Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2021-01
Indeks Giełdowy 1723 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2020-09
Stopa Bezrobocia 23.9 2020-09
Inflacja -0.4 2020-12
Stopa Procentowa 2.5 2020-12
Bilans Handlowy -616309 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -527 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 92.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 320453 2021-01
Śmierć koronawirusa 4224 2021-01
Odzyskany koronawirus 304200 2021-01

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2020-09
PKB 43.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7777 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 30875 2019-12
Środki Trwałe Brutto 6031966345 2019-12
Pkb Per Capita 3284 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 9906 2019-12
Rolnictwo w PKB 317 2020-09
Budownictwo w PKB 240 2020-09
Przemysł w PKB 1400 2020-09
Górnictwo w PKB 141 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 993 2020-09
Usługi w PKB 1421 2020-09
Transport w PKB 623 2020-09
Media w PKB 159 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.9 2020-09
Populacja 10.42 2019-12
Pracujący 7887 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 26.2 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 34.4 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 2535 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 204 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 313 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99 2020-11
Cpi Transport 98.5 2020-12
Inflacja Żywności 3.3 2020-10
Deflator Pkb 240 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.5 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-12
Stopa Międzybankowa 2.15 2020-11
Podaż Pieniądza M1 11973 2020-11
Podaż Pieniądza M2 36593 2020-11
Rezerwy Walutowe 13199 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 27169 2020-11
Stopa Depozytowa 3.71 2020-11
Bilans Banków 56502 2020-11
Bilans Banku Centralnego 16026 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -616309 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -527 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Eksport 523011 2020-09
Import 1139320 2020-09
Dług Zagraniczny 12338 2019-12
Terms of Trade 65.1 2020-09
Rachunek kapitałowy 38.2 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 493 2020-09
Przyjazdy Turystów 81.8 2020-10
Rezerwy Złota 43.54 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 103 2020-09
Indeks Terroryzmu 3.15 2019-12
Bronie Sprzedaży 86 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 92.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 485 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 744 2020-11
Rating Kredytowy 36 2021-01
Bilans Budżetu -117 2020-07
Dług Publiczny 18949 2020-07
Wydatki Wojskowe 1874 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -12.3 2020-10
Szybkość Internetu 5750 2017-03
Adresy IP 250932 2017-03
Index Konkurencyjności 60.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 70 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2019-12
Ranking Korupcji 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.2 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -14.6 2020-10
Produkcja w Górnictwie 7.7 2020-10

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.33 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 2021 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 320453 2021-01
Śmierć koronawirusa 4224 2021-01
Odzyskany koronawirus 304200 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jordania - Wskaźniki ekonomiczne.