Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 301 2019-10
Indeks Giełdowy 40627 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.05 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-08
Inflacja 2.8 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Stopa Procentowa 0.9 2019-09
Bilans Handlowy 13000 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -122 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 0.9 2019-09
Optymizm Konsumentów -3.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 9 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-06
PKB 156 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7149942 2019-06
Środki Trwałe Brutto 2049620 2019-06
Pkb Per Capita 16504 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28243 2018-12
Rolnictwo w PKB 209496 2019-06
Budownictwo w PKB 360823 2019-06
Przemysł w PKB 1388925 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 981919 2019-06
Usługi w PKB 4035681 2019-06
Transport w PKB 325148 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-08
Pracujący 4517492 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 156935 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.9 2019-07
Koszty Pracy 131 2019-06
Wolne Etaty 79684 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 362595 2019-07
Płaca Minimalna 464 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 10.7 2019-07
Populacja 9.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 60.87 2019-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 4234 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.99 2019-07
Koszty Utrzymania Rodziny 221500 2018-12
Koszty Utrzymania 144800 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 196 2019-03
Wydajność 109 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1318 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 447 2019-09
Inflacja Bazowa 3.9 2019-09
Deflator Pkb 159 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 100 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.8 2019-07
Cpi Transport 97.8 2019-09
Inflacja Żywności 4.8 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.9 2019-09
Stopa Międzybankowa 0.21 2019-10
Podaż Pieniądza M0 7155 2019-09
Podaż Pieniądza M1 22808 2019-08
Podaż Pieniądza M2 26078 2019-08
Podaż Pieniądza M3 26183 2019-08
Bilans Banków 42862 2019-08
Rezerwy Walutowe 28368 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 8169 2019-08
Stopa Depozytowa -0.05 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2019-08
Bilans Banku Centralnego 11943 2019-09
Prywatna długu do PKB 133 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13000 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -122 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 2660000 2019-08
Import 2647000 2019-08
Dług Zagraniczny 110907 2019-06
Terms of Trade 101 2019-07
Rachunek kapitałowy 1339 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -845 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 239 2019-06
Rezerwy Złota 31.51 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 20 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.36 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Bilans Budżetu 207 2019-09
Wydatki Rządowe 711155 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 46.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 982098 2019-08
Dług Publiczny 29455 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 1124701 2019-08
Wnioski o Azyl 50 2019-07
Rating Kredytowy 46.98
Wydatki Wojskowe 1568 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0.9 2019-09
Produkcja Przemysłowa 0.3 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.7 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.1 2019-07
Nowe Zamówienia 111 2019-07
Zmiany Zapasów -414485 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 15618 2019-08
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 84 2019-09
Index Konkurencyjności 65.08 2019-12
Ranking Konkurencyjności 47 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 46 2018-12
Ranking Korupcji 64 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 53 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2949 2019-07
Przemysłowy PMI 51.8 2019-09
Produkcja w Górnictwie 12.6 2019-07
Produkcja Stali 121 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.8 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 4298271 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.12 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6668 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.9 2019-09
Kredyt Konsumencki 837 2019-08
Cena Benzyny 1.3 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.6 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 33.39 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 32.9 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 162 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1110 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 86 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.