Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.84 2019-08
Indeks Giełdowy 26094 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.1 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.9 2019-07
Inflacja 3.3 2019-07
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Bilans Handlowy -55200 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 36570 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle -8 2019-09
Przemysłowy PMI 43.8 2019-07
Optymizm Konsumentów 100 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-06
PKB 363 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 657429 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 699293 2019-03
Środki Trwałe Brutto 131070 2019-06
Pkb Per Capita 38785 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 57322 2018-12
Rolnictwo w PKB 406 2019-03
Budownictwo w PKB 33759 2019-03
Przemysł w PKB 6517 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 117824 2019-03
Usługi w PKB 598382 2019-03
Transport w PKB 39028 2019-03
Media w PKB 7936 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2019-07
Pracujący 3871 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 114 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.7 2019-06
Wydajność 107 2018-12
Wolne Etaty 79579 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 16928 2019-03
Płaca Minimalna 34.5 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 223 2019-03
Populacja 7.48 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.2 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-07
Deflator Pkb 106 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2019-06
Cpi Transport 109 2019-07
Inflacja Żywności 5.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 2.34 2019-08
Podaż Pieniądza M0 482846 2019-06
Podaż Pieniądza M1 2428901 2019-06
Podaż Pieniądza M2 14536903 2019-06
Podaż Pieniądza M3 14594039 2019-06
Bilans Banków 24141236 2019-06
Rezerwy Walutowe 448500 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 10131579 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -55200 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 36570 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Eksport 309607 2019-06
Import 364794 2019-06
Terms of Trade 100 2019-06
Rachunek kapitałowy -5018 2019-03
Przyjazdy Turystów 5143734 2019-06
Rezerwy Złota 2.1 2019-06
Dług Zagraniczny 12695300 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16469 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Bilans Budżetu -42722 2019-06
Wydatki Rządowe 67949 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 67340 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 110062 2019-06
Rating Kredytowy 94.92
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -8 2019-09
Przemysłowy PMI 43.8 2019-07
Produkcja Przemysłowa 1.4 2019-03
Zmiany Zapasów -3713 2019-06
Bankructwa 6159 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 3392 2019-06
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 82.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 7 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 100 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.6 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 478982 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.13 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.13 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 72.2 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -12.5 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 185 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.