Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 63.20 63.71 64.22 64.73 65.25 66.3

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.36 1.8 2.6 4.6 5 8
Stopa Bezrobocia 25.04 27.7 27.7 27.7 27.7 26
Inflacja 5.69 5.5 4.8 4.5 4.5 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.49 0.7 0.7 1 1 1
Stopa Procentowa 13.25 14.25 14.75 14.75 14.75 15.5
Bilans Handlowy -814.50 -363 -200 -200 -200 -300
Saldo Obrotów Bieżących -1307.20 -2600 -2600 -2600 -2800 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -30.80 -53 -53 -53 -53 -28
Dług Publiczny do PKB 122.00 127 127 127 127 120
Budżet Państwa do PKB -11.70 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10
Koniunktura w Przemyśle 85.70 83 83 83 92 92
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.36 1.8 2.6 4.6 5 8
PKB 14.02 14.3 14.3 14.3 17 17
Pkb W Cenach Stałych 166285.00 174519 182496 173934 174599 188567
Środki Trwałe Brutto 372574.00 379280 382261 389712 391203 422499
PKB Per Capita 574.19 595 595 595 595 605
PKB Per Capita PPP 1229.08 1240 1240 1240 1285 1285
Rolnictwo w PKB 38343.00 41041 47333 40107 40260 43481
Budownictwo w PKB 2891.00 2512 2986 3024 3036 3278
Przemysł w PKB 9047.00 14625 13954 9463 9499 10259
Górnictwo w PKB 11338.00 8154 9501 11860 11905 12857
Administracja Publiczna w PKB 12591.00 6074 13230 13170 13221 14278
Media w PKB 4892.00 4420 4148 5117 5137 5548

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 25.04 27.7 27.7 27.7 27.7 26
Populacja 30.83 32.05 32.05 32.05 32.9 32.9
Płaca Minimalna 4390.00 5050 5050 5050 5050 5050

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 5.69 5.5 4.8 4.5 4.5 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.49 0.7 0.7 1 1 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138.42 141 139 140 145 150
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 232.90 256 252 250 248 274
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.30 8 7.5 6.5 7 7
Inflacja Żywności 9.80 9 8.5 8 7 7
Cpi Transport 137.79 139 140 141 143 144

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 13.25 14.25 14.75 14.75 14.75 15.5
Stopa Depozytowa 7.24 8.24 8.74 8.74 8.74 8.74
Stopa Pożyczkowa 18.60 19.6 20.1 20.1 20.1 20.1

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -814.50 -363 -200 -200 -200 -300
Saldo Obrotów Bieżących -1307.20 -2600 -2600 -2600 -2800 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -30.80 -53 -53 -53 -53 -28
Import 1936.90 1630 1630 1630 1750 1750
Eksport 1122.40 1430 1430 1430 1450 1450

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 122.00 127 127 127 127 120
Budżet Państwa do PKB -11.70 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10
Wydatki Wojskowe 166.00 132 132 132 132 132
Wydatki Rządowe 155515.00 158314 159558 162669 163291 176354

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 4.00 4 4 4 4 4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 85.70 83 83 83 92 92
Produkcja Przemysłowa -4.00 4 4 4 6.4 6.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -11.60 -1.5 -1.5 -1.5 2.6 2.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.70 4 4 4 5 5
Produkcja w Górnictwie -11.90 10 10 10 8 8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.60 50.1 49.8 51 51 52

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 3.5 3.5 3.5 2 2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.50 5 5 5 2.5 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 446873.00 454917 458492 467429 469217 506754


Mozambik - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.