Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 136 2019-10
Indeks Giełdowy 495813 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-06
Inflacja 3.4 2019-09
Stopa Procentowa 0.5 2019-09
Bilans Handlowy -1187714 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -51.88 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-06
PKB 15.72 2018-12
Pkb Per Capita 4842 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 8266 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 196960 2019-06
Rolnictwo w PKB 15282 2019-06
Budownictwo w PKB 12606 2019-06
Przemysł w PKB 16497 2019-06
Górnictwo w PKB 5263 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 24428 2019-06
Usługi w PKB 33539 2019-06
Transport w PKB 22006 2019-06
Media w PKB 6206 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.2 2019-06
Populacja 2.73 2018-12
Pracujący 1244500 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 91.6 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.7 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 105400 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 264 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 251 2019-09
Cpi Transport 213 2019-09
Inflacja Żywności 6.7 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2019-09
Stopa Depozytowa 3.2 2018-12
Bilans Banku Centralnego 647482 2019-05
Rezerwy Walutowe 3200 2019-08
Podaż Pieniądza M1 258036 2019-05
Podaż Pieniądza M2 560700 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1187714 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -51.88 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Eksport 477053 2019-03
Import 1664767 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2346 2018-12
Rachunek kapitałowy 194 2019-06
Dług Zagraniczny 14006 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 151 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.09 2017-12
Przyjazdy Turystów 305440 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Rating Kredytowy 23.75
Dług Publiczny 2079002 2019-08
Wydatki Wojskowe 201 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 6790 2017-03
Adresy IP 166943 2017-03
Index Konkurencyjności 58.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 80 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2018-12
Ranking Korupcji 70 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2018-12
Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.93 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 914400 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jamaica - Wskaźniki ekonomiczne.