Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 303.27 298 300 302 304 308
Indeks Giełdowy 44422.81 45500 45036 44576 44121 43225
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.15 2.21 2.3 2.38 2.47 2.67
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 1 0.9 1 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 3.9 3.6 3.7 3.6 3.5
Stopa Bezrobocia 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
Inflacja 4.00 3.4 3 3 3.1 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0 0.1 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.25
Bilans Handlowy 168000.00 280000 400000 450000 90000 110000
Saldo Obrotów Bieżących -230.10 590 440 -195 -180 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8
Dług Publiczny do PKB 70.80 68 68 68 68 67.2
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1
Koniunktura w Przemyśle 1.50 8 11 10 12 14
Optymizm Konsumentów -8.40 -10 -7 -9 -8 -9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.7 -0.3 0.2 0.2 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 1 0.9 1 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 3.9 3.6 3.7 3.6 3.5
PKB 155.70 175 175 175 175 185
Pkb W Cenach Stałych 7484050.00 6665692 7288622 7576328 7753476 8024847
Środki Trwałe Brutto 2193604.00 2081510 2135986 2220651 2272574 2352114
Pkb Per Capita 16503.50 18200 18200 18200 18200 19500
Pkb Per Capita Ppp 28242.94 30000 30000 30000 30000 30700
Rolnictwo w PKB 219496.00 216139 220549 222202 227398 235357
Budownictwo w PKB 354333.00 357801 349416 358702 367089 379937
Przemysł w PKB 1357232.00 1343688 1351745 1373967 1406092 1455306
Administracja Publiczna w PKB 1021664.00 1038368 1036496 1034261 1058444 1095489
Usługi w PKB 4185605.00 4148978 4202538 4237214 4336287 4488057
Transport w PKB 329494.00 326056 331397 333557 341356 353303
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.00 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
Koszty Pracy 123.10 147 143 135 134 145
Przeciętne Wynagrodzenia 365135.00 403876 399455 394255 393173 424627
Wzrost Wynagrodzeń 11.60 10 9.5 9.3 9 8
Płaca Minimalna 464.20 500 500 500 500 550
Populacja 9.78 9.74 9.74 9.74 9.74 9.72
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Koszty Utrzymania Rodziny 221500.00 243650 242543 242100 241435 260750
Koszty Utrzymania 144800.00 159280 158556 158266 157832 170459
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600.00 309760 308352 307789 306944 331500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400.00 154440 153738 153457 153036 165279
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 4.00 3.4 3 3 3.1 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0 0.1 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.96 112 113 113 114 118
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1331.40 1343 1356 1358 1369 1411
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 451.20 455 459 463 465 479
Inflacja Bazowa 3.90 3.6 3.5 3.6 3.4 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.10 103 103 103 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.10 1.8 2 2.5 2.9 2.7
Cpi Transport 104.00 104 102 102 102 102
Inflacja Żywności 5.70 4.9 4.7 4.5 4.5 3.6
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.25
Stopa Międzybankowa 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
Stopa Depozytowa -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05 0.3
Prywatna długu do PKB 133.37 125 125 125 125 119
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 168000.00 280000 400000 450000 90000 110000
Saldo Obrotów Bieżących -230.10 590 440 -195 -180 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8
Import 2986335.98 2740000 2860000 2900000 2550000 2670000
Eksport 3154451.21 3020000 3260000 3350000 2640000 2780000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 70.80 68 68 68 68 67.2
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1
Bilans Budżetu -452.70 -320 -280 200 160 220
Wydatki Rządowe 758254.00 718365 765195 767603 785551 813045
Wydatków Rządowych W Pkb 46.50 45.7 45.7 45.7 45.7 45.5
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 1.50 8 11 10 12 14
Produkcja Przemysłowa 3.60 4.5 4.8 4.4 4.2 4.7
Przemysłowy PMI 53.90 54 53.5 52.5 52.6 52.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -8.40 -10 -7 -9 -8 -9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.7 -0.3 0.2 0.2 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.30 3.8 3.6 3.5 3.4 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 4193354.00 4137149 4329488 4245058 4344315 4496366
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Kredyt Konsumencki 877.73 748 814 863 897 928
Cena Benzyny 1.35 1.48 1.52 1.56 1.59 1.59
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 6.80 5.1 4.8 4.5 4 4


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.