Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 1020 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.4 2019-06
Inflacja 2.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy -226 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 41 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 0.3 2019-04
Optymizm Konsumentów -4.5 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-06
PKB 34.85 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 5380515 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 7073 2019-03
Środki Trwałe Brutto 1302986 2019-03
Pkb Per Capita 16406 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 26437 2018-12
Rolnictwo w PKB 163881 2019-03
Budownictwo w PKB 231614 2019-03
Przemysł w PKB 602035 2019-03
Górnictwo w PKB 215398 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 265080 2019-03
Usługi w PKB 729173 2019-03
Transport w PKB 569936 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2019-06
Pracujący 906 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 55373 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 3 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.3 2019-06
Koszty Pracy 119 2019-03
Wolne Etaty 27763 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 791 2019-03
Płaca Minimalna 430 2019-06
Populacja 1.93 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 64.7 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 793 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 70 2019-03
Wydajność 118 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-07
Inflacja Bazowa 2.7 2019-07
Deflator Pkb 1.27 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.8 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-07
Cpi Transport 107 2019-07
Inflacja Żywności 4.2 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa 0.17 2019-08
Podaż Pieniądza M0 9240 2019-07
Podaż Pieniądza M1 12530 2019-06
Podaż Pieniądza M2 14741 2019-06
Bilans Banków 22447 2019-03
Rezerwy Walutowe 4075 2019-07
Bilans Banku Centralnego 18248 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 4963 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -226 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 41 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Eksport 983 2019-06
Import 1209 2019-06
Dług Zagraniczny 36107 2019-03
Rachunek kapitałowy 555000 2019-03
Rezerwy Złota 6.6 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1 2019-05
Indeks Terroryzmu 0.46 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Bilans Budżetu -77075794 2019-07
Wydatki Rządowe 899824 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 38.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 956313 2019-07
Dług Publiczny 11151 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 1038365 2019-07
Wnioski o Azyl 10 2019-04
Rating Kredytowy 69.35
Wydatki Wojskowe 629 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 0.3 2019-04
Produkcja Przemysłowa 4.4 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.8 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 75.9 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 5095 2019-06
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów -71994 2019-03
Index Konkurencyjności 66.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 42 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 423 2019-06
Produkcja w Górnictwie -10.2 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4.5 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.1 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 3482523 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.25 2017-12
Kredyt Konsumencki 509 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.48 2019-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 104 2019-04
Cena Benzyny 1.43 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 35.94 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135 2019-03
Produkcja Budowlana -1.3 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.