Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 1.08 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
Indeks Giełdowy 1041.02 1031 1020 1010 999 978
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.7 0.8 0.8 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1.9 1.7 2.4 2.6 3
Stopa Bezrobocia 6.00 5.8 5.5 5.2 5.6 5.5
Inflacja 2.20 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 1 0.5 0.9 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -370.40 -210 -300 -300 -270 -230
Saldo Obrotów Bieżących -5.00 -90 -20 -150 50 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5
Dług Publiczny do PKB 35.90 36.1 36.1 36.1 36.1 33
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
Koniunktura w Przemyśle -6.60 0.1 0.1 0.1 -3 -3
Optymizm Konsumentów -7.30 -11 -11 -11 -15 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 0.9 -0.4 -0.9 0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.7 0.8 0.8 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1.9 1.7 2.4 2.6 3
PKB 34.85 38.2 38.2 38.2 38.2 40.5
Pkb W Cenach Stałych 7214265.00 6127144 6964000 7272123 7401836 7623891
Produkt Narodowy Brutto 7972.00 7044 7667 8036 8179 8425
Środki Trwałe Brutto 1980465.00 1266470 1607437 1996348 2031957 2092916
Pkb Per Capita 16405.70 18500 18500 18500 18500 19400
Pkb Per Capita Ppp 26437.43 28500 28500 28500 28500 29000
Rolnictwo w PKB 292180.00 162669 290515 294523 299777 308770
Budownictwo w PKB 525104.00 233085 366318 529315 538757 554919
Przemysł w PKB 756393.00 675687 757554 762459 776059 799341
Górnictwo w PKB 196020.00 237676 187771 197592 201117 207150
Administracja Publiczna w PKB 440316.00 345994 451425 443847 451764 465317
Usługi w PKB 980050.00 753925 881688 987910 1005531 1035697
Transport w PKB 606165.00 531098 550906 611026 621925 640583

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 6.00 5.8 5.5 5.2 5.6 5.5
Przeciętne Wynagrodzenia 783.00 840 840 840 880 880
Płaca Minimalna 430.00 480 480 480 480 540
Populacja 1.93 1.91 1.91 1.91 1.89 1.87
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 2.20 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 1 0.5 0.9 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.20 111 112 111 112 115
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.85 109 109 109 111 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.52 108 111 110 110 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.90 125 123 123 128 131
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.30 1.3 1.8 2.2 2.5 2.5
Inflacja Żywności 3.40 2 1.9 1.9 2.1 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.90 110 110 111 111 114
Cpi Transport 108.40 108 111 108 108 111

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -370.40 -210 -300 -300 -270 -230
Saldo Obrotów Bieżących -5.00 -90 -20 -150 50 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5
Import 1383.40 1360 1520 1520 1450 1450
Eksport 1013.00 1150 1220 1220 1180 1360

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 35.90 36.1 36.1 36.1 36.1 33
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
Bilans Budżetu -4514667.00 35857 35857 35857 35777 35777
Wydatki Rządowe 1146164.00 1093134 1319949 1155356 1175964 1211243
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 37.8 37.8 37.8 37.8 37.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle -6.60 0.1 0.1 0.1 -3 -3
Produkcja Przemysłowa -3.20 2.5 2.9 3.5 3.9 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów -7.30 -11 -11 -11 -15 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 0.9 -0.4 -0.9 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.20 3.6 4.5 7.5 7.7 5.6
Wydatki Konsumpcyjne 4406125.00 3890494 4176760 4441462 4520684 4656305
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92
Cena Benzyny 1.39 1.24 1.27 1.3 1.35 1.35


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.