Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.16 2019-12
Indeks Giełdowy 1562 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.45 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-09
Inflacja 1.1 2019-10
Stopa Procentowa 3 2019-11
Bilans Handlowy 17326 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 11452 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 94.2 2019-06
Optymizm Konsumentów 93.4 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-09
PKB 354 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 360136 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 353 2019-09
Środki Trwałe Brutto 82144 2019-09
Pkb Per Capita 12110 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28176 2018-12
Rolnictwo w PKB 28029 2019-09
Budownictwo w PKB 16950 2019-09
Przemysł w PKB 79938 2019-09
Górnictwo w PKB 23003 2019-09
Usługi w PKB 208165 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-09
Pracujący 15230 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 521 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.7 2019-09
Wolne Etaty 244676 2019-09
Płaca Minimalna 1100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4011 2019-09
Populacja 32.4 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1970 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2880 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2019-10
Deflator Pkb 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 117 2019-10
Inflacja Żywności 1.8 2019-10
Inflacja Bazowa 1.4 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2019-10
Cpi Transport 115 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.9 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-11
Stopa Międzybankowa 3.4 2019-12
Podaż Pieniądza M0 99074 2019-10
Podaż Pieniądza M1 435747 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1922423 2019-10
Podaż Pieniądza M3 1934742 2019-10
Bilans Banków 2764980 2019-10
Rezerwy Walutowe 105494 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 1948981 2019-10
Stopa Depozytowa 3.1 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2019-11
Bilans Banku Centralnego 458630 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17326 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 11452 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 90594 2019-10
Import 73268 2019-10
Dług Zagraniczny 916441 2019-09
Terms of Trade 99.2 2019-10
Dochody z Turystyki 84135 2018-12
Przyjazdy Turystów 1997093 2019-09
Rezerwy Złota 38.88 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 499 2019-07
Rachunek kapitałowy -1342 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2906 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.5 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu -25.7 2019-09
Wydatki Rządowe 40557 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 68775 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 68801 2019-09
Rating Kredytowy 70 2019-12
Wydatki Wojskowe 3208 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 94.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa 1.7 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 2019-09
Zmiany Zapasów -6808 2019-09
Produkcja Samochodów 42369 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 95984 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.1 2019-09
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1385 2019-09
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 138 2019-09
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2019-12
Przemysłowy PMI 49.5 2019-11
Produkcja w Górnictwie -1.6 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93.4 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 217902 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.76 2019-10
Cena Benzyny 0.5 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.2 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.9 2019-06
Produkcja Budowlana 0.6 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.