Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Indeks Giełdowy 3798.04 3721 3674 3628 3582 3490

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 -3.3 -1.8 0.9 1.5 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 -4.3 -3.5 -0.7 0.9 2.2
Stopa Bezrobocia 3.20 5.1 6.3 7.5 8 6.1
Inflacja 1.10 1.3 1.2 1.3 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -134180.00 -334000 -334000 -111300 -111300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 8.5 8.5 8.5 8.2 8.2
Dług Publiczny do PKB 46.00 52 52 52 55 55
Budżet Państwa do PKB 2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -4.9 -4.9
Koniunktura w Przemyśle 87.50 74 77 79 82 86
Optymizm Konsumentów 0.10 -28 -24 -19 -17 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.5 0.8 0.1 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 -3.3 -1.8 0.9 1.5 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 -4.3 -3.5 -0.7 0.9 2.2
PKB 15.10 15.9 15.9 15.9 17.5 17.5
Pkb W Cenach Stałych 2833515.00 2550459 2838523 2813680 2859017 2875581
Produkt Narodowy Brutto 3039307.48 2887063 3061017 3018032 3066661 3084429
Środki Trwałe Brutto 529759.00 430668 460323 526051 534527 537624
Pkb Per Capita 28385.10 30500 30500 30500 31400 31400
Pkb Per Capita Ppp 38146.77 41500 41500 41500 37239 44000

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.20 5.1 6.3 7.5 8 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 19488.25 19200 19200 19400 19400 19400
Płaca Minimalna 761.97 772 772 772 785 785
Populacja 0.49 0.51 0.51 0.52 0.54 0.54
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 63 63 63 63 63

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.10 1.3 1.2 1.3 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.63 104 104 105 104 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.63 104 104 107 107 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.83 111 111 111 110 114
Inflacja Żywności 2.30 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 2.1 2.1 2.7 2.3 2.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -134180.00 -334000 -334000 -111300 -111300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 8.5 8.5 8.5 8.2 8.2
Import 425986.00 608200 608200 451400 451400 501400
Eksport 291806.00 274200 274200 340100 340100 370100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 46.00 52 52 52 55 55
Budżet Państwa do PKB 2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -4.9 -4.9
Bilans Budżetu 1321.00 -2143 -2143 -2093 -2093 -2093
Wydatki Rządowe 499018.00 460182 446774 495525 503509 506426
Wydatków Rządowych W Pkb 36.80 37.2 37.2 37.2 37.2 37.4

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 87.50 74 77 79 82 86
Produkcja Przemysłowa 10.10 4 1.9 1.5 1.2 1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 0.10 -28 -24 -19 -17 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.5 0.8 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.80 4 3.5 3.4 3.4 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1256326.00 1172114 1242598 1247532 1267633 1274977
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.70 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72
Cena Benzyny 1.57 1.49 1.42 1.35 1.28 1.22
Kredyt Konsumencki 6020.92 5659 5823 5979 6075 6110


Malta - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.