Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 312 2021-10
Indeks Giełdowy 54967 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.86 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.9 2021-06
Stopa Bezrobocia 4.1 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 126 2021-10
Inflacja 5.5 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 12111107 2021-10
Stopa Procentowa 1.8 2021-10
Bilans Handlowy -467 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -775 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0 2020-12
Dług Publiczny do PKB 80.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 6.5 2021-09
Optymizm Konsumentów -20.3 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 9 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2021-12
Przypadki koronawirusa 838916 2021-10
Śmierć koronawirusa 30448 2021-10
Odzyskany koronawirus 738782 2021-10
Łóżka szpitalne 6.75 2020-12
Szpitale 16.68 2019-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.9 2021-06
PKB 155 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 10403959 2021-06
Środki Trwałe Brutto 2641287 2021-06
Pkb Per Capita 16745 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 31008 2020-12
Rolnictwo w PKB 340093 2021-06
Budownictwo w PKB 421443 2021-06
Przemysł w PKB 2075695 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 1245831 2021-06
Usługi w PKB 5611754 2021-06
Transport w PKB 489866 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2021-08
Pracujący 4678442 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 194142 2021-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.8 2021-08
Koszty Pracy 141 2021-06
Wolne Etaty 62535 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 421001 2021-07
Płaca Minimalna 476 2021-09
Wzrost Wynagrodzeń 8.1 2021-07
Populacja 9.77 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64.5 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.5 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 1.1 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 63.64 2021-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 4314 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.28 2021-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 210 2021-06
Wydajność 113 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 126 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 12111107 2021-10
Przypadki koronawirusa 838916 2021-10
Śmierć koronawirusa 30448 2021-10
Odzyskany koronawirus 738782 2021-10
Łóżka szpitalne 6.75 2020-12
Szpitale 16.68 2019-12
Łóżka OIOM 429 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.5 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1439 2021-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 120 2021-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 435 2021-09
Inflacja Bazowa 4 2021-09
Deflator Pkb 129 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.4 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 108 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2021-07
Cpi Transport 111 2021-09
Inflacja Żywności 3.8 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.8 2021-10
Stopa Międzybankowa 1.97 2021-10
Podaż Pieniądza M0 10156 2021-09
Podaż Pieniądza M1 31052 2021-08
Podaż Pieniądza M2 35077 2021-08
Podaż Pieniądza M3 35162 2021-08
Bilans Banków 57490 2021-06
Rezerwy Walutowe 38273 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 9377 2021-06
Stopa Depozytowa 0.85 2021-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 1 2021-07
Bilans Banku Centralnego 22456 2021-07
Prywatna długu do PKB 136 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -467 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -775 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0 2020-12
Eksport 8404 2021-08
Import 8871 2021-08
Dług Zagraniczny 119474 2021-06
Terms of Trade 97.13 2021-07
Rachunek kapitałowy -947 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1606 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 250 2021-03
Rezerwy Złota 94.49 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 18 2021-06
Indeks Terroryzmu 0.55 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.1 2020-12
Bilans Budżetu -392 2021-09
Wydatki Rządowe 1047425 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 51.6 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 1945 2021-08
Dług Publiczny 37744 2021-08
Wydatki Budżetu Państwa 2334 2021-07
Wnioski o Azyl 5 2021-04
Rating Kredytowy 58 2021-10
Wydatki Wojskowe 2463 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 27 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 6.5 2021-09
Produkcja Przemysłowa 2.6 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.7 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.7 2021-02
Nowe Zamówienia 87.5 2021-08
Zmiany Zapasów 9751 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 9524 2021-09
Szybkość Internetu 14814 2017-03
Adresy IP 2456014 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 79.5 2021-09
Index Konkurencyjności 65.08 2019-12
Ranking Konkurencyjności 47 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2985 2021-07
Przemysłowy PMI 52.09 2021-09
Produkcja w Górnictwie -35.9 2021-02
Produkcja Stali 90 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -20.3 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.1 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 6133971 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.15 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 8997 2021-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.6 2021-09
Kredyt Konsumencki 1111 2021-08
Cena Benzyny 1.46 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 21.2 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 32.71 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 10.2 2021-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 196 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 1155 2021-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.7 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Węgry - Wskaźniki ekonomiczne.