Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2019-10
Indeks Giełdowy 1824 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 19.2 2019-06
Inflacja -0.3 2019-09
Stopa Procentowa 4.25 2019-09
Bilans Handlowy -722400 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -588 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
PKB 42.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7293 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 29984 2018-12
Środki Trwałe Brutto 5266402218 2018-12
Pkb Per Capita 3237 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 8309 2018-12
Rolnictwo w PKB 311 2019-06
Budownictwo w PKB 210 2019-06
Przemysł w PKB 1347 2019-06
Górnictwo w PKB 175 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 929 2019-06
Usługi w PKB 1682 2019-06
Transport w PKB 634 2019-06
Media w PKB 257 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19.2 2019-06
Populacja 10.31 2018-12
Pracujący 8173 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 28 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 34.6 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2033 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 209 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 309 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131 2019-09
Inflacja Bazowa 1.5 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2019-09
Cpi Transport 134 2019-09
Inflacja Żywności -1.1 2019-09
Deflator Pkb 240 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.4 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-09
Stopa Międzybankowa 3.94 2019-08
Podaż Pieniądza M1 10435 2019-08
Podaż Pieniądza M2 34510 2019-08
Rezerwy Walutowe 11836 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 25534 2019-08
Stopa Depozytowa 5.07 2019-08
Bilans Banków 52554 2019-08
Bilans Banku Centralnego 13319 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -722400 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -588 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 572800 2019-07
Import 1295200 2019-07
Dług Zagraniczny 12088 2018-12
Terms of Trade 67.6 2019-05
Rachunek kapitałowy 617 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 596 2019-06
Przyjazdy Turystów 956 2019-08
Rezerwy Złota 43.5 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 179 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.4 2017-12
Bronie Sprzedaży 80 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 723 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 895 2019-07
Rating Kredytowy 45
Bilans Budżetu -83.6 2019-06
Dług Publiczny 17114 2019-06
Wydatki Wojskowe 1874 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -1.6 2019-07
Szybkość Internetu 5750 2017-03
Adresy IP 250932 2017-03
Index Konkurencyjności 60.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 70 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2018-12
Ranking Korupcji 58 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 104 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.4 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.6 2019-07
Produkcja w Górnictwie 9.5 2019-07
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.93 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 2057 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jordania - Wskaźniki ekonomiczne.