Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 658.06 641 628 616 603 579
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.23 0.03 0.07 0.1 0.14 0.23

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 -1 1.5 2.6 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.90 -1.2 7.5 4.9 3.2 1.9
Stopa Bezrobocia 3.60 5.5 6.2 5.6 5.1 4.4
Inflacja 1.80 0.6 0.8 1.2 1.5 1.7
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5319.00 5050 2650 4850 3950 3950
Saldo Obrotów Bieżących 16972.00 19100 15100 12100 19500 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 7.8 7.8 7.8 7.8 7.2
Dług Publiczny do PKB 48.60 58 58 58 58 52
Budżet Państwa do PKB 1.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 1
Koniunktura w Przemyśle 0.10 2 -6 -4.4 -6 -3
Optymizm Konsumentów -19.00 -18 -14 -10 -12 -7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 52 52

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 -1 1.5 2.6 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.90 -1.2 7.5 4.9 3.2 1.9
PKB 909.07 865 865 865 865 925
Pkb W Cenach Stałych 184107.00 184810 183908 193372 189998 193608
Produkt Narodowy Brutto 175168.55 179985 180705 183752 180774 184209
Środki Trwałe Brutto 39328.00 40122 38741 40509 40586 41358
Pkb Per Capita 55690.00 53800 53800 53800 53800 55100
Pkb Per Capita Ppp 57141.40 56200 56200 56200 56200 57500
Rolnictwo w PKB 3188.00 3182 2764 3570 3290 3353
Budownictwo w PKB 8004.00 9320 9470 7926 8260 8417
Przemysł w PKB 22428.00 20403 21004 20996 23146 23585
Górnictwo w PKB 1303.00 1622 1630 1073 1345 1370
Administracja Publiczna w PKB 11034.00 10791 13496 11575 11387 11603
Usługi w PKB 32571.00 32681 32318 35464 33613 34252
Transport w PKB 6481.00 7271 6459 6799 6688 6815
Media w PKB 1179.00 1095 1204 1130 1217 1240

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 3.60 5.5 6.2 5.6 5.1 4.4
Koszty Pracy 107.20 114 109 108 117 117
Płaca Minimalna 1684.80 1695 1695 1706 1706 1725
Wzrost Wynagrodzeń 2.31 1 1.2 1.4 1.6 1.8
Wynagrodzenia w Przemyśle 122.80 121 120 122 124 124
Populacja 17.28 17.42 17.42 17.42 17.42 17.49
Wiek Emerytalny Kobiet 66.67 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.67 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 67.7 68.5 69.5 70.5 71.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.80 0.6 0.8 1.2 1.5 1.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.76 107 108 108 109 111
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.57 107 108 109 109 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.01 107 107 107 109 109
Inflacja Bazowa 2.00 0.8 1.1 1.4 1.5 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.00 108 104 102 110 110
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.80 -0.4 0.6 1.2 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.38 109 109 112 113 114
Cpi Transport 108.14 108 109 106 107 109
Inflacja Żywności 0.20 1 1.2 1.4 1.6 1.9

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Prywatna długu do PKB 298.60 308 308 308 308 310

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 5319.00 5050 2650 4850 3950 3950
Saldo Obrotów Bieżących 16972.00 19100 15100 12100 19500 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 7.8 7.8 7.8 7.8 7.2
Import 37253.00 36750 34850 34600 38750 40760
Eksport 42572.00 39400 39700 40200 42700 44500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 48.60 58 58 58 58 52
Budżet Państwa do PKB 1.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 1
Wydatki Rządowe 46813.00 50100 49100 48200 47500 48000
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 46 46 46 46 43
Dochody Budżetu Państwa 57.30 58.9 34.6 49.1 51 54
Wydatki Budżetu Państwa 74.90 60.3 52.5 52.9 54 48
Bilans Budżetu -17.60 1.5 -16.9 -1.4 1.5 1.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 52 52
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 50.84 46.34 50.84 50.84 46.34 46.34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.19 18.69 23.19 23.19 18.69 18.69
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 0.10 2 -6 -4.4 -6 -3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.20 2.2 6.5 2.8 5.8 2.3
Przemysłowy PMI 59.60 59.1 54 53.4 53 54

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -19.00 -18 -14 -10 -12 -7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.90 2.6 3 2.8 6.2 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 77733.00 80702 77859 82715 80220 81745
Rozporządzalny Dochód Osobisty 360878.00 356547 387944 378561 372426 379502
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.44 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Wydatki Osobiste -11.90 4.5 6.2 2.9 5.7 5.7
Kredyt Konsumencki 14990.00 14810 16114 15725 15470 15764
Cena Benzyny 2.13 1.96 1.86 1.77 1.68 1.59

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149.70 136 139 141 143 143


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.