Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Indeks Giełdowy 393160.50 389580 383283 377066 370968 359060
Waluta 153.00 155 156 157 158 160

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.40 0.8 0.7 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.20 8.5 4.9 1.8 3.2 5.5
Stopa Bezrobocia 8.50 8 8 8 8 8.9
Inflacja 8.50 8.6 7.3 5.8 5.1 4.5
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2.25 2.5
Bilans Handlowy -791489.00 -1415000 -533000 -533000 -533000 -1200000
Saldo Obrotów Bieżących -46.10 -160 -80 -80 -80 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -2.5 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Dług Publiczny do PKB 110.10 102 90 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -3.90 -1.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.40 0.8 0.7 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.20 8.5 4.9 1.8 3.2 5.5
PKB 13.81 15.3 15.3 15.3 15.3 17
Pkb Per Capita 4528.92 4650 4650 4650 4800 4800
Pkb Per Capita Ppp 8741.55 9490 9560 9560 9560 9560
Pkb W Cenach Stałych 183643.00 203137 187172 186949 189520 206699
Rolnictwo w PKB 16178.00 13315 15523 16469 16696 14650
Budownictwo w PKB 12641.00 14602 16934 12869 13046 18121
Przemysł w PKB 16380.00 18033 17358 16675 16904 19150
Górnictwo w PKB 3585.00 6121 3902 3650 3700 3941
Administracja Publiczna w PKB 24573.00 27396 23979 25015 25359 27246
Usługi w PKB 33865.00 33989 33229 34475 34949 36619
Transport w PKB 19803.00 22652 19651 20159 20437 21898
Media w PKB 5891.00 6641 6028 5997 6080 6352

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 8.50 8 8 8 8 8.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.00 22 20 20 20 19
Populacja 2.96 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.80 64 63.8 63.8 63.8 65
Bezrobotni Zarejestrowani 112500.00 120000 122000 122000 122000 120000
Pracujący 1215000.00 1230000 1215000 1215000 1215000 1250000
Wskaźnik Zatrudnienia 91.50 91.9 91.3 91.3 91.3 92

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 8.50 8.6 7.3 5.8 5.1 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.10 279 121 115 117 122
Cpi Transport 113.40 237 114 115 115 115
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116.00 284 116 116 121 124
Inflacja Żywności 10.16 5.1 5.2 4.8 5.3 4.8

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2.25 2.5
Stopa Depozytowa 2.50 4.45 3 3 3.25 3.5
Podaż Pieniądza M1 369356.30 252426 258000 258000 258000 295488
Podaż Pieniądza M2 760801.10 545596 557000 557000 557000 632052
Bilans Banku Centralnego 1133216.00 940000 955000 955000 955000 860000
Rezerwy Walutowe 4120.94 3700 3680 3680 3680 3800

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -791489.00 -1415000 -533000 -533000 -533000 -1200000
Saldo Obrotów Bieżących -46.10 -160 -80 -80 -80 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -2.5 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Eksport 354642.41 488000 525000 525000 525000 550000
Import 1089040.00 1690000 1058000 1058000 1058000 1750000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2905.00 2300 2300 2300 2300 2400
Przyjazdy Turystów 90164.00 60000 80000 80000 80000 175000
Rachunek kapitałowy 113.80 -100 -170 -170 -170 -230
Dług Zagraniczny 13626.63 14100 138400 138400 138400 14377
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 50.60 180 140 140 140 230

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 110.10 102 90 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -3.90 -1.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Wydatki Wojskowe 247.00 170 200 200 200 200
Dług Publiczny 2201202.38 2050000 1990000 1990000 1990000 2000000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 15.00 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe 19.50 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.25 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.25 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1118953.00 1148507 1125677 1128143 1154759 1211675
Cena Benzyny 1.03 0.89 0.93 0.88 0.84 0.8


Jamaica - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.