Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 294 2021-01
Indeks Giełdowy 44610 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.41 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.6 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-11
Inflacja 2.7 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-12
Stopa Procentowa 0.6 2020-12
Bilans Handlowy 289000 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 752 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -13.1 2020-12
Optymizm Konsumentów -38.5 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 353276 2021-01
Śmierć koronawirusa 11520 2021-01
Odzyskany koronawirus 231915 2021-01
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.6 2020-09
PKB 161 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10115492 2020-09
Środki Trwałe Brutto 2428322 2020-09
Pkb Per Capita 17466 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 32623 2019-12
Rolnictwo w PKB 349676 2020-09
Budownictwo w PKB 340374 2020-09
Przemysł w PKB 1935896 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 1258243 2020-09
Usługi w PKB 5454065 2020-09
Transport w PKB 464395 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 2020-11
Pracujący 4476449 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 203763 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.9 2020-10
Koszty Pracy 126 2020-09
Wolne Etaty 63172 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 397364 2020-10
Płaca Minimalna 452 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 8.8 2020-10
Populacja 9.77 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -5.3 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 60.44 2020-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 4195 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.19 2020-10
Zatrudnienie na Pół Etatu 208 2020-09
Wydajność 109 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1367 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114 2020-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 470 2020-12
Inflacja Bazowa 4 2020-12
Deflator Pkb 120 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.5 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 106 2020-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2020-10
Cpi Transport 98.2 2020-12
Inflacja Żywności 4.4 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.6 2020-12
Stopa Międzybankowa 0.75 2021-01
Podaż Pieniądza M0 9280 2020-12
Podaż Pieniądza M1 28274 2020-11
Podaż Pieniądza M2 31904 2020-11
Podaż Pieniądza M3 31965 2020-11
Bilans Banków 50092 2020-09
Rezerwy Walutowe 33677 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 9200 2020-09
Stopa Depozytowa -0.05 2020-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2020-09
Bilans Banku Centralnego 17821 2020-10
Prywatna długu do PKB 133 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 289000 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 752 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 3659000 2020-11
Import 3370000 2020-11
Dług Zagraniczny 109285 2020-09
Terms of Trade 102 2020-10
Rachunek kapitałowy 1374 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 300 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 246 2020-09
Rezerwy Złota 31.51 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 17 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.55 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2 2019-12
Bilans Budżetu -2250 2020-12
Wydatki Rządowe 904576 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.1 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1250325 2020-08
Dług Publiczny 35139 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 1281968 2020-08
Wnioski o Azyl 0 2020-09
Rating Kredytowy 58 2021-01
Wydatki Wojskowe 1568 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -13.1 2020-12
Produkcja Przemysłowa 3.5 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.2 2020-10
Nowe Zamówienia 110 2020-11
Zmiany Zapasów -22454 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 13265 2020-11
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 79.1 2020-12
Index Konkurencyjności 65.08 2019-12
Ranking Konkurencyjności 47 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2964 2020-10
Przemysłowy PMI 51.1 2020-12
Produkcja w Górnictwie -32.9 2020-08
Produkcja Stali 111 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -38.5 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.8 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 5822204 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 8043 2020-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 2020-12
Kredyt Konsumencki 987 2020-11
Cena Benzyny 1.24 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 19.7 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 33.31 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 180 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 986 2020-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 86 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 353276 2021-01
Śmierć koronawirusa 11520 2021-01
Odzyskany koronawirus 231915 2021-01
Łóżka szpitalne 7.02 2017-12
Szpitale 16.86 2017-12
Łóżka OIOM 429 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.