Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
Indeks Giełdowy 772.22 760 743 726 710 678
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.23 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.3 5.8 2.5 2.5 2.4
Stopa Bezrobocia 2.90 3.6 4 3.7 3.5 3.3
Inflacja 3.40 5 3.7 2.4 1.5 1.8
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.1
Bilans Handlowy 5326.00 3950 3950 6050 2000 2740
Saldo Obrotów Bieżących 23577.00 19500 24600 22300 25100 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 8.6 8.6 8.6 8.6
Dług Publiczny do PKB 54.50 58 56.8 56.8 56.8 56.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -5 -2 -2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 12.70 -5 3.6 4 4.5 2
Optymizm Konsumentów -19.00 -26 -14 -10 -8 -8
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 25 25 25 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 49.5 49.5

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.3 5.8 2.5 2.5 2.4
PKB 913.87 925 950 950 950 950
Pkb W Cenach Stałych 193761.20 197174 193798 194808 198605 197167
Produkt Narodowy Brutto 196383.92 199757 194206 201294 201294 196147
Środki Trwałe Brutto 39112.00 41875 43228 41194 40090 42363
Pkb Per Capita 46327.67 53800 54600 54600 54600 54600
Pkb Per Capita Ppp 54209.56 55100 55700 55700 55700 55700
Rolnictwo w PKB 3486.00 3201 3374 2687 3573 3409
Budownictwo w PKB 7694.00 8555 9790 9489 7886 8597
Przemysł w PKB 21033.00 22575 22349 22674 21559 23906
Górnictwo w PKB 1064.17 2093 1466 1232 1091 1381
Administracja Publiczna w PKB 13024.00 12999 11984 13350 13350 13822
Usługi w PKB 36699.88 36913 33349 36636 37617 35589
Transport w PKB 7802.00 8716 7290 7997 7997 7798
Media w PKB 1046.00 1185 1120 1182 1072 1265

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 2.90 3.6 4 3.7 3.5 3.3
Koszty Pracy 124.10 117 121 115 126 124
Przeciętne Wynagrodzenia 3042.00 3141 3118 3109 3100 3190
Wynagrodzenia w Przemyśle 124.40 125 126 126 127 128
Wzrost Wynagrodzeń 1.94 2.5 2.2 1.9 2 2.3
Płaca Minimalna 1701.00 1701 1725 1725 1725 1725
Populacja 17.41 17.6 17.8 17.8 17.8 17.8
Wiek Emerytalny Kobiet 66.33 66.33 66.58 66.58 66.58 66.58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.33 66.33 66.58 66.58 66.58 66.58
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.90 71.6 71.6 71.8 71.9 71.8

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 3.40 5 3.7 2.4 1.5 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.18 113 113 112 112 115
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.10 113 112 112 112 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.25 109 110 111 111 111
Inflacja Bazowa 1.80 1.6 1.4 1.6 1.7 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.90 118 122 125 126 124
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.30 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 19.40 14.5 12 10 7.5 5.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.10 116 116 115 116 119
Cpi Transport 118.06 118 119 119 119 120
Inflacja Żywności 0.30 1.6 1.2 1.5 1.4 2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.1
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.45
Prywatna długu do PKB 283.60 308 310 310 310 310

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 5326.00 3950 3950 6050 2000 2740
Saldo Obrotów Bieżących 23577.00 19500 24600 22300 25100 17500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80 8.1 8.6 8.6 8.6 8.6
Import 46593.00 41250 48750 46750 43600 43760
Eksport 51919.00 45100 52700 52800 45600 46500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 54.50 58 56.8 56.8 56.8 56.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -5 -2 -2 -2 -2
Wydatki Rządowe 48848.00 47500 49435 49740 50069 48000
Wydatków Rządowych W Pkb 48.10 48 44 44 44 44
Dochody Budżetu Państwa 62.00 59.1 68.6 56.2 63.8 62
Wydatki Budżetu Państwa 82.90 67.8 60 69.6 68.9 66.5
Bilans Budżetu -21.00 -8.7 8.6 -13.4 -5.1 -4.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 21.7 25 25 25 21.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 49.50 52 49.5 49.5 49.5 49.5
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 51.24 46.34 51.24 51.24 51.24 51.24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 18.69 23.59 23.59 23.59 23.59
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 12.70 -5 3.6 4 4.5 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.90 5.8 6.2 5.1 4.3 3.4
Przemysłowy PMI 60.70 58 57 55 54.5 54

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów -19.00 -26 -14 -10 -8 -8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.60 5.5 6.5 5.1 4.8 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 82348.00 86753 78932 81332 84407 82586
Rozporządzalny Dochód Osobisty 377777.00 364946 399688 387221 387221 403478
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.30 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Wydatki Osobiste 4.60 5.7 4.4 4 4.6 4.8
Kredyt Konsumencki 10261.00 16848 11232 10518 10518 13137
Cena Benzyny 2.35 1.64 2.12 2.01 1.91 1.82

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 173.20 170 167 169 166 165


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.