Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 1117.04 1089 1066 1044 1022 978
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.50 5 2.2 1.8 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.90 -7.5 -5 0.3 13.2 5
Stopa Bezrobocia 8.60 9.3 9.9 10.5 8.8 8.7
Inflacja -0.20 0.1 0.3 0.9 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -279.90 -300 -270 -270 -270 -230
Saldo Obrotów Bieżących -38.00 -150 50 50 50 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 36.90 42 42 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -0.20 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2 -7.2
Koniunktura w Przemyśle -1.10 -32 -26 -19 -19 -13
Optymizm Konsumentów -14.40 -14.4 -17 -15 -13 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 -0.9 0.3 1.5 1.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.50 5 2.2 1.8 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.90 -7.5 -5 0.3 13.2 5
PKB 34.12 28.2 28.2 31 31 31
Pkb W Cenach Stałych 6290947.00 7020244 6960588 5992818 7121352 7308618
Produkt Narodowy Brutto 6915.00 7623 7426 7011 7828 7797
Środki Trwałe Brutto 1561647.00 1940640 1955703 1382691 1767784 2053488
Pkb Per Capita 16697.69 14500 14500 16100 16100 16100
Pkb Per Capita Ppp 30830.10 28500 28500 30300 30300 30300
Rolnictwo w PKB 281465.00 298540 158021 170266 318618 165922
Budownictwo w PKB 382030.00 511950 468994 274209 432458 492444
Przemysł w PKB 700864.00 737445 712613 664361 793378 748244
Górnictwo w PKB 175562.00 174416 204719 224321 198736 214955
Administracja Publiczna w PKB 452195.00 429319 591986 352806 511885 621585
Usługi w PKB 795966.00 954392 904286 737903 901034 949500
Transport w PKB 402065.00 588762 521243 468615 455138 547305

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 8.60 9.3 9.9 10.5 8.8 8.7
Przeciętne Wynagrodzenia 836.00 840 880 880 880 880
Płaca Minimalna 430.00 480 480 540 540 540
Populacja 1.92 1.91 1.89 1.88 1.88 1.87
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.20 0.1 0.3 0.9 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.52 109 111 111 111 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.60 109 109 111 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.58 110 109 110 111 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.10 104 128 107 106 131
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.70 -2.5 -1.8 1.3 1.5 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.70 109 108 109 107 111
Cpi Transport 102.10 106 107 105 103 109
Inflacja Żywności 2.00 1.9 2.1 2.1 2.1 2.2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -279.90 -300 -270 -270 -270 -230
Saldo Obrotów Bieżących -38.00 -150 50 50 50 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5
Import 1329.70 1520 1450 1450 1450 1450
Eksport 1049.80 1220 1180 1180 1180 1360

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 36.90 42 42 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -0.20 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2 -7.2
Bilans Budżetu -73110698.00 35857 35777 35777 35777 35777
Wydatki Rządowe 1346025.00 1128009 1395990 1135613 1523700 1465789
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 46.2 46.2 41.8 41.8 41.8

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -1.10 -32 -26 -19 -19 -13
Produkcja Przemysłowa 0.10 -1 -0.5 2 2.2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.80 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -14.40 -14.4 -17 -15 -13 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 -0.9 0.3 1.5 1.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.10 2.3 2 2.5 2.6 3.3
Wydatki Konsumpcyjne 3288856.00 4279671 3894312 3701435 3722985 4089028
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.36 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73
Cena Benzyny 1.31 1.19 1.13 1.07 1.02 0.97


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.