Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 293 2020-08
Indeks Giełdowy 34691 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.14 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-06
Inflacja 2.9 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-06
Stopa Procentowa 0.6 2020-07
Bilans Handlowy 51715 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 2.43 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -15.2 2020-07
Optymizm Konsumentów -26.9 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.1 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 4544 2020-08
Śmierć koronawirusa 597 2020-08
Odzyskany koronawirus 3415 2020-08
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2020-03
PKB 161 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 9473687 2020-03
Środki Trwałe Brutto 2752135 2020-03
Pkb Per Capita 17466 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 32623 2019-12
Rolnictwo w PKB 361355 2020-03
Budownictwo w PKB 475227 2020-03
Przemysł w PKB 1964888 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 1222563 2020-03
Usługi w PKB 5643259 2020-03
Transport w PKB 563069 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-06
Pracujący 4408224 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 214166 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.9 2020-05
Koszty Pracy 142 2020-03
Wolne Etaty 58233 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 398778 2020-05
Płaca Minimalna 464 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 9.4 2020-05
Populacja 9.77 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.3 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 59.49 2020-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 4180 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.38 2020-05
Zatrudnienie na Pół Etatu 206 2020-03
Wydajność 110 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1355 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 461 2020-06
Inflacja Bazowa 4 2020-06
Deflator Pkb 114 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.1 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-05
Cpi Transport 94.9 2020-06
Inflacja Żywności 8 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.6 2020-07
Stopa Międzybankowa 0.6 2020-08
Podaż Pieniądza M0 7899 2020-06
Podaż Pieniądza M1 25774 2020-05
Podaż Pieniądza M2 29047 2020-05
Podaż Pieniądza M3 29140 2020-05
Bilans Banków 47002 2020-05
Rezerwy Walutowe 30193 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 8819 2020-05
Stopa Depozytowa -0.05 2020-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2020-05
Bilans Banku Centralnego 15344 2020-06
Prywatna długu do PKB 133 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 51715 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 2.43 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 2376009 2020-05
Import 2324294 2020-05
Dług Zagraniczny 102451 2020-03
Terms of Trade 103 2020-05
Rachunek kapitałowy 250 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2441 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 241 2019-12
Rezerwy Złota 31.5 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2020-04
Indeks Terroryzmu 0.18 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Bilans Budżetu -786 2020-06
Wydatki Rządowe 856773 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.1 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1119152 2020-06
Dług Publiczny 31853 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 1743408 2020-06
Wnioski o Azyl 10 2020-05
Rating Kredytowy 58 2020-08
Wydatki Wojskowe 1568 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -15.2 2020-07
Produkcja Przemysłowa -30.7 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 15.6 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -31.6 2020-05
Nowe Zamówienia 61.9 2020-05
Zmiany Zapasów 86818 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 10355 2020-06
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 71.8 2020-06
Index Konkurencyjności 65.08 2019-12
Ranking Konkurencyjności 47 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3004 2019-12
Przemysłowy PMI 50.82 2020-07
Produkcja w Górnictwie -18.5 2020-05
Produkcja Stali 145 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -26.9 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.1 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.1 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 6020012 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7474 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 2020-07
Kredyt Konsumencki 926 2020-05
Cena Benzyny 1.25 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 18.7 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.23 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -20.1 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 163 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 1039 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 86 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4544 2020-08
Śmierć koronawirusa 597 2020-08
Odzyskany koronawirus 3415 2020-08
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12
Łóżka OIOM 429 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.