Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2020-11
Indeks Giełdowy 1118 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.1 2020-09
Stopa Bezrobocia 8.4 2020-09
Inflacja -0.7 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy -153 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 75 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 36.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -1.1 2020-09
Optymizm Konsumentów -14.4 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2020-12
Przypadki koronawirusa 15171 2020-11
Śmierć koronawirusa 188 2020-11
Odzyskany koronawirus 1719 2020-11
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.1 2020-09
PKB 34.12 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6290947 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 6915 2020-06
Środki Trwałe Brutto 1561647 2020-06
Pkb Per Capita 16698 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 30830 2019-12
Rolnictwo w PKB 281465 2020-06
Budownictwo w PKB 382030 2020-06
Przemysł w PKB 700864 2020-06
Górnictwo w PKB 175562 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 452195 2020-06
Usługi w PKB 795966 2020-06
Transport w PKB 402065 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.4 2020-09
Pracujący 893 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 67124 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.5 2020-09
Koszty Pracy 132 2020-06
Wolne Etaty 19753 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 836 2020-06
Płaca Minimalna 430 2020-09
Populacja 1.92 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -4.4 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 64.1 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 783 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 68.3 2020-06
Wydajność 118 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.7 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-10
Inflacja Bazowa 0.8 2020-10
Deflator Pkb 1.1 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.3 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.9 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-10
Cpi Transport 100 2020-10
Inflacja Żywności 1.1 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-11
Podaż Pieniądza M0 10070 2020-10
Podaż Pieniądza M1 14617 2020-09
Podaż Pieniądza M2 16581 2020-09
Bilans Banków 23390 2020-09
Rezerwy Walutowe 4307 2020-10
Bilans Banku Centralnego 21463 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 4457 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -153 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 75 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Eksport 1275 2020-09
Import 1428 2020-09
Dług Zagraniczny 36444 2020-06
Rachunek kapitałowy 573000 2020-06
Rezerwy Złota 6.66 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -54 2020-07
Indeks Terroryzmu 0.23 2018-12
Przyjazdy Turystów 35676 2020-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Bilans Budżetu -237418918 2020-10
Wydatki Rządowe 1346025 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 982052 2020-10
Dług Publiczny 12756 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 1221840 2020-10
Wnioski o Azyl 5 2020-08
Rating Kredytowy 73 2020-11
Wydatki Wojskowe 629 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.1 2020-09
Produkcja Przemysłowa -2.8 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.6 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 72.7 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 3910 2020-09
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów 4143 2020-06
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 581 2019-12
Produkcja w Górnictwie 21.8 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.4 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.4 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 3288856 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.34 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.36 2020-05
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 91 2020-08
Cena Benzyny 1.28 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.19 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 718 2019-12
Produkcja Budowlana 1.1 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 15171 2020-11
Śmierć koronawirusa 188 2020-11
Odzyskany koronawirus 1719 2020-11
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12
Łóżka OIOM 339 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.