JORDANIA - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Jordania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 18.40 19 17.9 18 18 18
Inflacja 5.10 5.4 5.8 5.5 5.5 3.3
Stopa Procentowa 5.25 5 5 5 5.5 5.5
Bilans Handlowy -596600.00 -839700 -733214 -733179 -732846 -732572
Dług Publiczny do PKB 95.60 101 101 95 95 90
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Indeks Giełdowy 2028.12
2026 1995 1965 1935 1820
Waluta 0.71
0.73 0.74 0.7 0.7 0.85
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90
2.7 2.6 2.6 1.9 3.1
PKB 40.07
41.1 41.1 42.1 42.1 44
Pkb W Cenach Stałych 2194.50
2550 2460 2252 2236 2607
Produkt Narodowy Brutto 28302.80
27964 29039 29039 28841 30777
Środki Trwałe Brutto 5063244705.00
5199952312 5194889067 5194889067 5159446354 5505896686
Pkb Per Capita 3238.30
3291 3291 3310 3310 3338
Pkb Per Capita Ppp 8337.49
8400 8400 8580 8580 8600
Rolnictwo w PKB 108.17
95 141 111 110 150
Budownictwo w PKB 100.99
163 144 104 103 153
Przemysł w PKB 427.12
537 524 438 435 556
Górnictwo w PKB 48.19
40.95 54.89 49.45 49.11 58.17
Administracja Publiczna w PKB 315.31
321 393 324 321 416
Usługi w PKB 618.96
653 627 635 631 664
Transport w PKB 419.85
462 475 431 428 504
Media w PKB 54.39
87.32 83.89 55.81 55.43 88.91
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 18.40
19 17.9 18 18 18
Populacja 10.11
10.17 10.21 10.28 10.34 11.11
Wskaźnik Zatrudnienia 33.10
32.02 32.48 32.22 31.47 31.84
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 5.10
5.4 5.8 5.5 5.5 3.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125.10
126 128 131 132 137
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.50
119 122 125 122 135
Wskaźnik Cen Importowych 234.10
232 232 232 232 232
Wskaźnik Cen Eksportowych 365.30
363 361 363 361 362
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.60
5.2 5.1 5 4.9 5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
Inflacja Żywności 4.00
3.84 3.77 3.72 3.68 3.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 130.60
133 136 136 138 146
Cpi Transport 136.68
132 135 140 144 145
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 128.10
129 130 131 131 137
Inflacja Bazowa 2.50
2.49 2.47 2.45 2.45 2.45
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 5.25
5 5 5 5.5 5.5
Podaż Pieniądza M1 10184.00
10161 10148 10152 10149 10150
Podaż Pieniądza M2 33585.30
33945 34212 34477 34740 37248
Rezerwy Walutowe 11207.50
11044 11030 11029 11029 11029
Kredyty dla Sektora prywatnego 24140.40
24643 24911 25109 25254 25643
Stopa Depozytowa 3.03
2.78 2.78 2.78 3.28 3.28
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -596600.00
-839700 -733214 -733179 -732846 -732572
Eksport 440300.00
425642 426219 426802 427126 427398
Import 1220691.00
1159927 1160023 1159981 1159972 1159970
Saldo Obrotów Bieżących -654.00
-687 -691 -690 -685 -684
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.60
-10 -10.8 -9 -9 -8
Dług Zagraniczny 11453.40
11825 12178 12272 12366 12960
Terms of Trade 64.10
63.72 64.12 63.81 64.12 64.01
Rachunek kapitałowy 809.70
474 268 674 356 447
Transfery Pieniężne od Emigrantów 591.60
620 590 573 606 593
Przyjazdy Turystów 506.30
500 600 600 600 600
Rezerwy Złota 43.50
44.09 43.65 43.76 43.6 43.5
Indeks Terroryzmu 3.79
2.89 2.92 2.86 2.8 1.79
Bronie Sprzedaży 77.00
88.8 99.8 75.78 51.76 82.25
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 176.20
160 181 172 179 179
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 95.60
101 101 95 95 90
Budżet Państwa do PKB -2.60
-2.49 -3.2 -2.62 -2.7 -3.7
Wydatki Rządowe 4254915419.00
4369798135 4365543220 4365543220 4335758812 4626899561
Dochody Budżetu Państwa 546.80
634 637 635 635 635
Wydatki Budżetu Państwa 604.10
719 718 718 718 718
Wydatki Wojskowe 1877.18
1886 1905 1901 1898 1776
Bilans Budżetu -270.30
-84.33 -81.91 -83.35 -83.44 -83.38
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Produkcja Przemysłowa -8.80
0.3 0.3 0.4 -0.04 1
Szybkość Internetu 5749.74
5700 5700 5700 5700 5700
Adresy IP 250932.00
204154 196385 189255 183479 145388
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20
0.52 0.3 0.29 0.31 0.32
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.40
-1.92 -1.49 -1.32 -1.26 -1.23
Produkcja w Górnictwie -4.80
3.63 4.19 4.39 4.46 4.48
Łatwość Prowadzenia Biznesu 103.00
107 106 106 107 108
Indeks Percepcji Korupcji 48.00
49 50 50 50 49
Ranking Korupcji 59.00
59 58 58 57 60
Index Konkurencyjności 4.30
4.26 4.26 4.3 4.32 4.32
Ranking Konkurencyjności 65.00
60 60 62 63 60
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Wydatki Konsumpcyjne 16823764345.00
11525256943 11829625828 11942565356 12055504884 13201697332
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 3155.00
3252 3219 3247 3240 3240
Pozwolenia Na Budowę 3708.00
3534 3573 3567 3568 3568
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00
20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00
20 20 18.5 18 18
Podatek od Towarów i Usług 16.00
16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 22.75
22.75 22.75 23.75 24 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.25
15.47 15.47 15.84 15.96 16.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.50
7.63 7.63 7.63 7.63 7.78
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 10.68
0.33 11.63 21.72 8.39 9.69
Temperatura 8.92
27.55 15.9 11.28 27.77 19.82