Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 4678.56 4684 4655 4626 4597 4540
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 4.9 4.2 4.3 3.5 3.2
Stopa Bezrobocia 3.40 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1
Inflacja 1.40 1.8 2 1.9 2.1 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -331267.00 -133300 -220000 -334000 -334000 -111300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Dług Publiczny do PKB 46.00 43 40 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 2.00 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6
Koniunktura w Przemyśle 104.10 103 104 104 105 105
Optymizm Konsumentów 4.90 3 6 7.5 7 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 0.3 0.2 0.5 0.8 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 4.9 4.2 4.3 3.5 3.2
PKB 14.54 15.1 15.9 15.9 15.9 15.9
Pkb W Cenach Stałych 2625920.00 2779069 2760327 2628006 2738835 2867999
Produkt Narodowy Brutto 3001946.68 2977862 2957780 2948408 3131030 3073154
Środki Trwałe Brutto 445896.00 550446 546734 540092 465070 568060
Pkb Per Capita 28385.10 29660 31500 31500 31500 31500
Pkb Per Capita Ppp 38146.77 41500 41500 41500 41500 41500
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1
Przeciętne Wynagrodzenia 19483.57 19200 19200 19200 19200 19400
Płaca Minimalna 757.64 758 772 772 772 772
Populacja 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 63 63 63 63 63
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.40 1.8 2 1.9 2.1 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.27 105 104 105 105 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.73 109 111 111 111 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.20 2.2 2 1.9 1.9 1.5
Inflacja Żywności 1.40 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -331267.00 -133300 -220000 -334000 -334000 -111300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Import 582062.00 428400 428400 608200 608200 451400
Eksport 250795.00 295100 278400 274200 274200 340100
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 46.00 43 40 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 2.00 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6
Wydatki Rządowe 469012.00 497662 494306 504834 489180 513587
Wydatków Rządowych W Pkb 36.80 37 37.2 37.2 37.2 37.2
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 104.10 103 104 104 105 105
Produkcja Przemysłowa 3.80 2.5 2.2 2 1.9 1.8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 4.90 3 6 7.5 7 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 0.3 0.2 0.5 0.8 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.10 4.8 4.2 4 3.5 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 1231901.00 1296051 1287311 1303702 1284873 1337525
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.65 3.68 3.93 3.69 3.69 3.93
Cena Benzyny 1.55 1.42 1.38 1.34 1.3 1.23


Malta - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.