Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.2
Indeks Giełdowy 1612.25 1587 1566 1545 1525 1484
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.04 3.07 3.09 3.12 3.15 3.21

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 1.5 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.40 14 4.5 6.5 3.4 4
Stopa Bezrobocia 4.80 4.3 3.9 3.5 3.5 3.5
Inflacja 0.10 3.4 3 3 1.6 2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
Bilans Handlowy 17900.00 5000 10420 12200 12200 9820
Saldo Obrotów Bieżących 18965.00 19000 17350 16500 15000 16500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2 2 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 52.70 58 58 58 54 54
Budżet Państwa do PKB -3.20 -6 -6 -6 -4.3 -4.3
Koniunktura w Przemyśle 60.00 75 80 85 88 96
Optymizm Konsumentów 90.00 90 85 85 90 88
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 1.5 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.40 14 4.5 6.5 3.4 4
PKB 364.68 359 359 359 380 380
Pkb W Cenach Stałych 357365.00 341746 330103 355249 380594 395817
Produkt Narodowy Brutto 353.90 339 330 345 377 392
Środki Trwałe Brutto 70750.00 75450 69924 79750 75349 78363
Pkb Per Capita 12478.20 12500 12500 12500 12900 12900
Pkb Per Capita Ppp 28350.60 27220 27220 27220 28590 28590
Rolnictwo w PKB 24399.00 22345 27961 28061 25985 27024
Budownictwo w PKB 14278.00 15243 10164 15081 15206 15814
Przemysł w PKB 84229.00 76208 73544 81011 89704 93292
Górnictwo w PKB 23578.00 25078 23816 28038 25111 26115
Usługi w PKB 206418.00 199659 190880 198855 219835 228629

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.80 4.3 3.9 3.5 3.5 3.5
Bezrobotni Zarejestrowani 777.50 663 658 640 640 590
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.50 69 69 69 70 70
Wolne Etaty 454974.00 441333 472555 404513 324813 306789
Płaca Minimalna 1200.00 1200 1200 1200 1300 1300
Wynagrodzenia w Przemyśle 3533.00 3740 3680 3890 3840 4150
Populacja 32.73 33.45 33.45 33.45 33.8 33.8
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 3224.00 3620 3620 3620 3840 3840

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.10 3.4 3 3 1.6 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.50 123 124 124 124 127
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.80 117 115 111 114 116
Wskaźnik Cen Eksportowych 114.50 119 119 120 120 120
Inflacja Żywności 1.40 3 3 3 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.70 15 11 8 2.5 2.5
Inflacja Bazowa 0.70 3 2.5 2.5 2.1 2.5
Wskaźnik Cen Importowych 116.20 115 117 117 118 118
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.60 122 122 122 124 124
Cpi Transport 111.60 101 106 108 113 111

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
Stopa Międzybankowa 1.94 1.94 1.94 3.65 1.69 2.19
Podaż Pieniądza M1 541111.62 570369 593548 616728 639907 717172
Podaż Pieniądza M2 2055567.09 2070964 2087686 2104409 2121132 2171300
Podaż Pieniądza M3 2058722.65 2090600 2111264 2138640 2154789 2234720
Rezerwy Walutowe 109517.54 110678 111610 112542 113474 104564
Bilans Banków 2938476.86 3086904 3134172 3182009 3201358 3372219
Kredyty dla Sektora prywatnego 2052169.03 1973020 2286619 2123982 2179257 2266427
Stopa Depozytowa 2.98 2.98 2.98 2.9 2.73 3.23
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 2 2 2 2 3
Bilans Banku Centralnego 491189.69 500937 511264 52116270 52813157 531917

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 17900.00 5000 10420 12200 12200 9820
Saldo Obrotów Bieżących 18965.00 19000 17350 16500 15000 16500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2 2 2 2 2
Import 69704.00 71830 71500 72800 72500 75500
Eksport 87567.00 82250 83500 83000 85320 85320
Dług Zagraniczny 958455.56 986793 989653 1000030 1026504 1026504
Terms of Trade 101.50 100 96.64 97.11 97.5 98.33
Dochody z Turystyki 12688.20 60015 60015 60015 75550 75550
Przyjazdy Turystów 10568.00 1000000 1200000 1550000 1550000 2000000
Rezerwy Złota 38.88 39 39 40 40 40
Wydobycie Ropy Naftowej 545.81 600 600 600 600 600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6140.00 9000 8500 8000 10000 10000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 52.70 58 58 58 54 54
Budżet Państwa do PKB -3.20 -6 -6 -6 -4.3 -4.3
Bilans Budżetu 23160.00 -3000 -2100 2800 750 2400
Wydatki Rządowe 55940.00 40241 46015 55044 59576 61959
Dochody Budżetu Państwa 76902.00 57900 58100 61050 65500 65500
Wydatki Budżetu Państwa 53742.00 60000 59500 60300 63100 63100
Wydatki Wojskowe 3827.00 3870 3870 3870 3870 3870

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 21.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 60.00 75 80 85 88 96
Produkcja Przemysłowa 1.50 6 4.3 5 3.5 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6.40 1.3 1.3 1.1 1 2.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.10 6.9 5.5 5.5 3.5 6.9
Zmiany Zapasów -1421.00 -5500 -4100 -4100 -4500 -4810
Produkcja Samochodów 40301.00 37500 38000 40500 41000 40500
Rejestracje nowych samochodów 98085.00 145000 130000 130000 110000 150000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.70 2 1.1 1.1 1.5 1.8
Przemysłowy PMI 49.90 50 51 51 52 51
Produkcja w Górnictwie -5.40 5.5 4.5 3 3 3
Produkcja Cementu 2459.00 1200 1300 1500 1500 1500
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111.00 117 117 119 121 122

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 90.00 90 85 85 90 88
Wydatki Konsumpcyjne 207284.00 210771 188993 192218 220757 229588
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.49 3.44 3.44 5.02 3.19 3.69
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.00 3.5 1.5 1.5 1 3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.10 6 3.5 3.5 2.5 6.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 74.70 70 70 71 73 75
Cena Benzyny 0.48 0.45 0.42 0.43 0.38 0.36

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.80 3 3 3.5 1.5 3.5
Produkcja Budowlana -14.20 20 11 6 3.5 6


Malezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.