Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.17 2021-10
Indeks Giełdowy 1603 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.55 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.1 2021-06
Stopa Bezrobocia 4.6 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 143 2021-10
Inflacja 2 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 46761751 2021-10
Stopa Procentowa 1.75 2021-09
Bilans Handlowy 21388 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 14411 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 60.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 87.5 2021-06
Optymizm Konsumentów 64.3 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Przypadki koronawirusa 2369613 2021-10
Śmierć koronawirusa 27681 2021-10
Odzyskany koronawirus 682680 2021-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.1 2021-06
PKB 337 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 336345 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 331 2021-06
Środki Trwałe Brutto 71450 2021-06
Pkb Per Capita 11637 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 26435 2020-12
Rolnictwo w PKB 24130 2021-06
Budownictwo w PKB 12589 2021-06
Przemysł w PKB 81699 2021-06
Górnictwo w PKB 23992 2021-06
Usługi w PKB 189890 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2021-08
Pracujący 15380 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 749 2021-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 2021-08
Wolne Etaty 681119 2021-06
Płaca Minimalna 1200 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3255 2021-07
Populacja 32.73 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2933 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 143 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 46761751 2021-10
Przypadki koronawirusa 2369613 2021-10
Śmierć koronawirusa 27681 2021-10
Odzyskany koronawirus 682680 2021-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2021-08
Deflator Pkb 110 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2021-08
Inflacja Żywności 1.2 2021-08
Inflacja Bazowa 0.6 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 2021-08
Cpi Transport 115 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 127 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.3 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2021-09
Stopa Międzybankowa 1.94 2021-10
Podaż Pieniądza M0 132262 2021-08
Podaż Pieniądza M1 551831 2021-08
Podaż Pieniądza M2 2098884 2021-08
Podaż Pieniądza M3 2104910 2021-08
Bilans Banków 2981871 2021-08
Rezerwy Walutowe 116463 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 2075968 2021-08
Stopa Depozytowa 1.96 2020-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2021-05
Bilans Banku Centralnego 536798 2021-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 21388 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 14411 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Eksport 95587 2021-08
Import 74199 2021-08
Dług Zagraniczny 1020665 2021-06
Terms of Trade 106 2021-08
Dochody z Turystyki 12688 2020-12
Przyjazdy Turystów 9645 2021-03
Rezerwy Złota 38.88 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 526 2021-06
Rachunek kapitałowy -7088 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8243 2021-06
Indeks Terroryzmu 2.09 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2020-12
Bilans Budżetu 1724 2021-06
Wydatki Rządowe 43971 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 56891 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 55167 2021-06
Rating Kredytowy 70 2021-10
Wydatki Wojskowe 3910 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 87.5 2021-06
Produkcja Przemysłowa -0.7 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 2021-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 29.8 2021-05
Zmiany Zapasów 15800 2021-06
Produkcja Samochodów 12897 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 28594 2021-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.6 2021-07
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1381 2021-08
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 104 2021-07
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 51 2020-12
Ranking Korupcji 57 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2019-12
Przemysłowy PMI 48.1 2021-09
Produkcja w Górnictwie 20.7 2021-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 64.3 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 185135 2021-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.4 2021-08
Cena Benzyny 0.49 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.8 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.9 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.5 2021-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -1.2 2021-06
Produkcja Budowlana 42.6 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.