Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 145.18 147 148 150 151 154
Indeks Giełdowy 372251.10 361648 354867 348195 341635 328513

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -15.70 1.5 0.7 0.5 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.40 -6 -3 13 7 4.2
Stopa Bezrobocia 7.30 9.6 9.4 9.3 9.1 9
Inflacja 4.90 4.5 4.3 4.1 4 4
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Bilans Handlowy -1147417.65 -1415000 -1175000 -1090000 -1107000 -1415000
Saldo Obrotów Bieżących 40.69 -80 -90 -110 -1150 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -2.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 103.30 120 118 118 118 118
Budżet Państwa do PKB 1.40 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -15.70 1.5 0.7 0.5 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.40 -6 -3 13 7 4.2
PKB 15.72 14.9 15.3 15.3 15.3 15.24
Pkb Per Capita 4867.00 4500 4650 4650 4650 4650
Pkb Per Capita Ppp 9761.50 9440 9490 9490 9490 9490
Pkb W Cenach Stałych 191053.00 198570 185192 185321 215890 203137
Rolnictwo w PKB 15083.00 13016 12976 14631 17044 13315
Budownictwo w PKB 14594.00 14273 14047 14156 16491 14602
Przemysł w PKB 16629.00 17627 15858 16130 18791 18033
Górnictwo w PKB 3464.00 5983 3041 3360 3914 6121
Administracja Publiczna w PKB 22862.00 26780 22296 22176 25834 27396
Usługi w PKB 33330.00 33225 32885 32330 37663 33989
Transport w PKB 20326.00 22143 20085 19716 22968 22652
Media w PKB 6177.00 6492 5744 5992 6980 6641

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 7.30 9.6 9.4 9.3 9.1 9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.00 24.5 23.5 23 22.5 22
Populacja 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.50 63.7 63.9 64.1 64.3 64.5
Bezrobotni Zarejestrowani 100400.00 135000 130000 125000 120000 120000
Pracujący 1269100.00 1200000 1210000 1220000 1230000 1250000
Wskaźnik Zatrudnienia 92.70 90 90.5 91 91.5 91.9

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 4.90 4.5 4.3 4.1 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.10 108 108 110 110 112
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.10 265 109 111 111 276
Cpi Transport 100.00 224 105 104 104 233
Inflacja Żywności 6.90 6.3 6.1 6 5.7 5.1

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Depozytowa 3.20 3.95 3.2 3.2 3.2 4.45
Bilans Banku Centralnego 846555.00 857000 853000 849000 843000 840000
Rezerwy Walutowe 3520.43 3590 3590 3620 3650 3700

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -1147417.65 -1415000 -1175000 -1090000 -1107000 -1415000
Saldo Obrotów Bieżących 40.69 -80 -90 -110 -1150 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -2.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1533478.91 1560000 1580000 1600000 1630000 1690000
Eksport 386061.26 385000 490000 493000 496000 498000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2415.10 2100 2300 23000 2300 2300
Przyjazdy Turystów 177318.00 50000 63000 70000 85000 92000
Rachunek kapitałowy 312.35 -160 -140 -120 -110 -100
Dług Zagraniczny 13337.25 13500 13800 13900 14100 14377
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 102.50 110 130 150 170 180

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 103.30 120 118 118 118 118
Budżet Państwa do PKB 1.40 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Wydatki Wojskowe 201.00 170 170 170 170 170
Dług Publiczny 2054365.00 2080000 2070000 2070000 2050000 2050000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1012312.40 896624 912849 958611 1143913 951188
Cena Benzyny 0.80 0.94 0.73 0.7 0.66 0.89


Jamaica - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.