Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.05 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
Indeks Giełdowy 693.03 675 654 634 614 577
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.31 1.35 1.49 1.64 1.8 2.18

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.1 0.5 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.00 3.5 1.9 1 1.3 1.6
Stopa Bezrobocia 3.20 3.5 3.5 3.3 3.2 3.2
Inflacja 9.60 9.5 6.5 5.8 5 3.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy 4750.00 6550 4500 5240 2200 9450
Saldo Obrotów Bieżących 15177.00 20300 24100 17500 24600 18800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.6 8.6 8.6 7.8 7.8
Dług Publiczny do PKB 52.10 56.8 56.8 56.8 54.8 54.8
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2 -2 -2 -1.5 -1.5
Koniunktura w Przemyśle 10.80 4 4.5 2 1.8 1
Optymizm Konsumentów -48.00 -19 -12 -8 -2 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.20 0.2 0.2 1 1.4 1.2
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 25 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 49.5 49.5

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.1 0.5 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.00 3.5 1.9 1 1.3 1.6
PKB 913.87 950 950 950 950 990
Pkb W Cenach Stałych 195859.00 196708 197747 197818 198405 200983
Produkt Narodowy Brutto 189134.50 203257 193691 191026 191593 194082
Środki Trwałe Brutto 40267.00 41596 39999 40670 40790 41320
PKB Per Capita 46327.67 54600 54600 54600 54600 54600
PKB Per Capita PPP 54209.56 55700 55700 55700 55700 56500
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Rolnictwo w PKB 3174.00 2713 3494 3206 3215 3257
Budownictwo w PKB 8382.00 9581 7884 8466 8491 8601
Przemysł w PKB 23623.00 22895 21623 23859 23930 24241
Górnictwo w PKB 1070.00 1244 1074 1081 1084 1098
Administracja Publiczna w PKB 13266.00 13480 11666 13399 13438 13613
Usługi w PKB 37179.00 36994 37574 37551 37662 38152
Transport w PKB 8743.00 8075 8315 8830 8857 8972
Media w PKB 1186.00 1193 1073 1198 1201 1217

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.20 3.5 3.5 3.3 3.2 3.2
Koszty Pracy 115.20 126 109 118 118 120
Przeciętne Wynagrodzenia 3042.00 3141 3118 3109 3100 3190
Wynagrodzenia w Przemyśle 126.70 126 127 127 130 130
Wzrost Wynagrodzeń 2.75 1.9 2 2.3 2.3 2.1
Płaca Minimalna 1725.00 1725 1725 1725 1725 1745
Populacja 17.41 17.8 17.8 17.8 17.8 18
Wiek Emerytalny Kobiet 66.33 66.58 66.58 66.58 66.58 66.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.33 66.58 66.58 66.58 66.58 66.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.60 71.8 71.9 71.8 71.8 71.9

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 9.60 9.5 6.5 5.8 5 3.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.81 120 118 121 125 125
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 121.16 120 117 121 127 125
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.74 111 111 112 113 114
Inflacja Bazowa 3.50 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 136.20 125 126 128 143 131
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.30 10 7.5 5.1 5.1 2
Inflacja Żywności 8.40 1.5 1.4 2 2 1.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 131.46 123 122 129 141 134
Cpi Transport 126.09 127 127 127 128 128

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa -0.50 -0.5 -0.25 0 0 0.25
Prywatny dług do PKB 283.60 310 310 310 310 306

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 4750.00 6550 4500 5240 2200 9450
Saldo Obrotów Bieżących 15177.00 20300 24100 17500 24600 18800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.6 8.6 8.6 7.8 7.8
Import 54327.00 49750 53600 53760 59000 55550
Eksport 59078.00 56300 58100 59000 61200 65000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 52.10 56.8 56.8 56.8 54.8 54.8
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2 -2 -2 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 49613.00 50225 50206 50109 50258 50911
Wydatków Rządowych W Pkb 48.10 44 44 44 44 44
Dochody Budżetu Państwa 61.00 56.2 63.8 62 62 64
Wydatki Budżetu Państwa 62.30 69.6 68.9 66.5 66.5 65.1
Bilans Budżetu -1.40 8.6 -13.4 -5.1 -4.5 -1.1

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 25 21.7 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 49.5 49.5
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 51.24 46.34 51.24 51.24 51.24 51.24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 18.69 23.59 23.59 23.59 23.59
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 10.80 4 4.5 2 1.8 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.20 0.5 1.3 3.4 3.4 3.4
Przemysłowy PMI 59.90 55 54.5 54 54.2 53.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -48.00 -19 -12 -8 -2 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.20 0.2 0.2 1 1.4 1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.80 4.5 5.3 4.9 3.8 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 82881.00 82125 84513 83710 83958 85049
Rozporządzalny Dochód Osobisty 399129.00 390999 384955 403120 404318 409570
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 0.35 0.35 0.6 0.85 0.85 1.1
Wydatki Osobiste 11.20 1 1.6 2.5 2.5 2.5
Cena Benzyny 2.30 2.38 2.46 2.55 2.64 2.64
Kredyt Konsumencki 10261.00 10620 10456 10364 10394 10529

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 183.90 169 166 165 165 170


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.