Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 1037.64 1015 1001 988 974 949
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2.3 2.5 2.7 2.7 3.1
Stopa Bezrobocia 6.40 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
Inflacja 2.60 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -0.4 1 0.5 0.9 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -177.50 -330 -210 -300 -300 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Dług Publiczny do PKB 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Koniunktura w Przemyśle -2.60 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
Optymizm Konsumentów -3.00 -11 -11 -11 -11 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2.3 2.5 2.7 2.7 3.1
PKB 34.85 35.8 38.2 38.2 38.2 38.2
Pkb W Cenach Stałych 6122163.00 6704379 6594999 5515028 5525789 6892102
Produkt Narodowy Brutto 7624.00 8295 8160 7250 7264 8528
Środki Trwałe Brutto 1682566.00 2176504 2140994 1335561 1338167 2237446
Pkb Per Capita 16405.70 16950 17500 17500 17500 17500
Pkb Per Capita Ppp 26437.43 27300 28500 28500 28500 28500
Rolnictwo w PKB 289563.00 172892 170071 167978 168306 177733
Budownictwo w PKB 364249.00 491133 483120 237404 237868 504885
Przemysł w PKB 713995.00 732100 720156 617086 618290 752599
Górnictwo w PKB 168440.00 214536 211036 220783 221214 220543
Administracja Publiczna w PKB 346178.00 495052 486975 271707 272237 508914
Usługi w PKB 846578.00 916127 901181 747402 748861 941779
Transport w PKB 545072.00 617671 607593 584184 585324 634965
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.40 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
Przeciętne Wynagrodzenia 806.00 840 840 840 840 880
Płaca Minimalna 430.00 430 480 480 480 480
Populacja 1.93 1.94 1.9 1.9 1.9 1.9
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.60 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -0.4 1 0.5 0.9 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.90 109 109 111 112 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.87 108 107 107 108 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.60 122 122 123 123 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.40 1 1.3 1.8 2.2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.40 107 110 111 110 110
Cpi Transport 106.00 109 106 108 111 111
Inflacja Żywności 2.40 1.6 2 1.9 1.9 2.1
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.42 0.17 0.17 0.42
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -177.50 -330 -210 -300 -300 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Import 1275.23 1380 1360 1520 1520 1450
Eksport 1097.68 1050 1150 1220 1220 1180
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Wydatki Rządowe 1087253.00 1229339 1209283 922320 924119 1263761
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 38 37.8 37.8 37.8 37.8
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -2.60 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
Produkcja Przemysłowa 2.00 4.1 2.5 2.5 2.5 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -3.00 -11 -11 -11 -11 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.10 2.6 2.8 2.8 3.3 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 3786896.00 3822683 3760317 3569586 3576551 3929718
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.78 3.77 4.02 3.48 3.48 4.02
Cena Benzyny 1.40 1.23 1.2 1.21 1.18 1.2


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.