Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 557.91 566 560 555 549 538
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.09 0.21 0.23 0.25 0.28 0.33
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.5 1.7 1.5 1.8 1.7
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.3 3.4 3.5 3.8
Inflacja 2.90 2.6 2.3 2.1 1.9 2.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 5330.00 4100 4100 5780 4600 5050
Saldo Obrotów Bieżących 27505.30 19500 21500 24500 24200 22100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.80 9 9 9 8.7 8.7
Dług Publiczny do PKB 52.40 49 49 49 47 47
Budżet Państwa do PKB 1.50 1.2 1.2 1.2 1 1
Koniunktura w przemyśle 6.70 6.5 6.2 4 3.6 2
Optymizm Konsumentów -3.00 -8 -8 -4 -2 -6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.00 52 52 52 52 52
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.5 1.7 1.5 1.8 1.7
PKB 826.20 875 875 875 888 888
Pkb W Cenach Stałych 188293.60 187085 187491 190263 190825 193497
Produkt Narodowy Brutto 189907.30 182072 178395 192756 193326 196033
Środki Trwałe Brutto 40779.00 39539 38596 40407 40527 41094
Pkb Per Capita 53597.83 54200 54200 54200 54700 54700
Pkb Per Capita Ppp 48472.54 49500 49500 49500 50100 50100
Rolnictwo w PKB 3123.00 2463 3238 3089 3098 3141
Budownictwo w PKB 8920.72 8840 7418 8255 8280 8396
Przemysł w PKB 20172.00 21049 19839 21784 21848 22154
Górnictwo w PKB 2207.64 2149 1978 2020 2026 2054
Administracja Publiczna w PKB 12358.00 12136 10676 12543 12580 12757
Usługi w PKB 33712.93 35716 34677 35619 35725 36225
Transport w PKB 8286.00 8190 8153 8410 8435 8553
Media w PKB 993.00 1082 1042 1144 1147 1163
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.3 3.4 3.5 3.8
Płaca Minimalna 1615.80 1616 1625 1625 1650 1675
Wynagrodzenia w Przemyśle 116.20 116 117 118 118 121
Populacja 17.12 17.16 17.16 17.16 17.2 17.2
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1524 1524 1597 1599 1639
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1729 1729 1802 1804 1849
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920.00 3008 3008 2990 2993 3068
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.90 2.6 2.3 2.1 1.9 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.08 106 106 106 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.92 105 105 105 106 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.00 108 108 105 108 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.51 1.7 1.6 1.8 2 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.30 107 109 109 110 111
Cpi Transport 110.14 108 108 105 108 108
Inflacja Żywności 3.60 2.7 2.4 2 2.1 1.9
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Prywatna długu do PKB 308.20 287 287 287 274 274
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 5330.00 4100 4100 5780 4600 5050
Saldo Obrotów Bieżących 27505.30 19500 21500 24500 24200 22100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.80 9 9 9 8.7 8.7
Import 39939.00 37400 38700 36120 40100 38750
Eksport 45269.00 41500 42800 41900 44700 43800
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 52.40 49 49 49 47 47
Budżet Państwa do PKB 1.50 1.2 1.2 1.2 1 1
Wydatki Rządowe 45186.00 44981 44985 45618 45753 46394
Wydatków Rządowych W Pkb 42.20 42.5 42.5 42.5 42.7 42.7
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.00 52 52 52 52 52
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 46.34 46.34 46.34 46.34 46.34 46.34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 6.70 6.5 6.2 4 3.6 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.00 1.1 0.9 1.5 2 2
Przemysłowy PMI 52.00 51.1 50.9 51.5 52 54
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -3.00 -8 -8 -4 -2 -6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.40 1.6 1.5 1.8 2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 82459.00 82393 82496 83712 83960 85135
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.86 0.89 0.89 0.89 1.14 1.14
Wydatki Osobiste 0.90 1.9 1.7 1.6 1.8 1.5
Cena Benzyny 2.02 1.87 1.82 1.78 1.73 1.73
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.20 129 130 132 132 136


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.