Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 1060 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-03
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-03
Inflacja -0.7 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -119 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 147 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 36.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -11.3 2020-06
Optymizm Konsumentów -14.4 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.8 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
Przypadki koronawirusa 1154 2020-07
Śmierć koronawirusa 30 2020-07
Odzyskany koronawirus 1019 2020-07
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-03
PKB 34.12 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5974893 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 6990 2020-03
Środki Trwałe Brutto 1378555 2020-03
Pkb Per Capita 16698 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 30830 2019-12
Rolnictwo w PKB 169757 2020-03
Budownictwo w PKB 273389 2020-03
Przemysł w PKB 662374 2020-03
Górnictwo w PKB 223650 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 351751 2020-03
Usługi w PKB 735696 2020-03
Transport w PKB 467213 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-03
Pracujący 902 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 76440 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.4 2020-05
Koszty Pracy 132 2020-03
Wolne Etaty 18255 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 822 2020-03
Płaca Minimalna 430 2019-12
Populacja 1.92 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 64.7 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 763 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.9 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 94.8 2020-03
Wydajność 112 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.7 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-05
Inflacja Bazowa 0.1 2020-05
Deflator Pkb 1.13 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.4 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.7 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-06
Cpi Transport 101 2020-06
Inflacja Żywności 1 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.17 2020-07
Podaż Pieniądza M0 10094 2020-05
Podaż Pieniądza M1 13916 2020-05
Podaż Pieniądza M2 16027 2020-05
Bilans Banków 21504 2020-03
Rezerwy Walutowe 4220 2020-06
Bilans Banku Centralnego 19132 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 4548 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -119 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 147 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2019-12
Eksport 906 2020-05
Import 1025 2020-05
Dług Zagraniczny 34624 2020-03
Rachunek kapitałowy 547000 2020-03
Rezerwy Złota 6.7 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.23 2018-12
Przyjazdy Turystów 99670 2020-02

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Bilans Budżetu 82499337 2020-05
Wydatki Rządowe 1132216 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 986041 2020-05
Dług Publiczny 11292 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 916004 2020-05
Wnioski o Azyl 25 2020-03
Rating Kredytowy 73 2020-07
Wydatki Wojskowe 629 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.4 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -11.3 2020-06
Produkcja Przemysłowa -6.4 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.9 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.4 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 69.1 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 3884 2020-03
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów -107740 2020-03
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 581 2019-12
Produkcja w Górnictwie 0.6 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.4 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.8 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.6 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 3690364 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.34 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.73 2020-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 83.7 2020-06
Cena Benzyny 1.25 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 33.47 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 718 2019-12
Produkcja Budowlana 1.1 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.6 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1154 2020-07
Śmierć koronawirusa 30 2020-07
Odzyskany koronawirus 1019 2020-07
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12
Łóżka OIOM 339 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.