Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.78 2020-01
Indeks Giełdowy 27950 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.57 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-12
Inflacja 2.9 2019-12
Stopa Procentowa 2 2019-12
Bilans Handlowy -26168 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 74445 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -22 2020-03
Przemysłowy PMI 42.1 2019-12
Optymizm Konsumentów 83 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2019-09
PKB 363 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 676060 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 714193 2019-09
Środki Trwałe Brutto 126010 2019-09
Pkb Per Capita 38785 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 57322 2018-12
Rolnictwo w PKB 410 2019-09
Budownictwo w PKB 29586 2019-09
Przemysł w PKB 7270 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 124595 2019-09
Usługi w PKB 609135 2019-09
Transport w PKB 36777 2019-09
Media w PKB 10106 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-12
Pracujący 3818 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 124 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.1 2019-12
Wydajność 107 2018-12
Wolne Etaty 63032 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 17304 2019-09
Płaca Minimalna 37.5 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15533 2019-09
Populacja 7.48 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.8 2019-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-12
Deflator Pkb 107 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-11
Cpi Transport 108 2019-12
Inflacja Żywności 6.1 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-12
Stopa Międzybankowa 2.26 2020-01
Podaż Pieniądza M0 495445 2019-11
Podaż Pieniądza M1 2481848 2019-11
Podaż Pieniądza M2 14766345 2019-11
Podaż Pieniądza M3 14803924 2019-11
Bilans Banków 24634142 2019-11
Rezerwy Walutowe 441300 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 10367499 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -26168 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 74445 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Eksport 359270 2019-11
Import 385438 2019-11
Terms of Trade 100 2019-11
Rachunek kapitałowy -103753 2019-09
Przyjazdy Turystów 3311571 2019-10
Rezerwy Złota 2.08 2019-12
Dług Zagraniczny 12914315 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16469 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Bilans Budżetu -92344 2019-09
Wydatki Rządowe 71746 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 47575 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 139919 2019-09
Rating Kredytowy 91 2020-01
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -22 2020-03
Przemysłowy PMI 42.1 2019-12
Produkcja Przemysłowa 0.4 2019-09
Zmiany Zapasów -1309 2019-09
Bankructwa 14394 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 3100 2019-11
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 83.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2019-12
Ranking Korupcji 16 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -25.4 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 441975 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 177 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.