Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 139.45 140 142 143 144 147
Indeks Giełdowy 480732.34 489013 484372 479780 475189 466006
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.2 0.8 0.3 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.60 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3
Stopa Bezrobocia 7.80 7.2 7 7.2 7 7.2
Inflacja 5.20 5.2 4.7 4.4 4 4
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.75 0.75 0.75 1.5
Bilans Handlowy -1204823.00 -1250000 -1140000 -1185000 -1415000 -1555000
Saldo Obrotów Bieżących -141.80 -150 -130 -140 -150 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
Dług Publiczny do PKB 103.30 90 90 90 90 88
Budżet Państwa do PKB -0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.2 0.8 0.3 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.60 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3
PKB 15.72 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
Pkb Per Capita 4841.65 5200 5200 5200 5200 5350
Pkb Per Capita Ppp 8265.60 8450 8450 8450 8450 8450
Pkb W Cenach Stałych 191378.00 197529 199028 199127 201490 206124
Rolnictwo w PKB 12448.00 14147 15442 15450 15633 15993
Budownictwo w PKB 13495.00 15227 12738 12745 12896 13193
Przemysł w PKB 17709.00 16428 16670 16678 16876 17265
Górnictwo w PKB 4787.00 5443 5318 5321 5384 5508
Administracja Publiczna w PKB 25660.00 23040 24684 24697 24990 25565
Usługi w PKB 32015.00 34105 33891 33908 34310 35100
Transport w PKB 21371.00 21037 22237 22248 22512 23030
Media w PKB 6233.00 6106 6271 6274 6349 6495
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 7.80 7.2 7 7.2 7 7.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.30 19 19.8 19.2 18 20
Populacja 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
Bezrobotni Zarejestrowani 106700.00 100000 99000 99500 98000 100000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.20 65 64.5 64.8 65.3 66
Pracujący 1254100.00 1240000 1243000 1246000 1250000 1250000
Wskaźnik Zatrudnienia 91.60 93.9 94.1 94.3 94.4 92
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 5.20 5.2 4.7 4.4 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.8 0.5 0.3 1.3 1.3
Inflacja Żywności 10.70 9.3 8.6 7.1 6.3 5.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 254.00 260 261 262 264 275
Cpi Transport 214.10 225 223 222 223 232
Indeks Cen Konsumenta Cpi 270.60 270 271 276 281 293
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.75 0.75 0.75 1.5
Stopa Depozytowa 3.20 3.95 3.2 3.2 3.95 4.45
Bilans Banku Centralnego 647481.70 668581 670000 672000 672000 670858
Rezerwy Walutowe 3332.41 3450 3500 3550 3600 3700
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1204823.00 -1250000 -1140000 -1185000 -1415000 -1555000
Saldo Obrotów Bieżących -141.80 -150 -130 -140 -150 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.80 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
Import 1641498.00 1650000 1590000 1610000 1800000 1950000
Eksport 436675.00 400000 450000 425000 385000 395000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2345.80 2550 2550 2550 2550 2600
Przyjazdy Turystów 348022.00 475000 390000 275000 485000 490000
Dług Zagraniczny 14040.53 14200 13800 13700 13700 14377
Rachunek kapitałowy -87.20 -120 -100 -90 -80 -100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 151.31 250 200 230 290 290
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 103.30 90 90 90 90 88
Budżet Państwa do PKB -0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Wydatki Wojskowe 201.00 170 170 170 170 170
Dług Publiczny 1998668.00 2070000 2068000 2080000 2060000 2050000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Kredyt dla Sectora Prywatnego 954894.40 880443 919051 1294641 1310008 1340138
Cena Benzyny 0.92 0.82 0.84 0.86 0.89 0.89


Jamaica - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.