HOLANDIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.7 2018-09
Inflacja 1.9 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy 3463 2018-08
Dług Publiczny do PKB 56.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 522 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.54 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 % 2018-06
PKB 826 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 186274 W Mln Eur 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 180625 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 39425 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 53598 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 48473 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 2451 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 8797 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 20931 W Mln Eur 2018-06
Górnictwo w PKB 2138 W Mln Eur 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 12100 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 35536 W Mln Eur 2018-06
Transport w PKB 8149 W Mln Eur 2018-06
Media w PKB 1077 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 % 2018-09
Pracujący 8828 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 343 Tysiąc 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.7 % 2018-08
Koszty Pracy 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 34.1 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 261 Tysiąc 2018-06
Płaca Minimalna 1594 Eur / Miesiąc 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.09 % 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 114 Punkty Indeksowe 2018-09
Populacja 17.12 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 77 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4226 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1450 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1080 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4292 Tysiąc 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2940 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1670 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 1.3 % 2018-09
Deflator Pkb 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 103 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 0.5 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 % 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.84 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 61895 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M1 394675 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 847046 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 881628 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banków 2437942 W Mln Eur 2018-08
Rezerwy Walutowe 30850 W Mln Eur 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 315569 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banku Centralnego 388470 W Mln Eur 2018-08
Prywatna długu do PKB 308 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3463 W Mln Eur 2018-08
Eksport 40513 W Mln Eur 2018-08
Import 37050 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 16770 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 % 2017-12
Dług Zagraniczny 4050746 W Mln Eur 2018-06
Terms of Trade 100 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy 16860 W Mln Eur 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 38.1 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Złota 612 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 19 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -24697 W Mln Eur 2018-06
Indeks Terroryzmu 2.41 2016-12
Bronie Sprzedaży 1167 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 56.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 % of GDP 2017-12
Wydatki Rządowe 44597 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.6 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 47.4 W Mld Usd 2018-06
Dług Publiczny 413628 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 51 Mld Eur 2018-06
Wnioski o Azyl 2030 Osoby 2018-08
Rating Kredytowy 99.65
Bilans Budżetu -3.6 Mld Eur 2018-06
Wydatki Wojskowe 9780 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 5.7 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa -1.8 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.1 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 84.5 % 2018-09
Zmiany Zapasów 62 W Mln Eur 2018-06
Bankructwa 300 Firmy 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 41355 2018-08
Szybkość Internetu 17388 KBps 2017-03
Adresy IP 9382252 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 82.38 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 6 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 8 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8666 Gigawatogodzina 2018-08
Przemysłowy PMI 59.8 2018-09
Produkcja w Górnictwie -49.3 % 2018-07
Produkcja Stali 516 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 15 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.7 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.4 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 82061 W Mln Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 331011 W Mln Eur 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 24.6 % 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1046312 W Mln Eur 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 % 2018-08
Kredyt Konsumencki 16353 W Mln Eur 2018-03
Cena Benzyny 2.06 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 104 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 209 % 2017-12
Wydatki Osobiste 2.2 % 2018-08
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 7.4 % 2018-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125 Punkty Indeksowe 2018-08
Pozwolenia Na Budowę 5629 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.4 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 46.34 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.69 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 18.32 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.