Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 604 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.26 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-12
Inflacja 2.7 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy 5003 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 19285 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 2.9 2019-12
Optymizm Konsumentów -3 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
PKB 913 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 189772 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 181014 2019-06
Środki Trwałe Brutto 39928 2019-09
Pkb Per Capita 55041 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 49804 2018-12
Rolnictwo w PKB 3336 2019-09
Budownictwo w PKB 8006 2019-09
Przemysł w PKB 20550 2019-09
Górnictwo w PKB 1639 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 10731 2019-09
Usługi w PKB 35085 2019-09
Transport w PKB 8294 2019-09
Media w PKB 1060 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-12
Pracujący 9028 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 302 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.7 2019-12
Koszty Pracy 99.8 2019-09
Wydajność 105 2019-09
Wolne Etaty 284 2019-09
Płaca Minimalna 1636 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.94 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 119 2019-12
Populacja 17.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 78.4 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4345 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.4 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1120 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4382 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Inflacja Bazowa 2.2 2019-12
Deflator Pkb 107 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 99.5 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.7 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-12
Cpi Transport 108 2019-12
Inflacja Żywności 3.7 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.38 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-12
Podaż Pieniądza M0 67211 2019-11
Podaż Pieniądza M1 444192 2019-11
Podaż Pieniądza M2 895062 2019-11
Podaż Pieniądza M3 920862 2019-11
Bilans Banków 2496881 2019-11
Rezerwy Walutowe 38651 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 304701 2019-11
Bilans Banku Centralnego 305797 2019-11
Prywatna długu do PKB 299 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5003 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 19285 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Eksport 43948 2019-11
Import 38945 2019-11
Dług Zagraniczny 3827999 2019-09
Terms of Trade 101 2019-11
Rachunek kapitałowy 22880 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 37.1 2019-06
Rezerwy Złota 612 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -29760 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.35 2018-12
Bronie Sprzedaży 369 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Wydatki Rządowe 45457 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 42.2 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 51.8 2019-09
Dług Publiczny 415619 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 46.8 2019-09
Wnioski o Azyl 2075 2019-11
Rating Kredytowy 98 2020-01
Bilans Budżetu 5 2019-09
Wydatki Wojskowe 10535 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2.9 2019-12
Produkcja Przemysłowa -2.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 84 2019-12
Zmiany Zapasów 563 2019-09
Bankructwa 349 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 42436 2019-12
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 4 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2019-12
Ranking Korupcji 8 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 9830 2019-11
Przemysłowy PMI 48.3 2019-12
Produkcja w Górnictwie -13.1 2019-11
Produkcja Stali 545 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 83267 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346950 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.63 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1060045 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.61 2019-11
Kredyt Konsumencki 15145 2019-09
Cena Benzyny 1.97 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 199 2018-12
Wydatki Osobiste 1.3 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.4 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 5255 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.