Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 1037.48 1018 1004 991 977 950
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.5 2.3 2.5 2.7 3.1
Stopa Bezrobocia 6.40 6.1 5.8 7 6.7 5.6
Inflacja 2.90 3 2.9 2.7 2.5 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.00 0.7 -0.4 1 0.5 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -225.90 -330 -330 -210 -300 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 35.90 34.6 34.6 33.2 33.2 33.2
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6
Koniunktura w przemyśle 0.30 0.8 0.1 0.1 0.1 -3
Optymizm Konsumentów -4.50 -13 -11 -11 -11 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 1.8 -1.2 0.5 -0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.5 2.3 2.5 2.7 3.1
PKB 34.85 35.8 35.8 38.2 38.2 38.2
Pkb W Cenach Stałych 5380515.00 6269875 6704379 6594999 6594999 6892102
Produkt Narodowy Brutto 7073.00 7831 8295 8160 8160 8528
Środki Trwałe Brutto 1302986.00 1893302 2176504 2140994 2140994 2237446
Pkb Per Capita 16405.70 16950 16950 17500 17500 17500
Pkb Per Capita Ppp 26437.43 27300 27300 28500 28500 28500
Rolnictwo w PKB 163881.00 258284 172892 170071 170071 177733
Budownictwo w PKB 231614.00 466801 491133 483120 483120 504885
Przemysł w PKB 602035.00 687444 732100 720156 720156 752599
Górnictwo w PKB 215398.00 173040 214536 211036 211036 220543
Administracja Publiczna w PKB 265080.00 334713 495052 486975 486975 508914
Usługi w PKB 729173.00 923339 916127 901181 901181 941779
Transport w PKB 569936.00 648123 617671 607593 607593 634965
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.40 6.1 5.8 7 6.7 5.6
Przeciętne Wynagrodzenia 791.00 739 840 840 840 880
Płaca Minimalna 430.00 430 430 480 480 480
Populacja 1.93 1.91 1.91 1.89 1.89 1.89
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.90 3 2.9 2.7 2.5 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.00 0.7 -0.4 1 0.5 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.70 109 109 111 112 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.76 108 108 107 108 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121.00 123 124 124 124 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.50 2.8 3.2 2.7 2.3 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.40 107 108 111 110 110
Cpi Transport 106.90 109 109 108 111 112
Inflacja Żywności 4.20 1.6 1.6 2 1.9 2.1
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -225.90 -330 -330 -210 -300 -270
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Import 1208.78 1420 1380 1360 1520 1450
Eksport 982.94 1090 1050 1150 1220 1180
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 35.90 34.6 34.6 33.2 33.2 33.2
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6
Wydatki Rządowe 899824.00 930222 1229339 1209283 1209283 1263761
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 38 38 37.8 37.8 37.8
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 0.30 0.8 0.1 0.1 0.1 -3
Produkcja Przemysłowa 4.40 5.5 4.1 2.5 2.5 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.60 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -4.50 -13 -11 -11 -11 -15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 1.8 -1.2 0.5 -0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.10 2 2.6 2.8 3.1 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 3482523.00 3971560 3822683 3760317 3760317 3929718
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
Cena Benzyny 1.43 1.39 1.36 1.32 1.29 1.29


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.