Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 4.14 4.19 4.2 4.21 4.22 4.24
Indeks Giełdowy 1609.73 1587 1576 1566 1555 1534
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.44 3.47 3.5 3.53 3.56 3.62
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.5 1.3 1.4 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 4.4 4.1 4.2 4.5 4.7
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.3 3.2 3.3 3.4
Inflacja 1.10 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9
Stopa Procentowa 3.00 3 2.75 2.75 3 3
Bilans Handlowy 8337.14 12000 16500 17500 15100 11200
Saldo Obrotów Bieżących 14257.00 9800 12500 5500 10000 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Dług Publiczny do PKB 51.80 55 53 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle 94.20 102 107 105 110 112
Optymizm Konsumentów 93.40 88 92 90 95 100
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.5 1.3 1.4 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 4.4 4.1 4.2 4.5 4.7
PKB 354.35 385 425 425 425 425
Pkb W Cenach Stałych 348767.00 334532 334209 355720 363415 345237
Produkt Narodowy Brutto 347.20 325 325 349 362 335
Środki Trwałe Brutto 86307.00 75100 75027 82882 89932 77503
Pkb Per Capita 12109.50 12001 12001 12001 12227 12227
Pkb Per Capita Ppp 28176.40 27225 27956 27956 27956 27956
Rolnictwo w PKB 24192.00 26425 26399 25601 25208 27270
Budownictwo w PKB 16064.00 14202 14188 17339 16739 14656
Przemysł w PKB 79011.00 76287 76213 78762 82329 78728
Górnictwo w PKB 26019.00 26403 26378 27182 27112 27248
Usługi w PKB 199498.00 187258 187078 202824 207877 193251
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.3 3.2 3.3 3.4
Bezrobotni Zarejestrowani 521.40 516 530 534 519 511
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.70 69.4 69.4 69 69 70.7
Wolne Etaty 244676.00 345000 345000 360000 360000 357000
Płaca Minimalna 1100.00 1100 1100 1100 1100 1200
Wynagrodzenia w Przemyśle 4002.00 3800 3940 3970 3910 4100
Populacja 32.40 32.61 32.83 32.83 32.83 32.83
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 2880.00 3200 3400 3400 3400 3400
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.10 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.80 123 123 123 124 126
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.30 105 107 107 107 107
Wskaźnik Cen Eksportowych 117.40 119 119 119 119 121
Inflacja Żywności 2.20 1.8 2 2.2 2 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.40 1.1 1.8 2 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.8 0.6 0.3 0.2 0.3
Inflacja Bazowa 1.50 1 1.2 0.8 1.5 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 116.30 116 116 116 116 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.70 122 123 123 124 125
Cpi Transport 114.60 119 116 116 116 121
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 2.75 2.75 3 3
Podaż Pieniądza M1 434266.88 423500 423500 423500 423500 437000
Stopa Międzybankowa 3.40 3.4 3.4 3.4 3.65 3.65
Podaż Pieniądza M2 1904690.30 1890000 1890000 1890000 1890000 1960000
Rezerwy Walutowe 105229.08 102200 102200 105900 107000 108700
Bilans Banków 2765046.53 2670000 2710000 2690000 2690000 2850000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1944304.50 1862000 1938061 1950680 2006651 1885000
Stopa Depozytowa 3.10 3.1 3.1 3.1 3.35 3.35
Bilans Banku Centralnego 459263.36 440000 445000 440000 460000 460000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 8337.14 12000 16500 17500 15100 11200
Saldo Obrotów Bieżących 14257.00 9800 12500 5500 10000 9500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Import 69367.19 72500 70500 63400 67000 75800
Eksport 77704.30 84500 88000 78500 85500 87000
Dług Zagraniczny 931083.27 957500 965582 940731 941634 968000
Terms of Trade 99.00 97.32 97.32 97.32 97.32 97.11
Dochody z Turystyki 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
Przyjazdy Turystów 2400561.00 2370000 2350000 2420000 2200000 2250000
Rezerwy Złota 38.88 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8
Wydobycie Ropy Naftowej 499.00 672 672 672 672 667
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4395.37 11100 12000 11000 15000 15900
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 51.80 55 53 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu -3230.10 1300 1300 3100 493800 2800
Wydatki Rządowe 39496.00 51834 51784 40218 41155 53493
Dochody Budżetu Państwa 62085.90 66500 64500 556000 556000 66000
Wydatki Budżetu Państwa 65316.00 60200 61400 62200 62900 63200
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 23.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 94.20 102 107 105 110 112
Produkcja Przemysłowa 1.70 2 3.5 3.2 2.8 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 1.7 1.5 1.7 1.7 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.50 5.7 5.2 3.2 3.5 6.9
Zmiany Zapasów -4618.00 -590 -590 -590 -590 -4610
Produkcja Samochodów 44363.00 37900 45000 35000 34000 42800
Rejestracje nowych samochodów 119397.00 95000 105000 110000 76000 100000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.80 0.4 0.5 1.5 0.5 1.8
Produkcja w Górnictwie -1.60 1.5 1.5 1 -3 1.6
Przemysłowy PMI 49.30 49.9 50.8 50.4 50.4 49.2
Produkcja Cementu 1278.00 1350 1350 1250 1400 1700
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 139.80 138 138 136 136 139
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 93.40 88 92 90 95 100
Wydatki Konsumpcyjne 203388.00 181008 180834 206872 211930 186801
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.76 4.76 4.76 4.76 5.01 5.01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.00 3.1 2.2 3 0.8 2.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.20 7.3 6.5 6 6 6.9
Cena Benzyny 0.50 0.44 0.43 0.42 0.41 0.38
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.00 68 68.3 68.1 68.5 68.5
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.90 2 2 2.5 2.2 3.7
Produkcja Budowlana 0.60 2 4.3 5 3 5


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.