Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 298.87 305 307 309 311 315
Indeks Giełdowy 44207.50 43255 42809 42367 41930 41071
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.89 2 2.08 2.16 2.24 2.41
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.2 3.1 2.7 2.5 2.6
Stopa Bezrobocia 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Inflacja 2.90 4.1 3.4 3 3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.5 0 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Bilans Handlowy 191000.00 120000 280000 400000 400000 90000
Saldo Obrotów Bieżących -121.50 -290 590 440 -195 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Dług Publiczny do PKB 70.80 69.5 68 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Koniunktura w Przemyśle 7.00 10 8 11 10 12
Optymizm Konsumentów -9.20 -8 -10 -7 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.2 3.1 2.7 2.5 2.6
PKB 155.70 170 175 175 175 175
Pkb W Cenach Stałych 7484050.00 7687651 6736262 7342990 7328691 7887530
Środki Trwałe Brutto 2193604.00 1964429 2058556 2104960 2100861 2015505
Pkb Per Capita 16503.50 17250 18200 18200 18200 18200
Pkb Per Capita Ppp 28242.94 30000 30000 30000 30000 30000
Rolnictwo w PKB 219496.00 222652 210115 215152 214733 228441
Budownictwo w PKB 354333.00 326271 376696 370565 369844 334754
Przemysł w PKB 1357232.00 1409509 1416993 1426426 1423648 1446156
Administracja Publiczna w PKB 1021664.00 1021303 1010819 1008431 1006467 1047857
Usługi w PKB 4185605.00 4119051 4118430 4144644 4136573 4226146
Transport w PKB 329494.00 333249 330421 333927 333277 341914
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Przeciętne Wynagrodzenia 360709.00 390576 397267 393983 385792 418698
Wzrost Wynagrodzeń 11.80 8.5 8.2 8 7.5 7.2
Płaca Minimalna 464.20 464 500 500 500 500
Populacja 9.78 9.8 9.75 9.75 9.75 9.75
Wiek Emerytalny Kobiet 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Koszty Utrzymania Rodziny 221500.00 240328 239663 239220 238113 257631
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 281600.00 305536 304691 304128 302720 327535
Płace Nisko Wykwalifikowanych 140400.00 152334 151913 151632 150930 163302
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.90 4.1 3.4 3 3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.5 0 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1326.50 1333 1344 1356 1358 1374
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 449.00 450 455 459 461 465
Inflacja Bazowa 4.00 3.6 3.6 3.5 3.6 3.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.50 1.5 1.8 2 2.5 2.9
Inflacja Żywności 5.00 5.2 4.9 4.7 4.5 4.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Stopa Międzybankowa 0.17 0.18 0.18 0.18 0.2 0.28
Stopa Depozytowa -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
Prywatna długu do PKB 133.37 129 125 125 125 125
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 191000.00 120000 280000 400000 400000 90000
Saldo Obrotów Bieżących -121.50 -290 590 440 -195 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Import 2985000.00 2430000 2740000 2860000 2900000 2550000
Eksport 3176000.00 2550000 3020000 3260000 3350000 2640000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 70.80 69.5 68 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Wydatki Rządowe 758254.00 774027 683600 730356 728934 794151
Wydatków Rządowych W Pkb 46.50 46.4 45.7 45.7 45.7 45.7
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 42 42 39.5 39.5 42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.00 23.5 23.5 21 21 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 7.00 10 8 11 10 12
Produkcja Przemysłowa 6.10 3.5 4.5 4.8 4.4 4.2
Przemysłowy PMI 53.00 53.4 54 54.5 54.2 55
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -9.20 -8 -10 -7 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.20 6.1 3.8 3.6 3.5 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 4193354.00 4544273 4251867 4414324 4405728 4662425
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Cena Benzyny 1.30 1.19 1.16 1.12 1.09 1.03
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 17.80 6.4 5.1 4.8 4.5 4


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.