Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 4.39 4.4 4.41 4.42 4.44 4.46
Indeks Giełdowy 1532.23 1522 1494 1468 1442 1391
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.21 4.42 4.46 4.5 4.55 4.64

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.90 1 1.3 1.3 1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 5.9 6.4 5.8 5.1 4.8
Stopa Bezrobocia 4.10 4.4 4.2 4.2 3.8 3.6
Inflacja 2.20 2.8 3.3 2.5 2 2.5
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.5 2.5 2.75
Bilans Handlowy 23548.00 4537 -3110 -4870 5789 1510
Saldo Obrotów Bieżących 2983.00 15000 12000 14500 14500 16500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2 2 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 60.70 60 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -3.20 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Koniunktura w Przemyśle 122.00 105 105 105 105 102
Optymizm Konsumentów 99.00 105 105 105 105 100
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.90 1 1.3 1.3 1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 5.9 6.4 5.8 5.1 4.8
PKB 336.66 380 380 380 380 440
Pkb W Cenach Stałych 360239.00 356189 357307 392171 378611 410995
Produkt Narodowy Brutto 346.60 351 350 381 364 400
Środki Trwałe Brutto 73632.00 75666 69189 72564 77387 76047
PKB Per Capita 10616.85 12900 12900 12900 12900 12900
PKB Per Capita PPP 26435.17 28590 28590 28590 28590 28590
Rolnictwo w PKB 22604.00 25554 29222 26408 23757 27675
Budownictwo w PKB 12922.00 13332 12571 13294 13581 13932
Przemysł w PKB 87191.00 86519 87149 97241 91638 101908
Górnictwo w PKB 24066.00 25408 22274 24989 25293 26188
Usługi w PKB 209560.00 201094 202623 225632 220248 236463

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 4.10 4.4 4.2 4.2 3.8 3.6
Bezrobotni Zarejestrowani 669.20 640 640 590 590 590
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.20 70 70 70 70 70
Wolne Etaty 1333677.00 324813 324813 306789 306789 306789
Płaca Minimalna 1500.00 1500 1500 1500 1500 1500
Wynagrodzenia w Przemyśle 3429.00 3804 3994 4074 4115 4240
Populacja 32.73 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 2933.00 3840 3840 3840 3840 3920

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 2.20 2.8 3.3 2.5 2 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125.60 127 127 128 128 131
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.30 117 119 118 125 120
Wskaźnik Cen Eksportowych 125.90 120 120 120 120 120
Inflacja Żywności 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Inflacja Bazowa 2.00 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 141.60 118 118 118 118 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122.70 125 123 125 125 128
Cpi Transport 117.20 118 118 118 119 119
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.7 0.1 0.1 0.4 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.60 4.5 4.5 2 2 2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.5 2.5 2.75
Stopa Międzybankowa 2.25 2.25 2.5 2.75 2.75 3
Podaż Pieniądza M1 592214.44 639907 639907 717172 717172 809889
Podaż Pieniądza M2 2196197.22 2121132 2121132 2171300 2171300 2238190
Podaż Pieniądza M3 2203024.24 2177348 2177348 2234720 2234720 2234720
Rezerwy Walutowe 115624.92 113474 113474 104564 104564 119998
Bilans Banków 3162828.04 3213677 3245814 3278272 3311055 3411383
Kredyty dla Sektora prywatnego 2146724.29 2192092 2224468 2241139 2256207 2348714
Stopa Depozytowa 1.56 1.56 1.81 2.06 2.06 2.31
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 3 3 3
Bilans Banku Centralnego 542702.39 52813157 52813157 531917 531917 531917

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 23548.00 4537 -3110 -4870 5789 1510
Saldo Obrotów Bieżących 2983.00 15000 12000 14500 14500 16500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2 2 2 2 2
Import 103947.43 111333 102980 100190 92320 100889
Eksport 127495.00 115870 99870 95320 98109 102399
Dług Zagraniczny 1070267.00 1026504 1026504 1026504 1026504 1026504
Terms of Trade 112.50 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
Dochody z Turystyki 12688.20 75550 75550 75550 75550 75550
Przyjazdy Turystów 36013.00 1550000 1550000 2000000 2000000 2000000
Rezerwy Złota 38.88 40 40 40 40 40
Wydobycie Ropy Naftowej 489.00 620 610 630 630 600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 24375.00 10000 10000 10000 10000 10000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 60.70 60 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -3.20 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Bilans Budżetu 24602.00 2400 2400 2400 2400 2400
Wydatki Rządowe 45649.00 46565 49810 61538 47977 64491
Dochody Budżetu Państwa 88083.30 65500 65500 65500 65500 65500
Wydatki Budżetu Państwa 63481.30 63100 63100 63100 63100 63100
Wydatki Wojskowe 3910.00 3870 3870 3870 3870 3870

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 21.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 122.00 105 105 105 105 102
Produkcja Przemysłowa 5.10 3.5 3.5 3.5 3.5 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.60 1 1 2.5 2.5 2.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.20 3.5 3.5 3.5 3.5 6.9
Zmiany Zapasów 5760.00 -4500 -4500 -4810 -4810 -4810
Produkcja Samochodów 55137.00 41000 41000 41000 41000 40500
Rejestracje nowych samochodów 91625.00 110000 110000 150000 150000 150000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8
Produkcja Cementu 2417.00 1500 1500 1500 1500 1500
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 120.40 121 121 122 122 122
Produkcja w Górnictwie -0.40 3 3 3 3 3
Przemysłowy PMI 51.60 51 52 51 51 51

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 99.00 105 105 105 105 100
Wydatki Konsumpcyjne 422452.00 196058 217831 227476 443997 238395
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.48 3.48 3.73 3.98 3.98 4.23
Cena Benzyny 0.47 0.49 0.5 0.52 0.54 0.54
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 73.60 73 73 75 75 75
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.20 1 1 3 3 3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.80 2.5 2.5 2.5 2.5 6.9

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.80 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5
Produkcja Budowlana -6.10 5 5 5 5 6


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.