Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-04
Indeks Giełdowy 916 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-12
Stopa Bezrobocia 6 2019-12
Inflacja 2.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy -93 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 180 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 3.8 2020-02
Optymizm Konsumentów -10 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
Przypadki koronawirusa 458 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 31 2020-04
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-12
PKB 35.8 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7326935 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 7868 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2059563 2019-12
Pkb Per Capita 16406 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 26437 2018-12
Rolnictwo w PKB 166338 2019-12
Budownictwo w PKB 493678 2019-12
Przemysł w PKB 750119 2019-12
Górnictwo w PKB 215494 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 623143 2019-12
Usługi w PKB 951880 2019-12
Transport w PKB 548677 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2019-12
Pracujący 913 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 58247 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.8 2020-02
Koszty Pracy 124 2019-12
Wolne Etaty 27316 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 846 2019-12
Płaca Minimalna 430 2019-12
Populacja 1.92 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 65.4 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 801 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.9 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 76.6 2019-09
Wydajność 138 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-02
Inflacja Bazowa 2 2020-02
Deflator Pkb 1.1 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.9 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.2 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2020-02
Cpi Transport 107 2020-02
Inflacja Żywności 4.4 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-03
Podaż Pieniądza M0 10189 2020-02
Podaż Pieniądza M1 12993 2020-02
Podaż Pieniądza M2 15628 2020-02
Bilans Banków 22268 2019-11
Rezerwy Walutowe 4173 2020-02
Bilans Banku Centralnego 18702 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 4611 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -93 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 180 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Eksport 1073 2020-01
Import 1166 2020-01
Dług Zagraniczny 35398 2019-12
Rachunek kapitałowy 145000 2019-12
Rezerwy Złota 6.62 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 209 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.23 2018-12
Przyjazdy Turystów 119345 2019-11

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Bilans Budżetu 36911844 2020-02
Wydatki Rządowe 1458977 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 38.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1081767 2020-02
Dług Publiczny 11031 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 978056 2020-02
Wnioski o Azyl 10 2019-12
Rating Kredytowy 71 2020-03
Wydatki Wojskowe 629 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 3.8 2020-02
Produkcja Przemysłowa -4.5 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.9 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.6 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 74.7 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 4247 2019-12
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów -263882 2019-12
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 581 2019-12
Produkcja w Górnictwie 10.7 2020-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 4101333 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.34 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.92 2019-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 104 2019-12
Cena Benzyny 1.24 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 33.47 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 1023 2019-09
Produkcja Budowlana -0.6 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 458 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 31 2020-04
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.