Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 4.18 4.14 4.15 4.16 4.17 4.19
Indeks Giełdowy 1605.36 1628 1614 1600 1586 1559
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.83 3.82 3.84 3.86 3.88 3.92
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.8 1.1 1.5 1.3 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 4.1 3.8 4.4 4.1 4.7
Stopa Bezrobocia 3.40 3.1 3.1 3 3.2 3.4
Inflacja 0.20 0.7 1 1.4 1.4 1.9
Stopa Procentowa 3.00 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Handlowy 14369.78 6600 12200 12000 16500 11200
Saldo Obrotów Bieżących 16387.00 5100 4500 9800 12500 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
Dług Publiczny do PKB 51.80 55 55 55 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6
Koniunktura w przemyśle 94.30 105 104 106 107 112
Optymizm Konsumentów 83.00 118 120 115 110 113
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.8 1.1 1.5 1.3 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 4.1 3.8 4.4 4.1 4.7
PKB 314.71 348 348 348 364 364
Pkb W Cenach Stałych 341710.00 306241 317626 336790 335822 352619
Produkt Narodowy Brutto 313.30 297 306 327 326 342
Środki Trwałe Brutto 79618.00 80800 78279 75606 75389 79160
Pkb Per Capita 11521.45 12001 12001 12001 12227 12227
Pkb Per Capita Ppp 26808.16 27225 27225 27225 27956 27956
Rolnictwo w PKB 24593.00 22398 26197 26603 26527 27854
Budownictwo w PKB 16656.00 13807 14793 14298 14256 14970
Przemysł w PKB 75660.00 72296 72946 76802 76581 80412
Górnictwo w PKB 26111.00 24321 23060 26581 26505 27831
Usługi w PKB 194836.00 169432 177752 188522 187981 197383
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 3.1 3.1 3 3.2 3.4
Bezrobotni Zarejestrowani 521.30 509 510 510 500 511
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.50 69.1 69.2 69.4 69.4 70.7
Wolne Etaty 281159.00 349000 347500 345000 345000 357000
Płaca Minimalna 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
Wynagrodzenia w Przemyśle 3706.00 3790 3820 3800 3940 4100
Populacja 32.40 32.9 32.9 32.4 32.75 32.75
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 2880.00 3200 3200 3200 3400 3400
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.20 0.7 1 1.4 1.4 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.10 120 122 123 122 125
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.70 108 110 106 107 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 116.80 118 118 119 119 121
Inflacja Żywności 1.10 3.6 3.8 4 3.8 4.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.50 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.3 0.5 0.8 0.6 0.3
Inflacja Bazowa 0.50 1.5 1.9 2.3 2.2 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 114.90 115 116 116 116 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120.70 119 121 122 122 124
Cpi Transport 114.10 118 118 119 113 121
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 3.00 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
Podaż Pieniądza M1 427587.35 419100 421000 423500 423500 437000
Stopa Międzybankowa 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
Podaż Pieniądza M2 1865388.52 1840000 1870000 1890000 1890000 1960000
Rezerwy Walutowe 103005.46 105100 105800 106200 106200 108700
Bilans Banków 2669878.22 2630000 2639000 2670000 2670000 2850000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1873851.60 1849000 1855000 1862000 1862000 1885000
Stopa Depozytowa 2.90 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Bilans Banku Centralnego 453720.10 479000 481500 485000 485000 512000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 14369.78 6600 12200 12000 16500 11200
Saldo Obrotów Bieżących 16387.00 5100 4500 9800 12500 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
Import 69700.00 72400 71800 72500 71500 75800
Eksport 84000.00 79000 84000 84500 88000 87000
Dług Zagraniczny 903679.82 947000 953000 957500 957500 968000
Terms of Trade 98.30 98.05 97.97 97.32 97.32 97.11
Dochody z Turystyki 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
Przyjazdy Turystów 2352422.00 2650000 2440000 2370000 2250000 2250000
Rezerwy Złota 38.90 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8
Wydobycie Ropy Naftowej 656.00 657 666 672 672 667
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21726.00 9800 7500 14100 12000 15900
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 51.80 55 55 55 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu 9069.10 -5600 -500 1300 1300 2800
Wydatki Rządowe 38634.00 37367 38079 52184 52034 54637
Dochody Budżetu Państwa 67168.60 54500 60800 61500 61500 66000
Wydatki Budżetu Państwa 58099.50 60100 61300 60200 60200 63200
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 94.30 105 104 106 107 112
Produkcja Przemysłowa 3.10 3.8 2.7 3.6 3.5 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 1.8 3.2 1.7 1.5 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.10 5.2 5.5 5.7 5.2 6.9
Zmiany Zapasów -5059.00 -3700 1500 -590 -590 -4610
Produkcja Samochodów 46324.00 35000 32000 39900 45000 42800
Rejestracje nowych samochodów 82545.00 115000 80000 95000 105000 100000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.20 0.3 -0.9 0.4 0.5 1.8
Produkcja w Górnictwie -0.20 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6
Przemysłowy PMI 49.40 49.1 49.8 49.9 52 49.2
Produkcja Cementu 1381.00 1530 1490 1450 1450 1900
Zgodny-Wskaźnik 136.80 137 137 138 138 139
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 83.00 118 120 115 110 113
Wydatki Konsumpcyjne 198724.00 169194 182746 182230 181707 190795
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.03 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.60 1.3 0.7 3.1 2.2 2.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.90 8.2 8.5 7.3 6.5 6.9
Cena Benzyny 0.50 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.00 66.4 66.3 66.1 66.1 65.7
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.10 1.5 1.6 2 2 3.7
Produkcja Budowlana 0.70 3.6 4.5 5 4.3 5


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.