Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2019-12
Indeks Giełdowy 1803 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 19.1 2019-09
Inflacja 0.1 2019-10
Stopa Procentowa 4 2019-10
Bilans Handlowy -576300 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -588 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
PKB 42.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7293 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 29984 2018-12
Środki Trwałe Brutto 5266402218 2018-12
Pkb Per Capita 3237 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 8309 2018-12
Rolnictwo w PKB 311 2019-06
Budownictwo w PKB 210 2019-06
Przemysł w PKB 1347 2019-06
Górnictwo w PKB 175 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 929 2019-06
Usługi w PKB 1682 2019-06
Transport w PKB 634 2019-06
Media w PKB 257 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19.1 2019-09
Populacja 10.31 2018-12
Pracujący 8173 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 28 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 34.6 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2033 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 231 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 310 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131 2019-10
Inflacja Bazowa 1.6 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 134 2019-10
Cpi Transport 136 2019-10
Inflacja Żywności -0.5 2019-10
Deflator Pkb 240 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.9 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-10
Stopa Międzybankowa 3.4 2019-10
Podaż Pieniądza M1 10261 2019-09
Podaż Pieniądza M2 34650 2019-09
Rezerwy Walutowe 11817 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 25577 2019-09
Stopa Depozytowa 4.98 2019-09
Bilans Banków 52851 2019-09
Bilans Banku Centralnego 13259 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -576300 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -588 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 570300 2019-09
Import 1146600 2019-09
Dług Zagraniczny 12088 2018-12
Terms of Trade 74.6 2019-08
Rachunek kapitałowy -593 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 596 2019-06
Przyjazdy Turystów 662 2019-10
Rezerwy Złota 43.5 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 151 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.09 2018-12
Bronie Sprzedaży 80 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 602 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 708 2019-09
Rating Kredytowy 35 2019-12
Bilans Budżetu -153 2019-08
Dług Publiczny 17369 2019-08
Wydatki Wojskowe 1874 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -15.4 2019-09
Szybkość Internetu 5750 2017-03
Adresy IP 250932 2017-03
Index Konkurencyjności 60.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 70 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2018-12
Ranking Korupcji 58 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -8 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -17.8 2019-09
Produkcja w Górnictwie 1.4 2019-09
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.66 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 2108 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jordania - Wskaźniki ekonomiczne.