Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 133 2019-08
Indeks Giełdowy 521908 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-06
Inflacja 4.3 2019-07
Stopa Procentowa 0.75 2019-07
Bilans Handlowy -1099466 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -185 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
PKB 15.72 2018-12
Pkb Per Capita 4842 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 8266 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 195460 2019-03
Rolnictwo w PKB 13972 2019-03
Budownictwo w PKB 15056 2019-03
Przemysł w PKB 16246 2019-03
Górnictwo w PKB 5395 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 22843 2019-03
Usługi w PKB 33736 2019-03
Transport w PKB 20842 2019-03
Media w PKB 6133 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.7 2019-03
Populacja 2.73 2018-12
Pracujący 1244500 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 91.6 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.2 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 105400 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 261 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 246 2019-07
Cpi Transport 215 2019-07
Inflacja Żywności 7.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-07
Stopa Depozytowa 3.2 2018-12
Bilans Banku Centralnego 658987 2019-04
Rezerwy Walutowe 3213 2019-07
Podaż Pieniądza M1 258036 2019-05
Podaż Pieniądza M2 560700 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1099466 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -185 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Eksport 518064 2018-12
Import 1617531 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2346 2018-12
Rachunek kapitałowy -137 2019-03
Dług Zagraniczny 13917 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 197 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.09 2017-12
Przyjazdy Turystów 366425 2019-04
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Rating Kredytowy 23.75
Dług Publiczny 2078488 2019-05
Wydatki Wojskowe 201 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 6790 2017-03
Adresy IP 166943 2017-03
Index Konkurencyjności 57.88 2018-12
Ranking Konkurencyjności 79 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2018-12
Ranking Korupcji 70 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2018-12
Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.98 2019-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 900266 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jamaica - Wskaźniki ekonomiczne.