Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.83 2019-12
Indeks Giełdowy 26476 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.66 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-10
Inflacja 3.1 2019-10
Stopa Procentowa 2 2019-11
Bilans Handlowy -30590 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 37770 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -25 2019-12
Przemysłowy PMI 38.5 2019-11
Optymizm Konsumentów 100 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2019-09
PKB 363 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 676060 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 714199 2019-06
Środki Trwałe Brutto 126010 2019-09
Pkb Per Capita 38785 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 57322 2018-12
Rolnictwo w PKB 474 2019-06
Budownictwo w PKB 28843 2019-06
Przemysł w PKB 6968 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 125639 2019-06
Usługi w PKB 585064 2019-06
Transport w PKB 35612 2019-06
Media w PKB 9275 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-10
Pracujący 3844 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 125 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.4 2019-10
Wydajność 107 2018-12
Wolne Etaty 73462 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 17215 2019-06
Płaca Minimalna 37.5 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15477 2019-06
Populacja 7.48 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.2 2019-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-10
Deflator Pkb 107 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2019-09
Cpi Transport 107 2019-10
Inflacja Żywności 6.1 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-11
Stopa Międzybankowa 2.35 2019-12
Podaż Pieniądza M0 491684 2019-10
Podaż Pieniądza M1 2481081 2019-10
Podaż Pieniądza M2 14674285 2019-10
Podaż Pieniądza M3 14714909 2019-10
Bilans Banków 24466020 2019-10
Rezerwy Walutowe 434300 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 10349841 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -30590 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 37770 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Eksport 348528 2019-10
Import 379118 2019-10
Terms of Trade 99.3 2019-09
Rachunek kapitałowy -66571 2019-06
Przyjazdy Turystów 3311571 2019-10
Rezerwy Złota 2.08 2019-12
Dług Zagraniczny 12760337 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16469 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Bilans Budżetu -92344 2019-09
Wydatki Rządowe 71746 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 47575 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 139919 2019-09
Rating Kredytowy 91 2019-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -25 2019-12
Przemysłowy PMI 38.5 2019-11
Produkcja Przemysłowa 0.3 2019-06
Zmiany Zapasów -1309 2019-09
Bankructwa 10263 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 3116 2019-09
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 83.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 100 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -26.2 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 441975 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.02 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 73.2 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 176 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.