Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 63.20 63.28 63.36 63.45 63.53 63.69

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.14 3.4 3.7 3.5 3.8 6
Stopa Bezrobocia 25.04 27.7 27.7 27.7 27.7 26
Inflacja 9.30 10 12 11.7 9.5 8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 1.2 1.4 1.7 1.3 0.8
Stopa Procentowa 15.25 15.25 16 16 16 15
Bilans Handlowy -475.90 -200 -200 -200 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących -764.90 -2600 -2600 -2800 -2800 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -30.80 -53 -53 -53 -53 -28
Dług Publiczny do PKB 122.00 127 127 127 127 120
Budżet Państwa do PKB -4.80 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10
Koniunktura w Przemyśle 85.70 83 83 92 92 92
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.14 3.4 3.7 3.5 3.8 6
PKB 14.02 14.3 14.3 17 17 17
Pkb W Cenach Stałych 178964.00 184259 172681 172190 185765 182521
Środki Trwałe Brutto 372574.00 385242 386359 385614 386732 408751
PKB Per Capita 574.19 595 595 595 595 605
PKB Per Capita PPP 1229.08 1240 1240 1285 1285 1285
Rolnictwo w PKB 42185.00 47981 39994 32553 43788 34506
Budownictwo w PKB 2584.00 3040 3029 3376 2682 3579
Przemysł w PKB 15071.00 14213 9482 15799 15644 16747
Górnictwo w PKB 8973.00 9880 12133 12085 9314 12810
Administracja Publiczna w PKB 5751.00 12809 12544 10383 5970 11006
Media w PKB 4805.00 4352 5281 4731 4988 5015

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 25.04 27.7 27.7 27.7 27.7 26
Populacja 30.83 32.05 32.05 32.9 32.9 32.9
Płaca Minimalna 5200.00 5200 5200 5200 6050 6050

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 9.30 10 12 11.7 9.5 8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 1.2 1.4 1.7 1.3 0.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 146.11 146 150 155 157 167
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 232.90 252 250 248 249 267
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.30 7.5 6.5 7 6.5 7
Inflacja Żywności 13.51 15 13 12.5 10 8
Cpi Transport 150.11 152 154 157 159 160

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 15.25 15.25 16 16 16 15
Stopa Depozytowa 7.47 7.47 8.22 8.22 8.22 8.22
Stopa Pożyczkowa 18.60 18.6 18.6 19.35 19.35 18.35

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -475.90 -200 -200 -200 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących -764.90 -2600 -2600 -2800 -2800 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -30.80 -53 -53 -53 -53 -28
Import 2041.80 1630 1630 1750 1750 1750
Eksport 1565.90 1430 1430 1450 1450 1450

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 122.00 127 127 127 127 120
Budżet Państwa do PKB -4.80 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10
Wydatki Rządowe 155515.00 160803 161269 160958 161425 170616
Wydatki Wojskowe 166.00 132 132 132 132 132

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 4.00 4 4 4 4 4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 85.70 83 83 92 92 92
Produkcja Przemysłowa -4.00 4 4 6.4 6.4 6.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -11.60 -1.5 -1.5 2.6 2.6 2.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -9.80 5 3.8 5 4 5
Produkcja w Górnictwie -11.90 10 10 8 8 8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.40 51.3 52 51.7 50.8 51

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.10 5 3.4 2 1.8 2.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 31.40 10 6.5 3 2.4 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 446873.00 462067 463407 462514 463854 490264


Mozambik - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.