Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.17 1.16 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 546.52 535 525 514 504 483
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.46 0.04 0.08 0.13 0.18 0.29

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.50 6.9 3.2 2.2 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.40 -6.2 -3.4 -1.2 9.5 3.2
Stopa Bezrobocia 4.60 5.2 5.9 5.8 5.5 5.1
Inflacja 0.70 0.5 0.5 1 1.2 1.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 6176.00 4770 5050 2050 3950 3950
Saldo Obrotów Bieżących 23106.00 14200 22100 19100 15100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9 9 7.8 7.8 7.8
Dług Publiczny do PKB 48.60 63 63 58 58 58
Budżet Państwa do PKB 1.70 -7.2 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2
Koniunktura w Przemyśle -5.40 -6.6 -4.8 -8 -6 -6
Optymizm Konsumentów -28.00 -28 -14 -18 -14 -12
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.50 6.9 3.2 2.2 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.40 -6.2 -3.4 -1.2 9.5 3.2
PKB 909.07 805 805 865 865 865
Pkb W Cenach Stałych 171076.70 185128 183437 184810 187329 189307
Produkt Narodowy Brutto 182170.80 175647 188265 179985 199477 194289
Środki Trwałe Brutto 35592.00 39015 38980 40122 38973 40227
Pkb Per Capita 55690.00 52900 52900 53800 53800 53800
Pkb Per Capita Ppp 57141.40 55100 55100 56200 56200 56200
Rolnictwo w PKB 2571.00 3304 3069 3182 2815 3167
Budownictwo w PKB 8808.97 7604 7776 9320 9646 8024
Przemysł w PKB 19539.00 20059 21389 20403 21395 22074
Górnictwo w PKB 1515.77 1562 1528 1622 1660 1577
Administracja Publiczna w PKB 12554.00 10542 12159 10791 13747 12548
Usługi w PKB 30063.36 34147 34347 32681 32919 35446
Transport w PKB 6008.00 7879 7822 7271 6579 8072
Media w PKB 1120.00 1073 1171 1095 1226 1208

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.60 5.2 5.9 5.8 5.5 5.1
Koszty Pracy 107.30 100 108 108 109 110
Płaca Minimalna 1653.60 1675 1675 1688 1688 1706
Wzrost Wynagrodzeń 3.13 0.5 0.6 1 1.2 1.6
Wynagrodzenia w Przemyśle 122.30 118 119 122 122 121
Populacja 17.28 17.2 17.2 17.24 17.24 17.24
Wiek Emerytalny Kobiet 66.67 66.67 66.67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.67 66.67 66.67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.30 67.5 68.2 68.7 69.5 70.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.70 0.5 0.5 1 1.2 1.6
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.65 107 107 107 109 108
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.13 107 107 108 109 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.82 106 107 108 108 109
Inflacja Bazowa 1.20 0.4 1 1.4 1.5 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.60 105 106 103 101 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.40 -0.8 -0.3 0.5 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.69 111 110 110 110 112
Cpi Transport 107.89 108 108 108 109 110
Inflacja Żywności 0.90 1.5 1 1.3 1.6 1.6

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Prywatna długu do PKB 298.60 306 306 308 308 308

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 6176.00 4770 5050 2050 3950 3950
Saldo Obrotów Bieżących 23106.00 14200 22100 19100 15100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9 9 7.8 7.8 7.8
Import 33841.00 32100 34750 36750 34850 38750
Eksport 40018.00 36870 38800 38800 38800 42700

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 48.60 63 63 58 58 58
Budżet Państwa do PKB 1.70 -7.2 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2
Wydatki Rządowe 43716.00 44678 44218 44557 47869 45633
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 48 48 46 46 46
Dochody Budżetu Państwa 31.10 46 48 47 48 51
Wydatki Budżetu Państwa 55.30 65 59 52 75 52
Bilans Budżetu -24.10 -19 -11 -5 -27 -1

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -5.40 -6.6 -4.8 -8 -6 -6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.80 -3.2 -2 2.2 4.7 5.8
Przemysłowy PMI 52.30 52.9 49.2 51 54 53

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -28.00 -28 -14 -18 -14 -12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.70 -3.2 -2.8 2.6 4.5 6.2
Wydatki Konsumpcyjne 72427.00 81533 80994 80702 79308 83586
Rozporządzalny Dochód Osobisty 360878.00 340625 348608 356547 395161 359764
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.41 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Wydatki Osobiste -6.20 -3.2 -2.3 2.7 4.2 5.7
Kredyt Konsumencki 14990.00 14832 14480 14810 16414 14944
Cena Benzyny 1.96 1.76 1.67 1.59 1.51 1.43

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142.20 130 132 136 139 143


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.