Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 132.62 136 137 138 140 142
Indeks Giełdowy 518838.34 520724 514344 508018 501744 489502
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 1.6 -0.3 0.2 0.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.9 2.2 2.3 2.1 2.3
Stopa Bezrobocia 7.80 7.6 7.4 7.2 7 7
Inflacja 4.30 4 4.5 5 4.7 4
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75 1
Bilans Handlowy -1099466.48 -1192000 -1360000 -1190000 -1190000 -1415000
Saldo Obrotów Bieżących -185.24 -280 -200 -150 -60 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 103.30 92 92 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.10 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 1.6 -0.3 0.2 0.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.9 2.2 2.3 2.1 2.3
PKB 15.72 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
Pkb Per Capita 4841.65 5000 5000 5200 5200 5200
Pkb Per Capita Ppp 8265.60 8320 8320 8450 8450 8450
Pkb W Cenach Stałych 195460.00 193536 201142 199956 199565 205768
Rolnictwo w PKB 13972.00 12686 13550 14293 14265 13861
Budownictwo w PKB 15056.00 13925 15498 15402 15372 15854
Przemysł w PKB 16246.00 17180 17109 16620 16587 17503
Górnictwo w PKB 5395.00 5832 5530 5519 5508 5657
Administracja Publiczna w PKB 22843.00 26101 24234 23368 23323 24791
Usługi w PKB 33736.00 32383 35457 34512 34444 36273
Transport w PKB 20842.00 21581 21814 21321 21280 22315
Media w PKB 6133.00 6327 6134 6274 6262 6275
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 7.80 7.6 7.4 7.2 7 7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.70 19.3 19.1 19 19.8 18
Bezrobotni Zarejestrowani 105400.00 112000 100000 100000 99000 98000
Wskaźnik Zatrudnienia 91.60 92.8 93.6 93.9 94.1 94.4
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 4.30 4 4.5 5 4.7 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.10 1.2 1.1 0.8 0.5 1.3
Inflacja Żywności 7.80 5 5 4.6 4.3 4.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 246.10 269 261 260 261 272
Cpi Transport 214.70 225 222 224 223 231
Indeks Cen Konsumenta Cpi 261.20 266 266 269 271 277
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75 1
Stopa Depozytowa 3.20 3.2 3.2 3.2 3.45 3.45
Rezerwy Walutowe 3343.53 3340 3400 3450 3500 3600
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1099466.48 -1192000 -1360000 -1190000 -1190000 -1415000
Saldo Obrotów Bieżących -185.24 -280 -200 -150 -60 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
Import 1617530.53 1500000 1700000 1600000 1450000 1800000
Eksport 518064.00 308000 340000 410000 450000 385000
Przyjazdy Turystów 366425.00 280000 470000 475000 390000 485000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 197.10 285 285 285 285 290
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 103.30 92 92 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.10 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Dług Publiczny 2078488.00 2120000 2070000 2070000 2068000 2060000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Cena Benzyny 0.98 0.95 0.93 0.91 0.88 0.88


Jamaica - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.