Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 4768 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-03
Inflacja 1.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy -385700 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 48853 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 101 2019-07
Optymizm Konsumentów 3.9 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-03
PKB 14.54 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2479809 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 2802669 2019-03
Środki Trwałe Brutto 519627 2019-03
Pkb Per Capita 28385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 38147 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-03
Pracujący 212046 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 1616 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.3 2019-06
Koszty Pracy 121 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 19390 2019-03
Płaca Minimalna 758 2019-06
Populacja 0.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1.9 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 72.2 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 206 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.6 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 30.4 2019-03
Wydajność 114 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2019-07
Deflator Pkb 80.2 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-07
Cpi Transport 105 2019-07
Inflacja Żywności 3.2 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Podaż Pieniądza M0 1188 2019-06
Podaż Pieniądza M1 16548 2019-06
Podaż Pieniądza M2 20231 2019-06
Podaż Pieniądza M3 20353 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 3667 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -385700 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 48853 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Eksport 257300 2019-06
Import 642900 2019-06
Dług Zagraniczny 91475 2019-03
Rachunek kapitałowy -25280 2019-03
Przyjazdy Turystów 280522 2019-06
Rezerwy Złota 0.09 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1017 2018-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Bilans Budżetu -88762 2019-06
Wydatki Rządowe 490835 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 36.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 337884 2019-06
Dług Publiczny 5512 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 426646 2019-06
Wnioski o Azyl 180 2019-04
Rating Kredytowy 73.75
Wydatki Wojskowe 64.7 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 101 2019-07
Produkcja Przemysłowa 1.7 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.4 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 75.9 2019-09
Zmiany Zapasów 69766 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 2513 2019-06
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.75 2018-12
Ranking Konkurencyjności 36 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2018-12
Ranking Korupcji 51 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 170 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.9 2019-06
Produkcja w Górnictwie 18.7 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 3.9 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.6 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 1227361 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9587 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.68 2019-06
Kredyt Konsumencki 5688 2019-04
Cena Benzyny 1.51 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.