Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 4022 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2020-03
Stopa Bezrobocia 3.3 2020-03
Inflacja 0.9 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.2 2020-05
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -139429 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 387309 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 43.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 56.5 2020-06
Optymizm Konsumentów -6.9 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.4 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Przypadki koronawirusa 672 2020-07
Śmierć koronawirusa 9 2020-07
Odzyskany koronawirus 653 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2020-03
PKB 14.79 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2568537 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 2915132 2020-03
Środki Trwałe Brutto 419509 2020-03
Pkb Per Capita 28943 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 43340 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2020-03
Pracujący 224737 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 4409 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.9 2020-05
Koszty Pracy 119 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 19488 2019-12
Płaca Minimalna 762 2019-12
Populacja 0.49 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1.3 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 74.1 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 220 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 32.4 2019-12
Wydajność 102 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.2 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-05
Deflator Pkb 80.45 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-05
Cpi Transport 103 2020-05
Inflacja Żywności 2.4 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Podaż Pieniądza M0 924 2020-03
Podaż Pieniądza M1 17221 2020-03
Podaż Pieniądza M2 20929 2020-03
Podaż Pieniądza M3 20964 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 3683 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -139429 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 387309 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2019-12
Eksport 216271 2020-04
Import 355700 2020-04
Dług Zagraniczny 93407 2020-03
Rachunek kapitałowy -182773 2019-12
Przyjazdy Turystów 75157 2020-03
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1014 2019-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -295419 2020-04
Wydatki Rządowe 534398 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 37.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 241991 2020-04
Dług Publiczny 5615 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 537410 2020-04
Wnioski o Azyl 105 2020-03
Rating Kredytowy 75 2020-07
Wydatki Wojskowe 64.7 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 56.5 2020-06
Produkcja Przemysłowa -4.5 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.2 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 61.1 2020-06
Zmiany Zapasów 44980 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 1752 2019-09
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2019-12
Ranking Korupcji 50 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 88 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 159 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.9 2020-05
Produkcja w Górnictwie -6.3 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.9 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.4 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.9 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 1211320 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10216 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.66 2020-05
Kredyt Konsumencki 6021 2019-11
Cena Benzyny 1.5 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 672 2020-07
Śmierć koronawirusa 9 2020-07
Odzyskany koronawirus 653 2020-07
Łóżka OIOM 334 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.