Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.13 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Indeks Giełdowy 1025.14 1037 1023 1009 996 969
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.5 0.8 0.6 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.9 2.5 2.3 2.5 3.1
Stopa Bezrobocia 6.90 6.9 6.1 5.8 7 5.6
Inflacja 3.30 2.7 2.8 2.4 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -290.60 -310 -330 -330 -210 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 35.90 34.6 34.6 34.6 33.2 33.2
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6
Koniunktura w przemyśle 0.30 2 0.8 0.1 0.1 -3
Optymizm Konsumentów -4.50 -8 -13 -11 -11 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 1.9 1.8 1.5 1.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.5 0.8 0.6 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.9 2.5 2.3 2.5 3.1
PKB 30.26 44 44 44 48 48
Pkb W Cenach Stałych 5380515.00 6063002 6253317 6582130 6594999 6786176
Produkt Narodowy Brutto 7073.00 7219 7811 8144 8160 8397
Środki Trwałe Brutto 1302986.00 1595325 1888302 2136817 2140994 2203058
Pkb Per Capita 15553.33 16200 16200 16200 16902 16902
Pkb Per Capita Ppp 25063.85 26141 26141 26141 26610 26610
Rolnictwo w PKB 163881.00 259189 257602 169739 170071 175001
Budownictwo w PKB 231614.00 364137 465568 482178 483120 497125
Przemysł w PKB 602035.00 718041 685629 718751 720156 741032
Górnictwo w PKB 215398.00 172857 172583 210624 211036 217154
Administracja Publiczna w PKB 265080.00 343715 333829 486025 486975 501092
Usługi w PKB 729173.00 823319 920901 899423 901181 927305
Transport w PKB 569936.00 571476 646412 606408 607593 625206
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 6.90 6.9 6.1 5.8 7 5.6
Przeciętne Wynagrodzenia 791.00 739 739 840 840 880
Płaca Minimalna 430.00 430 430 430 480 480
Populacja 1.93 1.91 1.91 1.91 1.89 1.89
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 3.30 2.7 2.8 2.4 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.30 109 109 109 110 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.00 108 108 108 108 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121.10 123 124 124 125 128
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.80 3.5 2.8 3.2 2.7 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.20 106 107 107 110 110
Cpi Transport 107.80 110 109 109 107 111
Inflacja Żywności 3.20 1.5 1.6 1.6 2 2.1
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.42
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -290.60 -310 -330 -330 -210 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Import 1347.00 1490 1420 1380 1360 1450
Eksport 1056.40 1180 1090 1050 1150 1180
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 35.90 34.6 34.6 34.6 33.2 33.2
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6
Wydatki Rządowe 899824.00 1072698 927766 1206923 1209283 1244338
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 38 38 38 37.8 37.8
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 0.30 2 0.8 0.1 0.1 -3
Produkcja Przemysłowa -2.40 4.8 5.5 4.1 2.5 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.00 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -4.50 -8 -13 -11 -11 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 1.9 1.8 1.5 1.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.00 3.4 3.2 3.1 3.1 4.2
Wydatki Konsumpcyjne 3482523.00 3694600 3961071 3752980 3760317 3869322
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.48 3.77 3.77 3.77 4.02 4.02
Cena Benzyny 1.47 1.3 1.26 1.23 1.2 1.2


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.