Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.06 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
Indeks Giełdowy 1021.41 1013 977 943 909 846
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 -0.8 -0.4 0.7 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.90 1.9 0.7 1.5 0.5 4.6
Stopa Bezrobocia 6.60 7.5 7.5 7.4 7.4 6.2
Inflacja 13.00 8.5 7.3 6.4 5.5 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.20 3.5 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -441.46 -90 -90 -90 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących -377.00 30 30 30 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.8
Dług Publiczny do PKB 44.80 45 45 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -7.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1
Koniunktura w Przemyśle -1.60 -1 -1 2 2 3
Optymizm Konsumentów -17.60 -8 -8 -10 -10 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.00 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 -0.8 -0.4 0.7 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.90 1.9 0.7 1.5 0.5 4.6
PKB 33.51 31 31 33.5 33.5 33.5
Pkb W Cenach Stałych 7508687.00 7148006 7481713 7621317 7546230 7971898
Produkt Narodowy Brutto 9089.00 7949 8673 9225 9134 9650
Środki Trwałe Brutto 2329344.00 1794241 2291881 2364284 2340991 2473041
PKB Per Capita 15487.93 16100 16100 16700 16700 16700
PKB Per Capita PPP 29932.49 30300 30300 31000 31000 31000
Rolnictwo w PKB 182078.00 268465 302628 184809 182988 193310
Budownictwo w PKB 408524.00 367149 467505 414652 410567 433726
Przemysł w PKB 880529.00 872228 876671 893737 884932 934849
Górnictwo w PKB 171855.00 161880 144754 174433 172714 182457
Administracja Publiczna w PKB 666774.00 487684 460340 676776 670108 707907
Usługi w PKB 1090604.00 997490 1148073 1106963 1096057 1157883
Transport w PKB 588818.00 514131 618529 597650 591762 625142

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.60 7.5 7.5 7.4 7.4 6.2
Przeciętne Wynagrodzenia 1050.00 880 880 880 880 880
Płaca Minimalna 500.00 560 560 560 560 620
Populacja 1.91 1.87 1.87 1.85 1.85 1.85
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 13.00 8.5 7.3 6.4 5.5 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.20 3.5 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125.40 121 122 124 129 129
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 125.09 114 114 114 114 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.21 112 114 115 115 117
Inflacja Bazowa 5.40 3.4 3.2 3.1 3.1 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138.40 128 133 137 144 143
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.20 9.1 5.4 4.3 4.3 4
Inflacja Żywności 17.40 2 2 2.2 2.2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122.50 115 123 129 127 134
Cpi Transport 134.70 139 140 140 140 141

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.42 0.67 0.67 0.92

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -441.46 -90 -90 -90 -90 -90
Saldo Obrotów Bieżących -377.00 30 30 30 30 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.8
Import 2195.40 1450 1450 1450 1450 1450
Eksport 1753.90 1360 1360 1360 1360 1360

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 44.80 45 45 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -7.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1
Bilans Budżetu -317726304.00 35777 35777 35777 35777 35777
Wydatki Rządowe 1556454.00 1459890 1238791 1579801 1564236 1652472
Wydatków Rządowych W Pkb 43.60 41.8 41.8 39 39 39

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.00 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 34.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.59 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle -1.60 -1 -1 2 2 3
Produkcja Przemysłowa 6.30 3.5 3.5 2 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.50 0.6 0.6 0.3 0.3 0.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -17.60 -8 -8 -10 -10 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.20 0.9 1.7 1.7 1.7 3.3
Wydatki Konsumpcyjne 3922812.00 3871501 4398932 3981654 3942426 4164810
Cena Benzyny 1.91 1.98 2.05 2.12 2.19 2.19
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.70 3.7 3.95 4.2 4.2 4.45


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.