Ostatni Poprzedni
Waluta 1.06 1.06
Indeks Giełdowy 1033 1021 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 -0.1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.9 3.5 Procent
Stopa Bezrobocia 6.6 7.2 Procent
Inflacja 13 11.5 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.2 3.3 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -441 -256 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -377 -103 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 -0.6 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 44.8 43.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.3 -4.5 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle -1.6 -6.4 Punkty
Optymizm Konsumentów -17.6 -8.5 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11 -0.1 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31 31.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 -0.1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.9 3.5 Procent
PKB 33.51 34.06 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 7508687 7429705 Eur-Tysiąc
Produkt Narodowy Brutto 9089 8613 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 2329344 2275949 Eur-Tysiąc
PKB Per Capita 15488 15967 USD
PKB Per Capita PPP 29932 30859 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy -3.6 2.5 Procent
Rolnictwo w PKB 182078 300524 Eur-Tysiąc
Budownictwo w PKB 408524 464255 Eur-Tysiąc
Przemysł w PKB 880529 870577 Eur-Tysiąc
Górnictwo w PKB 171855 143748 Eur-Tysiąc
Administracja Publiczna w PKB 666774 457140 Eur-Tysiąc
Usługi w PKB 1090604 1140092 Eur-Tysiąc
Transport w PKB 588818 614229 Eur-Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 6.6 7.2 Procent
Pracujący 864 877 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 57223 60199
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2.1 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.8 10.3 Procent
Koszty Pracy 135 138 Punkty
Wolne Etaty 26648 23255
Przeciętne Wynagrodzenia 1050 951 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 500 500 Eur / Miesiąc
Populacja 1.91 1.92 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 63.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 63.5
Zmiana Zatrudnienia -2 5.7 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 62.7 63.5 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 765 765 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.6 68.5 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 57.1 67.2 Tysiąc
Wydajność 121 121 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 13 11.5 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.2 3.3 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125 123 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 125 122 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 112 Punkty
Inflacja Bazowa 6 5.4 Procent
Deflator Pkb 1.2 1.19 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 134 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.2 25.1 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 133 130 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 116 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 2.5 3 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 13.2 11.2 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 3 -0.4 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 120 Punkty
Cpi Transport 135 132 Punkty
Inflacja Żywności 17.4 14.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 155 155 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2889300 2889033 dawki
Zakażenia Koronawirusem 826735 826506 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 5813 5811 Osoby
Łóżka szpitalne 5.42 5.49 na 1000 osób
Szpitale 31.87 32.17 na jeden milion osób
Lekarze 3.31 3.35 na 1000 osób
Pielęgniarki 4.4 4.36 na 1000 osób
Łóżka OIOM 3.09 3.22 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 Procent
Podaż Pieniądza M0 11336 11549 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 17650 17449 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 18991 18817 W Mln Eur
Bilans Banków 24842 25294 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 4836 4756 W Mln Usd
Bilans Banku Centralnego 25249 25074 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 4243 4280 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -441 -256 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -377 -103 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 -0.6 Procent Pkb
Eksport 1754 1467 W Mln Eur
Import 2195 1724 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 36816 37644 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy 361000 -319000 EUR-THO
Rezerwy Złota 6.66 6.66 Ton
Import gazu ziemnego 3100 696 Teradżul
Natural Gas Imports from Russia 834 3100 Teradżul
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 45 120 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 0.12 0.23
Przyjazdy Turystów 36113 26150 Osoby
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 44.8 43.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.3 -4.5 Procent Pkb
Bilans Budżetu 4462198 -317726304 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 1556454 1230180 Eur-Tysiąc
Wydatków Rządowych W Pkb 43.6 38.4 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 1338418 981365 Eur-Tysiąc
Dług Publiczny 14740 13832 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 1285280 1327234 Eur-Tysiąc
Wnioski o Azyl 10 20 Osoby
Rating Kredytowy 73
Wydatki Wojskowe 739 692 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31 31.4 Procent
Podatek od Towarów i Usług 21 21 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 34.09 35.09 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 24.09 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 11 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle -1.6 -6.4 Punkty
Produkcja Przemysłowa 6.3 -0.6 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.5 -2.5 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 9.3 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 75.6 75.3 Procent
Rejestracje nowych samochodów 3710 2874
Szybkość Internetu 16580 17190 KBps
Adresy IP 878525 831199 IP
Zmiany Zapasów 130047 418405 Eur-Tysiąc
Index Konkurencyjności 66.98 66.25 Punkty
Ranking Konkurencyjności 41 42
Indeks Percepcji Korupcji 59 57 Punkty
Ranking Korupcji 36 42
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 19
Produkcja Energii Elektrycznej 460 456 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 15.2 9.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -17.6 -8.5 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11 -0.1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.2 9.4 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 3922812 4368354 Eur-Tysiąc
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17 8.89 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.7 3.57 Procent
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 99.3 99.9
Cena Benzyny 1.91 1.99 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 30.84 32.19 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 172 166 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 784 918 Jednostki
Produkcja Budowlana -11 -3.3 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.2 80.2 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.