Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 4773 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-06
Inflacja 1.6 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.1 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -270929 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 360982 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 102 2019-09
Optymizm Konsumentów 3.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-06
PKB 14.54 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2625920 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 3001947 2019-06
Środki Trwałe Brutto 445896 2019-06
Pkb Per Capita 28385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 38147 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-06
Pracujący 215239 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 1645 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.4 2019-08
Koszty Pracy 120 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 19484 2019-06
Płaca Minimalna 758 2019-06
Populacja 0.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1.4 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 73.1 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 216 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 29.6 2019-06
Wydajność 115 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-09
Deflator Pkb 80.18 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-09
Cpi Transport 107 2019-09
Inflacja Żywności 3 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.4 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Podaż Pieniądza M0 1203 2019-08
Podaż Pieniądza M1 16647 2019-08
Podaż Pieniądza M2 20368 2019-08
Podaż Pieniądza M3 20442 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 3668 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -270929 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 360982 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Eksport 353032 2019-08
Import 623962 2019-08
Dług Zagraniczny 92145 2019-06
Rachunek kapitałowy 698867 2019-06
Przyjazdy Turystów 338758 2019-08
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1053 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Bilans Budżetu 209904 2019-08
Wydatki Rządowe 469012 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 36.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 551548 2019-08
Dług Publiczny 5847 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 341644 2019-08
Wnioski o Azyl 245 2019-06
Rating Kredytowy 73.75
Wydatki Wojskowe 64.7 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 102 2019-09
Produkcja Przemysłowa 7.4 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 75.9 2019-09
Zmiany Zapasów 41606 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 2513 2019-06
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2018-12
Ranking Korupcji 51 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 199 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.5 2019-08
Produkcja w Górnictwie 16.6 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 3.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.2 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 1231901 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10048 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.68 2019-08
Kredyt Konsumencki 5891 2019-08
Cena Benzyny 1.54 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 123 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.