Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 4.17 4.18 4.19 4.2 4.21 4.23
Indeks Giełdowy 1509.14 1489 1470 1450 1431 1393
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.74 2.77 2.79 2.82 2.85 2.9

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -16.50 6.5 2.5 1.5 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.10 -5 2.5 4.9 8.5 6.5
Stopa Bezrobocia 4.70 4.5 4.5 4.3 4.3 4
Inflacja -1.40 -0.7 0.6 1.2 2.5 2
Stopa Procentowa 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.25
Bilans Handlowy 25147.00 500 1500 597200 -2580 -1800
Saldo Obrotów Bieżących 7556.00 6500 8800 9300 9800 10500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.30 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 51.80 53 53 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -3.20 -7.5 -7.5 -6.9 -6.9 -6.9
Koniunktura w Przemyśle 81.00 65 68 73 75 85
Optymizm Konsumentów 51.10 65 76 79 80 80
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -16.50 6.5 2.5 1.5 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.10 -5 2.5 4.9 8.5 6.5
PKB 364.70 333 333 359 359 359
Pkb W Cenach Stałych 289564.00 351500 379381 361019 314177 404041
Produkt Narodowy Brutto 289.20 344 369 358 314 392
Środki Trwałe Brutto 61337.00 80099 82310 79705 66551 87660
Pkb Per Capita 12478.20 12150 12150 12500 12500 12500
Pkb Per Capita Ppp 28350.60 26150 26150 27220 27220 27220
Rolnictwo w PKB 24527.00 27329 25186 23606 26612 26823
Budownictwo w PKB 8916.00 16539 16989 16102 9674 18094
Przemysł w PKB 64512.00 77928 83784 80506 69996 89229
Górnictwo w PKB 20891.00 22615 27024 26492 22667 28781
Usługi w PKB 167439.00 203139 222374 210918 181671 236828

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.70 4.5 4.5 4.3 4.3 4
Bezrobotni Zarejestrowani 745.10 759 748 674 663 640
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.10 66 68 68 69 69
Wolne Etaty 47431.00 95500 108408 128408 141333 204513
Płaca Minimalna 1200.00 1200 1200 1200 1200 1200
Wynagrodzenia w Przemyśle 3203.00 3710 3950 4180 4223 4380
Populacja 32.60 33.1 33.1 33.45 33.45 33.45
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 3087.00 3150 3150 3383 3383 3383

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -1.40 -0.7 0.6 1.2 2.5 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.10 121 123 122 122 125
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.70 103 109 105 106 112
Wskaźnik Cen Eksportowych 113.20 115 116 118 119 120
Inflacja Żywności 1.30 2 2.5 2.5 3 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.50 -2.3 1.5 2.5 5.5 2.5
Inflacja Bazowa 1.10 1.1 1.5 1.5 3 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 109.80 110 113 115 115 117
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118.10 121 123 124 121 125
Cpi Transport 103.20 114 116 105 100 118

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.25
Stopa Międzybankowa 1.97 1.73 1.48 1.48 1.48 1.98
Podaż Pieniądza M1 497168.95 491546 502602 513659 524715 546827
Podaż Pieniądza M2 2024041.58 2025631 2053269 2080907 2108545 2154608
Podaż Pieniądza M3 2029667.98 2045626 2076132 2042560 2090600 2138640
Rezerwy Walutowe 106615.74 105179 105110 105042 104974 104837
Bilans Banków 2900099.03 2944246 2991799 3039351 3086904 3182009
Kredyty dla Sektora prywatnego 2015752.70 1895697 2025874 2084288 2176299 2157555
Stopa Depozytowa 2.98 2.73 2.48 2.48 2.48 2.98
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 3
Bilans Banku Centralnego 494916.38 485447 490611 495774 500937 511264

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 25147.00 500 1500 597200 -2580 -1800
Saldo Obrotów Bieżących 7556.00 6500 8800 9300 9800 10500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.30 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5
Import 67384.00 65000 65800 70800 71830 72800
Eksport 92531.00 65500 67300 668000 69250 71000
Dług Zagraniczny 1002956.00 966937 973556 980174 986793 1000030
Terms of Trade 96.90 95.65 97.41 97.46 96.64 97.5
Dochody z Turystyki 86143.50 35050 35050 60015 60015 60015
Przyjazdy Turystów 671084.00 850000 995000 995000 1000000 1550000
Rezerwy Złota 38.90 39 39 39 39 40
Wydobycie Ropy Naftowej 492.00 550 600 650 660 670
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2231.00 5500 4700 11500 10900 11900

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 51.80 53 53 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -3.20 -7.5 -7.5 -6.9 -6.9 -6.9
Bilans Budżetu -8177.00 -17400 -6200 -3000 -2100 750
Wydatki Rządowe 40364.00 39551 55812 42511 43795 59440
Dochody Budżetu Państwa 56449.40 42500 55000 57500 57900 61050
Wydatki Budżetu Państwa 64626.40 59900 61200 60500 60000 60300
Wydatki Wojskowe 3208.00 3050 3050 3050 3870 3870

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 81.00 65 68 73 75 85
Produkcja Przemysłowa 1.20 1.1 3.5 5.2 6 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 1.5 1.5 1.5 1.3 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.70 3.5 3.5 4.5 6.9 6.9
Zmiany Zapasów 7315.00 3300 -2500 -4650 -5500 -4610
Produkcja Samochodów 44828.00 29000 31000 35000 37500 40500
Rejestracje nowych samochodów 102147.00 76000 85000 96350 99100 120000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.40 0.5 1.8 1.8 2 1.8
Przemysłowy PMI 49.30 50 49.2 49.7 50 49.4
Produkcja w Górnictwie -17.10 -8 1.6 2.5 5.5 3
Produkcja Cementu 1866.00 1500 1200 1100 1200 1500
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111.40 107 109 111 112 119

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 51.10 65 76 79 80 80
Wydatki Konsumpcyjne 165783.00 212689 220045 222658 179875 234348
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.70 3.45 3.2 3.2 3.2 3.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.10 0.8 2.5 2.5 3.5 3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.80 -1.5 4 5.5 6 6.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.00 69.5 69.5 70 70 71
Cena Benzyny 0.41 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.80 0.5 1 2.5 3 3.5
Produkcja Budowlana -44.90 3 5 8 20 6


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.