Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 600.39 602 596 590 584 573
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.27 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
Stopa Bezrobocia 3.20 3.5 3.6 3.6 3.8 4.2
Inflacja 2.70 1.8 1.2 1.4 1.6 1.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5003.00 4600 3500 3770 5050 3950
Saldo Obrotów Bieżących 19285.00 24200 21900 20200 22100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5
Dług Publiczny do PKB 52.40 47 47 47 47 45
Budżet Państwa do PKB 1.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Koniunktura w Przemyśle 2.90 3.6 4 3.6 2 2.6
Optymizm Konsumentów -3.00 -2 -3 -7 -6 -2
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
PKB 912.87 988 988 988 988 1020
Pkb W Cenach Stałych 189772.00 189119 189759 190658 192429 195123
Produkt Narodowy Brutto 181014.04 180310 181798 181859 183548 186118
Środki Trwałe Brutto 39928.00 39898 40221 40114 40487 41054
Pkb Per Capita 55041.10 57500 57500 57500 57500 59000
Pkb Per Capita Ppp 49803.50 51100 51100 51100 51100 52000
Rolnictwo w PKB 3336.00 3085 2519 3352 3383 3430
Budownictwo w PKB 8006.00 9221 9407 8043 8118 8232
Przemysł w PKB 20550.00 20822 21677 20646 20838 21129
Górnictwo w PKB 1639.00 2174 1811 1647 1662 1685
Administracja Publiczna w PKB 10731.00 10702 12339 10781 10881 11034
Usługi w PKB 35085.00 33747 36195 35249 35576 36074
Transport w PKB 8294.00 7899 8339 8333 8410 8528
Media w PKB 1060.00 1037 1127 1065 1075 1090
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.20 3.5 3.6 3.6 3.8 4.2
Koszty Pracy 99.80 104 118 102 102 105
Płaca Minimalna 1635.60 1650 1650 1675 1675 1700
Wzrost Wynagrodzeń 2.94 2.8 2.6 2.5 2.6 2.5
Wynagrodzenia w Przemyśle 118.60 119 120 121 121 124
Populacja 17.12 17.2 17.2 17.2 17.2 17.24
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.40 70.6 70.6 70.6 70.5 70.5
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1604 1601 1599 1601 1641
Koszty Utrzymania 1120.00 1151 1149 1148 1149 1178
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1809 1806 1804 1806 1851
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920.00 3002 2996 2993 2996 3071
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.70 1.8 1.2 1.4 1.6 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.80 107 107 108 108 110
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.24 107 107 107 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.89 107 107 108 108 110
Inflacja Bazowa 2.20 2.2 2 2.3 1.8 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.90 107 108 108 107 109
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 -0.2 -0.2 0.3 0.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.38 0.5 1.1 1.5 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.95 110 109 111 112 113
Cpi Transport 107.89 108 109 109 109 111
Inflacja Żywności 3.70 2.5 2 2.1 1.9 2.1
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Prywatna długu do PKB 298.60 274 274 274 274 268
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 5003.00 4600 3500 3770 5050 3950
Saldo Obrotów Bieżących 19285.00 24200 21900 20200 22100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5
Import 38945.00 40100 38900 40100 38750 40750
Eksport 43948.00 44700 42400 43870 43800 44700
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 52.40 47 47 47 47 45
Budżet Państwa do PKB 1.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Wydatki Rządowe 45457.00 45385 45423 45669 46093 46739
Wydatków Rządowych W Pkb 42.20 42.7 42.7 42.7 42.7 43
Dochody Budżetu Państwa 51.80 57 57 57 52.2 52.9
Wydatki Budżetu Państwa 46.80 40 40 40 50.7 51.4
Bilans Budżetu 5.00 17 17 17 1.5 1.5
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45 47.45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.80 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 2.90 3.6 4 3.6 2 2.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.30 1.1 1.5 1.2 1.6 1.8
Przemysłowy PMI 48.30 52 52.6 53.2 54 54
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -3.00 -2 -3 -7 -6 -2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.60 2 2.4 2.3 2.2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 83267.00 83004 83580 83656 84433 85615
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346950.00 348570 348452 348570 351807 356733
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.61 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Wydatki Osobiste 1.30 1.8 2 1.9 2.3 2.1
Kredyt Konsumencki 15145.00 15610 15149 15216 15357 15572
Cena Benzyny 1.95 2.14 2.19 2.25 2.3 2.3
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134.80 137 140 142 144 148


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.