Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-03
Indeks Giełdowy 3854 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-12
Inflacja 1.1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy -294289 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 387309 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 93.9 2020-02
Optymizm Konsumentów 7.9 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Przypadki koronawirusa 134 2020-03
Śmierć koronawirusa 0 2020-03
Odzyskany koronawirus 2 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-12
PKB 15.1 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2833515 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 3039307 2019-12
Środki Trwałe Brutto 529759 2019-12
Pkb Per Capita 28385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 38147 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-12
Pracujący 221361 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1829 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.5 2020-01
Koszty Pracy 107 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 19488 2019-12
Płaca Minimalna 762 2019-12
Populacja 0.49 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 74.1 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 219 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.8 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 30.4 2019-09
Wydajność 124 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Deflator Pkb 84.47 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-02
Cpi Transport 103 2020-02
Inflacja Żywności 2.3 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Podaż Pieniądza M0 881 2020-01
Podaż Pieniądza M1 16724 2020-01
Podaż Pieniądza M2 20587 2020-01
Podaż Pieniądza M3 20662 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 3683 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -294289 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 387309 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Eksport 272382 2020-01
Import 566671 2020-01
Dług Zagraniczny 92552 2019-12
Rachunek kapitałowy -182773 2019-12
Przyjazdy Turystów 150131 2020-01
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1014 2019-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Bilans Budżetu -2134 2019-11
Wydatki Rządowe 499018 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 36.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 449234 2019-11
Dług Publiczny 5615 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 451368 2019-11
Wnioski o Azyl 510 2019-11
Rating Kredytowy 75 2020-03
Wydatki Wojskowe 64.7 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 93.9 2020-02
Produkcja Przemysłowa 8 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.9 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 78.8 2020-03
Zmiany Zapasów -35818 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 1752 2019-09
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2019-12
Ranking Korupcji 50 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 88 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 159 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2020-01
Produkcja w Górnictwie 17.9 2020-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 7.9 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 1256326 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10216 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.72 2020-01
Kredyt Konsumencki 6021 2019-11
Cena Benzyny 1.57 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 134 2020-03
Śmierć koronawirusa 0 2020-03
Odzyskany koronawirus 2 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.