Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2021-04
Indeks Giełdowy 1772 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2020-09
Stopa Bezrobocia 24.7 2020-12
Inflacja 0.4 2021-02
Stopa Procentowa 2.5 2021-02
Bilans Handlowy -549961 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -834 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 92.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 679138 2021-04
Śmierć koronawirusa 8057 2021-04
Odzyskany koronawirus 621870 2021-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2020-09
PKB 43.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7647 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 30933 2020-12
Środki Trwałe Brutto 6031966345 2019-12
Pkb Per Capita 3284 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 9906 2019-12
Rolnictwo w PKB 477 2020-12
Budownictwo w PKB 214 2020-12
Przemysł w PKB 1364 2020-12
Górnictwo w PKB 174 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 1222 2020-12
Usługi w PKB 1374 2020-12
Transport w PKB 656 2020-12
Media w PKB 152 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 24.7 2020-12
Populacja 10.86 2020-12
Pracujący 7301 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 25.1 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 33.4 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2420 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 225 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 281 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2021-02
Cpi Transport 101 2021-02
Inflacja Żywności -0.8 2021-01
Deflator Pkb 240 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.68 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.1 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2021-02
Stopa Międzybankowa 2.11 2021-02
Podaż Pieniądza M1 12417 2021-02
Podaż Pieniądza M2 37458 2021-02
Rezerwy Walutowe 12923 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 27612 2021-02
Stopa Depozytowa 3.5 2021-02
Bilans Banków 57427 2021-02
Bilans Banku Centralnego 16026 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -549961 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -834 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 569877 2020-12
Import 1119838 2020-12
Dług Zagraniczny 12338 2019-12
Terms of Trade 80.2 2020-12
Rachunek kapitałowy 229 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 499 2020-12
Przyjazdy Turystów 108 2021-01
Rezerwy Złota 43.5 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 103 2020-09
Indeks Terroryzmu 3.15 2019-12
Bronie Sprzedaży 13 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 92.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 485 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 744 2020-11
Rating Kredytowy 36 2021-04
Bilans Budżetu -259 2020-11
Dług Publiczny 18878 2020-11
Wydatki Wojskowe 1992 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -10.17 2021-01
Szybkość Internetu 5750 2017-03
Adresy IP 250932 2017-03
Index Konkurencyjności 60.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 70 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2020-12
Ranking Korupcji 60 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -11.9 2021-01
Produkcja w Górnictwie 6 2021-01

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.33 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 2354 2021-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 679138 2021-04
Śmierć koronawirusa 8057 2021-04
Odzyskany koronawirus 621870 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jordania - Wskaźniki ekonomiczne.