Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2021-10
Indeks Giełdowy 3904 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.4 2021-06
Stopa Bezrobocia 3.5 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 165 2021-10
Inflacja 0.7 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.9 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 850536 2021-10
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -178851 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -42632 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 54.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -10.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 119 2021-09
Optymizm Konsumentów 7.4 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 35 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 37412 2021-10
Śmierć koronawirusa 459 2021-10
Odzyskany koronawirus 30158 2021-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.4 2021-06
PKB 14.65 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 3112266 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 3169795 2021-06
Środki Trwałe Brutto 841061 2021-06
Pkb Per Capita 26014 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 39222 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2021-06
Pracujący 232900 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1542 2021-07
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.8 2021-08
Koszty Pracy 126 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 221412 2021-03
Płaca Minimalna 785 2021-09
Populacja 0.51 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 74.2 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 234 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 77 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 25 2021-06
Wydajność 96.2 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 165 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 850536 2021-10
Przypadki koronawirusa 37412 2021-10
Śmierć koronawirusa 459 2021-10
Odzyskany koronawirus 30158 2021-10
Łóżka OIOM 334 2015-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.9 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2021-07
Deflator Pkb 89.55 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-08
Cpi Transport 106 2021-08
Inflacja Żywności 3 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.22 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Podaż Pieniądza M0 1424 2021-06
Podaż Pieniądza M1 19579 2021-06
Podaż Pieniądza M2 23826 2021-06
Podaż Pieniądza M3 23766 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 4050 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -178851 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -42632 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2020-12
Eksport 248771 2021-08
Import 427623 2021-08
Dług Zagraniczny 89759 2021-03
Rachunek kapitałowy 64745 2021-03
Przyjazdy Turystów 70300 2021-06
Rezerwy Złota 0.16 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 748 2021-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 54.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -10.1 2020-12
Bilans Budżetu -77095 2021-05
Wydatki Rządowe 618111 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 46.6 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 444581 2021-05
Dług Publiczny 7478 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 521676 2021-05
Wnioski o Azyl 155 2021-02
Rating Kredytowy 75 2021-10
Wydatki Wojskowe 78.5 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 119 2021-09
Produkcja Przemysłowa -4.1 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7 2021-08
Stopa Utylizacji Surowców 78.3 2021-09
Zmiany Zapasów 77055 2021-06
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 88 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 230 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6 2021-08
Produkcja w Górnictwie 53.5 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 7.4 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 19.6 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 1373693 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11381 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.6 2021-08
Kredyt Konsumencki 6759 2021-07
Cena Benzyny 1.56 2021-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 79.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.