Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.08 2019-02
Indeks Giełdowy 1731 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.9 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.3 2018-12
Inflacja 0.2 2018-12
Stopa Procentowa 3.25 2019-01
Bilans Handlowy 10429 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 10834 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2016-12
Dług Publiczny do PKB 50.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 2017-12
Koniunktura w przemyśle 95.3 2018-12
Optymizm Konsumentów 108 2018-09
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2018-12
PKB 314 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 322596 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 313 2018-12
Środki Trwałe Brutto 72420 2018-12
Pkb Per Capita 11521 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 26808 2017-12
Rolnictwo w PKB 25482 2018-12
Budownictwo w PKB 13695 2018-12
Przemysł w PKB 73565 2018-12
Górnictwo w PKB 25461 2018-12
Usługi w PKB 180577 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2018-12
Pracujący 14986 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 514 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2018-12
Wolne Etaty 275496 2018-12
Płaca Minimalna 1100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3575 2018-11
Populacja 32.05 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1970 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2880 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 2018-12
Deflator Pkb 115 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2018-12
Inflacja Żywności 0.7 2018-12
Inflacja Bazowa 0.4 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 2018-12
Cpi Transport 117 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 116 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.7 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.25 2019-01
Stopa Międzybankowa 3.65 2019-02
Podaż Pieniądza M0 94543 2018-12
Podaż Pieniądza M1 427538 2018-12
Podaż Pieniądza M2 1866205 2018-12
Podaż Pieniądza M3 1875628 2018-12
Bilans Banków 2648157 2018-12
Rezerwy Walutowe 103565 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1856380 2018-12
Stopa Depozytowa 2.9 2017-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2018-09
Bilans Banku Centralnego 447591 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 10429 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 10834 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2016-12
Eksport 83274 2018-12
Import 72845 2018-12
Dług Zagraniczny 924887 2018-12
Terms of Trade 98.2 2018-12
Dochody z Turystyki 82200 2017-12
Przyjazdy Turystów 2092378 2018-09
Rezerwy Złota 38.9 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 606 2018-08
Rachunek kapitałowy 164 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12882 2018-12
Indeks Terroryzmu 2.7 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 2017-12
Bilans Budżetu 3868 2018-09
Wydatki Rządowe 49985 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 58920 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 55051 2018-09
Rating Kredytowy 66.23
Wydatki Wojskowe 3505 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 95.3 2018-12
Produkcja Przemysłowa 3.4 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.6 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.4 2018-12
Zmiany Zapasów -2065 2018-12
Produkcja Samochodów 38419 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 102366 2018-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 2018-11
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1426 2018-12
Zgodny-Wskaźnik 137 2018-11
Index Konkurencyjności 74.38 2018-12
Ranking Konkurencyjności 25 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2018-12
Przemysłowy PMI 47.9 2019-01
Produkcja w Górnictwie 1 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 108 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 174550 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.02 2018-12
Cena Benzyny 0.48 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.2 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.4 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.1 2018-09
Produkcja Budowlana 4.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.