Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.2
Indeks Giełdowy 1589.05 1551 1530 1510 1490 1450
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.29 3.32 3.35 3.38 3.41 3.48

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 1.5 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 14 4.5 6.5 3.4 4
Stopa Bezrobocia 4.60 4.7 4.5 4.5 4 3.5
Inflacja 4.70 5.4 4 3 1.6 2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
Bilans Handlowy 20476.00 5000 10420 12200 12200 9820
Saldo Obrotów Bieżących 12294.00 19000 17350 16500 15000 16500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2 2 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 52.70 58 58 58 54 54
Budżet Państwa do PKB -3.20 -6 -6 -6 -4.3 -4.3
Koniunktura w Przemyśle 60.00 75 80 85 88 96
Optymizm Konsumentów 90.00 90 85 85 90 88
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 1.5 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 14 4.5 6.5 3.4 4
PKB 364.68 359 359 359 380 380
Pkb W Cenach Stałych 343067.00 330103 366732 380594 369515 395817
Produkt Narodowy Brutto 340.90 330 361 377 366 392
Środki Trwałe Brutto 73454.00 69924 75919 75349 73156 78363
Pkb Per Capita 12478.20 12500 12500 12500 12900 12900
Pkb Per Capita Ppp 28350.60 27220 27220 27220 28590 28590
Rolnictwo w PKB 22684.00 27961 29101 25985 25229 27024
Budownictwo w PKB 13797.00 10164 15530 15206 14763 15814
Przemysł w PKB 81779.00 73544 86283 89704 87093 93292
Górnictwo w PKB 24110.00 23816 22591 25111 24380 26115
Usługi w PKB 196701.00 190880 209018 219835 213436 228629

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.60 4.7 4.5 4.5 4 3.5
Bezrobotni Zarejestrowani 742.70 663 658 640 640 590
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.60 69 69 69 70 70
Wolne Etaty 449581.00 441333 472555 404513 324813 306789
Płaca Minimalna 1200.00 1200 1200 1200 1300 1300
Wynagrodzenia w Przemyśle 3304.00 3740 3680 3890 3840 4150
Populacja 32.73 33.45 33.45 33.45 33.8 33.8
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 3224.00 3620 3620 3620 3840 3840

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 4.70 5.4 4 3 1.6 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123.10 126 125 124 125 127
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.50 115 112 114 112 116
Wskaźnik Cen Eksportowych 116.40 119 119 120 120 120
Inflacja Żywności 1.50 3 3 3 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.60 15 11 8 2.5 2.5
Inflacja Bazowa 0.70 3 2.5 2.5 2.1 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 120.80 115 117 117 118 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.90 124 123 122 124 124
Cpi Transport 114.30 103 107 108 116 111

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
Stopa Międzybankowa 1.94 1.94 1.69 1.69 1.69 1.94
Podaż Pieniądza M1 551531.10 570369 593548 616728 639907 717172
Podaż Pieniądza M2 2073628.24 2070964 2087686 2104409 2121132 2171300
Podaż Pieniądza M3 2078978.51 2090600 2111264 2138640 2154789 2234720
Rezerwy Walutowe 111603.44 110678 111610 112542 113474 104564
Bilans Banków 2961972.81 3086904 3134172 3182009 3201358 3372219
Kredyty dla Sektora prywatnego 2060502.84 2286619 2123982 2179257 2133806 2266427
Stopa Depozytowa 2.98 2.98 2.73 2.73 2.73 2.98
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 3
Bilans Banku Centralnego 514253.48 500937 511264 52116270 52813157 531917

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 20476.00 5000 10420 12200 12200 9820
Saldo Obrotów Bieżących 12294.00 19000 17350 16500 15000 16500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2 2 2 2 2
Import 85144.00 71830 71500 72800 72500 75500
Eksport 105620.00 82250 83500 83000 85320 85320
Dług Zagraniczny 1039656.00 986793 989653 1000030 1026504 1026504
Terms of Trade 103.70 100 96.64 97.11 97.5 98.33
Dochody z Turystyki 12688.20 60015 60015 60015 75550 75550
Przyjazdy Turystów 9645.00 1000000 1200000 1550000 1550000 2000000
Rezerwy Złota 38.88 39 39 40 40 40
Wydobycie Ropy Naftowej 544.93 600 600 600 600 600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9137.00 9000 8500 8000 10000 10000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 52.70 58 58 58 54 54
Budżet Państwa do PKB -3.20 -6 -6 -6 -4.3 -4.3
Bilans Budżetu -12673.30 -3000 -2100 2800 750 2400
Wydatki Rządowe 42895.00 46015 45326 59576 57842 61959
Dochody Budżetu Państwa 49527.20 57900 58100 61050 65500 65500
Wydatki Budżetu Państwa 62200.50 60000 59500 60300 63100 63100
Wydatki Wojskowe 3910.00 3870 3870 3870 3870 3870

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 21.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 60.00 75 80 85 88 96
Produkcja Przemysłowa 50.10 6 4.3 5 3.5 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.50 1.3 1.3 1.1 1 2.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 68.00 6.9 5.5 5.5 3.5 6.9
Zmiany Zapasów -1605.00 -5500 -4100 -4100 -4500 -4810
Produkcja Samochodów 47764.00 37500 38000 40500 41000 40500
Rejestracje nowych samochodów 157542.00 145000 130000 130000 110000 150000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.80 2 1.1 1.1 1.5 1.8
Przemysłowy PMI 51.30 50 51 51 52 51
Produkcja w Górnictwie 14.30 5.5 4.5 3 3 3
Produkcja Cementu 1309.00 1200 1300 1500 1500 1500
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 114.50 117 117 119 121 122

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 90.00 90 85 85 90 88
Wydatki Konsumpcyjne 209251.00 188993 223277 220757 214332 229588
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.45 3.47 3.22 3.22 3.22 3.47
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.50 3.5 1.5 1.5 1 3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 56.40 6 3.5 3.5 2.5 6.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.40 70 70 71 73 75
Cena Benzyny 0.50 0.45 0.42 0.43 0.38 0.36

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.80 3 3 3.5 1.5 3.5
Produkcja Budowlana -10.50 20 11 6 3.5 6


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.