Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.4
Indeks Giełdowy 1369.76 1352 1334 1316 1299 1264
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.38 3.41 3.44 3.48 3.51 3.57

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.5 0.5 0.7 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 -2.7 -1.4 2.4 4.9 4.7
Stopa Bezrobocia 3.20 3.7 3.9 4.2 4.5 4.4
Inflacja 1.30 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
Bilans Handlowy 12600.00 15100 18500 11200 11200 12200
Saldo Obrotów Bieżących 7643.00 5500 10000 9500 9500 9100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2 2 2 2.1 2.1
Dług Publiczny do PKB 51.80 53 53 53 55 55
Budżet Państwa do PKB -3.70 -5.5 -5.5 -5.5 -6.9 -6.9
Koniunktura w Przemyśle 85.50 70 72 76 78 85
Optymizm Konsumentów 80.80 72 74 76 79 80
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.5 0.5 0.7 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 -2.7 -1.4 2.4 4.9 4.7
PKB 370.00 380 380 380 405 405
Pkb W Cenach Stałych 369878.00 344059 357615 378755 388002 396557
Produkt Narodowy Brutto 359.50 343 350 368 377 385
Środki Trwałe Brutto 80297.00 85142 81569 82224 84232 86089
Pkb Per Capita 12109.50 12850 12850 12850 13200 13200
Pkb Per Capita Ppp 28176.40 27500 27956 27956 27500 28620
Rolnictwo w PKB 24473.00 23865 27833 25060 25672 26238
Budownictwo w PKB 16582.00 15847 16831 16980 17395 17778
Przemysł w PKB 81745.00 77944 79378 83707 85751 87641
Górnictwo w PKB 26431.00 25668 22842 27065 27726 28337
Usługi w PKB 216720.00 196805 206708 221921 227339 232352

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.20 3.7 3.9 4.2 4.5 4.4
Bezrobotni Zarejestrowani 511.70 534 519 511 511 511
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.90 69 69.3 69.5 69.8 70.7
Wolne Etaty 217432.00 360000 360000 357000 357000 357000
Płaca Minimalna 1200.00 1200 1200 1200 1200 1200
Wynagrodzenia w Przemyśle 3970.00 4140 3710 4150 4180 4380
Populacja 32.60 33.1 33.1 33.1 33.45 33.45
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 3087.00 3400 3400 3400 3583 3583

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.30 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.40 123 124 125 125 127
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.90 107 107 110 108 112
Wskaźnik Cen Eksportowych 116.70 119 119 121 121 121
Inflacja Żywności 0.80 2.2 2 3.5 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 2 2 2.2 2.2 2.2
Inflacja Bazowa 1.30 0.8 1.5 2.5 2.5 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 116.90 116 116 118 118 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122.60 123 124 125 125 127
Cpi Transport 113.90 116 117 117 116 119

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
Stopa Międzybankowa 2.80 3.3 3.8 4.3 4.55 4.55
Podaż Pieniądza M1 444417.81 423500 423500 437000 437000 437000
Podaż Pieniądza M2 1948485.88 1890000 1890000 1960000 1960000 1960000
Podaż Pieniądza M3 1958708.05 5.7 1910000 2040000 2040000 2040000
Rezerwy Walutowe 105923.45 105900 107000 108700 108700 108700
Bilans Banków 2832525.30 2690000 2690000 2850000 2850000 2850000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1979341.04 1899771 1930694 2023897 2072965 2119020
Stopa Depozytowa 3.10 3.1 3.6 2.9 4.6 2.9
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3.5 3.5
Bilans Banku Centralnego 448938.79 440000 460000 460000 460000 460000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 12600.00 15100 18500 11200 11200 12200
Saldo Obrotów Bieżących 7643.00 5500 10000 9500 9500 9100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2 2 2 2.1 2.1
Import 61800.00 63400 67000 75800 75800 75800
Eksport 74500.00 78500 85500 87000 87000 89000
Dług Zagraniczny 946292.04 957500 965582 968000 968000 968000
Terms of Trade 100.20 97.32 97.32 97.11 97.11 97.11
Dochody z Turystyki 84135.20 83800 83800 84100 84100 84100
Przyjazdy Turystów 1991068.00 1300000 1400000 1800000 2000000 2350000
Rezerwy Złota 38.88 37.4 37.4 37.8 37.8 37.8
Wydobycie Ropy Naftowej 607.00 630 640 650 650 670
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3731.61 11000 15000 15900 15900 15900

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 51.80 53 53 53 55 55
Budżet Państwa do PKB -3.70 -5.5 -5.5 -5.5 -6.9 -6.9
Bilans Budżetu -25.70 493800 493100 2800 2800 3900
Wydatki Rządowe 54425.00 38963 40273 55731 57092 58351
Dochody Budżetu Państwa 68775.10 556000 556000 66000 66000 68000
Wydatki Budżetu Państwa 68800.80 62200 62900 63200 63200 64100
Wydatki Wojskowe 3208.00 3870 3870 3870 3870 3870

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 85.50 70 72 76 78 85
Produkcja Przemysłowa 0.60 3.2 2.8 4.8 4.8 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.04 1.7 1.7 1.1 1.1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.10 3.2 3.5 6.9 6.9 6.9
Zmiany Zapasów -2872.00 -590 -590 -4610 -4610 -4610
Produkcja Samochodów 42527.00 35000 34000 42800 42800 42800
Rejestracje nowych samochodów 104735.00 110000 76000 100000 100000 120000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.10 1.5 0.5 1.8 1.8 1.8
Produkcja w Górnictwie -3.90 1 -3 1.6 1.6 1.6
Przemysłowy PMI 48.40 43 48.2 49.2 49.7 49.4
Produkcja Cementu 1377.00 1250 1400 1700 1700 1700
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 138.30 142 143 144 145 148

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 80.80 72 74 76 79 80
Wydatki Konsumpcyjne 214608.00 200642 216377 219759 225124 230087
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.60 5.14 5.64 6.14 6.39 6.39
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.00 3 0.8 2.7 2.7 2.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.70 6 6 6.9 6.9 6.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.00 68.1 68.5 68.5 68.5 69
Cena Benzyny 0.33 0.31 0.3 0.28 0.27 0.26

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.40 2.5 2.2 3.7 3.7 5.7
Produkcja Budowlana 1.30 5 3 5 5 6


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.