JORDANIA - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Jordania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 18.70 17.9 18 18 17.9 18
Inflacja 4.40 5.6 3.6 5.4 5.3 3.8
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
Bilans Handlowy -834355.70 -753321 -753047 -754975 -755968 -756786
Dług Publiczny do PKB 95.60 101 95 95 95 90
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 0.71
0.74 0.7 0.7 0.7 0.85
Indeks Giełdowy 1961.38
1971 1961 1952 1942 1904
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10
2.6 2.6 2 2 3.1
PKB 40.07
41.1 42.1 42.1 42.1 44
Pkb W Cenach Stałych 5667.00
2460 2252 5780 5780 2607
Produkt Narodowy Brutto 28302.80
29039 29039 28869 28869 30777
Środki Trwałe Brutto 5063244705.00
5194889067 5194889067 5164509599 5164509599 5505896686
Pkb Per Capita 3238.30
3291 3310 3310 3310 3338
Pkb Per Capita Ppp 8337.49
8400 8580 8580 8580 8600
Rolnictwo w PKB 303.17
141 111 309 309 150
Budownictwo w PKB 211.50
144 104 216 216 153
Przemysł w PKB 1332.50
524 438 1359 1359 556
Górnictwo w PKB 160.16
54.89 49.45 163 163 58.17
Administracja Publiczna w PKB 913.60
393 324 932 932 416
Usługi w PKB 1636.71
627 635 1669 1669 664
Transport w PKB 616.42
475 431 629 629 504
Media w PKB 252.66
83.89 55.81 258 258 88.91
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 18.70
17.9 18 18 17.9 18
Populacja 10.11
10.21 10.28 10.34 10.41 11.11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 35.70
36.66 36.99 37.25 37.45 38.08
Pracujący 9020.00
9029 9040 9079 9066 9083
Wskaźnik Zatrudnienia 29.00
29.18 29.24 29.21 29.48 29.2
Bezrobotni Zarejestrowani 2148.00
2168 2186 2187 2182 2177
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 4.40
5.6 3.6 5.4 5.3 3.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125.30
128 128 132 132 139
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.70
125 126 129 128 139
Wskaźnik Cen Importowych 239.90
244 244 244 244 244
Wskaźnik Cen Eksportowych 349.90
351 352 351 352 351
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.18
0.06 0.12 0.13 0.14 0.14
Inflacja Żywności 2.60
4.5 4.1 3.5 3.3 2.8
Deflator Pkb 239.60
240 241 241 242 243
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129.00
130 131 132 132 137
Inflacja Bazowa 2.40
2.44 2.46 2.46 2.46 2.46
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 131.30
135 133 138 138 148
Cpi Transport 137.89
135 137 144 145 147
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.90
7.5 6 5.9 5.8 5
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 4.25
4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
Podaż Pieniądza M1 10223.00
10228 10229 10230 10230 10230
Podaż Pieniądza M2 33651.50
33968 34204 34437 34669 36657
Rezerwy Walutowe 11173.90
11263 11272 11273 11273 11273
Kredyty dla Sektora prywatnego 24358.70
24545 24638 24708 24757 24880
Stopa Depozytowa 4.58
4.54 4.54 4.54 4.54 4.79
Stopa Międzybankowa 3.61
3.64 3.58 3.51 3.46 3.31
Bilans Banku Centralnego 12418.70
12303 12323 12307 12319 12313
Bilans Banków 49947.70
50670 51008 51341 51670 54440
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -834355.70
-753321 -753047 -754975 -755968 -756786
Eksport 551683.10
484999 481892 479836 478819 477997
Import 1386038.80
1235219 1234939 1234811 1234787 1234784
Saldo Obrotów Bieżących -823.50
-744 -710 -715 -717 -723
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.60
-9.5 -8.4 -8.4 -8.4 -7.5
Dług Zagraniczny 11867.20
12669 12932 13195 13457 15413
Terms of Trade 68.60
69.4 69.36 69.5 69.39 69.45
Rachunek kapitałowy 952.80
457 725 602 501 565
Transfery Pieniężne od Emigrantów 550.70
583 557 593 610 579
Przyjazdy Turystów 818.60
600 600 600 600 600
Rezerwy Złota 43.50
43.13 43.03 42.87 42.81 42.78
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199.90
169 173 188 190 185
Indeks Terroryzmu 3.79
3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
Bronie Sprzedaży 77.00
99.8 75.78 51.76 27.73 82.25
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 95.60
101 95 95 95 90
Budżet Państwa do PKB -2.60
-3.2 -3.5 -3.5 -3.5 -3.7
Wydatki Rządowe 4254915419.00
4365543220 4365543220 4340013727 4340013727 4626899561
Dochody Budżetu Państwa 531.80
600 608 608 608 608
Wydatki Budżetu Państwa 654.40
693 693 693 693 693
Wydatki Wojskowe 1877.18
1905 1901 1898 1894 1776
Bilans Budżetu -57.30
-89.05 -84.41 -84.84 -85.2 -85.2
Dług Publiczny 16478.00
16706 16836 16962 17085 18059
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Przemysłowa -4.80
0.5 0.4 0.3 0.3 1
Szybkość Internetu 5749.74
5700 5700 5700 5700 5700
Adresy IP 250932.00
196385 189255 183479 179217 145388
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.90
-2.75 -2.31 -2.16 -2.1 -2.07
Produkcja w Górnictwie 3.50
4.36 4.37 4.37 4.37 4.37
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.70
0.86 0.44 0.32 0.31 0.32
Łatwość Prowadzenia Biznesu 103.00
106 106 107 107 108
Index Konkurencyjności 59.29
4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Ranking Konkurencyjności 73.00
65 65 65 65 65
Indeks Percepcji Korupcji 48.00
48 48 48 48 48
Ranking Korupcji 59.00
59 59 59 59 59
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Wydatki Konsumpcyjne 16823764345.00
11829625828 11942565356 12055504884 12055504884 13201697332
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.45
9.68 9.83 9.95 10.07 10.71
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1531.00
3014 2934 2951 2953 2951
Pozwolenia Na Budowę 1680.00
3220 3224 3224 3224 3224
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00
20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00
20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 16.00
16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 22.75
22.75 22.75 22.75 22.75 22.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.25
15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Osad 10.68
11.63 21.72 8.39 8.39 9.69
Temperatura 8.92
15.9 11.28 27.77 23.4 19.82