Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 314 2020-05
Indeks Giełdowy 36108 2020-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.25 2020-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 3.8 2020-04
Inflacja 2.4 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-04
Stopa Procentowa 0.9 2020-05
Bilans Handlowy 153361 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -775 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -27.2 2020-04
Optymizm Konsumentów -49.8 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 3816 2020-05
Śmierć koronawirusa 509 2020-05
Odzyskany koronawirus 1996 2020-05
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2020-03
PKB 170 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7771793 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2135628 2019-12
Pkb Per Capita 16504 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28243 2018-12
Rolnictwo w PKB 225118 2019-12
Budownictwo w PKB 335903 2019-12
Przemysł w PKB 1351300 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 1007290 2019-12
Usługi w PKB 4257256 2019-12
Transport w PKB 333154 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2020-04
Pracujący 4435930 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 174086 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.3 2020-02
Koszty Pracy 129 2019-12
Wolne Etaty 74824 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 377303 2020-02
Płaca Minimalna 464 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 9 2020-03
Populacja 9.77 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59.85 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4250 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.59 2020-02
Koszty Utrzymania Rodziny 221500 2018-12
Koszty Utrzymania 144800 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 187 2019-12
Wydajność 109 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1343 2020-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 459 2020-04
Inflacja Bazowa 4.3 2020-04
Deflator Pkb 167 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.3 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 105 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2020-02
Cpi Transport 89.5 2020-04
Inflacja Żywności 8.9 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.9 2020-05
Stopa Międzybankowa 0.93 2020-05
Podaż Pieniądza M0 7550 2020-04
Podaż Pieniądza M1 25511 2020-03
Podaż Pieniądza M2 28641 2020-03
Podaż Pieniądza M3 28767 2020-03
Bilans Banków 44985 2020-02
Rezerwy Walutowe 28985 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 8547 2020-02
Stopa Depozytowa -0.05 2020-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2020-05
Bilans Banku Centralnego 12815 2020-03
Prywatna długu do PKB 133 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 153361 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -775 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 3089445 2020-03
Import 2936084 2020-03
Dług Zagraniczny 104665 2019-12
Terms of Trade 102 2020-02
Rachunek kapitałowy 1561 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2441 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 241 2019-12
Rezerwy Złota 31.5 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 16 2020-01
Indeks Terroryzmu 0.18 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Bilans Budżetu 104 2020-04
Wydatki Rządowe 877274 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 46.1 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1640000 2020-04
Dług Publiczny 29684 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 1503955 2020-04
Wnioski o Azyl 30 2019-11
Rating Kredytowy 58 2020-05
Wydatki Wojskowe 1568 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -27.2 2020-04
Produkcja Przemysłowa -5.6 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.7 2020-03
Nowe Zamówienia 89.9 2020-03
Zmiany Zapasów 229086 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 6170 2020-04
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 71.8 2020-06
Index Konkurencyjności 65.08 2019-12
Ranking Konkurencyjności 47 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3004 2019-12
Przemysłowy PMI 33.57 2020-04
Produkcja w Górnictwie -26.9 2020-03
Produkcja Stali 152 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -49.8 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 4540801 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7344 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 2020-04
Kredyt Konsumencki 918 2020-03
Cena Benzyny 1.03 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 18.7 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.23 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.4 2020-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 166 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 865 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 86 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3816 2020-05
Śmierć koronawirusa 509 2020-05
Odzyskany koronawirus 1996 2020-05
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12
Łóżka OIOM 429 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.