Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
Indeks Giełdowy 1290.68 1260 1235 1210 1185 1138
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.40 1.3 1.2 0.9 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.10 4.8 7.8 8.2 5 4.5
Stopa Bezrobocia 7.90 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4
Inflacja 4.80 2.9 2.3 2 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -500.40 -90 -90 -90 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących -28.00 30 30 30 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
Dług Publiczny do PKB 43.50 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -4.50 -7.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Koniunktura w Przemyśle 1.50 -2 -1 -1 -1 2
Optymizm Konsumentów -11.90 -14 -8 -8 -8 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.00 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.40 1.3 1.2 0.9 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.10 4.8 7.8 8.2 5 4.5
PKB 33.51 31 31 31 31 33.5
Pkb W Cenach Stałych 7014726.00 7085081 7572268 6389512 7589934 7913021
Produkt Narodowy Brutto 7801.00 8766 8588 7122 8441 8975
Środki Trwałe Brutto 1760786.00 2300094 2156155 1374847 1905170 2253182
Pkb Per Capita 16201.83 16100 16100 16100 16100 16700
Pkb Per Capita Ppp 29932.49 30300 30300 30300 30300 31000
Rolnictwo w PKB 271863.00 182709 181556 172325 294156 189726
Budownictwo w PKB 373822.00 519022 495711 254242 404475 518018
Przemysł w PKB 845421.00 773671 863557 753732 914746 902417
Górnictwo w PKB 154471.00 226719 182845 203419 167138 191073
Administracja Publiczna w PKB 470778.00 523163 662070 387670 509382 691863
Usługi w PKB 948518.00 968149 1051276 824360 1026296 1098583
Transport w PKB 498011.00 652744 506174 479927 538848 528951

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 7.90 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4
Przeciętne Wynagrodzenia 930.00 880 880 880 880 880
Płaca Minimalna 500.00 500 560 560 560 560
Populacja 1.91 1.87 1.87 1.87 1.87 1.85
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64 64 64.25

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 4.80 2.9 2.3 2 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113.53 114 114 114 114 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.90 111 113 114 116 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111.38 111 112 114 115 115
Inflacja Bazowa 2.30 3.1 3.5 3.4 3.2 3.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.10 122 124 128 130 128
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.30 16.3 13.7 9.1 5.4 4.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.20 107 107 108 116 109
Cpi Transport 110.90 111 111 112 112 112
Inflacja Żywności 3.80 2.2 2 2 2 2.2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -500.40 -90 -90 -90 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących -28.00 30 30 30 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
Import 1946.80 1450 1450 1450 1450 1450
Eksport 1446.40 1360 1360 1360 1360 1360

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 43.50 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -4.50 -7.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Bilans Budżetu -3849803.00 35777 35777 35777 35777 35777
Wydatki Rządowe 1407773.00 1299146 1549938 1225239 1523210 1619685
Wydatków Rządowych W Pkb 43.60 41.8 41.8 41.8 41.8 39

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.00 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 34.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 1.50 -2 -1 -1 -1 2
Produkcja Przemysłowa 3.70 9 8.1 3.5 2.2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.00 0.2 0.6 0.6 0.6 0.3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów -11.90 -14 -8 -8 -8 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70 6.3 1.5 0.9 1.7 3.3
Wydatki Konsumpcyjne 3788404.00 4039751 3869115 3772879 4099053 4043226
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
Cena Benzyny 1.51 1.43 1.36 1.29 1.23 1.17


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.