Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-03
Indeks Giełdowy 1112 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-12
Stopa Bezrobocia 7.9 2020-12
Inflacja -0.5 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-01
Stopa Procentowa 0 2021-02
Bilans Handlowy -261 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 266 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 36.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -9.2 2020-12
Optymizm Konsumentów -25.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.9 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2020-12
Przypadki koronawirusa 88668 2021-03
Śmierć koronawirusa 1666 2021-03
Odzyskany koronawirus 77830 2021-03
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-12
PKB 34.12 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7225447 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 8171 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2043946 2020-12
Pkb Per Capita 16698 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 30830 2019-12
Rolnictwo w PKB 173240 2020-12
Budownictwo w PKB 473007 2020-12
Przemysł w PKB 824005 2020-12
Górnictwo w PKB 174470 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 631746 2020-12
Usługi w PKB 1003126 2020-12
Transport w PKB 482990 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.9 2020-12
Pracujący 886 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 72612 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.7 2020-12
Koszty Pracy 130 2020-09
Wolne Etaty 20540 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 832 2020-09
Płaca Minimalna 500 2021-03
Populacja 1.92 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 1.4 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 63.8 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 787 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 62.7 2020-09
Wydajność 119 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.5 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-12
Inflacja Bazowa 1.1 2021-01
Deflator Pkb 1.1 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 105 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.2 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2021-01
Cpi Transport 103 2021-01
Inflacja Żywności -0.2 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-02
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-03
Podaż Pieniądza M0 10559 2021-01
Podaż Pieniądza M1 15877 2021-01
Podaż Pieniądza M2 17661 2021-01
Bilans Banków 24070 2020-12
Rezerwy Walutowe 4468 2021-01
Bilans Banku Centralnego 23061 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 4327 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -261 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 266 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Eksport 1148 2020-12
Import 1410 2020-12
Dług Zagraniczny 36983 2020-09
Rachunek kapitałowy 633000 2020-09
Rezerwy Złota 6.66 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 91 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.12 2019-12
Przyjazdy Turystów 9086 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Bilans Budżetu 82687376 2021-01
Wydatki Rządowe 1478948 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1096690 2021-01
Dług Publiczny 13153 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 926532 2021-01
Wnioski o Azyl 5 2020-08
Rating Kredytowy 73 2021-03
Wydatki Wojskowe 629 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -9.2 2020-12
Produkcja Przemysłowa 4.7 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.1 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 73.1 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 3204 2020-12
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów -147152 2020-12
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2020-12
Ranking Korupcji 42 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 511 2020-12
Produkcja w Górnictwie 15.2 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -25.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.9 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 3691654 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.99 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.05 2020-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 87.2 2021-01
Cena Benzyny 1.52 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.19 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 148 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 771 2020-12
Produkcja Budowlana 4.4 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 88668 2021-03
Śmierć koronawirusa 1666 2021-03
Odzyskany koronawirus 77830 2021-03
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12
Łóżka OIOM 339 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.