Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Indeks Giełdowy 3669.86 3644 3576 3510 3445 3319

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.30 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.00 6.4 6.5 6 5.8 5.3
Stopa Bezrobocia 3.20 3.6 3.7 3.7 3.7 3.5
Inflacja 5.40 6 5 4 3.6 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.70 1.3 0.8 0.5 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -238100.00 -131300 -131300 -131300 -131300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7
Dług Publiczny do PKB 57.00 55 55 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -8.00 -5.8 -5.8 -5.8 -4.8 -4.8
Koniunktura w Przemyśle 103.80 112 86 92 92 92
Optymizm Konsumentów 2.70 14 12 11 11 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.30 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.00 6.4 6.5 6 5.8 5.3
PKB 14.65 14.5 14.5 15.1 15.1 15.1
Pkb W Cenach Stałych 3280396.00 3142639 3311451 3493622 3477220 3661512
Produkt Narodowy Brutto 3453856.14 3243790 3372662 3678357 3661088 3855125
Środki Trwałe Brutto 866379.00 656664 894889 922694 918362 967035
PKB Per Capita 24531.96 28500 28500 29000 29000 29000
PKB Per Capita PPP 39222.14 43200 43200 43500 43500 43500

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.20 3.6 3.7 3.7 3.7 3.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1531.36 19400 19400 19400 19400 19400
Płaca Minimalna 792.26 795 795 795 795 805
Populacja 0.51 0.54 0.54 0.56 0.56 0.56
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 5.40 6 5 4 3.6 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.70 1.3 0.8 0.5 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.25 111 111 111 112 114
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.46 109 109 109 109 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.27 119 114 115 116 115
Inflacja Żywności 9.00 10 7 6 4.3 3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.61 3 0.8 -0.2 -0.2 -0.7

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -238100.00 -131300 -131300 -131300 -131300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7
Import 553477.00 501400 501400 501400 501400 501400
Eksport 307186.00 370100 370100 370100 370100 370100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 57.00 55 55 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -8.00 -5.8 -5.8 -5.8 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu -57105.00 -2093 -2093 -2093 -2093 -2093
Wydatki Rządowe 658921.00 735629 657670 701751 698456 735474
Wydatków Rządowych W Pkb 46.60 41.8 41.8 40.2 40.2 40.2

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 103.80 112 86 92 92 92
Produkcja Przemysłowa -0.10 0.4 0.4 2 2 2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 2.70 14 12 11 11 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 16.40 1.9 1.9 0.8 0.8 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 1539576.00 1426846 1461609 1639648 1631951 1718444
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.58 3.58 3.83 4.08 4.08 4.33
Kredyt Konsumencki 7066.20 6969 7126 7301 7418 7811
Cena Benzyny 1.44 1.49 1.54 1.6 1.65 1.65


Malta - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.