MALEZJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2018-08
Inflacja 0.2 2018-08
Stopa Procentowa 3.25 2018-09
Bilans Handlowy 1600 2018-08
Dług Publiczny do PKB 50.9 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.16 2018-10
Indeks Giełdowy 1737 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.13 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 % 2018-06
PKB 314 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 300089 Pln - Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 291 MYR - miliard 2018-06
Środki Trwałe Brutto 79177 Pln - Million 2018-06
Pkb Per Capita 11521 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 26808 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 21948 Pln - Million 2018-06
Budownictwo w PKB 13530 Pln - Million 2018-06
Przemysł w PKB 70844 Pln - Million 2018-06
Górnictwo w PKB 23832 Pln - Million 2018-06
Usługi w PKB 166028 Pln - Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 % 2018-08
Pracujący 14896 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 525 Tysiąc 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.6 % 2018-07
Wolne Etaty 246628 2018-06
Płaca Minimalna 1000 Myr / Miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3604 Myr / Miesiąc 2018-07
Populacja 32.05 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2880 Myr / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 Punkty Indeksowe 2018-08
Deflator Pkb 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 0.4 % 2018-08
Inflacja Bazowa -0.2 % 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 Punkty Indeksowe 2018-08
Cpi Transport 117 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 116 Punkty Indeksowe 2018-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.25 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 3.65 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 94567 Pln - Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 410935 Pln - Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 1784929 Pln - Million 2018-08
Podaż Pieniądza M3 1794147 Pln - Million 2018-08
Bilans Banków 2602184 Pln - Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 104400 W Mln Usd 2018-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1827702 Pln - Million 2018-08
Stopa Depozytowa 3 % 2016-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 % 2018-08
Bilans Banku Centralnego 446396 Pln - Million 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1600 Pln - Million 2018-08
Eksport 81800 Pln - Million 2018-08
Import 80200 Pln - Million 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 3909 Pln - Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 936489 Pln - Million 2018-06
Terms of Trade 97.1 Punkty Indeksowe 2018-08
Dochody z Turystyki 82200 Pln - Million 2017-12
Przyjazdy Turystów 1957248 2018-04
Rezerwy Złota 37.6 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 661 BBL/D/1K 2018-06
Rachunek kapitałowy 9114 Pln - Million 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2843 Pln - Million 2018-06
Indeks Terroryzmu 3.33 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.9 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -10433 Pln - Million 2018-06
Wydatki Rządowe 36616 Pln - Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 52470 Pln - Million 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 62903 Pln - Million 2018-06
Rating Kredytowy 66.23
Wydatki Wojskowe 3505 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Przemysłowa 2.2 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.3 % 2018-08
Zmiany Zapasów -2812 Pln - Million 2018-06
Produkcja Samochodów 43380 Jednostki 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 129954 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.2 % 2018-07
Szybkość Internetu 8945 KBps 2017-03
Adresy IP 1704176 IP 2017-03
Produkcja Cementu 1356 Tysiące Ton 2018-08
Zgodny-Wskaźnik 137 Punkty Indeksowe 2018-07
Index Konkurencyjności 5.17 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 23 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 62 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2017-12
Przemysłowy PMI 51.5 2018-09
Produkcja w Górnictwie -4.6 % 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 133 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 165795 Pln - Million 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.98 % 2018-08
Cena Benzyny 0.53 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.1 % of GDP 2018-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.8 % 2018-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.1 % 2018-03
Produkcja Budowlana 5.3 % 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-09
Składki Ubezpieczeniowe 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 307 mm 2015-12
Temperatura 25.98 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.