Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 569 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.33 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 3.6 2020-05
Inflacja 1.6 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy 3511 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 23106 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -15.1 2020-06
Optymizm Konsumentów -27 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.5 2020-04
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2020-12
Przypadki koronawirusa 50691 2020-07
Śmierć koronawirusa 6126 2020-07
Odzyskany koronawirus 250 2020-07
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
PKB 909 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 187055 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 182171 2020-03
Środki Trwałe Brutto 40609 2020-03
Pkb Per Capita 55690 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 57141 2019-12
Rolnictwo w PKB 3221 2020-03
Budownictwo w PKB 9433 2020-03
Przemysł w PKB 20651 2020-03
Górnictwo w PKB 1642 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 10922 2020-03
Usługi w PKB 33078 2020-03
Transport w PKB 7359 2020-03
Media w PKB 1108 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2020-05
Pracujący 8856 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 330 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.5 2020-05
Koszty Pracy 107 2020-03
Wydajność 104 2020-03
Wolne Etaty 222 2020-03
Płaca Minimalna 1654 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.8 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 121 2020-06
Populacja 17.28 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 78.4 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4312 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.2 2020-05
Zatrudnienie na Pół Etatu 4429 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-06
Inflacja Bazowa 2.3 2020-06
Deflator Pkb 109 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.8 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 98.4 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.3 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2020-06
Cpi Transport 108 2020-06
Inflacja Żywności 2.7 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.3 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-04
Podaż Pieniądza M0 72208 2020-05
Podaż Pieniądza M1 496506 2020-05
Podaż Pieniądza M2 959888 2020-05
Podaż Pieniądza M3 996217 2020-05
Bilans Banków 2624711 2020-05
Rezerwy Walutowe 43031 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 305735 2020-05
Bilans Banku Centralnego 314143 2020-02
Prywatna długu do PKB 299 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3511 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 23106 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2019-12
Eksport 34449 2020-04
Import 30938 2020-04
Dług Zagraniczny 3919710 2020-03
Terms of Trade 102 2020-03
Rachunek kapitałowy 23381 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 35.6 2020-03
Rezerwy Złota 612 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -74753 2020-03
Indeks Terroryzmu 2.35 2018-12
Bronie Sprzedaży 369 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Wydatki Rządowe 45098 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 68.3 2020-03
Dług Publiczny 421651 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 58.5 2020-03
Wnioski o Azyl 335 2020-05
Rating Kredytowy 98 2020-07
Bilans Budżetu 9.7 2020-03
Wydatki Wojskowe 10535 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 50.84 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -15.1 2020-06
Produkcja Przemysłowa -8.5 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6.9 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.5 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 74.2 2020-06
Zmiany Zapasów -40 2020-03
Bankructwa 360 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 14934 2020-05
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 4 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2019-12
Ranking Korupcji 8 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 10224 2019-12
Przemysłowy PMI 45.2 2020-06
Produkcja w Górnictwie -16.1 2020-04
Produkcja Stali 487 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -27 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.5 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.2 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 81682 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 360878 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.21 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1069985 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.47 2020-05
Kredyt Konsumencki 14990 2019-12
Cena Benzyny 1.85 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 99.8 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 199 2018-12
Wydatki Osobiste -17.4 2020-04

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.7 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 140 2020-05
Pozwolenia Na Budowę 5126 2020-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 50691 2020-07
Śmierć koronawirusa 6126 2020-07
Odzyskany koronawirus 250 2020-07
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12
Łóżka OIOM 332 2012-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.