Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.76 2021-03
Indeks Giełdowy 29357 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.34 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2020-12
Stopa Bezrobocia 7 2021-01
Inflacja 1.9 2021-01
Stopa Procentowa 0.86 2020-12
Bilans Handlowy -25228 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 96537 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -3.6 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -17 2021-03
Przemysłowy PMI 47.8 2021-01
Optymizm Konsumentów 75 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Przypadki koronawirusa 11005 2021-02
Śmierć koronawirusa 199 2021-02
Odzyskany koronawirus 10493 2021-02

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2020-12
PKB 366 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 701783 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 719582 2020-09
Środki Trwałe Brutto 133513 2020-12
Pkb Per Capita 37957 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 59893 2019-12
Rolnictwo w PKB 461 2020-09
Budownictwo w PKB 24661 2020-09
Przemysł w PKB 6715 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 128696 2020-09
Usługi w PKB 594888 2020-09
Transport w PKB 20155 2020-09
Media w PKB 9306 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7 2021-01
Pracujący 3631 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 253 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.5 2021-01
Wydajność 106 2019-12
Wolne Etaty 38913 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 17146 2020-09
Płaca Minimalna 37.5 2021-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15676 2020-09
Populacja 7.47 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.7 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2021-01
Deflator Pkb 102 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-12
Cpi Transport 106 2021-01
Inflacja Żywności -0.6 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.8 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.86 2020-12
Stopa Międzybankowa 0.23 2021-03
Podaż Pieniądza M0 550370 2021-01
Podaż Pieniądza M1 4530764 2021-01
Podaż Pieniądza M2 17018057 2021-01
Podaż Pieniądza M3 17055467 2021-01
Bilans Banków 27973888 2021-01
Rezerwy Walutowe 493500 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 11738030 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -25228 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 96537 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 2019-12
Eksport 387980 2021-01
Import 413208 2021-01
Terms of Trade 99.5 2020-12
Rachunek kapitałowy -127321 2020-09
Przyjazdy Turystów 4867 2020-12
Rezerwy Złota 2.08 2020-12
Dług Zagraniczny 13317729 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 14544 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -3.6 2020-12
Bilans Budżetu 2708 2020-12
Wydatki Rządowe 79518 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 174709 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 172001 2020-12
Rating Kredytowy 90 2021-02

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -17 2021-03
Przemysłowy PMI 47.8 2021-01
Produkcja Przemysłowa -7.4 2020-09
Zmiany Zapasów 18815 2020-12
Bankructwa 4081 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 3965 2020-12
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 83.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 75 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 452707 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5 2021-01
Cena Benzyny 2.42 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 85.5 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.3 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 174 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 11005 2021-02
Śmierć koronawirusa 199 2021-02
Odzyskany koronawirus 10493 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.