Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 582.08 556 550 544 539 528
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.23 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
Stopa Bezrobocia 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
Inflacja 2.70 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy 5579.00 4100 5780 4600 3500 5050
Saldo Obrotów Bieżących 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
Dług Publiczny do PKB 52.40 49 49 47 47 47
Budżet Państwa do PKB 1.50 1.2 1.2 1 1 1
Koniunktura w przemyśle 3.30 1.1 2.9 3.6 4 2
Optymizm Konsumentów 2.00 -8 -4 -2 -3 -6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 52 52 52 51.75 52
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
PKB 912.87 951 951 988 988 988
Pkb W Cenach Stałych 188293.60 187491 190263 190825 191306 193497
Produkt Narodowy Brutto 178073.28 178395 192756 193326 192946 196033
Środki Trwałe Brutto 40779.00 38596 40407 40527 41431 41094
Pkb Per Capita 55041.10 56200 56200 57500 57500 57500
Pkb Per Capita Ppp 49803.50 50500 50500 51100 51100 51100
Rolnictwo w PKB 3123.00 3238 3089 3098 3173 3141
Budownictwo w PKB 8920.72 7418 8255 8280 9063 8396
Przemysł w PKB 20172.00 19839 21784 21848 20495 22154
Górnictwo w PKB 2207.64 1978 2020 2026 2243 2054
Administracja Publiczna w PKB 10652.00 10676 12543 12580 12556 12757
Usługi w PKB 33712.93 34677 35619 35725 34252 36225
Transport w PKB 7862.00 8153 8410 8435 8419 8553
Media w PKB 993.00 1042 1144 1147 1009 1163
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
Płaca Minimalna 1635.60 1636 1636 1650 1650 1675
Wzrost Wynagrodzeń 2.34 2.3 2.4 2.5 2.7 2.6
Wynagrodzenia w Przemyśle 116.60 117 118 118 119 121
Populacja 17.12 17.16 17.16 17.2 17.2 17.2
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1524 1597 1599 1599 1639
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00 1729 1802 1804 1804 1849
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2920.00 3008 2990 2993 2993 3068
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.70 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.84 106 106 107 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.60 105 105 106 106 107
Inflacja Bazowa 1.90 1.8 1.7 1.9 2 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.60 108 105 108 108 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.09 2.5 1.8 2 1.9 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.24 109 109 110 110 111
Cpi Transport 107.92 108 105 108 108 108
Inflacja Żywności 4.50 2.4 2 2.1 2 1.9
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.36 -0.31 -0.31 -0.06 -0.33 -0.06
Prywatna długu do PKB 308.20 287 287 274 274 274
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 5579.00 4100 5780 4600 3500 5050
Saldo Obrotów Bieżących 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
Import 39455.00 38700 36120 40100 38900 38750
Eksport 45034.00 42800 41900 44700 42400 43800
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 52.40 49 49 47 47 47
Budżet Państwa do PKB 1.50 1.2 1.2 1 1 1
Wydatki Rządowe 45186.00 44985 45618 45753 45909 46394
Wydatków Rządowych W Pkb 42.20 42.5 42.5 42.7 42.7 42.7
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.75 52 52 52 51.75 52
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 47.45 46.34 46.34 46.34 47.45 46.34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.80 18.69 18.69 18.69 19.8 18.69
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 3.30 1.1 2.9 3.6 4 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.80 0.9 0.7 1.1 1.5 1.6
Przemysłowy PMI 50.70 50.9 51.5 52 52.6 54
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 2.00 -8 -4 -2 -3 -6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.10 1.5 1.8 2 2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 82459.00 82496 83712 83960 83778 85135
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.83 0.89 0.89 1.14 0.84 1.14
Wydatki Osobiste 2.40 1.7 1.6 1.8 2 2.3
Cena Benzyny 1.95 1.82 1.78 1.73 1.75 1.73
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130.40 133 136 137 140 144


Holandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.