Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2020-09
Indeks Giełdowy 3577 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 3.3 2020-03
Inflacja 0.7 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -230984 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 200048 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 43.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 75 2020-08
Optymizm Konsumentów -12.9 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.2 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 35 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 2634 2020-09
Śmierć koronawirusa 17 2020-09
Odzyskany koronawirus 2047 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.2 2020-06
PKB 14.79 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2580974 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 2522998 2020-06
Środki Trwałe Brutto 592087 2020-06
Pkb Per Capita 28943 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 43340 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2020-03
Pracujący 229325 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 3981 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.1 2020-07
Koszty Pracy 142 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 20196 2020-03
Płaca Minimalna 777 2020-09
Populacja 0.49 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 74.6 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 224 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 31.1 2020-03
Wydajność 94 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2020-08
Deflator Pkb 91.35 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-08
Cpi Transport 106 2020-08
Inflacja Żywności 2.3 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.2 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Podaż Pieniądza M0 1312 2020-07
Podaż Pieniądza M1 17714 2020-07
Podaż Pieniądza M2 21663 2020-07
Podaż Pieniądza M3 21688 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 3768 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -230984 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 200048 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2019-12
Eksport 235169 2020-07
Import 466153 2020-07
Dług Zagraniczny 93407 2020-03
Rachunek kapitałowy 33386 2020-03
Przyjazdy Turystów 75157 2020-03
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1014 2019-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -156201 2020-07
Wydatki Rządowe 583595 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 37.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 286813 2020-07
Dług Publiczny 5615 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 443014 2020-07
Wnioski o Azyl 0 2020-04
Rating Kredytowy 75 2020-09
Wydatki Wojskowe 64.7 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 75 2020-08
Produkcja Przemysłowa -2.6 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.4 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 68 2020-09
Zmiany Zapasów 75118 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 1752 2019-09
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2019-12
Ranking Korupcji 50 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 88 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 159 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2020-07
Produkcja w Górnictwie -14 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -12.9 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.1 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 1138578 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10402 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.64 2020-07
Kredyt Konsumencki 6127 2020-05
Cena Benzyny 1.6 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2634 2020-09
Śmierć koronawirusa 17 2020-09
Odzyskany koronawirus 2047 2020-09
Łóżka OIOM 334 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.