Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-06
Indeks Giełdowy 1023 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-03
Inflacja 3.3 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -291 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -115 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 0.3 2019-04
Optymizm Konsumentów -4.5 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-03
PKB 30.26 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 5380515 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 7073 2019-03
Środki Trwałe Brutto 1302986 2019-03
Pkb Per Capita 15553 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 25064 2017-12
Rolnictwo w PKB 163881 2019-03
Budownictwo w PKB 231614 2019-03
Przemysł w PKB 602035 2019-03
Górnictwo w PKB 215398 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 265080 2019-03
Usługi w PKB 729173 2019-03
Transport w PKB 569936 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-03
Pracujący 904 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 56105 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 3 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.5 2019-04
Koszty Pracy 119 2019-03
Wolne Etaty 27763 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 791 2019-03
Płaca Minimalna 430 2019-06
Populacja 1.93 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 64.4 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 802 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.2 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 67 2018-12
Wydajność 118 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-05
Inflacja Bazowa 2.5 2019-05
Deflator Pkb 1.27 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.1 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 105 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.7 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2019-05
Cpi Transport 108 2019-05
Inflacja Żywności 3.2 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa 0.17 2019-06
Podaż Pieniądza M0 8759 2019-05
Podaż Pieniądza M1 12502 2019-04
Podaż Pieniądza M2 14685 2019-04
Bilans Banków 22447 2019-03
Rezerwy Walutowe 3940 2019-05
Bilans Banku Centralnego 18248 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 4963 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -291 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -115 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Eksport 1056 2019-04
Import 1347 2019-04
Dług Zagraniczny 36107 2019-03
Rachunek kapitałowy 555000 2019-03
Rezerwy Złota 6.6 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 79 2019-04
Indeks Terroryzmu 0.46 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Bilans Budżetu 250831767 2019-05
Wydatki Rządowe 899824 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 38.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1183738 2019-05
Dług Publiczny 10386 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 942352 2019-05
Wnioski o Azyl 5 2019-02
Rating Kredytowy 69.35
Wydatki Wojskowe 629 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 0.3 2019-04
Produkcja Przemysłowa -2.4 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.8 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 76.9 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 4473 2019-03
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów -71994 2019-03
Index Konkurencyjności 66.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 42 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 512 2019-04
Produkcja w Górnictwie 23 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4.5 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 3482523 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.25 2017-12
Kredyt Konsumencki 509 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.48 2019-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 104 2019-04
Cena Benzyny 1.47 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 35.94 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2018-12
Produkcja Budowlana -6.5 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.