Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 1031 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.4 2019-06
Inflacja 2.6 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -178 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 53 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -2.6 2019-09
Optymizm Konsumentów -3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-06
PKB 34.85 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6122163 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 7624 2019-06
Środki Trwałe Brutto 1682566 2019-06
Pkb Per Capita 16406 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 26437 2018-12
Rolnictwo w PKB 289563 2019-06
Budownictwo w PKB 364249 2019-06
Przemysł w PKB 713995 2019-06
Górnictwo w PKB 168440 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 346178 2019-06
Usługi w PKB 846578 2019-06
Transport w PKB 545072 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2019-06
Pracujący 906 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 52595 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 3 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.1 2019-08
Koszty Pracy 119 2019-06
Wolne Etaty 29704 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 806 2019-06
Płaca Minimalna 430 2019-06
Populacja 1.93 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1.1 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 64.7 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 798 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 68.8 2019-06
Wydajność 134 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-08
Inflacja Bazowa 2 2019-09
Deflator Pkb 1.26 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 97 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-09
Cpi Transport 106 2019-09
Inflacja Żywności 2.4 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa 0.17 2019-10
Podaż Pieniądza M0 9509 2019-09
Podaż Pieniądza M1 12777 2019-08
Podaż Pieniądza M2 15166 2019-08
Bilans Banków 22368 2019-07
Rezerwy Walutowe 4131 2019-09
Bilans Banku Centralnego 18562 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 4963 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -178 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 53 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Eksport 1098 2019-08
Import 1275 2019-08
Dług Zagraniczny 35152 2019-06
Rachunek kapitałowy 928000 2019-06
Rezerwy Złota 6.62 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 76 2019-08
Indeks Terroryzmu 0.46 2017-12
Przyjazdy Turystów 263890 2019-08
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Bilans Budżetu -86307636 2019-09
Wydatki Rządowe 1087253 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 38.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 859644 2019-09
Dług Publiczny 10993 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 934892 2019-09
Wnioski o Azyl 25 2019-07
Rating Kredytowy 69.35
Wydatki Wojskowe 629 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -2.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa 2 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 75.9 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 5095 2019-06
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów 66770 2019-06
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 546 2019-08
Produkcja w Górnictwie -8.3 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 3786896 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.25 2017-12
Kredyt Konsumencki 509 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.78 2019-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 104 2019-09
Cena Benzyny 1.4 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 35.94 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 995 2019-06
Produkcja Budowlana -1.3 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.