Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 4.07 4.08 4.09 4.1 4.11 4.13
Indeks Giełdowy 1649.15 1693 1678 1662 1648 1619
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.80 3.92 3.94 3.96 3.98 4.02
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.4 0.5 1.5 1.5 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 4.2 4.1 3.8 3.7 3.2
Stopa Bezrobocia 3.30 3.2 3.1 3.1 3 3.4
Inflacja -0.40 0.2 1.2 1.1 1.4 1.9
Stopa Procentowa 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Handlowy 11521.73 5100 5850 4475 7000 5000
Saldo Obrotów Bieżących 10834.00 12700 11800 11500 11300 13200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
Dług Publiczny do PKB 50.90 55 55 55 55 53
Budżet Państwa do PKB -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
Koniunktura w przemyśle 95.30 106 105 104 106 112
Optymizm Konsumentów 98.00 112 118 120 115 113
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.4 0.5 1.5 1.5 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 4.2 4.1 3.8 3.7 3.2
PKB 314.50 348 348 348 348 364
Pkb W Cenach Stałych 322596.00 301932 307741 318873 325731 337457
Produkt Narodowy Brutto 313.30 293 299 307 314 325
Środki Trwałe Brutto 72420.00 76047 81196 78586 80276 83166
Pkb Per Capita 11521.45 12001 12001 12001 12001 12227
Pkb Per Capita Ppp 26808.16 27225 27225 27225 27225 27956
Rolnictwo w PKB 25482.00 22910 22508 26300 26866 27833
Budownictwo w PKB 13695.00 14727 14220 15185 15170 15716
Przemysł w PKB 73565.00 68857 72651 73232 74807 77500
Górnictwo w PKB 25461.00 26175 25047 23671 23648 24500
Usługi w PKB 180577.00 165558 170262 178450 182288 188850
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.30 3.2 3.1 3.1 3 3.4
Pracujący 14992.80 14950 14980 15010 15100 15500
Bezrobotni Zarejestrowani 515.60 509 509 510 510 511
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.60 68.8 69.1 69.2 69.4 70.7
Wolne Etaty 275496.00 352000 349000 347500 345000 357000
Płaca Minimalna 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
Wynagrodzenia w Przemyśle 3575.00 3690 3790 3820 3800 4100
Populacja 32.05 32.9 32.9 32.9 32.4 32.75
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 2880.00 3200 3200 3200 3200 3400
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -0.40 0.2 1.2 1.1 1.4 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.80 124 122 123 124 127
Deflator Pkb 115.00 118 119 122 126 132
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.40 109 108 110 107 110
Wskaźnik Cen Eksportowych 116.10 118 118 118 119 121
Inflacja Żywności 1.00 3.1 3.6 3.8 4 4.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.60 2.5 1.3 1.6 1.9 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.8 -0.3 0.5 0.8 0.3
Inflacja Bazowa 0.30 0.9 1.5 1.9 2.3 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 114.10 115 115 116 116 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120.70 121 121 122 123 126
Cpi Transport 111.20 120 119 119 121 123
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Podaż Pieniądza M0 101272.97 99000 100700 101500 102900 105500
Podaż Pieniądza M1 428103.96 417500 419100 421000 423500 437000
Stopa Międzybankowa 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
Podaż Pieniądza M2 1871830.33 1820000 1840000 1870000 1890000 1960000
Podaż Pieniądza M3 1881528.41 1830000 1850000 1870000 1910000 2040000
Rezerwy Walutowe 103564.60 104700 105100 105800 106200 108700
Bilans Banków 2668999.04 2610000 2630000 2639000 2670000 2850000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1866819.69 1843000 1849000 1855000 1862000 1885000
Stopa Depozytowa 2.90 3 3 3 3 3
Bilans Banku Centralnego 450943.70 477000 479000 481500 485000 512000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 11521.73 5100 5850 4475 7000 5000
Saldo Obrotów Bieżących 10834.00 12700 11800 11500 11300 13200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
Import 73887.73 73200 71400 73800 75500 76800
Eksport 85409.50 83400 83100 82750 82500 87000
Dług Zagraniczny 924887.22 941000 947000 953000 957500 968000
Terms of Trade 98.30 97.71 98.05 97.97 97.32 97.11
Dochody z Turystyki 84135.20 83800 83800 83800 83800 84100
Przyjazdy Turystów 2352422.00 2520000 2650000 2440000 2370000 2250000
Rezerwy Złota 38.90 37.6 37.4 37.4 37.4 37.8
Wydobycie Ropy Naftowej 654.00 661 657 666 672 667
Rachunek kapitałowy 164.26 -7400 -12000 -5300 4900 7800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12882.00 13700 9800 7500 14100 15900
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 50.90 55 55 55 55 53
Budżet Państwa do PKB -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
Bilans Budżetu 3868.30 -3200 -5600 -500 1300 2800
Wydatki Rządowe 49985.00 35343 38483 39088 39051 40456
Dochody Budżetu Państwa 58919.60 56100 54500 60800 61500 66000
Wydatki Budżetu Państwa 55051.30 59300 60100 61300 60200 63200
Wydatki Wojskowe 3505.40 3750 3750 3750 3750 3870
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 95.30 106 105 104 106 112
Produkcja Przemysłowa 3.20 4.2 3.8 2.7 3.6 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 -0.7 1.8 3.2 1.7 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.20 4.9 5.2 5.5 5.7 6.9
Zmiany Zapasów -2065.00 2300 -3700 1500 -590 -4610
Produkcja Samochodów 51137.00 41948 41943 40003 39900 42800
Rejestracje nowych samochodów 96201.00 111000 115000 119000 125000 146000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.30 -0.3 0.3 -0.9 0.4 1.8
Produkcja w Górnictwie -0.90 0.8 1.2 1.4 1.5 1.6
Przemysłowy PMI 47.60 50 49.1 49.8 49.9 49.2
Produkcja Cementu 1463.00 1580 1530 1490 1450 1900
Zgodny-Wskaźnik 138.00 136 137 137 138 139
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 98.00 112 118 120 115 113
Wydatki Konsumpcyjne 174550.00 166225 170023 183464 187409 194156
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.04 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.80 2.1 1.3 0.7 3.1 2.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.60 7.7 8.2 8.5 7.3 6.9
Cena Benzyny 0.51 0.5 0.48 0.47 0.46 0.46
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.00 66.6 66.4 66.3 66.1 65.7
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.10 7.8 7.3 6.9 6.7 7.7
Produkcja Budowlana 4.10 5.3 3.6 4.5 5 5


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.