Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 4635 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-09
Inflacja 1.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy -131362 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 603694 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 91.5 2019-12
Optymizm Konsumentów 5.5 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2019-09
PKB 14.54 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2959781 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 3177717 2019-09
Środki Trwałe Brutto 458033 2019-09
Pkb Per Capita 28385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 38147 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-09
Pracujący 219375 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 1666 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.9 2019-11
Koszty Pracy 97.16 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 20033 2019-09
Płaca Minimalna 762 2019-12
Populacja 0.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 73.7 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 219 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.8 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 30.4 2019-09
Wydajność 131 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Deflator Pkb 85.68 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-12
Cpi Transport 103 2019-12
Inflacja Żywności 2.2 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Podaż Pieniądza M0 848 2019-11
Podaż Pieniądza M1 16790 2019-11
Podaż Pieniądza M2 20479 2019-11
Podaż Pieniądza M3 20548 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 3683 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -131362 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 603694 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Eksport 325677 2019-11
Import 457039 2019-11
Dług Zagraniczny 93193 2019-09
Rachunek kapitałowy 80332 2019-09
Przyjazdy Turystów 191698 2019-11
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 884 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Bilans Budżetu -2134 2019-11
Wydatki Rządowe 438723 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 36.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 449234 2019-11
Dług Publiczny 5832 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 451368 2019-11
Wnioski o Azyl 555 2019-10
Rating Kredytowy 73 2020-01
Wydatki Wojskowe 64.7 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 91.5 2019-12
Produkcja Przemysłowa 0.6 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 78 2019-12
Zmiany Zapasów -57742 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 1752 2019-09
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2019-12
Ranking Korupcji 50 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 88 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 130 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.6 2019-11
Produkcja w Górnictwie 1.6 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 5.5 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 1294330 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10216 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.67 2019-11
Kredyt Konsumencki 6021 2019-11
Cena Benzyny 1.55 2020-01
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.