Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
Indeks Giełdowy 1240.72 1213 1189 1165 1141 1096
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.70 4 1.3 1.2 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.30 4.1 4.8 7.8 8.2 4.5
Stopa Bezrobocia 8.10 8.5 8.7 9 8.8 7.4
Inflacja 2.70 2.8 2.9 2.3 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -357.17 -270 -230 -90 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących -55.00 50 30 30 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2
Dług Publiczny do PKB 43.50 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -4.50 -7.2 -7.2 -2.1 -2.1 -2.1
Koniunktura w Przemyśle 2.80 -3 -2 -1 -1 2
Optymizm Konsumentów -1.80 -16 -14 -8 -8 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.20 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.00 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.70 4 1.3 1.2 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.30 4.1 4.8 7.8 8.2 4.5
PKB 33.51 31 31 31 31 33.5
Pkb W Cenach Stałych 5927191.00 6687277 7085081 7572268 7789032 7913021
Produkt Narodowy Brutto 6609.00 7351 8766 8563 8808 8949
Środki Trwałe Brutto 1280864.00 1660031 2300094 2142055 2203374 2238448
Pkb Per Capita 23060.68 16100 16100 16100 16100 16700
Pkb Per Capita Ppp 29932.49 30300 30300 30300 30300 31000
Rolnictwo w PKB 159856.00 299197 182709 181556 186753 189726
Budownictwo w PKB 235846.00 406098 519022 495711 509902 518018
Przemysł w PKB 699195.00 745018 773671 863557 888277 902417
Górnictwo w PKB 188700.00 186622 226719 182845 188079 191073
Administracja Publiczna w PKB 359620.00 480683 523163 662070 681022 691863
Usługi w PKB 764712.00 846112 968149 1051276 1081370 1098583
Transport w PKB 445201.00 427395 652744 506174 520663 528951

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 8.10 8.5 8.7 9 8.8 7.4
Przeciętne Wynagrodzenia 932.00 880 880 880 880 880
Płaca Minimalna 500.00 500 500 560 560 560
Populacja 1.91 1.88 1.87 1.87 1.87 1.85
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64 64 64.25

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.70 2.8 2.9 2.3 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.60 111 114 114 114 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.90 112 111 113 114 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.94 110 112 112 112 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.20 118 112 115 123 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.40 13.2 6.5 5.3 4.9 4.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.80 107 107 107 108 109
Cpi Transport 109.60 104 105 110 112 107
Inflacja Żywności 2.00 1.6 2.2 2 2 2.2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -357.17 -270 -230 -90 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących -55.00 50 30 30 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2
Import 1605.85 1450 1450 1450 1450 1450
Eksport 1248.68 1180 1360 1360 1360 1360

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 43.50 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -4.50 -7.2 -7.2 -2.1 -2.1 -2.1
Bilans Budżetu -252544202.00 35777 35777 35777 35777 35777
Wydatki Rządowe 1136585.00 1430825 1299146 1549938 1594306 1619685
Wydatków Rządowych W Pkb 43.60 41.8 41.8 41.8 41.8 39

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.00 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 34.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 2.80 -3 -2 -1 -1 2
Produkcja Przemysłowa 7.60 2.7 1.3 2.5 2.2 3.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 0.8 0.2 0.6 0.6 0.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -1.80 -16 -14 -8 -8 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.20 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.90 2.9 3.3 3.3 3.3 3.3
Wydatki Konsumpcyjne 3500529.00 3496054 4039751 3868853 3979603 4042952
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
Cena Benzyny 1.57 1.49 1.42 1.35 1.28 1.22


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.