Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 8.08 8.11 8.12 8.13 8.13 8.15

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.90 3 5 5 5 5
Stopa Bezrobocia 3.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflacja 1.10 1 1.4 1.8 1.4 1.8
Stopa Procentowa 2.00 2.5 3 3.5 3.75 3.75
Bilans Handlowy -10904985.99 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
Saldo Obrotów Bieżących 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.20 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 12 12 12 12 12

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.90 3 5 5 5 5
PKB 25.60 53.7 53.9 53.9 53.9 53.9
Pkb W Cenach Stałych 54270.00 55829 57318 65678 56984 68961
Środki Trwałe Brutto 12096.00 11066 15492 17478 12701 18352
PKB Per Capita 34335.64 55950 55950 55950 55950 55950
PKB Per Capita PPP 54797.90 115000 115000 115000 108164 126165
Produkt Narodowy Brutto 204893.00 180306 211040 215138 215138 225895

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 3.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Bezrobotni Zarejestrowani 13.30 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Populacja 0.68 0.69 0.7 0.7 0.7 0.7
Przeciętne Wynagrodzenia 15600.00 17500 17500 17500 17500 17500
Wynagrodzenia w Przemyśle 12000.00 16000 16000 16000 16000 16000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.30 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 1.10 1 1.4 1.8 1.4 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.64 104 104 105 105 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.08 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Inflacja Żywności 1.67 2 1.8 1.8 1.8 1.8
Cpi Transport 110.88 111 111 112 112 112

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 2.00 2.5 3 3.5 3.75 3.75
Stopa Międzybankowa 1.70 1.7 2.2 2.7 3.2 3.2
Podaż Pieniądza M2 673886.01 655000 655000 655000 655000 655000
Stopa Depozytowa 0.16 0.16 0.66 1.16 1.66 1.66
Rezerwy Walutowe 26650.66 27500 28000 28500 29000 29000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -10904985.99 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
Saldo Obrotów Bieżących 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.20 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Import 12047978.12 8210000 8210000 8210000 8210000 8210000
Eksport 1142992.13 1270000 1270000 1270000 1270000 1270000
Przyjazdy Turystów 600748.00 2000000 2500000 2500000 2500000 3000000
Dochody z Turystyki 4800.00 18000 18000 18000 18000 18000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 70562.70 -9006 -8822 -8822 -8822 -8822

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Budżetu -2053.79 16500 16500 16500 16500 16500
Wydatki Rządowe 9592.00 11498 13917 16763 10072 17601

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Przemysłowa 4.30 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 31.30 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 22.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Zmiany Zapasów -94.00 -10 -10 -10 -10 -10
Produkcja Energii Elektrycznej 42.30 97 97 97 97 97

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.90 15 10 10 10 5
Wydatki Konsumpcyjne 25721.00 22336 24708 27300 27007 28665

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 266.70 266 280 280 280 280


Macau Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne