Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 4.07 4.11 4.12 4.13 4.14 4.16
Indeks Giełdowy 1577.98 1601 1591 1581 1571 1551
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.29 3.33 3.36 3.39 3.42 3.48
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 1.3 1.4 1.2 1.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 4.1 4.2 4.5 4.4 4.9
Stopa Bezrobocia 3.20 3.3 3.2 3.3 3.4 3.6
Inflacja 1.00 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Bilans Handlowy 6535.41 16500 15100 18500 11200 12200
Saldo Obrotów Bieżących 11452.00 12500 5500 10000 9500 9100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2 2 2 2 2.1
Dług Publiczny do PKB 51.80 53 53 53 53 50
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle 94.20 107 105 110 112 112
Optymizm Konsumentów 93.40 92 90 95 100 100
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28.00 28 28 28 28 28
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 1.3 1.4 1.2 1.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 4.1 4.2 4.5 4.4 4.9
PKB 354.35 390 390 390 390 405
Pkb W Cenach Stałych 360136.00 348715 356091 368239 375982 394405
Produkt Narodowy Brutto 352.70 342 354 361 368 386
Środki Trwałe Brutto 82144.00 81250 88119 83992 85758 89960
Pkb Per Capita 12109.50 12850 12850 12850 12850 13200
Pkb Per Capita Ppp 28176.40 27956 27956 27956 27956 27956
Rolnictwo w PKB 28029.00 25097 24700 28660 29262 30696
Budownictwo w PKB 16950.00 16997 16401 17331 17696 18563
Przemysł w PKB 79938.00 77211 80670 81737 83455 87545
Górnictwo w PKB 23003.00 26646 26565 23521 24015 25192
Usługi w PKB 208165.00 198830 203687 212849 217324 227973
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.20 3.3 3.2 3.3 3.4 3.6
Bezrobotni Zarejestrowani 512.10 530 534 519 511 511
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.80 69.4 69 69 70.7 70.7
Wolne Etaty 244676.00 345000 360000 360000 357000 357000
Płaca Minimalna 1100.00 1100 1100 1100 1200 1200
Wynagrodzenia w Przemyśle 4011.30 3940 3970 3910 4100 4400
Populacja 32.40 33.1 33.1 33.1 33.1 33.45
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 3087.00 3400 3400 3400 3400 3583
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.00 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.30 123 123 124 125 127
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.50 107 107 107 109 111
Wskaźnik Cen Eksportowych 117.20 119 119 119 121 121
Inflacja Żywności 1.70 2 2.2 2 3.5 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.20 1.8 2 2 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Inflacja Bazowa 1.40 1.2 0.8 1.5 2.5 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 115.50 116 116 116 118 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122.20 123 123 124 125 127
Cpi Transport 114.90 116 116 117 117 119
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Podaż Pieniądza M1 438099.08 423500 423500 423500 437000 437000
Stopa Międzybankowa 3.40 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Podaż Pieniądza M2 1923912.43 1890000 1890000 1890000 1960000 1960000
Rezerwy Walutowe 105418.64 102200 105900 107000 108700 108700
Bilans Banków 2773385.70 2710000 2690000 2690000 2850000 2850000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1960491.93 1912266 1966210 1988051 2034736 2134438
Stopa Depozytowa 3.10 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Banku Centralnego 455360.39 445000 440000 460000 460000 460000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 6535.41 16500 15100 18500 11200 12200
Saldo Obrotów Bieżących 11452.00 12500 5500 10000 9500 9100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2 2 2 2 2.1
Import 74300.00 70500 63400 67000 75800 75800
Eksport 80800.00 88000 78500 85500 87000 89000
Dług Zagraniczny 916441.00 957500 965582 940731 968000 968000
Terms of Trade 98.60 97.32 97.32 97.32 97.11 97.11
Dochody z Turystyki 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
Przyjazdy Turystów 1997093.00 2350000 2420000 2200000 2250000 2250000
Rezerwy Złota 38.88 37.4 37.4 37.4 37.8 37.8
Wydobycie Ropy Naftowej 570.00 600 630 640 650 670
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2906.00 12000 11000 15000 15900 15900
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 51.80 53 53 53 53 50
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu -25.70 3100 493800 493100 2800 3900
Wydatki Rządowe 40557.00 39426 40325 41470 42342 44416
Dochody Budżetu Państwa 68775.10 64500 556000 556000 66000 68000
Wydatki Budżetu Państwa 68800.80 61400 62200 62900 63200 64100
Wydatki Wojskowe 3208.00 3870 3870 3870 3870 3870
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 28.00 28 28 28 28 28
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 94.20 107 105 110 112 112
Produkcja Przemysłowa 2.00 3.5 3.2 2.8 4.8 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.80 1.5 1.7 1.7 1.1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.50 5.2 3.2 3.5 6.9 6.9
Zmiany Zapasów -6808.00 -590 -590 -590 -4610 -4610
Produkcja Samochodów 43300.00 45000 35000 34000 42800 42800
Rejestracje nowych samochodów 108231.00 105000 110000 76000 100000 120000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.40 0.5 1.5 0.5 1.8 1.8
Produkcja w Górnictwie 0.50 1.5 1 -3 1.6 1.6
Przemysłowy PMI 50.00 50.8 50.4 50.4 49.2 49.4
Produkcja Cementu 1451.00 1350 1250 1400 1700 1700
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 139.30 138 136 136 139 139
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 93.40 92 90 95 100 100
Wydatki Konsumpcyjne 217902.00 202798 207659 222805 227490 238637
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.30 2.2 3 0.8 2.7 2.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.00 6.5 6 6 6.9 6.9
Cena Benzyny 0.51 0.56 0.57 0.59 0.6 0.6
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.80 68.3 68.1 68.5 68.5 69
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.90 2 2.5 2.2 3.7 5.7
Produkcja Budowlana 0.60 4.3 5 3 5 6


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.