Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 74.34 74.67 74.99 75.32 75.64 76.28

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.09 1.6 2 2.2 2.1 4
Stopa Bezrobocia 25.04 27.5 27.5 27.5 27.5 27.7
Inflacja 3.50 3.4 3.8 4 4 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.52 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
Stopa Procentowa 10.25 10.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Bilans Handlowy -556.80 -150 -500 -500 -363 -200
Saldo Obrotów Bieżących -1384.40 -1050 -1050 -1050 -2600 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -54.20 -57 -57 -57 -57 -38
Dług Publiczny do PKB 108.80 123 123 123 123 121
Budżet Państwa do PKB -6.10 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.7
Koniunktura w Przemyśle 86.40 82 90 95 90 95
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.09 1.6 2 2.2 2.1 4
PKB 14.93 14.3 14.3 14.3 14.3 17
Pkb W Cenach Stałych 160894.00 159074 173876 178095 136152 162414
Środki Trwałe Brutto 304191.00 294761 309058 310275 149379 300951
Pkb Per Capita 587.30 555 555 555 555 575
Pkb Per Capita Ppp 1280.50 1240 1240 1240 1240 1285
Rolnictwo w PKB 36485.00 28146 38866 46364 19241 28737
Budownictwo w PKB 2851.00 3150 2759 2888 2914 3216
Przemysł w PKB 8898.00 14529 14986 13753 12163 14834
Górnictwo w PKB 10459.00 11432 9615 9073 8231 11672
Administracja Publiczna w PKB 12476.00 10770 5845 12890 9513 10997
Media w PKB 4776.00 4564 4496 4554 3625 4660

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 25.04 27.5 27.5 27.5 27.5 27.7
Populacja 28.57 31.9 31.9 31.9 32.05 32.9
Płaca Minimalna 4390.00 4390 5050 5050 5050 5050

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 3.50 3.4 3.8 4 4 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.52 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 129.68 129 131 131 133 134
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 262.10 256 256 247 265 266
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.50 3.4 0.6 3 4 5
Inflacja Żywności 8.03 6.8 6.5 6 7 7.2
Cpi Transport 131.10 133 134 136 143 139

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 10.25 10.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Stopa Pożyczkowa 15.90 16.9 16.9 15.9 19.9 15.9

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -556.80 -150 -500 -500 -363 -200
Saldo Obrotów Bieżących -1384.40 -1050 -1050 -1050 -2600 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -54.20 -57 -57 -57 -57 -38
Import 1269.00 1600 1600 1600 1630 1750
Eksport 712.20 1100 1100 1100 1430 1450

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 108.80 123 123 123 123 121
Budżet Państwa do PKB -6.10 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.7
Wydatki Wojskowe 129.00 130 130 130 132 132
Wydatki Rządowe 196170.56 190089 199309 200094 134087 194081

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 4.00 4 4 4 4 4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 86.40 82 90 95 90 95
Produkcja Przemysłowa -1.20 -0.3 3 7 4 6.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.50 1.6 7 3 -1.5 2.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.00 1.5 -2 8 4 5
Produkcja w Górnictwie -40.90 12 16 14 10 8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.30 50.1 50.2 51.3 51 53

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 4 3.5 3 3.5 2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -17.50 1.7 3 -2 5 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 463386.66 449022 470801 472654 394080 458451


Mozambik - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.