Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 576.83 568 562 556 549 537
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.37 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6
Stopa Bezrobocia 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
Inflacja 2.80 3.3 2.5 1.9 2 1.7
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 4127.00 4100 5780 4600 3500 5050
Saldo Obrotów Bieżących 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
Dług Publiczny do PKB 52.40 49 49 47 47 47
Budżet Państwa do PKB 1.50 1.2 1.2 1 1 1
Koniunktura w przemyśle 3.90 3.4 2.9 3.6 4 2
Optymizm Konsumentów 0.00 -3 -4 -2 -3 -6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6
PKB 912.87 951 951 988 988 988
Pkb W Cenach Stałych 189297.80 189594 190246 191337 192137 193290
Produkt Narodowy Brutto 178073.28 180405 192756 180922 180744 195840
Środki Trwałe Brutto 40294.00 37914 39297 40412 40898 39925
Pkb Per Capita 55041.10 56200 56200 57500 57500 57500
Pkb Per Capita Ppp 49803.50 50500 50500 51100 51100 51100
Rolnictwo w PKB 2544.00 3272 3068 3120 2582 3117
Budownictwo w PKB 9489.46 7670 8392 9325 9632 8526
Przemysł w PKB 21513.00 20797 22418 21057 21836 22777
Górnictwo w PKB 1809.33 1954 1989 2199 1836 2021
Administracja Publiczna w PKB 10652.00 10796 12543 10822 10812 12744
Usługi w PKB 36125.22 34862 35415 34127 36667 35982
Transport w PKB 7862.00 8245 8410 7988 7980 8545
Media w PKB 1121.00 1090 1188 1049 1138 1207
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
Płaca Minimalna 1635.60 1636 1636 1650 1650 1675
Wzrost Wynagrodzeń 2.68 2.7 2.9 2.8 2.6 2.6
Wynagrodzenia w Przemyśle 117.90 118 118 119 120 121
Populacja 17.12 17.16 17.16 17.2 17.2 17.2
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1530 1605 1604 1601 1647
Koszty Utrzymania 1120.00 1068 1152 1151 1149 1182
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1736 1811 1809 1806 1858
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920.00 3019 3005 3002 2996 3083
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.80 3.3 2.5 1.9 2 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.70 107 107 107 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.51 106 106 107 107 108
Inflacja Bazowa 2.50 3 2.7 2.2 2 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.20 106 103 107 108 104
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.3 0.1 0.4 -0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.19 -0.4 -1 0.5 1.1 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.98 110 109 110 110 111
Cpi Transport 110.31 109 106 108 110 108
Inflacja Żywności 4.80 5.1 3.6 2.5 2 1.9
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
Prywatna długu do PKB 298.60 287 287 274 274 274
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 4127.00 4100 5780 4600 3500 5050
Saldo Obrotów Bieżących 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
Import 38131.00 38700 36120 40100 38900 38750
Eksport 42258.00 42800 41900 44700 42400 43800
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 52.40 49 49 47 47 47
Budżet Państwa do PKB 1.50 1.2 1.2 1 1 1
Wydatki Rządowe 45100.00 45525 45635 45866 45777 46366
Wydatków Rządowych W Pkb 42.20 42.5 42.5 42.7 42.7 42.7
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.80 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 3.90 3.4 2.9 3.6 4 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.20 0.9 0.7 1.1 1.5 1.6
Przemysłowy PMI 51.60 52 51.5 52 52.6 54
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 0.00 -3 -4 -2 -3 -6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 2.5 1.8 2 2.4 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 83270.00 83495 83680 83955 84519 85019
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Wydatki Osobiste 1.70 1.7 1.6 1.8 2 2.3
Cena Benzyny 1.91 1.74 1.69 1.65 1.6 1.6
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132.40 133 136 137 140 144


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.