Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.06 2020-01
Indeks Giełdowy 1573 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.17 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-11
Inflacja 1 2019-12
Stopa Procentowa 2.75 2020-01
Bilans Handlowy 6535 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 11452 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 94.2 2019-06
Optymizm Konsumentów 93.4 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-09
PKB 354 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 360136 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 353 2019-09
Środki Trwałe Brutto 82144 2019-09
Pkb Per Capita 12110 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28176 2018-12
Rolnictwo w PKB 28029 2019-09
Budownictwo w PKB 16950 2019-09
Przemysł w PKB 79938 2019-09
Górnictwo w PKB 23003 2019-09
Usługi w PKB 208165 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-11
Pracujący 15315 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 512 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.8 2019-11
Wolne Etaty 244676 2019-09
Płaca Minimalna 1100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3640 2019-11
Populacja 32.4 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1970 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3087 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2019-12
Deflator Pkb 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 117 2019-11
Inflacja Żywności 1.7 2019-12
Inflacja Bazowa 1.4 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2019-12
Cpi Transport 115 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.2 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2020-01
Stopa Międzybankowa 3.4 2020-01
Podaż Pieniądza M0 100314 2019-11
Podaż Pieniądza M1 438099 2019-11
Podaż Pieniądza M2 1923912 2019-11
Podaż Pieniądza M3 1934900 2019-11
Bilans Banków 2773386 2019-11
Rezerwy Walutowe 105419 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1960492 2019-11
Stopa Depozytowa 3.1 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2019-12
Bilans Banku Centralnego 455360 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6535 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 11452 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 80800 2019-11
Import 74300 2019-11
Dług Zagraniczny 916441 2019-09
Terms of Trade 98.6 2019-11
Dochody z Turystyki 84135 2018-12
Przyjazdy Turystów 1997093 2019-09
Rezerwy Złota 38.88 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 570 2019-09
Rachunek kapitałowy -1342 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2906 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.5 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu -25.7 2019-09
Wydatki Rządowe 40557 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 68775 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 68801 2019-09
Rating Kredytowy 70 2020-01
Wydatki Wojskowe 3208 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 94.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa 2 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.8 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 2019-11
Zmiany Zapasów -6808 2019-09
Produkcja Samochodów 43300 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 108231 2019-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.2 2019-11
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1451 2019-11
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 140 2019-11
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2019-12
Przemysłowy PMI 50 2019-12
Produkcja w Górnictwie 0.5 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93.4 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 217902 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.73 2019-11
Cena Benzyny 0.51 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.9 2019-06
Produkcja Budowlana 0.6 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.