Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 1120.28 1099 1076 1053 1031 987
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.4 2.5 0.8 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 7.2 2.9 5 5 5
Stopa Bezrobocia 7.90 10.2 10.2 8.7 8.2 7.4
Inflacja 0.30 1.9 2 1.9 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -49.40 -270 -270 -230 -230 -230
Saldo Obrotów Bieżących 116.00 50 50 30 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2
Dług Publiczny do PKB 36.90 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -0.20 -7.2 -7.2 -7.2 -2.1 -2.1
Koniunktura w Przemyśle -9.20 -5 -3 -2 -1 2
Optymizm Konsumentów -25.80 -13 -16 -14 -8 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.40 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.4 2.5 0.8 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 7.2 2.9 5 5 5
PKB 34.12 31 31 31 31 33.5
Pkb W Cenach Stałych 7225447.00 6052567 6743895 7085081 7381113 7750168
Produkt Narodowy Brutto 8171.00 7081 7413 8766 8017 8418
Środki Trwałe Brutto 2043946.00 1396476 1674086 2300094 2024925 2126171
Pkb Per Capita 16697.69 16100 16100 16100 16100 16700
Pkb Per Capita Ppp 30830.10 30300 30300 30300 30300 31000
Rolnictwo w PKB 173240.00 171964 301730 182709 331754 348341
Budownictwo w PKB 473007.00 276943 409536 519022 512215 537826
Przemysł w PKB 824005.00 670985 751326 773671 836367 878185
Górnictwo w PKB 174470.00 226557 188202 226719 151047 158599
Administracja Publiczna w PKB 631746.00 356324 484753 523163 468292 491706
Usługi w PKB 1003126.00 745260 853276 968149 1096565 1151394
Transport w PKB 482990.00 473287 431014 652744 541819 568910

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 7.90 10.2 10.2 8.7 8.2 7.4
Przeciętne Wynagrodzenia 915.00 880 880 880 880 880
Płaca Minimalna 500.00 500 500 500 560 560
Populacja 1.91 1.88 1.88 1.87 1.87 1.85
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64 64 64.25

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.30 1.9 2 1.9 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.83 111 111 114 114 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.00 110 111 114 110 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.66 110 109 112 112 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.40 106 106 131 131 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.10 1.3 1.3 1.9 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.90 108 107 112 106 108
Cpi Transport 107.50 104 103 113 104 106
Inflacja Żywności -0.60 1.1 1.6 2.2 2 2.2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -49.40 -270 -270 -230 -230 -230
Saldo Obrotów Bieżących 116.00 50 50 30 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2
Import 1190.94 1450 1450 1450 1450 1450
Eksport 1141.46 1180 1180 1360 1360 1360

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 36.90 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -0.20 -7.2 -7.2 -7.2 -2.1 -2.1
Bilans Budżetu -125850748.00 35777 35777 35777 35777 35777
Wydatki Rządowe 1478948.00 1146935 1442939 1299146 1215609 1276390
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 41.8 41.8 41.8 41.8 39

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -9.20 -5 -3 -2 -1 2
Produkcja Przemysłowa 1.50 2.2 1.8 2 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 1 0.8 0.2 0.6 0.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -25.80 -13 -16 -14 -8 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.40 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.50 2.6 2.9 3.3 3.3 3.3
Wydatki Konsumpcyjne 3691654.00 3738339 3525654 4039751 4169133 4377590
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
Cena Benzyny 1.51 1.39 1.32 1.14 1.19 1.13


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.