Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 302 2020-01
Indeks Giełdowy 44454 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.26 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-11
Inflacja 4 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Stopa Procentowa 0.9 2019-12
Bilans Handlowy 168000 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -230 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1.5 2019-12
Optymizm Konsumentów -8.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 9 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-09
PKB 156 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7484050 2019-09
Środki Trwałe Brutto 2193604 2019-09
Pkb Per Capita 16504 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28243 2018-12
Rolnictwo w PKB 219496 2019-09
Budownictwo w PKB 354333 2019-09
Przemysł w PKB 1357232 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1021664 2019-09
Usługi w PKB 4185605 2019-09
Transport w PKB 329494 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-11
Pracujący 4517042 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 163286 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13 2019-10
Koszty Pracy 123 2019-09
Wolne Etaty 78315 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 365135 2019-10
Płaca Minimalna 464 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 11.6 2019-10
Populacja 9.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 60.9 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 4242 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.11 2019-10
Koszty Utrzymania Rodziny 221500 2018-12
Koszty Utrzymania 144800 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 201 2019-09
Wydajność 114 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1331 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 451 2019-12
Inflacja Bazowa 3.9 2019-12
Deflator Pkb 161 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.1 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.6 2019-10
Cpi Transport 104 2019-12
Inflacja Żywności 5.7 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.9 2019-12
Stopa Międzybankowa 0.16 2020-01
Podaż Pieniądza M0 8182 2019-12
Podaż Pieniądza M1 24202 2019-11
Podaż Pieniądza M2 27250 2019-11
Podaż Pieniądza M3 27364 2019-11
Bilans Banków 44078 2019-10
Rezerwy Walutowe 28385 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 8556 2019-11
Stopa Depozytowa -0.05 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2019-11
Bilans Banku Centralnego 12436 2019-11
Prywatna długu do PKB 133 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 168000 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -230 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 3154451 2019-11
Import 2986336 2019-11
Dług Zagraniczny 108862 2019-09
Terms of Trade 102 2019-10
Rachunek kapitałowy 166 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -845 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 239 2019-06
Rezerwy Złota 31.51 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 17 2019-08
Indeks Terroryzmu 0.18 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Bilans Budżetu -453 2019-12
Wydatki Rządowe 758254 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1202663 2019-11
Dług Publiczny 29699 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 1327905 2019-11
Wnioski o Azyl 30 2019-11
Rating Kredytowy 56 2020-01
Wydatki Wojskowe 1568 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1.5 2019-12
Produkcja Przemysłowa 3.6 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.1 2019-10
Nowe Zamówienia 105 2019-11
Zmiany Zapasów -110544 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 16139 2019-12
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.2 2019-12
Index Konkurencyjności 65.08 2019-12
Ranking Konkurencyjności 47 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 46 2018-12
Ranking Korupcji 64 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3219 2019-10
Przemysłowy PMI 53.9 2019-12
Produkcja w Górnictwie 8.4 2019-10
Produkcja Stali 163 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.3 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 4193354 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7026 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.9 2019-12
Kredyt Konsumencki 878 2019-11
Cena Benzyny 1.35 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.5 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.04 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 6.8 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 1046 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 86 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.