Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.15 2019-06
Indeks Giełdowy 1675 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.66 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-04
Inflacja 0.2 2019-04
Stopa Procentowa 3 2019-05
Bilans Handlowy 10900 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 16387 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 94.3 2019-03
Optymizm Konsumentów 83 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-03
PKB 315 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 341710 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 335 2019-03
Środki Trwałe Brutto 79618 2019-03
Pkb Per Capita 11521 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 26808 2017-12
Rolnictwo w PKB 24593 2019-03
Budownictwo w PKB 16656 2019-03
Przemysł w PKB 75660 2019-03
Górnictwo w PKB 26111 2019-03
Usługi w PKB 194836 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-04
Pracujący 15090 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 523 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2019-04
Wolne Etaty 281159 2019-03
Płaca Minimalna 1100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3733 2019-03
Populacja 32.4 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1970 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2880 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 2019-04
Deflator Pkb 105 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2019-04
Inflacja Żywności 1.1 2019-04
Inflacja Bazowa 0.5 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2019-04
Cpi Transport 115 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 115 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-05
Stopa Międzybankowa 3.65 2019-06
Podaż Pieniądza M0 96893 2019-04
Podaż Pieniądza M1 425208 2019-04
Podaż Pieniądza M2 1872784 2019-04
Podaż Pieniądza M3 1881656 2019-04
Bilans Banków 2670309 2019-04
Rezerwy Walutowe 105741 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 1873616 2019-04
Stopa Depozytowa 2.9 2017-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-03
Bilans Banku Centralnego 453283 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 10900 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 16387 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 85200 2019-04
Import 74300 2019-04
Dług Zagraniczny 903680 2019-03
Terms of Trade 97.1 2019-04
Dochody z Turystyki 84135 2018-12
Przyjazdy Turystów 2334613 2019-03
Rezerwy Złota 38.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 630 2019-02
Rachunek kapitałowy -13823 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21726 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.7 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 51.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Bilans Budżetu 4234 2019-03
Wydatki Rządowe 38634 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 63688 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 59454 2019-03
Rating Kredytowy 66.23
Wydatki Wojskowe 3208 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 94.3 2019-03
Produkcja Przemysłowa 4 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.3 2019-04
Zmiany Zapasów -5059 2019-03
Produkcja Samochodów 48877 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 111946 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.7 2019-03
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1323 2019-04
Zgodny-Wskaźnik 137 2019-03
Index Konkurencyjności 74.38 2018-12
Ranking Konkurencyjności 25 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2018-12
Przemysłowy PMI 48.8 2019-05
Produkcja w Górnictwie 2.3 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 198724 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.02 2019-04
Cena Benzyny 0.5 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.7 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.3 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.6 2018-12
Produkcja Budowlana 0.7 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.