Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 3889.22 3807 3722 3639 3558 3401

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 2.5 1 0.7 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.40 7 3.5 3.5 4 3.1
Stopa Bezrobocia 3.90 4 3.8 3.8 3.6 3.7
Inflacja 0.40 1 1.5 1.4 1.2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -521700.00 -111300 -131300 -131300 -131300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 0.2 0.2 1.3 1.3 1.3
Dług Publiczny do PKB 54.30 55 55 55 55 58
Budżet Państwa do PKB -10.10 -5.9 -5.9 -3.2 -3.2 -3.2
Koniunktura w Przemyśle 115.60 114 86 86 86 92
Optymizm Konsumentów 9.00 9.8 10.5 12 14 11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.30 2 0.1 0.1 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 2.5 1 0.7 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.40 7 3.5 3.5 4 3.1
PKB 14.65 14.5 14.5 14.5 14.5 15.1
Pkb W Cenach Stałych 3112266.00 3180594 3046880 3039843 3236757 3141333
Produkt Narodowy Brutto 3169794.89 3153754 3053657 3137684 3296587 3148320
Środki Trwałe Brutto 841061.00 692195 656129 635185 874703 676469
Pkb Per Capita 26013.51 28500 28500 28500 28500 29000
Pkb Per Capita Ppp 39222.14 43200 43200 43200 43200 43500

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 3.90 4 3.8 3.8 3.6 3.7
Przeciętne Wynagrodzenia 221412.00 19400 19400 19400 19400 19400
Płaca Minimalna 784.68 785 785 795 795 795
Populacja 0.51 0.54 0.54 0.54 0.54 0.56
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 0.40 1 1.5 1.4 1.2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.97 104 106 105 106 108
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.88 107 109 109 109 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.76 110 111 112 114 113
Inflacja Żywności 3.00 1.8 1.8 2.3 2.3 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.15 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -521700.00 -111300 -131300 -131300 -131300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 0.2 0.2 1.3 1.3 1.3
Import 773700.00 451400 501400 501400 501400 501400
Eksport 252000.00 340100 370100 370100 370100 370100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 54.30 55 55 55 55 58
Budżet Państwa do PKB -10.10 -5.9 -5.9 -3.2 -3.2 -3.2
Bilans Budżetu -77095.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
Wydatki Rządowe 618111.00 653122 723279 711567 642835 745700
Wydatków Rządowych W Pkb 46.60 41.8 41.8 41.8 41.8 40.2

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 115.60 114 86 86 86 92
Produkcja Przemysłowa 8.30 2.5 2 3.2 0.4 2

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 9.00 9.8 10.5 12 14 11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.30 2 0.1 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.40 4.8 1.1 1.5 1.9 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 1373693.00 1582464 1450792 1380174 1428641 1495766
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61
Cena Benzyny 1.58 1.5 1.43 1.35 1.29 1.22
Kredyt Konsumencki 6759.10 6705 5975 6741 6965 6816


Malta - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.