Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 294.22 299 301 303 305 308
Indeks Giełdowy 44164.37 43521 42592 41680 40786 38998
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.84 2.96 3.08 3.19 3.32 3.57

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 2.3 2.8 1.3 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 8.8 5.2 5.9 3.7 3.8
Stopa Bezrobocia 4.50 6.2 6.2 5.8 5.4 4.9
Inflacja 3.70 5 3.3 3.7 2.7 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.60 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 371842.72 350000 330000 110000 170000 200000
Saldo Obrotów Bieżących 184.62 600 800 100 500 200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 80.40 78 78 78 77.5 77.5
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6.1 -6.1 -6.1 -5 -5
Koniunktura w Przemyśle -0.60 -6 -2 1 -1 4.5
Optymizm Konsumentów -24.50 -14 -9 -7 -5 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 0.7 0.7 0.5 0.7 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 2.3 2.8 1.3 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 8.8 5.2 5.9 3.7 3.8
PKB 160.97 176 176 176 194 194
Pkb W Cenach Stałych 10615969.00 9150730 9562823 8140296 11242311 11669519
Środki Trwałe Brutto 2590341.00 2499473 2609153 2071620 2743171 2847412
Pkb Per Capita 17466.00 17100 17100 17100 18400 18400
Pkb Per Capita Ppp 32622.90 32800 32800 32800 34200 34200
Rolnictwo w PKB 345195.00 347276 385485 236992 365562 379453
Budownictwo w PKB 384776.00 413298 385982 338611 407478 422962
Przemysł w PKB 1934665.00 1883571 1659262 1481118 2048810 2126665
Administracja Publiczna w PKB 1251354.00 1215924 1200839 1080911 1325184 1375541
Usługi w PKB 5433457.00 5519452 5395362 4359597 5754031 5972684
Transport w PKB 466120.00 554296 462438 352374 493621 512379

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.50 6.2 6.2 5.8 5.4 4.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.50 15.3 15.3 14.9 14.5 14.5
Koszty Pracy 132.20 156 137 143 143 154
Przeciętne Wynagrodzenia 401934.00 455482 423737 485397 445559 525200
Wzrost Wynagrodzeń 9.60 8 8 8 8.4 8.2
Płaca Minimalna 442.44 440 440 440 480 480
Populacja 9.77 9.72 9.72 9.72 9.7 9.7
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.70 5 3.3 3.7 2.7 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 116.83 119 117 118 120 122
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1400.70 1422 1409 1418 1439 1459
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 475.40 482 483 489 493 504
Inflacja Bazowa 3.90 4.7 3.8 4.2 3.6 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.10 103 103 103 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.60 5.2 5.2 2.7 2.9 2.8
Cpi Transport 107.80 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 2.10 3.8 3.5 4 4.3 4.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.60 1 1 1 1 1
Stopa Międzybankowa 0.79 0.77 1.17 0.53 1.17 1.17
Stopa Depozytowa -0.05 -0.05 -0.05 0.3 0.3 0.3
Prywatna długu do PKB 128.90 140 140 140 135 135

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 371842.72 350000 330000 110000 170000 200000
Saldo Obrotów Bieżących 184.62 600 800 100 500 200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
Import 3654065.21 2870000 3410000 2930000 3170000 3140000
Eksport 4025907.92 3200000 4000000 3100000 3550000 3340000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 80.40 78 78 78 77.5 77.5
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6.1 -6.1 -6.1 -5 -5
Bilans Budżetu -604.40 -1610 -1550 220 220 -1190
Wydatki Rządowe 1095870.00 837970 1059163 819601 1160526 1204626
Wydatków Rządowych W Pkb 46.10 48 48 48 48 46.5
Dochody Budżetu Państwa 1900.05 1850 2250 2980 1850 3410
Wydatki Budżetu Państwa 2504.44 3400 2200 4550 2950 4600

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 42 39.5 42 42 42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.00 23.5 21 23.5 23.5 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -0.60 -6 -2 1 -1 4.5
Produkcja Przemysłowa 16.50 7 1.2 2.2 3.5 3.2
Przemysłowy PMI 50.80 51 51.9 52.5 54.3 52.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -24.50 -14 -9 -7 -5 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 0.7 0.7 0.5 0.7 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.00 1 2.5 4.2 3.7 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 6297004.00 5823480 6072675 4811838 6668527 6921931
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 1.85 2.25 1.25 2.25 2.25
Kredyt Konsumencki 1017.55 889 1019 761 1047 1086
Cena Benzyny 1.42 1.24 1.17 1.1 1.06 1.01

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana -16.10 17.8 15 7.5 6.2 3.2


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.