Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-01
Indeks Giełdowy 1040 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 6 2019-09
Inflacja 2.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-12
Stopa Procentowa 0 2019-12
Bilans Handlowy -115 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 22 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -6.6 2019-11
Optymizm Konsumentów -7.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.6 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2019-09
PKB 34.85 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7214265 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 7972 2019-09
Środki Trwałe Brutto 1980465 2019-09
Pkb Per Capita 16406 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 26437 2018-12
Rolnictwo w PKB 292180 2019-09
Budownictwo w PKB 525104 2019-09
Przemysł w PKB 756393 2019-09
Górnictwo w PKB 196020 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 440316 2019-09
Usługi w PKB 980050 2019-09
Transport w PKB 606165 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2019-09
Pracujący 918 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 53783 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 2.5 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.5 2019-11
Koszty Pracy 124 2019-09
Wolne Etaty 28712 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 783 2019-09
Płaca Minimalna 430 2019-06
Populacja 1.93 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 65.6 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 798 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 68.8 2019-06
Wydajność 135 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2019-12
Inflacja Bazowa 1.7 2019-12
Deflator Pkb 1.12 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 97 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-12
Cpi Transport 107 2019-12
Inflacja Żywności 2.4 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-12
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-01
Podaż Pieniądza M0 9711 2019-11
Podaż Pieniądza M1 12714 2019-11
Podaż Pieniądza M2 14938 2019-11
Bilans Banków 22616 2019-10
Rezerwy Walutowe 3989 2019-12
Bilans Banku Centralnego 18702 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 4922 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -115 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 22 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Eksport 1135 2019-11
Import 1250 2019-11
Dług Zagraniczny 35936 2019-09
Rachunek kapitałowy -520000 2019-09
Rezerwy Złota 6.62 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 154 2019-11
Indeks Terroryzmu 0.23 2018-12
Przyjazdy Turystów 171844 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Bilans Budżetu 133551709 2019-11
Wydatki Rządowe 1146164 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 38.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 924417 2019-11
Dług Publiczny 10993 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1063578 2019-11
Wnioski o Azyl 25 2019-10
Rating Kredytowy 71 2020-01
Wydatki Wojskowe 629 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -6.6 2019-11
Produkcja Przemysłowa -0.2 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.8 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 75.5 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 4714 2019-09
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów 1514 2019-09
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 538 2019-10
Produkcja w Górnictwie -16.9 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.6 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.7 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 4406125 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.34 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.92 2019-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 104 2019-12
Cena Benzyny 1.43 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 33.47 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 995 2019-06
Produkcja Budowlana -1.3 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.