Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2021-07
Indeks Giełdowy 3869 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2021-03
Stopa Bezrobocia 3.9 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 167 2021-07
Inflacja 0.2 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 736727 2021-07
Stopa Procentowa 0 2021-07
Bilans Handlowy -346700 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -42632 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 54.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -10.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-06
Optymizm Konsumentów 6 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.6 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 35 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 33198 2021-07
Śmierć koronawirusa 420 2021-07
Odzyskany koronawirus 30158 2021-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2021-03
PKB 14.65 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 2937046 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 3031579 2021-03
Środki Trwałe Brutto 613705 2021-03
Pkb Per Capita 26014 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 39222 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2021-03
Pracujący 232900 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2001 2021-05
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.4 2021-05
Koszty Pracy 131 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 221412 2021-03
Płaca Minimalna 785 2021-09
Populacja 0.51 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 73.8 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 230 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 27.3 2021-03
Wydajność 93.5 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 167 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 736727 2021-07
Przypadki koronawirusa 33198 2021-07
Śmierć koronawirusa 420 2021-07
Odzyskany koronawirus 30158 2021-07
Łóżka OIOM 334 2015-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2021-06
Deflator Pkb 90.32 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2021-06
Cpi Transport 103 2021-06
Inflacja Żywności 2.1 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.73 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-07
Podaż Pieniądza M0 1425 2021-05
Podaż Pieniądza M1 19333 2021-05
Podaż Pieniądza M2 23687 2021-05
Podaż Pieniądza M3 23624 2021-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 4077 2021-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -346700 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -42632 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2020-12
Eksport 206200 2021-05
Import 552900 2021-05
Dług Zagraniczny 89759 2021-03
Rachunek kapitałowy 64745 2021-03
Przyjazdy Turystów 10291 2021-03
Rezerwy Złota 0 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 957 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 54.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -10.1 2020-12
Bilans Budżetu -77095 2021-05
Wydatki Rządowe 687504 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.6 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 444581 2021-05
Dług Publiczny 6960 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 521676 2021-05
Wnioski o Azyl 155 2021-02
Rating Kredytowy 75 2021-07
Wydatki Wojskowe 78.5 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-06
Produkcja Przemysłowa 7.6 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.9 2021-05
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 2021-06
Zmiany Zapasów 38060 2021-03
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 88 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 187 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4 2021-05
Produkcja w Górnictwie 8.3 2021-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 6 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.6 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 22 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 1333501 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11192 2021-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.6 2021-05
Kredyt Konsumencki 6562 2021-04
Cena Benzyny 1.59 2021-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 79.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.