Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 302.45 304 306 308 310 313
Indeks Giełdowy 39308.90 38188 37373 36573 35789 34220
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.26 2.36 2.45 2.54 2.64 2.84

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 11.30 -2.8 2.6 2 1.6 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.60 -8.5 -5.2 12.1 10 7.8
Stopa Bezrobocia 4.30 6.5 7.3 6.7 6.7 5.8
Inflacja 3.00 3.3 2.5 3.4 2.6 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 -0.1 -0.1 0.3
Stopa Procentowa 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 1
Bilans Handlowy 417242.52 45000 120000 170000 170000 110000
Saldo Obrotów Bieżących -847.20 -500 40 1100 1100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4
Dług Publiczny do PKB 66.30 76.5 74 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -2.00 -5.8 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle -13.40 -14 -9 -7 -9 -12
Optymizm Konsumentów -34.20 -35 -27 -14 -17 -20
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 1.5 0.9 0.7 0.7 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 11.30 -2.8 2.6 2 1.6 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.60 -8.5 -5.2 12.1 10 7.8
PKB 160.97 139 148 148 148 148
Pkb W Cenach Stałych 8758734.00 10013764 8981055 9818541 9634607 10794837
Środki Trwałe Brutto 2373029.00 2540540 2609018 2660166 2610332 2738702
Pkb Per Capita 17466.00 16200 17100 17100 17100 17100
Pkb Per Capita Ppp 32622.90 30700 32800 32800 32800 32800
Rolnictwo w PKB 353422.00 337854 341627 396186 388764 364206
Budownictwo w PKB 391948.00 416814 450522 439374 431143 449325
Przemysł w PKB 1533263.00 1791706 1862723 1718788 1686589 1931459
Administracja Publiczna w PKB 1074972.00 1123289 1158987 1205044 1182469 1210905
Usługi w PKB 4886551.00 5192880 5349793 5477824 5375206 5597925
Transport w PKB 420928.00 518382 533789 471860 463021 558816

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.30 6.5 7.3 6.7 6.7 5.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.40 14.5 15.3 14.7 14.7 13.8
Koszty Pracy 151.50 139 153 163 163 150
Przeciętne Wynagrodzenia 391614.00 438086 430415 453795 432387 473133
Wzrost Wynagrodzeń 9.10 7.8 7.5 7.6 7.6 8
Płaca Minimalna 451.51 500 550 550 550 550
Populacja 9.77 9.74 9.72 9.72 9.72 9.72
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 3.00 3.3 2.5 3.4 2.6 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 -0.1 -0.1 0.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113.91 115 115 117 117 117
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1366.30 1375 1384 1401 1399 1408
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 466.10 467 474 476 481 481
Inflacja Bazowa 3.80 3.4 3.4 3.4 3.4 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.60 103 103 103 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.20 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7
Cpi Transport 99.30 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 6.40 4.5 4.5 4.5 4.5 3.6

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 1
Stopa Międzybankowa 0.76 0.28 0.64 0.64 0.64 0.53
Stopa Depozytowa -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.3
Prywatna długu do PKB 133.37 125 125 125 125 119

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 417242.52 45000 120000 170000 170000 110000
Saldo Obrotów Bieżących -847.20 -500 40 1100 1100 -100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4
Import 3215992.95 2440000 2950000 2670000 2670000 2530000
Eksport 3633235.47 2485000 3070000 2840000 2840000 2640000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 66.30 76.5 74 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -2.00 -5.8 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu -333.90 160 160 160 160 220
Wydatki Rządowe 958620.00 944977 812221 1074613 1054482 1018685
Wydatków Rządowych W Pkb 46.10 50.7 48 48 48 48

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 42 39.5 39.5 39.5 42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.00 23.5 21 21 21 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -13.40 -14 -9 -7 -9 -12
Produkcja Przemysłowa 2.20 -3.5 6.2 9.8 7.2 6.1
Przemysłowy PMI 50.10 47 50.8 53.5 50.5 52

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -34.20 -35 -27 -14 -17 -20
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 1.5 0.9 0.7 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.00 -3 1.9 9.5 3.4 4.2
Wydatki Konsumpcyjne 5531051.00 5878378 5706971 6200308 6084156 6336892
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 1 1.85 1.85 1.85 1.25
Kredyt Konsumencki 972.38 808 871 1050 1070 871
Cena Benzyny 1.17 1.15 0.99 0.94 0.9 1.1

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -14.70 -3 2.5 3.2 3.2 4.5


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.