Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 1159.85 1146 1122 1099 1076 1030
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.10 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.60 1.3 7.2 2.9 5 5
Stopa Bezrobocia 8.40 10.5 8.8 8.8 8.7 6.8
Inflacja -0.50 0.5 1.5 1.5 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -76.10 -270 -270 -270 -230 -230
Saldo Obrotów Bieżących 97.00 50 50 50 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4
Dług Publiczny do PKB 36.90 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -0.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -5.8
Koniunktura w Przemyśle -9.20 -7 -5 -3 -2 2
Optymizm Konsumentów -25.80 -15 -13 -16 -14 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.90 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.10 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.60 1.3 7.2 2.9 5 5
PKB 34.12 31 31 31 31 33.5
Pkb W Cenach Stałych 7029631.00 6052567 6743895 7233490 7381113 7750168
Produkt Narodowy Brutto 7635.00 7081 7413 7856 8017 8418
Środki Trwałe Brutto 1928500.00 1396476 1674086 1984427 2024925 2126171
Pkb Per Capita 16697.69 16100 16100 16100 16100 16700
Pkb Per Capita Ppp 30830.10 30300 30300 30300 30300 31000
Rolnictwo w PKB 315956.00 171964 301730 325119 331754 348341
Budownictwo w PKB 487824.00 276943 409536 501971 512215 537826
Przemysł w PKB 796540.00 670985 751326 819640 836367 878185
Górnictwo w PKB 143854.00 226557 188202 148026 151047 158599
Administracja Publiczna w PKB 445992.00 356324 484753 458926 468292 491706
Usługi w PKB 1044348.00 745260 853276 1074634 1096565 1151394
Transport w PKB 516018.00 473287 431014 530983 541819 568910

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 8.40 10.5 8.8 8.8 8.7 6.8
Przeciętne Wynagrodzenia 832.00 880 880 880 880 880
Płaca Minimalna 430.00 540 540 540 540 540
Populacja 1.92 1.88 1.88 1.88 1.87 1.85
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64 64 64.25

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.50 0.5 1.5 1.5 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.95 111 111 111 114 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.30 108 110 111 114 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.76 110 109 110 112 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.20 106 106 106 131 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 0.7 1.3 1.3 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.20 108 108 107 112 110
Cpi Transport 101.80 106 105 103 113 109
Inflacja Żywności 1.10 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.92 0.17

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -76.10 -270 -270 -270 -230 -230
Saldo Obrotów Bieżących 97.00 50 50 50 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4
Import 1327.62 1450 1450 1450 1450 1450
Eksport 1251.49 1180 1180 1180 1360 1360

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 36.90 45 45 45 45 47
Budżet Państwa do PKB -0.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -5.8
Bilans Budżetu -465259486.00 35777 35777 35777 35777 35777
Wydatki Rządowe 1157723.00 1146935 1442939 1191297 1215609 1276390
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 41.8 41.8 41.8 41.8 39

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -9.20 -7 -5 -3 -2 2
Produkcja Przemysłowa 2.70 2 2.2 1.8 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.50 1 0.6 0.8 0.2 0.3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -25.80 -15 -13 -16 -14 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.90 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.40 2.5 2.6 2.9 3.3 3.3
Wydatki Konsumpcyjne 3970603.00 3738339 3525654 4085750 4169133 4377590
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.36 4.36 4.36 4.36 4.52 4.36
Cena Benzyny 1.46 1.2 1.13 1.07 1.14 1.14


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.