Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.22 2021-05
Indeks Giełdowy 1143 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2021-03
Stopa Bezrobocia 7.9 2020-12
Inflacja 1.7 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-04
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy -164 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -66 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 43.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 2.8 2021-04
Optymizm Konsumentów -1.8 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.9 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2020-12
Przypadki koronawirusa 127978 2021-05
Śmierć koronawirusa 2266 2021-05
Odzyskany koronawirus 117799 2021-05
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2021-03
PKB 34.12 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7225447 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 8171 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2043946 2020-12
Pkb Per Capita 16698 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 30830 2019-12
Rolnictwo w PKB 173240 2020-12
Budownictwo w PKB 473007 2020-12
Przemysł w PKB 824005 2020-12
Górnictwo w PKB 174470 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 631746 2020-12
Usługi w PKB 1003126 2020-12
Transport w PKB 482990 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.9 2020-12
Pracujący 886 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 74232 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.1 2021-03
Koszty Pracy 131 2020-12
Wolne Etaty 17079 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 915 2020-12
Płaca Minimalna 500 2021-03
Populacja 1.91 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 1.4 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 63.8 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 767 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 77.8 2020-12
Wydajność 119 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2021-03
Inflacja Bazowa 0.5 2021-03
Deflator Pkb 1.1 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.4 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 109 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.4 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2021-04
Cpi Transport 108 2021-04
Inflacja Żywności 0.5 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 26.68 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 503189 2021-05
Przypadki koronawirusa 127978 2021-05
Śmierć koronawirusa 2266 2021-05
Odzyskany koronawirus 117799 2021-05
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12
Łóżka OIOM 339 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-05
Podaż Pieniądza M0 10991 2021-04
Podaż Pieniądza M1 16626 2021-03
Podaż Pieniądza M2 18314 2021-03
Bilans Banków 24295 2021-02
Rezerwy Walutowe 4473 2021-04
Bilans Banku Centralnego 23868 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 4416 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -164 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -66 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Eksport 1340 2021-03
Import 1504 2021-03
Dług Zagraniczny 36423 2020-12
Rachunek kapitałowy 594000 2020-12
Rezerwy Złota 6.66 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4 2021-01
Indeks Terroryzmu 0.12 2019-12
Przyjazdy Turystów 7940 2021-02

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Bilans Budżetu -664503770 2021-03
Wydatki Rządowe 1478948 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 43.6 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 729450 2021-03
Dług Publiczny 12750 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 1355758 2021-03
Wnioski o Azyl 5 2020-08
Rating Kredytowy 73 2021-05
Wydatki Wojskowe 727 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2.8 2021-04
Produkcja Przemysłowa 4.7 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.8 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 75 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 3451 2021-03
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów -147152 2020-12
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2020-12
Ranking Korupcji 42 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 704 2021-03
Produkcja w Górnictwie -8 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.8 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.9 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 3691654 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.99 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.69 2021-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 90.7 2021-03
Cena Benzyny 1.56 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.19 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 771 2020-12
Produkcja Budowlana 4.4 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 80.2 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.