HOLANDIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-07
Inflacja 2.1 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy 4813 2018-06
Dług Publiczny do PKB 56.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 553 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.43 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 % 2018-06
PKB 826 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 185995 W Mln Eur 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 178247 W Mln Eur 2018-03
Środki Trwałe Brutto 39216 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 53598 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 48473 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 2460 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 8799 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 20927 W Mln Eur 2018-06
Górnictwo w PKB 2115 W Mln Eur 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 10554 W Mln Eur 2018-03
Usługi w PKB 35343 W Mln Eur 2018-06
Transport w PKB 7633 W Mln Eur 2018-03
Media w PKB 1084 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 % 2018-07
Pracujący 8776 Tysiąc 2018-07
Bezrobotni Zarejestrowani 348 Tysiąc 2018-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.2 % 2018-06
Koszty Pracy 102 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 34.1 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 261 Tysiąc 2018-06
Płaca Minimalna 1578 Eur / Miesiąc 2018-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.19 % 2018-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 114 Punkty Indeksowe 2018-07
Populacja 17.12 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 76.2 % 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4208 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1450 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1080 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4226 Tysiąc 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2940 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1670 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1.6 % 2018-07
Deflator Pkb 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 108 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 0.1 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 % 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.64 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-07
Podaż Pieniądza M0 61189 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M1 402264 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M2 852907 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M3 887566 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banków 2410710 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Walutowe 30947 W Mln Eur 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 309543 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banku Centralnego 374280 W Mln Eur 2018-05
Prywatna długu do PKB 251 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4813 W Mln Eur 2018-06
Eksport 41527 W Mln Eur 2018-06
Import 36714 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 21821 W Mln Eur 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.2 % 2017-12
Dług Zagraniczny 4035538 W Mln Eur 2018-03
Terms of Trade 101 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 25810 W Mln Eur 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 39.1 W Mln Eur 2018-03
Rezerwy Złota 612 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 19 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 33266 W Mln Eur 2018-03
Indeks Terroryzmu 2.41 2016-12
Bronie Sprzedaży 1167 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 56.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 % of GDP 2017-12
Wydatki Rządowe 44610 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.6 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 47.4 W Mld Usd 2018-06
Dług Publiczny 410892 W Mln Eur 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 51 Mld Eur 2018-06
Wnioski o Azyl 1400 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 99.65
Bilans Budżetu -3.6 Mld Eur 2018-06
Wydatki Wojskowe 9780 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 6.3 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa -0.2 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 84.5 % 2018-09
Zmiany Zapasów 278 W Mln Eur 2018-06
Bankructwa 367 Firmy 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 47117 2018-06
Szybkość Internetu 17388 KBps 2017-03
Adresy IP 9382252 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.66 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 4 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 8 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 8971 Gigawatogodzina 2018-05
Przemysłowy PMI 58 2018-07
Produkcja w Górnictwie -48.9 % 2018-06
Produkcja Stali 582 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 23 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 81799 W Mln Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 317354 W Mln Eur 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.51 % 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1057592 W Mln Eur 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.08 % 2018-04
Kredyt Konsumencki 16353 W Mln Eur 2018-03
Cena Benzyny 2.03 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 105 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 209 % 2017-12
Wydatki Osobiste 1.9 % 2018-05
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 9.5 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 6277 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 46.34 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.69 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 18.32 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.