Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 4767.87 4828 4798 4768 4739 4680
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 4.6 3.8 3.1 3 3.2
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.3 4 4 3.4
Inflacja 1.80 1.7 2.2 2 1.9 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -385700.00 -188000 -133300 -220000 -334000 -111300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 9 9 8.5 8.5 8.5
Dług Publiczny do PKB 46.00 43 43 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 2.00 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
Koniunktura w przemyśle 101.40 112 112 113 113 115
Optymizm Konsumentów 3.90 5.1 5.5 6 6 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 0.1 1.8 1.8 1.8 1.6
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 4.6 3.8 3.1 3 3.2
PKB 14.54 15.1 15.1 15.9 15.9 15.9
Pkb W Cenach Stałych 2479809.00 2960502 2779069 2760327 2556683 2867999
Produkt Narodowy Brutto 2802669.45 3101973 2977862 2957780 2889552 3073154
Środki Trwałe Brutto 519627.00 463532 550446 546734 535735 568060
Pkb Per Capita 28385.10 29660 29660 31500 31500 31500
Pkb Per Capita Ppp 38146.77 40000 41500 41500 41500 41500
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.3 4 4 3.4
Przeciętne Wynagrodzenia 19390.28 19503 19200 19200 19200 19400
Płaca Minimalna 757.64 758 758 772 772 772
Populacja 0.48 0.5 0.5 0.52 0.52 0.52
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 63 63 63 63
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.80 1.7 2.2 2 1.9 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.85 103 105 104 105 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.06 109 109 111 110 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.50 2.1 2.2 2 1.9 1.5
Inflacja Żywności 3.20 2.5 2.6 2.6 2.6 2.8
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -385700.00 -188000 -133300 -220000 -334000 -111300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.20 9 9 8.5 8.5 8.5
Import 642900.00 432600 428400 428400 608200 451400
Eksport 257300.00 244200 295100 278400 274200 340100
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 46.00 43 43 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 2.00 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
Wydatki Rządowe 490835.00 432885 497662 494306 506051 513587
Wydatków Rządowych W Pkb 36.80 37 37 37.2 37.2 37.2
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 101.40 112 112 113 113 115
Produkcja Przemysłowa 1.70 1.5 1.8 1.8 1.8 2.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 3.90 5.1 5.5 6 6 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 0.1 1.8 1.8 1.8 1.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.60 -0.89 3.8 3.8 3.8 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 1227361.00 1313965 1296051 1287311 1265409 1337525
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.68 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
Cena Benzyny 1.51 1.47 1.43 1.4 1.36 1.36


Malta - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.