Jordania - Stopa procentowa - PrognozyJordania Pieniądz Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 4.25 5.25 5.25 5.5 4.5 5.5
Podaż Pieniądza M1 10178 10251 10249 10254 10252 10253
Podaż Pieniądza M2 33505 33820 34070 34317 34563 36903
Rezerwy Walutowe 11174 10735 10688 10684 10684 10684
Kredyty dla Sektora prywatnego 24278 24668 24947 25153 25306 25715
Stopa Depozytowa 4.54 5.54 5.54 5.79 4.79 5.79
Stopa Międzybankowa 3.62 3.61 3.55 3.49 3.44 3.28
Bilans Banku Centralnego 12419 12352 12303 12323 12307 12313
Bilans Banków 49948 50329 50670 51008 51341 54440
[+]