Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.82 2019-06
Indeks Giełdowy 28550 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.56 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.8 2019-05
Inflacja 2.9 2019-04
Stopa Procentowa 2.75 2019-05
Bilans Handlowy -35091 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 42078 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle -1 2019-06
Przemysłowy PMI 46.9 2019-05
Optymizm Konsumentów 100 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-03
PKB 341 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 675108 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 700210 2019-03
Środki Trwałe Brutto 128725 2019-03
Pkb Per Capita 37927 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 56055 2017-12
Rolnictwo w PKB 406 2019-03
Budownictwo w PKB 33759 2019-03
Przemysł w PKB 6517 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 117824 2019-03
Usługi w PKB 598382 2019-03
Transport w PKB 39028 2019-03
Media w PKB 7936 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 2019-05
Pracujący 3869 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 114 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.7 2019-04
Wydajność 167 2017-12
Wolne Etaty 78186 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 16791 2018-12
Płaca Minimalna 34.5 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 223 2018-12
Populacja 7.48 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.8 2019-04
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2019-04
Deflator Pkb 106 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2019-03
Cpi Transport 108 2019-04
Inflacja Żywności 3 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-05
Stopa Międzybankowa 2.41 2019-06
Podaż Pieniądza M0 486427 2019-04
Podaż Pieniądza M1 2481175 2019-04
Podaż Pieniądza M2 14642760 2019-04
Podaż Pieniądza M3 14700125 2019-04
Bilans Banków 23926192 2019-04
Rezerwy Walutowe 437800 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 10023582 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -35091 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 42078 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2018-12
Eksport 321517 2019-04
Import 356609 2019-04
Terms of Trade 99.8 2019-03
Rachunek kapitałowy -66114 2018-12
Przyjazdy Turystów 5577201 2019-04
Rezerwy Złota 2.1 2019-06
Dług Zagraniczny 13257610 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16469 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.1 2018-12
Bilans Budżetu 115653 2018-12
Wydatki Rządowe 73995 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 221345 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 105692 2018-12
Rating Kredytowy 94.92
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1 2019-06
Przemysłowy PMI 46.9 2019-05
Produkcja Przemysłowa 1.4 2019-03
Zmiany Zapasów -6879 2019-03
Bankructwa 20646 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 3314 2019-03
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 82.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 7 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 100 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 464367 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.13 2019-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.13 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 72.2 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.7 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 175 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.