Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 4.11 4.14 4.15 4.16 4.17 4.19
Indeks Giełdowy 1668.94 1660 1648 1635 1623 1599
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.62 3.67 3.69 3.71 3.73 3.77
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 1.1 1.5 1.3 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 3.8 4.4 4.1 4.2 4.7
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4
Inflacja 0.20 1 1.4 1.4 1.7 1.9
Stopa Procentowa 3.00 3 3 2.75 2.75 3
Bilans Handlowy 9082.40 12200 12000 16500 16500 11200
Saldo Obrotów Bieżących 16387.00 4500 9800 12500 5500 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
Dług Publiczny do PKB 51.80 55 55 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w przemyśle 94.30 104 106 107 105 112
Optymizm Konsumentów 83.00 85 88 92 90 113
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 1.1 1.5 1.3 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 3.8 4.4 4.1 4.2 4.7
PKB 354.35 375 375 405 405 405
Pkb W Cenach Stałych 341710.00 317626 334532 334209 335822 345237
Produkt Narodowy Brutto 335.40 306 325 325 326 335
Środki Trwałe Brutto 79618.00 78279 75100 75027 75389 77503
Pkb Per Capita 12109.50 12001 12001 12001 12227 12227
Pkb Per Capita Ppp 28176.40 27225 27225 27956 27956 27956
Rolnictwo w PKB 24593.00 26197 26425 26399 26527 27270
Budownictwo w PKB 16656.00 14793 14202 14188 14256 14656
Przemysł w PKB 75660.00 72946 76287 76213 76581 78728
Górnictwo w PKB 26111.00 23060 26403 26378 26505 27248
Usługi w PKB 194836.00 177752 187258 187078 187981 193251
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4
Bezrobotni Zarejestrowani 519.80 510 510 500 500 511
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.50 69.2 69.4 69.4 69 70.7
Wolne Etaty 281159.00 347500 345000 345000 360000 357000
Płaca Minimalna 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
Wynagrodzenia w Przemyśle 3733.00 3820 3800 3940 3970 4100
Populacja 32.40 32.9 32.4 32.75 32.75 32.75
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 2880.00 3200 3200 3400 3400 3400
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.20 1 1.4 1.4 1.7 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.40 122 123 123 122 125
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.50 110 106 107 107 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 118.90 118 119 119 119 121
Inflacja Żywności 1.20 1.5 1.8 2 2.2 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.50 0.6 1.1 1.8 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.8 0.6 0.3 0.3
Inflacja Bazowa 0.40 0.8 1 1.2 0.8 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 115.30 116 116 116 116 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.10 121 122 123 122 124
Cpi Transport 114.80 118 119 113 113 121
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 3 2.75 2.75 3
Podaż Pieniądza M1 434385.83 421000 423500 423500 423500 437000
Stopa Międzybankowa 3.40 3.65 3.65 3.65 3.4 3.65
Podaż Pieniądza M2 1879968.12 1870000 1890000 1890000 1890000 1960000
Rezerwy Walutowe 104497.08 105800 106200 106200 105800 108700
Bilans Banków 2676535.47 2639000 2670000 2710000 2690000 2850000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1880229.20 1855000 1862000 1938061 1950680 1885000
Stopa Depozytowa 2.90 2.9 2.9 2.9 2.65 2.9
Bilans Banku Centralnego 453282.57 451500 450000 445000 440000 460000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 9082.40 12200 12000 16500 16500 11200
Saldo Obrotów Bieżących 16387.00 4500 9800 12500 5500 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
Import 75062.74 69800 72500 71500 74400 75800
Eksport 84145.10 84000 84500 88000 80500 87000
Dług Zagraniczny 903679.82 953000 957500 965582 940731 968000
Terms of Trade 96.90 97.97 97.32 97.32 97.32 97.11
Dochody z Turystyki 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
Przyjazdy Turystów 2098267.00 2150000 2370000 2250000 2350000 2250000
Rezerwy Złota 38.90 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8
Wydobycie Ropy Naftowej 640.00 666 672 672 672 667
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21726.00 7500 11100 12000 11000 15900
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 51.80 55 55 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu 4234.10 -500 1300 1300 4300 2800
Wydatki Rządowe 38634.00 38079 51834 51784 52034 53493
Dochody Budżetu Państwa 63687.80 60800 66500 64500 556000 66000
Wydatki Budżetu Państwa 59453.70 61300 60200 60200 60200 63200
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 94.30 104 106 107 105 112
Produkcja Przemysłowa 4.00 2.7 3.6 3.5 3.2 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 3.2 1.7 1.5 1.7 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.20 5.5 5.7 5.2 3.2 6.9
Zmiany Zapasów -5059.00 1500 -590 -590 -590 -4610
Produkcja Samochodów 48650.00 32000 38900 45000 37000 42800
Rejestracje nowych samochodów 109012.00 80000 95000 105000 120000 100000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.60 -0.9 0.4 0.5 1.5 1.8
Produkcja w Górnictwie 3.00 1.4 1.5 1.5 1 1.6
Przemysłowy PMI 47.80 49.8 49.9 52 50.4 49.2
Produkcja Cementu 1181.00 1530 1350 1350 14000 1900
Zgodny-Wskaźnik 137.30 137 138 138 136 139
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 83.00 85 88 92 90 113
Wydatki Konsumpcyjne 198724.00 182746 181008 180834 181707 186801
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.93 5.02 5.02 5.02 4.77 5.02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.30 0.7 3.1 2.2 3 2.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.80 8.5 7.3 6.5 6 6.9
Cena Benzyny 0.50 0.48 0.47 0.46 0.45 0.46
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.30 66.3 66.1 66.1 66.1 65.7
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.30 1.6 2 2 2.5 3.7
Produkcja Budowlana 0.70 4.5 5 4.3 5 5


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.