Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2019-08
Indeks Giełdowy 1847 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-03
Stopa Bezrobocia 19 2019-03
Inflacja 0.2 2019-07
Stopa Procentowa 4.5 2019-08
Bilans Handlowy -749800 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -343 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-03
PKB 42.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6842 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 29984 2018-12
Środki Trwałe Brutto 5266402218 2018-12
Pkb Per Capita 3237 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 8309 2018-12
Rolnictwo w PKB 414 2019-03
Budownictwo w PKB 160 2019-03
Przemysł w PKB 1209 2019-03
Górnictwo w PKB 163 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 915 2019-03
Usługi w PKB 1660 2019-03
Transport w PKB 594 2019-03
Media w PKB 187 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19 2019-03
Populacja 10.31 2018-12
Pracujący 9037 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 28.4 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 35.1 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 2119 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 126 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 217 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 306 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131 2019-06
Inflacja Bazowa 4.1 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2019-06
Cpi Transport 135 2019-06
Inflacja Żywności 0.3 2019-05
Deflator Pkb 240 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 4.27 2019-05
Podaż Pieniądza M1 10042 2019-05
Podaż Pieniądza M2 33843 2019-05
Rezerwy Walutowe 11275 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 25301 2019-05
Stopa Depozytowa 4.93 2019-05
Bilans Banków 51550 2019-05
Bilans Banku Centralnego 12973 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -749800 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -343 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 431000 2019-05
Import 1180000 2019-05
Dług Zagraniczny 12088 2018-12
Terms of Trade 71.1 2019-03
Rachunek kapitałowy -553 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 571 2019-03
Przyjazdy Turystów 587 2019-05
Rezerwy Złota 43.5 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 179 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.4 2017-12
Bronie Sprzedaży 80 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 94.23 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 553 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 728 2019-03
Rating Kredytowy 45
Bilans Budżetu -175 2019-03
Dług Publiczny 16838 2019-03
Wydatki Wojskowe 1874 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.1 2019-05
Szybkość Internetu 5750 2017-03
Adresy IP 250932 2017-03
Index Konkurencyjności 59.29 2018-12
Ranking Konkurencyjności 73 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2018-12
Ranking Korupcji 58 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 104 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.5 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.8 2019-03
Produkcja w Górnictwie -1.1 2019-03
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.79 2019-05
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1421 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jordania - Wskaźniki ekonomiczne.