Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 597.56 571 565 559 553 541
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.17 0.03 0.06 0.09 0.13 0.16
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
Stopa Bezrobocia 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
Inflacja 2.70 2.5 1.8 1.2 1.4 1.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 3879.00 5780 4600 3500 3500 5050
Saldo Obrotów Bieżących 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 9.5 8.7 8.7 8.7 8.7
Dług Publiczny do PKB 52.40 49 47 47 47 47
Budżet Państwa do PKB 1.50 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6
Koniunktura w Przemyśle 3.60 2.9 3.6 4 3.6 2
Optymizm Konsumentów -1.00 -4 -2 -3 -7 -6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 52 52 51.75 51.75 52
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
PKB 912.87 951 988 988 988 988
Pkb W Cenach Stałych 189297.80 190246 190961 191759 191948 192909
Produkt Narodowy Brutto 181014.04 192756 180566 183367 183548 195454
Środki Trwałe Brutto 40294.00 39297 40333 40818 40858 39847
Pkb Per Capita 55041.10 56200 57500 57500 57500 57500
Pkb Per Capita Ppp 49803.50 50500 51100 51100 51100 51100
Rolnictwo w PKB 2544.00 3068 3114 2577 2580 3111
Budownictwo w PKB 9489.46 8392 9307 9613 9622 8510
Przemysł w PKB 21513.00 22418 21015 21793 21814 22732
Górnictwo w PKB 1809.33 1989 2194 1833 1835 2017
Administracja Publiczna w PKB 12286.00 12543 10801 12446 12458 12719
Usługi w PKB 36125.22 35415 34060 36595 36631 35911
Transport w PKB 8303.00 8410 7972 8411 8419 8528
Media w PKB 1121.00 1188 1046 1136 1137 1204
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
Płaca Minimalna 1635.60 1636 1650 1650 1675 1675
Wzrost Wynagrodzeń 2.58 2.9 2.8 2.6 2.5 2.6
Wynagrodzenia w Przemyśle 117.70 118 118 119 120 121
Populacja 17.12 17.15 17.18 17.18 17.18 17.18
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1597 1599 1604 1601 1639
Koszty Utrzymania 1120.00 1147 1148 1151 1149 1177
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1802 1804 1809 1806 1849
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920.00 2990 2993 3002 2996 3068
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.70 2.5 1.8 1.2 1.4 1.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.16 107 107 107 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.31 105 106 107 107 107
Inflacja Bazowa 2.40 2.7 2.2 2 2.3 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.00 105 108 107 108 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.4 -0.2 -0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.56 -1 0.5 1.1 1.5 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.93 109 110 110 112 111
Cpi Transport 109.53 106 108 109 109 107
Inflacja Żywności 4.90 3.6 2.5 2 2.1 1.9
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
Prywatna długu do PKB 298.60 287 274 274 274 274
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 3879.00 5780 4600 3500 3500 5050
Saldo Obrotów Bieżących 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 9.5 8.7 8.7 8.7 8.7
Import 35392.00 36120 40100 38900 40100 38750
Eksport 39271.00 41900 44700 42400 43870 43800
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 52.40 49 47 47 47 47
Budżet Państwa do PKB 1.50 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6
Wydatki Rządowe 45100.00 45635 45776 45686 45731 46274
Wydatków Rządowych W Pkb 42.20 42.5 42.7 42.7 42.7 42.7
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 52 52 51.75 51.75 52
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 46.34 46.34 47.45 47.45 46.34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.80 18.69 18.69 19.8 19.8 18.69
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 3.60 2.9 3.6 4 3.6 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.20 0.7 1.1 1.5 1.2 1.6
Przemysłowy PMI 50.30 51.5 52 52.6 53.2 54
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -1.00 -4 -2 -3 -7 -6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 1.8 2 2.4 2.3 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 83270.00 83680 83790 84353 84436 84851
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.75 0.89 1.14 0.8 0.8 1.14
Wydatki Osobiste 1.40 1.6 1.8 2 1.9 2.3
Cena Benzyny 1.91 1.7 1.65 1.6 1.55 1.46
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 133.40 136 137 140 142 144


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.