Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 3779.94 3786 3738 3691 3644 3551

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 3.2 2.1 1.5 1.1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 -3.5 -0.7 0.9 3.5 2.2
Stopa Bezrobocia 3.30 6.3 7.5 8 7.2 6.1
Inflacja 1.00 0.6 0.6 1.2 1.3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -291500.00 -334000 -111300 -111300 -111300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 8.5 8.5 8.2 8.2 8.2
Dług Publiczny do PKB 43.10 52 52 55 55 55
Budżet Państwa do PKB 0.50 -3.8 -3.8 -4.9 -4.9 -4.9
Koniunktura w Przemyśle 63.40 77 79 82 83 86
Optymizm Konsumentów -3.30 -11 -10 -9.5 -9 -7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.70 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 3.2 2.1 1.5 1.1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 -3.5 -0.7 0.9 3.5 2.2
PKB 14.79 13.2 13.2 14.5 14.5 14.5
Pkb W Cenach Stałych 2568537.00 2838523 2813680 2591654 2658436 2875581
Produkt Narodowy Brutto 2915131.65 3061017 3018032 2941368 3017161 3084429
Środki Trwałe Brutto 419509.00 460323 526051 423285 434192 537624
Pkb Per Capita 28942.89 27000 27000 28500 28500 28500
Pkb Per Capita Ppp 43340.20 42500 42500 43200 43200 43200

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.30 6.3 7.5 8 7.2 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 20196.07 19200 19400 19400 19400 19400
Płaca Minimalna 761.97 772 772 785 785 785
Populacja 0.49 0.51 0.52 0.54 0.54 0.54
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 63 63 63 63 63

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.00 0.6 0.6 1.2 1.3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.60 104 105 104 105 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.49 104 107 107 107 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.50 111 110 111 111 113
Inflacja Żywności 3.30 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 1.6 2 2.3 2.5 2.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -291500.00 -334000 -111300 -111300 -111300 -131300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 8.5 8.5 8.2 8.2 8.2
Import 450200.00 608200 451400 451400 451400 501400
Eksport 158700.00 274200 340100 340100 340100 370100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 43.10 52 52 55 55 55
Budżet Państwa do PKB 0.50 -3.8 -3.8 -4.9 -4.9 -4.9
Bilans Budżetu -66263.00 -2143 -2093 -2093 -2093 -2093
Wydatki Rządowe 534398.00 446774 495525 539208 553102 506426
Wydatków Rządowych W Pkb 37.70 46.9 46.9 41.8 41.8 41.8

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 63.40 77 79 82 83 86
Produkcja Przemysłowa -3.30 -11 -6 4 6.5 7.2

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -3.30 -11 -10 -9.5 -9 -7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.70 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.40 -3.5 -1.8 1.5 3.5 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1211320.00 1242598 1247532 1222222 1253716 1274977
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.70 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66
Cena Benzyny 1.58 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16
Kredyt Konsumencki 6127.20 5823 5979 6075 6232 6110


Malta - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.