Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 727.48 690 662 636 611 560
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.05 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 0.9 2.6 1 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.80 7.5 2.6 3.2 4.8 2.1
Stopa Bezrobocia 3.30 3.7 4.1 4.3 4 4.5
Inflacja 2.10 2 1.6 1.5 1.2 1.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5218.00 5050 2650 3950 3950 3950
Saldo Obrotów Bieżących 13889.00 15100 12100 19500 19500 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 8.1 8.1 8.6 8.6
Dług Publiczny do PKB 54.50 58 58 58 56.8 56.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -5 -5 -5 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 8.80 -6 -4.4 -6 -6 -3
Optymizm Konsumentów -3.00 -7 -10 -12 -12 -7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 52 52 52

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 0.9 2.6 1 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.80 7.5 2.6 3.2 4.8 2.1
PKB 909.07 865 865 865 865 925
Pkb W Cenach Stałych 183371.70 184019 189232 190117 193065 194110
Produkt Narodowy Brutto 177335.00 180017 179918 183010 185847 186853
Środki Trwałe Brutto 40578.00 38598 39477 40374 41000 41222
Pkb Per Capita 55690.00 53800 53800 53800 53800 55100
Pkb Per Capita Ppp 57141.40 56200 56200 56200 56200 57500
Rolnictwo w PKB 3196.00 2752 3474 3310 3361 3379
Budownictwo w PKB 9205.80 9426 7729 8256 8384 8429
Przemysł w PKB 21202.00 21065 20609 23297 23659 23787
Górnictwo w PKB 1334.33 1597 1013 1349 1370 1377
Administracja Publiczna w PKB 12868.00 13504 11327 13280 13486 13559
Usługi w PKB 30792.10 32167 34484 33707 34230 34415
Transport w PKB 7039.00 6493 6692 7264 7377 7417
Media w PKB 1097.00 1190 1090 1231 1250 1257

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 3.30 3.7 4.1 4.3 4 4.5
Koszty Pracy 118.30 114 109 117 117 117
Płaca Minimalna 1684.80 1695 1706 1706 1725 1725
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 1.2 1.4 1.6 1.6 1.8
Wynagrodzenia w Przemyśle 123.70 121 120 124 124 124
Populacja 17.41 17.6 17.6 17.6 17.8 17.8
Wiek Emerytalny Kobiet 66.67 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.67 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.10 68.5 69.5 70.5 70.5 71.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.10 2 1.6 1.5 1.2 1.6
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.11 110 109 109 109 111
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.46 110 110 109 110 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.86 107 107 109 109 109
Inflacja Bazowa 1.90 1.1 1.4 1.5 1.5 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.80 108 104 110 110 110
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.30 0.6 1.2 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.65 111 112 113 113 114
Cpi Transport 111.12 110 107 107 111 109
Inflacja Żywności -1.50 0.3 0.9 1.6 1.4 1.9

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Prywatna długu do PKB 283.70 308 308 308 308 310

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 5218.00 5050 2650 3950 3950 3950
Saldo Obrotów Bieżących 13889.00 15100 12100 19500 19500 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 8.1 8.1 8.6 8.6
Import 41500.00 34850 34600 38750 38750 40760
Eksport 46719.00 39700 40200 42700 42700 44500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 54.50 58 58 58 56.8 56.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -5 -5 -5 -2 -2
Wydatki Rządowe 46120.00 49100 48200 47500 47500 48000
Wydatków Rządowych W Pkb 48.10 48 48 48 44 44
Dochody Budżetu Państwa 66.10 34.6 49.1 51 51 54
Wydatki Budżetu Państwa 61.10 52.5 52.9 54 54 48
Bilans Budżetu 4.90 1.5 -16.9 1.5 1.5 1.5

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 52 52 52
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 51.24 46.34 50.84 46.34 46.34 46.34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 18.69 23.19 18.69 18.69 18.69
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 8.80 -6 -4.4 -6 -6 -3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.70 6.5 2.8 5.8 5.8 2.3
Przemysłowy PMI 69.40 68.6 53.4 53 53 54

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -3.00 -7 -10 -12 -12 -7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.60 3 2.8 6.2 6.2 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 75244.00 77997 81138 80469 81717 82159
Rozporządzalny Dochód Osobisty 375693.00 387944 370261 387715 393726 395857
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.41 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Wydatki Osobiste 9.40 6.2 2.9 5.7 4.4 4.8
Kredyt Konsumencki 14990.00 16114 15380 15470 15710 15795
Cena Benzyny 2.26 1.96 1.86 1.64 1.68 1.59

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 155.30 139 141 143 143 143


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.