Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2020-12
Indeks Giełdowy 3998 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.6 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-06
Inflacja 0.6 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.3 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy -131800 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 200048 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 43.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 68.3 2020-11
Optymizm Konsumentów -10.7 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 35 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 9975 2020-12
Śmierć koronawirusa 141 2020-12
Odzyskany koronawirus 7887 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.6 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.2 2020-06
PKB 14.79 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2580974 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 2522998 2020-06
Środki Trwałe Brutto 592087 2020-06
Pkb Per Capita 28943 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 43340 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-06
Pracujący 229325 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 3114 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.1 2020-10
Koszty Pracy 142 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1491 2020-06
Płaca Minimalna 777 2020-09
Populacja 0.49 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 73 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 226 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 27.5 2020-06
Wydajność 94 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.3 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-10
Deflator Pkb 91.35 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-10
Cpi Transport 103 2020-10
Inflacja Żywności 2.6 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.6 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Podaż Pieniądza M0 1324 2020-09
Podaż Pieniądza M1 18020 2020-09
Podaż Pieniądza M2 21938 2020-09
Podaż Pieniądza M3 21949 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 3889 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -131800 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 200048 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2019-12
Eksport 217700 2020-09
Import 349400 2020-09
Dług Zagraniczny 88680 2020-06
Rachunek kapitałowy 33386 2020-03
Przyjazdy Turystów 50359 2020-09
Rezerwy Złota 0.47 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1014 2019-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -34371 2020-08
Wydatki Rządowe 583595 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 37.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 418699 2020-08
Dług Publiczny 5615 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 453071 2020-08
Wnioski o Azyl 265 2020-07
Rating Kredytowy 75 2020-12
Wydatki Wojskowe 64.7 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 68.3 2020-11
Produkcja Przemysłowa -3.2 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.8 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 73.5 2020-12
Zmiany Zapasów 75118 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 1752 2019-09
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2019-12
Ranking Korupcji 50 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 88 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 159 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 2020-09
Produkcja w Górnictwie -51 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.7 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.2 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 1138578 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10638 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.59 2020-09
Kredyt Konsumencki 6277 2020-09
Cena Benzyny 1.61 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 127 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 9975 2020-12
Śmierć koronawirusa 141 2020-12
Odzyskany koronawirus 7887 2020-12
Łóżka OIOM 334 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.