Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 292 2019-08
Indeks Giełdowy 40006 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.65 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-06
Inflacja 3.3 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Stopa Procentowa 0.9 2019-07
Bilans Handlowy 177000 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 329 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 4.3 2019-07
Optymizm Konsumentów -10.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 9 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-06
PKB 156 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6533717 2019-03
Środki Trwałe Brutto 2006519 2019-03
Pkb Per Capita 16504 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28243 2018-12
Rolnictwo w PKB 202738 2019-03
Budownictwo w PKB 368885 2019-03
Przemysł w PKB 1376904 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 979436 2019-03
Usługi w PKB 3994165 2019-03
Transport w PKB 320144 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-06
Pracujący 4510859 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 155488 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.5 2019-05
Koszty Pracy 133 2019-03
Wolne Etaty 80024 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 364354 2019-05
Płaca Minimalna 464 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 11.2 2019-05
Populacja 9.78 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 60.78 2019-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 4234 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.88 2019-05
Koszty Utrzymania Rodziny 221500 2018-12
Koszty Utrzymania 144800 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 196 2019-03
Wydajność 100 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1320 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 444 2019-07
Inflacja Bazowa 3.7 2019-07
Deflator Pkb 155 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-05
Cpi Transport 98.9 2019-07
Inflacja Żywności 5.8 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.9 2019-07
Stopa Międzybankowa 0.26 2019-08
Podaż Pieniądza M0 6942 2019-07
Podaż Pieniądza M1 22427 2019-06
Podaż Pieniądza M2 25512 2019-06
Podaż Pieniądza M3 25640 2019-06
Bilans Banków 41325 2019-06
Rezerwy Walutowe 27095 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 8084 2019-06
Stopa Depozytowa -0.05 2019-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2019-03
Bilans Banku Centralnego 11279 2019-07
Prywatna długu do PKB 133 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 177000 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 329 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 2905000 2019-06
Import 2728000 2019-06
Dług Zagraniczny 109461 2019-03
Terms of Trade 100 2019-05
Rachunek kapitałowy 16.5 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2085 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 324 2018-12
Rezerwy Złota 31.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 19 2019-04
Indeks Terroryzmu 0.36 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Bilans Budżetu 37.2 2019-07
Wydatki Rządowe 663046 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1144042 2019-06
Dług Publiczny 28854 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1358009 2019-06
Wnioski o Azyl 40 2019-05
Rating Kredytowy 46.98
Wydatki Wojskowe 1568 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 4.3 2019-07
Produkcja Przemysłowa -1.4 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.5 2019-02
Nowe Zamówienia 88.1 2019-06
Zmiany Zapasów 47618 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 13577 2019-06
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 84 2019-09
Index Konkurencyjności 64.31 2018-12
Ranking Konkurencyjności 48 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 46 2018-12
Ranking Korupcji 64 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 53 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2451 2019-06
Przemysłowy PMI 51.3 2019-07
Produkcja w Górnictwie 59.8 2019-02
Produkcja Stali 122 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.2 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 4124022 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.12 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6378 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.9 2019-07
Kredyt Konsumencki 804 2019-06
Cena Benzyny 1.37 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 33.39 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 20.3 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 140 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1122 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 86 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.