Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 4.27 4.28 4.29 4.3 4.31 4.34
Indeks Giełdowy 1596.48 1590 1569 1548 1528 1487
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.80 2.83 2.86 2.88 2.91 2.96

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.00 3.8 0.7 0.7 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.70 -6.4 2.4 4.9 8.5 6.5
Stopa Bezrobocia 5.30 5.5 4.5 4.5 4.4 4.4
Inflacja -2.90 -0.3 0.6 1.2 1.6 2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.25
Bilans Handlowy 10400.00 9500 1500 597200 -2580 -1800
Saldo Obrotów Bieżących 9504.00 -1500 3500 3500 9800 9950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 51.80 53 53 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -3.70 -7.5 -7.5 -7.5 -6.9 -6.9
Koniunktura w Przemyśle 85.50 72 76 78 80 85
Optymizm Konsumentów 80.80 74 76 79 80 80
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.00 3.8 0.7 0.7 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.70 -6.4 2.4 4.9 8.5 6.5
PKB 364.70 333 333 359 359 359
Pkb W Cenach Stałych 344155.00 348977 379011 361019 373408 403647
Produkt Narodowy Brutto 341.50 341 368 358 371 392
Środki Trwałe Brutto 75982.00 79524 82229 79705 82440 87574
Pkb Per Capita 12478.20 12150 12150 12500 12500 12500
Pkb Per Capita Ppp 28350.60 26150 26150 27220 27220 27220
Rolnictwo w PKB 22503.00 27133 25162 23606 24416 26797
Budownictwo w PKB 15350.00 16420 16973 16102 16655 18076
Przemysł w PKB 76745.00 77368 83702 80506 83268 89142
Górnictwo w PKB 25255.00 22453 26998 26492 27402 28753
Usługi w PKB 201066.00 201681 222157 210918 218157 236597

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.30 5.5 4.5 4.5 4.4 4.4
Bezrobotni Zarejestrowani 826.10 759 748 674 663 640
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.10 66 68 68 69 69
Wolne Etaty 204513.00 198108 188408 198408 201333 204513
Płaca Minimalna 1200.00 1200 1200 1200 1200 1200
Wynagrodzenia w Przemyśle 3340.00 3710 3950 4180 4223 4380
Populacja 32.60 33.1 33.1 33.45 33.45 33.45
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 3087.00 3150 3150 3383 3383 3383

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -2.90 -0.3 0.6 1.2 1.6 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.90 121 123 122 120 125
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.70 107 110 105 103 112
Wskaźnik Cen Eksportowych 114.80 115 116 118 119 120
Inflacja Żywności 1.20 2 2.5 2.5 3 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.50 2 2.2 2.2 3.5 2.2
Inflacja Bazowa 1.10 1.1 1.5 1.5 3 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 109.90 115 116 117 117 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117.90 121 123 124 120 125
Cpi Transport 90.90 114 116 105 92.35 118

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.25
Stopa Międzybankowa 2.03 2.3 2.3 2.3 2.3 2.55
Podaż Pieniądza M1 479419.79 491546 502602 513659 524715 546827
Podaż Pieniądza M2 2000159.78 2025631 2053269 2080907 2108545 2154608
Podaż Pieniądza M3 2006707.62 2026418 2042560 2042560 2090600 2138640
Rezerwy Walutowe 105091.23 105179 105110 105042 104974 104837
Bilans Banków 2858144.40 2944246 2991799 3039351 3086904 3182009
Kredyty dla Sektora prywatnego 1997348.15 1882087 2023897 2084288 2158504 2155451
Stopa Depozytowa 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 3.23
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 3 3 3
Bilans Banku Centralnego 483092.39 485447 490611 495774 500937 511264

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 10400.00 9500 1500 597200 -2580 -1800
Saldo Obrotów Bieżących 9504.00 -1500 3500 3500 9800 9950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
Import 52300.00 57000 65800 70800 71830 72800
Eksport 62686.00 66500 67300 668000 69250 71000
Dług Zagraniczny 975907.00 966937 973556 980174 986793 1000030
Terms of Trade 97.10 100 100 99.15 98.32 97.92
Dochody z Turystyki 86143.50 45050 45050 68015 68015 68015
Przyjazdy Turystów 671084.00 850000 995000 995000 1000000 1550000
Rezerwy Złota 38.90 39 39 39 39 40
Wydobycie Ropy Naftowej 634.00 640 650 650 660 670
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6370.73 5500 4700 11500 10900 11900

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 51.80 53 53 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -3.70 -7.5 -7.5 -7.5 -6.9 -6.9
Bilans Budżetu -17215.10 -10400 -2200 0 -500 -1050
Wydatki Rządowe 40525.00 39267 55758 42511 43970 59382
Dochody Budżetu Państwa 45321.50 42500 55000 59500 59500 61050
Wydatki Budżetu Państwa 62536.60 52900 57200 59500 60000 62100
Wydatki Wojskowe 3208.00 3050 3050 3050 3870 3870

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 85.50 72 76 78 80 85
Produkcja Przemysłowa -22.10 2.8 4.8 5.2 6 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -30.50 1.5 1.5 1.5 1.3 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.60 3.5 3.5 4.5 6.9 6.9
Zmiany Zapasów -3203.00 -3300 -3500 -4650 -5500 -4610
Produkcja Samochodów 12022.00 29000 31000 35000 37500 40500
Rejestracje nowych samochodów 1570.00 76000 85000 96350 99100 120000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 0.5 1.8 1.8 2 1.8
Przemysłowy PMI 51.00 48.2 49.2 49.7 50 49.4
Produkcja w Górnictwie 6.10 -3 1.6 2.5 5.5 3
Produkcja Cementu 1836.00 1000 1000 1100 1200 1500
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 109.20 133 135 145 148 148

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 80.80 74 76 79 80 80
Wydatki Konsumpcyjne 212257.00 211162 219830 222658 230299 234119
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.01 4.26 4.26 4.26 4.26 4.51
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 30.50 0.8 2.5 2.5 3.5 3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -16.20 4 4 5.5 6 6.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.20 69.5 69.5 70 70 71
Cena Benzyny 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.80 0.5 1 2.5 3 3.5
Produkcja Budowlana -6.30 3 5 8 11 6


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.