Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.19 2019-08
Indeks Giełdowy 1601 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.36 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-06
Inflacja 1.4 2019-07
Stopa Procentowa 3 2019-08
Bilans Handlowy 10300 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 14257 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 94.3 2019-03
Optymizm Konsumentów 83 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-06
PKB 354 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 348767 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 347 2019-06
Środki Trwałe Brutto 86307 2019-06
Pkb Per Capita 12110 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28176 2018-12
Rolnictwo w PKB 24192 2019-06
Budownictwo w PKB 16064 2019-06
Przemysł w PKB 79011 2019-06
Górnictwo w PKB 26019 2019-06
Usługi w PKB 199498 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-06
Pracujący 15135 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 521 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.6 2019-06
Wolne Etaty 231345 2019-06
Płaca Minimalna 1100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3998 2019-06
Populacja 32.4 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1970 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2880 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2019-07
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2019-06
Inflacja Żywności 2.4 2019-07
Inflacja Bazowa 2 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2019-07
Cpi Transport 115 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 115 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.8 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-08
Stopa Międzybankowa 3.4 2019-08
Podaż Pieniądza M0 98901 2019-06
Podaż Pieniądza M1 431751 2019-06
Podaż Pieniądza M2 1899144 2019-06
Podaż Pieniądza M3 1912074 2019-06
Bilans Banków 2725398 2019-06
Rezerwy Walutowe 104874 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1925769 2019-06
Stopa Depozytowa 3.1 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-03
Bilans Banku Centralnego 451676 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 10300 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 14257 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 76200 2019-06
Import 65900 2019-06
Dług Zagraniczny 931083 2019-06
Terms of Trade 97.6 2019-06
Dochody z Turystyki 84135 2018-12
Przyjazdy Turystów 2098267 2019-05
Rezerwy Złota 38.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 617 2019-04
Rachunek kapitałowy -18560 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4395 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.7 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu 4234 2019-03
Wydatki Rządowe 39496 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 63688 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 59454 2019-03
Rating Kredytowy 66.23
Wydatki Wojskowe 3208 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 94.3 2019-03
Produkcja Przemysłowa 3.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.8 2019-06
Zmiany Zapasów -4618 2019-06
Produkcja Samochodów 34891 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 109012 2019-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.7 2019-05
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1105 2019-06
Zgodny-Wskaźnik 138 2019-05
Index Konkurencyjności 74.38 2018-12
Ranking Konkurencyjności 25 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2018-12
Przemysłowy PMI 47.6 2019-07
Produkcja w Górnictwie 4.6 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 203388 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.89 2019-06
Cena Benzyny 0.5 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.4 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.7 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.3 2019-03
Produkcja Budowlana 0.8 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.