Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 1037.83 1033 1021 1009 997 974
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90 1.2 1.9 1.7 2.4 2.6
Stopa Bezrobocia 6.00 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
Inflacja 2.10 2.3 2.5 2.5 2.4 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 -0.2 1 0.5 0.9 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -139.90 -330 -210 -300 -300 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Dług Publiczny do PKB 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Koniunktura w Przemyśle -6.60 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
Optymizm Konsumentów -7.30 -11 -11 -11 -11 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90 1.2 1.9 1.7 2.4 2.6
PKB 34.85 35.8 38.2 38.2 38.2 38.2
Pkb W Cenach Stałych 7214265.00 7306664 6127144 6964000 7272123 7496637
Produkt Narodowy Brutto 7972.00 7870 7044 7667 8036 8075
Środki Trwałe Brutto 1980465.00 2063051 1266470 1607437 1996348 2116690
Pkb Per Capita 16405.70 16950 17500 17500 17500 17500
Pkb Per Capita Ppp 26437.43 27300 28500 28500 28500 28500
Rolnictwo w PKB 292180.00 161257 162669 290515 294523 165450
Budownictwo w PKB 525104.00 474170 233085 366318 529315 486498
Przemysł w PKB 756393.00 756291 675687 757554 762459 775955
Górnictwo w PKB 196020.00 226366 237676 187771 197592 232252
Administracja Publiczna w PKB 440316.00 619754 345994 451425 443847 635868
Usługi w PKB 980050.00 924721 753925 881688 987910 948764
Transport w PKB 606165.00 591775 531098 550906 611026 607161
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
Przeciętne Wynagrodzenia 783.00 840 840 840 840 880
Płaca Minimalna 430.00 430 480 480 480 480
Populacja 1.93 1.94 1.9 1.9 1.9 1.9
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.10 2.3 2.5 2.5 2.4 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 -0.2 1 0.5 0.9 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.10 109 111 112 112 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.03 108 107 107 108 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.50 124 125 123 123 128
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.20 1 1.3 1.8 2.2 2.5
Inflacja Żywności 2.50 1.6 2 1.9 1.9 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.50 107 110 110 111 110
Cpi Transport 105.20 108 108 111 109 111
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -139.90 -330 -210 -300 -300 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Import 1350.10 1380 1360 1520 1520 1450
Eksport 1210.20 1050 1150 1220 1220 1180
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Wydatki Rządowe 1146164.00 1432758 1093134 1319949 1155356 1470010
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 38 37.8 37.8 37.8 37.8
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -6.60 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
Produkcja Przemysłowa 3.00 4.1 2.5 2.9 3.5 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -7.30 -11 -11 -11 -11 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.40 2.6 2.8 2.8 3.3 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 4406125.00 4061643 3890494 4176760 4441462 4167245
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
Cena Benzyny 1.37 1.25 1.22 1.18 1.15 1.09


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.