Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.75 2020-09
Indeks Giełdowy 23311 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.38 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9 2020-06
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-08
Inflacja -0.4 2020-08
Stopa Procentowa 0.86 2020-08
Bilans Handlowy -14626 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 60536 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -11 2020-09
Przemysłowy PMI 44 2020-08
Optymizm Konsumentów 75 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2019-12
Przypadki koronawirusa 5049 2020-09
Śmierć koronawirusa 103 2020-09
Odzyskany koronawirus 4749 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9 2020-06
PKB 366 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 617392 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 674077 2020-06
Środki Trwałe Brutto 107026 2020-06
Pkb Per Capita 37957 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 59893 2019-12
Rolnictwo w PKB 427 2020-03
Budownictwo w PKB 28799 2020-03
Przemysł w PKB 6201 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 119315 2020-03
Usługi w PKB 561621 2020-03
Transport w PKB 25743 2020-03
Media w PKB 6920 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-08
Pracujący 3640 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 248 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.7 2020-08
Wydajność 106 2019-12
Wolne Etaty 42269 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 16955 2020-03
Płaca Minimalna 37.5 2020-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15484 2020-03
Populacja 7.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.4 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2020-08
Deflator Pkb 103 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 100 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-07
Cpi Transport 105 2020-07
Inflacja Żywności 0.5 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.86 2020-08
Stopa Międzybankowa 0.63 2020-09
Podaż Pieniądza M0 524584 2020-07
Podaż Pieniądza M1 3182935 2020-07
Podaż Pieniądza M2 15491167 2020-07
Podaż Pieniądza M3 15530132 2020-07
Bilans Banków 25798831 2020-07
Rezerwy Walutowe 450000 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 10874310 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -14626 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 60536 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 2019-12
Eksport 344484 2020-08
Import 359110 2020-08
Terms of Trade 99.6 2020-07
Rachunek kapitałowy -88805 2020-06
Przyjazdy Turystów 20568 2020-07
Rezerwy Złota 2.1 2020-06
Dług Zagraniczny 13085961 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16071 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Bilans Budżetu -99181 2020-06
Wydatki Rządowe 76948 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 59512 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 158693 2020-06
Rating Kredytowy 90 2020-09

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -11 2020-09
Przemysłowy PMI 44 2020-08
Produkcja Przemysłowa -5.1 2020-06
Zmiany Zapasów 3707 2020-06
Bankructwa 6505 2020-07
Rejestracje nowych samochodów 3086 2020-07
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 83.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2019-12
Ranking Korupcji 16 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 75 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -23.9 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 423107 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5 2020-08
Cena Benzyny 1.92 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 82.7 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2020-07

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 178 2020-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 5049 2020-09
Śmierć koronawirusa 103 2020-09
Odzyskany koronawirus 4749 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.