Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.15 2020-10
Indeks Giełdowy 1467 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.63 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -16.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.7 2020-08
Inflacja -1.4 2020-09
Stopa Procentowa 1.75 2020-09
Bilans Handlowy 21970 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 7556 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 52.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 60 2020-06
Optymizm Konsumentów 90 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 30889 2020-10
Śmierć koronawirusa 249 2020-10
Odzyskany koronawirus 20248 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -16.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.1 2020-06
PKB 365 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 289564 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 289 2020-06
Środki Trwałe Brutto 61337 2020-06
Pkb Per Capita 12478 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28351 2019-12
Rolnictwo w PKB 24527 2020-06
Budownictwo w PKB 8916 2020-06
Przemysł w PKB 64512 2020-06
Górnictwo w PKB 20891 2020-06
Usługi w PKB 167439 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2020-08
Pracujący 15150 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 742 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.4 2020-08
Wolne Etaty 94660 2020-09
Płaca Minimalna 1200 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 3247 2020-08
Populacja 32.6 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3224 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.4 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 2020-09
Deflator Pkb 103 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2020-08
Inflacja Żywności 1.4 2020-09
Inflacja Bazowa 1 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2020-09
Cpi Transport 103 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 110 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.9 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2020-09
Stopa Międzybankowa 1.95 2020-10
Podaż Pieniądza M0 115127 2020-09
Podaż Pieniądza M1 513225 2020-09
Podaż Pieniądza M2 2033284 2020-09
Podaż Pieniądza M3 2038661 2020-09
Bilans Banków 2904735 2020-09
Rezerwy Walutowe 107398 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2032518 2020-09
Stopa Depozytowa 2.98 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2020-09
Bilans Banku Centralnego 488883 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 21970 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 7556 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.3 2019-12
Eksport 88927 2020-09
Import 66957 2020-09
Dług Zagraniczny 1002956 2020-06
Terms of Trade 96.7 2020-08
Dochody z Turystyki 86144 2019-12
Przyjazdy Turystów 6585 2020-06
Rezerwy Złota 38.9 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 517 2020-07
Rachunek kapitałowy -19815 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2231 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.5 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Bilans Budżetu -13556 2020-09
Wydatki Rządowe 40364 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 46402 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 59958 2020-09
Rating Kredytowy 70 2020-10
Wydatki Wojskowe 3208 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 60 2020-06
Produkcja Przemysłowa 0.3 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.4 2020-08
Zmiany Zapasów 7315 2020-06
Produkcja Samochodów 47934 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 111514 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.5 2020-08
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1871 2020-08
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 112 2020-08
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2019-12
Przemysłowy PMI 49 2020-09
Produkcja w Górnictwie -6.7 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 90 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 165783 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.64 2020-09
Cena Benzyny 0.39 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.5 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.4 2020-06
Produkcja Budowlana -44.9 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 30889 2020-10
Śmierć koronawirusa 249 2020-10
Odzyskany koronawirus 20248 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.