Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1
Indeks Giełdowy 1054.74 1039 1017 996 975 933
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.90 5 2.2 1.8 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 -7.5 -5 0.3 13.2 5
Stopa Bezrobocia 7.40 9.3 9.9 10.5 8.8 8.7
Inflacja -0.70 0.1 0.3 0.9 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -119.30 -300 -270 -270 -270 -230
Saldo Obrotów Bieżących 147.00 -150 50 50 50 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 36.90 42 42 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -0.20 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2 -7.2
Koniunktura w Przemyśle -11.30 -32 -26 -19 -19 -13
Optymizm Konsumentów -14.40 -22 -17 -15 -15 -13
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.80 -0.9 0.3 1.5 1.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.90 5 2.2 1.8 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 -7.5 -5 0.3 13.2 5
PKB 34.12 28.2 28.2 31 31 31
Pkb W Cenach Stałych 5974893.00 7020244 6960588 5992818 6763579 7308618
Produkt Narodowy Brutto 6990.00 7623 7426 7011 7913 7797
Środki Trwałe Brutto 1378555.00 1940640 1955703 1382691 1560524 2053488
Pkb Per Capita 16697.69 14500 14500 16100 16100 16100
Pkb Per Capita Ppp 30830.10 28500 28500 30300 30300 30300
Rolnictwo w PKB 169757.00 298540 158021 170266 192165 165922
Budownictwo w PKB 273389.00 511950 468994 274209 309476 492444
Przemysł w PKB 662374.00 737445 712613 664361 749807 748244
Górnictwo w PKB 223650.00 174416 204719 224321 253172 214955
Administracja Publiczna w PKB 351751.00 429319 591986 352806 398182 621585
Usługi w PKB 735696.00 954392 904286 737903 832808 949500
Transport w PKB 467213.00 588762 521243 468615 528885 547305

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.40 9.3 9.9 10.5 8.8 8.7
Przeciętne Wynagrodzenia 822.00 840 880 880 880 880
Płaca Minimalna 430.00 480 480 540 540 540
Populacja 1.92 1.91 1.89 1.88 1.88 1.87
Wiek Emerytalny Kobiet 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.25 63.75 63.75 63.75 63.75 63.75

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.70 0.1 0.3 0.9 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.50 109 111 111 111 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.90 109 109 111 110 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.46 110 109 110 111 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.30 104 104 107 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.40 -2.5 -1.8 1.3 1.5 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.10 109 108 109 107 111
Cpi Transport 101.20 106 107 105 98.96 109
Inflacja Żywności 1.00 1.9 2.1 2.1 2.1 2.2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -119.30 -300 -270 -270 -270 -230
Saldo Obrotów Bieżących 147.00 -150 50 50 50 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5 -1.5
Import 1025.39 1520 1450 1450 1450 1450
Eksport 906.12 1220 1180 1180 1180 1360

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 36.90 42 42 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -0.20 -6.6 -6.6 -7.2 -7.2 -7.2
Bilans Budżetu 82499337.00 35857 35777 35777 35777 35777
Wydatki Rządowe 1132216.00 1128009 1395990 1135613 1281669 1465789
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 46.2 46.2 41.8 41.8 41.8

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -11.30 -32 -26 -19 -19 -13
Produkcja Przemysłowa -6.40 -1 -0.5 2 2.2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.90 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -14.40 -22 -17 -15 -15 -13
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.80 -0.9 0.3 1.5 1.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.60 -2.3 -2.5 2.5 5.6 7.7
Wydatki Konsumpcyjne 3690364.00 4279671 3894312 3701435 4177492 4089028
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73
Cena Benzyny 1.25 1.19 1.13 1.07 1.02 0.97


Łotwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.