Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.19 2020-08
Indeks Giełdowy 1561 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.59 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.7 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-06
Inflacja -1.9 2020-06
Stopa Procentowa 1.75 2020-07
Bilans Handlowy 20892 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 9504 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 81 2020-03
Optymizm Konsumentów 51.1 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 9094 2020-08
Śmierć koronawirusa 125 2020-08
Odzyskany koronawirus 8809 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.7 2020-03
PKB 365 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 344155 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 342 2020-03
Środki Trwałe Brutto 75982 2020-03
Pkb Per Capita 12478 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28351 2019-12
Rolnictwo w PKB 22503 2020-03
Budownictwo w PKB 15350 2020-03
Przemysł w PKB 76745 2020-03
Górnictwo w PKB 25255 2020-03
Usługi w PKB 201066 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-06
Pracujący 14990 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 773 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2020-06
Wolne Etaty 47431 2020-06
Płaca Minimalna 1200 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 3203 2020-05
Populacja 32.6 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3087 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.9 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 2020-06
Deflator Pkb 106 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2020-06
Inflacja Żywności 1.6 2020-06
Inflacja Bazowa 1.2 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2020-06
Cpi Transport 98 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 110 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2020-07
Stopa Międzybankowa 1.99 2020-08
Podaż Pieniądza M0 112655 2020-06
Podaż Pieniądza M1 488233 2020-06
Podaż Pieniądza M2 2014091 2020-06
Podaż Pieniądza M3 2019911 2020-06
Bilans Banków 2862161 2020-06
Rezerwy Walutowe 105613 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2005806 2020-06
Stopa Depozytowa 2.98 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-06
Bilans Banku Centralnego 489615 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 20892 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 9504 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.3 2019-12
Eksport 82867 2020-06
Import 61975 2020-06
Dług Zagraniczny 975907 2020-03
Terms of Trade 97.8 2020-06
Dochody z Turystyki 86144 2019-12
Przyjazdy Turystów 671084 2020-03
Rezerwy Złota 38.9 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 505 2020-04
Rachunek kapitałowy -13369 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6371 2020-03
Indeks Terroryzmu 2.5 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Bilans Budżetu -17215 2020-03
Wydatki Rządowe 40525 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 45322 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 62537 2020-03
Rating Kredytowy 70 2020-08
Wydatki Wojskowe 3208 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 81 2020-03
Produkcja Przemysłowa -0.4 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 26.2 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -23.2 2020-05
Zmiany Zapasów -3203 2020-03
Produkcja Samochodów 43405 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 59820 2020-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.9 2020-06
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1266 2020-06
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 123 2020-05
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2019-12
Przemysłowy PMI 50 2020-07
Produkcja w Górnictwie -22.2 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 51.1 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 212257 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.89 2020-06
Cena Benzyny 0.4 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.2 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 13 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9.2 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.8 2019-12
Produkcja Budowlana -44.9 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 9094 2020-08
Śmierć koronawirusa 125 2020-08
Odzyskany koronawirus 8809 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.