Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 607.32 594 582 571 560 537
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.48 0.06 0.12 0.18 0.26 0.4

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 7.70 -1.8 1.2 2.3 1.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.50 -3.4 -1.2 9.5 4.9 3.2
Stopa Bezrobocia 4.30 5.9 6.5 6.2 5.6 5.1
Inflacja 1.20 0.4 0.6 0.8 1.2 1.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5796.00 4050 2650 4850 5600 3950
Saldo Obrotów Bieżących 12624.00 22100 19100 15100 12100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9 7.8 7.8 7.8 7.8
Dług Publiczny do PKB 48.60 63 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB 1.70 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Koniunktura w Przemyśle -5.60 -5.2 -8 -6 -4.4 -6
Optymizm Konsumentów -26.00 -24 -18 -14 -10 -12
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 21.7 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 49.5 52

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 7.70 -1.8 1.2 2.3 1.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.50 -3.4 -1.2 9.5 4.9 3.2
PKB 909.07 805 865 865 865 865
Pkb W Cenach Stałych 184220.70 183437 184810 187329 179459 189307
Produkt Narodowy Brutto 168097.40 188265 179985 184067 176334 194289
Środki Trwałe Brutto 38318.00 38980 40122 38973 37336 40227
Pkb Per Capita 55690.00 52900 53800 53800 53800 53800
Pkb Per Capita Ppp 57141.40 55100 56200 56200 56200 56200
Rolnictwo w PKB 3406.00 3069 3182 2815 2697 3167
Budownictwo w PKB 7531.86 7776 9320 9646 9241 8024
Przemysł w PKB 20058.00 21389 20403 21395 20496 22074
Górnictwo w PKB 1033.84 1528 1622 1660 1590 1577
Administracja Publiczna w PKB 12554.00 12159 10791 13747 13169 12548
Usługi w PKB 34077.99 34347 32681 32919 31536 35446
Transport w PKB 6008.00 7822 7271 6579 6302 8072
Media w PKB 1075.00 1171 1095 1226 1175 1208

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.30 5.9 6.5 6.2 5.6 5.1
Koszty Pracy 131.00 114 109 108 133 117
Płaca Minimalna 1680.00 1680 1695 1695 1706 1706
Wzrost Wynagrodzeń 3.04 1.5 1 1.2 1.4 1.6
Wynagrodzenia w Przemyśle 122.30 121 120 122 122 124
Populacja 17.28 17.34 17.42 17.42 17.42 17.42
Wiek Emerytalny Kobiet 66.67 66.67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.67 66.67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.30 68.2 67.7 68.5 69.5 70.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.20 0.4 0.6 0.8 1.2 1.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.05 107 107 108 108 108
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.47 107 107 108 109 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.31 107 107 107 108 109
Inflacja Bazowa 1.90 0.6 0.8 1.1 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.00 108 104 102 102 110
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.70 -2 -0.4 0.6 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.76 110 109 109 112 112
Cpi Transport 106.38 108 108 109 106 110
Inflacja Żywności 1.20 0.6 1 1.2 1.4 1.6

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44
Prywatna długu do PKB 298.60 306 308 308 308 308

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 5796.00 4050 2650 4850 5600 3950
Saldo Obrotów Bieżących 12624.00 22100 19100 15100 12100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 9 7.8 7.8 7.8 7.8
Import 36535.00 34750 36750 34850 34600 38750
Eksport 42331.00 38800 39400 39700 40200 42700

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 48.60 63 58 58 58 58
Budżet Państwa do PKB 1.70 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Wydatki Rządowe 46492.00 48500 50100 49100 48200 47500
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 48 46 46 46 46
Dochody Budżetu Państwa 57.30 42.5 58.9 34.6 49.1 51
Wydatki Budżetu Państwa 74.90 59.4 60.3 52.5 52.9 54
Bilans Budżetu -17.60 1.5 -16.9 -1.4 -17.9 1.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 21.7 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 49.5 52
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 50.84 46.34 50.84 50.84 50.84 46.34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.19 18.69 23.19 23.19 23.19 18.69
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -5.60 -5.2 -8 -6 -4.4 -6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.80 -2 2.2 6.5 2.8 5.8
Przemysłowy PMI 50.40 49.2 51 54 53.4 53

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -26.00 -24 -18 -14 -10 -12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.60 -2.8 2.6 -4.3 2.8 6.2
Wydatki Konsumpcyjne 79204.00 80994 80702 79308 75976 83586
Rozporządzalny Dochód Osobisty 360878.00 348608 356547 395161 378561 359764
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.40 1.14 0.41 0.41 0.41 1.64
Wydatki Osobiste -3.50 -2.3 4.5 6.2 2.9 5.7
Kredyt Konsumencki 14990.00 14480 14810 16414 15725 14944
Cena Benzyny 1.89 1.73 1.77 1.68 1.6 1.64

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146.30 132 136 139 141 143


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.