Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 143.98 145 146 147 149 151
Indeks Giełdowy 387355.78 379239 372127 365132 358252 344492

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.30 0.7 0.5 0.6 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.70 3 13 7 4.2 4.2
Stopa Bezrobocia 12.60 14.5 15 14.4 13.8 11
Inflacja 4.80 4.3 4.1 4 4 4.5
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Bilans Handlowy -723505.76 -1175000 -1090000 -1107000 -1415000 -1192000
Saldo Obrotów Bieżących -105.92 -90 -110 -1150 -120 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
Dług Publiczny do PKB 103.30 118 118 118 118 110
Budżet Państwa do PKB 1.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.30 0.7 0.5 0.6 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.70 3 13 7 4.2 4.2
PKB 15.72 15.3 15.3 15.3 15.3 17
Pkb Per Capita 4867.00 4650 4650 4650 4650 4800
Pkb Per Capita Ppp 9761.50 9490 9490 9490 9490 9560
Pkb W Cenach Stałych 160859.00 185125 196795 181771 203137 192900
Rolnictwo w PKB 14072.00 12964 15532 15901 13315 13508
Budownictwo w PKB 10766.00 13999 15041 12166 14602 14587
Przemysł w PKB 14584.00 15787 17192 16480 18033 16450
Górnictwo w PKB 3950.00 3046 3575 4464 6121 3174
Administracja Publiczna w PKB 24474.00 22324 23532 27656 27396 23262
Usługi w PKB 28377.00 32973 34397 32066 33989 34358
Transport w PKB 17390.00 20061 20919 19651 22652 20903
Media w PKB 5665.00 5749 6354 6401 6641 5990

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 12.60 14.5 15 14.4 13.8 11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.00 23.5 23 22.5 22 20
Populacja 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.30 62.6 63 63.5 64 66.5
Bezrobotni Zarejestrowani 161300.00 130000 125000 120000 120000 115000
Pracujący 1118300.00 1210000 1220000 1230000 1230000 1250000
Wskaźnik Zatrudnienia 87.40 90.5 91 91.5 91.9 93

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 4.80 4.3 4.1 4 4 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.60 108 108 110 284 112
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.60 265 109 111 279 276
Cpi Transport 99.80 224 105 104 237 233
Inflacja Żywności 6.90 6.1 6 5.7 5.1 4.8

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Stopa Depozytowa 2.60 3.95 3.2 3.2 4.45 4.45
Bilans Banku Centralnego 923168.00 885000 870000 853000 840000 810000
Rezerwy Walutowe 3856.55 3590 3620 3650 3700 3900

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -723505.76 -1175000 -1090000 -1107000 -1415000 -1192000
Saldo Obrotów Bieżących -105.92 -90 -110 -1150 -120 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
Import 984354.78 1580000 1600000 1630000 1690000 1750000
Eksport 260849.03 490000 493000 496000 498000 510000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2415.10 2300 23000 2300 2300 2400
Przyjazdy Turystów 7188.00 23000 35000 50000 60000 175000
Rachunek kapitałowy -188.63 -140 -120 -110 -100 -120
Dług Zagraniczny 12708.61 13800 13900 14100 14100 14377
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 89.88 130 150 170 180 240

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 103.30 118 118 118 118 110
Budżet Państwa do PKB 1.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Wydatki Wojskowe 201.00 170 170 170 170 170
Dług Publiczny 2079464.00 2070000 2070000 2050000 2050000 2010000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1047127.10 912849 1017907 1146309 1120426 951188
Cena Benzyny 0.78 0.94 0.73 0.7 0.89 0.89


Jamaica - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.