Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 295.17 297 299 301 303 307
Indeks Giełdowy 39519.58 39965 39520 39084 38648 37793
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.04 2.41 2.48 2.55 2.62 2.77
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3 2.6 2.3 2.6 3.2
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5
Inflacja 3.30 3.1 3.2 3.4 3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 -0.3 0.5 0 0.2
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Bilans Handlowy 177000.00 70000 120000 280000 400000 90000
Saldo Obrotów Bieżących 328.90 -290 -290 590 440 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Dług Publiczny do PKB 70.80 69.5 69.5 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7
Koniunktura w przemyśle 4.30 9 10 8 11 12
Optymizm Konsumentów -10.10 -11 -8 -10 -7 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.3 0.3 0.7 -0.3 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3 2.6 2.3 2.6 3.2
PKB 155.70 170 170 175 175 175
Pkb W Cenach Stałych 6533717.00 7285155 7569606 6683992 6703594 7811834
Środki Trwałe Brutto 2006519.00 1883355 1926386 2052669 2058688 1988030
Pkb Per Capita 16503.50 17250 17250 18200 18200 18200
Pkb Per Capita Ppp 28242.94 29500 30000 30000 30000 30000
Rolnictwo w PKB 202738.00 219009 220378 207401 208009 227430
Budownictwo w PKB 368885.00 312451 314872 377369 378476 324948
Przemysł w PKB 1376904.00 1356520 1377282 1408573 1412704 1421355
Administracja Publiczna w PKB 979436.00 1009654 1005132 1001963 1004901 1037296
Usługi w PKB 3994165.00 4035727 4053960 4086031 4098013 4183687
Transport w PKB 320144.00 324919 327671 327507 328468 338156
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.30 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5
Przeciętne Wynagrodzenia 364354.00 350831 390576 371633 371633 418698
Wzrost Wynagrodzeń 11.20 8.7 8.5 8.2 8 7.2
Płaca Minimalna 464.20 464 464 500 500 500
Populacja 9.78 9.76 9.76 9.74 9.74 9.74
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64 64 64.5 64.5 64.5
Koszty Utrzymania Rodziny 221500.00 230770 240328 239663 239663 257631
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600.00 267837 305536 304691 304691 327535
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400.00 131201 152334 151913 151913 163302
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.30 3.1 3.2 3.4 3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 -0.3 0.5 0 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1319.80 1322 1321 1344 1356 1362
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 444.10 447 450 455 459 465
Inflacja Bazowa 3.70 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 3.2 3.6 3.4 3 2.9
Inflacja Żywności 5.80 5.5 5.2 4.9 4.7 4.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Stopa Międzybankowa 0.27 0.18 0.18 0.18 0.2 0.28
Stopa Depozytowa -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
Prywatna długu do PKB 133.37 129 129 125 125 125
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 177000.00 70000 120000 280000 400000 90000
Saldo Obrotów Bieżących 328.90 -290 -290 590 440 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Import 2728000.00 2820000 2430000 2740000 2860000 2550000
Eksport 2905000.00 2890000 2550000 3020000 3260000 2640000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 70.80 69.5 69.5 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7
Wydatki Rządowe 663046.00 701030 762142 678296 680285 786530
Wydatków Rządowych W Pkb 46.50 46.4 46.4 45.7 45.7 45.7
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 42 42 42 39.5 42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.00 23.5 23.5 23.5 21 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 4.30 9 10 8 11 12
Produkcja Przemysłowa -1.40 6.3 8.3 4.5 4.8 4.2
Przemysłowy PMI 51.30 55.2 53.4 54 54.5 55
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -10.10 -11 -8 -10 -7 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.3 0.3 0.7 -0.3 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.20 6 6.1 3.8 3.6 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 4124022.00 4170692 4474496 4218875 4231247 4617680
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Cena Benzyny 1.37 1.33 1.3 1.27 1.23 1.23
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 20.30 9.5 6.4 5.1 4.8 4


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.