Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 60.4 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 25.04 2017-12
Inflacja 2.16 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Stopa Procentowa 12.75 2019-08
Bilans Handlowy -79.9 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -571 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -31.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 110 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 96.9 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 32 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
PKB 14.46 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 164312 2019-03
Środki Trwałe Brutto 180258 2018-12
Pkb Per Capita 539 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1180 2018-12
Rolnictwo w PKB 38007 2019-03
Budownictwo w PKB 2163 2019-03
Przemysł w PKB 14602 2019-03
Górnictwo w PKB 10174 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 5362 2019-03
Media w PKB 4229 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 25.04 2017-12
Populacja 29.5 2018-12
Koszty Utrzymania 7790 2018-12
Płaca Minimalna 4390 2019-04
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 24900 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 9760 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.16 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 125 2019-07
Cpi Transport 129 2019-07
Inflacja Żywności 3.2 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 248 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.8 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.75 2019-08
Podaż Pieniądza M3 437072 2019-06
Rezerwy Walutowe 2913 2019-06
Stopa Pożyczkowa 19.5 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -79.9 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -571 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -31.5 2018-12
Eksport 1416 2019-03
Import 1496 2019-03
Rezerwy Złota 4.4 2019-06
Rachunek kapitałowy -431 2019-03
Indeks Terroryzmu 4.58 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 110 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2018-12
Rating Kredytowy 30
Wydatki Rządowe 186191 2018-12
Wydatki Wojskowe 129 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 32 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 96.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa 8.5 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -11.1 2018-12
Szybkość Internetu 2364 2017-03
Adresy IP 60570 2017-03
Zmiany Zapasów 137898 2018-12
Index Konkurencyjności 39.75 2018-12
Ranking Konkurencyjności 133 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.8 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 23 2018-12
Ranking Korupcji 158 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 135 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -12.6 2019-04
Produkcja w Górnictwie 14.5 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 437950 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.86 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mozambik - Wskaźniki ekonomiczne.