Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.05 2021-01
Indeks Giełdowy 1581 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.71 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 18.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-11
Inflacja -1.4 2020-12
Stopa Procentowa 1.75 2021-01
Bilans Handlowy 16822 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 26095 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 52.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 60 2020-06
Optymizm Konsumentów 90 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 186849 2021-01
Śmierć koronawirusa 689 2021-01
Odzyskany koronawirus 149160 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 18.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-09
PKB 365 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 350940 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 346 2020-09
Środki Trwałe Brutto 72650 2020-09
Pkb Per Capita 12478 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28351 2019-12
Rolnictwo w PKB 27848 2020-09
Budownictwo w PKB 14861 2020-09
Przemysł w PKB 82567 2020-09
Górnictwo w PKB 21618 2020-09
Usługi w PKB 200017 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-11
Pracujący 15200 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 764 2020-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 2020-11
Wolne Etaty 94660 2020-09
Płaca Minimalna 1200 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 3247 2020-08
Populacja 32.6 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3224 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.4 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 2020-12
Deflator Pkb 104 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2020-11
Inflacja Żywności 1.4 2020-12
Inflacja Bazowa 0.7 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2020-12
Cpi Transport 105 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 112 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2021-01
Stopa Międzybankowa 1.94 2021-01
Podaż Pieniądza M0 117105 2020-11
Podaż Pieniądza M1 525825 2020-11
Podaż Pieniądza M2 2031849 2020-11
Podaż Pieniądza M3 2035492 2020-11
Bilans Banków 2896966 2020-11
Rezerwy Walutowe 107838 2020-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 2038087 2020-11
Stopa Depozytowa 2.98 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-09
Bilans Banku Centralnego 489786 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 16822 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 26095 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.3 2019-12
Eksport 84430 2020-11
Import 67608 2020-11
Dług Zagraniczny 953311 2020-09
Terms of Trade 99.6 2020-11
Dochody z Turystyki 86144 2019-12
Przyjazdy Turystów 16131 2020-09
Rezerwy Złota 38.88 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 518 2020-09
Rachunek kapitałowy -35300 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -846 2020-09
Indeks Terroryzmu 2.09 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Bilans Budżetu -13556 2020-09
Wydatki Rządowe 43374 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 46402 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 59958 2020-09
Rating Kredytowy 70 2021-01
Wydatki Wojskowe 3208 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 60 2020-06
Produkcja Przemysłowa -2.2 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.7 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.4 2020-10
Zmiany Zapasów -7914 2020-09
Produkcja Samochodów 50894 2020-11
Rejestracje nowych samochodów 121889 2020-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.4 2020-11
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 2155 2020-11
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 112 2020-11
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2019-12
Przemysłowy PMI 49.1 2020-12
Produkcja w Górnictwie -10.6 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 90 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 213662 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.56 2020-11
Cena Benzyny 0.45 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 71.9 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.4 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.3 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -0.9 2020-09
Produkcja Budowlana -13.1 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 186849 2021-01
Śmierć koronawirusa 689 2021-01
Odzyskany koronawirus 149160 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.