Ostatni Poprzedni
Waluta 1.03 1.04
Indeks Giełdowy 644 660 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 0.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 6.2 Procent
Stopa Bezrobocia 3.3 3.2 Procent
Inflacja 8.8 9.6 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy 4120 4930 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 20217 14092 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 9.9 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 52.1 54.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.5 -3.7 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 8.1 9.9 Punkty
Optymizm Konsumentów -50 -47 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.2 -4.2 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.5 49.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 0.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 6.2 Procent
PKB 914 910 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 196440 195859 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 189945 189134 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 40825 40267 W Mln Eur
PKB Per Capita 46328 48424 USD
PKB Per Capita PPP 54210 56629 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5 -3.8 Procent
Rolnictwo w PKB 3130 3174 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 9635 8382 W Mln Eur
Przemysł w PKB 22303 23623 W Mln Eur
Górnictwo w PKB 1171 1070 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 11420 13266 W Mln Eur
Usługi w PKB 35788 37179 W Mln Eur
Transport w PKB 8026 8743 W Mln Eur
Media w PKB 1015 1186 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.3 3.2 Procent
Pracujący 9551 9528 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 323 316 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 0.8 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.2 6.9 Procent
Koszty Pracy 114 115 Punkty
Wydajność 105 105 Punkty
Wolne Etaty 448 376 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 3042 3000 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 1756 1725 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 2.84 2.75 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 127 127 Punkty
Populacja 17.41 17.28 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 66.33 66.33
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.33 66.33
Zmiana Zatrudnienia 0.4 1.5 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 81 81.6 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 5157 5108 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.7 74.6 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 3846 3932 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 8.8 9.6 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 120 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 120 120 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 113 Punkty
Inflacja Bazowa 3.6 3.5 Procent
Deflator Pkb 117 113 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 143 142 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 130 124 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 129 124 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m -0.1 -0.8 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 9.9 10.2 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 127 131 Punkty
Cpi Transport 129 126 Punkty
Inflacja Żywności 9.2 8.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 0.3 Procent
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.1 27.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 378 378 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 64896384 64853903 dawki
Zakażenia Koronawirusem 8184179 8177667 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 22380 22378 Osoby
Łóżka szpitalne 3.08 3.21 na 1000 osób
Szpitale 32.75 31.86 na jeden milion osób
Lekarze 3.31 3.25 na 1000 osób
Pielęgniarki 12.23 12.13 na 1000 osób
Łóżka OIOM 2.62 2.74 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.5 -0.53 Procent
Podaż Pieniądza M0 86159 85451 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 612148 610574 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 1095693 1090394 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 1098878 1094217 W Mln Eur
Bilans Banków 2857902 2788059 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 59314 61411 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 300512 300115 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 597840 575349 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 284 280 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 4120 4930 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 20217 14092 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.8 9.9 Procent Pkb
Eksport 56804 59639 W Mln Eur
Import 52684 54709 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 3568437 3553401 W Mln Eur
Terms of Trade 101 99.9 Punkty
Rachunek kapitałowy 23127 16075 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 31 34 W Mln Eur
Rezerwy Złota 612 612 Ton
Crude Oil Imports from Russia 845 1499 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 138633 155420 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 30 31 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5646 -87286 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 2.69 2.35
Sprzedaż Broni 488 238 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 52.1 54.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.5 -3.7 Procent Pkb
Wydatki Rządowe 48591 49613 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 48.1 42 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 73.3 61 W Mld Usd
Dług Publiczny 479144 482117 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 61.2 62.3 Mld Eur
Wnioski o Azyl 1600 1955 Osoby
Rating Kredytowy 98
Bilans Budżetu 12.2 -1.4 Mld Eur
Wydatki Wojskowe 12211 12001 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.5 49.5 Procent
Podatek od Towarów i Usług 21 21 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 51.24 50.84 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 23.19 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 8.1 9.9 Punkty
Produkcja Przemysłowa 2.8 2.3 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 -1.1 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.7 7.6 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 84.2 83.6 Procent
Zmiany Zapasów 1156 409 W Mln Eur
Bankructwa 240 129 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 23507 22087
Szybkość Internetu 17388 17590 KBps
Adresy IP 9382252 9160464 IP
Index Konkurencyjności 82.39 82.38 Punkty
Ranking Konkurencyjności 4 6
Indeks Percepcji Korupcji 82 82 Punkty
Ranking Korupcji 8 8
Łatwość Prowadzenia Biznesu 42 36
Produkcja Energii Elektrycznej 8754 10401 Gigawatogodzina
Przemysłowy PMI 55.9 57.8 Punkty
Produkcja w Górnictwie -21.4 -14.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -50 -47 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.2 -4.2 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 8.2 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 82488 82881 W Mln Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 399129 377777 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.31 31.42 Procent
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1090798 1094795 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 0.35 0.31 Procent
Kredyt Konsumencki 10261 10616 W Mln Eur
Cena Benzyny 2.54 2.49 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 103 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 189 191 Procent
Wydatki Osobiste 14.8 11.2 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 1.9 5.8 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 188 186 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 5187 7980
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.1 68.9 Procent
Stosunek ceny do czynszu 149 140


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.