Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 145 2020-11
Indeks Giełdowy 392767 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -15.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 12.6 2020-09
Inflacja 5.5 2020-10
Stopa Procentowa 0.5 2020-11
Bilans Handlowy -723506 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -106 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 10541 2020-11
Śmierć koronawirusa 248 2020-11
Odzyskany koronawirus 5718 2020-11

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -15.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.4 2020-06
PKB 15.72 2018-12
Pkb Per Capita 4867 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 9762 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 160859 2020-06
Rolnictwo w PKB 14072 2020-06
Budownictwo w PKB 10766 2020-06
Przemysł w PKB 14584 2020-06
Górnictwo w PKB 3950 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 24474 2020-06
Usługi w PKB 28377 2020-06
Transport w PKB 17390 2020-06
Media w PKB 5665 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.6 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28 2020-09
Populacja 2.73 2019-12
Pracujący 1118300 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 87.4 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.3 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 161300 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.5 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-10
Cpi Transport 99.9 2020-10
Inflacja Żywności 6.9 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-11
Stopa Depozytowa 3.2 2018-12
Bilans Banku Centralnego 923168 2020-09
Rezerwy Walutowe 3490 2020-09
Podaż Pieniądza M1 258036 2019-05
Podaż Pieniądza M2 560700 2019-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -723506 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -106 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2019-12
Eksport 260849 2020-06
Import 984355 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2415 2019-12
Rachunek kapitałowy -189 2020-06
Dług Zagraniczny 12709 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 89.88 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.47 2018-12
Przyjazdy Turystów 7188 2020-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2019-12
Rating Kredytowy 33 2020-11
Dług Publiczny 2079464 2020-09
Wydatki Wojskowe 201 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 6790 2017-03
Adresy IP 166943 2017-03
Index Konkurencyjności 58.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 80 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2019-12
Ranking Korupcji 74 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 71 2019-12

Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.75 2020-10
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1047127 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 10541 2020-11
Śmierć koronawirusa 248 2020-11
Odzyskany koronawirus 5718 2020-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Jamaica - Wskaźniki ekonomiczne.