Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.06 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 1.8 2019-09
Inflacja 2.73 2019-09
Stopa Procentowa 2 2019-10
Bilans Handlowy -6527560 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 157999 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 27.5 2016-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2018-09
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2019-06
PKB 54.55 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 101564 2019-06
Środki Trwałe Brutto 13372 2019-06
Pkb Per Capita 58054 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 108831 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 366754 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.8 2019-09
Pracujący 387 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 6.6 2019-06
Populacja 0.66 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.2 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 16000 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 13000 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.73 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2019-09
Cpi Transport 125 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 114 2018-09
Inflacja Żywności 4.41 2019-09
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 127 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-10
Stopa Międzybankowa 2.16 2019-10
Podaż Pieniądza M1 81422 2019-09
Podaż Pieniądza M2 671391 2019-09
Rezerwy Walutowe 21184 2019-09
Podaż Pieniądza M0 15711 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6527560 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 157999 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 27.5 2016-12
Eksport 1020510 2019-09
Import 7548070 2019-09
Przyjazdy Turystów 2764924 2019-09
Rachunek kapitałowy 139587 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 18677 2017-12
Terms of Trade 99.7 2018-09
Dochody z Turystyki 18352 2018-09
Rząd Ostatni okres
Bilans Budżetu 13872 2018-12
Wydatki Rządowe 10028 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 34305 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 20433 2018-12
Rating Kredytowy 87.5
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -24.2 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 18.7 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.7 2018-09
Zmiany Zapasów -238 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 1365 2018-11
Produkcja Energii Elektrycznej 75.3 2018-07
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.5 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 26401 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 41423 2012-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 493370 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 270 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Macau - Wskaźniki ekonomiczne.