Ostatni Poprzedni
Waluta 363 363
Indeks Giełdowy 41779 41473 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 7.1 Procent
Stopa Bezrobocia 3.8 3.8 Procent
Inflacja 9.5 8.5 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.6 1 Procent
Stopa Procentowa 5.4 4.4 Procent
Bilans Handlowy -503 -117 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -2452 -2148 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0 -0.4 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 76.8 79.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.8 -7.8 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 10.5 2.4 Punkty
Optymizm Konsumentów -20 -28 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.3 1.5 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 9 9 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 15 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 7.1 Procent
PKB 155 164 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 11453411 10783061 Mln Huf
Środki Trwałe Brutto 2728137 2742611 Mln Huf
PKB Per Capita 14328 15042 USD
PKB Per Capita PPP 31008 32554 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 7.1 -4.9 Procent
Rolnictwo w PKB 311047 313834 Mln Huf
Budownictwo w PKB 466652 412807 Mln Huf
Przemysł w PKB 1910819 1924468 Mln Huf
Administracja Publiczna w PKB 1287573 1272891 Mln Huf
Usługi w PKB 6002409 5853145 Mln Huf
Transport w PKB 610027 555355 Mln Huf
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.8 3.8 Procent
Pracujący 4674325 4675036
Bezrobotni Zarejestrowani 181065 183427
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 1.3 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.2 10.7 Procent
Koszty Pracy 142 132 Punkty
Wolne Etaty 79987 80843
Przeciętne Wynagrodzenia 526844 454795 Huf / Miesiąc
Płaca Minimalna 542 476 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 31.1 14.2 Procent
Populacja 9.77 9.77 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 64.5 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.5 64
Zmiana Zatrudnienia 0.8 1.2 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 63.71 63.71 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 4374 4357 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.17 66.21 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 206 204 Tysiąc
Wydajność 113 111 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 9.5 8.5 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.6 1 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1545 1520 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 129 127 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 470 463 Punkty
Inflacja Bazowa 10.3 9.1 Procent
Deflator Pkb 138 130 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 155 148 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 25.9 22.4 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 114 113 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 120 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.7 1 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 9.6 8.6 Procent
Cpi Transport 114 112 Punkty
Inflacja Żywności 16.2 13.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 172 171 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 16530488 16522050 dawki
Zakażenia Koronawirusem 1914697 1909948 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 46446 46343 Osoby
Łóżka szpitalne 6.75 6.91 na 1000 osób
Szpitale 16.68 16.67 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 4.21 4.23 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 5.4 4.4 Procent
Stopa Międzybankowa 6.81 6.81 Procent
Podaż Pieniądza M0 9193 9749 Huf Billion
Podaż Pieniądza M1 34384 34356 Huf Billion
Podaż Pieniądza M2 39602 39343 Huf Billion
Podaż Pieniądza M3 39726 39469 Huf Billion
Bilans Banków 62485 64059 Huf Billion
Rezerwy Walutowe 34312 36972 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 10375 10175 Huf Billion
Stopa Depozytowa 5.4 4.4 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 1 Procent
Bilans Banku Centralnego 25101 26365 Huf Billion
Prywatny dług do PKB 136 129 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -503 -117 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -2452 -2148 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0 -0.4 Procent Pkb
Eksport 12120 11500 W Mln Eur
Import 12623 11617 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 126850 127347 W Mln Eur
Terms of Trade 92.85 94.11 Punkty
Rachunek kapitałowy 444 -1694 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2103 -55.2 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 201 206 W Mln Eur
Rezerwy Złota 94.49 94.49 Ton
Crude Oil Imports from Russia 350 380 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 18748 16952 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 18 18 BBL/D/1K
Indeks Terroryzmu 0.55 0.18
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 76.8 79.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.8 -7.8 Procent Pkb
Bilans Budżetu -327 -876 Huf Billion
Wydatki Rządowe 1290894 1098255 Mln Huf
Wydatków Rządowych W Pkb 51.6 45.7 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 2428 1855 Huf Billion
Dług Publiczny 42333 41934 Huf Billion
Wydatki Budżetu Państwa 3303 3440 Huf Billion
Wnioski o Azyl 5 0 Osoby
Rating Kredytowy 58
Wydatki Wojskowe 2463 2051 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 9 9 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 15 Procent
Podatek od Towarów i Usług 27 27 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 35.5 35.5 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 17 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 18.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 10.5 2.4 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3.6 4.8 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 1.9 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.4 3.5 Procent
Nowe Zamówienia 103 104 Punkty
Zmiany Zapasów 1107307 508048 Mln Huf
Rejestracje nowych samochodów 9090 11150
Szybkość Internetu 14814 14301 KBps
Adresy IP 2456014 2513970 IP
Stopa Utylizacji Surowców 80.6 82.3 Procent
Index Konkurencyjności 65.08 64.31 Punkty
Ranking Konkurencyjności 47 48
Indeks Percepcji Korupcji 43 44 Punkty
Ranking Korupcji 73 69
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 53
Produkcja Energii Elektrycznej 2612 3119 Gigawatogodzina
Przemysłowy PMI 58.9 57.6 Punkty
Produkcja w Górnictwie 14.9 25 Procent
Produkcja Stali 90 111 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -20 -28 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.3 1.5 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 16.2 9.8 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 6682699 6145338 Mln Huf
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.12 14.85 Procent
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9249 9372 Huf Billion
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 8.4 7.4 Procent
Kredyt Konsumencki 1136 1161 Huf Billion
Cena Benzyny 1.34 1.47 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 21.5 21.2 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 35.72 32.71 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 10.5 42.3 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 214 204 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 1727 1157
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.3 91.7 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.