Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 4679 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-06
Inflacja 1.4 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.4 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy -331267 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 360982 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 104 2019-11
Optymizm Konsumentów 4.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-06
PKB 14.54 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2625920 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 3001947 2019-06
Środki Trwałe Brutto 445896 2019-06
Pkb Per Capita 28385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 38147 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-06
Pracujący 216453 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 1666 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.7 2019-10
Koszty Pracy 107 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 19484 2019-06
Płaca Minimalna 758 2019-06
Populacja 0.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1.9 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 73.1 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 216 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 29.6 2019-06
Wydajność 118 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.4 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-10
Deflator Pkb 80.18 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-10
Cpi Transport 104 2019-10
Inflacja Żywności 1.4 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Podaż Pieniądza M0 1043 2019-09
Podaż Pieniądza M1 16716 2019-09
Podaż Pieniądza M2 20490 2019-09
Podaż Pieniądza M3 20566 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 3668 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -331267 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 360982 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.2 2018-12
Eksport 250795 2019-09
Import 582062 2019-09
Dług Zagraniczny 92145 2019-06
Rachunek kapitałowy 698867 2019-06
Przyjazdy Turystów 287461 2019-09
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 884 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2 2018-12
Bilans Budżetu -27704 2019-10
Wydatki Rządowe 469012 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 36.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 376446 2019-10
Dług Publiczny 5832 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 404150 2019-10
Wnioski o Azyl 280 2019-08
Rating Kredytowy 73 2019-12
Wydatki Wojskowe 64.7 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 104 2019-11
Produkcja Przemysłowa 3.8 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.3 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 78 2019-12
Zmiany Zapasów 41606 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 1752 2019-09
Szybkość Internetu 12829 2017-03
Adresy IP 194646 2017-03
Index Konkurencyjności 68.55 2019-12
Ranking Konkurencyjności 38 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 2018-12
Ranking Korupcji 51 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 88 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 157 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.7 2019-09
Produkcja w Górnictwie 18.4 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 4.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.1 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 1231901 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10048 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.65 2019-09
Kredyt Konsumencki 5891 2019-08
Cena Benzyny 1.55 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 123 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malta - Wskaźniki ekonomiczne.