Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.7
Indeks Giełdowy 1868.00 1815 1806 1797 1788 1770
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 2.3 2.2 2.4 2.3 2.6
Stopa Bezrobocia 19.10 18 18.1 18.5 18 18
Inflacja 0.60 2.3 1.6 2.7 2.5 2.5
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4.25
Bilans Handlowy -872400.00 -752176 -767000 -717000 -752415 -752424
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.9
Dług Publiczny do PKB 94.23 95.2 95.2 95.2 95.2 94
Budżet Państwa do PKB -2.40 -3 -3 -3 -3 -2.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 2.3 2.2 2.4 2.3 2.6
PKB 42.29 44.25 44.25 44.25 44.25 45.4
Pkb W Cenach Stałych 7783.00 6999 7453 7876 7962 8169
Produkt Narodowy Brutto 29984.00 30674 30644 30344 30674 31471
Środki Trwałe Brutto 5266402218.05 5387529469 5382263067 5390162670 5387529469 5527605235
Pkb Per Capita 3236.90 3242 3242 3242 3242 3245
Pkb Per Capita Ppp 8309.30 8600 8600 8600 8600 8600
Rolnictwo w PKB 356.00 424 318 360 364 374
Budownictwo w PKB 252.00 164 215 255 258 264
Przemysł w PKB 151.00 1237 1377 153 154 158
Górnictwo w PKB 146.00 167 179 148 149 153
Administracja Publiczna w PKB 926.00 936 949 937 947 972
Usługi w PKB 1732.00 1698 1719 1753 1772 1818
Transport w PKB 648.00 608 648 656 663 680
Media w PKB 299.00 191 263 303 306 314
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 19.10 18 18.1 18.5 18 18
Populacja 10.31 10.71 10.71 10.71 10.71 10.91
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.60 2.3 1.6 2.7 2.5 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 126.00 127 128 128 129 132
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.30 122 127 124 123 130
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Inflacja Żywności 0.10 1.2 1.5 1.5 1.8 1.8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 130.60 132 134 134 134 138
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132.10 134 136 137 137 140
Cpi Transport 136.28 134 137 138 139 143
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.30 1.5 4.5 4.5 5 5.5
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4.25
Stopa Depozytowa 4.90 4.05 5.07 5.07 4.05 4.05
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -872400.00 -752176 -767000 -717000 -752415 -752424
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.9
Import 1337300.00 1094000 1271000 1271000 1256000 1264000
Eksport 464900.00 444000 504000 554000 5235000 563000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 94.23 95.2 95.2 95.2 95.2 94
Budżet Państwa do PKB -2.40 -3 -3 -3 -3 -2.5
Bilans Budżetu -134.40 -146 -230 -116 -52.2 -90.6
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa -13.30 1.5 1.7 1.2 1.8 2.3
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107.20 110 110 110 112 114
Pozwolenia Na Budowę 1739.00 1500 1650 1200 3101 3101


Jordania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.