Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2020-04
Indeks Giełdowy 1668 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 19 2019-12
Inflacja 1.9 2020-02
Stopa Procentowa 2.5 2020-03
Bilans Handlowy -562500 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -91.3 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 310 2020-04
Śmierć koronawirusa 5 2020-04
Odzyskany koronawirus 58 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
PKB 44.4 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7783 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 29984 2018-12
Środki Trwałe Brutto 5266402218 2018-12
Pkb Per Capita 3237 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 8309 2018-12
Rolnictwo w PKB 356 2019-09
Budownictwo w PKB 252 2019-09
Przemysł w PKB 151 2019-09
Górnictwo w PKB 146 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 926 2019-09
Usługi w PKB 1732 2019-09
Transport w PKB 648 2019-09
Media w PKB 299 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19 2019-12
Populacja 10.42 2019-12
Pracujący 8158 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 27.6 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 34.1 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1989 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 209 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 332 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131 2019-12
Inflacja Bazowa 0.9 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2020-02
Cpi Transport 102 2020-02
Inflacja Żywności 2.6 2020-02
Deflator Pkb 240 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.2 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-03
Stopa Międzybankowa 3.4 2020-01
Podaż Pieniądza M1 10421 2020-01
Podaż Pieniądza M2 34971 2020-01
Rezerwy Walutowe 12125 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 25822 2020-01
Stopa Depozytowa 4.77 2020-01
Bilans Banków 53315 2019-11
Bilans Banku Centralnego 13710 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -562500 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -91.3 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 555500 2019-12
Import 1118000 2019-12
Dług Zagraniczny 12088 2018-12
Terms of Trade 62.9 2019-10
Rachunek kapitałowy 46.5 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 596 2019-06
Przyjazdy Turystów 629 2019-12
Rezerwy Złota 43.5 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 144 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.09 2018-12
Bronie Sprzedaży 80 2017-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1187 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 957 2019-12
Rating Kredytowy 35 2020-03
Bilans Budżetu -134 2019-10
Dług Publiczny 17703 2019-10
Wydatki Wojskowe 1874 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -14 2019-12
Szybkość Internetu 5750 2017-03
Adresy IP 250932 2017-03
Index Konkurencyjności 60.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 70 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2019-12
Ranking Korupcji 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -16.3 2019-11
Produkcja w Górnictwie 13.5 2019-11

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.33 2020-01

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 2258 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 310 2020-04
Śmierć koronawirusa 5 2020-04
Odzyskany koronawirus 58 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jordania - Wskaźniki ekonomiczne.