Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.12 2021-04
Indeks Giełdowy 1608 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.08 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.4 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.8 2021-02
Inflacja 0.1 2021-02
Stopa Procentowa 1.75 2021-03
Bilans Handlowy 17900 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 18965 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 52.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 60 2020-06
Optymizm Konsumentów 90 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 370528 2021-04
Śmierć koronawirusa 1365 2021-04
Odzyskany koronawirus 350563 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.4 2020-12
PKB 365 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 357365 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 354 2020-12
Środki Trwałe Brutto 70750 2020-12
Pkb Per Capita 12478 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28351 2019-12
Rolnictwo w PKB 24399 2020-12
Budownictwo w PKB 14278 2020-12
Przemysł w PKB 84229 2020-12
Górnictwo w PKB 23578 2020-12
Usługi w PKB 206418 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2021-02
Pracujący 15270 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 778 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2021-02
Wolne Etaty 454974 2020-12
Płaca Minimalna 1200 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3533 2020-12
Populacja 32.73 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3224 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2021-02
Deflator Pkb 105 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2021-02
Inflacja Żywności 1.4 2021-02
Inflacja Bazowa 0.7 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2021-02
Cpi Transport 112 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 116 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.7 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2021-03
Stopa Międzybankowa 1.94 2021-04
Podaż Pieniądza M0 127070 2021-02
Podaż Pieniądza M1 541112 2021-02
Podaż Pieniądza M2 2055567 2021-02
Podaż Pieniądza M3 2058723 2021-02
Bilans Banków 2938477 2021-02
Rezerwy Walutowe 109518 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 2052169 2021-02
Stopa Depozytowa 2.98 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-12
Bilans Banku Centralnego 491190 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17900 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 18965 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Eksport 87567 2021-02
Import 69704 2021-02
Dług Zagraniczny 958456 2020-12
Terms of Trade 102 2021-02
Dochody z Turystyki 12688 2020-12
Przyjazdy Turystów 10568 2020-12
Rezerwy Złota 38.88 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 546 2020-12
Rachunek kapitałowy -10888 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6140 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.09 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2020-12
Bilans Budżetu 23160 2020-12
Wydatki Rządowe 55940 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 76902 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 53742 2020-12
Rating Kredytowy 70 2021-04
Wydatki Wojskowe 3827 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 60 2020-06
Produkcja Przemysłowa 1.5 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6.4 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.1 2020-12
Zmiany Zapasów -1421 2020-12
Produkcja Samochodów 40301 2021-02
Rejestracje nowych samochodów 98085 2021-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.7 2021-01
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 2459 2021-02
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111 2021-01
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 51 2020-12
Ranking Korupcji 57 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2019-12
Przemysłowy PMI 49.9 2021-03
Produkcja w Górnictwie -5.4 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 90 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 207284 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.49 2021-02
Cena Benzyny 0.48 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 74.7 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.1 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.8 2020-12
Produkcja Budowlana -14.2 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 370528 2021-04
Śmierć koronawirusa 1365 2021-04
Odzyskany koronawirus 350563 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.