Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.75 2020-12
Indeks Giełdowy 26836 2020-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.69 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.4 2020-10
Inflacja -0.2 2020-10
Stopa Procentowa 0.86 2020-09
Bilans Handlowy -36800 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 60536 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -8 2020-12
Przemysłowy PMI 50.1 2020-11
Optymizm Konsumentów 75 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2019-12
Przypadki koronawirusa 6701 2020-12
Śmierć koronawirusa 112 2020-12
Odzyskany koronawirus 5465 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2020-09
PKB 366 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 673627 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 674077 2020-06
Środki Trwałe Brutto 117834 2020-09
Pkb Per Capita 37957 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 59893 2019-12
Rolnictwo w PKB 520 2020-06
Budownictwo w PKB 25427 2020-06
Przemysł w PKB 6599 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 127034 2020-06
Usługi w PKB 549456 2020-06
Transport w PKB 17233 2020-06
Media w PKB 8285 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2020-10
Pracujący 3628 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 258 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.5 2020-10
Wydajność 106 2019-12
Wolne Etaty 39121 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 16967 2020-06
Płaca Minimalna 37.5 2020-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15772 2020-06
Populacja 7.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12 2020-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2020-10
Deflator Pkb 104 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 100 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-09
Cpi Transport 105 2020-10
Inflacja Żywności 1.7 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.3 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.86 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.31 2020-12
Podaż Pieniądza M0 533908 2020-10
Podaż Pieniądza M1 4245533 2020-10
Podaż Pieniądza M2 16780417 2020-10
Podaż Pieniądza M3 16818340 2020-10
Bilans Banków 27545302 2020-10
Rezerwy Walutowe 475000 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 11546049 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -36800 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 60536 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 2019-12
Eksport 344700 2020-10
Import 381400 2020-10
Terms of Trade 100 2020-09
Rachunek kapitałowy -88805 2020-06
Przyjazdy Turystów 7817 2020-10
Rezerwy Złota 2.08 2020-09
Dług Zagraniczny 12995009 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16071 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Bilans Budżetu -166250 2020-09
Wydatki Rządowe 79257 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 64198 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 230448 2020-09
Rating Kredytowy 90 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8 2020-12
Przemysłowy PMI 50.1 2020-11
Produkcja Przemysłowa -5.1 2020-06
Zmiany Zapasów 5294 2020-09
Bankructwa 8162 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 3839 2020-09
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 83.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2019-12
Ranking Korupcji 16 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 75 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9.3 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 417334 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0 2020-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5 2020-11
Cena Benzyny 2.28 2020-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 82.7 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.7 2020-10

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 174 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 6701 2020-12
Śmierć koronawirusa 112 2020-12
Odzyskany koronawirus 5465 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.