Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 4634.73 4684 4654 4624 4594 4536
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 4.2 4.3 3.5 3.2 3
Stopa Bezrobocia 3.40 3.3 3.2 3.2 3.1 3
Inflacja 1.30 1.7 1.9 1.8 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -131362.00 -220000 -334000 -334000 -111300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 8.5 8.5 8.5 8.5 8.2
Dług Publiczny do PKB 46.00 40 40 40 40 38
Budżet Państwa do PKB 2.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7
Koniunktura w Przemyśle 91.50 104 104 105 105 101
Optymizm Konsumentów 5.50 5.3 7.5 7 9 7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 0.2 0.5 0.8 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 4.2 4.3 3.5 3.2 3
PKB 14.54 15.9 15.9 15.9 15.9 17.5
Pkb W Cenach Stałych 2959781.00 2633857 2778018 3063373 3054494 3146129
Produkt Narodowy Brutto 3177716.95 2920382 3129529 3288937 3279404 3377786
Środki Trwałe Brutto 458033.00 534958 464847 474064 472690 486871
Pkb Per Capita 28385.10 30500 30500 30500 30500 31400
Pkb Per Capita Ppp 38146.77 41500 41500 41500 41500 44000
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 3.3 3.2 3.2 3.1 3
Przeciętne Wynagrodzenia 20032.52 19200 19200 19200 19400 19400
Płaca Minimalna 761.97 772 772 772 772 785
Populacja 0.48 0.51 0.51 0.51 0.52 0.54
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 63 63 63 63 63
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.30 1.7 1.9 1.8 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.44 104 105 105 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.44 104 104 104 107 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.49 110 111 111 111 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 1.8 2.1 2.1 2.7 2.5
Inflacja Żywności 2.20 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -131362.00 -220000 -334000 -334000 -111300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 8.5 8.5 8.5 8.5 8.2
Import 457039.00 428400 608200 608200 451400 501400
Eksport 325677.00 278400 274200 274200 340100 370100
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 46.00 40 40 40 40 38
Budżet Państwa do PKB 2.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7
Bilans Budżetu -2134.00 -2143 -2143 -2143 -2093 -2093
Wydatki Rządowe 438723.00 500035 488945 454078 452762 466345
Wydatków Rządowych W Pkb 36.80 37.2 37.2 37.2 37.2 37.4
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 91.50 104 104 105 105 101
Produkcja Przemysłowa 0.60 2.2 2 1.9 1.8 0.6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 5.50 5.3 7.5 7 9 7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 0.2 0.5 0.8 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 4.2 4 3.5 3.4 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1294330.00 1291309 1284257 1339632 1335749 1375821
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.67 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66
Kredyt Konsumencki 6020.92 5781 5907 6031 6182 6367
Cena Benzyny 1.55 1.74 1.78 1.82 1.87 1.87


Malta - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.