Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 128 2019-06
Indeks Giełdowy 438993 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2018-12
Stopa Bezrobocia 8 2019-03
Inflacja 4.8 2019-05
Stopa Procentowa 0.75 2019-05
Bilans Handlowy -1099466 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -109 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2018-12
PKB 14.77 2017-12
Pkb Per Capita 4798 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 8194 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 196812 2018-12
Rolnictwo w PKB 13258 2018-12
Budownictwo w PKB 13652 2018-09
Przemysł w PKB 16741 2018-12
Górnictwo w PKB 5411 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 23712 2018-12
Usługi w PKB 34694 2018-12
Transport w PKB 21344 2018-12
Media w PKB 6002 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.7 2019-03
Populacja 2.73 2017-12
Pracujący 1232700 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 91.6 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.2 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 107500 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.8 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 259 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 253 2019-05
Cpi Transport 215 2019-05
Inflacja Żywności 6.5 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-05
Stopa Depozytowa 3.7 2017-12
Bilans Banku Centralnego 658987 2019-04
Rezerwy Walutowe 3278 2019-04
Podaż Pieniądza M1 249671 2019-03
Podaż Pieniądza M2 542148 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1099466 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -109 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Eksport 518064 2018-12
Import 1617531 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2305 2017-12
Rachunek kapitałowy -676 2018-12
Dług Zagraniczny 13752 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 187 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.09 2017-12
Przyjazdy Turystów 448151 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.1 2017-12
Rating Kredytowy 23.75
Dług Publiczny 2093471 2019-04
Wydatki Wojskowe 201 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 6790 2017-03
Adresy IP 166943 2017-03
Index Konkurencyjności 57.88 2018-12
Ranking Konkurencyjności 79 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2018-12
Ranking Korupcji 70 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 75 2018-12
Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 1.01 2019-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 891794 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jamaica - Wskaźniki ekonomiczne.