19/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
MO
Przyjazdy turystyczne r/r JUL 2243.1%
20/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
MO
Stopa Inflacji (Roczne) JUL -0.08%
24/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
MO
Obroty w Handlu Detalicznym r/r Q2 76.4%
27/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
MO
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q2 -0.9%
10:00 AM
MO
Stopa Bezrobocia JUL 2.9%
31/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
MO
Bilans Handlowy JUL MOP-13.91B


MACAU - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Macau - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.