Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 287.84 293 295 297 299 304
Indeks Giełdowy 40980.24 40376 39857 39342 38834 37840
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.77 3.11 3.19 3.27 3.36 3.53
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 0.5 0.6 0.7 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 4 3 2.6 2.3 3.2
Stopa Bezrobocia 3.50 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
Inflacja 3.90 3.6 3.2 3.2 3.1 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.2 0.3 0.3 0.1 0.4
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2
Bilans Handlowy 80000.00 350000 70000 120000 280000 90000
Saldo Obrotów Bieżących -348.79 -320 -290 -290 590 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Dług Publiczny do PKB 70.80 69.5 69.5 69.5 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
Koniunktura w przemyśle 9.40 11 9 10 8 12
Optymizm Konsumentów -10.40 -12 -11 -8 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -0.2 0.3 0.3 0.7 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 0.5 0.6 0.7 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 4 3 2.6 2.3 3.2
PKB 139.14 170 170 170 175 175
Pkb W Cenach Stałych 6533717.00 6904399 7143696 7569606 7547473 7811834
Środki Trwałe Brutto 2006519.00 1764202 1846785 1926386 1920753 1988030
Pkb Per Capita 15647.85 16220 16220 16220 16790 16790
Pkb Per Capita Ppp 26777.56 27871 27871 27871 28225 28225
Rolnictwo w PKB 202738.00 214647 214756 220378 219733 227430
Budownictwo w PKB 368885.00 284145 306384 314872 313952 324948
Przemysł w PKB 1376904.00 1354057 1330180 1377282 1373255 1421355
Administracja Publiczna w PKB 979436.00 992217 990049 1005132 1002193 1037296
Usługi w PKB 3994165.00 3923239 3957364 4053960 4042106 4183687
Transport w PKB 320144.00 314620 318610 327671 326712 338156
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
Przeciętne Wynagrodzenia 367160.00 360886 350831 390576 371633 418698
Wzrost Wynagrodzeń 10.20 9.5 8.7 8.5 8.2 7.2
Płaca Minimalna 464.20 464 464 464 500 500
Populacja 9.78 9.76 9.76 9.76 9.74 9.74
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64 64 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64 64 64 64.5 64.5
Koszty Utrzymania Rodziny 221500.00 232468 230770 240328 239663 257631
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600.00 269808 267837 305536 304691 327535
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400.00 132166 131201 152334 151913 163302
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 3.90 3.6 3.2 3.2 3.1 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.2 0.3 0.3 0.1 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1319.90 1320 1323 1321 1340 1362
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 442.60 445 447 450 455 465
Inflacja Bazowa 4.00 4.2 3.8 3.6 3.6 3.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.10 2.5 3.2 3.6 3.4 2.9
Inflacja Żywności 5.10 4.9 4.5 4.2 4.2 4.1
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2
Stopa Międzybankowa 0.21 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Stopa Depozytowa -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
Prywatna długu do PKB 133.37 129 129 129 125 125
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 80000.00 350000 70000 120000 280000 90000
Saldo Obrotów Bieżących -348.79 -320 -290 -290 590 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Import 2754000.00 2790000 2820000 2430000 2740000 2550000
Eksport 2834000.00 3140000 2890000 2550000 3020000 2640000
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 70.80 69.5 69.5 69.5 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
Wydatki Rządowe 663046.00 708591 687418 762142 759913 786530
Wydatków Rządowych W Pkb 46.50 46.4 46.4 46.4 45.7 45.7
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 9.40 11 9 10 8 12
Produkcja Przemysłowa 6.30 3.2 2.3 2.6 2.9 2.8
Przemysłowy PMI 57.88 53.1 53.2 53.4 54 55
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -10.40 -12 -11 -8 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -0.2 0.3 0.3 0.7 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.10 4.2 4 4.2 3.8 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 4124022.00 4176591 4089708 4474496 4461412 4617680
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2
Cena Benzyny 1.42 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 40.10 17 9.5 6.4 5.1 4


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.