Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-10
Indeks Giełdowy 549 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.48 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-09
Inflacja 1.1 2020-09
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 3842 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 12624 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -4.8 2020-09
Optymizm Konsumentów -30 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.5 2020-12
Przypadki koronawirusa 280731 2020-10
Śmierć koronawirusa 7009 2020-10
Odzyskany koronawirus 250 2020-10
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.4 2020-06
PKB 909 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 171077 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 168097 2020-06
Środki Trwałe Brutto 35592 2020-06
Pkb Per Capita 55690 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 57141 2019-12
Rolnictwo w PKB 2571 2020-06
Budownictwo w PKB 8809 2020-06
Przemysł w PKB 19539 2020-06
Górnictwo w PKB 1516 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 12554 2020-06
Usługi w PKB 30063 2020-06
Transport w PKB 6008 2020-06
Media w PKB 1120 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-09
Pracujący 8680 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 413 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.7 2020-09
Koszty Pracy 131 2020-06
Wydajność 96.65 2020-06
Wolne Etaty 200 2020-06
Płaca Minimalna 1680 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.04 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 122 2020-09
Populacja 17.28 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -3.1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 77.3 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4250 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.3 2020-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 4372 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-09
Inflacja Bazowa 1.7 2020-09
Deflator Pkb 109 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 96.6 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.5 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2020-09
Cpi Transport 105 2020-09
Inflacja Żywności 1.2 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.7 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-09
Podaż Pieniądza M0 73826 2020-08
Podaż Pieniądza M1 501828 2020-08
Podaż Pieniądza M2 967314 2020-08
Podaż Pieniądza M3 992813 2020-08
Bilans Banków 2604017 2020-08
Rezerwy Walutowe 45715 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 303559 2020-08
Bilans Banku Centralnego 432665 2020-08
Prywatna długu do PKB 299 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3842 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 12624 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 2019-12
Eksport 36051 2020-08
Import 32209 2020-08
Dług Zagraniczny 3894264 2020-06
Terms of Trade 103 2020-08
Rachunek kapitałowy 6568 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 35.6 2020-03
Rezerwy Złota 612 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -74753 2020-03
Indeks Terroryzmu 2.35 2018-12
Bronie Sprzedaży 369 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Wydatki Rządowe 43716 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 31.1 2020-06
Dług Publiczny 469772 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 55.3 2020-06
Wnioski o Azyl 1420 2020-08
Rating Kredytowy 98 2020-10
Bilans Budżetu -24.1 2020-06
Wydatki Wojskowe 10535 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.5 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 50.84 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -4.8 2020-09
Produkcja Przemysłowa -8.2 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 76.9 2020-09
Zmiany Zapasów 2269 2020-06
Bankructwa 283 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 29434 2020-09
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 4 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2019-12
Ranking Korupcji 8 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 10224 2019-12
Przemysłowy PMI 52.5 2020-09
Produkcja w Górnictwie -22.3 2020-06
Produkcja Stali 384 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -30 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.2 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 72427 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 360878 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.09 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1052668 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.4 2020-08
Kredyt Konsumencki 14990 2019-12
Cena Benzyny 1.92 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 199 2018-12
Wydatki Osobiste -5.8 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -6.4 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 145 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 3346 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 280731 2020-10
Śmierć koronawirusa 7009 2020-10
Odzyskany koronawirus 250 2020-10
Łóżka szpitalne 3.32 2017-12
Szpitale 31.81 2017-12
Lekarze 3.31 2013-12
Pielęgniarki 12.23 2013-12
Łóżka OIOM 332 2012-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.