Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 302.28 305 307 310 313 318
Indeks Giełdowy 48553.84 47117 45723 44368 43058 40547
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.91 3.01 3.09 3.17 3.25 3.42

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 2.8 1.5 1 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.10 5.7 4.9 3.5 2.8 4.1
Stopa Bezrobocia 4.10 4.4 4.6 4.3 4.5 4.7
Inflacja 5.30 4.3 3.7 2.7 2.5 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Bilans Handlowy 30078.03 350000 110000 110000 170000 200000
Saldo Obrotów Bieżących 540.80 800 100 500 500 200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 80.40 78 78 77.5 77.5 77.5
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6.1 -6.1 -5 -5 -5
Koniunktura w Przemyśle 4.40 -2 1 -1 -1 4.5
Optymizm Konsumentów -16.90 -9 -7 -5 -5 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.7 0.5 0.7 0.7 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 2.8 1.5 1 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.10 5.7 4.9 3.5 2.8 4.1
PKB 155.01 176 176 194 194 194
Pkb W Cenach Stałych 9250125.00 10013089 8140296 11152608 9573879 11609865
Środki Trwałe Brutto 2521942.00 2721865 2071620 2717268 2610210 2828676
Pkb Per Capita 16745.09 17100 17100 18400 18400 18400
Pkb Per Capita Ppp 31007.77 32800 32800 34200 34200 34200
Rolnictwo w PKB 1349743.00 381325 236992 360587 356840 375372
Budownictwo w PKB 401452.00 402656 338611 403630 415503 420179
Przemysł w PKB 2018916.00 1730940 1481118 2029464 2089578 2112672
Administracja Publiczna w PKB 1259702.00 1252713 1080911 1312670 1303792 1366490
Usługi w PKB 5562420.00 5698558 4359597 5708751 5757105 5942810
Transport w PKB 489475.00 479534 352374 486082 506607 506012

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 4.10 4.4 4.6 4.3 4.5 4.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.50 13.8 14 13.7 13.9 13.9
Koszty Pracy 149.90 137 143 162 162 154
Przeciętne Wynagrodzenia 419073.00 423737 485397 459297 454275 525200
Wzrost Wynagrodzeń 8.50 8 8 8.4 8.4 8.2
Płaca Minimalna 476.00 440 440 480 480 480
Populacja 9.77 9.72 9.72 9.7 9.7 9.7
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 5.30 4.3 3.7 2.7 2.5 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118.93 119 118 120 122 122
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1425.80 1423 1418 1439 1453 1459
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 431.10 483 489 493 444 504
Inflacja Bazowa 3.80 3.8 4.2 3.6 3.6 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.70 103 103 103 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.30 11.5 2.7 2.9 2.9 2.8
Cpi Transport 113.30 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 2.40 3.5 4 4.3 4.3 4.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Stopa Międzybankowa 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Stopa Depozytowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Prywatna długu do PKB 136.20 140 140 135 135 135

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 30078.03 350000 110000 110000 170000 200000
Saldo Obrotów Bieżących 540.80 800 100 500 500 200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
Import 3315107.05 3410000 2930000 3170000 3170000 3140000
Eksport 3345185.07 4000000 3100000 3550000 3550000 3340000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 80.40 78 78 77.5 77.5 77.5
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6.1 -6.1 -5 -5 -5
Bilans Budżetu -392.00 -1610 220 220 220 -1190
Wydatki Rządowe 1020803.00 1194691 819601 1263682 1056531 1315493
Wydatków Rządowych W Pkb 51.60 48 48 48 48 46.5
Dochody Budżetu Państwa 1900.05 2250 2980 1850 1850 3410
Wydatki Budżetu Państwa 2504.44 2200 4550 2950 2950 4600

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 35.50 42 42 42 42 42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 4.40 -2 1 -1 -1 4.5
Produkcja Przemysłowa 39.10 1.2 2.2 3.5 4.1 3.2
Przemysłowy PMI 54.70 51.9 52.5 54.3 53.2 52.8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -16.90 -9 -7 -5 -5 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.7 0.5 0.7 0.7 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.80 2.5 4.2 3.7 3.7 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 5787437.00 6334178 4811838 6512430 5989997 6779440
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
Kredyt Konsumencki 1052.07 1063 761 1037 1053 1079
Cena Benzyny 1.48 1.41 1.34 1.27 1.21 1.15

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana 18.70 15 7.5 6.2 4.8 3.2


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.