Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2020-01
Indeks Giełdowy 1879 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 19.1 2019-09
Inflacja 0.6 2019-12
Stopa Procentowa 4 2019-12
Bilans Handlowy -691400 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -91.3 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
PKB 42.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7783 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 29984 2018-12
Środki Trwałe Brutto 5266402218 2018-12
Pkb Per Capita 3237 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 8309 2018-12
Rolnictwo w PKB 356 2019-09
Budownictwo w PKB 252 2019-09
Przemysł w PKB 151 2019-09
Górnictwo w PKB 146 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 926 2019-09
Usługi w PKB 1732 2019-09
Transport w PKB 648 2019-09
Media w PKB 299 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19.1 2019-09
Populacja 10.31 2018-12
Pracujący 7838 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 27.2 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 33.6 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1927 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 126 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 209 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 332 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131 2019-12
Inflacja Bazowa 0.9 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2019-11
Cpi Transport 136 2019-11
Inflacja Żywności 0.1 2019-12
Deflator Pkb 240 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.3 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-12
Stopa Międzybankowa 3.4 2019-11
Podaż Pieniądza M1 10253 2019-11
Podaż Pieniądza M2 34802 2019-11
Rezerwy Walutowe 12069 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 25692 2019-11
Stopa Depozytowa 4.9 2019-11
Bilans Banków 52851 2019-09
Bilans Banku Centralnego 13259 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -691400 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -91.3 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 483300 2019-10
Import 1174700 2019-10
Dług Zagraniczny 12088 2018-12
Terms of Trade 62.9 2019-10
Rachunek kapitałowy 46.5 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 596 2019-06
Przyjazdy Turystów 629 2019-12
Rezerwy Złota 43.5 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 151 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.09 2018-12
Bronie Sprzedaży 80 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 570 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 704 2019-10
Rating Kredytowy 35 2020-01
Bilans Budżetu -153 2019-08
Dług Publiczny 17703 2019-10
Wydatki Wojskowe 1874 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -13.3 2019-11
Szybkość Internetu 5750 2017-03
Adresy IP 250932 2017-03
Index Konkurencyjności 60.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 70 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2019-12
Ranking Korupcji 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6.6 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -13.2 2019-10
Produkcja w Górnictwie 4 2019-10
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.56 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 2236 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jordania - Wskaźniki ekonomiczne.