Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.26 2020-06
Indeks Giełdowy 1539 2020-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 3 2020-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.7 2020-03
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-03
Inflacja -2.9 2020-04
Stopa Procentowa 2 2020-05
Bilans Handlowy 12300 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 9504 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 85.5 2019-12
Optymizm Konsumentów 80.8 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 7857 2020-06
Śmierć koronawirusa 115 2020-06
Odzyskany koronawirus 6470 2020-06

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.7 2020-03
PKB 370 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 344155 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 342 2020-03
Środki Trwałe Brutto 75982 2020-03
Pkb Per Capita 12110 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28176 2018-12
Rolnictwo w PKB 22503 2020-03
Budownictwo w PKB 15350 2020-03
Przemysł w PKB 76745 2020-03
Górnictwo w PKB 25255 2020-03
Usługi w PKB 201066 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-03
Pracujący 15232 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 610 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.6 2020-03
Wolne Etaty 204513 2020-03
Płaca Minimalna 1200 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 3340 2020-02
Populacja 32.6 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1970 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3087 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.9 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118 2020-04
Deflator Pkb 106 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.9 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2020-03
Inflacja Żywności 1.2 2020-04
Inflacja Bazowa 1.3 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2020-04
Cpi Transport 90 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 116 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -2.7 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.1 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2020-05
Stopa Międzybankowa 2.3 2020-06
Podaż Pieniądza M0 107870 2020-04
Podaż Pieniądza M1 466194 2020-04
Podaż Pieniądza M2 1986580 2020-04
Podaż Pieniądza M3 1994099 2020-04
Bilans Banków 2881180 2020-04
Rezerwy Walutowe 104634 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 1989405 2020-04
Stopa Depozytowa 3.1 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-05
Bilans Banku Centralnego 487622 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12300 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 9504 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 80100 2020-03
Import 67800 2020-03
Dług Zagraniczny 975907 2020-03
Terms of Trade 99.9 2020-03
Dochody z Turystyki 84135 2018-12
Przyjazdy Turystów 1991068 2019-12
Rezerwy Złota 38.9 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 606 2020-02
Rachunek kapitałowy -13369 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6371 2020-03
Indeks Terroryzmu 2.5 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu -17215 2020-03
Wydatki Rządowe 40525 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 45322 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 62537 2020-03
Rating Kredytowy 70 2020-06
Wydatki Wojskowe 3208 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 85.5 2019-12
Produkcja Przemysłowa -4.9 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.2 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.6 2020-02
Zmiany Zapasów -3203 2020-03
Produkcja Samochodów 34977 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 58916 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.9 2020-03
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1183 2020-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 130 2020-03
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2019-12
Przemysłowy PMI 45.6 2020-05
Produkcja w Górnictwie 6.1 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80.8 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 212257 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.26 2020-04
Cena Benzyny 0.32 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.2 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -9.9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.6 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.8 2019-12
Produkcja Budowlana -6.3 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 7857 2020-06
Śmierć koronawirusa 115 2020-06
Odzyskany koronawirus 6470 2020-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.