 55041 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 49804 2018-12
Rolnictwo w PKB 3348 2019-09
Budownictwo w PKB 7946 2019-09
Przemysł w PKB 20705 2019-09
Górnictwo w PKB 1641 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 12286 2019-06
Usługi w PKB 35133 2019-09
Transport w PKB 8303 2019-06
Media w PKB 1058 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-10
Pracujący 8996 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 326 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.3 2019-10
Koszty Pracy 115 2019-06
Wydajność 105 2019-09
Wolne Etaty 284 2019-09
Płaca Minimalna 1636 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.67 2019-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 118 2019-11
Populacja 17.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 78.1 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4323 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.4 2019-10
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1120 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4356 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-11
Inflacja Bazowa 2.1 2019-11
Deflator Pkb 107 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.5 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-11
Cpi Transport 108 2019-11
Inflacja Żywności 4.3 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.3 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-10
Podaż Pieniądza M0 66684 2019-10
Podaż Pieniądza M1 435068 2019-10
Podaż Pieniądza M2 885875 2019-10
Podaż Pieniądza M3 913962 2019-10
Bilans Banków 2488905 2019-10
Rezerwy Walutowe 39002 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 304883 2019-10
Bilans Banku Centralnego 330372 2019-10
Prywatna długu do PKB 299 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5310 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 13616 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Eksport 43434 2019-09
Import 38124 2019-09
Dług Zagraniczny 3724454 2019-06
Terms of Trade 102 2019-09
Rachunek kapitałowy 13346 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 37.1 2019-06
Rezerwy Złota 612 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -29760 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.35 2018-12
Bronie Sprzedaży 369 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Wydatki Rządowe 45432 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 42.2 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 51.3 2019-06
Dług Publiczny 424538 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 70.1 2019-06
Wnioski o Azyl 2100 2019-10
Rating Kredytowy 98 2019-12
Bilans Budżetu -18.7 2019-06
Wydatki Wojskowe 10535 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2.8 2019-11
Produkcja Przemysłowa 0.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 84 2019-12
Zmiany Zapasów 676 2019-09
Bankructwa 388 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 34101 2019-10
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 4 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2018-12
Ranking Korupcji 8 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8941 2019-09
Przemysłowy PMI 49.6 2019-11
Produkcja w Górnictwie -17.3 2019-09
Produkcja Stali 574 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.6 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 83414 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346950 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 25.44 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1060045 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.65 2019-10
Kredyt Konsumencki 15145 2019-09
Cena Benzyny 1.9 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 199 2018-12
Wydatki Osobiste 2.2 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.5 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2019-10
Pozwolenia Na Budowę 5076 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.