Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 914.18 895 876 858 840 804
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -6 -4 0.6 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 -9 -7.5 -5 -3 1.5
Stopa Bezrobocia 6.00 8.5 9.3 9.9 10.5 8.7
Inflacja 2.30 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.9 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -93.00 -300 -300 -270 -270 -230
Saldo Obrotów Bieżących 180.00 -20 -150 50 50 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 35.90 42 42 42 45 45
Budżet Państwa do PKB -1.00 -6.6 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2
Koniunktura w Przemyśle 3.80 -36 -32 -26 -19 -13
Optymizm Konsumentów -10.00 -19 -22 -17 -15 -13
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.50 -0.4 -0.9 0.3 1.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -6 -4 0.6 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 -9 -7.5 -5 -3 1.5
PKB 35.80 38.2 38.2 38.2 40.5 40.5
Pkb W Cenach Stałych 7326935.00 6698012 7020172 6960588 7107127 7064997
Produkt Narodowy Brutto 7868.00 7292 7623 7475 7632 7587
Środki Trwałe Brutto 2059563.00 1589284 1940620 1956585 1997776 1985934
Pkb Per Capita 16405.70 18500 18500 18500 19400 19400
Pkb Per Capita Ppp 26437.43 28500 28500 28500 23662 29000
Rolnictwo w PKB 166338.00 283441 298537 158021 161348 160391
Budownictwo w PKB 493678.00 372853 511945 468994 478868 476029
Przemysł w PKB 750119.00 730398 737438 712613 727615 723302
Górnictwo w PKB 215494.00 169366 174414 204719 209029 207790
Administracja Publiczna w PKB 623143.00 435399 429315 591986 604449 600866
Usługi w PKB 951880.00 847264 954382 904286 923324 917850
Transport w PKB 548677.00 531319 588756 521243 532217 529062

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 6.00 8.5 9.3 9.9 10.5 8.7
Przeciętne Wynagrodzenia 846.00 840 840 880 880 880
Płaca Minimalna 430.00 480 480 480 540 540
Populacja 1.92 1.91 1.91 1.89 1.88 1.87
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.30 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.9 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.04 109 109 111 111 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.40 112 111 112 112 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.89 111 110 109 109 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.10 109 109 108 108 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.90 1.8 2.2 2.5 2.5 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.90 110 111 111 111 114
Cpi Transport 106.90 111 108 109 110 112
Inflacja Żywności 4.40 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -93.00 -300 -300 -270 -270 -230
Saldo Obrotów Bieżących 180.00 -20 -150 50 50 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.3 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5
Import 1166.40 1520 1520 1450 1450 1450
Eksport 1073.40 1220 1220 1180 1180 1360

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 35.90 42 42 42 45 45
Budżet Państwa do PKB -1.00 -6.6 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2
Bilans Budżetu 36911844.00 35857 35857 35777 35777 35777
Wydatki Rządowe 1458977.00 1273014 1118162 1386028 1415208 1406819
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 37.8 37.8 37.8 37.8 37.5

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 3.80 -36 -32 -26 -19 -13
Produkcja Przemysłowa 0.80 2.9 3.5 3.9 3.9 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.00 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -10.00 -19 -22 -17 -15 -13
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.50 -0.4 -0.9 0.3 1.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.00 4.5 7.5 7.7 6.5 5.6
Wydatki Konsumpcyjne 4101333.00 4035290 4279627 3896266 3978293 3954710
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92
Cena Benzyny 1.24 1.18 1.12 1.06 1.01 0.96


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.