Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.23 2021-07
Indeks Giełdowy 1522 2021-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.13 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.5 2021-03
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-05
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 49.51 2021-07
Inflacja 3.4 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 16024916 2021-07
Stopa Procentowa 1.75 2021-07
Bilans Handlowy 13700 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 12294 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 60.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 112 2021-03
Optymizm Konsumentów 98.9 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Przypadki koronawirusa 964918 2021-07
Śmierć koronawirusa 7574 2021-07
Odzyskany koronawirus 682680 2021-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.5 2021-03
PKB 337 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 343067 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 341 2021-03
Środki Trwałe Brutto 73454 2021-03
Pkb Per Capita 11637 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 26435 2020-12
Rolnictwo w PKB 22684 2021-03
Budownictwo w PKB 13797 2021-03
Przemysł w PKB 81779 2021-03
Górnictwo w PKB 24110 2021-03
Usługi w PKB 196701 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-05
Pracujący 15370 2021-05
Bezrobotni Zarejestrowani 728 2021-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.5 2021-05
Wolne Etaty 449581 2021-03
Płaca Minimalna 1200 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3316 2021-05
Populacja 32.73 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2933 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 49.51 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 16024916 2021-07
Przypadki koronawirusa 964918 2021-07
Śmierć koronawirusa 7574 2021-07
Odzyskany koronawirus 682680 2021-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123 2021-06
Deflator Pkb 107 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2021-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2021-05
Inflacja Żywności 1.3 2021-06
Inflacja Bazowa 0.8 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2021-06
Cpi Transport 114 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 122 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.9 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2021-07
Stopa Międzybankowa 1.94 2021-07
Podaż Pieniądza M0 129997 2021-05
Podaż Pieniądza M1 551624 2021-05
Podaż Pieniądza M2 2076555 2021-05
Podaż Pieniądza M3 2082750 2021-05
Bilans Banków 2962686 2021-05
Rezerwy Walutowe 111827 2021-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 2067304 2021-05
Stopa Depozytowa 1.96 2020-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2021-05
Bilans Banku Centralnego 515448 2021-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13700 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 12294 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Eksport 92300 2021-05
Import 78600 2021-05
Dług Zagraniczny 1039656 2021-03
Terms of Trade 104 2021-05
Dochody z Turystyki 12688 2020-12
Przyjazdy Turystów 9645 2021-03
Rezerwy Złota 38.88 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 533 2021-03
Rachunek kapitałowy 15797 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9137 2021-03
Indeks Terroryzmu 2.09 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2020-12
Bilans Budżetu -12673 2021-03
Wydatki Rządowe 42895 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 49527 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 62200 2021-03
Rating Kredytowy 70 2021-07
Wydatki Wojskowe 3910 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 112 2021-03
Produkcja Przemysłowa 26 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 29.8 2021-05
Zmiany Zapasów -1605 2021-03
Produkcja Samochodów 40159 2021-05
Rejestracje nowych samochodów 133878 2021-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.9 2021-05
Szybkość Internetu 8945 2017-03
Adresy IP 1704176 2017-03
Produkcja Cementu 1211 2021-05
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 114 2021-05
Index Konkurencyjności 74.6 2019-12
Ranking Konkurencyjności 27 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 51 2020-12
Ranking Korupcji 57 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2019-12
Przemysłowy PMI 39.9 2021-06
Produkcja w Górnictwie 20.7 2021-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 98.9 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 209251 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.42 2021-05
Cena Benzyny 0.49 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.4 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.2 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 17.3 2021-05

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.8 2020-12
Produkcja Budowlana -10.5 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Malezja - Wskaźniki ekonomiczne.