Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 0.97 0.97 0.96 0.95 0.94 0.91
Indeks Giełdowy 639.28 641 619 597 576 537
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.35 2.38 2.62 2.88 3.17 3.84

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 -2.1 0.5 0.4 0.2 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.10 1.9 1 1.3 1.5 1.6
Stopa Bezrobocia 3.80 3.5 3.3 3.2 3.3 3.2
Inflacja 12.00 13.6 7.8 6 4.5 3.6
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.75 2 2 2
Bilans Handlowy 6770.00 4500 5240 2200 2200 9450
Saldo Obrotów Bieżących 7488.00 24100 17500 24600 24600 18800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.00 8.6 8.6 7.8 7.8 7.8
Dług Publiczny do PKB 52.10 56.8 56.8 54.8 54.8 54.8
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.8 -2.8 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w Przemyśle 4.60 2.6 2 1.8 1.8 1
Optymizm Konsumentów -59.00 -56 -8 -2 -2 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.20 0.2 1 1.4 1.4 1.2
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 49.5 49.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 -2.1 0.5 0.4 0.2 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.10 1.9 1 1.3 1.5 1.6
PKB 1018.01 950 950 950 950 990
Pkb W Cenach Stałych 200841.60 197320 196927 198380 203854 200078
Produkt Narodowy Brutto 187553.61 193691 191026 192414 190367 194082
Środki Trwałe Brutto 42899.00 41183 41302 41299 43542 41963
PKB Per Capita 48424.09 54600 54600 54600 54600 54600
PKB Per Capita PPP 56761.01 55700 55700 55700 55700 56500
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.00 4.5 4.5 2.7 2.7 2.7
Rolnictwo w PKB 2635.00 3573 3245 3181 2675 3297
Budownictwo w PKB 9498.00 7811 8434 9636 9640 8568
Przemysł w PKB 23138.00 21469 23945 22687 23485 24328
Górnictwo w PKB 932.00 993 964 1104 946 979
Administracja Publiczna w PKB 13193.00 11561 13274 11568 13391 13487
Usługi w PKB 38786.00 37228 37149 35670 39368 37743
Transport w PKB 884.00 8106 8538 8130 897 8674
Media w PKB 1138.00 1076 1224 1050 1155 1244

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 3.80 3.5 3.3 3.2 3.3 3.2
Koszty Pracy 113.50 126 109 118 116 120
Przeciętne Wynagrodzenia 3042.00 3141 3118 3109 3100 3190
Wynagrodzenia w Przemyśle 127.40 127 127 130 130 130
Wzrost Wynagrodzeń 3.31 2 2.3 2.3 2.3 2.1
Płaca Minimalna 1756.00 1756 1756 1756 1775 1775
Populacja 17.48 17.8 17.8 17.8 17.8 18
Wiek Emerytalny Kobiet 66.33 66.58 66.58 66.58 66.58 66.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.33 66.58 66.58 66.58 66.58 66.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 75.00 71.9 71.8 71.8 71.8 71.9

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 12.00 13.6 7.8 6 4.5 3.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123.95 126 123 127 124 127
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 125.63 125 123 128 126 127
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115.08 111 112 113 115 114
Inflacja Bazowa 5.00 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 145.50 144 144 153 158 152
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.00 1.5 0.4 0.2 0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 26.00 22.5 18.1 12.1 9 5
Inflacja Żywności 13.00 11.4 9 6 2 1.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 139.33 130 132 142 130 136
Cpi Transport 131.39 133 134 134 134 135

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.75 2 2 2
Stopa Międzybankowa 0.40 0.4 0.9 1.15 1.15 1.15
Prywatny dług do PKB 283.60 310 310 310 310 306

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 6770.00 4500 5240 2200 2200 9450
Saldo Obrotów Bieżących 7488.00 24100 17500 24600 24600 18800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.00 8.6 8.6 7.8 7.8 7.8
Import 52766.00 53600 53760 59000 59000 55550
Eksport 59536.00 58100 59000 61200 61200 65000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 52.10 56.8 56.8 54.8 54.8 54.8
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.8 -2.8 -2.3 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 49486.00 50206 48000 49223 50228 50911
Wydatków Rządowych W Pkb 46.60 44 44 44 44 44
Dochody Budżetu Państwa 66.00 63.8 62 62 62 64
Wydatki Budżetu Państwa 66.00 68.9 66.5 66.5 66.5 65.1
Bilans Budżetu 0.00 -5.1 -4.5 -4.5 -4.5 -1.1

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 49.5 49.5
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 51.24 46.34 51.24 51.24 51.24 51.24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 18.69 23.59 23.59 23.59 23.59
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 4.60 2.6 2 1.8 1.8 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.10 1.3 3.4 3.4 3.4 3.4
Przemysłowy PMI 52.60 51.9 54 54.2 54.2 53.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów -59.00 -56 -8 -2 -2 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.20 0.2 1 1.4 1.4 1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 5.3 4.9 3.8 3.8 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 85204.00 84792 84206 85553 86482 85553
Rozporządzalny Dochód Osobisty 399129.00 384955 403120 404318 405116 409570
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 0.35 1.1 1.6 1.85 1.85 1.85
Wydatki Osobiste 6.20 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5
Cena Benzyny 2.15 2.23 2.32 2.41 2.5 2.5
Kredyt Konsumencki 10261.00 10456 10364 10394 10415 10529

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 189.00 166 165 165 165 170


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.