Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 301.87 303 305 307 309 313
Indeks Giełdowy 43783.17 43452 42524 41614 40721 38936
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.62 2.73 2.84 2.95 3.06 3.29

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 -0.3 2.3 2.8 1.3 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 -2.2 12.1 6 3.8 2.6
Stopa Bezrobocia 4.30 6.5 6.7 6.7 5.8 4.9
Inflacja 2.70 2.5 3.4 2.6 2.4 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.2 -0.1 -0.1 0.3 0.3
Stopa Procentowa 0.60 0.6 0.6 0.6 1 1
Bilans Handlowy 109947.25 90000 120000 170000 110000 110000
Saldo Obrotów Bieżących 752.01 40 1100 1100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Dług Publiczny do PKB 66.30 74 74 74 74 72
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.9
Koniunktura w Przemyśle -11.50 -9 -7 -9 -12 -3
Optymizm Konsumentów -34.90 -27 -14 -17 -20 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 -0.3 2.3 2.8 1.3 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 -2.2 12.1 6 3.8 2.6
PKB 160.97 148 148 148 148 155
Pkb W Cenach Stałych 10115492.00 9245262 9852871 10722422 10499881 10772878
Środki Trwałe Brutto 2428322.00 2525294 2688291 2574021 2520598 2586134
Pkb Per Capita 17466.00 17100 17100 17100 17100 18400
Pkb Per Capita Ppp 32622.90 32800 32800 32800 32800 34200
Rolnictwo w PKB 349676.00 350863 397177 370657 362964 372401
Budownictwo w PKB 340374.00 417568 397689 360796 353308 362494
Przemysł w PKB 1935896.00 1903030 1709589 2052050 2009460 2061706
Administracja Publiczna w PKB 1258243.00 1228485 1237261 1333738 1306056 1340014
Usługi w PKB 5454065.00 5576471 5559008 5781309 5661319 5808514
Transport w PKB 464395.00 560022 476464 492259 482042 494575

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.30 6.5 6.7 6.7 5.8 4.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.60 13.9 14.1 14.1 13.2 13.2
Koszty Pracy 125.90 153 163 135 136 147
Przeciętne Wynagrodzenia 449442.00 430415 453795 422168 473306 512117
Wzrost Wynagrodzeń 10.60 7.5 7.6 7.6 8 8.2
Płaca Minimalna 442.44 440 440 440 440 480
Populacja 9.77 9.72 9.72 9.72 9.72 9.7
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.70 2.5 3.4 2.6 2.4 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.2 -0.1 -0.1 0.3 0.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115.12 115 117 117 117 120
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1380.20 1384 1401 1399 1400 1434
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 472.30 474 476 481 484 498
Inflacja Bazowa 4.20 3.4 3.4 3.4 3 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.40 103 103 103 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.60 3.8 3.3 3.3 2.7 2.8
Cpi Transport 99.00 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 3.40 4.5 4.5 4.5 3.6 3.6

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.60 0.6 0.6 0.6 1 1
Stopa Międzybankowa 0.77 0.75 0.75 0.75 0.53 1.15
Stopa Depozytowa -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.3 0.3
Prywatna długu do PKB 133.37 125 125 125 119 119

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 109947.25 90000 120000 170000 110000 110000
Saldo Obrotów Bieżących 752.01 40 1100 1100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Import 2914313.11 2950000 2670000 2670000 2530000 2590000
Eksport 3024260.36 3070000 2840000 2840000 2640000 2640000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 66.30 74 74 74 74 72
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.9
Bilans Budżetu 198.80 -1610 -1550 50 220 -1190
Wydatki Rządowe 904576.00 846626 1091288 958851 938950 963363
Wydatków Rządowych W Pkb 46.10 48 48 48 48 46.5
Dochody Budżetu Państwa 3006.32 1590 1850 2250 2980 3410
Wydatki Budżetu Państwa 5256.80 3200 3400 2200 4550 4600

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 42 39.5 39.5 42 42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.00 23.5 21 21 23.5 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -11.50 -9 -7 -9 -12 -3
Produkcja Przemysłowa 5.80 6.2 9.8 7.2 6.1 3.2
Przemysłowy PMI 49.42 50.8 53.5 52.5 52 52.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -34.90 -27 -14 -17 -20 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.00 1.9 9.5 9.5 4.2 0.5
Wydatki Konsumpcyjne 5822204.00 5883640 6256865 6171536 6043448 6200577
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 1.85 1.85 1.85 1.25 2.25
Kredyt Konsumencki 988.28 898 1050 1031 1026 1053
Cena Benzyny 1.36 1.24 1.17 1.11 1.06 1.01

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Budowlana -0.30 2.5 3.2 3.2 4.5 2.8


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.