Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 146.95 147 148 150 151 154
Indeks Giełdowy 374153.88 357975 351262 344658 338164 325176

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.70 4 1.5 0.7 0.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.30 -4.6 -2.8 0.9 1.1 1.8
Stopa Bezrobocia 7.30 9.2 9.6 9.4 9.3 9
Inflacja 5.20 4.3 4.2 4 4 4
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy -1147417.65 -1180000 -1175000 -1090000 -1107000 -1192000
Saldo Obrotów Bieżących -20.56 -140 -150 -90 -110 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -2.3 -2.3 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 103.30 120 120 118 118 118
Budżet Państwa do PKB 1.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.70 4 1.5 0.7 0.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.30 -4.6 -2.8 0.9 1.1 1.8
PKB 15.72 14.9 14.9 15.3 15.3 15.24
Pkb Per Capita 4867.00 4500 4500 4650 4650 4650
Pkb Per Capita Ppp 9761.50 9440 9440 9490 9490 9490
Pkb W Cenach Stałych 191053.00 186902 191497 198786 199180 194944
Rolnictwo w PKB 15083.00 12168 13417 13928 13956 13659
Budownictwo w PKB 14594.00 13185 14526 15078 15108 14787
Przemysł w PKB 16629.00 17303 16398 17022 17056 16693
Górnictwo w PKB 3464.00 4681 3144 3264 3271 3201
Administracja Publiczna w PKB 22862.00 25070 23055 23932 23980 23470
Usługi w PKB 33330.00 31279 34004 35299 35369 34617
Transport w PKB 20326.00 20871 20769 21559 21602 21143
Media w PKB 6177.00 6090 5940 6166 6178 6047

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.30 9.2 9.6 9.4 9.3 9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.00 17.8 17.7 17.8 17.8 17.9
Populacja 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.50 64.8 65.3 65.5 65.5 65.7
Bezrobotni Zarejestrowani 100400.00 99500 98000 98000 98000 100000
Pracujący 1269100.00 1246000 1250000 1250000 1250000 1250000
Wskaźnik Zatrudnienia 92.70 93.5 93.6 93.4 93.4 93.2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 5.20 4.3 4.2 4 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.3 0.5 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.80 276 282 280 280 293
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.70 262 265 272 272 275
Cpi Transport 99.70 222 223 221 221 232
Inflacja Żywności 6.90 6.1 6.3 6.1 6 5.1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Stopa Depozytowa 3.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Bilans Banku Centralnego 846555.00 672000 672000 672000 672000 670858
Rezerwy Walutowe 3683.99 3550 3600 3600 3600 3700

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -1147417.65 -1180000 -1175000 -1090000 -1107000 -1192000
Saldo Obrotów Bieżących -20.56 -140 -150 -90 -110 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -2.3 -2.3 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1533478.91 1540000 1560000 1580000 1600000 1690000
Eksport 386061.26 360000 385000 490000 493000 498000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2415.10 2100 2100 2300 23000 2300
Przyjazdy Turystów 487391.00 325000 485000 460000 460000 490000
Rachunek kapitałowy -489.68 -90 -80 -110 -110 -100
Dług Zagraniczny 13337.25 13700 13700 13700 13700 14377
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 148.00 230 290 290 290 290

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 103.30 120 120 118 118 118
Budżet Państwa do PKB 1.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Wydatki Wojskowe 201.00 170 170 170 170 170
Dług Publiczny 2054365.00 2080000 2060000 2060000 2060000 2050000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1012312.40 912502 943925 1005175 1007168 960915
Cena Benzyny 0.79 0.77 0.73 0.7 0.66 0.63


Jamaica - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.