Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.10 -12 -8 1.8 0.1 0.1
Stopa Bezrobocia 1.90 2.5 2.6 2.7 2.9 3
Inflacja 2.33 3.2 2.9 3 3 3
Stopa Procentowa 0.86 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -2962810.00 -6000000 -6000000 -6980000 -6980000 -6940000
Saldo Obrotów Bieżących 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 35.20 35 35 35 34 34
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 12 12 12 12 12

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.10 -12 -8 1.8 0.1 0.1
PKB 58.50 53.2 53.2 53.2 52.7 52.7
Pkb W Cenach Stałych 104890.00 95974 95670 106778 104995 106885
Środki Trwałe Brutto 18066.00 11767 13340 18391 18084 18410
Pkb Per Capita 58054.10 56408 56408 56408 55731 55731
Pkb Per Capita Ppp 108831.30 108164 115000 115000 108164 126165
Produkt Narodowy Brutto 397997.00 374117 382077 405161 398395 405566

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 1.90 2.5 2.6 2.7 2.9 3
Bezrobotni Zarejestrowani 6.70 7.4 7.4 6.8 6.8 6.8
Populacja 0.67 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.50 69.7 69.7 70.2 70.2 70.2
Przeciętne Wynagrodzenia 17000.00 16500 16500 17500 17500 17500
Wynagrodzenia w Przemyśle 10000.00 15500 15500 16000 16000 16000

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.33 3.2 2.9 3 3 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.88 120 120 121 121 124
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.04 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Inflacja Żywności 6.08 2.9 2.9 2.4 2.4 2.4
Cpi Transport 127.12 129 129 130 131 134

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.86 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 1.93 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
Podaż Pieniądza M2 687778.00 647000 647000 655000 655000 655000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -2962810.00 -6000000 -6000000 -6980000 -6980000 -6940000
Saldo Obrotów Bieżących 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 35.20 35 35 35 34 34
Import 3873920.00 7320000 7320000 8190000 8190000 8210000
Eksport 911110.00 1320000 1320000 1210000 1210000 1270000
Przyjazdy Turystów 156394.00 140000 2960800 3162000 3162000 3354700
Dochody z Turystyki 15198.00 17900 17900 18000 18000 18000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -19964.00 -9189 -9189 -9189 -9006 -9006

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Budżetu 8523.48 16800 16800 16500 16500 16500
Wydatki Rządowe 13357.00 8825 9662 13597 13370 13611

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa 15.00 18.8 18.8 12.6 12.6 12.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.90 7.9 7.9 2.7 2.7 2.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.60 4.8 4.8 3.2 3.2 3.2
Zmiany Zapasów 643.00 -17 -17 -10 -10 -10
Produkcja Energii Elektrycznej 42.10 78 78 97 97 97

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.70 3.2 3.2 3.8 3.8 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 27231.00 23233 24102 27721 27258 27749

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 267.40 267 267 267 266 266


Macau Forecast - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne