Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-04
Indeks Giełdowy 711 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.22 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.8 2020-12
Stopa Bezrobocia 3.6 2021-02
Inflacja 1.9 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-03
Bilans Handlowy 5433 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 13889 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 48.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 3.4 2021-03
Optymizm Konsumentów -18 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.9 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.5 2020-12
Przypadki koronawirusa 1403833 2021-04
Śmierć koronawirusa 16916 2021-04
Odzyskany koronawirus 250 2021-04
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.8 2020-12
PKB 909 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 184222 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 177335 2020-12
Środki Trwałe Brutto 39122 2020-12
Pkb Per Capita 55690 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 57141 2019-12
Rolnictwo w PKB 3207 2020-12
Budownictwo w PKB 8000 2020-12
Przemysł w PKB 22575 2020-12
Górnictwo w PKB 1307 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 12868 2020-12
Usługi w PKB 32662 2020-12
Transport w PKB 7039 2020-12
Media w PKB 1193 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2021-02
Pracujący 9024 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 340 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.4 2021-02
Koszty Pracy 118 2020-12
Wydajność 102 2020-12
Wolne Etaty 214 2020-12
Płaca Minimalna 1685 2021-01
Wzrost Wynagrodzeń 2.39 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 123 2021-03
Populacja 17.41 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 77.6 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4249 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.4 2021-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 4450 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2021-03
Inflacja Bazowa 1.8 2021-03
Deflator Pkb 110 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 102 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.7 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2021-03
Cpi Transport 110 2021-03
Inflacja Żywności -1.3 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-03
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M0 76926 2021-02
Podaż Pieniądza M1 516517 2021-02
Podaż Pieniądza M2 983518 2021-02
Podaż Pieniądza M3 997386 2021-02
Bilans Banków 2550945 2021-02
Rezerwy Walutowe 42401 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 294481 2021-02
Bilans Banku Centralnego 464638 2021-02
Prywatna długu do PKB 284 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5433 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 13889 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 2020-12
Eksport 42224 2021-02
Import 36792 2021-02
Dług Zagraniczny 3669957 2020-12
Terms of Trade 102 2021-02
Rachunek kapitałowy 10527 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 34 2020-12
Rezerwy Złota 612 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 18 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -44315 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.69 2019-12
Bronie Sprzedaży 488 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Wydatki Rządowe 46839 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 57.3 2020-09
Dług Publiczny 469772 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 74.9 2020-09
Wnioski o Azyl 1495 2020-09
Rating Kredytowy 98 2021-04
Bilans Budżetu -17.6 2020-09
Wydatki Wojskowe 12404 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.5 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 50.84 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 3.4 2021-03
Produkcja Przemysłowa -2.7 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.7 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 80 2021-03
Zmiany Zapasów 364 2020-12
Bankructwa 221 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 24186 2021-03
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 4 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2020-12
Ranking Korupcji 8 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 11180 2021-01
Przemysłowy PMI 64.7 2021-03
Produkcja w Górnictwie -20.7 2021-02
Produkcja Stali 540 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -18 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.8 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 77974 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 375693 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 25.27 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1048951 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.47 2021-02
Kredyt Konsumencki 14990 2019-12
Cena Benzyny 2.12 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 104 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 193 2019-12
Wydatki Osobiste -13.5 2021-01

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -4.3 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151 2021-02
Pozwolenia Na Budowę 4480 2021-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.1 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1403833 2021-04
Śmierć koronawirusa 16916 2021-04
Odzyskany koronawirus 250 2021-04
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12
Łóżka OIOM 332 2012-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.