Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Indeks Giełdowy 396028.50 393896 387653 381529 375526 363735
Waluta 149.89 151 153 155 156 160

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 0.4 0.4 0.4 0.5 -0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.40 2.2 2.5 2.9 3.1 3.5
Stopa Bezrobocia 6.20 8 8.9 8.9 8.9 8.9
Inflacja 10.90 9.1 7.5 7 6 4
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.75 5.75 5.75 6
Bilans Handlowy -859730.64 -533000 -533000 -1200000 -1200000 -1190000
Saldo Obrotów Bieżących 42.10 -80 -200 -200 -200 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.6
Dług Publiczny do PKB 110.10 90 90 90 90 82
Budżet Państwa do PKB -3.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 0.4 0.4 0.4 0.5 -0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.40 2.2 2.5 2.9 3.1 3.5
PKB 13.64 15.3 17 17 17 17
PKB Per Capita 4539.00 4800 4800 4800 4800 4850
PKB Per Capita PPP 10025.90 9560 9560 9560 9560 9560
Pkb W Cenach Stałych 189919.00 185167 197527 195427 195806 204440
Rolnictwo w PKB 16013.00 13977 14932 16477 16509 15455
Budownictwo w PKB 16701.00 15361 17187 17185 17219 17789
Przemysł w PKB 17144.00 16815 16769 17641 17675 17356
Górnictwo w PKB 1493.00 2779 1396 1536 1539 1445
Administracja Publiczna w PKB 22955.00 26379 24378 23621 23667 25231
Usługi w PKB 34461.00 31472 36272 35460 35529 37541
Transport w PKB 20405.00 20197 21594 20997 21038 22349
Media w PKB 5825.00 5958 6020 5994 6006 6231

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 6.20 8 8.9 8.9 8.9 8.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.70 20 19 19 19 19
Populacja 2.98 3 3 3.02 3.02 3.02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.00 63.8 65 65 65 66.2
Bezrobotni Zarejestrowani 83500.00 85000 85000 83000 83000 83000
Pracujący 1257100.00 1215000 1215000 1215000 1215000 1250000
Wskaźnik Zatrudnienia 93.80 91.3 92 92 92 92.6

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 10.90 9.1 7.5 7 6 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.20 120 122 129 132 134
Cpi Transport 118.40 119 119 120 120 120
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.90 121 125 126 129 131
Inflacja Żywności 13.85 8.3 5.8 4.5 4.1 4.8

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.75 5.75 5.75 6
Stopa Depozytowa 2.50 2.5 3 3.25 3.25 3.5
Podaż Pieniądza M1 369356.30 258000 258000 258000 258000 295488
Podaż Pieniądza M2 760801.10 557000 557000 557000 557000 632052
Bilans Banku Centralnego 1133216.00 955000 860000 860000 860000 730000
Rezerwy Walutowe 4183.31 3680 3800 3800 3800 3750

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -859730.64 -533000 -533000 -1200000 -1200000 -1190000
Saldo Obrotów Bieżących 42.10 -80 -200 -200 -200 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.6
Eksport 367189.76 525000 550000 550000 550000 560000
Import 1226920.40 1058000 1750000 1750000 1750000 1750000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2905.00 2300 2400 2400 2400 2400
Przyjazdy Turystów 90164.00 80000 175000 175000 175000 230000
Rachunek kapitałowy 76.90 -170 -230 -230 -230 -230
Dług Zagraniczny 14447.45 138400 138400 138400 138400 14377
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 118.40 140 230 230 230 260

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 110.10 90 90 90 90 82
Budżet Państwa do PKB -3.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Wydatki Wojskowe 247.00 200 200 200 200 220
Dług Publiczny 2201202.38 1990000 2000000 2000000 2000000 2000000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 15.00 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe 19.50 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.25 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.25 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1118953.00 1128143 1143570 1146927 1151403 1187069
Cena Benzyny 1.42 1.47 1.52 1.58 1.64 1.64


Jamaica - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.