Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 287 2019-06
Indeks Giełdowy 40764 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.83 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-04
Inflacja 3.9 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-05
Stopa Procentowa 0.9 2019-05
Bilans Handlowy 80000 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -349 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 9.4 2019-05
Optymizm Konsumentów -10.4 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 2019-03
PKB 139 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 6533717 2019-03
Środki Trwałe Brutto 2006519 2019-03
Pkb Per Capita 15648 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 26778 2017-12
Rolnictwo w PKB 202738 2019-03
Budownictwo w PKB 368885 2019-03
Przemysł w PKB 1376904 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 979436 2019-03
Usługi w PKB 3994165 2019-03
Transport w PKB 320144 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-04
Pracujący 4491641 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 162424 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.3 2019-03
Koszty Pracy 133 2019-03
Wolne Etaty 83337 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 367160 2019-03
Płaca Minimalna 464 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 10.2 2019-03
Populacja 9.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 60.54 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 4227 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.73 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 221500 2018-12
Koszty Utrzymania 144800 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 190 2018-12
Wydajność 100 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.9 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1320 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 443 2019-05
Inflacja Bazowa 4 2019-05
Deflator Pkb 155 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.1 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-03
Cpi Transport 104 2019-05
Inflacja Żywności 5.1 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.9 2019-05
Stopa Międzybankowa 0.18 2019-06
Podaż Pieniądza M0 6929 2019-05
Podaż Pieniądza M1 22473 2019-04
Podaż Pieniądza M2 25526 2019-04
Podaż Pieniądza M3 25642 2019-04
Bilans Banków 40769 2019-02
Rezerwy Walutowe 26704 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 7543 2019-02
Stopa Depozytowa -0.05 2019-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2019-03
Bilans Banku Centralnego 11097 2019-03
Prywatna długu do PKB 133 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 80000 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -349 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 2834000 2019-04
Import 2754000 2019-04
Dług Zagraniczny 106220 2018-12
Terms of Trade 99.61 2019-03
Rachunek kapitałowy -574 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2085 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 324 2018-12
Rezerwy Złota 31.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 17 2019-02
Indeks Terroryzmu 0.36 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Bilans Budżetu -137 2019-05
Wydatki Rządowe 663046 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1227950 2019-04
Dług Publiczny 28870 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 1169056 2019-04
Wnioski o Azyl 40 2019-03
Rating Kredytowy 46.98
Wydatki Wojskowe 1568 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 9.4 2019-05
Produkcja Przemysłowa 6.3 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.5 2019-02
Nowe Zamówienia 98.7 2019-04
Zmiany Zapasów 47618 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 12412 2019-04
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Index Konkurencyjności 64.31 2018-12
Ranking Konkurencyjności 48 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 46 2018-12
Ranking Korupcji 64 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 53 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2487 2019-03
Przemysłowy PMI 57.88 2019-05
Produkcja w Górnictwie 59.8 2019-02
Produkcja Stali 172 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.4 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.1 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 4124022 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.12 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6258 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.9 2019-05
Kredyt Konsumencki 759 2019-04
Cena Benzyny 1.42 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 33.39 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 40.1 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 1422 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 86 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.