Jan/01 Nowy Rok
Feb/03 Mozambique's Heroes' Day
Apr/07 Mozambique's Women's Day
May/01 Dzień pracowników
Jun/25 Dzień Niepodległości
Sep/07 Lusaka Peace Agreement Day
Sep/25 Dzień Sił Zbrojnych
Oct/04 Peace and National Reconciliation Day
Dec/25 Boże Narodzenie