Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.3 2018-09
Inflacja 0.6 2018-10
Stopa Procentowa 3.25 2018-11
Bilans Handlowy 16324 2018-10
Dług Publiczny do PKB 50.9 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.17 2018-12
Indeks Giełdowy 1663 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.09 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 % 2018-09
PKB 314 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 311704 Pln - Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 300 MYR - miliard 2018-09
Środki Trwałe Brutto 76819 Pln - Million 2018-09
Pkb Per Capita 11521 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 26808 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 25709 Pln - Million 2018-09
Budownictwo w PKB 14517 Pln - Million 2018-09
Przemysł w PKB 71586 Pln - Million 2018-09
Górnictwo w PKB 22630 Pln - Million 2018-09
Usługi w PKB 174438 Pln - Million 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 % 2018-09
Pracujący 14926 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 516 Tysiąc 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 % 2018-09
Wolne Etaty 246628 2018-06
Płaca Minimalna 1000 Myr / Miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3633 Myr / Miesiąc 2018-09
Populacja 32.05 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1970 Myr / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 Myr / Miesiąc 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2880 Myr / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 Punkty Indeksowe 2018-10
Deflator Pkb 116 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 1.2 % 2018-10
Inflacja Bazowa 0.4 % 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 118 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 116 Punkty Indeksowe 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 % 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.25 % 2018-11
Stopa Międzybankowa 3.65 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 92805 Pln - Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 415796 Pln - Million 2018-10
Podaż Pieniądza M2 1840762 Pln - Million 2018-10
Podaż Pieniądza M3 1849773 Pln - Million 2018-10
Bilans Banków 2639328 Pln - Million 2018-10
Rezerwy Walutowe 101696 W Mln Usd 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 1834034 Pln - Million 2018-10
Stopa Depozytowa 3 % 2016-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 % 2018-09
Bilans Banku Centralnego 443016 Pln - Million 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 16324 Pln - Million 2018-10
Eksport 96377 Pln - Million 2018-10
Import 80053 Pln - Million 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 3784 Pln - Million 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 947878 Pln - Million 2018-09
Terms of Trade 96.3 Punkty Indeksowe 2018-10
Dochody z Turystyki 82200 Pln - Million 2017-12
Przyjazdy Turystów 2092378 2018-09
Rezerwy Złota 37.6 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 606 BBL/D/1K 2018-08
Rachunek kapitałowy 164 Pln - Million 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3949 Pln - Million 2018-09
Indeks Terroryzmu 3.33 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.9 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 3868 Pln - Million 2018-09
Wydatki Rządowe 37369 Pln - Million 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 58920 Pln - Million 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 55051 Pln - Million 2018-09
Rating Kredytowy 66.23
Wydatki Wojskowe 3505 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 109 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 2.3 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.8 % 2018-09
Zmiany Zapasów -6454 Pln - Million 2018-09
Produkcja Samochodów 33436 Jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 79099 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.8 % 2018-09
Szybkość Internetu 8945 KBps 2017-03
Adresy IP 1704176 IP 2017-03
Produkcja Cementu 1483 Tysiące Ton 2018-09
Zgodny-Wskaźnik 136 Punkty Indeksowe 2018-09
Index Konkurencyjności 74.38 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 25 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 62 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2018-12
Przemysłowy PMI 48.2 2018-11
Produkcja w Górnictwie -6.2 % 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 179339 Pln - Million 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.98 % 2018-10
Cena Benzyny 0.52 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.1 % of GDP 2018-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.3 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.5 % 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.7 % 2018-06
Produkcja Budowlana 5.2 % 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-09
Składki Ubezpieczeniowe 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 307 mm 2015-12
Temperatura 25.98 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.