Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 132.20 134 135 136 138 140
Indeks Giełdowy 376623.06 366178 359311 352556 345913 332628

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 -2 -0.8 0.3 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.00 -4.2 -4.6 -2.8 0.9 1.8
Stopa Bezrobocia 7.20 8.7 9.2 9.6 9.8 9.2
Inflacja 6.00 5.1 4.7 4.2 4 4
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy -1147417.65 -1140000 -1185000 -1415000 -1160000 -1495000
Saldo Obrotów Bieżących -141.80 -130 -140 -150 -90 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 103.30 120 120 120 118 118
Budżet Państwa do PKB 0.10 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 -2 -0.8 0.3 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.00 -4.2 -4.6 -2.8 0.9 1.8
PKB 15.72 14.11 15.8 14.11 16.2 15.24
Pkb Per Capita 4841.65 5200 5200 5200 5350 5350
Pkb Per Capita Ppp 8265.60 7852 8450 8450 7852 7691
Pkb W Cenach Stałych 197013.00 192824 186976 186019 193100 189368
Rolnictwo w PKB 13804.00 14961 12162 12099 12560 12317
Budownictwo w PKB 14944.00 12341 13185 13117 13616 13353
Przemysł w PKB 16870.00 16151 17302 17213 17868 17523
Górnictwo w PKB 3235.00 5152 4677 4653 4830 4737
Administracja Publiczna w PKB 23719.00 23915 25070 24942 25891 25390
Usługi w PKB 34984.00 32835 31279 31119 32303 31679
Transport w PKB 21367.00 21544 20879 20773 21563 21147
Media w PKB 6111.00 6076 6090 6058 6289 6168

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 7.20 8.7 9.2 9.6 9.8 9.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.00 18 17.8 17.7 17.8 17.9
Populacja 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.50 64.5 64.8 65.3 65.5 65.7
Bezrobotni Zarejestrowani 96700.00 99000 99500 98000 98000 100000
Pracujący 1248400.00 1243000 1246000 1250000 1250000 1250000
Wskaźnik Zatrudnienia 92.80 93.3 93.5 93.6 93.4 93.2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 6.00 5.1 4.7 4.2 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.5 0.3 1.3 1.3 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 269.50 272 277 282 280 293
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 266.10 262 263 265 277 275
Cpi Transport 211.80 224 223 223 220 232
Inflacja Żywności 8.20 7.4 7.1 6.3 6.1 5.1

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Stopa Depozytowa 3.20 3.2 3.2 3.95 3.2 4.45
Bilans Banku Centralnego 796233.40 670000 672000 672000 672000 670858
Rezerwy Walutowe 3371.86 3500 3550 3600 3600 3700

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -1147417.65 -1140000 -1185000 -1415000 -1160000 -1495000
Saldo Obrotów Bieżących -141.80 -130 -140 -150 -90 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5 -2.5
Import 1533478.91 1590000 1610000 1800000 1630000 1890000
Eksport 386061.26 450000 425000 385000 470000 395000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2345.80 2550 2550 2550 2550 2600
Przyjazdy Turystów 204999.00 290000 325000 485000 460000 490000
Rachunek kapitałowy -87.20 -100 -90 -80 -110 -100
Dług Zagraniczny 14040.53 13800 13700 13700 13700 14377
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 169.00 200 230 290 290 290

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 103.30 120 120 120 118 118
Budżet Państwa do PKB 0.10 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
Wydatki Wojskowe 201.00 170 170 170 170 170
Dług Publiczny 1998668.00 2068000 2080000 2060000 2060000 2050000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Kredyt dla Sectora Prywatnego 954894.40 890401 912502 928157 963488 944864
Cena Benzyny 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72


Jamaica - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.