Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 133 2020-01
Indeks Giełdowy 492383 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-09
Inflacja 6.2 2019-12
Stopa Procentowa 0.5 2019-12
Bilans Handlowy -1204823 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -51.88 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-09
PKB 15.72 2018-12
Pkb Per Capita 4842 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 8266 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 191378 2019-09
Rolnictwo w PKB 12448 2019-09
Budownictwo w PKB 13495 2019-09
Przemysł w PKB 17709 2019-09
Górnictwo w PKB 4787 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 25660 2019-09
Usługi w PKB 32015 2019-09
Transport w PKB 21371 2019-09
Media w PKB 6233 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.3 2019-09
Populacja 2.73 2018-12
Pracujący 1254100 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 91.6 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.2 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 106700 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 271 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 254 2019-12
Cpi Transport 214 2019-12
Inflacja Żywności 8.5 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2019-12
Stopa Depozytowa 3.2 2018-12
Bilans Banku Centralnego 647482 2019-05
Rezerwy Walutowe 3354 2019-11
Podaż Pieniądza M1 258036 2019-05
Podaż Pieniądza M2 560700 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1204823 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -51.88 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Eksport 436675 2019-06
Import 1641498 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2346 2018-12
Rachunek kapitałowy 194 2019-06
Dług Zagraniczny 14006 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 151 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.47 2018-12
Przyjazdy Turystów 348022 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Rating Kredytowy 31 2020-01
Dług Publiczny 2022279 2019-09
Wydatki Wojskowe 201 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 6790 2017-03
Adresy IP 166943 2017-03
Index Konkurencyjności 58.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 80 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2018-12
Ranking Korupcji 70 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 71 2019-12
Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.96 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1280555 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jamaica - Wskaźniki ekonomiczne.