Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 332.12 331 333 335 337 341
Indeks Giełdowy 32361.34 32333 31642 30965 30301 28973
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.82 2.7 2.81 2.91 3.03 3.25

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 -4.5 -3.2 0.6 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 -7.5 -5.8 -4.9 -2 0.5
Stopa Bezrobocia 3.50 5.5 6.2 6.5 7.3 5.8
Inflacja 4.40 3 3 3.1 3.1 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0 0.1 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.25
Bilans Handlowy 147000.00 400000 450000 90000 90000 110000
Saldo Obrotów Bieżących -774.60 440 -195 -180 -180 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8
Dług Publiczny do PKB 70.80 73 73 73 76.5 76.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -4.4 -4.4 -4.4 -5.8 -5.8
Koniunktura w Przemyśle -1.80 -38 -34 -28 -22 -14
Optymizm Konsumentów -12.10 -20 -23 -17 -14 -12.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 -4.5 -3.2 0.6 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 -7.5 -5.8 -4.9 -2 0.5
PKB 170.00 175 175 175 185 185
Pkb W Cenach Stałych 7771793.00 7022141 7339383 7390975 7616357 7427930
Środki Trwałe Brutto 2135628.00 2020209 2088026 2030982 2092915 2041137
Pkb Per Capita 16503.50 18200 18200 18200 19500 19500
Pkb Per Capita Ppp 28242.94 30000 30000 30000 26710 30700
Rolnictwo w PKB 225118.00 213024 214873 214087 220616 215158
Budownictwo w PKB 335903.00 326763 333988 319444 329185 321041
Przemysł w PKB 1351300.00 1304606 1331083 1285086 1324274 1291512
Administracja Publiczna w PKB 1007290.00 990881 990629 957933 987144 962722
Usługi w PKB 4257256.00 4050617 4112858 4048650 4172111 4068894
Transport w PKB 333154.00 318695 323436 316829 326491 318414

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.50 5.5 6.2 6.5 7.3 5.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.70 10.7 10.7 10.7 11.5 11.5
Koszty Pracy 128.60 143 135 140 140 151
Przeciętne Wynagrodzenia 406388.00 399455 394255 442963 440931 478400
Wzrost Wynagrodzeń 9.20 9.5 9.3 9 8.5 8
Płaca Minimalna 464.20 500 500 500 550 550
Populacja 9.77 9.74 9.74 9.74 9.72 9.72
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Koszty Utrzymania Rodziny 221500.00 242543 242100 241435 240328 260750
Koszty Utrzymania 144800.00 158556 158266 157832 157108 170459
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600.00 308352 307789 306944 305536 331500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400.00 153738 153457 153036 152334 165279

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 4.40 3 3 3.1 3.1 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0 0.1 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.22 113 113 114 116 118
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1347.60 1356 1358 1373 1389 1415
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 455.60 459 463 467 471 481
Inflacja Bazowa 4.10 3.5 3.6 3.4 3.4 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.80 103 103 103 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.80 2.7 2.5 2.9 2.8 2.7
Cpi Transport 104.20 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 7.00 4.7 4.5 4.5 4.5 3.6

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.25
Stopa Międzybankowa 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Stopa Depozytowa -0.05 -0.05 -0.05 0.05 -0.05 0.3
Prywatna długu do PKB 133.37 125 125 125 125 119

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 147000.00 400000 450000 90000 90000 110000
Saldo Obrotów Bieżących -774.60 440 -195 -180 -180 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8
Import 2932768.38 2860000 2900000 2550000 2550000 2670000
Eksport 3079810.27 3260000 3350000 2640000 2640000 2780000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 70.80 73 73 73 76.5 76.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -4.4 -4.4 -4.4 -5.8 -5.8
Bilans Budżetu -345.00 -280 200 160 160 220
Wydatki Rządowe 877274.00 750437 756923 834288 859729 838459
Wydatków Rządowych W Pkb 46.50 45.7 45.7 45.7 45.7 45.5

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -1.80 -38 -34 -28 -22 -14
Produkcja Przemysłowa 2.40 4.8 4.4 4.2 4.2 4.7
Przemysłowy PMI 29.06 37 44.5 49.6 50.8 52

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -12.10 -20 -23 -17 -14 -12.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.60 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 4540801.00 4169682 4096387 4318302 4449985 4339893
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Kredyt Konsumencki 894.93 784 836 840 877 844
Cena Benzyny 1.08 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana -2.50 3.5 4 4.5 4.7 5


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.