Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -63.80 25 55 35 15 5
Stopa Bezrobocia 2.70 3 2.9 2.8 2.8 2.5
Inflacja -1.18 0.5 0.8 1.3 1.8 1.8
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Bilans Handlowy -9267200.00 -6980000 -6980000 -6980000 -7087735 -6940000
Saldo Obrotów Bieżących 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 33.00 34 34 34 34 32.5
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 12 12 12 12 12

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -63.80 25 55 35 15 5
PKB 53.86 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
Pkb W Cenach Stałych 38383.00 67996 52768 51817 44140 46347
Środki Trwałe Brutto 14300.00 10321 19101 19305 16445 17267
Pkb Per Capita 55110.50 55731 55731 55731 55731 55950
Pkb Per Capita Ppp 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
Produkt Narodowy Brutto 390971.00 488714 606005 527811 449617 472097

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 2.70 3 2.9 2.8 2.8 2.5
Bezrobotni Zarejestrowani 11.00 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Populacja 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.50 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
Przeciętne Wynagrodzenia 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500
Wynagrodzenia w Przemyśle 10000.00 16000 16000 16000 16000 16000

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -1.18 0.5 0.8 1.3 1.8 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.30 104 103 103 104 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Inflacja Żywności -0.08 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Cpi Transport 102.85 103 100 99.88 101 103

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Międzybankowa 0.25 0.31 0.31 0.31 1.85 0.31
Podaż Pieniądza M2 692358.40 655000 655000 655000 655000 655000
Stopa Depozytowa 0.21 0.24 0.24 0.24 0.35 0.24

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -9267200.00 -6980000 -6980000 -6980000 -7087735 -6940000
Saldo Obrotów Bieżących 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 33.00 34 34 34 34 32.5
Import 10691667.80 8190000 8190000 8190000 8210000 8210000
Eksport 1424452.13 1210000 1210000 1210000 1270000 1270000
Przyjazdy Turystów 556765.00 1150000 1150000 1150000 3354700 3354700
Dochody z Turystyki 1012.00 18000 18000 18000 18000 18000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -38642.80 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Budżetu -7396.96 16500 16500 16500 16500 16500
Wydatki Rządowe 13044.00 11319 18323 17609 15001 15751

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -38.10 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.53 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -49.10 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Zmiany Zapasów 385.00 -10 -10 -10 -10 -10
Produkcja Energii Elektrycznej 368.10 97 97 97 97 97

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.60 10 35 25 25 10
Wydatki Konsumpcyjne 22913.00 28456 35081 30933 26350 27667

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 268.80 266 266 266 266 280


Macau Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne