Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.19 2019-10
Indeks Giełdowy 1565 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.43 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-08
Inflacja 1.5 2019-08
Stopa Procentowa 3 2019-09
Bilans Handlowy 10921 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 14257 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 94.2 2019-06
Optymizm Konsumentów 93.4 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-06
PKB 354 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 348767 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 347 2019-06
Środki Trwałe Brutto 86307 2019-06
Pkb Per Capita 12110 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28176 2018-12
Rolnictwo w PKB 24192 2019-06
Budownictwo w PKB 16064 2019-06
Przemysł w PKB 79011 2019-06
Górnictwo w PKB 26019 2019-06
Usługi w PKB 199498 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-08
Pracujący 15186 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 520 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.6 2019-08
Wolne Etaty 231345 2019-06
Płaca Minimalna 1100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3681 2019-07
Populacja 32.4 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1970 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2880 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2019-08
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2019-08
Inflacja Żywności 2.6 2019-08
Inflacja Bazowa 2 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2019-08
Cpi Transport 114 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 115 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.9 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-09
Stopa Międzybankowa 3.4 2019-10
Podaż Pieniądza M0 98747 2019-08
Podaż Pieniądza M1 426561 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1895998 2019-08
Podaż Pieniądza M3 1908652 2019-08
Bilans Banków 2762850 2019-08
Rezerwy Walutowe 103489 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1933130 2019-08
Stopa Depozytowa 3.1 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-08
Bilans Banku Centralnego 457052 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 10921 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 14257 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 81400 2019-08
Import 70434 2019-08
Dług Zagraniczny 931083 2019-06
Terms of Trade 98.1 2019-08
Dochody z Turystyki 84135 2018-12
Przyjazdy Turystów 2400561 2019-06
Rezerwy Złota 38.88 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 628 2019-06
Rachunek kapitałowy -18560 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4395 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.7 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu -3230 2019-06
Wydatki Rządowe 39496 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 62086 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 65316 2019-06
Rating Kredytowy 66.23
Wydatki Wojskowe 3208 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 94.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa 1.9 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.7 2019-08
Zmiany Zapasów -4618 2019-06
Produkcja Samochodów 44363 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 119397 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.4 2019-07
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1278 2019-08
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 139 2019-07
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2018-12
Przemysłowy PMI 47.9 2019-09
Produkcja w Górnictwie -3.9 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93.4 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 203388 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.82 2019-08
Cena Benzyny 0.5 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.7 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.3 2019-03
Produkcja Budowlana 0.8 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.