Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 576 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.21 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-09
Inflacja 2.6 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy 3879 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 13616 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 3.3 2019-09
Optymizm Konsumentów -2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
PKB 913 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 189298 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 181014 2019-06
Środki Trwałe Brutto 40294 2019-06
Pkb Per Capita 55041 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 49804 2018-12
Rolnictwo w PKB 2544 2019-06
Budownictwo w PKB 9489 2019-06
Przemysł w PKB 21513 2019-06
Górnictwo w PKB 1809 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 12286 2019-06
Usługi w PKB 36125 2019-06
Transport w PKB 8303 2019-06
Media w PKB 1121 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-09
Pracujący 8976 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 323 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.2 2019-09
Koszty Pracy 119 2019-06
Wydajność 105 2019-06
Wolne Etaty 294 2019-06
Płaca Minimalna 1636 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.58 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 118 2019-09
Populacja 17.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 78.1 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 4323 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.3 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1120 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4356 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-09
Inflacja Bazowa 2.2 2019-09
Deflator Pkb 107 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.5 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-09
Cpi Transport 108 2019-09
Inflacja Żywności 4.8 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.66 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M0 66268 2019-08
Podaż Pieniądza M1 439521 2019-08
Podaż Pieniądza M2 894855 2019-08
Podaż Pieniądza M3 926633 2019-08
Bilans Banków 2576279 2019-08
Rezerwy Walutowe 38629 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 308903 2019-08
Bilans Banku Centralnego 326384 2019-08
Prywatna długu do PKB 299 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3879 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 13616 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.8 2018-12
Eksport 39271 2019-08
Import 35392 2019-08
Dług Zagraniczny 3724454 2019-06
Terms of Trade 101 2019-08
Rachunek kapitałowy 13346 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 37.9 2019-03
Rezerwy Złota 612 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -19677 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.96 2017-12
Bronie Sprzedaży 369 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2018-12
Wydatki Rządowe 45100 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.2 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 51.3 2019-06
Dług Publiczny 424538 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 70.1 2019-06
Wnioski o Azyl 1890 2019-08
Rating Kredytowy 99.65
Bilans Budżetu -18.7 2019-06
Wydatki Wojskowe 10535 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 3.3 2019-09
Produkcja Przemysłowa -0.6 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.8 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 84.3 2019-09
Zmiany Zapasów -345 2019-06
Bankructwa 333 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 38122 2019-09
Szybkość Internetu 17388 2017-03
Adresy IP 9382252 2017-03
Index Konkurencyjności 82.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 4 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2018-12
Ranking Korupcji 8 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 36 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 9080 2019-08
Przemysłowy PMI 51.6 2019-09
Produkcja w Górnictwie -9.7 2019-08
Produkcja Stali 578 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 83270 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346950 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 25.44 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1046479 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.74 2019-08
Kredyt Konsumencki 15084 2019-06
Cena Benzyny 1.89 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 199 2018-12
Wydatki Osobiste 1.7 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.2 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2019-08
Pozwolenia Na Budowę 2927 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Holandia - Wskaźniki ekonomiczne.