Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-04
Indeks Giełdowy 3905 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.2 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-12
Inflacja 0.1 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-03
Bilans Handlowy -111960 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -89846 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 43.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 95 2021-03
Optymizm Konsumentów -7.9 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 35 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 29860 2021-04
Śmierć koronawirusa 405 2021-04
Odzyskany koronawirus 28872 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.2 2020-12
PKB 14.79 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2981390 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 3009524 2020-12
Środki Trwałe Brutto 670872 2020-12
Pkb Per Capita 28943 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 43340 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-12
Pracujący 232142 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 2675 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10 2021-02
Koszty Pracy 126 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1555 2020-12
Płaca Minimalna 785 2021-03
Populacja 0.51 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 73.8 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 227 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 27.9 2020-12
Wydajność 96.6 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2021-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2021-03
Deflator Pkb 90.13 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2021-03
Cpi Transport 102 2021-03
Inflacja Żywności 0.8 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.51 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-03
Podaż Pieniądza M0 1371 2021-01
Podaż Pieniądza M1 18762 2021-01
Podaż Pieniądza M2 22681 2021-01
Podaż Pieniądza M3 22631 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 4004 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -111960 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -89846 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2019-12
Eksport 249557 2021-01
Import 351632 2021-01
Dług Zagraniczny 88605 2020-12
Rachunek kapitałowy -65732 2020-12
Przyjazdy Turystów 12940 2020-12
Rezerwy Złota 0.47 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 936 2020-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -91802 2020-11
Wydatki Rządowe 698820 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 37.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 413819 2020-11
Dług Publiczny 6839 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 505621 2020-11
Wnioski o Azyl 265 2020-07
Rating Kredytowy 75 2021-04
Wydatki Wojskowe 86.7 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 95 2021-03
Produkcja Przemysłowa -10.7 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.9 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 73.7 2021-03
Zmiany Zapasów 17250 2020-12
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 88 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 141 2021-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.7 2021-02
Produkcja w Górnictwie -22.8 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.9 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.9 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 1398121 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10921 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.6 2021-02
Kredyt Konsumencki 6388 2020-12
Cena Benzyny 1.57 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 133 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 79.8 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 29860 2021-04
Śmierć koronawirusa 405 2021-04
Odzyskany koronawirus 28872 2021-04
Łóżka OIOM 334 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.