MALEZJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-03
Stopa Bezrobocia 3.4 2018-06
Inflacja 0.8 2018-06
Stopa Procentowa 3.25 2018-07
Bilans Handlowy 6045 2018-06
Dług Publiczny do PKB 50.9 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.1 2018-08
Indeks Giełdowy 1785 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.06 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.4 % 2018-03
PKB 314 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 295288 Pln - Million 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 287 MYR - miliard 2018-03
Środki Trwałe Brutto 74374 Pln - Million 2018-03
Pkb Per Capita 11521 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 26808 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 22406 Pln - Million 2018-03
Budownictwo w PKB 14093 Pln - Million 2018-03
Przemysł w PKB 67342 Pln - Million 2018-03
Górnictwo w PKB 25048 Pln - Million 2018-03
Usługi w PKB 161915 Pln - Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 % 2018-06
Pracujący 14863 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 516 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 % 2018-06
Wolne Etaty 246628 2018-06
Płaca Minimalna 1000 Myr / Miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3562 Myr / Miesiąc 2018-05
Populacja 32.05 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2880 Myr / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 Punkty Indeksowe 2018-06
Deflator Pkb 116 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 0.8 % 2018-06
Inflacja Bazowa 0.1 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 117 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 114 Punkty Indeksowe 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.2 % 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.25 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 3.65 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 97032 Pln - Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 416479 Pln - Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 1767891 Pln - Million 2018-06
Podaż Pieniądza M3 1778131 Pln - Million 2018-06
Bilans Banków 2573075 Pln - Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 104500 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1804016 Pln - Million 2018-06
Stopa Depozytowa 3 % 2016-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 % 2018-05
Bilans Banku Centralnego 449369 Pln - Million 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6045 Pln - Million 2018-06
Eksport 78700 Pln - Million 2018-06
Import 72611 Pln - Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 14977 Pln - Million 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 893409 Pln - Million 2018-03
Terms of Trade 96.7 Punkty Indeksowe 2018-06
Dochody z Turystyki 82200 Pln - Million 2017-12
Przyjazdy Turystów 1957248 2018-04
Rezerwy Złota 37.6 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 637 BBL/D/1K 2018-04
Rachunek kapitałowy 15211 Pln - Million 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11980 Pln - Million 2018-03
Indeks Terroryzmu 3.33 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.9 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -583 Pln - Million 2018-03
Wydatki Rządowe 33821 Pln - Million 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 54324 Pln - Million 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 54906 Pln - Million 2018-03
Rating Kredytowy 66.23
Wydatki Wojskowe 3505 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Przemysłowa 1.1 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.5 % 2018-06
Zmiany Zapasów -5004 Pln - Million 2018-03
Produkcja Samochodów 36379 Jednostki 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 100150 2018-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.1 % 2018-05
Szybkość Internetu 8945 KBps 2017-03
Adresy IP 1704176 IP 2017-03
Produkcja Cementu 1346 Tysiące Ton 2018-06
Zgodny-Wskaźnik 134 Punkty Indeksowe 2018-05
Index Konkurencyjności 5.17 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 23 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 62 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2017-12
Przemysłowy PMI 49.7 2018-07
Produkcja w Górnictwie -9.4 % 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 133 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 162567 Pln - Million 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.05 % 2018-06
Cena Benzyny 0.54 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.2 Procent 2017-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.5 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.1 % 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.1 % 2018-03
Produkcja Budowlana 5.3 % 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 % 2018-06
Składki Ubezpieczeniowe 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 307 mm 2015-12
Temperatura 25.98 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.