Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 299 2019-12
Indeks Giełdowy 44290 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.89 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-10
Inflacja 2.9 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-10
Stopa Procentowa 0.9 2019-11
Bilans Handlowy 170000 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -122 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 7 2019-11
Optymizm Konsumentów -9.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 9 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-09
PKB 156 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7484050 2019-09
Środki Trwałe Brutto 2193604 2019-09
Pkb Per Capita 16504 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28243 2018-12
Rolnictwo w PKB 219496 2019-09
Budownictwo w PKB 354333 2019-09
Przemysł w PKB 1357232 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1021664 2019-09
Usługi w PKB 4185605 2019-09
Transport w PKB 329494 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-10
Pracujący 4520453 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 163616 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.4 2019-09
Koszty Pracy 123 2019-09
Wolne Etaty 79684 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 360709 2019-09
Płaca Minimalna 464 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 11.8 2019-09
Populacja 9.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 60.94 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 4236 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.14 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 221500 2018-12
Koszty Utrzymania 144800 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 197 2019-06
Wydajność 114 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1326 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 449 2019-10
Inflacja Bazowa 4 2019-10
Deflator Pkb 161 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.7 2019-09
Cpi Transport 97.8 2019-10
Inflacja Żywności 5 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.9 2019-11
Stopa Międzybankowa 0.17 2019-12
Podaż Pieniądza M0 7270 2019-10
Podaż Pieniądza M1 23570 2019-10
Podaż Pieniądza M2 26658 2019-10
Podaż Pieniądza M3 26766 2019-10
Bilans Banków 43640 2019-09
Rezerwy Walutowe 29312 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 8326 2019-09
Stopa Depozytowa -0.05 2019-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2019-11
Bilans Banku Centralnego 11720 2019-10
Prywatna długu do PKB 133 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 170000 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -122 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 3176000 2019-09
Import 2985000 2019-09
Dług Zagraniczny 110907 2019-06
Terms of Trade 102 2019-09
Rachunek kapitałowy 1339 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -845 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 239 2019-06
Rezerwy Złota 31.51 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 19 2019-07
Indeks Terroryzmu 0.18 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Bilans Budżetu -272 2019-10
Wydatki Rządowe 758254 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1342223 2019-10
Dług Publiczny 29253 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 1551771 2019-10
Wnioski o Azyl 60 2019-09
Rating Kredytowy 56 2019-12
Wydatki Wojskowe 1568 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 7 2019-11
Produkcja Przemysłowa 6.1 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.7 2019-09
Nowe Zamówienia 125 2019-09
Zmiany Zapasów -110544 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 12451 2019-10
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.2 2019-12
Index Konkurencyjności 65.08 2019-12
Ranking Konkurencyjności 47 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 46 2018-12
Ranking Korupcji 64 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2685 2019-09
Przemysłowy PMI 53 2019-11
Produkcja w Górnictwie 9 2019-09
Produkcja Stali 141 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.2 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 4193354 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6948 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.9 2019-11
Kredyt Konsumencki 866 2019-10
Cena Benzyny 1.3 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.6 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.04 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 17.8 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 162 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1100 2019-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 86 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.