Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 140 2020-07
Indeks Giełdowy 365274 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.3 2020-03
Stopa Bezrobocia 7.3 2020-03
Inflacja 4.8 2020-03
Stopa Procentowa 0.5 2020-06
Bilans Handlowy -1147418 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -20.56 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 751 2020-07
Śmierć koronawirusa 10 2020-07
Odzyskany koronawirus 603 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.3 2020-03
PKB 15.72 2018-12
Pkb Per Capita 4867 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 9762 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 191053 2020-03
Rolnictwo w PKB 15083 2020-03
Budownictwo w PKB 14594 2020-03
Przemysł w PKB 16629 2020-03
Górnictwo w PKB 3464 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 22862 2020-03
Usługi w PKB 33330 2020-03
Transport w PKB 20326 2020-03
Media w PKB 6177 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.3 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18 2019-12
Populacja 2.73 2019-12
Pracujący 1269100 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 92.7 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.5 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 100400 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.8 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2020-04
Cpi Transport 100 2020-04
Inflacja Żywności 6.9 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-06
Stopa Depozytowa 3.2 2018-12
Bilans Banku Centralnego 846555 2020-03
Rezerwy Walutowe 3651 2020-05
Podaż Pieniądza M1 258036 2019-05
Podaż Pieniądza M2 560700 2019-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1147418 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -20.56 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Eksport 386061 2019-09
Import 1533479 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2415 2019-12
Rachunek kapitałowy -490 2019-12
Dług Zagraniczny 14072 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 148 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.47 2018-12
Przyjazdy Turystów 487391 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Rating Kredytowy 33 2020-07
Dług Publiczny 2008086 2020-03
Wydatki Wojskowe 201 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 6790 2017-03
Adresy IP 166943 2017-03
Index Konkurencyjności 58.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 80 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2019-12
Ranking Korupcji 74 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 71 2019-12

Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.81 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 996209 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 751 2020-07
Śmierć koronawirusa 10 2020-07
Odzyskany koronawirus 603 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jamaica - Wskaźniki ekonomiczne.