Łotwa - Populacja - PrognozyLotwa praca Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 7.7 8.1 8 8 7.8 8.2
Pracujący 910 915 914 919 922 927
Bezrobotni Zarejestrowani 56734 54922 54304 54111 54052 54025
Bezrobocie Długoterminowe 3.2 2.81 2.9 2.8 2.77 2.69
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.4 7.97 7.53 7.67 7.56 7.6
Koszty Pracy 112 106 103 103 105 106
Wolne Etaty 24078 26317 27697 29154 30192 35005
Przeciętne Wynagrodzenia 755 790 770 747 747 880
Płaca Minimalna 430 430 480 480 480 540
Populacja 1.93 1.93 1.91 1.91 1.91 1.89
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 63.25 63.5 63.25 63.25 63.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 63.25 63.5 63.25 63.25 63.75
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 69.48 69.48 69.51 69.54 69.58
Zatrudnienie na Pół Etatu 62 63.01 62.48 63.1 63 62.76
Wydajność 128 130 113 129 131 128
Zmiana Zatrudnienia -0.3 0.02 0.02 0 0 0
Wskaźnik Zatrudnienia 64.4 65.08 65.07 65.41 65.67 66.06
Zatrudnienie na Pełny Etat 800 807 807 809 811 813
[+]