Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 295.30 309 311 313 315 319
Indeks Giełdowy 40826.33 40120 39690 39265 38847 38019
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.10 2.11 2.19 2.26 2.34 2.51
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.2 3.1 3.2 3.3 3.3
Stopa Bezrobocia 3.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Inflacja 2.80 3.2 3.4 3 3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -0.3 0.5 0 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Bilans Handlowy 13000.00 120000 280000 400000 400000 90000
Saldo Obrotów Bieżących -121.50 -290 590 440 -195 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Dług Publiczny do PKB 70.80 69.5 68 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Koniunktura w Przemyśle 0.90 10 8 11 10 12
Optymizm Konsumentów -3.70 -8 -10 -7 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.2 3.1 3.2 3.3 3.3
PKB 155.70 170 175 175 175 175
Pkb W Cenach Stałych 7149942.00 7658140 7643384 6736262 7378740 7903200
Środki Trwałe Brutto 2049620.00 1948917 1945161 2058556 2115208 2011282
Pkb Per Capita 16503.50 17250 18200 18200 18200 18200
Pkb Per Capita Ppp 28242.94 30000 30000 30000 30000 30000
Rolnictwo w PKB 209496.00 222955 222526 210115 216200 230090
Budownictwo w PKB 360823.00 318555 317941 376696 372369 328749
Przemysł w PKB 1388925.00 1393390 1390706 1416993 1433371 1437979
Administracja Publiczna w PKB 981919.00 1016888 1014929 1010819 1013340 1049429
Usługi w PKB 4035681.00 4101375 4093472 4118430 4164823 4232619
Transport w PKB 325148.00 331503 330864 330421 335553 342111
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Przeciętne Wynagrodzenia 362595.00 390576 371633 397267 393983 418698
Wzrost Wynagrodzeń 10.70 8.5 8.2 8 7.5 7.2
Płaca Minimalna 464.20 464 500 500 500 500
Populacja 9.78 9.8 9.75 9.75 9.75 9.75
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Koszty Utrzymania Rodziny 221500.00 240328 239663 239663 239220 257631
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600.00 305536 304691 304691 304128 327535
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400.00 152334 151913 151913 151632 163302
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.80 3.2 3.4 3 3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -0.3 0.5 0 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1318.10 1321 1340 1344 1356 1362
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 447.20 450 455 459 461 465
Inflacja Bazowa 3.90 3.6 3.6 3.5 3.6 3.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 1.5 1.8 2 2.5 2.9
Inflacja Żywności 4.80 5.2 4.9 4.7 4.5 4.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Stopa Międzybankowa 0.21 0.18 0.18 0.18 0.2 0.28
Stopa Depozytowa -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
Prywatna długu do PKB 133.37 129 125 125 125 125
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 13000.00 120000 280000 400000 400000 90000
Saldo Obrotów Bieżących -121.50 -290 590 440 -195 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Import 2647000.00 2430000 2740000 2860000 2900000 2550000
Eksport 2660000.00 2550000 3020000 3260000 3350000 2640000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 70.80 69.5 68 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Wydatki Rządowe 711155.00 771055 769570 683600 733912 795729
Wydatków Rządowych W Pkb 46.50 46.4 45.7 45.7 45.7 45.7
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 42 42 39.5 39.5 42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.00 23.5 23.5 21 21 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 0.90 10 8 11 10 12
Produkcja Przemysłowa 0.30 3.5 4.5 4.8 4.4 4.2
Przemysłowy PMI 51.80 53.4 54 54.5 54.2 55
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -3.70 -8 -10 -7 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.80 6.1 3.8 3.6 3.5 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 4298271.00 4526829 4518107 4251867 4435816 4671688
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Cena Benzyny 1.30 1.18 1.15 1.13 1.09 1.15
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 5.90 6.4 5.1 4.8 4.5 4


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.