Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2020-09
Indeks Giełdowy 1101 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.9 2020-06
Stopa Bezrobocia 8.6 2020-06
Inflacja -0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -280 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -38 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 36.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -11.3 2020-06
Optymizm Konsumentów -14.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2020-12
Przypadki koronawirusa 1486 2020-09
Śmierć koronawirusa 35 2020-09
Odzyskany koronawirus 1248 2020-09
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.9 2020-06
PKB 34.12 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6290947 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 6915 2020-06
Środki Trwałe Brutto 1561647 2020-06
Pkb Per Capita 16698 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 30830 2019-12
Rolnictwo w PKB 281465 2020-06
Budownictwo w PKB 382030 2020-06
Przemysł w PKB 700864 2020-06
Górnictwo w PKB 175562 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 452195 2020-06
Usługi w PKB 795966 2020-06
Transport w PKB 402065 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.6 2020-06
Pracujący 892 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 77998 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.6 2020-07
Koszty Pracy 132 2020-03
Wolne Etaty 18255 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 836 2020-06
Płaca Minimalna 430 2020-09
Populacja 1.92 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 64.1 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 783 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 68.3 2020-06
Wydajność 118 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-08
Inflacja Bazowa 0.7 2020-08
Deflator Pkb 1.1 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.6 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 103 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.1 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-08
Cpi Transport 102 2020-08
Inflacja Żywności 2.8 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-09
Podaż Pieniądza M0 9511 2020-07
Podaż Pieniądza M1 14268 2020-07
Podaż Pieniądza M2 16269 2020-07
Bilans Banków 21819 2020-05
Rezerwy Walutowe 4241 2020-08
Bilans Banku Centralnego 21463 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 4429 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -280 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -38 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Eksport 1050 2020-07
Import 1330 2020-07
Dług Zagraniczny 36444 2020-06
Rachunek kapitałowy 573000 2020-06
Rezerwy Złota 6.7 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 63 2020-05
Indeks Terroryzmu 0.23 2018-12
Przyjazdy Turystów 6337 2020-05

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Bilans Budżetu 137975307 2020-07
Wydatki Rządowe 1346025 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1205733 2020-07
Dług Publiczny 11292 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 1068178 2020-07
Wnioski o Azyl 5 2020-06
Rating Kredytowy 73 2020-09
Wydatki Wojskowe 629 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -11.3 2020-06
Produkcja Przemysłowa 0.1 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.8 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 70.8 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 3076 2020-06
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów 4143 2020-06
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 581 2019-12
Produkcja w Górnictwie 11.5 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.8 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 3288856 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.34 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.36 2020-05
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 83.7 2020-06
Cena Benzyny 1.35 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 33.47 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 718 2019-12
Produkcja Budowlana 1.1 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1486 2020-09
Śmierć koronawirusa 35 2020-09
Odzyskany koronawirus 1248 2020-09
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12
Łóżka OIOM 339 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.