Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 72.24 72.36 72.67 72.99 73.3 73.92

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.25 -3.1 2 3.4 4.3 4
Stopa Bezrobocia 25.04 28 27.5 27.5 27.5 27.5
Inflacja 2.98 3 3.4 3.8 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 1 0.4 0.6 0.6 0.5
Stopa Procentowa 10.25 10.25 10.25 9.25 9.25 9.25
Bilans Handlowy -734.90 -312 -150 -500 -500 -363
Saldo Obrotów Bieżących -930.40 -3000 -1050 -1050 -1050 -2600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -54.20 -60 -57 -57 -57 -57
Dług Publiczny do PKB 108.80 130 125 125 125 125
Budżet Państwa do PKB -6.10 -8.2 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
Koniunktura w Przemyśle 75.90 63 82 90 95 90
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.25 -3.1 2 3.4 4.3 4
PKB 14.93 11.5 14.3 14.3 14.3 14.3
Pkb W Cenach Stałych 174603.00 128083 159074 174561 180540 136152
Środki Trwałe Brutto 304191.00 140525 294761 310275 314533 149379
Pkb Per Capita 587.30 520 555 555 555 555
Pkb Per Capita Ppp 1280.50 1200 1240 1240 1240 1240
Rolnictwo w PKB 45455.00 18100 28146 39019 47000 19241
Budownictwo w PKB 2831.00 2741 3150 2770 2927 2914
Przemysł w PKB 13483.00 11442 14529 15045 13941 12163
Górnictwo w PKB 8895.00 7743 11432 9653 9197 8231
Administracja Publiczna w PKB 12637.00 8949 10770 5868 13067 9513
Media w PKB 4465.00 3410 4564 4514 4617 3625

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 25.04 28 27.5 27.5 27.5 27.5
Populacja 28.57 31.2 31.9 31.9 31.9 32.05
Płaca Minimalna 4390.00 4390 4390 5050 5050 5050

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 2.98 3 3.4 3.8 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 1 0.4 0.6 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 126.23 129 129 131 131 133
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 245.80 256 256 247 253 266
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.10 1.4 3.4 0.6 3 4
Inflacja Żywności 7.90 7.3 6.8 6.5 6 7
Cpi Transport 131.06 138 133 134 136 143

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 10.25 10.25 10.25 9.25 9.25 9.25
Stopa Pożyczkowa 16.90 16.9 16.9 15.9 15.9 15.9

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -734.90 -312 -150 -500 -500 -363
Saldo Obrotów Bieżących -930.40 -3000 -1050 -1050 -1050 -2600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -54.20 -60 -57 -57 -57 -57
Import 1734.00 1500 1600 1600 1600 1630
Eksport 999.10 1350 1100 1100 1100 1430

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 108.80 130 125 125 125 125
Budżet Państwa do PKB -6.10 -8.2 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
Wydatki Wojskowe 129.00 130 130 130 130 132
Wydatki Rządowe 196170.56 126140 190089 200094 202840 134087

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 4.00 4 4 4 4 4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 75.90 63 82 90 95 90
Produkcja Przemysłowa -4.00 5 -0.3 3 7 7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.80 -10 5 -2 8 -1.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.50 -7 1.5 -2 8 4
Produkcja w Górnictwie -36.70 -24 -16 3.5 4.6 2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.60 48.7 50.6 50.2 51.3 51

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.90 -6 4 3.5 3 3.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.80 -2.8 1.7 3 -2 5
Wydatki Konsumpcyjne 463386.66 370724 449022 472654 479142 394080


Mozambik - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.