Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 60.40 60.96 61.32 61.68 62.04 62.77
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 1.3 1.4 1.8 2 3.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 1.6 1.8 2.5 3 3.5
Inflacja 2.16 2 2 1.8 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 0.1
Stopa Procentowa 12.75 12.75 12 11.5 11 10.5
Bilans Handlowy -79.90 -1558 -244 -244 -244 -312
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -31.50 -29 -29 -27 -27 -27
Dług Publiczny do PKB 110.50 132 132 120 120 120
Budżet Państwa do PKB -4.60 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1
Koniunktura w przemyśle 96.90 97.2 97.2 98 98 97.6
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 1.3 1.4 1.8 2 3.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 1.6 1.8 2.5 3 3.5
PKB 14.46 15.2 15.2 16 16 16
Pkb W Cenach Stałych 164312.00 126147 123038 122801 121497 128083
Środki Trwałe Brutto 180258.00 132260 134991 134731 133300 140525
Pkb Per Capita 539.20 542 542 547 547 547
Pkb Per Capita Ppp 1180.37 1182 1140 1140 1145 1145
Rolnictwo w PKB 38007.00 24773 17388 17354 17170 18100
Budownictwo w PKB 2163.00 2172 2633 2628 2600 2741
Przemysł w PKB 14602.00 10394 10991 10970 10854 11442
Górnictwo w PKB 10174.00 8458 7438 7424 7345 7743
Administracja Publiczna w PKB 5362.00 9105 8597 8580 8489 8949
Media w PKB 4229.00 3073 3208 3220 3128 3410
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 24900.00 25617 25600 25600 25600 26600
Płace Nisko Wykwalifikowanych 9760.00 8461 10900 10900 10900 11500
Płaca Minimalna 4390.00 4650 4650 5050 5050 5050
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.16 2 2 1.8 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.30 123 123 125 125 126
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 248.50 245 244 244 265 255
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.80 10.6 9.5 6.5 6 4.2
Inflacja Żywności 3.20 2.3 2.5 2.1 2.2 2.3
Cpi Transport 129.30 133 132 132 131 134
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 12.75 12.75 12 11.5 11 10.5
Stopa Pożyczkowa 19.50 19.5 19.5 19 18.5 18.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -79.90 -1558 -244 -244 -244 -312
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -31.50 -29 -29 -27 -27 -27
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 110.50 132 132 120 120 120
Budżet Państwa do PKB -4.60 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1
Wydatki Rządowe 186191.20 118721 121172 120938 119654 126140
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 4.00 4 4 4 4 4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 96.90 97.2 97.2 98 98 97.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 437949.84 348918 356123 355437 351663 370724


Mozambik - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.