Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.75 2020-07
Indeks Giełdowy 25932 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.59 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.9 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.9 2020-05
Inflacja 1.5 2020-05
Stopa Procentowa 0.86 2020-06
Bilans Handlowy -13730 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -9028 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -37 2020-06
Przemysłowy PMI 49.6 2020-06
Optymizm Konsumentów 76 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2019-12
Przypadki koronawirusa 1469 2020-07
Śmierć koronawirusa 7 2020-07
Odzyskany koronawirus 1187 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.9 2020-03
PKB 366 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 637135 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 651248 2020-03
Środki Trwałe Brutto 118417 2020-03
Pkb Per Capita 37957 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 59893 2019-12
Rolnictwo w PKB 427 2020-03
Budownictwo w PKB 28799 2020-03
Przemysł w PKB 6201 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 119315 2020-03
Usługi w PKB 561621 2020-03
Transport w PKB 25743 2020-03
Media w PKB 6920 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2020-05
Pracujący 3620 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 230 2020-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.1 2020-05
Wydajność 107 2018-12
Wolne Etaty 42269 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 16955 2020-03
Płaca Minimalna 37.5 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15484 2020-03
Populacja 7.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.3 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2020-05
Deflator Pkb 104 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 100 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.7 2020-04
Cpi Transport 107 2020-05
Inflacja Żywności 4.8 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.86 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.61 2020-07
Podaż Pieniądza M0 518081 2020-05
Podaż Pieniądza M1 2686822 2020-05
Podaż Pieniądza M2 14875530 2020-05
Podaż Pieniądza M3 14914682 2020-05
Bilans Banków 24984510 2020-05
Rezerwy Walutowe 445900 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 10717280 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -13730 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -9028 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 2019-12
Eksport 317610 2020-05
Import 331341 2020-05
Terms of Trade 100 2020-04
Rachunek kapitałowy 38249 2020-03
Przyjazdy Turystów 8139 2020-05
Rezerwy Złota 2.1 2020-03
Dług Zagraniczny 13085961 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16071 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Bilans Budżetu 112699 2020-03
Wydatki Rządowe 82579 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 279400 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 166701 2020-03
Rating Kredytowy 90 2020-07

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -37 2020-06
Przemysłowy PMI 49.6 2020-06
Produkcja Przemysłowa -4.6 2020-03
Zmiany Zapasów 21810 2020-03
Bankructwa 10096 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 2293 2020-04
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 83.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2019-12
Ranking Korupcji 16 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 3 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 76 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -33.9 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 430969 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5 2020-06
Cena Benzyny 1.91 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 80.6 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.6 2020-05

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 172 2020-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1469 2020-07
Śmierć koronawirusa 7 2020-07
Odzyskany koronawirus 1187 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.