Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 133 2020-04
Indeks Giełdowy 373194 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2019-12
Stopa Bezrobocia 7.2 2019-12
Inflacja 6 2020-02
Stopa Procentowa 0.5 2020-03
Bilans Handlowy -1147418 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -142 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 38 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 2 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2019-12
PKB 15.72 2018-12
Pkb Per Capita 4842 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 8266 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 191378 2019-09
Rolnictwo w PKB 12448 2019-09
Budownictwo w PKB 13495 2019-09
Przemysł w PKB 17709 2019-09
Górnictwo w PKB 4787 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 25660 2019-09
Usługi w PKB 32015 2019-09
Transport w PKB 21371 2019-09
Media w PKB 6233 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.2 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18 2019-12
Populacja 2.73 2019-12
Pracujący 1248400 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 92.8 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.5 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 96700 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 270 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 266 2020-02
Cpi Transport 212 2020-02
Inflacja Żywności 8.2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-03
Stopa Depozytowa 3.2 2018-12
Bilans Banku Centralnego 796233 2020-01
Rezerwy Walutowe 3372 2020-02
Podaż Pieniądza M1 258036 2019-05
Podaż Pieniądza M2 560700 2019-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1147418 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -142 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2018-12
Eksport 386061 2019-09
Import 1533479 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2346 2018-12
Rachunek kapitałowy -87.2 2019-09
Dług Zagraniczny 14041 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 169 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.47 2018-12
Przyjazdy Turystów 204999 2019-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Rating Kredytowy 33 2020-03
Dług Publiczny 1998668 2019-11
Wydatki Wojskowe 201 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 6790 2017-03
Adresy IP 166943 2017-03
Index Konkurencyjności 58.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 80 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2019-12
Ranking Korupcji 74 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 71 2019-12

Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.93 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 954894 2019-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 38 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 2 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jamaica - Wskaźniki ekonomiczne.