Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 4.15 4.17 4.18 4.19 4.2 4.23
Indeks Giełdowy 1588.08 1565 1531 1499 1468 1406
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.62 3.6 3.65 3.71 3.76 3.87

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.00 2 1.5 1.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.10 3 5 3.9 6.5 5
Stopa Bezrobocia 4.60 4.5 4.5 4 3.8 4
Inflacja 2.20 2.3 2.5 2 1.5 2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2
Bilans Handlowy 21388.00 12200 24640 17800 20370 19820
Saldo Obrotów Bieżących 14411.00 16500 15000 15000 12000 14500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 3 2 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 60.70 65 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -3.20 -6 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Koniunktura w Przemyśle 87.50 105 110 105 105 105
Optymizm Konsumentów 64.30 95 105 105 105 105
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.00 2 1.5 1.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.10 3 5 3.9 6.5 5
PKB 336.66 359 380 380 380 380
Pkb W Cenach Stałych 336345.00 355249 365406 360220 349462 383676
Produkt Narodowy Brutto 331.40 345 362 358 344 380
Środki Trwałe Brutto 71450.00 79750 72342 77127 74237 75959
Pkb Per Capita 11637.35 12500 12900 12900 12900 12900
Pkb Per Capita Ppp 26435.17 27220 28590 28590 28590 28590
Rolnictwo w PKB 24130.00 28061 24948 23818 25071 26195
Budownictwo w PKB 12589.00 15081 14599 14487 13080 15329
Przemysł w PKB 81699.00 81011 86124 85868 84885 90430
Górnictwo w PKB 23992.00 28038 24109 25316 24928 25314
Usługi w PKB 189890.00 198855 211062 206536 197296 221616

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 4.60 4.5 4.5 4 3.8 4
Bezrobotni Zarejestrowani 748.80 640 640 640 640 590
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.40 69 70 70 70 70
Wolne Etaty 681119.00 404513 324813 324813 324813 306789
Płaca Minimalna 1200.00 1200 1300 1300 1300 1300
Wynagrodzenia w Przemyśle 3255.00 3890 3840 3840 3840 4150
Populacja 32.73 33.45 33.8 33.8 33.8 33.8
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 2933.00 3620 3840 3840 3840 3840

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 2.20 2.3 2.5 2 1.5 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.80 123 126 126 125 126
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.20 114 112 115 116 116
Wskaźnik Cen Eksportowych 120.60 120 120 120 120 120
Inflacja Żywności 1.90 3 3.5 3.5 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.30 8 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflacja Bazowa 0.60 2.5 2.1 2.1 2.1 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 127.40 117 118 118 118 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118.90 121 125 124 121 123
Cpi Transport 114.60 115 115 115 116 116

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2
Stopa Międzybankowa 1.94 1.94 1.94 1.94 2.19 2.19
Podaż Pieniądza M1 551831.45 616728 639907 639907 639907 717172
Podaż Pieniądza M2 2098883.99 2104409 2121132 2121132 2121132 2171300
Podaż Pieniądza M3 2104909.83 2138640 2154789 2177348 2177348 2234720
Rezerwy Walutowe 116463.00 112542 113474 113474 113474 104564
Bilans Banków 2981870.56 3182009 3201358 3201358 3201358 3372219
Kredyty dla Sektora prywatnego 2075968.50 2107638 2166824 2150693 2210906 2213020
Stopa Depozytowa 1.96 2.9 1.96 1.96 1.96 1.96
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 3
Bilans Banku Centralnego 536798.24 52116270 52813157 52813157 52813157 531917

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 21388.00 12200 24640 17800 20370 19820
Saldo Obrotów Bieżących 14411.00 16500 15000 15000 12000 14500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 3 2 2 2 2
Import 74199.00 72800 72500 72500 72500 75500
Eksport 95587.00 97000 95320 105870 99870 95320
Dług Zagraniczny 1020664.70 1000030 1026504 1026504 1026504 1026504
Terms of Trade 105.60 97.5 98.33 98.33 98.33 98.33
Dochody z Turystyki 12688.20 60015 75550 75550 75550 75550
Przyjazdy Turystów 9645.00 1550000 1550000 1550000 1550000 2000000
Rezerwy Złota 38.88 40 40 40 40 40
Wydobycie Ropy Naftowej 526.03 600 600 600 600 600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8243.00 8000 10000 10000 10000 10000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 60.70 65 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -3.20 -6 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Bilans Budżetu 1723.80 2800 750 2400 2400 2400
Wydatki Rządowe 43971.00 55044 57199 45040 45686 60059
Dochody Budżetu Państwa 56891.10 61050 65500 65500 65500 65500
Wydatki Budżetu Państwa 55167.30 60300 63100 63100 63100 63100
Wydatki Wojskowe 3910.00 3870 3870 3870 3870 3870

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 21.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 87.50 105 110 105 105 105
Produkcja Przemysłowa -0.70 5 3.5 3.5 3.5 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.60 1.1 1 1 1 2.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 29.80 5.5 3.5 3.5 3.5 6.9
Zmiany Zapasów 15800.00 -4100 -4500 -4500 -4500 -4810
Produkcja Samochodów 12897.00 40500 41000 41000 41000 40500
Rejestracje nowych samochodów 28594.00 130000 110000 110000 110000 150000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.10 1.1 1.5 1.5 1.5 1.8
Przemysłowy PMI 48.10 51 52 52 52 51
Produkcja w Górnictwie 20.70 3 3 3 3 3
Produkcja Cementu 1381.00 1500 1500 1500 1500 1500
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 108.20 119 121 121 121 122

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 64.30 95 105 105 105 105
Wydatki Konsumpcyjne 185135.00 192218 211948 219714 192355 222545
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.40 3.4 3.4 3.4 3.65 3.65
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.90 1.5 1 1 1 3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.50 3.5 2.5 2.5 2.5 6.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.80 71 73 73 73 75
Cena Benzyny 0.49 0.47 0.44 0.42 0.4 0.38

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -1.20 3.5 1.5 1.5 1.5 3.5
Produkcja Budowlana 42.60 6 3.5 5 5 6


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.