Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 4.16 4.21 4.22 4.23 4.24 4.26
Indeks Giełdowy 1601.25 1601 1589 1578 1566 1544
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.36 3.34 3.37 3.39 3.42 3.47
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.1 1.5 1.3 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 4.4 4.4 4.1 4.2 4.7
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4
Inflacja 1.40 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9
Stopa Procentowa 3.00 3 3 2.75 2.75 3
Bilans Handlowy 14271.10 12200 12000 16500 6100 11200
Saldo Obrotów Bieżących 14257.00 4500 9800 12500 5500 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
Dług Publiczny do PKB 51.80 55 55 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w przemyśle 94.30 104 106 107 105 112
Optymizm Konsumentów 83.00 85 88 92 90 113
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.1 1.5 1.3 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 4.4 4.4 4.1 4.2 4.7
PKB 354.35 385 385 425 425 425
Pkb W Cenach Stałych 348767.00 360230 372785 355720 363415 390306
Produkt Narodowy Brutto 347.20 349 365 349 362 382
Środki Trwałe Brutto 86307.00 89069 84445 82882 89932 88414
Pkb Per Capita 12109.50 12001 12001 12001 12227 12227
Pkb Per Capita Ppp 28176.40 27225 27225 27956 27956 27956
Rolnictwo w PKB 24192.00 28207 27086 25601 25208 28359
Budownictwo w PKB 16064.00 17964 17140 17339 16739 17946
Przemysł w PKB 79011.00 80523 82817 78762 82329 86710
Górnictwo w PKB 26019.00 25098 28311 27182 27112 29642
Usługi w PKB 199498.00 205299 213190 202824 207877 223210
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4
Bezrobotni Zarejestrowani 524.80 510 510 500 500 511
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.50 69.2 69.4 69.4 69 70.7
Wolne Etaty 231345.00 347500 345000 345000 360000 357000
Płaca Minimalna 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
Wynagrodzenia w Przemyśle 3681.00 3820 3800 3940 3970 4100
Populacja 32.40 32.9 32.4 32.75 32.75 32.75
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 2880.00 3200 3200 3400 3400 3400
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.40 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.50 123 123 123 123 126
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.40 109 105 107 107 107
Wskaźnik Cen Eksportowych 117.60 118 119 119 119 121
Inflacja Żywności 2.40 1.5 1.8 2 2.2 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.20 0.6 1.1 1.8 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.8 0.6 0.3 0.3
Inflacja Bazowa 2.00 0.8 1 1.2 0.8 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 115.40 116 116 116 116 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.10 122 122 123 123 125
Cpi Transport 114.60 119 119 116 116 121
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 3 2.75 2.75 3
Podaż Pieniądza M1 429595.30 421000 423500 423500 423500 437000
Stopa Międzybankowa 3.40 3.4 3.4 3.15 3.15 3.15
Podaż Pieniądza M2 1899917.40 1870000 1890000 1890000 1890000 1960000
Rezerwy Walutowe 106068.41 105800 106200 106200 105800 108700
Bilans Banków 2731687.32 2639000 2670000 2710000 2690000 2850000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1930372.88 1904581 1938061 1950680 2006651 2029149
Stopa Depozytowa 3.10 3.1 3.1 2.85 2.85 2.85
Bilans Banku Centralnego 456844.53 451500 450000 445000 440000 460000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 14271.10 12200 12000 16500 6100 11200
Saldo Obrotów Bieżących 14257.00 4500 9800 12500 5500 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
Import 73691.41 69800 72500 71500 74400 75800
Eksport 87962.50 84000 84500 88000 80500 87000
Dług Zagraniczny 931083.27 974466 965582 940731 941634 1010965
Terms of Trade 98.10 97.97 97.32 97.32 97.32 97.11
Dochody z Turystyki 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
Przyjazdy Turystów 2400561.00 2150000 2370000 2250000 2350000 2250000
Rezerwy Złota 38.88 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8
Wydobycie Ropy Naftowej 628.00 666 672 672 672 667
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4395.00 7500 11100 12000 11000 15900
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 51.80 55 55 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu 4234.10 -500 1300 1300 4300 2800
Wydatki Rządowe 39496.00 41943 56102 40218 41155 58739
Dochody Budżetu Państwa 63687.80 60800 66500 64500 556000 66000
Wydatki Budżetu Państwa 59453.70 61300 60200 60200 60200 63200
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 94.30 104 106 107 105 112
Produkcja Przemysłowa 1.20 2.7 3.6 3.5 3.2 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.40 3.2 1.7 1.5 1.7 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.00 5.5 5.7 5.2 3.2 6.9
Zmiany Zapasów -4618.00 1500 -590 -590 -590 -4610
Produkcja Samochodów 45748.00 32000 38900 45000 37000 42800
Rejestracje nowych samochodów 119397.00 80000 95000 105000 120000 100000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.30 -0.9 0.4 0.5 1.5 1.8
Produkcja w Górnictwie -8.40 1.4 1.5 1.5 1 1.6
Przemysłowy PMI 47.40 49.8 49.9 50.8 50.4 49.2
Produkcja Cementu 1319.00 1530 1350 1350 14000 1900
Zgodny-Wskaźnik 137.80 137 138 138 136 139
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 83.00 85 88 92 90 113
Wydatki Konsumpcyjne 203388.00 212682 207200 206872 211930 216938
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.82 4.89 4.89 4.64 4.64 4.64
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 0.7 3.1 2.2 3 2.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.10 8.5 7.3 6.5 6 6.9
Cena Benzyny 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.30 66.3 66.1 66.1 66.1 65.7
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.30 1.6 2 2 2.5 3.7
Produkcja Budowlana 0.80 4.5 5 4.3 5 5


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.