Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.84 2019-04
Indeks Giełdowy 29963 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.68 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.8 2019-03
Inflacja 2.1 2019-02
Stopa Procentowa 2.75 2019-03
Bilans Handlowy -48834 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 42078 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle -12 2019-03
Przemysłowy PMI 48 2019-03
Optymizm Konsumentów 106 2018-09
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2018-12
PKB 341 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 701822 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 731469 2018-12
Środki Trwałe Brutto 144325 2018-12
Pkb Per Capita 37927 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 56055 2017-12
Rolnictwo w PKB 438 2018-12
Budownictwo w PKB 30331 2018-12
Przemysł w PKB 6957 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 118396 2018-09
Usługi w PKB 640781 2018-12
Transport w PKB 40338 2018-12
Media w PKB 7675 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 2019-03
Pracujący 3860 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 110 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.7 2019-03
Wydajność 167 2017-12
Wolne Etaty 78186 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 16786 2018-09
Płaca Minimalna 34.5 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 223 2018-12
Populacja 7.48 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-02
Deflator Pkb 108 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2019-02
Cpi Transport 107 2019-02
Inflacja Żywności 3 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-03
Stopa Międzybankowa 1.96 2019-04
Podaż Pieniądza M0 484504 2019-02
Podaż Pieniądza M1 2450478 2019-02
Podaż Pieniądza M2 14452340 2019-02
Podaż Pieniądza M3 14510345 2019-02
Bilans Banków 23793320 2019-02
Rezerwy Walutowe 437900 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 9837204 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -48834 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 42078 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Eksport 228674 2019-02
Import 277508 2019-02
Terms of Trade 100 2019-02
Rachunek kapitałowy -66114 2018-12
Przyjazdy Turystów 5589628 2019-02
Rezerwy Złota 2.1 2019-03
Dług Zagraniczny 13257610 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15190 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Bilans Budżetu 115653 2018-12
Wydatki Rządowe 67018 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 221345 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 105692 2018-12
Rating Kredytowy 94.92
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -12 2019-03
Przemysłowy PMI 48 2019-03
Produkcja Przemysłowa 1.3 2018-12
Zmiany Zapasów -3008 2018-12
Bankructwa 13241 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 2529 2019-02
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 82.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 7 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 106 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.4 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 478447 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.13 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.13 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 70.9 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -15.1 2019-02
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 165 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.