Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 790.85 767 749 731 713 680
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.16 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.73 0.02 0.04 0.06 0.09 0.09

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.10 2.6 1.4 0.7 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.70 4.6 3.2 4.8 4.5 2.7
Stopa Bezrobocia 3.20 3 3.6 4 3.7 3.3
Inflacja 2.40 2.7 2.2 1.7 1.4 1.8
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5836.00 4100 3850 3950 6050 2740
Saldo Obrotów Bieżących 22608.00 23600 19500 24600 22300 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 8.1 8.6 8.6 8.6
Dług Publiczny do PKB 54.50 58 58 56.8 56.8 56.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -5 -5 -2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 9.60 9.1 5 3.6 4 2
Optymizm Konsumentów -6.00 -8 -12 -14 -10 -8
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.10 2.6 1.4 0.7 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.70 4.6 3.2 4.8 4.5 2.7
PKB 912.24 925 925 950 950 950
Pkb W Cenach Stałych 188885.40 193099 190515 191966 197385 195659
Produkt Narodowy Brutto 183560.00 181767 189530 192371 191820 194647
Środki Trwałe Brutto 40137.00 40113 40934 42819 41943 42040
Pkb Per Capita 53081.31 53800 53800 54600 54600 54600
Pkb Per Capita Ppp 54209.56 55100 55100 55700 55700 55700
Rolnictwo w PKB 2653.00 3556 3294 3342 2772 3383
Budownictwo w PKB 9246.99 7914 8307 9698 9663 8532
Przemysł w PKB 22135.00 20777 23099 22138 23131 23723
Górnictwo w PKB 1210.58 1039 1334 1452 1265 1370
Administracja Publiczna w PKB 11327.00 11666 13356 11871 11837 13717
Usługi w PKB 35271.57 35680 34388 33034 36859 35317
Transport w PKB 6890.00 7099 7535 7221 7200 7738
Media w PKB 1155.00 1092 1222 1110 1207 1255

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 3.20 3 3.6 4 3.7 3.3
Koszty Pracy 112.50 109 121 115 115 124
Płaca Minimalna 1701.00 1701 1701 1725 1725 1725
Wzrost Wynagrodzeń 2.03 2.1 2.5 2.2 1.9 2.3
Wynagrodzenia w Przemyśle 124.20 125 125 126 126 128
Populacja 17.41 17.6 17.6 17.8 17.8 17.8
Wiek Emerytalny Kobiet 66.33 66.33 66.33 66.58 66.58 66.58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.33 66.33 66.33 66.58 66.58 66.58
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.80 71.5 71.6 71.6 71.8 71.8

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.40 2.7 2.2 1.7 1.4 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.71 111 110 111 111 112
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.54 110 110 110 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.58 109 109 110 111 111
Inflacja Bazowa 1.60 1.5 1.6 1.4 1.6 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.40 115 118 122 125 124
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.40 14 14.5 12 10 5.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.57 114 113 113 114 115
Cpi Transport 114.56 108 108 111 113 110
Inflacja Żywności 0.10 0.6 1.6 1.2 1.5 2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Prywatna długu do PKB 282.70 308 308 310 310 310

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 5836.00 4100 3850 3950 6050 2740
Saldo Obrotów Bieżących 22608.00 23600 19500 24600 22300 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 8.1 8.6 8.6 8.6
Import 41700.00 40100 41250 48750 46750 43760
Eksport 47536.00 44200 45100 52700 52800 46500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 54.50 58 58 56.8 56.8 56.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -5 -5 -2 -2 -2
Wydatki Rządowe 47926.00 50033 49228 48968 50083 50558
Wydatków Rządowych W Pkb 48.10 48 48 44 44 44
Dochody Budżetu Państwa 53.60 60.6 59.1 68.6 56.2 62
Wydatki Budżetu Państwa 72.70 72.9 67.8 60 69.6 66.5
Bilans Budżetu -19.20 -12.3 -8.7 8.6 -13.4 -4.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 51.24 51.24 51.24 51.24 51.24 51.24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 9.60 9.1 5 3.6 4 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.10 7.4 5.8 6.2 5.1 3.4
Przemysłowy PMI 65.80 62.9 58 57 55 54

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -6.00 -8 -12 -14 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 4.5 5.5 6.5 5.1 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 78825.00 82006 79799 78186 82372 81954
Rozporządzalny Dochód Osobisty 377777.00 382788 389866 395910 394777 400392
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.30 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Wydatki Osobiste 6.40 4.2 5.7 4.4 4 4.8
Kredyt Konsumencki 10637.00 13554 12717 11148 11116 13061
Cena Benzyny 2.27 2.16 2.05 1.95 1.85 1.76

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 165.30 168 170 167 169 165


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.