Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-04
Indeks Giełdowy 570 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.2 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-03
Inflacja 2.8 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy 5130 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 27505 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 56.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2017-12
Koniunktura w przemyśle 6.1 2019-03
Optymizm Konsumentów -4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
PKB 826 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 187451 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 189907 2018-12
Środki Trwałe Brutto 39810 2018-12
Pkb Per Capita 53598 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 48473 2017-12
Rolnictwo w PKB 3043 2018-12
Budownictwo w PKB 8133 2018-12
Przemysł w PKB 21462 2018-12
Górnictwo w PKB 1990 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 12358 2018-12
Usługi w PKB 35093 2018-12
Transport w PKB 8286 2018-12
Media w PKB 1127 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-03
Pracujący 8916 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 307 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.4 2019-03
Koszty Pracy 108 2018-12
Wydajność 33.97 2018-12
Wolne Etaty 255 2018-12
Płaca Minimalna 1616 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.16 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 116 2019-03
Populacja 17.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 77.7 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4299 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1120 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4324 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-03
Inflacja Bazowa 1.9 2019-03
Deflator Pkb 105 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-03
Cpi Transport 106 2019-03
Inflacja Żywności 3.6 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.23 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-03
Podaż Pieniądza M0 64046 2019-02
Podaż Pieniądza M1 410025 2019-02
Podaż Pieniądza M2 849424 2019-02
Podaż Pieniądza M3 878364 2019-02
Bilans Banków 2369256 2019-02
Rezerwy Walutowe 34398 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 311147 2019-02
Bilans Banku Centralnego 347468 2019-02
Prywatna długu do PKB 308 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5130 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 27505 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.8 2018-12
Eksport 41128 2019-02
Import 35997 2019-02
Dług Zagraniczny 3921875 2018-12
Terms of Trade 100 2019-02
Rachunek kapitałowy 25105 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 38.1 2018-06
Rezerwy Złota 612 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -24697 2018-06
Indeks Terroryzmu 1.96 2017-12
Bronie Sprzedaży 1167 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 56.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2017-12
Wydatki Rządowe 44944 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42.6 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 51.2 2018-12
Dług Publiczny 401858 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 49.6 2018-12
Wnioski o Azyl 1875 2019-03
Rating Kredytowy 99.65
Bilans Budżetu 1.5 2018-12
Wydatki Wojskowe 9780 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 46.34 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.69 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 6.1 2019-03
Produkcja Przemysłowa -0.3 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.5 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.5 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 83.9 2019-03
Zmiany Zapasów -25 2018-12
Bankructwa 354 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 39126 2019-03
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.38 2018-12
Ranking Konkurencyjności 6 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2018-12
Ranking Korupcji 8 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 10582 2019-02
Przemysłowy PMI 52.5 2019-03
Produkcja w Górnictwie 1.8 2019-02
Produkcja Stali 572 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.3 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 82475 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346950 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.73 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1027109 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.86 2019-02
Kredyt Konsumencki 16017 2018-12
Cena Benzyny 1.93 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 103 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 209 2017-12
Wydatki Osobiste 0.9 2019-01
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 10.4 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 2019-02
Pozwolenia Na Budowę 3846 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.