Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -45.9 2020-12
Stopa Bezrobocia 2.7 2021-01
Inflacja -1.18 2021-01
Stopa Procentowa 0.5 2020-12
Bilans Handlowy -9267200 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 142814 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 33 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 12 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2021-12
Przypadki koronawirusa 48 2021-03
Śmierć koronawirusa 0 2021-03
Odzyskany koronawirus 47 2021-03

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -45.9 2020-12
PKB 53.86 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 60285 2020-12
Środki Trwałe Brutto 17132 2020-12
Pkb Per Capita 55110 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 123965 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 390971 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.7 2021-01
Pracujący 389 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 11 2020-12
Populacja 0.68 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.5 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 15000 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 10000 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.18 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2021-01
Cpi Transport 103 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 115 2020-09
Inflacja Żywności -0.08 2021-01
Deflator Pkb 102 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 149 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-12
Stopa Międzybankowa 0.25 2021-02
Podaż Pieniądza M1 81952 2021-01
Podaż Pieniądza M2 695876 2021-01
Stopa Depozytowa 0.21 2020-12
Rezerwy Walutowe 24475 2021-01
Podaż Pieniądza M0 50171 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -9267200 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 142814 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 33 2019-12
Eksport 1424452 2021-01
Import 10691668 2021-01
Przyjazdy Turystów 556765 2021-01
Rachunek kapitałowy 95503 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -38643 2019-12
Terms of Trade 99.9 2020-09
Dochody z Turystyki 1012 2020-09

Rząd Ostatni okres
Bilans Budżetu -7397 2020-09
Wydatki Rządowe 14791 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 10275 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 17672 2020-09
Rating Kredytowy 87 2021-03

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -38.1 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.53 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -49.1 2020-09
Zmiany Zapasów 454 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 1197 2020-12
Produkcja Energii Elektrycznej 368 2020-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.6 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 25128 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 555763 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 269 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 48 2021-03
Śmierć koronawirusa 0 2021-03
Odzyskany koronawirus 47 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Macau - Wskaźniki ekonomiczne.