Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Indeks Giełdowy 528.31 522 512 502 492 472
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.18 0.02 0.04 0.07 0.1 0.15

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.70 -10.8 2.1 4 2.2 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 -11.8 -9 -4.8 -1.2 3.2
Stopa Bezrobocia 3.40 5.6 7.2 7.5 7.3 6.8
Inflacja 1.20 0.7 0.5 0.5 1 1.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 6154.00 3500 4770 5050 7050 3950
Saldo Obrotów Bieżących 30568.00 7900 14200 22100 19100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 6.5 6.5 6.5 7 7
Dług Publiczny do PKB 48.60 65 65 65 67 67
Budżet Państwa do PKB 1.70 -11 -11 -11 -4.8 -4.8
Koniunktura w Przemyśle -28.70 -22 -16 -12 -8 -6
Optymizm Konsumentów -31.00 -32 -27 -24 -18 -12
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.70 -10.8 2.1 4 2.2 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 -11.8 -9 -4.8 -1.2 3.2
PKB 951.00 875 875 875 945 945
Pkb W Cenach Stałych 187282.70 181589 184120 181406 188266 187211
Produkt Narodowy Brutto 194891.09 173895 173974 185536 192552 191473
Środki Trwałe Brutto 39982.00 38493 38747 38492 39948 39724
Pkb Per Capita 55041.10 54500 54500 54500 55100 55100
Pkb Per Capita Ppp 49803.50 48100 48100 48100 48600 48600
Rolnictwo w PKB 3168.00 2409 3236 2938 3049 3032
Budownictwo w PKB 9464.63 9011 7776 7843 8139 8094
Przemysł w PKB 20692.00 20733 19931 21273 22078 21954
Górnictwo w PKB 1630.23 1732 1590 1514 1571 1562
Administracja Publiczna w PKB 12530.00 11742 10409 11929 12380 12310
Usługi w PKB 33194.92 34638 34034 34054 35342 35144
Transport w PKB 8362.00 7976 8045 7961 8262 8215
Media w PKB 1060.00 1078 1028 1102 1144 1138

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.40 5.6 7.2 7.5 7.3 6.8
Koszty Pracy 107.80 116 100 108 109 110
Płaca Minimalna 1653.60 1654 1675 1675 1688 1706
Wynagrodzenia w Przemyśle 120.50 118 118 119 122 121
Wzrost Wynagrodzeń 2.81 1.1 0.5 0.6 1 1.6
Populacja 17.28 17.2 17.2 17.2 17.24 17.24
Wiek Emerytalny Kobiet 66.67 66.67 66.67 66.67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.67 66.67 66.67 66.67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.30 69.5 67.5 68.2 68.7 70.5
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1577 1568 1569 1576 1594
Koszty Utrzymania 1120.00 1132 1126 1127 1131 1145
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920.00 2952 2935 2938 2949 2985
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1779 1769 1771 1778 1799

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.20 0.7 0.5 0.5 1 1.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.14 106 107 107 107 108
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.34 107 107 107 108 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.21 104 106 107 108 109
Inflacja Bazowa 2.20 -0.2 0.4 1 1.4 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.60 105 105 106 107 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 -0.6 0.4 0.3 0.2 0.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.30 -1.6 -0.8 -0.3 0.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.59 109 111 110 110 112
Cpi Transport 108.45 109 108 108 108 110
Inflacja Żywności 3.50 2 1.5 1 1.3 1.6

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Prywatna długu do PKB 298.60 306 306 306 308 308

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 6154.00 3500 4770 5050 7050 3950
Saldo Obrotów Bieżących 30568.00 7900 14200 22100 19100 19500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.20 6.5 6.5 6.5 7 7
Import 36742.00 28900 32100 34750 36750 38750
Eksport 42896.00 34400 36870 38800 43800 42700

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 48.60 65 65 65 67 67
Budżet Państwa do PKB 1.70 -11 -11 -11 -4.8 -4.8
Wydatki Rządowe 45124.00 43539 44239 43583 45231 44977
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 46.2 46.2 46.2 44.5 44.5
Dochody Budżetu Państwa 68.30 44 46 48 47 51
Wydatki Budżetu Państwa 58.50 84 65 59 52 52
Bilans Budżetu 9.70 -40 -19 -11 -5 -1

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 21.7 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -28.70 -22 -16 -12 -8 -6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.50 -4.5 -3.2 -2 2.2 5.8
Przemysłowy PMI 41.30 45.5 48.3 49.2 51 53

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -31.00 -32 -27 -24 -18 -12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.50 -7.6 -3.2 -2.8 2.6 6.2
Wydatki Konsumpcyjne 81677.00 79922 80852 79879 82900 82436
Rozporządzalny Dochód Osobisty 359700.00 332352 335580 342434 355384 353392
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.54 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
Wydatki Osobiste -6.70 -4.8 -3.2 -2.3 2.7 5.7
Kredyt Konsumencki 14990.00 14491 14691 14270 14810 14727
Cena Benzyny 1.69 1.75 1.66 1.58 1.5 1.42

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 139.30 134 130 132 136 143


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.