Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-09
Stopa Bezrobocia 2.8 2018-10
Inflacja 2.7 2018-10
Stopa Procentowa 2.5 2018-10
Bilans Handlowy -44490 2018-10
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.82 2018-12
Indeks Giełdowy 25772 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.07 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 % 2018-09
PKB 341 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 676112 Hkd Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 689136 Hkd Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 144597 Hkd Million 2018-09
Pkb Per Capita 37927 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 56055 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 502 Hkd Million 2018-06
Budownictwo w PKB 30703 Hkd Million 2018-06
Przemysł w PKB 6859 Hkd Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 118279 Hkd Million 2018-06
Usługi w PKB 565334 Hkd Million 2018-06
Transport w PKB 35756 Hkd Million 2018-06
Media w PKB 9345 Hkd Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 % 2018-10
Pracujący 3873 Tysiąc 2018-10
Bezrobotni Zarejestrowani 116 Tysiąc 2018-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.1 % 2018-10
Wydajność 166 Punkty Indeksowe 2017-12
Wolne Etaty 79203 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 16479 HKD / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 34.5 Hkd / Godzina 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 220 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 7.41 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.9 % 2018-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 Punkty Indeksowe 2018-10
Deflator Pkb 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 3.9 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.8 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 2.29 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 460630 Hkd Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 2465136 Hkd Million 2018-10
Podaż Pieniądza M2 14097323 Hkd Million 2018-10
Podaż Pieniądza M3 14154652 Hkd Million 2018-10
Bilans Banków 23827963 Hkd Million 2018-10
Rezerwy Walutowe 423200 W Mln Usd 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 9675105 Hkd Million 2018-10
Stopa Depozytowa 0.4 % 2008-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -44490 Hkd Million 2018-10
Eksport 383652 Hkd Million 2018-10
Import 428142 Hkd Million 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 15660 Hkd Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.2 % 2017-12
Terms of Trade 99.5 Punkty Indeksowe 2018-09
Rachunek kapitałowy -45878 Hkd Million 2018-06
Przyjazdy Turystów 5884512 2018-10
Rezerwy Złota 2.1 Ton 2018-09
Dług Zagraniczny 13057340 Hkd Million 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13357 Hkd - Miliard 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -53728 Hkd Million 2018-09
Wydatki Rządowe 66489 Hkd Million 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 49642 Hkd Million 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 103370 Hkd Million 2018-09
Rating Kredytowy 94.92
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2 Punkty Indeksowe 2018-12
Przemysłowy PMI 47.1 2018-11
Produkcja Przemysłowa 1.6 % 2018-06
Zmiany Zapasów 11918 Hkd Million 2018-09
Bankructwa 14173 Firmy 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 2586 2018-09
Szybkość Internetu 21909 KBps 2017-03
Adresy IP 3132077 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 82.25 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 7 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 13 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.2 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 448217 Hkd Million 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.13 % 2018-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.13 % 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 71 % of GDP 2018-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.3 % 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 182 Punkty Indeksowe 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 28.52 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.