Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2021-10
Indeks Giełdowy 1291 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.4 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.1 2021-06
Stopa Bezrobocia 7.9 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 100 2021-10
Inflacja 4.8 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1874349 2021-10
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -500 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -28 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 43.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 1.5 2021-08
Optymizm Konsumentów -11.9 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31 2021-12
Przypadki koronawirusa 203460 2021-10
Śmierć koronawirusa 3049 2021-10
Odzyskany koronawirus 133928 2021-10
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.4 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.1 2021-06
PKB 33.51 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 7014726 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 7801 2021-06
Środki Trwałe Brutto 1760786 2021-06
Pkb Per Capita 16202 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 29932 2020-12
Rolnictwo w PKB 271863 2021-06
Budownictwo w PKB 373822 2021-06
Przemysł w PKB 845421 2021-06
Górnictwo w PKB 154471 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 470778 2021-06
Usługi w PKB 948518 2021-06
Transport w PKB 498011 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.9 2021-06
Pracujący 862 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 54524 2021-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.8 2021-08
Koszty Pracy 131 2021-06
Wolne Etaty 25060 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 930 2021-06
Płaca Minimalna 500 2021-09
Populacja 1.91 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 5.7 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 61.6 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 758 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.6 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 59.7 2021-06
Wydajność 118 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 100 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1874349 2021-10
Przypadki koronawirusa 203460 2021-10
Śmierć koronawirusa 3049 2021-10
Odzyskany koronawirus 133928 2021-10
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12
Łóżka OIOM 339 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.8 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2021-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114 2021-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 2021-09
Inflacja Bazowa 2.3 2021-09
Deflator Pkb 1.15 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 126 2021-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 21.2 2021-09
Wskaźnik Cen Importowych 121 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2021-09
Cpi Transport 111 2021-09
Inflacja Żywności 3.8 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-10
Podaż Pieniądza M0 10880 2021-09
Podaż Pieniądza M1 16584 2021-08
Podaż Pieniądza M2 18218 2021-08
Bilans Banków 24639 2021-08
Rezerwy Walutowe 4809 2021-09
Bilans Banku Centralnego 25234 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 4328 2021-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -500 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -28 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2020-12
Eksport 1446 2021-08
Import 1947 2021-08
Dług Zagraniczny 36260 2021-06
Rachunek kapitałowy -172000 2021-06
Rezerwy Złota 6.66 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105 2021-06
Indeks Terroryzmu 0.12 2019-12
Przyjazdy Turystów 107010 2021-08

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Bilans Budżetu 140699512 2021-09
Wydatki Rządowe 1407773 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 43.6 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 1256660 2021-09
Dług Publiczny 13295 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 1136200 2021-09
Wnioski o Azyl 5 2021-03
Rating Kredytowy 73 2021-10
Wydatki Wojskowe 739 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.09 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1.5 2021-08
Produkcja Przemysłowa 3.7 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.9 2021-08
Stopa Utylizacji Surowców 75.4 2021-09
Rejestracje nowych samochodów 4300 2021-06
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów 634581 2021-06
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2020-12
Ranking Korupcji 42 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 162 2021-08
Produkcja w Górnictwie 13.7 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11.9 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 3788404 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.99 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.9 2021-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 99.8 2021-09
Cena Benzyny 1.51 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.19 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 1001 2021-06
Produkcja Budowlana -0.7 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 80.2 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.