Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.20 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 3835.84 3845 3797 3749 3701 3606

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 1.7 2.5 1 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.20 13 7 3.5 3.5 3.1
Stopa Bezrobocia 4.40 7.2 7.2 6.1 5.6 5
Inflacja 0.10 1.4 1.6 1.5 1.4 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -111960.00 -111300 -111300 -131300 -131300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 0.2 0.2 0.2 1.3 1.3
Dług Publiczny do PKB 43.10 55 55 55 55 58
Budżet Państwa do PKB 0.50 -5.9 -5.9 -5.9 -3.2 -3.2
Koniunktura w Przemyśle 95.00 83 83 86 86 92
Optymizm Konsumentów -7.90 -9 -10 -7.5 -7.5 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.50 2 0.1 0.1 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 1.7 2.5 1 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.20 13 7 3.5 3.5 3.1
PKB 14.79 14.5 14.5 14.5 14.5 15.1
Pkb W Cenach Stałych 2981390.00 2976325 2870452 2959775 2959775 3080497
Produkt Narodowy Brutto 3009524.11 2878224 2827678 3171495 3171495 2978962
Środki Trwałe Brutto 670872.00 501682 406924 586238 586238 519241
Pkb Per Capita 28942.89 28500 28500 28500 28500 29000
Pkb Per Capita Ppp 43340.20 43200 43200 43200 43200 43500

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.40 7.2 7.2 6.1 5.6 5
Przeciętne Wynagrodzenia 1554.69 19400 19400 19400 19400 19400
Płaca Minimalna 784.68 785 785 785 795 795
Populacja 0.51 0.54 0.54 0.54 0.54 0.56
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.10 1.4 1.6 1.5 1.4 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.97 104 105 110 106 108
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.75 107 107 109 109 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.90 109 110 116 111 113
Inflacja Żywności 0.80 0.5 1.8 1.8 2.3 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.51 1.2 1.8 2.5 2.5 2.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -111960.00 -111300 -111300 -131300 -131300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 0.2 0.2 0.2 1.3 1.3
Import 351632.00 451400 451400 501400 501400 501400
Eksport 249557.00 340100 340100 370100 370100 370100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 43.10 55 55 55 55 58
Budżet Państwa do PKB 0.50 -5.9 -5.9 -5.9 -3.2 -3.2
Bilans Budżetu -91802.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
Wydatki Rządowe 698820.00 472570 518366 530022 530022 489110
Wydatków Rządowych W Pkb 37.70 41.8 41.8 41.8 41.8 40.2

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 95.00 83 83 86 86 92
Produkcja Przemysłowa -10.70 6.5 6.5 7.2 7.2 2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -7.90 -9 -10 -7.5 -7.5 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.50 2 0.1 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.90 2.2 4.8 1.1 1.5 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 1398121.00 1189741 1174980 1380325 1380325 1231382
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Kredyt Konsumencki 6387.70 5749 5970 5975 5975 5950
Cena Benzyny 1.57 1.55 1.47 1.3 1.33 1.26


Malta - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.