Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-07
Indeks Giełdowy 1238 2021-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.3 2021-06
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 70.77 2021-07
Inflacja 2.7 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1334952 2021-07
Stopa Procentowa 0 2021-07
Bilans Handlowy -357 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -55 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 43.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 2.8 2021-04
Optymizm Konsumentów -1.8 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.2 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31 2021-12
Przypadki koronawirusa 138650 2021-07
Śmierć koronawirusa 2554 2021-07
Odzyskany koronawirus 133928 2021-07
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.3 2021-06
PKB 33.51 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 5927191 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 6609 2021-03
Środki Trwałe Brutto 1280864 2021-03
Pkb Per Capita 23061 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 29932 2020-12
Rolnictwo w PKB 159856 2021-03
Budownictwo w PKB 235846 2021-03
Przemysł w PKB 699195 2021-03
Górnictwo w PKB 188700 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 359620 2021-03
Usługi w PKB 764712 2021-03
Transport w PKB 445201 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-03
Pracujący 853 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 67307 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.1 2021-05
Koszty Pracy 132 2021-03
Wolne Etaty 21326 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 932 2021-03
Płaca Minimalna 500 2021-09
Populacja 1.91 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -3.9 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 61.6 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 740 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 71.6 2021-03
Wydajność 123 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 70.77 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1334952 2021-07
Przypadki koronawirusa 138650 2021-07
Śmierć koronawirusa 2554 2021-07
Odzyskany koronawirus 133928 2021-07
Łóżka szpitalne 5.57 2017-12
Szpitale 32.44 2017-12
Lekarze 3.44 2017-12
Pielęgniarki 4.59 2017-12
Łóżka OIOM 339 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2021-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2021-05
Inflacja Bazowa 2 2021-06
Deflator Pkb 1.15 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.4 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 114 2021-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2021-06
Cpi Transport 110 2021-06
Inflacja Żywności 2 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-07
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-07
Podaż Pieniądza M0 11458 2021-06
Podaż Pieniądza M1 16488 2021-05
Podaż Pieniądza M2 18177 2021-05
Bilans Banków 25078 2021-03
Rezerwy Walutowe 4441 2021-06
Bilans Banku Centralnego 23868 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 4323 2021-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -357 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -55 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2020-12
Eksport 1249 2021-05
Import 1606 2021-05
Dług Zagraniczny 36190 2021-03
Rachunek kapitałowy 11000 2021-03
Rezerwy Złota 6.66 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135 2021-03
Indeks Terroryzmu 0.12 2019-12
Przyjazdy Turystów 7262 2021-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Bilans Budżetu -252544202 2021-06
Wydatki Rządowe 1136585 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 43.6 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 1128291 2021-06
Dług Publiczny 13430 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 1451597 2021-06
Wnioski o Azyl 5 2021-03
Rating Kredytowy 73 2021-07
Wydatki Wojskowe 739 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.09 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2.8 2021-04
Produkcja Przemysłowa 10.1 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.3 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.3 2021-04
Stopa Utylizacji Surowców 75 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 3451 2021-03
Szybkość Internetu 16580 2017-03
Adresy IP 878525 2017-03
Zmiany Zapasów 81389 2021-03
Index Konkurencyjności 66.98 2019-12
Ranking Konkurencyjności 41 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2020-12
Ranking Korupcji 42 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 19 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 531 2021-05
Produkcja w Górnictwie 15 2021-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.8 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.2 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.9 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 3500529 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.99 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.79 2021-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 90.7 2021-03
Cena Benzyny 1.57 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.19 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 771 2020-12
Produkcja Budowlana 4.4 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 80.2 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Łotwa - Wskaźniki ekonomiczne.