Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.01 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 1.7 2019-11
Inflacja 2.56 2019-12
Stopa Procentowa 2 2019-12
Bilans Handlowy -7531867 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 157999 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 35.2 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2019-09
PKB 54.55 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 99656 2019-09
Środki Trwałe Brutto 14500 2019-09
Pkb Per Capita 58054 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 108831 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 366754 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.7 2019-11
Pracujący 387 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 7.3 2019-09
Populacja 0.66 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 17000 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 10000 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.56 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2019-12
Cpi Transport 126 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 119 2019-09
Inflacja Żywności 5.31 2019-12
Deflator Pkb 106 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 124 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-12
Stopa Międzybankowa 2.43 2019-12
Podaż Pieniądza M1 82336 2019-11
Podaż Pieniądza M2 672914 2019-11
Rezerwy Walutowe 22216 2019-12
Podaż Pieniądza M0 16340 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -7531867 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 157999 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 35.2 2018-12
Eksport 1132118 2019-11
Import 8663984 2019-11
Przyjazdy Turystów 3083406 2019-12
Rachunek kapitałowy 139587 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 18677 2017-12
Terms of Trade 99.7 2019-09
Dochody z Turystyki 15198 2019-09
Rząd Ostatni okres
Bilans Budżetu 9054 2019-06
Wydatki Rządowe 10502 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 32302 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 23248 2019-06
Rating Kredytowy 87 2020-01
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 15 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.9 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.6 2019-09
Zmiany Zapasów 552 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 1122 2019-08
Produkcja Energii Elektrycznej 55.9 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.7 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 26198 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 523160 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 270 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Macau - Wskaźniki ekonomiczne.