Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.06 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 1.7 2019-06
Inflacja 2.6 2019-07
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Bilans Handlowy -5748770 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 134527 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 27.5 2016-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2018-09
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2019-03
PKB 54.55 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 102581 2019-03
Środki Trwałe Brutto 12663 2019-03
Pkb Per Capita 58054 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 108831 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 366754 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.7 2019-06
Pracujący 387 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 6.6 2019-06
Populacja 0.65 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 16000 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 13000 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2019-07
Cpi Transport 126 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 114 2018-09
Inflacja Żywności 3.62 2019-07
Deflator Pkb 106 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 127 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.22 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 2.58 2019-07
Podaż Pieniądza M1 84294 2019-06
Podaż Pieniądza M2 671100 2019-06
Rezerwy Walutowe 20707 2019-07
Podaż Pieniądza M0 15711 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5748770 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 134527 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 27.5 2016-12
Eksport 906250 2019-06
Import 6655020 2019-06
Przyjazdy Turystów 3530233 2019-07
Rachunek kapitałowy 112745 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 18677 2017-12
Terms of Trade 99.7 2018-09
Dochody z Turystyki 18352 2018-09
Rząd Ostatni okres
Bilans Budżetu 13872 2018-12
Wydatki Rządowe 8475 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 34305 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 20433 2018-12
Rating Kredytowy 87.5
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -24.2 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 18.7 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.7 2018-09
Zmiany Zapasów -247 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 1365 2018-11
Produkcja Energii Elektrycznej 75.3 2018-07
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.1 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 25971 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 41423 2012-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 493370 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 270 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Macau - Wskaźniki ekonomiczne.