Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2020-07
Indeks Giełdowy 1593 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 19.3 2020-03
Inflacja -0.6 2020-06
Stopa Procentowa 2.5 2020-05
Bilans Handlowy -411709 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -112 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 92.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 1169 2020-07
Śmierć koronawirusa 10 2020-07
Odzyskany koronawirus 982 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-12
PKB 43.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7621 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 30875 2019-12
Środki Trwałe Brutto 9258727949 2018-12
Pkb Per Capita 3284 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 9906 2019-12
Rolnictwo w PKB 538 2019-12
Budownictwo w PKB 222 2019-12
Przemysł w PKB 1461 2019-12
Górnictwo w PKB 183 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 1136 2019-12
Usługi w PKB 1677 2019-12
Transport w PKB 679 2019-12
Media w PKB 287 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19.3 2020-03
Populacja 10.42 2019-12
Pracujący 8158 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 27.6 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 34.1 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1989 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.6 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2020-01
Wskaźnik Cen Importowych 214 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 333 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131 2019-12
Inflacja Bazowa 0.9 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.5 2020-06
Cpi Transport 95.97 2020-06
Inflacja Żywności 2 2020-06
Deflator Pkb 240 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-05
Stopa Międzybankowa 2.15 2020-04
Podaż Pieniądza M1 11443 2020-04
Podaż Pieniądza M2 35753 2020-04
Rezerwy Walutowe 11988 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 26334 2020-04
Stopa Depozytowa 4.29 2020-04
Bilans Banków 54422 2020-03
Bilans Banku Centralnego 14937 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -411709 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -112 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Eksport 386511 2020-03
Import 798220 2020-03
Dług Zagraniczny 12338 2019-12
Terms of Trade 64.2 2020-03
Rachunek kapitałowy 40.9 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 601 2019-12
Przyjazdy Turystów 618 2020-02
Rezerwy Złota 43.5 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 168 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.09 2018-12
Bronie Sprzedaży 80 2017-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 92.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 448 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 694 2020-04
Rating Kredytowy 36 2020-07
Bilans Budżetu -343 2020-03
Dług Publiczny 17867 2020-02
Wydatki Wojskowe 1874 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -13 2020-01
Szybkość Internetu 5750 2017-03
Adresy IP 250932 2017-03
Index Konkurencyjności 60.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 70 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2019-12
Ranking Korupcji 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1 2020-01
Produkcja w Górnictwie -8.4 2020-01

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.95 2020-04

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1605 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1169 2020-07
Śmierć koronawirusa 10 2020-07
Odzyskany koronawirus 982 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jordania - Wskaźniki ekonomiczne.