Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.13 2019-04
Indeks Giełdowy 1622 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.93 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-02
Inflacja -0.4 2019-02
Stopa Procentowa 3.25 2019-03
Bilans Handlowy 11062 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 10834 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 95.3 2018-12
Optymizm Konsumentów 98 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2018-12
PKB 315 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 322596 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 313 2018-12
Środki Trwałe Brutto 72420 2018-12
Pkb Per Capita 11521 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 26808 2017-12
Rolnictwo w PKB 25482 2018-12
Budownictwo w PKB 13695 2018-12
Przemysł w PKB 73565 2018-12
Górnictwo w PKB 25461 2018-12
Usługi w PKB 180577 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-02
Pracujący 15027 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 516 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2019-02
Wolne Etaty 275496 2018-12
Płaca Minimalna 1100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3706 2019-02
Populacja 32.05 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1970 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2880 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 2019-02
Deflator Pkb 115 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2019-02
Inflacja Żywności 1 2019-02
Inflacja Bazowa 0.3 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2019-02
Cpi Transport 111 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 114 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.6 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.25 2019-03
Stopa Międzybankowa 3.65 2019-04
Podaż Pieniądza M0 97659 2019-02
Podaż Pieniądza M1 422239 2019-02
Podaż Pieniądza M2 1855162 2019-02
Podaż Pieniądza M3 1885045 2019-02
Bilans Banków 2657519 2019-02
Rezerwy Walutowe 104679 2019-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1864845 2019-02
Stopa Depozytowa 2.9 2017-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2018-12
Bilans Banku Centralnego 451071 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 11062 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 10834 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 66605 2019-02
Import 55543 2019-02
Dług Zagraniczny 924887 2018-12
Terms of Trade 98 2019-02
Dochody z Turystyki 84135 2018-12
Przyjazdy Turystów 2352422 2018-12
Rezerwy Złota 38.9 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 650 2018-12
Rachunek kapitałowy 164 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12882 2018-12
Indeks Terroryzmu 2.7 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu 3868 2018-09
Wydatki Rządowe 49985 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 58920 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 55051 2018-09
Rating Kredytowy 66.23
Wydatki Wojskowe 3505 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 95.3 2018-12
Produkcja Przemysłowa 1.7 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.7 2019-02
Zmiany Zapasów -2065 2018-12
Produkcja Samochodów 37201 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 114600 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.3 2019-01
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1185 2019-02
Zgodny-Wskaźnik 138 2019-01
Index Konkurencyjności 74.38 2018-12
Ranking Konkurencyjności 25 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2018-12
Przemysłowy PMI 47.2 2019-03
Produkcja w Górnictwie -5 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 98 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 174550 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.02 2019-02
Cena Benzyny 0.51 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.5 2019-02
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.1 2018-09
Produkcja Budowlana 4.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.