Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 300 2021-04
Indeks Giełdowy 42597 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.76 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-02
Inflacja 3.7 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-03
Stopa Procentowa 0.6 2021-03
Bilans Handlowy 307000 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 185 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -11.1 2021-03
Optymizm Konsumentów -32.6 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 754833 2021-04
Śmierć koronawirusa 25580 2021-04
Odzyskany koronawirus 458212 2021-04
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.6 2020-12
PKB 161 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10615969 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2590341 2020-12
Pkb Per Capita 17466 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 32623 2019-12
Rolnictwo w PKB 345195 2020-12
Budownictwo w PKB 384776 2020-12
Przemysł w PKB 1934665 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 1251354 2020-12
Usługi w PKB 5433457 2020-12
Transport w PKB 466120 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-02
Pracujący 4573600 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 216800 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.6 2021-02
Koszty Pracy 132 2020-12
Wolne Etaty 61573 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 411032 2021-01
Płaca Minimalna 442 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 9.5 2021-01
Populacja 9.77 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 2.4 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 61.87 2021-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 4205 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.8 2021-01
Zatrudnienie na Pół Etatu 192 2020-12
Wydajność 110 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.7 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1401 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 117 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 475 2021-03
Inflacja Bazowa 3.9 2021-03
Deflator Pkb 127 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.1 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 106 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2021-01
Cpi Transport 108 2021-03
Inflacja Żywności 2.1 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 48.84 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 4717755 2021-04
Przypadki koronawirusa 754833 2021-04
Śmierć koronawirusa 25580 2021-04
Odzyskany koronawirus 458212 2021-04
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12
Łóżka OIOM 429 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.6 2021-03
Stopa Międzybankowa 0.79 2021-04
Podaż Pieniądza M0 9724 2021-03
Podaż Pieniądza M1 29891 2021-02
Podaż Pieniądza M2 33517 2021-02
Podaż Pieniądza M3 33569 2021-02
Bilans Banków 53889 2020-12
Rezerwy Walutowe 32006 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 9363 2020-12
Stopa Depozytowa -0.05 2021-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2021-01
Bilans Banku Centralnego 20275 2021-01
Prywatna długu do PKB 129 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 307000 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 185 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 3434000 2021-02
Import 3127000 2021-02
Dług Zagraniczny 106742 2020-12
Terms of Trade 101 2021-01
Rachunek kapitałowy 1502 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 300 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 246 2020-09
Rezerwy Złota 31.51 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 16 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.55 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Bilans Budżetu -604 2021-03
Wydatki Rządowe 1095870 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 46.1 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 3006 2020-12
Dług Publiczny 36949 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 5257 2020-12
Wnioski o Azyl 0 2020-09
Rating Kredytowy 58 2021-04
Wydatki Wojskowe 1982 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -11.1 2021-03
Produkcja Przemysłowa 1.9 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.7 2020-12
Nowe Zamówienia 104 2021-02
Zmiany Zapasów 113821 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 12434 2021-03
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 78.7 2021-03
Index Konkurencyjności 65.08 2019-12
Ranking Konkurencyjności 47 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 3016 2021-01
Przemysłowy PMI 48.74 2021-03
Produkcja w Górnictwie -3.9 2020-12
Produkcja Stali 90 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -32.6 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.9 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 6297004 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.07 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 8213 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 2021-03
Kredyt Konsumencki 1002 2021-02
Cena Benzyny 1.36 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 20.4 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 33.31 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -16.1 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 179 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 1196 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.7 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.