17/10/2019 Rzeczywisty Poprzedni
10:30 AM
JO
Produkcja Przemysłowa r/r AUG -8.6% -1.6%
10:30 AM
JO
Ppi (Roczne) AUG -2.1% -2.4%
22/10/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:30 AM
JO
Bilans Handlowy AUG JOD-722.4M
24/10/2019 Rzeczywisty Poprzedni
10:30 AM
JO
Pozwolenia Na Budowę AUG 2057
31/10/2019 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
JO
Przyjazdy turystyczne r/r OCT 16.8%
11/11/2019 Rzeczywisty Poprzedni
10:30 AM
JO
Stopa Inflacji (Roczne) OCT -0.3%
11:00 AM
JO
Produkcja Przemysłowa r/r SEP -8.6%
13/11/2019 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
JO
Pozwolenia Na Budowę SEP


JORDANIA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Jordania - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.