Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 3474.10 3430 3387 3345 3302 3217

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 2.1 1.5 1.1 1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.20 -5.3 -3 15 7 3.5
Stopa Bezrobocia 4.40 7.5 8 7.2 7.2 6.1
Inflacja 0.50 0.6 1.2 1.3 1.3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -139500.00 -111300 -111300 -111300 -111300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 8.5 8.2 8.2 8.2 8.2
Dług Publiczny do PKB 43.10 52 55 55 55 55
Budżet Państwa do PKB 0.50 -3.8 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Koniunktura w Przemyśle 77.70 79 82 83 83 86
Optymizm Konsumentów -9.40 -10 -9.5 -9 -10 -7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 2.1 1.5 1.1 1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.20 -5.3 -3 15 7 3.5
PKB 14.79 13.2 14.5 14.5 14.5 14.5
Pkb W Cenach Stałych 2580974.00 2867999 2683339 2491481 2968120 2959775
Produkt Narodowy Brutto 2522998.07 3073154 2878224 2827678 2901448 3171495
Środki Trwałe Brutto 592087.00 568060 501682 406924 680900 586238
Pkb Per Capita 28942.89 27000 28500 28500 28500 28500
Pkb Per Capita Ppp 43340.20 42500 43200 43200 43200 43200

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.40 7.5 8 7.2 7.2 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 1490.67 19400 19400 19400 19400 19400
Płaca Minimalna 777.10 772 785 785 785 785
Populacja 0.49 0.52 0.54 0.54 0.54 0.54
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.50 0.6 1.2 1.3 1.3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.14 108 105 104 105 110
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.96 107 107 107 107 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.52 114 110 111 111 116
Inflacja Żywności 1.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 2 2.3 2.5 2.5 2.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -139500.00 -111300 -111300 -111300 -111300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 8.5 8.2 8.2 8.2 8.2
Import 373300.00 451400 451400 451400 451400 501400
Eksport 235169.00 340100 340100 340100 340100 370100

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 43.10 52 55 55 55 55
Budżet Państwa do PKB 0.50 -3.8 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Bilans Budżetu -34371.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
Wydatki Rządowe 583595.00 513587 472570 518366 671134 530022
Wydatków Rządowych W Pkb 37.70 46.9 41.8 41.8 41.8 41.8

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 77.70 79 82 83 83 86
Produkcja Przemysłowa -2.50 -6 4 6.5 6.5 7.2

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -9.40 -10 -9.5 -9 -10 -7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.50 -4.8 1.5 13.5 3.5 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1138578.00 1337525 1189741 1174980 1309365 1380325
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.62 3.93 3.66 3.66 3.66 4.43
Cena Benzyny 1.57 1.37 1.35 1.29 1.22 1.3
Kredyt Konsumencki 6127.20 5790 5749 5970 7046 5975


Malta - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.