Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 63.30 61.56 61.81 62.08 62.34 62.86
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 1.8 2 2 3.5 3.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2.3 3.2 3 4 4.3
Stopa Bezrobocia 25.04 25.1 25.1 25.1 25.1 24.7
Inflacja 3.50 1.8 1.7 1.5 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.58 1.7 1.3 0.8 0.6 1
Stopa Procentowa 12.75 12.25 12.25 11.25 11.25 10
Bilans Handlowy -493.10 -247 -1558 -244 -245 -312
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -31.50 -27 -27 -27 -27 -20
Dług Publiczny do PKB 113.00 120 120 120 120 110
Budżet Państwa do PKB -4.60 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.1
Koniunktura w Przemyśle 92.80 94 96 96 96.5 97
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 1.8 2 2 3.5 3.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2.3 3.2 3 4 4.3
PKB 14.46 16 16 16 16 18
Pkb W Cenach Stałych 161699.00 166202 180670 164124 168167 175398
Środki Trwałe Brutto 180258.00 182331 183142 182962 187468 195529
Pkb Per Capita 539.20 547 547 547 547 555
Pkb Per Capita Ppp 1180.37 1182 1140 1140 1145 1145
Rolnictwo w PKB 36097.00 38444 44587 36638 37541 39155
Budownictwo w PKB 2977.00 2188 2549 3022 3096 3229
Przemysł w PKB 8483.00 14770 13517 8610 8822 9202
Górnictwo w PKB 12762.00 10291 11677 12953 13272 13843
Administracja Publiczna w PKB 13183.00 5424 14030 13381 13710 14300
Media w PKB 4606.00 4278 4376 4675 4790 4996
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 25.04 25.1 25.1 25.1 25.1 24.7
Populacja 29.50 31.05 31.05 31.05 31.2 32.05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 24900.00 25600 25600 25600 26600 27500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 9760.00 10900 10900 10900 11500 12000
Płaca Minimalna 4390.00 5050 5050 5050 5050 5450
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.50 1.8 1.7 1.5 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.58 1.7 1.3 0.8 0.6 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125.27 125 125 124 126 128
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 236.40 254 251 250 249 262
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.80 8.5 6 5.7 5.3 5.3
Inflacja Żywności 8.00 4.7 3.8 3.4 3.4 3
Cpi Transport 129.33 132 131 131 132 134
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 12.75 12.25 12.25 11.25 11.25 10
Stopa Pożyczkowa 18.00 18 18 17 17 17
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -493.10 -247 -1558 -244 -245 -312
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -31.50 -27 -27 -27 -27 -20
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 113.00 120 120 120 120 110
Budżet Państwa do PKB -4.60 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.1
Wydatki Wojskowe 129.00 130 130 130 130 132
Wydatki Rządowe 186191.20 188332 189170 188984 193639 201965
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 4.00 4 4 4 4 4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 92.80 94 96 96 96.5 97
Produkcja Przemysłowa 3.60 0.6 12 12 9 9.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 13.60 -2.3 15.2 15.2 -10.2 -8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.50 3.2 2.7 3 3.4 3.7
Produkcja w Górnictwie 1.30 8.5 16 16 20 22
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.80 52.7 53.2 53.5 54 54.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 3.7 -2.8 -2.8 -6 0.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.50 35 35 35 10 12
Wydatki Konsumpcyjne 437949.84 442986 444957 444519 455468 475053


Mozambik - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.