Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 310 2020-10
Indeks Giełdowy 33597 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.29 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.6 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-08
Inflacja 3.4 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-09
Stopa Procentowa 0.6 2020-09
Bilans Handlowy 86905 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -847 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -15.1 2020-09
Optymizm Konsumentów -31.1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 47768 2020-10
Śmierć koronawirusa 1173 2020-10
Odzyskany koronawirus 13134 2020-10
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.6 2020-06
PKB 161 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 8758734 2020-06
Środki Trwałe Brutto 2373029 2020-06
Pkb Per Capita 17466 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 32623 2019-12
Rolnictwo w PKB 353422 2020-06
Budownictwo w PKB 391948 2020-06
Przemysł w PKB 1533263 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1074972 2020-06
Usługi w PKB 4886551 2020-06
Transport w PKB 420928 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-08
Pracujący 4477272 2020-07
Bezrobotni Zarejestrowani 214437 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.1 2020-07
Koszty Pracy 152 2020-06
Wolne Etaty 59698 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 401847 2020-07
Płaca Minimalna 452 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 10.8 2020-07
Populacja 9.77 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -5.3 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 60.43 2020-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 4077 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.33 2020-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 239 2020-06
Wydajność 108 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1363 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 465 2020-09
Inflacja Bazowa 4 2020-09
Deflator Pkb 122 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-07
Cpi Transport 100 2020-09
Inflacja Żywności 7.3 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.6 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.77 2020-10
Podaż Pieniądza M0 8386 2020-09
Podaż Pieniądza M1 26830 2020-08
Podaż Pieniądza M2 30220 2020-08
Podaż Pieniądza M3 30284 2020-08
Bilans Banków 47002 2020-05
Rezerwy Walutowe 32212 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 8819 2020-05
Stopa Depozytowa -0.05 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2020-05
Bilans Banku Centralnego 15344 2020-06
Prywatna długu do PKB 133 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 86905 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -847 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 2753793 2020-08
Import 2666888 2020-08
Dług Zagraniczny 107356 2020-06
Terms of Trade 102 2020-07
Rachunek kapitałowy -360 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1180 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 251 2020-03
Rezerwy Złota 31.5 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 17 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.18 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Bilans Budżetu -9 2020-09
Wydatki Rządowe 958620 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 46.1 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1250325 2020-08
Dług Publiczny 32395 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 1281968 2020-08
Wnioski o Azyl 5 2020-08
Rating Kredytowy 58 2020-10
Wydatki Wojskowe 1568 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -15.1 2020-09
Produkcja Przemysłowa -2.1 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.2 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8 2020-07
Nowe Zamówienia 116 2020-08
Zmiany Zapasów -308834 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 11449 2020-09
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 75.2 2020-09
Index Konkurencyjności 65.08 2019-12
Ranking Konkurencyjności 47 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3004 2019-12
Przemysłowy PMI 48.8 2020-09
Produkcja w Górnictwie -31.2 2020-07
Produkcja Stali 112 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -31.1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.7 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 5531051 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7753 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 2020-09
Kredyt Konsumencki 960 2020-08
Cena Benzyny 1.21 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 19 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.23 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -13.6 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 161 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 885 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 86 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 47768 2020-10
Śmierć koronawirusa 1173 2020-10
Odzyskany koronawirus 13134 2020-10
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12
Łóżka OIOM 429 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.