Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 358.91 367 371 376 380 389
Indeks Giełdowy 42775.21 39853 38015 36265 34593 31477
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.24 7.42 7.61 7.8 8 8.41

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 -0.3 0.3 0.6 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 4 3 2 1 3.5
Stopa Bezrobocia 3.80 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8
Inflacja 9.50 8.6 9.1 8.2 5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.60 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1
Stopa Procentowa 5.40 6 7 7.4 7.7 8.5
Bilans Handlowy -503.00 1400 2900 -100 -100 -800
Saldo Obrotów Bieżących -2452.40 -1200 -1000 -400 -100 200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.00 -0.1 0.2 0.25 0.25 0.25
Dług Publiczny do PKB 76.80 77.5 77.5 77.5 77.5 76.8
Budżet Państwa do PKB -6.80 -5 -5 -5 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 10.50 3.5 2.2 2.5 3.5 8
Optymizm Konsumentów -25.00 -18 -16 -12 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.30 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 -0.3 0.3 0.6 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 4 3 2 1 3.5
PKB 155.01 194 194 194 194 205
Pkb W Cenach Stałych 11453411.00 10844518 11106553 11682479 11567945 12091366
Środki Trwałe Brutto 2728137.00 2746938 2824889 2782700 2755418 2880094
PKB Per Capita 14328.07 18400 18400 18400 18400 18400
PKB Per Capita PPP 31007.77 34200 34200 34200 34200 34200
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 7.10 4.1 4.1 4.1 3.5 3.5
Rolnictwo w PKB 311047.00 342859 323249 317268 314157 328372
Budownictwo w PKB 466652.00 430579 425191 475985 471319 492645
Przemysł w PKB 1910819.00 2158723 1982202 1949035 1929927 2017252
Administracja Publiczna w PKB 1287573.00 1295664 1311078 1313324 1300449 1359291
Usługi w PKB 6002409.00 5836224 6028739 6122457 6062433 6336743
Transport w PKB 610027.00 509461 572016 622228 616127 644006

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.80 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.20 9.3 9.2 9.2 9.1 9.1
Koszty Pracy 142.31 153 143 154 154 167
Przeciętne Wynagrodzenia 526844.00 459205 450850 516944 570045 559333
Wzrost Wynagrodzeń 31.10 8.4 8.4 8.2 8.2 8.2
Płaca Minimalna 541.73 480 480 480 480 510
Populacja 9.77 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
Wiek Emerytalny Kobiet 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 9.50 8.6 9.1 8.2 5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.60 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1544.90 1549 1569 1589 1595 1660
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 129.03 129 131 133 133 139
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 470.00 447 456 467 483 476
Inflacja Bazowa 10.30 3.9 4.3 4.3 4.3 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 154.60 103 103 103 103 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 25.90 8.8 4.6 3.3 3.3 2.8
Inflacja Żywności 16.20 4.3 4.3 4.5 4.5 4.2
Cpi Transport 113.50 114 115 115 115 115

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 5.40 6 7 7.4 7.7 8.5
Stopa Międzybankowa 6.81 7.41 8.41 8.81 9.11 9.61
Stopa Depozytowa 5.40 6 7 7.4 7.7 8.2
Prywatny dług do PKB 136.20 135 135 135 135 132

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -503.00 1400 2900 -100 -100 -800
Saldo Obrotów Bieżących -2452.40 -1200 -1000 -400 -100 200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.00 -0.1 0.2 0.25 0.25 0.25
Import 12623.13 10500 9600 9900 9900 11700
Eksport 12119.72 11900 12500 9800 9800 10900

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 76.80 77.5 77.5 77.5 77.5 76.8
Budżet Państwa do PKB -6.80 -5 -5 -5 -3 -3
Bilans Budżetu -326.60 -1100 -1100 -1190 -1190 -870
Wydatki Rządowe 1290894.00 1089322 1131203 1316712 1303803 1362797
Wydatków Rządowych W Pkb 51.60 48 48 46.5 46.5 46.5
Dochody Budżetu Państwa 2427.53 1850 1850 3410 3410 3880
Wydatki Budżetu Państwa 3303.26 2950 2950 4600 4600 4750

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 27.00 27 27 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe 35.50 42 42 42 42 42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 10.50 3.5 2.2 2.5 3.5 8
Produkcja Przemysłowa 3.60 4.1 4.1 3.2 3.2 2.5
Przemysłowy PMI 58.90 53.2 53.2 52.8 52.8 52.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -25.00 -18 -16 -12 -10 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.30 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 16.20 3.7 3.7 1.9 1.9 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 6682699.00 6379330 6329698 6816353 6749526 7054925
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 8.40 9 10 10.4 10.7 11.2
Cena Benzyny 1.34 1.39 1.44 1.48 1.54 1.54
Kredyt Konsumencki 1135.83 1116 1162 1176 1147 1217

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana 10.50 2.8 7.8 9.2 13.5 19.2


Węgry - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.