Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.85 2019-02
Indeks Giełdowy 28630 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.77 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2018-09
Stopa Bezrobocia 2.8 2019-01
Inflacja 2.5 2018-12
Stopa Procentowa 2.75 2019-01
Bilans Handlowy -51249 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 45772 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2017-12
Koniunktura w przemyśle -12 2019-03
Przemysłowy PMI 48.2 2019-01
Optymizm Konsumentów 106 2018-09
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2018-09
PKB 341 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 676112 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 719559 2018-09
Środki Trwałe Brutto 144597 2018-09
Pkb Per Capita 37927 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 56055 2017-12
Rolnictwo w PKB 453 2018-09
Budownictwo w PKB 30191 2018-09
Przemysł w PKB 7149 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 118975 2018-09
Usługi w PKB 607441 2018-09
Transport w PKB 38603 2018-09
Media w PKB 9902 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 2019-01
Pracujący 3873 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 102 2019-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.8 2019-01
Wydajność 166 2017-12
Wolne Etaty 78341 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 16786 2018-09
Płaca Minimalna 34.5 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 223 2018-09
Populacja 7.41 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.9 2019-01
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2018-12
Deflator Pkb 107 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 105 2018-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2018-11
Cpi Transport 106 2018-12
Inflacja Żywności 2.9 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.7 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-01
Stopa Międzybankowa 1.61 2019-02
Podaż Pieniądza M0 466539 2018-12
Podaż Pieniądza M1 2421598 2018-12
Podaż Pieniądza M2 14348059 2018-12
Podaż Pieniądza M3 14403688 2018-12
Bilans Banków 24042608 2018-12
Rezerwy Walutowe 432000 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 9722623 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -51249 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 45772 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.2 2017-12
Eksport 339938 2018-12
Import 391187 2018-12
Terms of Trade 100 2018-11
Rachunek kapitałowy -27476 2018-09
Przyjazdy Turystów 6586268 2018-12
Rezerwy Złota 2.1 2019-03
Dług Zagraniczny 12972265 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15190 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.4 2016-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2017-12
Bilans Budżetu -53728 2018-09
Wydatki Rządowe 66489 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 49642 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 103370 2018-09
Rating Kredytowy 94.92
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -12 2019-03
Przemysłowy PMI 48.2 2019-01
Produkcja Przemysłowa 1.2 2018-09
Zmiany Zapasów 11918 2018-09
Bankructwa 10733 2018-11
Rejestracje nowych samochodów 3161 2018-11
Szybkość Internetu 21909 2017-03
Adresy IP 3132077 2017-03
Index Konkurencyjności 82.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 7 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 106 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.2 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 448217 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.13 2019-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.13 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 71.4 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2018-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 179 2018-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 49.2 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Hongkong - Wskaźniki ekonomiczne.