Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.85 2019-10
Indeks Giełdowy 26506 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.3 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.9 2019-08
Inflacja 3.5 2019-08
Stopa Procentowa 2.25 2019-09
Bilans Handlowy -28049 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 37770 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -8 2019-09
Przemysłowy PMI 41.5 2019-09
Optymizm Konsumentów 100 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-06
PKB 363 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 657429 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 714199 2019-06
Środki Trwałe Brutto 131070 2019-06
Pkb Per Capita 38785 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 57322 2018-12
Rolnictwo w PKB 474 2019-06
Budownictwo w PKB 28580 2019-06
Przemysł w PKB 6968 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 125639 2019-06
Usługi w PKB 585064 2019-06
Transport w PKB 35612 2019-06
Media w PKB 9275 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2019-08
Pracujący 3864 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 121 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.6 2019-08
Wydajność 107 2018-12
Wolne Etaty 73462 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 17215 2019-06
Płaca Minimalna 37.5 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15477 2019-06
Populacja 7.48 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.9 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.5 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-08
Deflator Pkb 106 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2019-07
Cpi Transport 108 2019-08
Inflacja Żywności 6.3 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-09
Stopa Międzybankowa 2.23 2019-10
Podaż Pieniądza M0 487067 2019-08
Podaż Pieniądza M1 2420823 2019-08
Podaż Pieniądza M2 14532385 2019-08
Podaż Pieniądza M3 14590403 2019-08
Bilans Banków 24486898 2019-08
Rezerwy Walutowe 438700 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 10198677 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -28049 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 37770 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Eksport 352727 2019-08
Import 380777 2019-08
Terms of Trade 99 2019-07
Rachunek kapitałowy -66571 2019-06
Przyjazdy Turystów 3590571 2019-08
Rezerwy Złota 2.08 2019-09
Dług Zagraniczny 12760337 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16469 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Bilans Budżetu -42722 2019-06
Wydatki Rządowe 67949 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 67340 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 110062 2019-06
Rating Kredytowy 94.92
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8 2019-09
Przemysłowy PMI 41.5 2019-09
Produkcja Przemysłowa 0.3 2019-06
Zmiany Zapasów -3713 2019-06
Bankructwa 7269 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 3403 2019-07
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 83.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 100 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -25.3 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 478982 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.13 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.13 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 73.2 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -15.5 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 184 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.