Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 0.71 0.7 0.71 0.71 0.71 0.71
Indeks Giełdowy 1814.38 1816 1804 1793 1781 1759
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3
Stopa Bezrobocia 19.20 19 18 18.1 18.5 18
Inflacja -0.30 1 1.1 1.3 1.7 2
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Bilans Handlowy -722421.00 -752176 -752176 -752176 -752176 -752415
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -8.4 -8 -8 -8 -8
Dług Publiczny do PKB 94.23 95 95.2 95.2 95.2 95.2
Budżet Państwa do PKB -2.40 -2 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3
PKB 42.29 44.4 46.7 46.7 46.7 46.7
Pkb W Cenach Stałych 7293.00 7826 7772 6999 6993 8029
Produkt Narodowy Brutto 29984.00 29010 28812 30674 30644 29765
Środki Trwałe Brutto 5266402218.05 5189825823 5154383110 5387529469 5382263067 5324761294
Pkb Per Capita 3236.90 3250 3270 3270 3270 3270
Pkb Per Capita Ppp 8309.30 8580 8600 8600 8600 8600
Rolnictwo w PKB 311.00 360 358 424 423 369
Budownictwo w PKB 210.00 258 256 164 164 265
Przemysł w PKB 1347.00 1527 1516 1237 1236 1567
Górnictwo w PKB 175.00 140 139 167 167 143
Administracja Publiczna w PKB 929.00 926 920 936 935 950
Usługi w PKB 1682.00 1723 1711 1698 1697 1768
Transport w PKB 634.00 647 643 608 607 664
Media w PKB 257.00 302 299 191 191 309
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 19.20 19 18 18.1 18.5 18
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.30 1 1.1 1.3 1.7 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 124.90 127 125 127 127 129
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.00 123 122 127 125 129
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
Inflacja Żywności -1.10 0.5 1.2 1.5 1.5 1.8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131.20 133 132 132 132 136
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133.40 133 132 135 136 135
Cpi Transport 134.18 135 133 137 136 137
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.10 1 1.5 4.5 4.5 5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Stopa Depozytowa 5.07 4.05 4.05 4.93 4.93 4.05
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -722421.00 -752176 -752176 -752176 -752176 -752415
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -8.4 -8 -8 -8 -8
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 94.23 95 95.2 95.2 95.2 95.2
Budżet Państwa do PKB -2.40 -2 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -8.60 1.3 1.5 1.7 1.2 1.8


Jordania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.