Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 313.23 312 314 317 319 324
Indeks Giełdowy 55254.39 53253 51785 50356 48965 46301
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.90 3.85 3.94 4.02 4.11 4.3

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 1.5 1 0.9 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.90 5.7 7.1 6.3 4.1 3.9
Stopa Bezrobocia 4.10 3.6 3.8 4 3.8 3.7
Inflacja 5.50 3.7 2.7 2.5 2.6 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 1.80 2 2.5 2.75 2.75 2.75
Bilans Handlowy -467.00 110000 500 1400 2900 -100
Saldo Obrotów Bieżących -775.00 100 500 500 600 200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.00 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 80.40 78 77.5 77.5 77.5 77.5
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6.1 -5 -5 -5 -5
Koniunktura w Przemyśle 6.50 4.2 5.1 3.5 2.2 1
Optymizm Konsumentów -20.30 -15 -5 -6 -5 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.5 0.7 0.7 0.3 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 1.5 1 0.9 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.90 5.7 7.1 6.3 4.1 3.9
PKB 155.01 176 194 194 194 194
Pkb W Cenach Stałych 10403959.00 8140296 11237661 9906884 11059408 11675930
Środki Trwałe Brutto 2641287.00 2071620 2703496 2740603 2807688 2808933
Pkb Per Capita 16745.09 17100 18400 18400 18400 18400
Pkb Per Capita Ppp 31007.77 32800 34200 34200 34200 34200
Rolnictwo w PKB 340093.00 236992 363170 368680 361519 377334
Budownictwo w PKB 421443.00 338611 400361 435691 447994 415975
Przemysł w PKB 2075695.00 1481118 2054301 2170205 2206464 2134418
Administracja Publiczna w PKB 1245831.00 1080911 1323625 1339453 1324318 1375246
Usługi w PKB 5611754.00 4359597 5728866 5901139 5965295 5952292
Transport w PKB 489866.00 352374 487984 519967 520728 507016

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 4.10 3.6 3.8 4 3.8 3.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.80 11.3 15.3 15.5 15.7 15.6
Koszty Pracy 141.10 144 162 153 153 156
Przeciętne Wynagrodzenia 421001.00 485397 459297 459205 456365 525200
Wzrost Wynagrodzeń 8.10 8 8.4 8.4 8.4 8.2
Płaca Minimalna 476.00 440 480 480 480 480
Populacja 9.77 9.72 9.7 9.7 9.7 9.7
Wiek Emerytalny Kobiet 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 5.50 3.7 2.7 2.5 2.6 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 120.01 118 120 122 123 122
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1438.90 1418 1439 1462 1476 1459
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 435.30 488 494 447 454 509
Inflacja Bazowa 4.00 3.9 3.9 3.9 4.3 4.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129.80 103 103 103 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.40 12.4 9.7 8.8 4.6 3.3
Cpi Transport 111.30 111 112 112 112 113
Inflacja Żywności 3.80 4 4.3 4.3 4.3 4.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 1.80 2 2.5 2.75 2.75 2.75
Stopa Międzybankowa 1.98 2.18 2.68 2.93 2.93 2.93
Stopa Depozytowa 0.85 1.05 1.55 1.8 1.8 1.8
Prywatna długu do PKB 136.20 140 135 135 135 135

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -467.00 110000 500 1400 2900 -100
Saldo Obrotów Bieżących -775.00 100 500 500 600 200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.00 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Import 8871.44 8450 11600 10500 9600 9900
Eksport 8404.01 8600 12100 11900 12500 9800

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 80.40 78 77.5 77.5 77.5 77.5
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6.1 -5 -5 -5 -5
Bilans Budżetu -392.00 220 -1100 -1100 -1100 -1190
Wydatki Rządowe 1047425.00 819601 1273319 1093280 1113413 1322979
Wydatków Rządowych W Pkb 51.60 48 48 48 48 46.5
Dochody Budżetu Państwa 1944.55 2980 1850 1850 1850 3410
Wydatki Budżetu Państwa 2333.61 4550 2950 2950 2950 4600

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 35.50 42 42 42 42 42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 6.50 4.2 5.1 3.5 2.2 1
Produkcja Przemysłowa 2.60 2.2 3.5 4.1 4.1 3.2
Przemysłowy PMI 52.09 52.5 54.3 53.2 53.2 52.8

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów -20.30 -15 -5 -6 -5 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.5 0.7 0.7 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.10 4.2 3.7 3.7 3.7 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 6133971.00 4811838 6562096 6198345 6520411 6818018
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.75 2.95 3.45 3.7 3.7 3.7
Kredyt Konsumencki 1110.57 1045 1090 1141 1156 1085
Cena Benzyny 1.46 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Budowlana 10.20 7.5 6.2 4.8 4.8 3.2


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.