Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2020-09
Indeks Giełdowy 1588 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2020-03
Stopa Bezrobocia 23 2020-06
Inflacja -0.6 2020-08
Stopa Procentowa 2.5 2020-08
Bilans Handlowy -508983 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -309 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 92.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 10049 2020-09
Śmierć koronawirusa 57 2020-09
Odzyskany koronawirus 4496 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2020-03
PKB 43.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6986 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 30875 2019-12
Środki Trwałe Brutto 9258727949 2018-12
Pkb Per Capita 3284 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 9906 2019-12
Rolnictwo w PKB 370 2020-03
Budownictwo w PKB 157 2020-03
Przemysł w PKB 1162 2020-03
Górnictwo w PKB 149 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 996 2020-03
Usługi w PKB 1376 2020-03
Transport w PKB 614 2020-03
Media w PKB 102 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23 2020-06
Populacja 10.42 2019-12
Pracujący 7813 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 26.3 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 34.1 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2420 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.6 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 207 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 297 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131 2019-12
Inflacja Bazowa 0.9 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99 2020-08
Cpi Transport 98.07 2020-08
Inflacja Żywności 0.1 2020-08
Deflator Pkb 240 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -14.1 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-08
Stopa Międzybankowa 2.15 2020-07
Podaż Pieniądza M1 11933 2020-07
Podaż Pieniądza M2 35840 2020-07
Rezerwy Walutowe 13874 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 26987 2020-07
Stopa Depozytowa 3.89 2020-07
Bilans Banków 53651 2020-05
Bilans Banku Centralnego 14937 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -508983 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -309 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Eksport 524025 2020-06
Import 1033008 2020-06
Dług Zagraniczny 12338 2019-12
Terms of Trade 69.7 2020-06
Rachunek kapitałowy 137 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 467 2020-03
Przyjazdy Turystów 29.5 2020-07
Rezerwy Złota 43.5 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 168 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.09 2018-12
Bronie Sprzedaży 86 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 92.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 318 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 719 2020-05
Rating Kredytowy 36 2020-09
Bilans Budżetu -343 2020-03
Dług Publiczny 19276 2020-05
Wydatki Wojskowe 1874 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -4.3 2020-07
Szybkość Internetu 5750 2017-03
Adresy IP 250932 2017-03
Index Konkurencyjności 60.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 70 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 48 2019-12
Ranking Korupcji 60 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.5 2020-06
Produkcja w Górnictwie -0.2 2020-06

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.33 2020-07

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 2126 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 10049 2020-09
Śmierć koronawirusa 57 2020-09
Odzyskany koronawirus 4496 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jordania - Wskaźniki ekonomiczne.