Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.75 2020-04
Indeks Giełdowy 23970 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.87 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-02
Inflacja 2.2 2020-02
Stopa Procentowa 0.86 2020-03
Bilans Handlowy -38551 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 42792 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -22 2020-03
Przemysłowy PMI 34.9 2020-03
Optymizm Konsumentów 83 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2019-12
Przypadki koronawirusa 961 2020-04
Śmierć koronawirusa 4 2020-04
Odzyskany koronawirus 264 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2019-12
PKB 365 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 699616 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 720284 2019-12
Środki Trwałe Brutto 124572 2019-12
Pkb Per Capita 38785 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 57322 2018-12
Rolnictwo w PKB 424 2019-12
Budownictwo w PKB 31112 2019-12
Przemysł w PKB 7003 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 125185 2019-12
Usługi w PKB 637200 2019-12
Transport w PKB 35953 2019-12
Media w PKB 7637 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-02
Pracujący 3769 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 134 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.7 2020-02
Wydajność 107 2018-12
Wolne Etaty 54433 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 16986 2019-12
Płaca Minimalna 37.5 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15530 2019-12
Populacja 7.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.9 2020-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-02
Deflator Pkb 106 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-01
Cpi Transport 108 2020-02
Inflacja Żywności 6.2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.7 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2019-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.86 2020-03
Stopa Międzybankowa 1.92 2020-04
Podaż Pieniądza M0 519479 2020-02
Podaż Pieniądza M1 2564687 2020-02
Podaż Pieniądza M2 14785879 2020-02
Podaż Pieniądza M3 14827168 2020-02
Bilans Banków 24589579 2020-02
Rezerwy Walutowe 437500 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 10500727 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -38551 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 42792 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Eksport 238558 2020-02
Import 277108 2020-02
Terms of Trade 101 2020-01
Rachunek kapitałowy -71658 2019-12
Przyjazdy Turystów 199123 2020-02
Rezerwy Złota 2.08 2019-12
Dług Zagraniczny 13032435 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16469 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Bilans Budżetu -14909 2019-12
Wydatki Rządowe 72889 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 97023 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 111932 2019-12
Rating Kredytowy 91 2020-04

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -22 2020-03
Przemysłowy PMI 34.9 2020-03
Produkcja Przemysłowa -0.5 2019-12
Zmiany Zapasów 3349 2019-12
Bankructwa 12810 2020-01
Rejestracje nowych samochodów 2323 2020-01
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 83.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2019-12
Ranking Korupcji 16 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -46.7 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 473730 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 78.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -41.3 2020-02

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 174 2020-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 961 2020-04
Śmierć koronawirusa 4 2020-04
Odzyskany koronawirus 264 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.