Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 129.00 134 135 137 138 140
Indeks Giełdowy 436261.66 426615 421783 417036 412333 403055
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.80 1.3 1.6 -0.3 0.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 1.7 1.9 2.2 2.3 2.3
Stopa Bezrobocia 8.00 7.9 7.1 6.9 6.7 6.3
Inflacja 4.00 3.5 4 4.5 5 4
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 1
Bilans Handlowy -1099466.48 -1020000 -1192000 -1360000 -1190000 -1415000
Saldo Obrotów Bieżących -109.27 -170 -480 -415 -150 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 103.30 92 92 92 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.80 1.3 1.6 -0.3 0.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 1.7 1.9 2.2 2.3 2.3
PKB 14.77 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
Pkb Per Capita 4798.21 5200 5200 5200 5350 5350
Pkb Per Capita Ppp 8193.60 8320 8320 8320 8450 8450
Pkb W Cenach Stałych 196812.00 196044 191731 194105 194295 198570
Rolnictwo w PKB 13258.00 15788 12567 12723 12735 13016
Budownictwo w PKB 13652.00 12875 13782 13952 13966 14273
Przemysł w PKB 16741.00 16065 17020 17231 17248 17627
Górnictwo w PKB 5411.00 5066 5777 5849 5855 5983
Administracja Publiczna w PKB 23712.00 24586 25857 26178 26203 26780
Usługi w PKB 34694.00 33456 32081 32478 32510 33225
Transport w PKB 21344.00 22058 21380 21645 21666 22143
Media w PKB 6002.00 6322 6268 6346 6352 6492
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 8.00 7.9 7.1 6.9 6.7 6.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.70 20 19.3 19.1 19 18
Bezrobotni Zarejestrowani 107500.00 115000 112000 100000 100000 120000
Wskaźnik Zatrudnienia 91.60 92.1 92.8 93.6 93.9 94.4
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 4.00 3.5 4 4.5 5 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 1.2 1.1 1.2 1.3
Inflacja Żywności 5.80 5.3 5 5 4.6 4.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 243.60 248 269 261 260 272
Cpi Transport 214.40 221 225 222 224 231
Indeks Cen Konsumenta Cpi 256.80 257 266 266 269 277
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 1
Stopa Depozytowa 3.70 3.7 3.7 3.7 3.7 3.95
Rezerwy Walutowe 3277.74 3300 3340 3400 3450 3600
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -1099466.48 -1020000 -1192000 -1360000 -1190000 -1415000
Saldo Obrotów Bieżących -109.27 -170 -480 -415 -150 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
Import 1617530.53 1400000 1500000 1700000 1600000 1800000
Eksport 518064.00 380000 308000 340000 410000 385000
Przyjazdy Turystów 448151.00 360000 280000 470000 475000 485000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 187.00 285 196 285 285 290
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 103.30 92 92 92 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Dług Publiczny 2093471.00 2100000 2120000 2070000 2070000 2080000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Cena Benzyny 1.01 1.02 0.99 0.97 0.94 0.94


Jamaica - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.