Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.77 2021-05
Indeks Giełdowy 28594 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.25 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2021-03
Stopa Bezrobocia 6.8 2021-03
Inflacja 0.5 2021-03
Stopa Procentowa 0.86 2021-04
Bilans Handlowy -26967 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 30889 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -12 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 0 2021-06
Przemysłowy PMI 50.3 2021-04
Optymizm Konsumentów 62.4 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Przypadki koronawirusa 11825 2021-05
Śmierć koronawirusa 210 2021-05
Odzyskany koronawirus 11531 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2021-03
PKB 366 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 697474 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 719196 2020-12
Środki Trwałe Brutto 133513 2020-12
Pkb Per Capita 37957 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 59893 2019-12
Rolnictwo w PKB 428 2020-12
Budownictwo w PKB 26440 2020-12
Przemysł w PKB 6568 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 127261 2020-12
Usługi w PKB 632340 2020-12
Transport w PKB 22053 2020-12
Media w PKB 6953 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2021-03
Pracujący 3614 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 260 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.6 2021-03
Wydajność 106 2019-12
Wolne Etaty 35056 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 16884 2020-12
Płaca Minimalna 37.5 2021-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15354 2020-12
Populacja 7.47 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.3 2021-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2021-03
Deflator Pkb 100 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 101 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2021-03
Cpi Transport 106 2021-03
Inflacja Żywności 1.6 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.9 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 26.08 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1955076 2021-05
Przypadki koronawirusa 11825 2021-05
Śmierć koronawirusa 210 2021-05
Odzyskany koronawirus 11531 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.86 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-05
Podaż Pieniądza M0 554606 2021-03
Podaż Pieniądza M1 3386579 2021-03
Podaż Pieniądza M2 15760021 2021-03
Podaż Pieniądza M3 15797352 2021-03
Bilans Banków 25754980 2021-03
Rezerwy Walutowe 490600 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 10789969 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -26967 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 30889 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.6 2020-12
Eksport 409124 2021-03
Import 436091 2021-03
Terms of Trade 100 2021-03
Rachunek kapitałowy -62781 2020-12
Przyjazdy Turystów 6675 2021-03
Rezerwy Złota 2.08 2020-12
Dług Zagraniczny 13824368 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15665 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -12 2020-12
Bilans Budżetu 2708 2020-12
Wydatki Rządowe 79518 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 174709 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 172001 2020-12
Rating Kredytowy 90 2021-05

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0 2021-06
Przemysłowy PMI 50.3 2021-04
Produkcja Przemysłowa -6 2020-12
Zmiany Zapasów 18815 2020-12
Bankructwa 16258 2021-02
Rejestracje nowych samochodów 2517 2021-02
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 83.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 62.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 19.8 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 452707 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0 2021-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5 2021-04
Cena Benzyny 2.47 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.6 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 173 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.